Jdi na obsah Jdi na menu
 

15. 5. 2015
TOPlist

Adam's Venture Episode 2: Solomon's Secret

15.5.2011 Autor návodu-Standa Madukas

Uložení hry probíhá automaticky checkpointem,nelze uložit kde chcete.Uslyšíte zvuk, když dojde k uložení kontrolního bodu. Vrátit se k předchozímu checkpointu není možné,zůstává vždy jen poslední pozice.Položky vidíte v pravém horním rohu obrazovky. Hra vynechává myšítko,pohybujete se pomocí směrových kláves.ESC přeskočíte intro.Klávesa Shift slouží k běhu,klávesa Ctrl ovládá přikrčení.Mezerníkem skáčete.Enter slouží k provedení akce.

Po poslední scéně v epizodě 1 - Hledání ztracené Rajské zahrady sedí Adam a Evelyn  uvnitř letadla. Budou odvezeni do Clairvaux Corporation v Jeruzalémě. Jsou zavřeni na kontrolní věži ,kde musí vysvětlit, co se stalo s Profesorem Jacquesem Saint Omairem .

Útěk z letiště

Rozhlédněte se kolem sebe,jste zavřeni v cele. Zkontrolujte knihu na podlaze, dveře cely a pak promluvte s Evelyn. Podívejte se na dřevěné dveře na levé straně. Adam chce otevřít zámek u dveří.Promluvte si s Evelyn. Adam od ní dostane vlásenku . Podívejte se na zámek,je tu první puzzle. Cílem hádanky je vytlačit všechny tyče nahoru.Použijte levou a pravou šipku pro pohyb vlásenky vlevo a vpravo . Použijte šipky nahoru ,tím budete vytlačovat tyče.Řešení zleva doprava: pohybujte tyčemi v pořadí 3 4 1 2.Adam vykopne dveře .Jděte dopředu, doleva, doleva a mezerníkem skočte na rampu.Adam zničí část rampy . checkpoint Jděte kupředu do místnosti a zkontrolujte mapu na protější stěně ,vlevo od dveří. Vidíte, že je to mapa Chrámové oblasti v Jeruzalémě.Jděte po schodech vpravo dolů. Jděte dozadu ke dveřím/napravo od dveří je knihovna/ a projděte do místnosti nalevo.Jděte doleva ke stolu a ze země si vezměte klíče . Vraťte se nahoru po schodech k cele ,kde je Evelyn a klíčem otevřete dveře.Jděte vpřed k mapě na stěně. Otevřete dveře napravo,ocitnete se na balkoně.Slyšíte rozhovor řidiče auta s mužem.Jděte doleva na balkon,projděte k  žebříku na levé straně ,automaticky vylezete nahoru.Evelyn vidí cestu kudy uniknout,ukazuje na zelené auto.Přejděte k protějšímu zábradlí ,projděte na rampu a po žebříku slezte dolů.checkpoint Jděte kolem levé strany budovy,uvidíte pilota jak stojí u otevřeného okna. Zmáčkněte klávesu Ctrl a projděte pod oknem v podřepu do další části,kde nalevo vidíte vyskládané bedny a napravo je pes u boudy. Vezměte si  jablko ,které je u beden na zemi. Jděte s Adamem směrem k vám ,objeví se vám titulek …hodit jablko..,takže klikněte na klávesu enter.Adam jablko hodí a strážce u beden se půjde podívat  co se děje.Projděte v podřepu kolem beden doleva a pak utíkejte vpřed za Evelynou.Evelyna sedne do zeleného auta ,nastartuje.Bohužel auto nemá žádné palivo. checkpoint Jděte k autu a vezměte si ze sedadla vedle Evelyn  vysílačku . Adam bude potřebovat 6 galonů benzínu. Jděte do skladiště nahoru a otevřete dveře vpravo.Podívejte se na zámkové puzzle. Protože už víme co dělat ,tak zleva doprava vytlačte tyče v pořadí : 2 4 1 3.Vstupte do skladiště.Zkontrolujte přepravní bednu vpravo,najdete věci na těžbu surovin.Vraťte se do uličky vlevo v přední části.Vezměte si první galon paliva na zemi u police.Jděte do dřepu/klávesa Ctrl/ a projděte dopředu na osvětlenou plochu mezi regály.Jděte k bednám napravo,třikrát použijte mezerník.Nejprve vyskočte na bedny,pak vidíte nad sebou červenou trubku,vyskočte na ní a přeručkujte doleva.Na konci se červená trubka utrhne.Projděte mezi bednami na druhou stranu,kde seskočte dolů.Odtáhněte bednu od regálu nalevo.Jděte do podřepu/klávesa Ctrl/ a projděte otvorem do další části mezi regály,kde si vezměte druhý galon paliva na podlaze.Vyskočte pomocí mezerníku na červenou trubku nalevo,opět vyskočte mezerníkem na trubku a pak seskočte na druhé straně z trubky dolů.Vezměte si třetí galon paliva na podlaze.Otevřete dveře nalevo. Projděte do dalšího skladiště naproti. Projděte uličkou do části skladiště ,kde vidítegalon paliva na plošině vpravo. Přetáhněte bednu k plošině ze sudů/jsou na nich dvě prkna/. Vyskočte na bednu a pak mezerníkem na červenou trubku.Překučkujte nad dvě prkna nad sudy napravo,seskočte a projděte do výklenku vpravo,kde si vezměte čtvrtý galon paliva na podlaze.Opět vyskočte na červenou trubku a přeručkujte vlevo do další oblasti. Seskočte na bedny a z ní skočte dolů.Jděte kousek doleva,vytáhněte bednu s názvem Fragile ven a projděte v podřepu do otvoru,kde byla bedna.Vezměte si pátý galon paliva .Otevřete dveře vlevo. Jděte kousek doleva,vidíte tu tři velké stany.Jděte do toho prostředního,je tu truhla.Je tu další zámkový puzzle.Princip už znáte,takže  zleva doprava vytlačte tyče v pořadí : 4 1 3 2.Po otevření truhly získáte bonus alfa kód - mesiáše. Po získání všech 5 bonusových kódů jděte na www.adams-venture.com a zadejte kódy. Podívejte se na bonus.Vraťme se ke hře.Vyjděte ze stanu a jděte do stanu nalevo.Vezměte si poslední,šestý galon paliva na bednách.Adam automaticky vysílačkou zavolá Evelyn.Mezitím Adam čte dokumenty na stole. Rozezní se alarm,stráže vás začnou hledat.checkpoint Vraťte se do budovy vpravo. Zaslechnete rozhovor mezi muži .Budou vás hledat pomocí letadla. Letadlo vzlétne.Jděte doprava k bedně,která ke pod červenou trubkou,vyskočte na bednu a z ní na červenou trubku.Přeručkujte doprava.Seskočte na prkna ,která jsou na sudech a pak seskočte z bedny dolů.Jděte směrem k vám,projděte uličkou ke dveřím a vyběhněte ze skladiště do protějšího skladiště.Vyskočte na červenou trubku,prolezte na druhou stranu,kde seskočte dolů a prolezte v podřepu otvorem napravo.Vyskočte na červenou trubku,projděte na druhou stranu a opět skočte dolů.Jděte směrem k vám,jděte do podřepu a prolezte otvorem nalevo a pak vyjděte ze skladiště ven.Spustí se animace ve které Adam doběhne k autu a trvá na tom,že bude řídit. Moc mu to nejde a shodou okolností se mu podaří způsobit výbuch.

Na Chrámové hoře

checkpoint Auto se porouchalo . Adam informuje Evelyn, že společnost Clairvaux pracuje u Chrámové hory, pravděpodobně se snaží najít Šalamounův palác. Jděte vpřed kaktusy lemovanou cestou ,potkáte několik dělníků,jsou naštvaní na společnost Clairvaux Corp. Evelyn předpovídá nepokoje.Až půjdete po vydlážděné cestě tak zaslechnete rozhovor mezi dělníkem a důstojníkem společnosti Clairvaux .Dělník si stěžuje , že společnost zastavila dodávku vody do města,aby mohla chladit své stroje při práci. Lidé  ve městě nemají nic k pití nemohou ani vařit nebo si umýt ruce.Pokračujte vpřed a pak vlevo po schodech dolů. Napravo uvidíte stráž ,která stojí u barikády do vnitřního města.Promluvte si s strážným,řekne vám že do města nikdo nesmí projít,protože tam vypukli nepokoje.Promluvte si s Evelyn,je třeba nalézt řešení jak se do města dostat.Pokračujte doleva a podívejte se na traverzu na vrcholu budovy. Adam musí najít nějaký provaz.Vraťte se zpátky tam co hovořil dělník s důstojníkem Clairvaux  ohledně vody.Projděte doleva a jděte dolů po dřevěných prknech. Adam se propadne do skladovacího prostoru.Zapalte si  pochodeň ve středu místnosti a pak  jděte doprava a slezte po žebříku dolů.Nalevo nahoře vidíte zavřené dvojité dveře . Napravo od dveří jsou čtyři páky na podlaze.Protože za dvojitými dveřmi jsou další troje dvojité dveře,tak každá páka otevře jedny dveře.Cílem hádanky je otevřít všechny 4 dveře.Použijte páky (zleva doprava): 3 2 1.checkpointVstupte přes čtvero dveří do chodeb,zapalte pavučinu pokrývající podloubí na levé straně.Jděte vpřed a napravo si vezměte lano . Vraťte se stejnou cestou ven,tam co jste propadli do skladiště.Skočte pomocí mezerníku a shiftu na kamennou zeď ,z ní skočte za zeď a pak přeskočte zeď,která vede k dlážděné cestě.Vraťte se k traverze.Adam v animaci používá lano a skáče přes zeď. checkpoint. Jděte kupředu,setkáte se s Evelyn.Stačilo jí vymyslet povídačku se zaběhnutým psíkem a nemusela šplhat po laně.Poté následujte Evelyn.Až přijdete k místu kde Evelyn přeskočí na druhou stranu tak se rozeběhněte/shift/ a v pravou chvíli zmáčkněte mezerník,tak přeskočíte na druhou stranu.To samé udělejte při skoku vpravo.Pak se zachyťte římsy ,přeručkujte doleva a mezerníkem vyskočte nahoru.Následujte Evelyn po schodech dolů až k žebříku.Vylezte po žebříku nahoru za Evelyn,bohužel se před vámi propadne prkenná podlaha. Jděte dolů po žebříku/podívejte se vpravo na kohout,voda neteče/ a jděte směrem k vám.Evelyn skopne dolů bednu ze střechy.Přetáhněte bednu opět k vám,k místu kde na zdi nalevo končí dřevěné oplocení .Vyskočte na bednu/klávesa vpřed+mezerník/ a přeskočte přes zeď na druhou stranu k Evelyn.checkpoint Jste na tržišti. Jděte doprava za Evelyn,jsou tu těžké bedny ,které blokují cestu průjezdem.Jděte doleva k černým dveřím na kterých jsou v oblasti zámku znaky zvířat.Na zámku jsou vyobrazeny lev,ovce,kohout a had.Napravo máte čtyři klíče,které jsou označeny římskými číslicemi.Úkol je přiřadit klíče ke správným zvířatům.Řešení je následující Lev-klíč I,Ovce-klíč II,Kohout-klíč III a Had-klíč IV.Používáte klávesu enter a směrové klávesy.Poté se vám otevřou dveře.checkpoint.Vytáhněte bednu ven a přitáhněte jí doprava k dřevěnému podiu.Z bedny vyskočte na podium.Zatlačte bednu na závaží.Vidíte,že protiváha zvedla bednu na druhém závaží.Skočte dolů a v podřepu projděte pod bednou na závaží do další části.Projděte podloubím až k  žebříku na levé zdi.Vylezte nahoru.Přejděte na druhou stranu střechy,Evelyn vyleze nahoru.Vidíte bránu,která vede k vykopávkám a také vidíte,že koryto ,které odvádí vodu do města je zahrazeno. checkpoint Jděte dolů a pak vzadu nalevo projděte branou do dvora ,kde nalevo vidíte u zdi konstrukci,která zadržuje vodu v korytě.Projděte dozadu za kotel ke třem bednám,prozkoumejte je.Vidíte,že dole ve vodě cosi je.Projděte branou zpátky na druhou stranu a jděte ke dřevěné rampě.Jděte vedle rampy tak do poloviny,jděte do podřepu a prolezte pod dřevěnou rampou/viz obrázek/Vezměte si na konci zařízení ke konstrukci .Vraťte se zpátky na druhou strnu ke konstrukci ,které zadržuje vodu a použijte na něj zařízení,které jste našli pod rampou. Vidíte zblízka měřící přístroj strojního zařízení. Cílem hádanky je dostat červenou šipku k bodu,který ukazuje  20 .Dole máte tlačítka na kterých je + nebo -. Použijte levou a pravou směrovou klávesu a vyberte tlačítko. Stiskněte klávesu Enter ,tím stisknete tlačítko.Červená šipka ukazuje 38.Nyní stiskněte tlačítko: -10 , -10 ,  -10, +5 a +7 .Strojní zařízení se dá do pohybu,uvolní průtok vody a otevře bránu k vykopávkám. Vraťte se na dřevěnou rampu a projděte otevřenou branou. 

Zkoumání vykopávek

checkpoint Jděte kupředu,projděte do stanu na levé straně. Prohlédněte si pracovní deska na stožáru ,uprostřed stanu.Vidíte tu jména a popis .Přečtěte si popis.Nyní je naším úkolem přiřadit  jména k charakteristice,která je na pravé straně desky.Začneme odshora,takže postupujte takto-

1. William zanedbal bezpečnost práce, protože odhodil kladivo a zranil dělníka.

2. Catherine je ta, která řeší právní otázky.

3. Brian protože není Thomas, Alan nebo William.

4. Alan, protože je v nemocnici.

5. Rose, protože je zraněná a Alan jí přinesl květiny do nemocnice.

6. Thomas, protože dnes odjíždí a Brian jej odveze na letiště.

Po správném přiřazení jmen jsou Evelyn/Brian/ a Adam/Thomas/ převlečeni v uniformách.Vyjděte ze stanu a jděte kupředu k bráně,ta je uzamčena. Vraťte se kousek zpátky,napravo je dřevěná věž.Projděte k ovládacímu panelu napravo.Je tu další puzzle hádanka.Předmětem hádanky je umístit obdélníky napravo do správných pozic tak,aby se kulička z horního disku nalevo dostala do prostředního disku a z něj pak do disku dole,kde pak kulička spadne do žlábku a žebřík sjede dolů.Zde máte obrázek jak  správně obdélníky nastavit.Poté  stiskněte klávesu Enter.Vylezte po žebříku nahoru na věž a klikněte vpravo na provaz.Adam a Evelyn se spustí po laně dolů na druhou stranu brány. checkpoint Jděte vpřed,projděte do prvního stanu,kde na vás čeká Evelyn.Vidíte,že tu jsou věci na těžbu surovin.Projděte do druhého stanu ,zde vidíte knihy o hornictví.Projděte ke stanu vpravo ,zastaví vás strážný s tím,že on rádio nerozbil.Protože si myslí,že jste Thomas ,tak vás pustí do stanu rádio opravit.Projděte tedy do stanu k rádiu.Cílem hádanky je propojit všechny vodiče tak aby byla propojena levá strana s pravou.Zde máte obrázek jak to udělat.Opět použijte jen směrové klávesy.Jakmile to správně propojíte ,tak z rádia uslyšíte volání z letiště s tím,že vězni utekli.Adam vypne rádio. checkpoint Promluvte si se strážným. Chce opravit další stroj.Jděte za strážným k ohradě,promluvíte s ním a pak vejděte ke kotlům v ohradě.Podívejte se zblízka na kotel nalevo,něco tu chybí. Nyní se vraťte zpět ke stanu vpravo,kde jste opravili rádio a projděte k zadnímu stanu.Odtud jděte ke stanu nalevo.Uvnitř stanu najdete tlačítko panelu .Vraťte se zpět ke kotlům. Klikněte na kotel.Je tu další puzzle hádanka,kterou už známe. Cílem hádanky je dostat červenou šipku k bodu 20 .Dole jsou tlačítka s + nebo -. Červená šipka ukazuje na 33. Řešení je takové-stiskněte tlačítka: -17 , +23 ,  -9, -17 , +7/tlačítko vlevo,je neoznačené/ .Pára z kotle vedle přestane unikat.checkpoint Projděte za kotel k žebříku,slezte dolů a jděte k truhle.Puzzle už znáte,takže nastavte tyče v pořadí : 2 4 1 3.Z truhly si vezměte gama bonusový kód – Moriah.Vylezte nahoru po žebříku a opět si promluvte se strážným. Chce aby Adam opravil jiný počítač v oblasti ,která je přísně střežena.Strážný vám propůjčí jeho propustku .Jděte doprava a promluvte si s Evelyn. Po rozhovoru jděte za Evelyn doprava k závoře,kde si promluvte se strážným.Ukážete mu propustku a on vás pustí dovnitř.checkpoint.Jděte doleva na dřevěnou platformu.Slezte po žebříku dolů. Jděte do zadní části ,kde vidíte kotel uvolňující páru.Jděte ke kotli.Je tu puzzle s měřícím přístrojem ,který už známe.Červená šipka ukazuje na 38. Použijte při puzzle levou a pravou směrovou klávesu a pak stiskněte klávesu Enter .Podívejte se dole na neočíslovaná tlačítka.Stisknutím tlačítka odvodíte, že první tlačítko je -24, druhé je +7, uprostřed je -11, čtvrté je +17 a pravého tlačítko je -7.Musíme červenou ručičku dostat na 20, takže stiskněte tlačítka: střední-třetí (-11) a pravé tlačítko (-7) .Únik páry se zastaví.checkpoint Vylezte po žebříku nahoru a jděte až dozadu ke stanu. Odposlechnete si rozhovor  a pak se Adam propadne do  chrámu.

DolE V CHRÁMU

checkpoint Adam spadne dolů a pak zavolá Evelyn ,aby slezla dolů a připojila se k němu.Projděte kupředu ke dveřím na kterých je strom života se jmény.Je to Šalomounův rodokmen. Názvy uvedené ve výklenkách jsou stejné jako na rodokmenu.Naším úkolem je nastavit správná jména ve výklencích.Jděte od dveří směrem k vám a jděte do výklenku nalevo,blíže k vám.Z nabídky jmen nastavte jméno Shimea. Projděte k přednímu výklenku nalevo a nastavte jméno Nathan.Otočte se a jděte k výklenku napravo ,kde nastavte jméno David. Nyní jděte směrem k sobě a ve výklenku napravo nastavte jméno Shobab.Tam je zobrazen mladý strom. Sobab je další nejmladší Nathan.Po správném nastavení uvidíte,že na dveřích,kde je strom života se u jmen rozsvítí barvy.Vepředu po stranách se vám rozsvítí ohně.Jděte k ohni nalevo a zapalte pochodeň. Jděte s pochodní k centrálnímu stojanu,zapalte oheň.Jakmile oheň zapálíte,tak vidíte laserový paprsek ,který míří na dveře se stromem života.Když budete klikat na směrové klávesy nahoru a dolů,tak budete měnit kruhy kolem barevných čoček.Pokud budete klikat na klávesu enter ,budete měnit barevné čočky.Cílem této hádanky je zaměřit laserový paprsek na Šalamounovo jméno,které je označené fialovou barvou nahoře nalevo na dveřích,kde je strom života.Laserový paprsek však musíte pomocí kruhů a čoček nastavit tak,aby laser byl také fialové barvy.Řešení-nastavte nejprve vnější kruh a pak klikejte na klávesu enter do té doby,až bude laserový paprsek na jméně Šalamoun nahoře nalevo na dveřích.Nastavte vnitřní kruh a pak klikejte na klávesu enter tak,aby se vám místo červené čočky zobrazila čočka modrá  a laser byl také modrý.Potom nastavte ten poslední pruh,který je nejmenší a klikejte na klávesu enter do té doby až se vám za modrou čočku nezařadí čočka žlutá.Poté laserový paprsek získá fialovou barvu a dveře se stromem života se otevřou.Projděte dveřmi,zapalte pochodní pavučinu.Adam a Evelyn si sundají uniformy.Jděte vpřed až k dalším, zavřeným dveřím.Otočte se ke zdi,pomocí mezerníku vyskočte na římsu ,otočte se vlevo a opět vyskočte nahoru.Podívejte se na zeď s kašnou na levé straně.Je tu další mechanické puzzle.Cílem puzzle je nastavit točení každého kola tak,aby malá kulička propadla až dolů .Zde máte obrázek jak otáčení kol nastavit.Poté klikněte na klávesu enter,dveře se otevřou.Seskočte dolů a projděte otevřenými dveřmi.checkpoint.

   

Projděte směrem k vám a pak doleva.Vidíte tu 5 velkých kostek s hlavou lva.Vedle nich jsou čtyři páky,poslední pátá páka chybí.Ta je na visutých lávkách před vámi.Prvním úkolem je se dostat k páce.Páky si zleva doprava očíslujeme od 1 do 4.Použijte tedy nejprve páku 2,poté páku 1 a nakonec páku 3.Projděte po visutých lávkách až k páce a vezměte si jí.Poté páku umístěte k poslední velké kostce vpravo.Tím máte kompletní sadu všech 5 pák.Nyní klikněte na 5 páku tak,aby visuté lávky před touto pákou přijeli až k vám.Jděte ke 4 páce a aktivujte jí jednou.Poté jděte ke 3 páce a aktivujte jí dvakrát.Nakonec jděte k páce 2 a aktivujte jí jednou.Automaticky se otevřou dveře na druhé straně lávek.Proběhněte po lávkách za Evelyn.checkpoint Projděte kolem podzemního vodopádu až dolů k vodnímu kolu.Čeká vás další puzzle s kuličkou.Zde máte obrázek ,jak mechanismus nastavit.Poté klikněte na klávesu enter.Visutá lávka vyjede nahoru.Jdět k páce na visuté lávce a aktivujte jí.Opět sjedete s lávkou dolů.checkpoint Jděte kupředu,vidíte 3 vrstvená kola, která jsou napojena k vodovodu v dolní části obrazovky. Něco tu však chybí.Jděte doleva,Evelyn a Adam projdou do velké haly ,kde jsou  velké  dvojité dveře.checkpoint  Rozhlédněte se kolem sebe.Jděte směrem doleva,do přední části haly a pak jděte směrem k sobě.Je tu truhla.Řešení puzzle je: 3 2 4 1. Získáte z otevřené truhly delta bonus kód - Rozsudek.Vraťte se zpátky ke dvojitým dveřím a podívejte se na dva obrázky po stranách.Nalevo jsou modlící se ruce a napravo truhla s pokladem.Klikněte na oba obrázky,u obou se rozsvítí světlo a pak se na dveřích objeví nápis.Do pohybu se také dají velká kola pod roštem na podlaze naproti dvojitým dveřím.V hale je celkem 8 sloupů : 4 na každé straně. Na každém sloupu je obrázek.Mezi sloupy jsou čtyři páky.Aktivujte zleva doprava páku 1 a 2.Obrázky na sloupech sjedou dolů.Všechny čtyři obrázky co sjeli dolů aktivujte,tím je rozsvítíte a nalevo vepředu se vám otevřou ve stěně dveře.Jděte do dřepu a pod dveřmi projděte k páce,kterou si vezměte.Projděte zpátky z haly ke třem vrstveným kolům,která jsou napojena k vodovodu.Vložte páku do slotu.Cílem puzzle je sladit  všechna tři vrstvená kola tak ,aby všechny výstupní body kol směřovali k vodovodu.Kola ovládáte směrovými klávesami nahoru-dolů (nebo vlevo-vpravo) Klávesou Enter kola aktivujete.Natočte kola tak,jak to vidíte na obrázku.Poté se z chrliče v podobě lví hlavy začne valit voda korytem do haly,kde se otevřou dvojité dveře.Projděte tedy za Evelyn těmito dveřmi.

ŠALAMOUNŮV TRŮNNÍ SÁL

Evelyn si promluví s Adamem. checkpoint Jděte kupředu vidíte, že cesta před vámi je blokována. Dveře napravo jsou uzamčeny. Jděte tedy doleva a vyjděte po schodech k další hádance.Podívejte se na červenou zeď na levé straně.Vidíte tu ikony a u nich početní znaménka + - a x.Před vámi jsou velká kola s označením římských číslic od I do VI.Po levé straně vidíte ikony.Vaším úkolem je nastavit jednotlivé římské číslice pomocí kol tak,aby odpovídali ikonám na levé straně.Zde máte obrázek řešení.Dveře na pravé straně se vám otevřou.

 

Projděte otevřenými dveřmi. checkpoint Podívejte se napravo na zapálený oheň,zapalte si  pochodeň .Od ohně se otočte,pomocí mezerníku vyskočte na římsu a z ní nahoru,kde projděte doleva do  místnosti . Otevřete truhlu,řešení: 3 4 1 2. Získáte epsilon bonus kód - moudrost. Odejděte z místnosti a jděte do zadní části.Pokračujte vpřed,kolem sutin a rozvalin projděte až do místnosti s obrázky na zdi a rošty na podlaze.Podívejte se na levé zdi na obrazy.Vyberte dole slovo King. Stiskněte klávesu Enter. Vidíte, že kruhové vzory napravo se změnili. Jděte doprava a projděte do prostoru obehnaného zdí. Vidíte 4x4 čtverce s vyobrazením sovy.Cílem hádanky je nastavit vzory tak ,jak jste to viděli na  kruhových vzorech při nastavení slova King.Zde máte obrázek,jak správně kruhové vzory nastavit.Jakmile vzory správně nastavíte ,tak deska se slovy projede zleva do středu.Jděte zpátky k desce a nastavte na ní slovo Solomon.Podívejte se na kruhové vzory a pak klikněte na klávesu enter.Vraťte se zpět ke vzorům na podlaze a nastavte je tak jak jste to viděli na kruhových vzorech/viz obrázek/Jakmile kruhové vzory správně nastavíte ,tak deska se jmény projede ze středu doprava.Jděte k desce a nastavte na ní horní nápis Give Her The Living Baby/Dejte jí živé dítě/Vraťte se ke kruhovým vzorům na podlaze a nastavte je tak jak jste to viděli na kruhových vzorech/viz obrázek/.Pokud to uděláte správně ,tak rošt na podlaze se otevře.checkpoint.Slezte dolů po žebříku.

   

Jděte kupředu ke třem navrstveným kolům na zemi.K dispozici jsou tři kola: zlaté, fialové a červené.Cílem hádanky je sladit disk tak, aby všechny výstupy z kol směřovali na potrubí vpravo.Mezi barevnými koly se pohybujete pomocí směrových kláves.Klávesou enter kola aktivujete.Aktivujte nejprve fialové kolo uprostřed jako první.Když jsou fialové a spodní červené kolo zarovnány, aktivujte horní zlaté kolo. Kola do sebe zapadnou a voda proteče do koryta a otevře dveře.Projděte dveřmi,jděte dopředu a použijte výtah na konci.Vyjedete nahoru,kde si promluvíte s Evelyn.checkpoint Čeká nás další puzzle s navrstvenými koly,tentokrát jich je pět.Klikněte na navrstvená kola.Evelyn vysvětluje, že olejové čerpadlo pohání navrstvená kola.Olej v korytě by pak měl odhalit tajnou chodbu. Klikněte opět na navrstvená kola.K dispozici máte 5 kol odshora jsou to-zlatá,fialová,červená,modrá a zelená.Nyní musíte nastavit kola v pořadí  fialová (2), zelená (5), červená (3), zlatá (1) a modrá (4).Mezitím vždy když přejedete na požadované barevné kolo ,tak to musíte potvrdit entrem.Musíte to však udělat velmi rychle.Až se vám to podaří tak si kola sednou na sebe a otevřou se vám dveře,kterými projděte za Evelyn. Evelyn říká, že musíte pochodní zapálit všechny čtyři stojany u kterých jsou páky..Zapalte si pochodeň na ohništi na levé straně.Poté jděte ke stojanu napravo vepředu a zapalte ho jako první,pak zapalte ten nalevo vepředu,pak vzadu nalevo a nakonec ten vzadu napravo.Vyjede trůn ,za ním je chodba kterou projděte až k bazénu. checkpoint Promluvíte si s Evelyn a poté se zaměříme na klády u bazénu.Nejprve skopněte kládu vedle Adama dolů,pak proběhněte doleva a skopněte do vody kládu.Jděte doprava k páce,aktivujte jí.Adam vypustí z bazénu vodu.Seběhněte dolů do bazénu a krátkou kládu nalevo kopněte doprava.Jděte ke kratší kládě,která je u dlouhé klády a kopněte ji ke dvěma sloupkům naproti.Dlouhou kládu kopněte doprava.Vyběhněte z bazénu nahoru a aktivujte páku,do bazénu opět nateče voda.Z plošiny napravo skočte na krátkou kládu a z ní přeskočte doprava k delší kládě,kterou skopněte do vody.Přeskočte zpátky na plošinu,aktivujte páku a když se vypustí bazén ,tak seběhněte do bazénu.Jděte ke kratší a delší kládě napravo a obě kopněte ke sloupku nalevo.Jděte ke kládě která je mezi dvěma sloupky a kopněte jí od sloupků směrem k vám.Poté jděte k dlouhé kládě napravo a kopněte jí ke kládě nalevo.Vyběhněte z bazénu,aktivujte páku a až nateče voda do bazénu,tak po kládách přeběhněte na druhou stranu.checkpoint.Proběhněte do výtahu,Evelyn přijde za vámi.

ŠALAMOUNŮV POKLAD

Aktivujte páku ve výtahu. Adam a Evelyn sjedou výtahem dolů do středu Země.Projděte kupředu po rozpohybovaných plošinách.Na konci přeskočte s rozběhem /shift+ mezerník/na další plošinu.Jděte kupředu ke skále ,kde je věž na konci kamenných schodů.checkpoint Klikněte na kamennou věž, je tu poslední puzzle .Cílem hádanky je otočit jednotlivé klenoty tak ,aby se vytvořil vždy klenot stejné barvy.Pomocí směrových kláves vyberte klenot .Stiskem klávesy Enter otočíte klenotem.Aby to nebylo tak jednoduché tak musíte klenoty sestavit tak,aby nalevo byl žlutý klenot,nahoře červený,napravo zelený a dole modrý.Zde máte obrázek na kterém jsme si popsali uzlové body od 1 do 5.Nyní postupně otáčejte těmito čísly 1 5 3 5 3 1,1 5 5 3,2 5 5 2 5 2,4 1 5 1 5 5, 1,4 4 5 5 5 4,4 4 5 5  Kamenný ochoz se objeví kolem věže.Vyběhněte nahoru,uvidíte knihu na podstavci.Země se začne otřásat,takže Adam a Evelyn utíkají od věže pryč.Následuje zběsilý útěk,držte se Evelyn.Až spolu doběhnou přes chrám k povrchu tak Adam vysadí Evelyn nahoru/klikněte na klávesu enter/,ale sám zůstane zaklíněný pod sloupem.Objeví se tu James Saint Omair a stráže z Clairvauxu,které odvedou Evelyn.Konec druhé epizody.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Adam's Venture Episode 2 Solomon's Secret

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

POZOR NÁVOD JE ŠPATNĚ

(Petr, 7. 1. 2012 20:11)

Návod je špatně v Chrámové hoře u těch dveří na se zvířaty je pořadí Lev-klíč II,Ovce-klíč IV,Kohout-klíč III a Had-klíč I.