Jdi na obsah Jdi na menu
 

Return to Mysterious Island 2-2.část návodu

21. 12. 1998

TOPlist

Return to Mysterious Island 2 – Mina´s Fate
5.9.2009 Autor návodu – Karel Frey
2.část návodu-dokončení
Nabídni jí učesání srsti (Groom). Poté jí dej náhrdelník z mořských škeblí, květ Tahitské gardénie, Australský tymián, kytici různých květin a 6 kusů smaltovaných váz, od každého druhu jednu. Nyní si vezmi z inventáře Ocarinu, přilož jí k ústům, zahraj Amber libovolnou melodii a poté hraní přeruš (pravé tl. myši). Amber si zanotuje svojí melodii a čeká až jí Jep zopakuje. Přilož tedy Ocarinu k ústům a klikni postupně na pravý zadní a levý zadní Jepův prst. Poté hraní přeruš. Pokud jsi melodii zopakoval správně (jednotlivé tóny i jejich délku), je Amber spokojená (ozve se přehraná písnička) a Amber si zanotuje znovu. Vezmi si tedy opět Ocarinu, přilož jí k ústům a klikni postupně na pravý zadní, levý přední a levý zadní Jepův prst. Poté hraní přeruš. Amber je opět spokojená a nyní se stala tvým spojencem (ukazatel emocí je celý zelený). Slez tedy dolů ze skály, pomazli se s Mínou a vylez jí na rameno. Nyní by bylo dobré získat jako dalšího spojence opičího malíře Leonarda. Zkombinuj v inventáři plechovku vyschlé zelené barvy a kanystr benzínu. Získáš plechovku zelené barvy. Přečti si v deníku nalezeném v truhle jak lze vyrobit bílou barvu. Přesuň se pomocí zkratky (Large Kiln) k velké vypalovací peci. Zkombinuj v inventáři suché větvičky (troud, nečitelný papír), velkou ulomenou větev (21 stop dlouhý kůl) a sextant. Získaný otop k podpálení vlož do topeniště před sebou. Zkus vylézt po schodech na pec, přepni se na Jepa a vylez po schodech nahoru. Otoč se a vhoď do kouřícího komínu škeble z inventáře. Poté co se škeble vypálí, slez z pece dolů a vylez Míně zpět na rameno. Použij na vypalovací nádržku nad ohništěm jednu ze smaltovaných váz (nejlépe tu s úzkými konci a širokým středem) a získáš tak vápenec. Použij smaltovanou vázu s vápencem na vázu s vodou v inventáři (ne naopak) a získáš tak hydroxid vápenatý. Zkombinuj hydroxid vápenatý, palmový olej a křídu. Vznikne z toho bílá barva. Přesuň se pomocí zkratky (Inlet) na konec průchodu ve skále, vydej se po římse vpravo, přepni se na Jepa a dojdi k Leonardovi a jeho malbám. Promluv si s Leonardem a zkus mu nabídnout učesání srsti. Leonard je však ještě stále rozzlobený a tak Jepovu nabídku odmítne. Dej mu tedy něco k jídlu, třeba termity a plástev medu, a Leonard trochu pookřeje. Nabídni mu tedy podrbání (Groom) a usmíření (Pacify) a Leonard už má náladu trochu lepší (ukazatel emocí je z poloviny žlutý). Vyndej tedy z inventáře Ocarinu a zahraj na ní libovolnou melodii. Leonard si zanotuje svojí melodii a čeká až jí Jep zopakuje. Přilož tedy Ocarinu k ústům a klikni postupně na pravý přední, levý přední a levý zadní Jepův prst. Poté hraní přeruš. Pokud jsi melodii zopakoval správně (jednotlivé tóny i jejich délku), je Leonard spokojený (ozve se přehraná písnička) a Leonard si zanotuje znovu. Vezmi si tedy opět Ocarinu, přilož jí k ústům a klikni postupně na pravý zadní, levý zadní, pravý přední a levý přední Jepův prst. Poté hraní přeruš. Leonard je opět spokojený. Nyní dej Leonardovi červenou, zelenou a bílou barvu z inventáře. Leonard barvy s potěšením přijme a umístí je do prázdných prohlubní své kamenné palety (je zde ještě tyrkysová barva, kterou jsi dal Leonardovi dříve a černá barva). Zavři dialogové okno a Leonard začne vylepšovat své kresby darovanými barvami. Uchop štětec v inventáři, který je stále ještě namočen v tyrkysové barvě a začni malovat novou kresbu na prázdném místě na skále napravo. Namoč štětec postupně ve všech dalších čtyřech barvách kamenné palety a namaluj na skálu obraz Míny. Až budeš hotov, daruj Leonardovi ještě něco k snědku, třeba rybu, modré ovoce, Trulcu atd., dokud nezezelená úplně celý ukazatel jeho emocí. Leonard se díky tomu stane tvým dalším spojencem. Nyní se vrať zpět k Míně a vylez jí na rameno. Slez po liáně dolů a dojdi vlevo k tlačítku na skále. Stiskni tlačítko a Mína s Jepem vstoupí tajným vchodem do chrámu. Nyní vidíš že z pěti opic jsou zde tři tvoji spojenci. Stačí tedy vyhnat dvě nepřátelské opice. Uchop do ruky flusačku a střílej z ní střídavě na Sluggera (úplně vlevo) a na strážce chrámu (druhý zprava) dokud je oba z chrámu nevyženeš. Poté co nepřátelské opice prchnou, sejdi dolů po schodech a ocitneš se u jakéhosi pohřebiště. Na skále před tebou je pět kamenných podstavců označených zvláštními čárovými obrazci. Na každém podstavci je však jiný obrazec. Na jednom z podstavců je umístěna smaltovaná váza a tvým úkolem je doplnit správné vázy i na ostatní podstavce. Když porovnáš tvar již umístěné vázy s čárovým obrazcem na jejím podstavci tak zjistíš, že hustota čar na obrazci koresponduje se šířkou vázy. V místě kde je váza široká jsou čáry blíže u sebe, v místě zúžení vázy jsou čáry na obrazci naopak dál od sebe. Umísti tedy čtyři další smaltované vázy z inventáře na odpovídající prázdné podstavce. Zleva doprava by měly být na podstavcích tyto vázy: zúžená nahoře, zúžená dole, zúžená uprostřed, zúžená nahoře a uprostřed, zúžená dole a uprostřed. Po správném umístění všech zbylých váz se ozve robotický hlas a ve skále nalevo se objeví nádoba s kapalinou postavená ve výklenku. Poté se přehraje povědomá melodie. Vyndej z inventáře Ocarinu a melodii na ní zopakuj. Po přiložení Ocariny k ústům tedy klikni na Míniny prsty v tomto pořadí: pravý zadní, levý přední, levý zadní a pravý zadní. Pokud jsou tóny a jejich délka správně, ozve se robotický hlas a ze skály se vysune povědomé tlačítko. Stiskni jej a otevře se další tajný průchod. Vejdi dál a ocitneš se v další pozoruhodné místnosti v hloubi útesu. Stěny a strop místnosti, jsou pokryty zvláštními malbami a před sebou máš stezku vedoucí dolů. Než se tam vydáš, otoč se úplně vpravo a klikni na jeden z tajemných nápisů, které jsou na tabuli u vchodu. Ozve se robotický hlas. Sejdi po stezce do spodní části místnosti a zkus projít chodbou dál. Ze stropu chodby se však okamžitě spustí mříž. Otoč se doprava a všimni si tvaru stěny. Jedná se o vnitřní stranu obličeje, který je venku vidět na skále u pobřeží. Podívej se skrz obě oči obličeje a spatříš dým, který vychází ze skály ven. Podívej se dolů, kde jsou tři děrované sloupy. Uvnitř každého sloupu je skrz otvory vidět plyn různé barvy: žlutý, purpurový a modrý. Otoč se a všimni si blikajících vajec umístěných v jakési síti na stěně. Dvě z nich nemají na rozdíl od ostatních růžový nádech a nalevo se nachází pro změnu kovové vejce. Zkus kovové vejce sebrat, ale spustí se okamžitě alarm. Vrať tedy vejce zpět na své místo, aby se alarm zase vypnul. Prozkoumej vejce s růžovým nádechem úplně vlevo dole. Zobrazí se před tebou obrazovka a začne se přehrávat záznam vzpomínek Michaela Ardana z cesty na měsíc. Zavři obrazovku pomocí křížku vpravo dole a prozkoumej pro změnu růžové vejce druhé zleva ve stejné výšce. Znovu se objeví obrazovka a tentokrát se začnou přehrávat vzpomínky Cyruse Smitha. Poslechni si pozorně kapitána Nema, který pohovoří o konstruktérovi tohoto důmyslného ostrova. Dozvíš se důležité informace o blikajících vejcích, jazykovém přístroji, geotermálním motoru a dalších přístrojích a stavbách na ostrově. Zavři obrazovku křížkem vpravo dole a podívej se dolů před sebe. Je zde zmiňovaný přístroj, který vypadá jako čtvercové pole varhanních píšťal. Na některých píšťalách jsou umístěny modré zátky a několik nepoužitých zátek je umístěno i ve dvou zásobnících v popředí. Stiskni tlačítko vpředu uprostřed a z přístroje se začnou ozývat nesrozumitelné zvuky. Tvým úkolem je umístit 11 modrých zátek na některé píšťaly přístroje tak, aby se místo zvuků ozývala srozumitelná věta. Počet dobře umístěných zátek je průběžně zobrazován v pravé horní části obrazovky. Vyřešení tohoto rébusu je však složitější, protože každá zátka má své správné místo a nemůže být tudíž zaměněna jinou zátkou. Metoda řešení je tedy pokus-omyl a vyžaduje hodně trpělivosti. Umístit zátku, poslechnou si přístroj zda je některé slovo věty srozumitelné, umístit zátku jinam, poslechnout...... Správné řešení rébusu je patrné z následujícího obrázku.Jednotlivé zátky jsou označeny čísly 1 až 11. Fialová čísla označují výchozí umístění zátek, zelená čísla označují správné umístění těchto zátek na odpovídajících píšťalách. Po správném umístění všech zátek by se z přístroje měla ozvat tato věta: „He who has intelligence will discern the known in the unknown and understand how much the other is like him.“ Nyní už rozumíš všem slovům robotického hlasu. Vyjdi tedy do horní části místnosti a klikni postupně na všechny nápisy, které jsou na tabuli u vchodu. Jedná se o popis stavu ostrova, který však není moc optimistický. Vrať se zpět dolů k jazykovému přístroji a uchop jedno z vajec bez růžového nádechu hned nad ním. Do vejce se nahrají Míniny vzpomínky a poté jí přivítá robotický hlas. Prohlédni si vejce se vzpomínkami Míny a poté obrazovku zavři. Vezmi si druhé čisté vejce hned vedle. Ozve se robotický hlas a informuje tě, že proces destrukce ostrova je nyní intenzivnější. Z útesu se též začne valit více zeleného kouře. Otevři inventář a použij čisté vejce na Jepa. Získáš tak znehodnocené vejce, které vrať zpět na své místo nad jazykovým přístrojem. Brána napravo se díky tomu otevře. Prohlédni si vejce s Jepovými vzpomínkami a poté obrazovku zavři. Projdi otevřenou bránou napravo a dojdeš do místnosti s geotermálním motorem. Sejdi ze schodů, přejdi můstek přes turbínu motoru a dojdi k ovládacímu pultu nalevo. Na světelném panelu před tebou je znázorněno schéma využití zdrojů energie ostrova pro pohon motoru. Je z něj patrné, že voda z jezera se z nějakého důvodu nedostane až k turbíně. Podívej se dolů a zkus motor zapnout pomocí tlačítka uprostřed. Bezpečnostní systém však okamžitě zavře ovládací panel a požaduje po tobě kontrolu, zda rozumíš robotickému jazyku. Poslechni tedy příkazy a stiskni postupně tlačítka s různými počty teček, přesně dle pokynů bezpečnostního systému. Poté co uspěješ, stiskni znovu tlačítko uprostřed a odkryje se ovládací panel se dvěma pákami, které slouží pro vyvážení vstupů a výstupů energie geotermálního motoru. Zkus vytáhnout nahoru páku napravo, ale nejde to. Motor má nedostatek zdroje energie. Přívod vody je zablokován a přívod plynu je potřeba vyčistit umístěním předmětu vhodného průměru. Vypni tedy motor tlačítkem uprostřed, vrať se přes můstek na druhou stranu turbíny, odboč doprava a zkus otevřít dveře ve skále vedoucí do pracovny kapitána Nema. Dveře jsou zablokované. Všimni si jiskřících elektrických kabelů spadlých v jezírku napravo. Seber pokroucený držák krystalu, který leží poblíž. Přejdi na druhou stranu turbíny, pokračuj rovně a stiskni tlačítko se znakem na dveřích před tebou. (Pokud se dveře neotevřou, nemáš vypnutý geotermální motor.) Projdi tajným vchodem a ocitneš se v obřím potrubí. Nalevo je uzavřený ventil přívodu vody, která vede potrubím do jícnu sopky napravo. Díky tomu se vytváří pára pro pohon motoru. Vydej se tedy potrubím doprava k sopce. Otoč se doprava a popojdi vpřed po skalní římse. Otoč se doprava směrem na potrubí ve skále, které slouží pro dodávku vytvořené páry do turbíny. Podívej se nahoru a spatříš krystal trčící ve skále. Použij na něj sekyru a tak krystal získáš. Přesuň se pomocí zkratky k velké vypalovací peci a vlož pokroucený držák krystalu do ohniště. Poté co se držák rozpálí do červena, uchop ho do kleští pověšených vlevo od ohniště a polož ho na kamennou kovadlinu před sebou. Uchop palici pověšenou vlevo od ohniště a použij jí na narovnání zkrouceného držáku. Odlož palici zpět, pravým kliknutím zvedni rozpálený narovnaný držák v kleštích z kovadliny a ochlaď ho v korytě s vodou na zemi vedle kovadliny. Odlož kleště zpět na své místo a vezmi si z vodního žlabu opravený držák krystalu. Přesuň se pomocí zkratky (Motor room) zpět do místnosti s geotermálním motorem a jdi ke spadlým kabelům vlevo od vchodu. Zkombinuj v inventáři držák krystalu s krystalem a získáš tak izolátor. Použij izolátor na spadlý kabel a společně s ním ho zasuň do díry ve skále. Dveře do Nemovy pracovny se díky tomu odblokují. Otevři je a vejdi do Nemovy podmořské základny. Zajdi nejprve do levé části pracovny a spatříš ovládací panel ochranného štítu ostrova. Na jeho desce je trochu rozlitého oleje. Vpravo od ovládacího panelu stojí palubní telefon, který je stále aktivně propojen se zničenou ponorkou Nautilus. Jdi se podívat na protější stranu pracovny. Na pracovním stole je postaven laboratorní směšovací přístroj. Vlevo od přístroje je v misce rostlina, kterou prozkoumej. Rostlina je napadena jakousi chorobou. Otoč se vpravo od stolu a vezmi si ze stojanu s vodní lázní znehodnocené vejce. Opusť Nemovu laboratoř a vrať se chodbou napravo do místnosti s jazykovým přístrojem. Vezmi si ze stěny nad přístrojem kovové vejce a vlož na prázdné místo vejce z Noemovy laboratoře, aby se vypnul spuštěný alarm. Prohlédni si informace z vejce vloženého na stěnu. Dozvíš se něco o barevných mlhách, směšovacím přístroji, ovládacím panelu geotermálního motoru a o ovládacím panelu ochranného štítu ostrova. Zavři obrazovku, vrať se zpět do Noemovy podmořské laboratoře a zajdi do kruhové místnosti vzadu. Otevři Darwinovu knihu položenou na psacím stole vpravo a přečti si Nemovy ručně psané poznámky na první straně. Odlož tuto knihu, otevři druhou knihu od Pasteura a opět si přečti Nemovy poznámky. Odlož knihu a prohlédni si obrazy na stěně místnosti. Na prvním je znázorněn průřez ostrovem, na druhém je zachycen Nemo s rodinou a na třetím je kapitán Nemo vyobrazen před větrným mlýnem. Poté co si prohlédneš obrazy, spusť melodickou hračku položenou na pohovce. Vezmi si potápěcí masku odloženou vlevo od stolu. Její kyslíkové bomby jsou však prázdné. Přečti si dokument nalezený v truhle. Dozvíš se že chemická reakce vzniku hydroxidu vápenatého je vratná. Použij tedy hydroxid vápenatý na potápěcí masku a naplníš tak její bomby kyslíkem. Nyní zkus otevřít poklop uprostřed místnosti, ale jeho západka je zarezlá. Použij na západku palmový olej (nebo čistou houbu namočenou v rozlitém oleji na podlaze). Otevři poklop a použij na Mínu potápěcí masku. Vlez do otvoru v podlaze (Jepa nech počkat v místnosti), otoč se vpravo dolů a otoč ovládacím kolem. Do přetlakové komory se napustí voda. Jep z toho málem zešílí a zanechá v místnosti nad tebou pěknou spoušť. Poté co se ocitneš na dně jezera, jdi vpřed směrem k vraku vrtulníku. Otoč se k vraku zády a pokračuj dál směrem k ulomenému ocasu vrtulníku. Otoč se trochu vlevo a spatříš kus skály spadlé na mříži, která chrání vstup potrubí vedoucího k turbíně geotermálního motoru. Podívej se vlevo dolů, odsuň stranou ulomené kolo vrtulníku a seber ze země ocelový hák. Vrať se k vrtulníku, podívej se směrem nahoru a vyplav na břeh jezera. Spatříš jaguára, který chodí po cestě sem a tam. Nasaď tedy Míně potápěcí masku a ponoř se opět k vrtulníku na dně jezera. Zkus otevřít spodní dvířka do nákladového prostoru vrtulníku, ale jsou zaseklá. Všimni si navijáku upevněného na boku vrtulníku. Nasaď na jeho hřídel kliku z inventáře a na volný konec lana připevni ocelový hák. Poté co Mína hák připevní k madlu dvířek, zatoč klikou nasazenou na navijáku a dvířka povolí. Vlez tedy do nákladového prostoru a najdeš zde síť, nenafouknutý plovák a bombu s dusíkem. Vezmi si všechny tyto věci a opusť nákladový prostor vrtulníku. Dojdi znovu ke kusu skály blokující mříž a použij na ní síť. Poté k síti připevni plovák a k němu připoj bombu s dusíkem. Otoč kohoutem na bombě, plovák se nafoukne a zdvihne kus skály z ochranné mříže. Podívej se na uvolněnou mříž a poté se vrať zpět na Nemovu podmořskou základnu (k vrtulníku, vpravo a 2x vpřed). Otoč ovládacím kolem a z přetlakové komory se vyčerpá voda. Poté se otevře kryt nouzového ovládacího panelu. Podívej se nahoru a zjistíš, že poklop je zavřený a Jep nemá dost síly na to, aby ho otevřel. Všimni si obrazů pohozených na skle poklopu. Podívej se dolů na nouzový ovládací panel na kterém je šest políček. Stiskni jedno z tlačítek a na políčku které ovládá se zobrazí jakýsi vzor. Podobný vzor měly rámy obrazů v kruhové místnosti. Podívej se tedy opět nahoru, klikni na Jepa a poté mu ukaž na jeden z obrazů. Jep obraz otočí. Nech Jepa otočit ještě další dva obrazy a poté prozkoumej rámy všech třech obrazů. Hledaná kombinace vzorů se vyskytuje na rámu obrazu Nema s rodinou, protože na ostatních dvou obrazech je vzor nekombinovaný. Zakresli si tedy posloupnost vzorů na rámu, začni z levého horního rohu směrem dolů. Poté se podívej na ovládací panel a posloupnost vzorů z obrazu na něm zadej. Správné nastavení vypadá takto./viz obrázek/Poté co se poklop otevře, vylez nahoru a spatříš nepořádek, který zde Jep udělal. Vrať tedy obrazy zpět na svá místa na stěně místnosti a poté postav povalenou melodickou hračku. Objevíš pod ní papírek se seznamem, co vše chtěl Nemo ještě udělat. Nech Jepa, aby vylezl Míně na rameno a společně se vydejte do místnosti s geotermálním motorem. Zapni motor tlačítkem na jeho ovládacím panelu a na schématu je vidět, že voda už se k turbíně dostane. Zkus zatáhnout za pravou páku a zjistíš, že je potřeba ještě vyčistit přívodní potrubí plynu. Vypni geotermální motor, stiskni tlačítko na dveřích vedoucích do potrubí, vejdi dovnitř a dojdi až ke vstupu páry do turbíny. Nech Jepa vlézt dovnitř, dojdi na konec turbíny a vlož do otvoru prázdný kokosový ořech. Vylez ven z turbíny a vyskoč Míně zpět na rameno. Vrať se k ovládacímu panelu geotermálního motoru a zapni ho. Nyní je potřeba vyvážit jeho napájení pomocí dvou ovládacích pák. Vytáhni tedy levou ovládací páku úplně nahoru a poté pozvolna vytahuj i páku napravo tak, aby ukazatel uprostřed nepřesáhl střední zelenou oblast stupnice. Poté co se rozsvítí všechny čtyři zelené kontrolky pod pákami, je chod geotermálního motoru vyvážen. Opusť místnost s geotermálním motorem a v místnosti s vejci se podívej na oči obličeje na skále. Spatříš jak ostrov pokrývá zelená mlha a dým vycházející ze skály. Vyjdi po cestě nahoru a stiskni tlačítko pro otevření tajného průchodu. Dovnitř však vtrhne Slugger a vběhne do místnosti s geotermálním motorem. Jelikož však bezpečnostní systém Sluggera nezná, spadne dolů okamžitě mříž v chodbě a vypne se geotermální motor. Sejdi dolů a podívej se na zem na krvavou stopu se srstí. Je to krev Sluggera, kterého poranila padající mříž. Otoč se doleva a vezmi si ze sítě čisté vejce umístěné vpravo dole. Použij vejce na krvavou stopu na zemi a tak do něj nahraješ Sluggerovy údaje. Vrať znehodnocené vejce zpět na své místo a mříž v chodbě se vysune nahoru. Pokud chceš, můžeš si přehrát Sluggerovy vzpomínky a poté se vydej do místnosti s geotermálním motorem. Zkus dojít až k ovládacímu panelu motoru, ale zjistíš že Slugger uvízl uvnitř turbíny. Otevři tedy pomocí tlačítka průchod napravo a dojdi potrubím a po římse až ke vstupu do turbíny. Pokud je Jep unaven, nakrm ho potravou z inventáře, aby ukazatel jeho energie byl zelený. Poté se přepni na Jepa a vlez do turbíny. V zadní části turbíny sedí Slugger a začne po Jepovi házet kulové kondenzátory. Tvým úkolem je co nejvíc kondenzátorů chytit. Uděláš to tak, že kurzorem myši sleduješ dráhu vrženého kondenzátoru a až se změní na ikonu ruky, okamžitě kondenzátor chytíš. Pokud se ti to nepovede, rozbitý kondenzátor Jepa vystraší a poté co ukazatel nahoře klesne na minimum, Jep z turbíny uteče. Až chytíš pět kulových kondenzátorů, Slugger vyčerpáním omdlí. Dojdi ke Sluggerovi a vytáhni ho ven z turbíny. Mína s Jepem poté dostanou Sluggera zpět do místnosti s geotermálním motorem. Odblokuj bezpečnostní systém chránící ovládací panel a Mína poté opět spustí geotermální motor. Slugger však chvilku nato zemře a Jep se též necítí nejlépe. Mína ho tedy raději odnese do Nemovy podmořské laboratoře. Mínu napadne, že Nemo se ve svých vzpomínkách zmiňoval o směšovacím přístroji, pomocí kterého by mohla vyrobit pro Jepa lék. Otoč se, popojdi vpřed a sejdi po schůdcích vlevo k směšovacímu přístroji. Mína zjistí, že Slugger přístroj rozbil. Seber ze stolu střepy fialové baňky a z panelu napravo vyndej spálenou pojistku. Do konektorů panelu pak zasuň všech pět kulových kondenzátorů. Rozeber v inventáři ocelové lano a získáš tak 2 ocelové dráty. Zkombinuj ocelový drát se spálenou pojistkou a tak jí opravíš. Umísti tedy opravenou pojistku zpět do panelu na stole. Dojdi se pomazlit s Jepem a poté se pomocí zkratky přesuň k velké vypalovací peci. Vezmi si klín odložený na cihlách vlevo od ohniště a zkus ho zasunout do otvoru v kamenné kovadlině. Klín je potřeba nabrousit. Dojdi tedy na rozcestí a seber ze země prázdný kokosový ořech a okulár. Pokračuj cestou napravo až k pile a cestou si všimni nemocného ptáčka. Vyměň v pile známým způsobem řezný kotouč za brusný a nabrus na něm tupý klín. Poté se přesuň pomocí zkratky zpět k velké vypalovací peci. Vlož naostřený klín do otvoru v kamenné kovadlině a do ohniště polož pušku. Poté co se puška rozpálí do červena, uchop jí do kleští a polož jí na klín v kamenné kovadlině. Uchop palici a použij jí na oddělení pažby pušky od hlavně. Bouchni do hlavně ještě jednou a tak její zploštělý konec narovnáš. Odlož palici zpět, pravým kliknutím zvedni rozpálenou hlaveň z kovadliny a ochlaď jí v korytě s vodou. Odlož kleště zpět na své místo a vezmi si z vodního žlabu hotovou ocelovou trubku. Přesuň se pomocí zkratky do dílny a vyjdi ven k peci. Doj do pece tavící kelímek pohozený na zemi a vlož do kelímku střepy fialové baňky. Roztop pec pomocí měchu vpravo a poté co se střepy v kelímku roztaví, použij na něj ocelovou trubku. Vyfoukneš tak novou fialovou baňku. Na zprovoznění směšovacího přístroje však budeš potřebovat ještě jednu baňku. Z deníku se můžeš dočíst, že pro výrobu skla je potřeba písek, uhličitan sodný, nehašené vápno a dřevěné uhlí. Vlož tedy do kelímku v peci chaluhy, abys získal uhličitan sodný, a poté ještě hydroxid vápenatý, abys získal nehašené vápno. Zkombinuj tedy v inventáři všechny potřebné složky pro výrobu skla a získáš tak sklovitou směs. Vlož směs do kelímku, roztav jí, použij na ní ocelovou trubku a vyrobíš tak bezbarvou skleněnou baňku. Přesuň se pomocí zkratky do místnosti s geotermálním motorem a dojdi do místnosti s vejci. Otoč se doleva a naber do bezbarvé baňky barevný plyn proudící z prostředního pilíře. Přesuň se do Nemovy laboratoře a sejdi vpravo ke směšovacímu přístroji. Umísti baňku s barevným plynem do volné přední objímky přístroje a fialovou baňku umísti do objímky pod přístrojem. Do držáku nad přístrojem umísti nalezený okulár. Podívej se do okuláru a tak zjistíš, že uvnitř směšovací baňky přístroje je rozložená tkáň. Odstup od okuláru a stiskni červené tlačítko na stole. Rozsvícená žárovka s fialovou baňkou projede pod přístrojem a díky UV záření se směšovací baňka sterilizuje. Pootoč kohoutky u baněk se žlutým a modrým plynem po stranách přístroje a namícháš tak zelený plyn. Pusť ještě kohoutek baňky s fialovým plynem a výsledná směs se stane bezbarvou. Fialový plyn tedy neutralizuje zelený plyn, který ohrožuje život na ostrově. Vyndej ze zadní části přístroje prázdný vzorkovník a dojdi do kruhové místnosti za Jepem. Pomazli se s ním a poté odeber vzorek Jepovy tkáně. Vrať se ke směšovacímu přístroji, vlož do něj vzorkovník s Jepovou tkání a vpusť do směšovací baňky fialový plyn. Podívej se do okuláru a spatříš zdravé, nemocné a mrtvé buňky. Pootoč kolečkem v pravé dolní části obrazovky a tak vpustíš do baňky se vzorkem fialový plyn. Nemocné buňky se nejprve začnou uzdravovat, ale nakonec se reakce obrátí a všechny buňky zemřou. Fialový plyn je tedy pro buňky škodlivý a zelený plyn naopak živé organismy chrání! Z komunikačního přístroje nalevo se ozve hlas kapitána Nemá. Ten Míně vysvětlí, jak byl díky větru a vypnutému ochrannému štítu zanesen na ostrov nebezpečný mikroorganismus. Tato bakterie napadá všechno živé, jelikož zvířata ani rostliny na ostrově nejsou vůči ní odolné. Míně však neublíží, jelikož se na ostrov dostala z vnějšího světa. Mína si uvědomí, že pokud obnoví ochranný štít aby ostrov zachránila, bude na něm muset zůstat. Kapitánu Nemovi je líto, že musí Mína podstoupit volbu mezi svojí záchranou a záchranou ostrova, ale rozhodnutí je pouze na ní. Poté co se kapitán Nemo odmlčí nadobro, dojdi pro Jepa do kruhové místnosti a nech ho vylézt na rameno. Vrať se do centra laboratoře a sejdi po schůdcích napravo k ovládacímu zařízení ochranného štítu. Alarm napravo zachytil přítomnost vrtulníku, takže záchrana je blízko. Jak se tedy rozhodneš? Nejprve si ulož hru. Pokud chceš zachránit ostrov, uchop ovládací páku ochranného štítu a pozvolna jí přesuň úplně dolů. (Pokud páku přesuneš moc rychle, vypne se geotermální motor, který musíš dojít znovu nahodit.) Ochranný štít se zapne, ostrov je zachráněn před záhubou a Mína s Jepem zde zůstanou natrvalo. Pokud chceš z ostrova odletět, nezapínej ochranný štít, opusť Nemovu podmořskou základnu a vyjdi skrz jednotlivé místnosti v útesu až ven na pláž. Mína se však naneštěstí pomoci vrtulníku nedočká a ani Jep se záchrany nedožije.Konec hry.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Return to Mysterious Island 2

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář