Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jonathan Kane-The Protector

24. 9. 2005

TOPlist

Jonathan Kane-The Protector

24.9.2009 Autor návodu-Standa Madukas

Zločinecká organizace Scarlet Vengeance,kterou vede terorista Hakan Akbar chce ovládnout svět,prostřednictvím prastaré mystické masky,která je v museu.Teroristé zabijí prof.Guileho,ale jeho dceři Jennifer se podaří uniknout.Kane a právě Jennifer/jeho bývalá milenka/ musí zabránit tomu,aby Akbar svět prostřednictvím masky svět ovládl.Hodně průměrná stealth akce,která má jeden obrovský neduh a tím je doslova černá obrazovka.Nelze nastavit vyšší kontrast jasu,takže se vše utápí v naprosté tmě a hra se místy stává nehratelnou.Nevím jestli to měl být úmysl autorů nebo jen technická chyba,ale věřte ,že hrát tuto hru jsou galeje pro vaše oči.Vy kteří máte zrak horší, raději hru vynechte.

Museum

Nejdříve se podívejte na úvodní animaci ve které je dr.Guile zastřelen neznámým mužem ve své pracovně.Poté se ocitneme na hotelovém pokoji Jonathana Kanea.Kdosi klepe na dveře,je to právník dr.Guileho.Přináší v kufříku milion dolarů s tím,že ho pověřil sám dr.Guile,aby se Kane stal ochráncem jeho milované dcery Jennifer.Kdysi spolu cosi prožili/myslím tím Kaneho a Jennifer/a tak Kane neodmítne pomoc.Poté se ocitneme v archeologickém muzeu,kde cosi Jennifer vysvětluje.Před budovu přijedou muži v dodávce a se zbraněmi,mají jediný úkol,najít Jennifer.Kane přijíždí autem před museum.Z kufru auta si vezměte zbraň a postupujte ke vchodu.Projděte uvnitř zábranou u vchodu,připravte si zbraň,projděte na roh a zpoza rohu odstřelte prvního zločince.Postupte k policajtovi,na schodech se ocitne další zločinec s rukojmím,dívkou.Klikněte na klávesu F,tím se vám zobrazí detail zločincovi zbraně u hlavy dívky,zaměřte a vystřelte.Vyrazíte mu zbraň z ruky a policajt ho zastřelí.Jděte vpřed,na schodech si vezměte samopal a zabijte dalšího zločince.Vyjděte na horní ochoz muzea,musíte postupně zlikvidovat všechny zločince.Pak se spustí animace,jeden z lotrů chce na Kanea hodit granát,ale Kane ho trefí,granát spadne dolů a vybuchne.Úkolem je dostat se do archívu,policajt /spíše strážce muzea/vám vydatně pomáhal,ale jeden z lotrů ho sejme,takže jste na to sám.Projděte dveřmi vpřed,opatrně si otevřete přivřené dveře,nalevo je pracovník musea a napravo dva zločinci.Zabijte je,postupte kolem archívu dopředu,kde zlikvidujte dalšího lotra.Pak si na konci otevřete dveře,v animaci vidíte,že jeden ze zločinců má před sebou Jennifer jako rukojmí.Vše se rozostří,Jennifer se vysmekne a zločinec je na chvilku zranitelný,takže zamiřte a pak to do něj naperte.Nyní musíte zmizet z musea.Vyjděte zpátky na chodbu,uklízeč tu pěkně naleštil podlahu,takže první dva zločince zlikvidujete hravě.Jděte za roh,Jennifer se schová za vitrínu a vy postupujte vpřed,zlikvidujte další lotry a na konci i toho co má v držení rukojmí.Pak jděte opatrně ke dveřím,zastřelte další zločince a po schodech sejděte do přízemí muzea.Rychle proběhněte k výstupním dveřím z musea,zabijte zločince a pak vyběhněte ven.V animaci nasednete do auta a jedete městem k metru.

Metro

Sejdete dolů na peron,jenže nad eskalátory se opět objeví zločinci,kteří vám jdou po krku.Jennifer se vždy dobře ukryje,takže si ji nemusíte všímat a chránit jí.Postřílejte tedy zločince na eskalátorech,přijede souprava metra a z ní vyskočí další zločinci,které opět zlikvidujte.Poté vyběhněte po schodech nahoru,ke vchodu přijede dodávka s dalšími zločinci,které je potřeba zabít.Přeběhněte na peron,kde v několika vlnách zlikvidujte další lotry.Spustí se vám časový limit,kdy přijede další souprava metra.Musíte tedy odolat ataku zločinců,postřílet je a až vyprší časový limit,tak přijede souprava a vy nastoupíte do vlaku.

V jedoucí soupravě

Zvedněte se ,postupte do dalšího vagonu a postupně likvidujte všechny zločince co na vás střílí.Až dojdete k místu,kde jeden z lotrů odjistí a použije granát ,tak se vlak začne hrozně třást a vy budete mít velké problémy zaměřit zločince.Až je pobijete a dostanete se ke dveřím další soupravy,tak je otevřete,zlikvidujte dva lotry co drží rukojmí/přesně zacilte,hlavně netrefte rukojmí/a projděte k dalším dveřím,za kterými je kabina s brzdícím panelem.Zabijte uvnitř zločince a jděte k pultu.Zjistíte,že brzdný systém nefunguje,takže to budete muset zabrzdit ručně a to znamená soudruzi co?To znamená,že se otočíte a půjdete vagony zpět.Likvidujte zločince,kteří do té doby vypadali jako pokojní cestující.Běží vám časový limit 6 minut ve kterém musíte deaktivovat nálože.Podle mapky jděte tedy k první náloži,která je na podlaze pod krytkou/viz obrázek/.Deaktivaci provedete takto,vidíte na displeji neustále se měnící čísla,až se nějaký displej zastaví a číslo na něm zůstane,okamžitě na něj najeďte směrovými klávesami a mezerníkem potvrďte. Číslo zezelená,takhle to udělejte s ostatními.Tím deaktivujete první nálož.Je však potřeba ještě deaktivovat další tři,takže podle mapy jděte k dalším náložím.U té v tom tmavém vagonu je to ztížené tím,že se vše třese,takže máte o důvod víc nadávat.Až se vám podaří všechny čtyři nálože deaktivovat,tak se spustí animace Kane zavolá Jennifer s tím,že se musí nepozorovaně protáhnout kolem zločinců a utéci z metra.

Útěk z metra

Stojíte ve stínu za sloupem,otočte se a projděte ke světelné signalizaci.Jděte do úzké uličky,v cestě dál vám stojí zločinci,takže se otočte a jděte ke dveřím.Je tu číselný kódový zámek.Točte čísly tak,abyste slyšeli u toho správného čísla cvaknutí,takhle nastavte všechny tři čísla a projděte dveřmi do další úzké uličky.Opět vám v cestě stojí zločinci,takže se otočte a prolezte ventilační mřížkou do ventilace.Slezte dolu a vyšplhejte po žebříku na horní patro ventilace.Opět vlezte do otvoru ventilace,jděte vlevo a pak vpravo.Před sebou vidíte modře zářící prostor,tady postupujte velmi opatrně v podřepu,aby vás stráže dole nezaslechli .Až vám Kane řekne,že můžete pokračovat ,tak se dejte vpřed až přijdete na konec ,kde je slepá ulička.Musíte se tedy vrátit zpět,hned napravo je točící se větrák,který musíte vypnout.Napravo je ovládání větráku nastavte číselný kód 7195,tím větrák vypnete.Klikněte na větrák,ten spadne na mřížku a vyvolá rozruch dole.Zločinec vystřelí dávku ze samopalu nahoru s tím,že si myslí ,že jsou to hlodavci.Pak opatrně pokračujte vpřed,propadnete se do místnosti.Rychle zhasněte světlo,jděte do rohu,kde je skřínka s číselným kodem. Nastavte na něm kód 8627 a ze skřínky si vezměte paralyzer.Rychle si stoupněte proti  vstupu do místnosti.Po chvilce přijde do místnosti jeden ze zločinců, paralyzerem ho zneškodněte,vyjděte z místnosti a jděte doprava na toalety.Zneškodněte paralyzerem dalšího zločince a ventilační mřížkou prolezte k žebříku po kterém vylezte nahoru.Prolezte ventilací až k mřížce,která je zamčená kódovacím číselným zámkem.Opět poslouchejte cvaknutí/nastavte 624/ a pak vylezte ven do kolejiště.Směřujte podle mapy vpřed,jděte středem kolejiště,pozor na projíždějící soupravy.Dojdete k další ventilační mřížce,jenže probíjí do ní elektrický kabel,který musíte odpojit od přívodu elektřiny.Jděte tedy ještě kousek dopředu,na sloupu je tu rozvaděč a u něj musíte správně propojit jednotlivé body tak,aby se propojili body tak jak to vidíte na obrázku.Tím elektřinu vypnete.S jednotlivými body nejde otáčet,lze je jen přesunovat zleva doprava  a obráceně a shora dolů.Pak se vraťte k ventilační mřížce,vlezte do ventilace,projděte až do místnosti a pak si počkejte až přijede souprava metra a až vám Kane řekne ,tak si do soupravy nastupte.

Přístav

Vyjděte z metra ven,trochu vám budou nadávat dělníci,objeví se nepřátelský vrtulník.Jděte ulicí vpřed,likvidujte zločince/pozor na ty na horních lávkách/a až dojdete k plotu na konci,tak se spustí animace,Kane sestřelí vrtulník a ten tlakovou vlnou vyrazí a otevře vrátka u oplocení.Projděte vrátky,zastřelte dva zločince,přiletí vrtulník a vysadí další zločince,takže postupte vpřed a likvidujte je.Postupujte mezi přepravními kontejnery vpřed,likvidujte lotry a až dojdete k otevřenému kontejneru před kterým jsou vyskládané bedýnky, tak kontejnerem projděte na lávku.Přiletí vrtulník,zabijte odstřelovače ve vrtulníku a postupujte po lávce vpřed.Přejděte na druhou stranu až ke schodům,objeví se ve dveřích muž,který vám dává znamení,abyste ho následovali.Vyběhněte nahoru,jenže muže zločinci zabijí,takže je to opět jen na vás.Postupte ke schodům,jděte podél oplocení vpřed a nalevo pak skočte po plechových stříškách do oplocenky.V animaci se objeví další vrtulník,postupujte podél budovy vpřed a sniperkou střelte postupně do tří propan -butanových bomb,které jste viděli v animaci.Vždy postupte po výbuchu dopředu,schovejte se za vlnitý plech.Až takhle střelíte do tří láhví a ty vybuchnou ,tak se spustí animace a vrtulník se zřítí k zemi.Vyběhněte po schodech nahoru,setkáte se opět s Jennifer.

Na střeše

Hrajeme za Jennifer,v rohu je žebřík po kterém slezte dolů,v animaci uvidíte jak do kontejneru nakládají starověké kamenné hieroglyfy.Zločinci jsou spojeni s lidmi z muzea.Opět po žebříku slezte do místnosti,na dveřích je číselný zámek,princip otevření již znáte,takže popisovat vám ho nebudu.Venku paralyzerem omračte zločince,jděte kupředu,držte se pravé strany a kolem strojů po obvodu projděte až do chodby,kde na zdi otevřete skřínku a navolte správnou cestu k tomu,že vypnete v určité části elektřinu.Projděte do chodby,vepředu vidíte hlídat dva zločince,projděte vpravo do dílny,počkejte až přijde mistr a začne mluvit s dělníkem u stroje.Až bude odcházet zpět,tak jděte opatrně za ním a jděte dílnou až dozadu,do další menší dílny,kde paralyzerem zneškodněte dalšího zločince.Pak projděte do chodby,kde hlídají další dva zločinci.Opatrně je paralyzerem zneškodněte a pak jděte ke skřínkám u kterých je u země otvor,kterým prolezte k žebříku a po něm vylezte nahoru k ventilační šachtě,kterou prolezte do haly.Před sebou vidíte dva strážce jak spolu mluví.Až se ten nalevo otočí a půjde kupředu,tak počkejte až se zády k vám otočí strážce napravo a jděte doleva asi tak do poloviny.Je tu ovladač,který ovládá posuvnou kolejnici ,která se posouvá nahoře skrze celou halu.Aktivujte ovladač a zase se opatrně vraťte zpátky .Napravo od strážce je přerušené zábradlí,vlezte na pilíř a jděte napravo ke kolejnici po které projděte na druhou stranu a pak jděte doleva až na konec a slezte po žebříku do haly.jděte kupředu,držte se levé strany,na konci jsou dveře s číselným kódem. Zadejte kód 3816 a projděte do další haly.Tady se musíte dostat na druhou stranu ke dveřím,kterými vyjdete ven.

Cesta k letadlu

Nyní budeme hrát za Kaneho,vaším úkolem bude likvidovat sniperkou zločince,kteří se budou snažit zlikvidovat Jennifer,která utíká kolem kontejnerů dopředu.Radit kde se který zločinec objeví je zbytečné,myslím že si s tím poradíte sami.Až Jennifer proběhne kolem kontejnerů na cestu,tak se tu objeví dodávka,která havaruje a spolu s tím se zřítí i velké rameno jeřábu.Vyskočte tedy na rameno jeřábu,Kane opět zaujme pozici a sniperkou opět musíte zlikvidovat nepřátele.Seskočte dolů a jděte k Jennifer,musíte jí ochránit před dalšími útoky zločinců.Postupujte vpřed mezi kontejnery,buďte stále ve střehu,protože nepřátelé útočí ze všech stran.Nakonec se vám musí podařit proběhnout až k letadlu.Spustí se animace,Kane a Jennifer odletí i za cenu toho ,že jim začne část letadla hořet.

Kaneho bejvák

Ocitnete se v Kaneho poněkud vybydlené rezidenci,odvedete Jennifer na patro ,ta se uloží ke spánku a vy sejděte dolů zkontrolovat muniční sklad.Projděte tedy přes kuchyň až do sklepních prostor,otevřete si muniční sklad a poslechněte si rádio.Zločinecká organizace se nezastaví před ničím.Vezměte si zbraně a munici a pak se vraťte do kuchyně,kde v rohu nastavte na číselném kódu 7539,pak jděte do knihovny/orientujte se podle kompasové mapy/,kde vedle hořícího krbu je číselný kód na kterém nastavte kód 2873.Pak se vraťte do haly,vyjděte po schodech a na sloupu nastavte na číselném kódu 9362.Pak jděte směrem do pokoje,kde spí Jennifer.Spustí se animace ve které Jennifer hovoří s Kanem,ukáže mu i masku po které zločinci tak prahnou.

Léčka

Kane cosi uslyší,takže vyjděte z pokoje,projděte do místnosti,kde je díra v podlaze a skočte dolů.Jděte k pokoji Jennifer,ta už tady není,takže úkolem je Jennifer najít.Jděte směrem do haly,spustí se animace ve které zločinci obsadí vilu.Projděte do haly,zastřelte zločince naproti vám a opatrně sejděte po schodišti dolů.Zde zlikvidujte další zločince,projděte dopředu,směrem ke kuchyni,kde zlikvidujte dalšího zločince a zase se vraťte do patra ,vyjděte ještě o patro výš a směřujte do Kaneho pokoje.Likvidujte cestou zločince.Jennifer v pokoji není,takže se vraťte zpátky dolů,do knihovny.Cestou opět zlikvidujte zločince.Jennifer tu opět není,takže se vraťte zpět do patra a projděte až na konec chodby.Spustí se animace,zločinci mají Jennifer,Kane je však střelen jedním ze zločinců a ti poté odletí vrtulníkem.Nyní máte 45 vteřin na to dostat se k lékarničce.Ta je v Kaneho pokoji,který je o patro výše.Takže jděte chodbou a pak co nejrychleji do Kaneho pokoje.Až Kane použije lékarničku tak uvidíte animaci ve které letadlo letí po jisté trase a Kane rozmlouvá s dealerem zbraní.

Kolumbie-Julio a jeho sklad zbraní

Stojíte před mřížemi a kódovým  zámkem.Objeví se váš dávný přítel Julio,dá vám na vybranou ze svých zbraní,které si můžete vyzkoušet na malé střelnici.Poté na Juliův krámek zaútočí zločinci/ne Kolumbijci jak se Julio mylně domnívá/.Vyjdete do dvorku,kde si musíte poradit se spoustou zločinců.Postupujte po obvodu dvorku,likvidujte vše a až do dvora přijede dodávka se zločinci,tak postřílejte zbytek zločinců a jděte zpátky k Juliovi.Ten vás nechá po náročné práci odpočinou,jenže se objeví agent CIA.Řekne vám něco o teroristické organizaci Scarlet Vengeance,kterou vede Hakan Akbar,kterého chce CIA zlikvidovat s vaší pomocí,protože právě tato organizace zločinců jde i po vás,respektive po Kanem.

Mexico

Přesunete se do Mexica,kde vězní zločinci Jennifer.Ocitnete se u jakýchsi vykopávek,po obvodu postupujte vpřed,likvidujte zločince až se ocitnete u velké sochy.Opět jděte po obvodu za sochu a prostřílejte se až k díře ve zdi.Na druhé straně postřílejte zločince a dírou proskočte do další části.Zlikvidujte zločince a projděte po schodech dolů/nad vámi visí kostlivec v kleci/Zlikvidujte další zločince a postupte až na konec,jděte doleva,po schodech dolů,kde aktivujte mechanismus u dveří.Tím se vám otevřou dveře se zvláštním znakem.Otevřou se vám také další dveře vepředu.Nyní musíte rychle proběhnout na druhou stranu dříve než se dveře zavřou.Hned jak vyběhnete tak se držte levé strany.Až budete za dveřmi zabijte dva teroristy a jděte k dalším dveřím u kterých je opět otevírací mechanismus.Opět se vám otevřou dveře před vámi a dveře vzadu.Opět budete utíkat,ale je to ztížené tím,že zhruba v polovině je propast,kterou musíte přeskočit,protože jinak zemřete.Jenže to není všechno,hned jak propast přeskočíte tak musíte jít do dřepu,rychle napravo podlézt rozbořené dveře a opět rychle utíkat k dalším otevřeným dveřím u kterých musíte přeskočit propast a rychle jít do dřepu a dveře podlézt.Jenže ještě vyhráno nemáte,jste u provazového žebříku,kde chybějí klády v podlaze,takže se musíte rychle rozběhnout a díry v podlaze přeskakovat.Na konci se vpravo objeví spousta nepřátel,takže je rychle postřílejte a pak jděte vpravo.Teprve teď se vám uloží hra.Projděte kupředu,vidíte řečnit Akbara ,který řekne ,aby mu přivedli Jennifer.

Útěk Jennifer

K cele Jennifer přijde muž,jděte k němu.Není to sympatizant Akbara a nevěří tomu co hlásá.Proto se rozhodl,že Jennifer pustí,ale musí si už poradit sama.Takže vyjděte z cely a jděte doprava,muž co Jennifer pustil uteče.Před vámi je strážce,takže počkejte až půjde kupředu.Nyní postupujte tak,že se vždy schovejte do cel po pravé straně ve stínu a až projdou stráže,tak opět postupte kupředu.Na konci vyběhněte po schodech.Jsou tu dva strážci,jděte v těsném závěsu za nimi/pokud to neuděláte,tak se za nimi spustí brána z kůlů a vy dál neprojdete/a protáhněte se po levé straně a jděte kupředu.Projděte až na konec,kde je číselný zámek,otáčejte číselníkem/vždy uslyšíte cvaknutí,to znamená,že je to správné číslo/.Jinak kód je 025.Projděte vpřed,nyní budete muset přeskákat po skalních plošinách.Jděte nejprve po levé straně až do prostředka,přeskočte na druhou stranu,přeskákejte po plošinách vpřed a na konci skočte na plošinu vlevo a jděte kupředu.Počkejte až strážce odejde a jděte doprava.Přijdete ke dvěma strážcům,počkejte až půjdou směrem k vám,schovejte se a až projdou tak jděte kupředu a doprava,kde je další strážce.Počkejte až vyjde po schodech,jděte opatrně za ním a nahoře proběhněte kupředu.Spustí se animace ve které se Jennifer znovu setká s Kanem.

Hledání masky

Nyní se cesty Jennifer a Kaneho opět rozdělí.Budeme hrát za Jennifer.Před vámi bude spousta pastí,respektive jen jedna,ale bude se stále opakovat.Jsou to výsuvné bloky,které vás rozdrtí pokud neproběhnete ve správné chvíli.Není to zrovna lehké,těžko vám popíšu co a jak máte dělat.Základem je správné načasování proběhnutí a sondáž následných bloků.Nakonec přijdete k dlaždicové podlaze po které musíte projít.Nebudu vám popisovat jak máte projít přes dlaždice a přes podlahu ze které vyjíždějí hroty.Poté se Jennifer ocitne u tří kruhů,jenže se teď pro změnu přepneme na Kaneho,který je dole.Kane svede souboj s oživlou kamennou sochou.Nejprve jí střílejte do červeného znaku na hrudi.V rohu je také munice,ale pokud jste si dostatečně munici nenašetřili tak s ní šetřete,protože bez ní nemáte šanci sochu zlikvidovat.Hned jak se vám podaří střelbou do hrudi sochu dostat do kolen,tak se automaticky přepnete na Jennifer.Ta musí nastavit kruhový puzzle vlevo.Nepopíši vám jak máte kterým kruhem kam otočit,ale zde máte obrázek,jak nastavit první puzzle zleva.Hned jak ho správně nastavíte,tak se přepnete zpět na Kaneho.Tentokrát musíte střílet do červeného znaku ,který má socha na zádech,až se vám sochu podaří dostat do kolen ,tak se opět přepnete na Jennifer a ta musí nastavit další puzzle uprostřed/viz obrázek/.Opět se přepnete na Kaneho,tentokrát musíte střílet na červené body,které má socha na zadní straně kolen.Až socha půjde do kolen tak se přepnete opět na Jennifer a na kruhovém puzzle vpravo nastavte stejný symbol na nejmenším kole,aby odpovídal symbolu na předchozích kolech a pak jen otočte horním ,největším kolem,tak aby se spustila animace.Socha se rozpadne a Jennifer a Kane jsou zajati a odvlečeni do mírové věže,kde se konalo setkání vládců Západních a Východních velmocí.

Mírová věž

Hrajete za Kaneho,nejprve se musíte vyprostit z pout,takže na kódovém zámku nastavte 537.Vyjděte z pokoje,nalevo v chodbě spí v křesle jeden ze zločinců.Na stole má položenou pistoli,vezměte si jí a zastřelte zločince,který je k vám otočen zády a pak pro jistotu zastřelte i toho spícího v křesle.Nyní vás čeká hodně tuhý boj,protože na vás vyrukuje spousta zločinců,které musíte postřílet a také ,ale musíte chránit Jennifer.Takhle postupujte pořád vpřed,v určité chvíli zajme jeden ze zločinců Jennifer.Až se Jennifer odkloní tak ho zastřelte a opět pokračujte v likvidaci zločinců.Takhle se dostaňte až k výtahu.Jděte ke dveřím u kterých je cedulka s nápisem Stairs,vyběhněte po schodech nahoru,zabijte zločince a jděte k výtahové šachtě.Kane řekne Jennifer,že musí proskočit na druhou stranu.Moc se jí nechce,ale skočí,jenže se propadne dolů a zachytí se.Rychle seběhněte zpátky po schodech dolů,zlikvidujte zločince a jděte k výtahům,kde otevřete výtahové dveře.Jennifer proskočí k vám,zlikvidujte útočící zločince a opět vyjděte po schodech nahoru k výtahové šachtě.Tentokrát Jennifer proskočí na druhou stranu,vy si načasujte skoky a proskočte za ní.Připravte si zbraň,jděte vpřed a vlevo a dejte se do práce.Začněte likvidovat zločince,čeká vás hodně tvrdý boj o každý metr,probíjejte se stále vpřed až do motorárny,kde vyjděte po schodech nahoru až se spustí animace.Je tu Akbar,který má masku a myslí si,že s její pomocí ovládne svět.Čeká vás finálový souboj celé hry.Jennifer se schová a Kane musí zlikvidovat Akbara.Ten si nasadí masku.Jen střílením do Akbara byste souboj nevyhráli.Musíte také vždy přepnout skřínky na stěnách tak,aby místo červeně svítili zeleně.Je jich tu několik,takže musíte nejen střílet do Akbara,respektive do jeho masky,ale také pořád kontrolovat skřínky ,aby svítili zeleně.Takhle to dělejte do té doby až Akbar odhodí masku/vidíte,že se mu znetvořil obličej/a spadne dolů z budovy.Poté Jennifer prosí Kaneho ,aby masku zničil.Objeví se CIA a nabízí Kanemu beztrestnost,když jim masku vydá.Volba je na vás,já jsem masku rozstřílel. Poté Kane uteče.Jennifer sedí v kanceláři,objeví se Kane .................úžasné polibky bývalých milenců a Kane mizí jak pára nad hrncem.Konec hry.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Jonathan Kane-The Protector

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář