Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Adam's Venture Episode 1 The Search for the Lost Garden

17.5.2011 Autor návodu-Standa Madukas

Uložení hry probíhá automaticky checkpointem,nelze uložit kde chcete.Uslyšíte zvuk, když dojde k uložení kontrolního bodu. Vrátit se k předchozímu checkpointu není možné,zůstává vždy jen poslední pozice.Položky vidíte v pravém horním rohu obrazovky. Hra vynechává myšítko,pohybujete se pomocí směrových kláves.ESC přeskočíte intro.Klávesa Shift slouží k běhu,klávesa Ctrl ovládá přikrčení.Mezerníkem skáčete.Enter slouží k provedení akce.

Hlavním hrdinou hry je Adam Venture, mladý badatel.Přeneseme se do třicátých let minulého století. Společně s Adamem se pokusíme objevit legendární Ráj. Na tento úkol nebudete sami, pomáhat nám bude Adamova přítelkyně Evelyn a také profesor Jacques Saint Omair.Adam získá finanční prostředky od společnosti Clairvaux Corporation ,která však na hledání Edenu má své zištné zájmy.

Před branami Edenu

Adam, Evelyn a profesor se utáboří v blízkosti vchodu do slavné zahrady. Promluvte si nejprve s Evelyn. Adam zapomněl vyložit bedny jídla z letadla a letadlo už je pryč, protože zuří písečná bouře .Evelyn vám řekne, že profesor potřebuje vaši pomoc  a dá vám vysílačku. Jděte doleva,vyběhněte po schodech nahoru,kde si promluvte s profesorem. Adam by rád vyhodil dveře pomocí dynamitu do povětří, ale profesor chce dveře zachovat. Věří, že existuje jiný způsob, jak se dostat dál.Vraťte se dolů,tam co stojí Evelyn a projděte nalevo k bednám.Na bedně je bedýnka a v ní je dynamit,který si vezměte.S dynamitem vyběhněte zpátky nahoru k profesorovi,promluvte s ním a pak jděte za něj ke hromadě kamenů.Až se vám objeví aktivní místo,tak stiskněte klávesu enter.Adam umístí dynamit a rychle odběhne.Cesta je volná,takže projděte do jeskyně.Adam se automaticky spojí vysílačkou s Evelyn.checkpoint  Před vámi jsou dvě kyvadla,načasujte si správně proběhnutí/směrová klávesa vpřed+Shift/.

Hledání začíná

Skončíte v jeskyni.  Jděte doprava a otevřete truhlu. To obsahuje první tajemství ze hry (1 / 10), text o Charlesi L'Heureuxovi. Vraťte se ke vchodu do jeskyně a jděte doleva.Při vstupu do jeskyně jděte do podřepu/Ctrl/ a projděte na druhou stranu,kde jděte k římse,vyskočte na ní/mezerník/ a přeručkujte na druhou stranu,kde skočte na lávku/Ctrl/.V tomto bodě se Evelyn opět spojí s Adamem pomocí vysílačky.Pak jděte dolů a nahotu k bedně,která blokuje přístup do nízké jeskyně.Odtáhněte bednu a pak v podřepu projděte nízkou jeskyní na druhou stranu.Jděte doprava až k tlačítku na zdi jeskyně.Aktivujte tlačítko,tím se otevře mřížová brána v předchozí jeskyni.Projděte tedy opět zpátky a pak v podřepu projděte nově otevřenou nízkou jeskyní.Projděte touto dlouhou jeskyní až k vodopádu z prachu a kouře.Projděte za vodopád z kouře a prachu napravo,je tu druhá truhla s druhým tajemstvím(2/10).Vraťte se zpět a jděte doleva k bedně.Vyskočte na ní a z ní pak skočte na římsu.Nahoře projděte doprava a aktivujte tlačítko na zdi jeskyně.Uvidíte jak sjede výtah v první jeskyni. Seskočte dolů a opět se vraťte dlouhou nízkou jeskyní vpravo do první jeskyně napravo/tam co jste odtáhli bednu/.Jděte ke kruhu uprostřed.Evelyn opět kontaktuje Adama vysílačkou. Říká,že Profesor přeložit některé nápisy a varuje Adama před nebezpečím.Adam je odhodlán jít dál. Stoupněte si na kruh,Adam sjede na plošině dolů.Jděte k zadní části jeskyně, stiskněte [Enter] zapálíte pochodní zarostlý vchod do jeskyně a pokračujte k další jeskyni.

Víra, Naděje a Láska

Přejděte přes most ,Adam se bude snažit spojit vysílačkou s  Evelyn. Spojení je velmi špatné . checkpoint Tato jeskyně má tři východy, a pouze jeden z nich je správný. Jsou označeny Víra, Naděje a Láska. Pokud si vyberete špatný východ, zemřete. Naštěstí je tu hádanka, která vám řekne správnou odpověď. Jděte k pilíři a stiskněte [Enter] . Vidíte tu tři bloky, každý s částí věty . Cílem hádanky je věty umístit ve správném pořadí.Vyberte jeden z bloků pomocí směrových kláves a stiskněte klávesu [Enter],natočí se vám na bloku nová věta. Odshora dolů nastavte tyto věty  "So these free things remain" uprostřed "Faith, Hope and Love" a dole"But the Greatest of these is Love". Poté vyjeďte nahoru na"Check" tlačítko a stiskněte klávesu [Enter]. Pokud vše uděláte správně,tak se vám otevře  brána vpravo s nápisem Love.Projděte touto otevřenou branou do jeskyně.Brána se zavře a stín nemůže projít za vámi do jeskyně. Jděte směrem k vám,nalevo vyskočte pomocí mezerníku a směrové klávesy nahoru a otevřete truhlu.V truhle je třetí tajemství (3 / 10). Seskočte dolů a jděte k mřížím u kterých je kamenný pilíř.Klikněte na něj stisknutím [Enter]. Vezměte si první kousek skládačky. Adam vysílačkou zavolá Evelyn a řekne jí dobré zprávy. Otevře se vám mříž,takže pokračujte v cestě vpřed.Projděte až dolů k dalšímu pilíři,který aktivujte/enter/Mříž se otevře a vy projděte do další části.checkpoint

Leap of Faith

Přejděte přes most a zvolte střední cestu. Adam potřebuje klíč k otevření brány. Vraťte se zpět a jděte cestou vpravo (za vodopád). Adam potřebuje oheň k zapálení roštu. Vraťte se zpět a jděte cestou vlevo (za vodopád) a jděte k pilíři na kterém jsou napsány věty.Je to hádanka ,kterou už znáte,takže odshora dolů nastavte na pilíři tyto věty-  "Everything Can Distract You" "Look Beyond The Material World"a "Také The Leap of Faith".Poté vyjeďte nahoru na "Check" a stiskněte enter.Pokud je vaše řešení správné vodopády zmizí.Vraťte se zpět k roštu s ohněm a pak projděte napravo k roštu a zapalte pochodní rošt.Dveře před vámi se otevřou. Pokračujte hlouběji do této jeskyně a na konci seberte klíč na zemi. Vraťte se zpět a jděte střední cestou k zamčeným dveřím. Použijte klíč na bránu [Enter]), a projděte otevřenými dveřmi na skalní převis nad roklí.Seskočte napravo dolů a jděte k okraji vodopádu. Jděte od vodopádu doprava,pod skalní převis,projdete tak do jeskyně.V jeskyni jděte úplně doleva,kde v rohu otevřete truhlu.Získáte čtvrté tajemství (4 / 10). Vraťte se zpět a vylezte z vody zpátky na skalní převis/2x mezerník/. Na římse bílého kamene, použijte [Mezerník] dvakrát vylézt znovu.Nyní budete muset proskočit za vodopád nalevo do jeskyně.Klikněte na směrovou klávesu vlevo+Shift. Jakmile budete na hraně převisu ,tak zmáčkněte navíc mezerník.Tak přeskočíte na druhou stranu.Jděte jeskyní vpřed,v animaci uvidíte stín,který se pohybuje jeskyní.Adam automaticky volá Evelyn vysílačkou . Pokračujte vpřed, přes dřevěný most až ke kamennému pilíři. Vezměte si z něj druhý kousek skládačky. Napravo se objeví římsa ,vyskočte na ní a přeručkujte vpravo. Seskočte na most [Ctrl] a jděte vpřed do modré jeskyně. Projděte jeskyní až na konec.checkpoint Vylezte po provazovém žebříku nahoru ,zapalte si pochodeň u roštu a jděte vpřed.

Full Spectrum

Vidíte, že černý stín Adama stále pronásleduje. Vjeskyni vidíte několik barevně odlišených krystalů.Jděte dopředu k pilíři na kterém jsou věty.Princip hádanky už znáte,takže odshora nastavte tyto věty : "I Am The Light Who Follows Me "" Will Never Walk In Darkness"a" But Will  Have The Light of Life".Vyjeďte nahoru na "Check" a stiskněte enter.Brána v přední časti nalevo se vám otevře.Skočte do vody u pilíře a seberte ve vodě zelený krystal.Zpátky se ven z vody nedostanete,takže až se vám objeví Pick Up stiskněte Enter.Prolezte otvorem do malé jeskyně za vodopádem .Opět se vraťte k provazovému žebříku doleva a vylezte nahoru.Jděte doprostřed jeskyně a umístěte zelený krystal do prázdného slotu.Jděte ke žlutému krystalu/yellow/ a aktivujte ho.Pak jděte k červenému krystalu/red/ a aktivujte ho.Červený a žlutý krystal se ve středovém zeleném krystalu protnou a oranžový paprsek se odrazí ke slotu na zdi a otevře vám vchod do další části.Projděte tedy tímto vchodem .Adam zavolá Evelyn, aby jí řekl, že zjistil,že stín se bojí světla.Postupujte podle oranžové záře do jeskyně. Přejděte přes most,jděte doleva a na konci jděte ke kamennému pilíři,ze kterého si vezměte třetí kousek skládačky. To způsobí,že se hned vedle objeví kamenná římsa. Přejděte po ní až k provazovému žebříku,slezte dolů. Jděte doleva ,směrem k vám až nahoru,kde jděte do lehu a otvorem prolezte do jeskyně ,kde v truhle najdete páté tajemství (5 / 10). Vraťte se zpět k provazovému žebříku ,jděte doprava, pokud je potřeba tak si zapalte pochodeň a slezte po provazovém žebříku dolů. Podívejte se na bránu na pravé straně. Jděte doleva a zapalte pochodní rošt.Tím otevřete bránu na pravé straně.Jedná se o časové puzzle, takže použijte klávesu [Shift] a rychle utíkejte k bráně. Pokračovat vpřed jeskyní a přes most.checkpoint

Držte se víry

V této části hry musíte být opatrní,protože zde můžete zemřít.Stín je tady a mluví k Adamovi. V pravé dolní části obrazovky je bílý kámen- římsa. Skočte sem a jděte kolem skály.Držte se při zdi,přijdete k dalšímu bílému kameni,opět seskočte dolů a vylezte po žebříku až k bílému kameni naproti žebříku.Nyní musíte skočit na druhou stranu,takže použijte směrovou klávesu vpravo+mezerník.Mezerníkem vyskočte nahoru a pak jděte směrem k vám k lanu na které vyskočte pomocí mezerníku.Přeručkujte doleva,ignorujte truhlu  a pilíře a ručkujte stále doprava až na konec ke skále,kde seskočte [Ctrl].Jděte směrem dopředu k dalšímu lanu.Vyskočte na něj/mezerník/ a ručkujte stále doleva .Na konci seskočte [Ctrl]checkpoint Opatrně vyskočte na římsu a z ní vyskočte na další lano. Přeručkujte doprava k bílému kameni.Použijte směrovou klávesu vpravo+mezerník.Adam se zachytí římsy.Použijte mezerník,Adam vyskočí nahoru.Vyskočte nahoru k pilíři.Je tu opět puzzle s větami.Odshora dolů navolte tyto věty "Faith Comes by Hearing" "And Hearing By"a "The Word Of God".Vyjeďte nahoru na "Check" a stiskněte Enter.Vyjedou nahoru plošiny .Jděte vpravo od pilíře ,pomocí klávesy [Shift] a [Mezerník] přeskočte k truhle,kde najdete šesté tajemství (6 / 10). Přeskočte zpátky k pilíři a po plošinách přeskákejte k jeskyni.checkpoint Projděte pod vodopádem. Vaše pochodeň se uhasí, ale světlušky vám svítí na cestu, pokud půjdete pomalu. Na konci cesty pomocí směrové klávesy vlevo,[Shiftu] a [Mezerníku] přeskočte na druhou stranu. Klikněte na kamenný pilíř získáte čtvrtý kousek skládačky .Automaticky se vám otevře brána. Projděte branou do další jeskyně.Země se zachvěje ,Evelyn zavolá Adamovi a ten jí řekne ,že Stín se znovu objevil.

Lev a had

Na levé straně jsou dveře se spirálou symbolu hada. Jděte směrem k vám,vstupte do vody. K dispozici je zde ohřívadla, ale žádný oheň. Projděte dozadu k pilíři.Je tu známé puzzle ,odshora dolů vyberte věty "See the Lion of Judah","Has Triumphed He is Able to Open" "a "The Scroll and its Seven Seals" .Vyjeďte nahoru na"Check" a stiskněte Enter.Pokud vše uděláte správně, dostanete varování: "Pozor na hada!". To znamená ,že nesmíte projít dveřmi na kterých je spirála se symbolem hada.Vidíte,že ohřívadlo uprostřed dává oheň,takže si připalte vyhaslou pochodní.Jděte k žebříku napravo,vylezte nahoru.Na skalní stěně před vámi vidíte lví hlavu. Opět slezte dolů do vody po žebříku.Otočte se doprava,vidíte tu malý otvor. Přikrčte se ([Ctrl]) a proplazte se(Enter) na druhou stranu jeskyně ,kde otevřete truhlu.Najdete sedmé tajemství (7 / 10). Vraťte se zpět,po stranách vidíte dva koksové koše . Jedná se o časové puzzle. Koksový koš nalevo dočasně otevře dveře se spirálou, symbolem  hada. Koksový koš napravo dočasně otevře otvor vedoucí ke Lví hlavě. Pomocí pochodně tedy zapalte koksový koš napravo,rychle vylezte po žebříku nahoru/použijte [Shift]/a rychle projděte dveřmi se Lví hlavou/nejprve mezerníkem vyskočte nahoru a pak pomocí [Ctrl] se přikrčte/. Projděte nízkou jeskyní až k žebříku,slezte po žebříku dolů.checkpoint Na pravé straně je malý potok se zvláštní bednou. Uchopte bednu/Enter/,potáhněte jí dopředu,směrem k vám a pak doprava vedle skalní stěny napravo. Vyskočte na bednu [Mezerník] ,přikrčte se [Ctrl] a pokračujte pod převislou jeskyní doprava až na konec,kde si v ohřívadle zapalte vyhaslou pochodeň.Vylezte po žebříku nahoru,jděte doleva ,kde na pavučinu blokující cestu použijte zapálenou pochodeň. Jděte vpřed ,vyskočte na římsu vpravo/Mezerník/a pak opět vyskočte nahoru/Mezerník/. Jděte doprava ,přejděte po dřevěném mostě až k bílé kamenné římse vpravo.Skočte z římsy dolů a jděte doleva,projděte do jeskyně  k zavřené bráně. Klikněte na kamenný pilíř ,získáte pátý kousek skládačky . Také se vám otevře brána. Projděte jeskynní až do velké jeskyně s vodopády.Jděte doprava a přejděte přes dřevěný most. checkpoint

Víra a zvuk

Přejděte přes most,vidíte tu tři objekty . Jděte doleva nahoru k pilíři, vedle je obrovský kámen ,který blokuje vchod.Je tu puzzle se slovy,takže už víte co máte dělat. Odshora dolů nastavte tyto věty : "The Wind Blows Where it Well" "a vAnd You Hear Its Sound" a "So i tis With All Born of the Spirit".Vyjeďte nahoru na "Check", pro potvrzení stiskněte Enter. Objeví se vám hláška "Poslouchej vítr" ,tři  objekty se aktivují a začnou vydávat zvuky.Jděte k objektům,vedle nich vidíte v zemi otvory.Přetáhněte všechny tři objekty na otvory/viz obrázek/Pokud umístíte správné objekty na otvory v zemi tak se vám v animaci velký kámen odvalí a vy projděte do jeskyně.Projděte tunelem do další jeskyně.checkpoint U ohřívadla si zapalte  pochodeň a pak jí použijte na /Burn/ pavučiny vpravo .Projděte ke  kamennému pilíři a vezměte si  šestý kousek skládačky . Vyjede kamenný most přes propast. Přejděte na druhou stranu a slezte dolů po žebříku.Projděte cestičkou do další jeskyně.checkpoint Projděte po dřevěném mostě k pilíři. Vidíte ,že jeden blok na pilíři chybí.Vstupte do temného tunelu za pilířem a jděte doleva. Jděte až bílému kameni/ římse/ a vylezte nahoru/2x mezerník/. Skočte dolů na druhé straně. Jděte doprava,vidíte další  bílý kámen /římsu/. Vy však jděte směrem k vám ,projděte jeskyní až se dostanete do vodní jeskyně ,kde je malý ostrůvek s hořícím ohřívadlem a čtyři koksové koše ve vodě kolem . K dispozici je také brána, za níž vidíme chybějící blok pilíře. Jedná se o časové puzzle. Úkolem je zapálit všechny čtyři koksové koše tak,aby vám otevřeli bránu .Musíte tu běhat,takže použijete [Shift] pro běh. Pokud si koksové koše zleva doprava očíslujeme od 1 do 4,tak zapalte koše v pořadí  2,4,3,1. Když se brána otevře, vezměte si chybějící blok a vraťte se zpátky k místu,kde byl napravo bílý kámen/ římsa/.Vylezte nahoru /2x mezerník/otevřete truhlu,najdete deváté tajemství  (9 / 10). Skočte dolů vepředu  a pak jděte jeskyní stále směrem k vám.Přijdete k pilíři,klikněte na něj,automaticky na něj umístíte nalezený blok.Opět nastavte odshora dolů správné věty,jsou to "Ask and it Will be Given", "Seek"a "And You Will Find".Vyjeďte nahoru na "Check" a stiskněte Enter.Dřevěný most přejede kousek doleva.Přejděte po mostě k žebříku,slezte dolů.Adam se snaží spojit s Evelyn, ale slyší jiný hlas. Ten hlas mu říká, že nikdy nedosáhne svého cíle. Checkpoint Pokračujte v cestě vpřed ke kyvadlu,které pomocí klávesy [Shift]rychle proběhněte. Projděte k velkým kamenným dveřím s kamenným pilířem. Klikněte na kamenný pilíř,získáte sedmý kousek skládačky . Kamenné dveře se otevřou,projděte vpřed.Napravo otevřete truhlu,získáte desáté tajemství (10/10).Jděte stále doleva,Adam se shledá s Evelyn. Ta chce co nejdříve odejít, protože jeskyně je na pokraji kolapsu. Profesor nesouhlasí a hrozí zabít Evelyn, pokud Adam nepoužije sedmi dílků k otevření brány.checkpoint Kolem kruhového puzzle uprostřed je sedm pilířů. Přečtěte si texty na pilířích. Jsou to texty z Bible a knihy Genesis. V určité vzdálenosti od kruhového puzzle jsou dva koksové koše. Přejděte ke koši napravo. Stiskem klávesy [Enter] budete otáčet vnějším kruhem puzzle . Udělejte to tak aby symbol slunce byl v horní části. Nyní přejděte ke koši nalevo a natočte vnitřní kruh puzzle tak, aby symbol slunce byl kompletní. Pilíř ve středu puzzle vyjede nahoru a aktivuje se. Jděte k pilíři uprostřed a nastavte dílky z pilířů kolem kruhu ve správném pořadí. Ignorujte symboly na vnějším kruhu,zajímají nás pouze ty vnitřním kruhu .K symbolu slunce na kruhu přiřaďte na pilíř uprostřed dílek,na kterém je padající lístek .K symbolu tří kapek přiřaďte černou noc se zářící hvězdou.K symbolu vody a půdy přiřaďte dílek na kterém je moře a hory.Ke čtvrtému symbolu měsíce ,slunce a hvězdy přiřaďte dílek kde je horní část zelená.K pátému symbolu ptáků a živočichů přiřaďte dílek na kterém je jedna polovina černá a v ní červený měsíc.K šestému symbolu přiřaďte žlutého ptáka a zelené ryby a k poslednímu symbolu přiřaďte dvojici lidí v zahradě.Zde máte obrázek,jak správně dílky na symboly umístit. Pokud jste udělali vše správně, tak dveře se otevřou, profesor do nich vběhne, ale stín mraku ho pronásleduje! Adam a Evelyn se obrátí na druhou stranu a prchají k letadlu.Uniknou na poslední chvíli.Konec první episody.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář