Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Alpha Polaris

25.07.2011 Autor návodu: Standa Madukas

31.12.2011 Revize návodu: Karel Frey

V této netradiční adventuře se ocitnete v oblasti věčného sněhu a ledu v Grónsku, kde se nachází ropná výzkumná stanice. Dějí se zde však zvláštní nevysvětlitelné věci a je na vás abyste zjistili, o co vlastně jde.

Den 1
Podívejte se na úvodní animaci. Po jejím skončení se ocitnete ve vašem pokoji. Jmenujete se Rune Knudsen a pocházíte z Norska. Váš přítel stojí venku před oknem a klepe na něj, aby vás probudil. Odpovězte mu výběrem libovolných dialogů, poté z postele vstanete. Opusťte pokoj dveřmi napravo, ocitnete se na chodbě, jděte směrem dozadu ke dveřím do garáže. Slyšíte zprávy z vysílačky, automaticky se ocitnete v obývacím pokoji. Po rozhovoru s Novou Awanak se vraťte zpět do chodby a vejděte dveřmi do garáže. Přejděte na levou stranu garáže a projděte dveřmi do haly. Vezměte si uspávací pušku, která je uložená ve dřevěném stojanu na zdi. Popojděte doleva, z bedny v popředí si vezměte lepící pásku a vedle bedny seberte lano. Vezměte si EPGE praporek opřený o zeď vlevo. Pak dveřmi vlevo vejděte do laboratoře. Ze stolu hned u dveří, vedle něhož stojí odpadkový koš, si vezměte uspávací  šipky, měřič kyslíku, sledovací obojek a antisedativní prostředek v injekci. Věnujte pozornost plánku stanice, který visí na levé stěně laboratoře. Jsou na něm vyznačené jednotlivé místnosti stanice. Odstupte od plánku, jděte zpět do haly a vyjděte skrz dvojité dveře ven před stanici. Stojí tu Ted „Tully“ Crean. Začněte s ním hovořit, zvolte jakoukoliv odpověď. Vylezte po požárním žebříku na střechu budovy. V inventáři spojte uspávací šipky a pušku, pak kurzorem najeďte na ledního medvěda a klikněte, jediný výstřel ho uspí. Jakmile se ocitnete vedle spícího medvěda, tak se ujistěte, že z jeho tlamy jde pára (klikněte pravým tlačítkem myši na čenich). Vezměte si z kožichu medvěda uspávací šipku. Pak dejte medvědovi do otevřené tlamy měřič kyslíku a na krk mu připněte sledovací obojek. Automaticky si promluvíte s Tullym. Musíte najít způsob, jak přesunout medvěda do klece, která je za vámi. Jděte od klece směrem doprava, vidíte tu sněžný skútr. Klikněte na zadní část skútru, získáte přepravní pás. Vraťte se zpět doleva, promluvte s Tullym, do dialogového okna napište slovo „snowmobile“ a potvrďte jej. Tully se skútrem přijede před klec. Použijte přepravní pás na medvěda, otevřete klec a poté použijte lano z inventáře na následující objekty v tomto pořadí: medvěd, sloup v kleci a sněžný skútr. V animaci uvidíte, jak Tully zatáhne medvěda do klece. Poté co Tully odejde, jděte levou stranou okolo generátoru, pokračujte ke hlavnímu vchodu a vejděte jím zpět do stanice. Uvnitř automaticky odložíte uspávací pušku zpět do stojanu. Vejděte dveřmi vlevo do laboratoře, otevřete skříňku s léky na levé straně místnosti a vezměte si z ní antibiotika. Poté do laboratoře přijde Al Schaumann a Tully. Promluvte si s nimi o nálezu na stole, kde vidíte pokrývku ze zvířecí kůže s vyrytými starověkými symboly a dvě lidské kosti. Objeví se tu i Nova, po skončení vášnivé diskuze všichni tři z laboratoře odejdou. Jděte do pravého zadního rohu laboratoře, kde klikněte na digestoř a tak povysunete její čelní prosklenou stěnu. Vezměte si laboratorní nádobu umístěnou uvnitř digestoře a položte jí na volnou část stolu v popředí. Nalijte do nádoby destilovanou vodu a kyselinu octovou (obě láhve jsou postavené na stejném stole). Přistupte blíže ke stolu s nálezem, vezměte si obě kosti (humerus and femur), poté od stolu odstupte a dejte kosti do vámi připravené laboratorní nádoby s roztokem. Poté nádobu s roztokem a kostmi vezměte a vraťte jí zpátky do digestoře. Nyní musíte aplikovat první dávku antibiotik na ledního medvěda. Vyjděte ven z laboratoře a jděte doprava do garáže. Použijte praporek z inventáře na stolní kotoučovou pilu (table saw), která je napravo od terénního auta. Rune praporek odřízne a ponechá si dřevěnou tyč. Opusťte garáž dveřmi nalevo, vyjděte ven před stanici, obejděte jí po pravé straně, až dojdete ke kleci s ledním medvědem, který se mezitím probudil. Spojte v inventáři injekci s antibiotiky, pak k injekci Silamycilinu přidejte dřevěnou tyč a nakonec na obojí použijte lepící pásku. Nyní použijte získanou tyč s injekcí na medvěda v kleci. Rune mu vpíchne první dávku antibiotik a pak tyč s injekcí opře o zeď vedle nádrže na palivo. Vraťte se zpět do stanice, projděte garáží do chodby a odtud jděte do vašeho pokoje (vlevo vepředu). Klikněte na postel, Rune si ještě něco zapíše do notebooku a pak ulehne k neklidnému spánku. V noci zaslechne nějaký hluk, takže vstane z postele a chce zjistit jeho původ. Vyjděte ven z pokoje a jděte chodbou vzadu napravo do obýváku, kde se nachází vysílačka. Klikněte na ní, objeví se tu Tully, který je ve zvláštním rozrušeném stavu. Promluvte si s ním o všem a Rune ho nakonec trochu uklidní. Vraťte se na chodbu, projděte garáží, vejděte do laboratoře, kde si promluvte s Alem. Vyčerpejte všechna témata a poté rozhovor ukončete. Pak se vraťte zpět do vašeho pokoje, kde znovu ulehněte do postele.

Den 2

Hned jak vstanete, tak dojděte do laboratoře a klikněte na digestoř. Rune si z ní vezme kosti a umístí je na stůl vedle kůže se symboly. Klikněte na kosti, vidíte uprostřed jedné z nich velký kalcinom. Klikněte na něj víceúčelovým nástrojem z inventáře, tím kalcinom z kosti seškrábnete. V místě pod kalcinomem objevíte na kosti vyryté symboly. Odstupte od stolku a promluvte si s Alem o všech tématech. Poté vyjděte z laboratoře, vraťte se až k vysílačce v obýváku a projděte závěsem vpravo vzadu do kuchyně. Sedí tu Nova, promluvte si s ní a vyčerpejte všechna témata. Poté kuchyň opusťte, vyjděte ven ze stanice, obejděte jí zprava a dojděte až ke kleci s medvědem. Spustí se animace, ve které uvidíte vylomené dveře klece, dílo ledního medvěda který v noci utekl. Promluvte si s Tullym a poté se vraťte zpět do stanice. Dojděte do vašeho pokoje, seberte ze země u postele láhev absintu a ze stolu za postelí si vezměte přenosný počítač a triangulační zařízení. Jděte opět do laboratoře, klikněte na stůl s kostmi, a prozkoumejte prohlubeň v dolní části bližší kosti. Zjistíte, že kost byla odlomená surovým způsobem a byl z ní vysát morek. Odstupte od stolu, promluvte si s Alem o prvních dvou tématech (Marks in the Bones) a poté rozhovor ukončete. Dojděte za Novou do kuchyně, promluvte si s ní, vyberte z nabídky prostřední téma (Violated bones) a poté rozhovor ukončete. Nova vám dá článek vytržený z knihy, který se vám uloží v zápisníku, jenž máte v inventáři. Jděte zpět do laboratoře, přistupte blíže ke stolku s nálezem a nyní si blíže prohlédněte koženou pokrývku s vyrytými symboly. Všimněte si, že v pravé horní části pokrývky jsou v kruhu vyryté tři symboly, které jsou aktivní. Zatím na ně ale neklikejte, pouze si je pečlivě překreslete na kus papíru. Otevřete si zápisník v inventáři, nalistujte záložku s články (Articles) a vezměte si do ruky článek z knihy. Přečtěte si celý článek a všimněte si hlavně několika obrázků dole, kde jsou zakresleny symboly včetně popisu jejich významu. Z těchto symbolů (jejich opakem, kombinací nebo sloučením) lze odvodit i význam všech třech symbolů z kožené pokrývky. První symbol znamená východ (east) - opak západu, druhý symbol znamená ostrov (island) – kombinace skály a moře, třetí symbol znamená kmen (tribe) – svazek několika jednotlivců. Odložte článek a zavřete zápisník. Nyní postupně klikněte na každý ze třech symbolů, zapište jeho význam a potvrďte jej. Pokud vše zadáte správně, zjistíte další indicie o kmenu z ostrova na východě, z něhož pochází nalezená pokrývka. Odstupte od stolu, promluvte si s Alem na první téma a poté rozhovor ukončete. Vyjděte z laboratoře, vezměte si ze stojanu brokovnici (TACS-12), vyjděte ven před stanici, obejděte jí zprava a dojděte až k rozbité kleci. Připojte v inventáři triangulační zařízení k počítači a poté počítač s připojeným triangulátorem použijte. Spusťte dvojklikem na zástupce na ploše program „Triangulátor“, v nabídce jste vyzváni k vyplnění dvou řádků: identifikační číslo obojku (Collar ID) a aktuální směr natočení ve stupních (Heading). Zavřete program křížkem nebo klikem na plochu, odložte počítač, otevřete si zápisník a nalistujte záložku s údaji o sledovaných medvědech (Bear thesis). Podívejte se v tabulce vpravo nahoře na poslední řádek (datum 19.4.), kde je uvedeno identifikační číslo sledovacího obojku uprchlého ledního medvěda: ALO339. První údaj máte. Nyní zápisník zavřete a klikněte pravým tlačítkem myši na víceúčelový nástroj s kompasem. Na konci jeho popisu je uvedeno číslo – je to aktuální směr vašeho natočení ve stupních. Pozor, tato hodnota je proměnná, tj. závisí na směru, kam se právě díváte! Poznamenejte si tedy toto číslo (v mém případě to bylo 225 stupňů). Použijte počítač s připojeným triangulátorem, znovu spusťte program „Triangulátor“ a zadejte zjištěná data: Collar ID – ALO339 v anglické verzi hry (AOL339 v německé verzi), do kolonky Heading vepište vaše aktuální natočení zjištěné z kompasu. Pak klikněte na tlačítko „Plot 1“, v kolonce Status dole se vám objeví údaj s tím, abyste šli 15 kroků ve směru vašeho aktuálního natočení. Zavřete tedy program, odložte počítač a klikněte na spodní střední část obrazovky (kousek vedle počítače v otevřeném inventáři). Rune popojde směrem k vám, neudělá sice těch kroků přesně 15, ale to je v pořádku. Opět použijte počítač, spusťte program „Triangulátor“ a nyní klikněte na tlačítko „Plot 2“. Pokud stojíte na správném místě tak zjistíte, že lední medvěd se nyní nachází jeden a půl kilometru severovýchodně od vás. Jděte tedy doprava, klikněte na sněžný skútr a podívejte se na animaci, ve které Rune na poslední chvíli zneškodní útočícího ledního medvěda. Pak mu sundá zakrvácený sledovací obojek a vrátí se zpět na stanici. Poté co si promluvíte s Tullym, jděte okolo stanice dozadu a vejděte dovnitř. Jděte do laboratoře, kde si promluvte s Alem o tom, co se stalo a poté rozhovor ukončete. Nyní se vydejte do kuchyně, kde budete vařit jídlo s názvem „Bomba Aljašky“. Recept vám před chvílí prozradil Al a máte ho uložený v zápisníku. Cestou do kuchyně si v garáži vezměte červený kanystr benzínu, který je postavený poblíž dveří nalevo. Jakmile se ocitnete v kuchyni, Rune si automaticky vezme z kredence prázdnou misku a položí jí na jídelní stůl. Otevřete si zápisník a nalistujte v něm záložku s receptem (Bombe Alaska). Nejprve musíte nashromáždit potřebné ingredience, kterými jsou dortový piškot (sponge cake), zmrzlina (ice cream), sníh z vaječných bílků (meringue) a Brandy. Přečtěte si ještě postup přípravy a poté zápisník odložte. Otevřete ledničku, vezměte si z ní domácí smetanu (household cream) a poté ledničku zase zavřete. Z kuchyňského stolu nalevo od lednice si ještě vezměte moučkový cukr (caster sugar) a poté dojděte do haly, tam kde je hlavní východ ze stanice. Sejděte po točitých schodech dolů do sklepa a nejdříve ze všeho prohledejte krabici od zmrzliny postavenou na bednách vlevo. Zmrzlina už sice došla, ale na obalu je alespoň návod, jak a z čeho se zmrzlina vyrábí. Zmrzlina se míchá suchou ledovou metodou, budete tedy potřebovat oxid uhličitý, její složení je následující: sirup, cukr a smetana. Vezměte si tedy z polic vzadu následující položky: dortový piškot (sponge cake), práškové vaječné bílky (meringue powder) a javorový sirup (maple syrup). Než sklep opustíte, vezměte si ještě hasicí přístroj (extinguisher), který je postavený u točitých schodů, poslouží vám jako zdroj oxidu uhličitého. Vraťte se zpět do kuchyně a nyní připravte moučník přesně podle receptu. Nejprve zalijte práškové vaječné bílky v inventáři vodou z kohoutku nad dřezem a získáte namíchaný sníh z vaječných bílků. Nyní dejte do misky na stole následující ingredience: domácí smetanu, moučkový cukr a javorový sirup. Použijte na misku hasicí přístroj a tím z ingrediencí v misce vytvoříte zmrzlinu. Dále do misky vložte piškot, poté na misku klikněte a vyberte větu „Flip it over“ (Převraťte). Rune moučník překlopí z misky na talířek. Nyní moučník na talířku potřete sněhem z vaječných bílků, pak ho polijte absintem a nakonec moučník zapalte zapalovačem. Teď už máte moučník „Bomba Aljašky“ hotový. Klikněte tedy na moučník a vyberte větu „Its ready“ (Hotovo). Do kuchyně přijde Nova, aby ochutnala Runeho moučník. Promluvte si s ní, po chvíli se v kuchyni objeví Alisteir Euler, který přiletěl na základnu a Nova s ním odejde do laboratoře. Jděte do laboratoře též. Až všichni z místnosti odejdou, spojte v inventáři sledovací obojek s přenosným počítačem. Použijte počítač s připojeným obojkem a spusťte na něm program „Proxy Track“. Nejprve zvolte položku Map/East Ketek plateau a poté klikněte na Import/USB ALO339. Nyní klikněte na Datapoints, je tu šest bodů od CP1 až CP6, zvolte bod CP5. Zjistíte tak údaj, že je potřeba jít 20 kilometrů na severozápad (zapamatujte si ho). Zavřete program, odložte počítač a klikněte na mapu ledovců (glacier map), kterou pověsil Euler Junior vpravo od velkého okna. Al Schaumann na mapě označil jedno místo. Klikněte tedy pravým tlačítkem myši na místo označené nápisem „Schaumann 3“. Souřadnice bodu CP5 se kupodivu shodují s místem, kde Al našel poslední artefakt. Odložte mapu ledovců, jděte do svého pokoje a klikněte na postel.

Noc 2 
Podívejte se na hrůzostrašnou animaci, ve které vidíte v kuchyni brutálně zavražděnou Novu, které někdo amputoval hlavu a hodil jí do dřezu. Vyjděte z pokoje do chodby a promluvte si s vystrašenou Novou, která tu sedí na podlaze. Pak projděte přes garáž do haly, vezměte ze stojanu na zdi uspávací pušku a vyjděte ven před stanici. Promluvte si s Tullym, objeví se tu i Alisteir Euler. Odklikejte dialogy, a podívejte se na animaci, ve které Rune zneškodní uspávací puškou ozbrojeného Tullyho.

Den 3 

Jste opět ve svém pokoji. Jděte do kuchyně a promluvte si s přáteli. Až Rune odejde z kuchyně, tak jděte do garáže, kde si promluvte s Tullym o všech tématech a dostanete od něj polotovar klíče. Projděte dveřmi vlevo do haly, zde si vezměte ze stojanu na zdi uspávací pušku a seberte také lano z podlahy v popředí. Ještě si vezměte ropnou sondu opřenou vlevo od skříně s oblečením na ven a poté se vraťte zpět do Runeho pokoje. Zde si vezměte horolezecké mačky s hroty, které visí nad radiátorem na zdi u dveří. Nyní musíte vyrobit univerzální klíč, s nímž se dostanete do pokoje Novy. Vyjděte z pokoje na chodbu a klikněte na nástěnku na zdi vpravo vzadu. V horní části nástěnky vidíte pověšené tři klíče. Podívejte se na ně blíže a všimněte si, že každý z klíčů má shora dolů různě rozmístěné výřezy. Poznamenejte si nebo si zakreslete přesné rozmístění všech výřezů na každém z klíčů (na každé klíči je vždy devět políček shora dolů, kde může, ale nemusí být výřez) a poté od klíčů odstupte. Zkombinujte v inventáři víceúčelový nástroj s polotovarem klíče a v přiblíženém pohledu najeďte kurzorem myši na pravou svislou stranu polotovaru. Je zde nad sebou celkem devět políček, které můžete vyříznout. Abyste vyrobili univerzální klíč, který bude pasovat do všech zámků, musí mít tento klíč vyříznutá všechna políčka, která byla vyříznutá na jednotlivých klíčích. Z toho vyplývá to, že musíte vyříznout všechna políčka kromě políčka číslo 5. Klikněte tedy postupně na následující políčka polotovaru klíče: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9. Tím máte vyřezaný klíč hotový, takže si jej dejte zpět do inventáře. (Pokud se vám náhodou povede vyříznout i políčko číslo 5, dojděte za Tullym do garáže a požádejte ho o nový polotovar klíče.) Ještě než od nástěnky odstoupíte, prohlédněte si blíže pohlednici v jejím levém horním rohu, kterou dostala Nova od svých přátel k narozeninám. Všimněte si hlavně razítka na známce, kde je vyznačen datum odeslání pohlednice 02.08.2011 (8. Únor). Odložte pohlednici, odstupte od nástěnky a použijte univerzální klíč na dveře do pokoje Novy, které jsou též na pravé straně chodby. Uvnitř pokoje klikněte na kufr postavený u skříně, vidíte na něm číselný zámek, na kterém se zadávají celkem čtyři číslice. Pamatujete si na blahopřání Nově k narozeninám? Bylo tam na známce datum odeslání, narozeniny má Nova pravděpodobně o den později, tedy 02.09. (9. Února). Zadejte tedy otáčením jednotlivých koleček na zámku tento kód: 0209. Po zadání správných číslic klikněte na horní část zámku a kufr se otevře. Vezměte si z kufru další článek vytržený z knihy, který se vám uloží do zápisníku v inventáři. Odložte kufr, otevřete si zápisník, nalistujte záložku s články (Articles), vezměte si do ruky článek napravo a přečtěte si jej. Poté článek a zápisník odložte. Nyní opusťte pokoj Novy, dojděte do garáže a použijte terénní arktický automobil. Rune s ním automaticky odjede k velké trhlině. Musíte se nějak dostat dolů. Nejprve tedy připevněte ropnou sondu na navíjecí zařízení v přední části terénního auta. Pak použijte lano z inventáře nejprve na sondu visící nad trhlinou a poté na Runeho. Nakonec použijte na Runeho ještě horolezecké mačky a poté použijte červený ovladač navijáku, který se vám automaticky objevil v inventáři. Rune se slaní dolů do trhliny. Vejděte dovnitř do jeskyně vzadu a zjistíte, že je zde úplná tma. Všimněte si prázdné misky na zemi (hned před sebou) a pak jeskyni opusťte. Vraťte se k ropné sondě přivázané na laně a použijte 2x za sebou ovladač navijáku. Sonda sjede dolů, nabere vzorek ropy a pak zase vyjede nahoru. Použijte na sondu víceúčelový nástroj a tak z ní vyjmete nádržku s ropou. Jděte opět do jeskyně a odlijte z nádržky trochu ropy do misky, kterou poté zapalte zapalovačem. Jděte osvětlenou jeskyní doprava, kde spatříte na zemi druhou misku. Opět jí naplňte ropou a zapalte misku zapalovačem. Klikněte na zeď jeskyně za sebou, v přiblíženém pohledu spatříte celkem sedm vyrytých symbolů. Tři symboly v rámečku nahoře již znáte, byly na nalezené kožené pokrývce. Význam dalších čtyř symbolů zatím neznáte, takže na ně zatím neklikejte a odstupte od stěny jeskyně. Jděte vpravo dozadu, hlouběji do jeskyně. Opět je tu miska (vlevo od Runeho), naplňte jí tedy ropou a zapalte misku zapalovačem. Vidíte, že v prostoru před vámi je cosi jako trůn z ledu se zbytky lidské kostry. Že by zde měl sídlo duch Witiko popisovaný ve druhém článku z knihy? Vraťte se zpět do chodby jeskyně (východem vlevo dole) a opět klikněte na stěnu s vyrytými symboly. Nejprve všechny symboly prozkoumejte. První symbol, který je umístěn úplně dole, ukazuje lidskou postavu, s největší pravděpodobností je to šaman. Druhý symbol zdola se podobá uzavřené formě ledu, vypadá tedy jak ledový trůn v zadní části jeskyně. Třetí symbol zdola se skládá ze dvou znaků, které lze nalézt v prvním článku v zápisníku. Význam symbolu je planina na severu, která se dle druhého článku v zápisníku nazývá Boreas. Čtvrtý symbol zdola znázorňuje postavu bez srdce. Jedná se tedy o ducha, jehož jméno je dle druhého článku Witiko. Nyní už znáte význam všech čtyř nových symbolů, takže postupně klikněte na každý z nich a napište k němu a potvrďte následující výrazy: symbol I – shaman, symbol II – throne, symbol III – Boreas, symbol IV – Witiko. Po zadání všech čtyř slov se spustí animace, ve které Rune probudí k životu jeskynního ducha. Rune však na nic nečeká, uteče z jeskyně a uhání autem zpět na základnu. Jenže duch ho na cestě dožene a Rune s terénním autem havaruje. Poté co se Rune probere z bezvědomí, ocitne se na nemocničním lehátku v laboratoři. Nejprve si myslí, že přišel o obě ruce, ale naštěstí to byl pouhý sen.

Den 4 

Opusťte laboratoř a dojděte do kuchyně, kde si promluvte s Novou a Alisteirem. Poté co Rune kuchyň opustí, dojděte zpátky do laboratoře, kde si promluvte s Novou a vyčerpejte všechna témata. Po skončení rozhovoru si vezměte ze stolu v popředí kosti a kůži. Jděte do garáže a hned u dveří si vezměte červený kanystr benzínu. Vyjděte ven před stanici a dojděte levou stranou ke sněžnému skútru. Najdete tu mrtvého Teda „Tully“ Creana. Jeho bezvládné tělo poté s pomocí Alisteira odnesete do sklepa. Opusťte sklep, vyjděte opět ven před stanici a všimněte si barelu na rohu garáže (vypadá jako pneumatiky vyskládané na sobě). Vhoďte do barelu kosti a kůži, nalijte do něj ještě benzín z kanystru a zapalte barel zapalovačem. Objeví se tu Alisteir a řekne Runemu, že na spálení kostí a kůže samotný benzín nestačí. Aby se zvýšila teplota hoření, je potřeba přidat do barelu ještě hliník, hořčík a zrezivělý kov. Vraťte se tedy zpět do stanice a sejděte dolů do sklepa, tam co je tělo mrtvého Tullyho. Použijte víceúčelový nástroj k odmontování ochranné anody, která je připevněná na válcovém krytu vodního čerpadla v pravé části obrazovky. Opusťte sklep, jděte do garáže a seškrábejte s pomocí víceúčelového nástroje hromádku rzi z barelů v levém dolním rohu obrazovky. Dojděte do obýváku a promluvte si s Alisteirem, který se dívá na televizi. Poté vejděte do kuchyně a vezměte si ze sporáku hliníkovou pánev na smažení. Nyní dojděte zpátky do garáže a použijte na kotoučovou brusku (grinding machine) vpravo vzadu nejprve pánev a pak i anodu. Na podlaze u brusky je nyní hromádka hliníku a hořčíku. Použijte na hromádku na zemi koště, které je opřené u sloupu vpravo (blíže ke dveřím) a získáte tak do inventáře hromádku hliníkového prášku a hromádku hořčíkového prášku. Vyjděte ven před stanici, nasypte do barelu na rohu garáže (ve kterém už jsou kosti, kůže a benzín) ještě hliníkový prášek, hořčíkový prášek a hromádku rzi. Pak barel zapalte zapalovačem, kosti s kůží uvnitř konečně shoří a roztaví se i samotný barel. Vraťte se zpátky do stanice, projděte garáží na chodbu a vejděte s pomocí univerzálního klíče do pokoje Ala, který je též na pravé straně chodby, hned vedle pokoje Novy. Přečtěte si pomačkaný papírek položený na psacím stole. Je to vzkaz od Ala. Opusťte Alův pokoj, dojděte do laboratoře, promluvte si s Novou a zeptejte se jí na vzkaz nalezený v Alově pokoji (Als note). Po skončení rozhovoru opusťte laboratoř, projděte garáží na chodbu a zkuste vejít do Runeho pokoje. Hned jak kliknete na dveře, tak se tu objeví Nova a pozve Runeho do svého pokoje. Promluvte si s ní a vyberte libovolnou odpověď: můžete zůstat s Novou, nebo odejít. Podívejte se na animaci. Pokud jste zvolili zůstat s Novou, stráví s ní Rune noc plnou vášně, později ho však probudí vyděšená Nova sedící na podlaze pokoje. Pokud jste zvolili odejít, opustí Rune pokoj Novy a odejde spát do svého pokoje. V noci ho však probudí nepříjemný mrazivý pocit.

Noc 4   

Opusťte pokoj Novy nebo Runeho (v tomto případě si můžete dojít promluvit s vyděšenou Novou sedící na podlaze ve svém pokoji), dojděte do sklepa a zkontrolujte mrtvolu Teda. Někdo mu usekl obě ruce, ale proč? Nyní musíte zprovoznit generátor, aby se na stanici opět rozsvítila světla a začalo topit topení. Opusťte sklep, vyjděte ven před stanici a jděte doprava směrem ke generátoru. U stěny stanice vidíte rozvodnou skříň generátoru, od ní vede dozadu hadice k nádrži s palivem. Zhruba uprostřed hadice je ventil, který prozkoumejte. Ventil je uzavřený, takže ho otevřete a tím uvolníte přívod paliva do generátoru. Otevřete rozvodnou skříň generátoru, uvnitř vidíte uprostřed velkou černou páku, dole mírně vlevo červený startovací přepínač a vpravo od něj černé tlačítko sytiče. Pomocí těchto třech ovládacích prvků lze generátor nastartovat. Ještě než tak učiníte, prozkoumejte pojistky v levé části rozvodné skříně. Zjistíte, že zde chybí pojistka pro sekci B2. Sice to nemá na funkci generátoru žádný vliv, ale určitě tuto informaci využijete později. Správný postup spuštění generátoru je následující: Nejprve dejte dolů velkou černou páku, pak vytáhněte černé tlačítko sytiče a nakonec otočte červeným startovacím přepínačem. Nyní (ihned jakmile se generátor začne rozbíhat) zamáčkněte zpět černé tlačítko sytiče a dejte nahoru i velkou černou páku. Tím generátor naskočí a spustí se animace. Rune jde zpátky ke vchodu do stanice, kde na něj začne střílet Alisteir Euler. Poté spatří Rune skrz okno laboratoře Ala, jak táhne pryč omráčenou Novu. Zkuste vejít do stanice, ale vstupní dveře jsou zamčené. Musíte se tedy dostat dovnitř jinudy. Vylezte po žebříku na střechu stanice, odkud jste na začátku hry uspali ledního medvěda. Zaoblená střecha garáže nalevo je však pokrytá ledem, takže bez horolezeckého vybavení se na ní nedostanete. Slezte tedy dolů ze střechy a jděte směrem doleva ke sněžnému skútru. U skútru si vezměte pohozené horolezecké mačky s hroty a pokračujte dál doleva. Vezměte si tyč s injekcí opřenou vpravo od nádrže s palivem a v inventáři jí rozeberte (klikněte na ní levým tlačítkem myši). Získáte tak prázdnou injekci a dřevěnou tyč. Jděte dozadu ke generátoru a otevřete jeho rozvodnou skříň. Použijte injekci na potrubí s nemrznoucí kapalinou vedoucí v pravé části skříně a získáte tak injekci s nemrznoucí kapalinou. Nyní už máte vše potřebné, takže odstupte od rozvodné skříně generátoru a vraťte se zpět na střechu stanice. Použijte na Runeho horolezecé mačky a pak klikněte na střechu garáže pokrytou ledem. Dolezete až k poklopu ve střeše, jeho zámek je však zamrzlý. Použijte tedy na poklop nemrznoucí kapalinu v injekci, pak poklop zvedněte a seskočte dolů do garáže. Vpravo od garážových vrat je na zdi police s nářadím, vezměte si z ní montážní klíč a pak klikněte na žebřík na zdi vzadu napravo. Rune po něm vyleze na horní ochoz garáže a schová se za uskladněné bedny. Prohoďte montážní klíč oknem nad vraty garáže. Přijde sem Alisteir a začne do vrat střílet v domnění, že je za nimi Rune. Ten na něj v animaci skočí z ochozu a zneškodní ho jednou provždy. Zvedněte z podlahy revolver, dojděte do laboratoře a seberte z podlahy pomačkaný papírek. Klikněte levým tlačítkem myši na pomačkaný papírek v inventáři. Vidíte na něm nakreslené symboly, většinu z nich už znáte, nové jsou pouze první dva zdola. První symbol zdola vypadá jako trhlina, druhý symbol zdola je opakem šestého symbolu zdola, takže to bude srdce. Klikněte tedy postupně na oba symboly a napište k nim a potvrďte následující výrazy: symbol I – crevasse, symbol II – heart. Na papírku se nyní objeví napsaná otázka, na kterou je potřeba odpovědět. Nejprve však papírek odložte a podívejte se na plánek stanice, který visí nad skříňkou s léky. Vzpomenete si ještě, jaká pojistka chyběla v rozvodné skříni generátoru? Ano, byla to pojistka sekce B2. Dle popisu jednotlivých sekcí stanice je tedy místo, kde může být ukrytá omráčená Nova, označeno jako vodní nádrž. Dle půdorysu stanice se vodní nádrž s výměníkem a čerpadlem nachází ve sklepě. Odstupte od plánku, klikněte znovu na pomačkaný papírek v inventáři, zvolte otázku „Where is Nova?“, napište do řádku „water well“ a potvrďte napsanou odpověď. Odložte papírek, opusťte laboratoř a sejděte dolů do sklepa. Klikněte na volný hák na maso visící vpravo na řetězu ze stropu (vedle pověšeného masa) a pak hákem klikněte na poklop na podlaze před vodním čerpadlem. Slezte dolů otevřeným poklopem a nyní se podívejte už jen na závěrečnou animaci.

Uložené pozice

Recenze

Videoukázka

 

 

Náhledy fotografií ze složky Alpha Polaris

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář