Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rhem 2 The Cave-2.část návodu

4. 7. 1998
TOPlistRHEM 2: The Cave
 
 
20.1.2007 Autor návodu: Karel Frey
 
Druhá část návodu
 
 Potřebná propojení kabelů
  Nastavení propojek
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Dojdi k obrazovce na konci galerie a stiskni čtvercové tlačítko. Zobrazí se na ní diagram se čtyřmi čísly v trojúhelnících směřujících nahoru. Obrázek je uveden dále v návodu. Jdi znovu dovnitř do místnosti uprostřed galerie a nastav přepínače na žluté kabely vedoucí k obrazovce pod tebou. Sjeď dolů výtahem a stiskni čtvercové tlačítko na obrazovce napravo. Zobrazí se na ní diagram se čtyřmi čísly v trojúhelnících směřujících dolů. Obrázek je uveden dále v návodu. Vrať se k vozíku a nastup do něj.
 
Zastávka 3 – budova s ornamenty: Stiskni pravé čtvercové tlačítko pro jízdu vpřed, na křižovatce odbočíš doleva a dojedeš do druhé zastávky kolejové dráhy. Klikni znovu na tlačítko vpřed a dojedeš do třetí zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku, otoč se doprava, popojdi dopředu a otoč se doleva. Panelu nalevo a okna napravo si zatím nevšímej a vejdi dvoukřídlými dveřmi do budovy před sebou. Na její podlaze jsou dlaždice s ornamenty. Porozhlédni se v hale budovy. Na její pravé a levé straně jsou vepředu a vzadu celkem čtyři zamčené dveře. V zadní části místnosti si všimni žlutých a fialových kabelů na stěnách. Žlutý kabel je zavěšen nahoře a propojuje okno na jedné straně místnosti s panelem na druhé straně místnosti. Vrať se ke vstupním dveřím a pomocí klíče který máš u sebe odemkni dveře napravo. Otevři je a vejdi dovnitř. Všimni si zeleného kabelu po obvodu místnosti. Otoč se a zavři za sebou dveře abys ho úplně propojil. Otoč se doleva a zatáhni za páku na stěně. Otoč se doleva, podívej se dolů a otevři dvířka v podlaze. Slez dolů po žebříku, otoč se doprava a na stěnách chodby uvidíš celkem dvacet čtyři různých znaků. Je to nápověda na později pro rébus na konci skleněného bludiště. Poznamenej si tedy znaky nalevo a jim odpovídající protější znaky napravo. Poté projdi chodbou a na jejím konci vylez po žebříku nahoru. Otoč se doleva a všimni si v pořadí pátého grafu s barevnými čísly: 14 červená, 1 modrá a 21 zelená. Otoč se doprava a všimni si žlutých kabelů na zdi místnosti. Otoč se doprava a zatáhni za páku abys zapnul napájení žlutého kabelu. Otoč se doprava, slez dolů po žebříku a vrať se zpět do budovy s ornamenty. Jdi ke dveřím místnosti vedle té co jsi právě navštívil, otevři je klíčem a vstup dovnitř. Na stěnách místnosti jsou celkem tři nýtované schránky s různým počtem a rozmístěním nýtů. Nad každou schránkou je tlačítko, které po stisknutí zobrazí různou barvu. Schránka s červeným tlačítkem má 9 nýtů uprostřed a 4 nýty po obvodu. Schránka s modrým tlačítkem má 4 nýty uprostřed a 8 nýtů po obvodu. Schránka se zeleným tlačítkem má 9 nýtů uprostřed a 6 nýtů po obvodu. Opusť místnost, vyjdi ven z budovy, vrať se k vozíku a nastup do něj.
 
Zastávka 2 – otočné věže: Stiskni levé čtvercové tlačítko pro jízdu vzad a dojedeš zpět do druhé zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku, otoč se doprava, popojdi a otoč se doprava. Před sebou vidíš ovládací panel pro aktivaci dveří nalevo. Pro správnou sekvenci stisků trojúhelníkových tlačítek použij nápovědu z obrazovek v galerii lodí.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Poté se otoč doleva a pomocí tlačítka otevři dveře. Vejdi dál a ocitneš se v oblasti se čtyřmi otočnými věžemi, které jsou propojeny lávkami, chodníky a žebříky. Všimni si žlutého kabelu, který je napojen na zadní část pravé přední věže. Je zde také modrý trám, který vede okolo stěn u stropu oblasti. Všimni si také dvou kovových dveří na vzdálenější straně oblasti. Jedny jsou na levé stěně vzadu a druhé na protější stěně oblasti. Můžeš také zpozorovat, že z levého boku pravé zadní věže vede slepá lávka se schránkou na konci. Přistup ke skříňce umístěné na kovové konstrukci vedle pravé přední věže a otevři jí. Je to panel pro ovládání natočení chodeb uvnitř věží tak, aby navazovaly na různé trasy lávek venku. Nejprve se musíš dostat ke dveřím na levé stěně oblasti vzadu. Kliknutím natoč levou horní chodbu vodorovně, pravou horní chodbu natoč šikmo doleva ( \ ), levou dolní chodbu natoč svisle a pravou dolní chodbu natoč šikmo doprava ( / ). Otoč se doprava, popojdi, otoč se doprava, otevři okno ve stěně a zatáhni za páku. Připojíš tak ke zdroji energie tlačítko potřebné k otevření dveří, ke kterým půjdeš. Otoč se a projdi po lávkách a žebřících skrz všechny otočné věže na druhou stranu ke kovovým dveřím. Otoč se a stiskni levé tlačítko na věži. Otevřeš tak dveře ke kterým jsi došel. Otoč se a vejdi do místnosti. Otoč se doleva a uvidíš v pořadí šestý graf s barevnými čísly: 6 červená, 15 modrá a 10 zelená. Otoč se doprava a vylez nahoru po žebříku. V okně spatříš halu v budově s ornamenty. Naproti je panel rozdělený na čtyři čtvercová políčka. Vedle okna jsou dvě tlačítka a ukazatel ve tvaru hodin. Spodním tlačítkem se nastavují hodiny od 1 do 12. Po stisknutí horního tlačítka se na panelu naproti rozsvítí sekvence žlutých bodů znázorňující jeden ze znaků, které jsi viděl v podzemní chodbě.
 
Ukazatel hodin:
Zobrazený znak:
Ukazatel hodin:
Zobrazený znak:
C
obrácené Z
obrácené N
obrácené C
U
X s čárou nahoře
dolů otočené U
X s čárou napravo
X s čárou nalevo
N
X s čárou dole
12:00
Z
 
Slez ze žebříku a otoč se doprava. Zatáhni za páku a připojíš tak zdroj energie k dalším dveřím, ke kterým půjdeš. Opusť místnost a vrať se zpět k panelu pro ovládání natočení věží. Nyní musíš napojit páku vedle panelu na zdroj energie pomocí žlutého kabelu, který je napojen na zadní část pravé přední věže. Natoč pravou horní chodbu šikmo doprava ( / ) a ostatní chodby nech natočeny tak jak byly. Projdi po lávkách, žebřících a skrz věže až dojdeš k zadní části pravé přední věže. Stiskni tlačítko nalevo, které je napojeno na žlutý kabel. Vrať se zpět ke skříňce s ovládacím panelem natočení věží. Zatáhni za páku napravo a otevři skříňku. Uvnitř spatříš mapu této oblasti.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Nyní se musíš dostat do míst, která jsou vyznačena červeně. Jedno z nich se nachází v prostoru nad tebou. Zavři dvířka a zatáhni za páku napravo. Otevři dvířka a uvnitř je opět panel pro ovládání natočení věží. Natoč levou horní chodbu svisle, pravou horní chodbu nech natočenou tak jak byla, levou dolní chodbu natoč vodorovně a pravou dolní chodbu natoč šikmo doleva ( \ ). Zavři dvířka a zatáhni za páku napravo. Tím spustíš dolů mapu oblasti a zároveň vysuneš ovládací panel do prostoru nad tebou. Projdi po lávkách, žebřících a skrz otočné věže až dojdeš k žebříku na konci. Vylez po něm nahoru a nastup do kabiny lanovky. Stiskni tlačítko a dojedeš na protější stranu oblasti. Otoč se doprava a otevři okno s ovládacím panelem pro natočení věží. Natoč pravou horní chodbu šikmo doleva ( \ ) a pravou dolní chodbu natoč šikmo doprava ( / ). Ostatní chodby nech natočeny tak jak byly. Stiskni tlačítko lanovky a dojedeš do výchozí stanice. Slez dolů po žebříku, otoč se a dojdi po lávkách a skrz věže až dojdeš ke schránce na slepé lávce u pravé zadní věže. Otevři schránku a vezmi si z ní první modrý fragment. Vrať se zpět do lanovky a dojeď s ní na konečnou. Na panelu napravo natoč pravou dolní chodbu šikmo doleva ( \ ) a ostatní chodby nech natočeny tak jak byly. Vrať se lanovkou do výchozí stanice, slez dolů po žebříku a dojdi po lávkách a skrz věže zpět ke vstupním dveřím této oblasti. Vrať se zpět k vozíku kolejové dráhy a nastup do něj.
 
Druhý modrý fragment

Zastávka 3 – budova s ornamenty: Stiskni pravé čtvercové tlačítko pro jízdu vpřed a dojedeš do třetí zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku a dojdi před dvoukřídlé dveře budovy s ornamenty. Otoč se doleva a přistup k ovládacímu panelu. Stiskni tlačítko pod panelem a tím aktivuješ jeho obrazovku. Zobrazí se na ní symboly, které jsi viděl v tabulce v jedné ze zastávek kruhové kolejové dráhy okolo jezera. Posouvej obrazovkou doprava nebo doleva a poznamenej si posloupnost všech symbolů. Mělo by jich být celkem 32 včetně symbolů ve tvaru vodorovné čáry. Získáš tak nápovědu pro pozdější rébus. Poté se otoč, dojdi k zavřenému oknu naproti a otevři ho. Podívej se skrz okno dolů a pod jednou z lávek v oblasti s otočnými věžemi spatříš zeleně svítící symbol. Odstup od okna a otoč se doprava. Uvidíš před sebou zamčené kovové dveře. Všimni si že k jejich ovládacímu panelu vedou 4 zelené kabely. Otoč se doprava a dojdi před dvoukřídlé dveře. Vstup do budovy s ornamenty na podlaze, dojdi až na schody v její zadní části a otoč se. Podívej se na zdi vpravo a vlevo, kde jsou celkem čtyři lampy vždy se třemi světly. Každá z lamp má jiný tvar držáku a některá ze světel jsou zhasnuta. Poznamenej si tvary a umístění zhasnutých světel jednotlivých lamp. Otoč se směrem ke vstupním dveřím vejdi postupně do obou místností na levé straně budovy. V každé z nich jsou vždy dva panely napojené pomocí zelených kabelů na zamčené dveře před budovou. Nastav na panelech na jednotlivé pozice symboly a rozsvícená světla lamp.

 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
levý panel v levé místnosti
 
pravý panel v levé místnosti
 
levý panel v pravé místnosti
 
pravý panel v pravé místnosti
 
Vyjdi ven z budovy a dojdi ke kovovým dveřím nalevo. Otevři je pomocí červeného tlačítka a vejdi dovnitř. Stáhni dolů páky napravo a nalevo a opusť místnost. Projdi vchodem zastávky kolejové dráhy a otoč se doleva. Pomocí červeného tlačítka otevři výsuvné okno a uvnitř najdeš první část matematického disku. Vrať se zpět k vozíku kolejové dráhy a nastup do něj.
 
Zastávka 2 – otočné věže: Stiskni levé čtvercové tlačítko pro jízdu vzad a dojedeš zpět do druhé zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku a otoč se doleva. Pomocí červeného tlačítka otevři výsuvné okno a uvnitř najdeš druhou část matematického disku. Vrať se zpět k vozíku kolejové dráhy a nastup do něj.
 
Zastávka 1 – galerie lodí: Stiskni levé čtvercové tlačítko pro jízdu vzad a dojedeš zpět do první zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku, přistup k panelu s devíti čtverci a stiskni jednotlivé čtverce ve správném pořadí. Použij nápovědu z panelu na zábradlí 1. podlaží věže.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Otoč se doleva, stiskni červené tlačítko a skříňka před tebou se otevře. Natoč přepínač doprava a tím přehodíš doprava i výhybku kolejové dráhy. Nastup do vozíku a stiskni pravé čtvercové tlačítko pro jízdu vpřed. Dojedeš tak na konec slepé koleje napravo. Otoč se doleva a otevři výsuvné okno. Uvnitř spatříš kruhový diagram s devíti čísly. Obrázek je uveden dále v návodu. Stiskni levé čtvercové tlačítko pro jízdu vzad a dojedeš zpět do první zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku, natoč přepínač výhybky doleva a nastup znovu do vozíku.
 
Zastávka 4 – rébus s barevnými čtverci: Stiskni pravé čtvercové tlačítko pro jízdu vpřed a poté stiskni totéž tlačítko i v dalších zastávkách až dojedeš do čtvrté zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku a spatříš před sebou kruhový panel s devíti tlačítky. Stiskni tlačítka ve správném pořadí podle nápovědy na konci slepé koleje a dveře napravo se otevřou.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Otoč se doprava a vstup do místnosti. Na stěně před tebou je panel s vnějším a vnitřním čtvercem a jejich ovládacími šipkami po stranách. Na zdi napravo je panel s osmi barevnými vnějšími a vnitřními čtverci u kterých musíš nastavit správná čísla. Na zdi nalevo je přepínač pro jednotlivé barvy. Nápovědu pro čísla červených, zelených a modrých čtverců jsi zjistil v budově s ornamenty z nýtovaných schránek s odpovídajícími barevnými tlačítky. Počet nýtů uvnitř a po obvodu schránky odpovídá číslům pro vnější a vnitřní čtverec. Nejprve nastav přepínačem červenou barvu a pomocí ovládacích šipek na prostředním panelu nastav u červených čtverců pro vnitřní číslo 9 a pro vnější číslo 4. Poté nastav přepínačem zelenou barvu a pomocí ovládacích šipek na prostředním panelu nastav u zelených čtverců pro vnitřní číslo 9 a pro vnější číslo 6. Nakonec nastav přepínačem světle modrou barvu a pomocí ovládacích šipek na prostředním panelu nastav u modrých čtverců pro vnitřní číslo 4 a pro vnější číslo 8.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Nyní jsi aktivoval nýtované schránky v budově s ornamenty. Ostatní barevné čtverce není potřeba nastavovat. Vrať se zpět k vozíku a nastup do něj. Stiskni levé čtvercové tlačítko pro jízdu vzad a poté stiskni totéž tlačítko i v dalších zastávkách až dojedeš zpět na začátek kolejové dráhy. Vystup z vozíku, otoč se doprava a vylez po žebříku do 1. podlaží věže.
 
Kruhová kolejová dráha okolo černého jezera
 
Vyjdi po schodech ve věži do 3. podlaží, vstup na severní rampu a vejdi dovnitř dveřmi na jejím konci. Nacházíš se v místnosti, kterou jsi již dříve prozkoumal.
 
Zastávka 1 – vstup: Jdi dopředu a nastup do vozíku kruhové kolejové dráhy okolo černého jezera. Plánek dráhy je na zadní stěně vozíku. Za vozíkem je přístup na jedno z mol u jezera.
 
Zastávka 2 – ovladače stojanů: Stiskni tlačítko pro jízdu vpřed a dojedeš vozíkem do druhé zastávky. V místnosti nalevo jsou tři ovládací panely pro krystaly na molech u jezera. Pro jejich nastavení potřebuješ získat nápovědu. Přístup na molo u jezera je zatarasen.
 
Zastávka 3 – panely s tvary: Stiskni tlačítko pro jízdu vpřed a dojedeš vozíkem do třetí zastávky. V místnosti nalevo jsou čtyři ovládací panely. Tři z nich jsou označeny různými znaky a čtvrtý znak nemá. Stiskni 1x jeho tlačítko a zobrazí se znak ve tvaru kříže. Poté stiskni tlačítko 2x za sebou a zobrazí se znak ve tvaru dvou čtvrtkružnic v levém dolním a pravém horním rohu. Nakonec stiskni tlačítko 3x za sebou a zobrazí se znak ve tvaru dvou čtvrtkružnic v levém horním a pravém dolním rohu.
 
Zastávka 4 – rébus s matematickým diskem: Nastup do vozíku a stiskni tlačítko pro jízdu vpřed. Dojedeš do čtvrté zastávky. Vystup do místnosti nalevo a otoč se doleva. Spatříš před sebou simulační panel, ke kterému je nahoře a dole připojen žlutý kabel. Tvým úkolem je propojit vstup a výstup kabelu nepřerušenou trasou přes políčka panelu. Schéma propojení získáš z tabulky se symboly na protější stěně. Jednotlivé symboly propoj podle posloupnosti zjištěné z panelu před budovou s ornamenty a schéma zadej na simulační panel.
 
  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Po propojení vstupu a výstupu stiskni čtvercové tlačítko a správnost simulace se potvrdí rozsvícením žluté kontrolky nalevo. Když se pozorně podíváš na 9 hnědých čtverců uprostřed panelu, odpovídají segmenty trasy znakům, které se zobrazily po několikerém stisknutí neoznačeného panelu v předchozí zastávce. Když si znaky na tomto panelu přetransformuješ na počet stisků, dostaneš následující tabulku:
 
1
3
3
2
3
2
1
1
2
 
Otoč se doprava a otevři schránku před sebou. Uvnitř spatříš matematický disk. Vlož do něj oba chybějící segmenty, které jsi nalezl dříve. ObrazekPoté disk natoč do správné polohy pomocí tlačítka napravo, kde by se měly nacházet 3 znaky z panelů v předchozí zastávce. Pomocí matematických rovnic vypočítej jaká čísla jednotlivým znakům odpovídají.
Rovnice v levém horním rohu:
Do čtvercových políček zadej čísla zjištěná ze simulačního panelu. Vypočítané výsledky jsou zadáním pro další rovnice.
1
x
3
x
3
=
9
+
 
+
 
+
 
 
2
x
3
x
2
=
12
+
 
+
 
+
 
 
1
x
1
x
2
=
2
=
 
=
 
=
 
 
4
 
7
 
7
 
 
 
Rovnice v levém dolním rohu:
Do otočených čtvercových políček zadej čísla zjištěná z předchozích rovnic. Vypočítané výsledky jsou zadáním pro další rovnice.
12
-
4
=
8
+
 
+
 
 
9
-
7
=
2
+
 
+
 
 
7
-
2
=
5
=
 
=
 
 
28
 
13
 
 
 
Rovnice v pravém horním rohu:
Do kruhových políček zadej čísla zjištěná z předchozích rovnic. Vypočítané výsledky přiřaď k jednotlivým tvarům.
28
-
8
-
13
=
7
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
5
-
2
=
3
 
 
 
 
=
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
Výsledná čísla odpovídající jednotlivým tvarům:
čtyřcípá hvězda = 7
osmicípá hvězda = 3
kříž = 8

Zastávka 3 – skleněné bludiště: Nastup do vozíku a dojeď znovu do 3. zastávky. Na panelech označených jednotlivými tvary zadej čísla zjištěná pomocí matematického disku. Poté otevři dveře mezi ovládacími panely a vstup do další místnosti. Nacházíš se v labyrintu skleněných místností, jehož mapa visí na stěně napravo. Je zde celkem 22 místností, které si pro přehlednost označ písmeny A až V. Nyní se nacházíš v místnosti I.

 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Vstup do místnosti H a stiskni tlačítko abys otevřel dveře. Projdi do místnosti G a pokračuj do místností K a O. V místnosti O se otoč doleva a stiskni tlačítko abys zavřel dveře. Jdi zpět do místnosti K a poté do místnosti J. V místnosti J se otoč a stiskni tlačítko abys za sebou zavřel dveře. Pokračuj dál do místností N, R a S. V místnosti S se otoč doleva a na stěně spatříš v pořadí sedmý graf s barevnými čísly: 11 červená, 18 modrá a 7 zelená. Otoč se doprava a pokračuj do místností T (s mříží od chodby se žebříkem), U (se šipkou), Q (s hnědými dveřmi), P, L, K a O. V místnosti O se otoč doleva a stiskni tlačítko abys otevřel dveře. Vejdi do místnosti P, otoč se doleva a stiskni tlačítko abys zavřel dveře. Vrať se do místnosti O a pokračuj do místností K, G a H. V místnosti H se otoč a stiskni tlačítko abys za sebou zavřel dveře. Pokračuj dál do místností L, K, G a F. V místnosti F si všimni znaku s klikatou čárou a fialového čtvercového tlačítka vedle dveří. Jdi dál do místnosti A (se zamřížovaným oknem nalevo) a otoč se doprava. Stiskni tlačítko abys otevřel dveře a vejdi do místnosti B. Na dveřích naproti si všimni nakreslených znaků. Otoč se doprava a na stěně spatříš v pořadí osmý graf s barevnými čísly: 9 červená, 22 modrá a 3 zelená. Vrať se do místnosti A a pokračuj do místností F, G, K, L, H a C. V místnosti C se otoč doleva a na dveřích si všimni poznamenaných čísel vedle žlutých čtverců.
konec 2.části návodu
 

Náhledy fotografií ze složky Rhem 2-The Cave

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář