Jdi na obsah Jdi na menu
 

Alchemia
28.12.2010 Autor návodu-Standa Madukas
Traktor
V animaci vidíte pasáčka ovcí jak zažene létající potvory.Jedna z nich kterou pasáček zasáhne spadne dolů.Pasáček se na ní jde podívat a pak projde doprava ke traktoru.Klikněte na traktor,objeví se vám panel s volantem a pedály.Otočte startovacím klíčkem (blikající červené světlo)Stiskněte pedál spojky (pedál vlevo),klikněte na 1 v převodovce,klikněte na pravý pedál.Traktor se rozjede.Vezměte si cihlu,která byla pod traktorem.Stiskněte spojku/pedál vlevo/ a dejte tam zpátečku (R).Potom stiskněte plynový pedál vpravo.Popojedete zpátky dozadu.Stiskněte spojku/pedál vlevo/,dejte tam  "1",přetáhněte cihlu na plynový pedál.Traktor se rozjede,pasáček se chytí háku,který ho vytáhne nahoru.Klikněte na táhlo před pasáčkem,traktor se rozjede dopředu a pasáček zajede doprava do jeskyně.
Jeskyně
Klikněte na vozík vedle plošiny,sjedete dolů k bucharu.Po stranách bucharu jsou dvě hlavy,jděte k té napravo a klikněte jí na nos.Dolů sjede vozík,s jehož pomocí přeskočte na plošinu vpravo,projdete do mrazničky.
Lednička
S pomocí ventilu napravo uvolněte teplou páru, která probudí alkoholika v bačkorách. Od něj dostanete papír s kódem, který hodil na podlahu vedle sebe.Pak klikněte na ozubený mechanismus nalevo.Podívejte se na papír s kódem vpravo nahoře.Jsou tu tři znaky,které musíte nastavit i na ozubeném mechanismu.Klikněte 7x na šipku vlevo,která směřuje doleva.Na mechanismu se vám v kulatých oknech objeví stejné znaky jako máte na papíru s kódem.Na kalkulačce vpravo se vám v okénku zobrazí jiný kód, který musíte zadat pomocí tlačítek na panelu kalkulačky.V ledničce se vám otevřou dveře,vezměte si klobásu.Pasáček vrátí papír s kódem a projde zpět doleva k bucharu.
Vzteklý pes
Dejte klobásu do vozíku vpravo a pak jděte k hlavě nalevo a klikněte na její nos.Dolů sjede vozík do kterého okamžitě skočte.Pasáček vyjede nahoru a vzteklý pes sjede ve vozíku dolů.Pasáček přeskočí na plošinu na které stál vzteklý pes a projde až nahoru k věži s točícím se mlýnem.
Mlýn
Klikněte na mechanismus napravo od vrat.Zobrazí se vám sluneční hodiny.Klikněte na červené poblikávající světélko.Zobrazí se vám stín ručičky. Musíte zjistit přesně, jaké symboly odpovídají každému ze tří níže uvedených denních časů - 6:00, 15:00 a 20:00.Dole vpravo je ozubené kolo,kterým budete točit symboly.Po stranách máte čtyři malá okénka.Když najedete na správný symbol ,tak se okénko otevře s příslušnou značkou.Nejprve si tedy najdeme symbol na 6 hodin ráno.Točte ozubeným kolem do té doby, až z okénka nalevo vyleze sluníčko s cedulí morning v ruce.Podívejte se kam ukazuje stín ručičky.Ten nastavte dole u času 6:00.Opět točte ozubeným kolem tak,aby se nahoře objevilo sluníčko s cedulí midday.Podívejte se kam ukazuje stín ručičky a symbol pak nastavte dole u času15:00. Opět točte ozubeným kolem tak,aby se nahoře objevilo sluníčko s cedulí afternoon. Podívejte se kam ukazuje stín ručičky a symbol pak nastavte dole u času 20:00. Jakmile zadáte správnou kombinaci, figurky hudebníků naladí své nástroje.Z pravé loutny si vezměte klíč, použijete ho na odemčení zámku uprostřed hodin.Nahoře se vám otevřou čtyři okna,ve třech z nich jsou obrazy rytířů,kteří jsou oblečeni v barevném brnění. Ve čtvrtém poli je nutné vytvořit rytíře, který má každý prvek brnění jedinečný a nekopíruje žádného z rytířů. Dole máte tři tlačítka na která klikáte a vybíráte barevnou kombinaci.Nemůžete použít jak bílou tak fialovou barvu.Jakmile čtvrtého rytíře správně obléknete tak se brána otevře,pasáček vstoupí do mlýna a lanovkou odjede k mostu.Máte-li potíže s tímto puzzle, podívejte se na obrázek.image001.jpg
Most
Klikněte na červený knoflík vedle horního výtahu nad pasáčkem,vyjedete nahoru.Opět klikněte na červený knoflík vedle horního výtahu nad pasáčkem,vyjedete nahoru.Nalevo vidíte muže který z okna střílí prakem na pasáčka.Počkejte až střelí prakem do otvoru,do kterého létají včely a hned jak zavře okenici, sjeďte opět až dolů a projděte až k mostu,kde klikněte na panel.Klikněte nahoře na tlačítko,objeví se vám v okénku obličej,který musíte nastavit v červeném okénku tak aby byl naprosto stejný jako v okénku nahoře.Klikáte na šipky nalevo a napravo.Až se vám podaří obličej nastavit,tak se vám dole otevře okénko,kde klikněte na přepínač,vyjede nahoru střední část mostu po které pasáček přejde.
Orloj
Klikněte na koš vpravo nahoře. Cílem hádanky je koš zatížit.Klikněte na tlačítko vpravo vedle muže.Až ručička dojede na říjen/october/tak ručičku zastavte kliknutím na tlačítko.Jablka ze stromu spadají na zem.Jablko si vezměte a klikněte s ním na koš nahoře vpravo.Pasáček nahází jablka do koše,horní panáček otevře laboratoř ve které si pasáček promluví s Einsteinem.Pak se podívá na staveniště a nakonec projde ke zvonům.
Zvony
Klikněte na červené tlačítko,sjedete dolů.Objeví se před vámi zvláštní domeček.Klikněte na otočný ventil napravo nahoře,napustíte tak vodu do baňky vlevo.Cílem hádanky je dostat ručičky na 10 hodin ráno ,kdy noční směna končí.Otočte tedy nalevo knoflíkem z off na on.Až začne bublat voda v baňce tak klikněte na ručičky hodinek a nastavte je na 10 hodin.
Staveniště
Poté se vrátí pasáček na staveniště,vleze do jeřábu a nalevo se vám objeví ovládací panel jeřábu.Manipulujte s ním tak,že naberete z vagonu železný odpad a přendáte ho do vagonu s lokomotivou.Pasáček vleze do lokomotivy a odjede ke kotli,kam náklad železa shodí.Pasáček je s lokomotivou dole u kotle.Klikněte nalevo na panel,jsou na něm 4 tlačítka.Úkolem je dostat ke kotli mechanický stoj,který je nalevo,musíte ho hadicí propojit s kotlem.Až ho s kotlem propojíte tak to udělejte opakovaně 4x do té doby,než z kotle tekuté železo propadne dolů do koule,kde se promění v helikoptéru s kterou se pasáček vrátí na pastviny a bude vysazen u kamenného obra se zvláštním mechanismem.
Kamenný obr
Úkolem je propojit západku s dírami tak ,aby na sebe přesně zapadli.Napravo stojí pasáček před šipkami,jedna míří nahoru a druhá dolů.Nejprve klikněte na tu dolní šipku 15x,poté na tu horní 12x a pak na tu dolní 5x.Klikněte na západku,obr otevře vchod a vy projděte do jeskyně.
Planetárium
Jeskyní projdete až do planetária,kde se posadíte do křesla a budete studovat oblohu.Je potřeba zkombinovat snímky zvířat a souhvězdí a přiřadit je na správné místo na obloze.Pokud nevíte jak to udělat,tak zde máte obrázek správného umístění.image002.jpg
Až umístíte vše jak má být,tak ze dveří vyjede velký hvězdářský dalekohled a prostřednictvím pasáčka se podíváme opět na oblohu.Klikněte vpravo na kříž,vidíte,že můžeme pohybovat do všech stran.Pod křížem máte i čísla,která znamenají souřadnice.Vyskočte z obrazovky/klikněte na křížek vpravo nahoře/ a projděte vpravo do jeskyně,kde si vezměte na stole papírek se souřadnicemi.Vidíte ,že výsledné souřadnice jsou 410 a 140, 70 a 310 a nakonec 120 a 820.Jděte k dalekohledu a zadejte postupně všechny souřadnice,uprostřed se vám postupně zobrazí půlměsíc,trojúhelník a kolečko s tečkou uprostřed.Vyskočte z obrázku/kliknete na křížek nahoře vpravo/ a projděte do jeskyně vpravo,kde klikněte na zámek u truhly.Zadejte na něm odshora všechny tři symboly ,které jste pomocí souřadnic našli na obloze.Truhla se otevře a vy si vezmete elixír života.Vyjděte z jeskyně ven,projdete až do musea.
Muzeum
Jděte k pultu napravo,klikněte na něj a pak na list na kterém jsou popsány všechna zvířátka ,která tu žijí.Oddělí se vám pravý dolní roh.Přejdete ke dveřím vpravo,kde klikněte na panel vedle dveří.Čeká nás hudební hádanka,musíme správně nastavit tu správnou melodii.Nahoře máte šipky ,které ukazují doleva a doprava.Postupně zleva klikněte jen na šipky které ukazují doleva takto-na tu první klikněte 3x,na druhou 5x a na třetí 9x.Pak zatáhněte za táhlo napravo,zahraje melodie a dveře se vám otevřou.
Laboratoř
Klikněte na panel na stole,na monitoru se objeví obraz.Kytka najede na kolej a obraz nám vyjede nahoru.Na levé straně nahoře máte 5 tlačítek.Klikněte na druhé odshora ,vyjde robot ,který do vozítka doplní palivo a vozítko odjede doprava.Pak klikněte dvakrát na horní tlačítko,vozítko s baňkou odjede nad vozítko s palivem a propojí se s ním.Pak klikněte 3x na třetí tlačítko,vozík s ohněm popojede pod vozík s palivem a zahřeje ho.Poté vozík bez paliva odjede vlevo a tekutina se přemístí do horního vozítka.Pak klikněte na horní tlačítko 3x,vozítko s tekutinou projede doprostřed.Pak klikněte na malé tlačítko vedle toho horního.Tekutina se nalije dolů ke květině.Pak klikněte na dolní páté tlačítko,vyjede vozík ,který najede doprava a nasype uhlí do vozíku dole,to začne ve vozíku hořet.Pak klikněte na druhé tlačítko,robot opět dolní tekutinu a vozík odjede doprava.Dolní vozík se zapáleným uhlím odjede zase doleva.Klikněte na čtvrté tlačítko,robot rozdmýchá oheň ve spodním vozíku a tekutina pak nateče dolů do nádoby ke kytce.Objeví se vám obrázek s panelem nalevo v horním rohu a něco jako zelený krunýř na nožce.Nyní musíte mačkáním tlačítek na panelu sestavit draka tak,aby vzlétnul.Pokud nevíte jak ho sestavit,tak se podívejte na tento obrázek.image003.jpg
Až draka sestavíte a ten vzlétne ,tak drak vychrlí oheň do nádoby vedle rostliny.Bodlák z květiny spadne do tekutiny.Pak klikněte vlevo nahoře na obrázek,pasáček ho umístí na stojan,duch v tekutině vdechne život helikoptéře na kterou pasáček vyleze a odletí nad pastviny ,kde hoří oheň.Oheň je uhašen,pasáček se vrací domů,kde je přivítán svou milující manželkou a opět v duši pasáčka zavládl pokoj a mír.Konec hry.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
Screenshot
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář