Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Alpha Polaris

25.7.2011 Autor návodu-Standa Madukas

Ocitneme se v oblasti věčného ledu v Grónsku, kde je výzkumná stanice.Dějí se zde zvláštní věci a na vás je,abyste zjistili co se tu vlastně děje.

Den 1
Podívejte se na úvodní animaci. Poté se ocitneme v pokoji,přítel stojí před oknem, a klepe na něj ,aby vás probudil.Odpovězte mu kliknutím na dialogy,poté z postele vstanete.Opusťte místnost dveřmi vpravo,projdete do chodby, jděte dopředu ke dveřím do garáže.Klikněte na dveře, automaticky se ocitáme v obývacím pokoji,kde slyšíte zprávy z vysílačky. Po rozhovoru s Novou Awanak projděte zpět do chodby a projděte do garáže. Přejděte na levou stranu a jděte do haly. Vezměte si zbraň s uspávacími kuličkami , která se nachází v dřevěném stojanu na zdi.Jděte dopředu,z bedny si vezměte lepící pásku a vedle bedny seberte lano. Vezměte si vlajku opřenou o zeď vlevo. Dveřmi vlevo projděte do laboratoře. Ze stolu, vedle něhož stojí odpadkový koš si vezměte uspávací  šipky, oxymetr ,elektronický obojek a antisedativní látku v injekci. Věnujte pozornost plánu stanice,který visí na levé stěně laboratoře. Jděte zpátky do haly a vyjděte přes dvojité dveře ven. Stojí tu Ted/Tully/Crean. Začněte s ním dialog , zvolte jakoukoliv odpověď.Vyjděte po požárním žebříku na střechu budovy. V inventáři spojte uspávací šipky a zbraň, pak kurzorem najeďte na medvěda, jediný výstřel ho uspí. Jakmile se ocitnete vedle spícího medvěda, tak se ujistěte, že z jeho úst jde pára (klikněte pravým tlačítkem myši na čenich). Vezměte si z kožichu medvěda uspávací šipku. Pak dejte medvědovi do úst oxymetr a na krk mu přiložte elektronický obojek. Poté v inventáři klikněte na multitool with Compass a použijte ho na otevřenou tlamu medvěda. Automaticky si promluvíte s Tedem. Musíme najít způsob, jak přesunout medvěda klece, která je za námi. Jděte od klece doprava,vidíte tu sněžný skútr.Klikněte na zadní část skútru,získáte ratchet strap/pás se západkou/ Vraťte se zpět doleva,promluvte s Tedem a do okna napište slovo "snowmobile".Ted se skútrem přijede před klec.Použijte pás se západkou z inventáře na medvěda,otevřete klec a poté použijte  lano z inventáře na následující položky v pořadí: medvěd, bedna v kleci a sněžný skútr.V animaci uvidíte,jak medvěda zatáhnete do klece.Pak jděte, až Ted odejde, doleva ,kolem generátoru a vraťte se zpět na stanici.Uvnitř automaticky odložíte zbraň do police.Jděte dveřmi vlevo do laboratoře a vezměte si antibiotika z uzamčené lékárničky na levé straně obrazovky. Poté do laboratoře přijde Al a Ted. Promluvte si s Alem o nálezu na stole,kde vidíte dvě kyčelní kosti.Objeví se tu Nova, Al a Ted z laboratoře odejdou.Jděte  do pravého horního rohu laboratoře, kde klikněte na digestoř/obdélník co vypadá jako plochá televize/.Vezměte si malý tank/pekáč/. Dejte ho na stůl v popředí, a pak do něj nalijte destilovanou  vodu a kyselinu octovou (obě láhve jsou na stejném stole). Vezměte si obě stehenní kosti ze stolu nalevo a dejte je do vámi připraveného roztoku. Vezměte tank s roztokem a vraťte ho zpátky do digestoře.Nyní se musíme aplikovat první dávku antibiotik na medvěda. Vyjděte z laboratoře a projděte doprava do garáže.Vezměte vlajku z inventáře a použijte jí na kotoučovou pilu , která je napravo od auta.Rune vlajku odřízne a získá dřevěnou tyč.Vyjděte z garáže,jděte ven ke kleci a v inventáři spojte prázdnou injekční stříkačku s antibiotiky.Poté spojte dřevěnou tyč s injekční stříkačkou, a pak na obojí použijte lepící pásku.Použijte tyč s injekcí na medvěda v kleci,Rune mu píchne první dávku antibiotik a pak opře tyč s injekcí o zeď vedle cisterny.Vraťte se zpět na stanici,garáží projděte do chodby a odtud jděte do Runeho pokoje.Klikněte na postel,Rune něco napíše do notebooku a pak ulehne k neklidnému spánku.Rune uslyší nějaký hluk,takže vstane z postele a chce zjistit jeho původ.Vyjděte z pokoje na chodbu a jděte doprava k vysílačce,klikněte na ní.Objeví se tu Trully,který je ve zvláštním stavu.Promluvte si s ním o všem a pak přes garáž projděte do laboratoře,kde si promluvte s Alem.Po rozhovoru s ním se vraťte zpátky do Runeho pokoje,kde klikněte na postel.

Den 2

Hned jak vstanete,tak jděte do laboratoře.Klikněte na digestoř,vezmete si kosti ,které umístíte na stůl vedle kousku kůže.Klikněte na kosti,vidíte na jedné z nich velký kalcinom. Klikněte na něj multi toolem z inventáře,tím kalcinom seškrábete z kosti.Promluvte si s Alem o všem ,vyjděte z laboratoře,vraťte se až k vysílačce ,kde projděte dveřmi napravo od vysílačky do kuchyně.Sedí tu Nova,promluvte s ní o všem,vyčerpejte všechny témata. Poté vyjděte ven ke kleci s medvědem. Spustí se animace ve které uvidíte,že medvěd utekl.Promluvte si s Tedem. Vraťte se zpátky do Runeho pokoje,u postele na zemi si vezměte flašku absinthu,z police za postelí si vezměte notebook a triangulační ovladač.Vraťte se zpět do laboratoře,klikněte na kost , která je blíže k vám,na její dolní část.Objeví se vám popisek ..deep cut. /viz obrázek/Klikněte na pravé myšítko,objeví se vám doprovodný text .Poté si promluvte s Alem…Marks in the Bones…Poté jděte do kuchyně za Novou.Z nabídky vyberte …Violated bones. Nova vám dá článek na papíře,který si v inventáři přečtěte v notesu,je to záložka Articles. Jděte zpátky do laboratoře,klikněte na mapu v kůži na stole a klikněte na její horní část/cartouche symbol/Jsou tu tři symboly do kterých musíte vepsat správné slovo.Takže nejprve klikněte na cartouche symbol 1 a vepište slovo East. Klikněte na cartouche symbol 2 a vepište slovo Island.Nakonec klikněte na cartouche symbol 3 a vepište slovo Tribe. Vyjděte z laboratoře,ze stojanu si vezměte brokovnici a vyjděte dveřmi ven.V inventáři propojte notebook/komputer/s triangulačním ovladačem.Otevřete počítač a jděte do programu "Triangulátor". V nabídce, jsme vyzváni k vyplnění ve dvou řadách: počet límce (Collar ID) a ložiska (Heading).Zavřete program a otevřete si notes v inventáři. Klikněte na záložku "Bear thesis" . Podívejte se v tabulce nahoře na Collar ID (límec ID), poslední řádek,datum 19.4 - ALO339. První údaje máme. Nyní zavřete notes a klikněte pravým tlačítkem myši na víceúčelový nástroj/multitools/ s kompasem ve vašem inventáři. Na konci jeho popisu je číslo - to je naše ložisko. Pozor! Tato hodnota je proměnná, tj. závisí na směru, kam se podíváte. Jděte tedy k prázdné kleci ve které byl medvěd. Otočte se čelem směrem k vám.Nejprve klikněte pravým myšítkem v inventáři na multitool a podívejte se na číslo na konci,to poté vepíšete do kolonky Heading. V inventáři klikněte na computer,znovu spusťte program "triangulátor" a zadejte data: Collar ID - AOL339 v německé verzi (ALO339 v anglické verzi) – a do kolonky Heading vepište vaše číslo/v mém případě to bylo 269 (číslo je variabilní) .Pak klikněte dole na "Plot 1" ,dole v kolonce Status se vám objeví  údaj s tím, abychom šli 15 kroků ve směru ložiska, v našem případě dolů,tedy směrem k vám do obrazovky. Klikněte tedy kousek před vás ,Rune půjde směrem k vám,udělá sice těch kroků 16,ale to je správně. Opět spusťte program "triangulátor"  a klikněte na "Plot 2". Pokud jste udělali všechno správně, tak dole, si přečtěte poznámky Runeho, který hovoří o jízdě na sněžném skútru, z vypočtené polohy. Jděte doprava,klikněte na sněžný skútr a podívejte se na animaci ,ve které Rune v poslední chvíli zastřelí útočícího medvěda. Poté se vrátíte zpět na stanici.Jděte do laboratoře,kde si promluvte s Alem o tom co se stalo.Nyní půjdeme do kuchyně vařit jídlo s názvem "Bomba Aljašky." Cestou si v garáži vezměte červený kanystr. Jakmile se ocitnete v kuchyni, Rune automaticky položí na stůl prázdnou misku. Recept lze nalézt v notesu,pod záložkou Bombe Alaska. Nejprve musíme shromáždit potřebné ingredience. Vyjměte krém z chladničky (domácí zmrzlina), a na kuchyňském stole, nalevo od lednice si vezměte cukr (caster sugar). Jděte do haly, kde je výstup ze stanice. Sejděte po točitých schodech dolů do sklepa a seberte následující položky: Hasicí přístroj (modrý, je u schodů),z police si vezměte piškot (z krabice), merengue powder/ prášek/ a javorový sirup. Vraťte se do kuchyně a dejte do misky na stole složky v následujícím pořadí (podle prvního odstavce tohoto receptu): 1. Krém 2. Cukr 3. Javorový sirup 4. Hasicí přístroj 5. Piškot . V bodech 1-5, máme zmrzlinu. Klikněte na misku a vyberte větu: - Flip it over(převraťte). Použijte na "Bombu Aljašky" Absinth a pak i zapalovač,tím máte dort hotový. Klikněte na dort a vyberte větu- Hotovo (Its ready). Podívejte se na video,Nova přijde do kuchyně . Promluvte s ní,poté se v kuchyni objeví Alisteir Euler a Nova s ním odejde. Jděte do laboratoře,až všichni z místnosti odejdou,tak v inventáři spojte límec s notebookem/computerem/. Spusťte na něm program "ProxyTrack". Přejděte na položku "Mapa-east Ketek plateau / . Poté klikněte na  "Import-USB ALO339" (Import-USB AOL339). Nyní klikněte na "přesouvání" (Datapoints). Je tu šest bodů od CP1 po CP6.Klikněte na CP5. Na mapě se vám dole objeví údaj/zapamatujte si ho/,je potřeba jít 20 km na severozápad. Zavřete počítač a klikněte na novou mapu (mapa ledovců), která se objevila na zdi, napravo od velkého okna. Zde Schaumann označuje místo. Klikněte pravým tlačítkem myši na slovo "Schaumann 3"Souřadnice bodu CP5 se shodují s místem, kde Schaumann našel poslední artefakt! Poté jděte do svého pokoje a klikněte na postel.

Noc 2 
Podívejte se na hrůzostrašnou animaci ve které vidíte Novu,které někdo amputoval hlavu a hodil do dřezu. Vyjděte z
místnosti do chodby a promluvte si s vystrašenou Novou, která tu sedí na podlaze. Projděte přes garáž do haly, vezměte ze zdi pušku a vyjděte ven . Promluvte si s Tedem,objeví se tu i Alisteir Euler ,odklikejte dialogy,podívejte se na animaci ve které Alisteir Euler střelí Teda.

Den 3 

Jste opět v pokoji, jděte do kuchyně a promluvte si s přáteli. Až odejdete z kuchyně , tak jděte do garáže, kde promluvte o všech tématech s Tedem. Pak přejděte vlevo do lobby, vezměte si zbraň ze stojanu a seberte lano z podlahy. Vezměte si olejovou sondu u skříně s oblečením nalevo. Poté se vraťte do Runeho místnosti , kde si vezměte mačky na boty s hroty, které visí na zdi nad radiátorem. Nyní musíme vytvořit univerzální klíč, s nímž se dostanete do místnosti Novy. Vyjděte  do chodby a klikněte na nástěnku na pravé zdi.Vidíte tu viset nahoře tři klíče . Naším cílem je vytvořit univerzální klíč. V inventáři spojte sadu univerzálních nástrojů (multitool) s prázdným klíčem. Vezměte na vědomí, že klíč se skládá z 9 dílů/odshora dolů/.  Takže klikněte na následující části klíče: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tím máte klíč v inventáři.Použijte klíč na dveře pokoje Novy, které jsou také napravo. Klikněte na kufr u skříně, vidíte tu číselný zámek,který se skládá ze čtyř číslic. Pamatujte si na blahopřání Nově,respektive pohlednici, kterou jsme našli na začátku hry? Bylo tam datum 02.08 . Narozeniny má Nova pravděpodobně o den později. Zadejte tedy kód zámku v číslech: 0209. Po zadání těchto čísel klikněte na horní část zámku. Vezměte si z kufru stránky, které se vám uloží do notesu v inventáři. Jděte do garáže a klikněte na auto. Automaticky odjedete k velké trhlině.Použijte olejovou sondu/ oil probe/na přední nárazník auta,lano z inventáře použijte na sondu nad trhlinou a pak - na sebe. Použijte mačky z inventáře na Runeho. Klikněte na červený panel v inventáři,Rune se spustí dolů do trhliny. Až budete dole,tak jděte dovnitř jeskyně . Podívejte se na misku/Cup/ na zemi. Vraťte se k olejové sondě, přivázané na lano. V inventáři klikněte dvakrát na červený panel,sonda sjede dolů. Klikněte opět v inventáři na červený panel,sonda vyjede nahoru. Použijte víceúčelový nástroj s kompasem/multitool/ na sondu, vyjmete z ní olejový kontejner. Jděte do jeskyně a použijte na misku olejový kontejner, který poté zapalte zapalovačem z inventáře. Jděte osvětlenou jeskyní doprava,kde vidíte na zemi další misku. Opět na ní použijte olejový kontejner,který poté zapalte zapalovačem z inventáře. Podívejte se na červené symboly na zdi. Odstupte od zdi se symboly a jděte vpravo hlouběji do jeskyně. Opět je tu miska,použijte na ní olejový kontejner,který poté zapalte zapalovačem z inventáře.Vidíte,že před vámi je cosi jako trůn se zbytky lidské kostry. Vraťte se ke stěně s červenými znaky. První symbol, který je umístěn ve spodní části, ukazuje lidskou postavu. S největší pravděpodobností je to šaman. Druhý symbol nad šamanem se podobá uzavřené formě ledu, vypadá jak trůn s kostrou v zadní části jeskyně. Třetí symbol se skládá ze dvou znaků, které lze nalézt v prvním článku v notesu. Ve čtvrtém symbolu je postava člověka bez srdce. Jedná se o místního ducha jménem Vitiko (Witiko),ten pojídá lidi a dělá z nich kanibaly. Takže klikněte dole na 1 symbol a napište slovo Shaman,do 2 symbolu nad šamanem vepište slovo Throne. Do 3 symbolu napište slovo Boreas,do 4 symbolu napište slova Wendigo, Witiko. Po zadání těchto slov se spustí animace ve které Rune probudí k životu jakéhosi jeskynního ducha. Rune rychle uteče z jeskyně a uhání autem pryč.Jenže duch ho dožene a Rune havaruje.Ocitne se na stole v laboratoři.

Den 4 

Z laboratoře jděte do kuchyně ,kde si promluvíte s Novou a Alisteir Eulerem. Jděte zpátky do  laboratoře, kde si s Novou promluvte o všem , vyčerpejte všechna témata. Vezměte si ze stolu obě kosti a kůži. Jděte do garáže a vezměte si červený kanystr benzínu. Vyjděte ven a jděte ke sněžnému skútru,najdete tu mrtvého Teda Creana. S pomocí Alisteir Eulera ho odnesete do sklepa.Vyjděte opět ven a vhoďte kosti a kůži do barelu /vypadá jak pneumatiky vyskládané na sobě/hned vedle garáže.Nalijte benzín z kanystru do barelu a zapalte ho zapalovačem. Objeví se tu Alisteir Euler. Řeknete mu, že hořící kůže a kosti nestačí. Je potřeba opatřit hliník, hořčík a zrezivělý kov. Vraťte se zpět do sklepa, tam co je tělo mrtvého Teda a použijte víceúčelový nástroj /multitool/na anodu, na zařízení v pravé části obrazovky. Anoda se uloží do inventáře. Jděte do garáže a pomocí multitoolu seškrábejte kousek rzi z rezavého barelu v levém dolním rohu obrazovky. Hromádku rzi máte v inventáři! Jděte do kuchyně a vezměte si ze sporáku hliníkovou pánev. Jděte zpátky do garáže a použijte hliníkovou pánev na brusku napravo. Na brusku použijte i anodu. Na podlaze u paty brusky, jsou hromádky z hliníku a hořčíku. Použijte koště,které je opřené u dveří , na obě hromádky u brusky na zemi,obě hromádky se vám uloží do inventáře.Běžte ven ke garáži,k barelu ve kterém jsou zbytky kůže a kostí. Dejte do barelu hliníkový prášek, hořčík a hromádku rzi. Zapalovačem barel zapalte.Vraťte se zpátky dovnitř a jděte do pokoje Ala,který je na pravé straně,vedle pokoje Novy.Otevřete si klíčem který máte v inventáři.Přečtěte si poznámku na stole. Jděte do laboratoře a promluvte si jakékoliv téma s Novou. Zeptejte se jí na poznámku v Alově pokoji/Als note/Z laboratoře jděte do Runeho pokoje. Hned jak kliknete na dveře,tak se tu objeví Nova a odejdete do jejího pokoje.Promluvte s ní a vyberte libovolnou odpověď: můžete zůstat s ní, nebo ne. Podívejte se na animaci. 

Noc 4   

Po animaci jděte do sklepa a zkontrolujte mrtvolu Teda. Někdo mu usekl ruce, ale proč? Vyjděte ven , jděte směrem k sobě a pak doprava ke generátoru.Otevřete skříň generátoru. Podívejte se dovnitř , vidíte tu černou páku,dole červený vypínač a vedle něj černé tlačítko.Odstupte od skříně a jděte doprava k ventilu,který uvolněte.Tím z cisterny uvolníte přívod do generátoru.Opět otevřete skříň generátoru a dejte černou páku dolů,stejně tak černé tlačítko do spodní polohy a nakonec otočte vypínačem doprava.Jakmile vypínač skočí na 1,tak klikněte na černé tlačítko a pak i na páku.Tím generátor naskočí a spustí se animace.Rune jde zpátky ke garáži,kde na něj začne Alisteir Euler střílet.Poté uvidíte jak Al odtáhne z laboratoře Novu.Dveře do haly jsou zavřené, ale musíme se nějak dostat do stanice. Vylezte na střechu stanice, ze které jsme uspali medvěda. Bohužel kupole garáže je pokrytá ledem a bez horolezeckého vybavení se nikam nedostaneme. Slezte tedy dolů a jděte doprava ke sněžnému skútru.U skútru si vezměte boty s hroty/mačky/ a vraťte se zpět na střechu. Použijte boty na Runeho a pak klikněte na led , projdete k poklopu.Poklop je zamrzlý,takže nejde otevřít.Slezte opět ze střechy dolů a jděte k cisterně . Napravo u cisterny je opřená o zeď injekční stříkačka na tyči. V inventáři klikněte levým tlačítkem myši na tyč s injekční stříkačku ,  tím je oddělíte od sebe navzájem. Jděte ke skříni generátoru, otevřete ji a v pravém horním rohu obrazovky klikněte na nemrznoucí směs injekční stříkačkou,tím stříkačku naplníte. Jděte zpátky k poklopu na střeše. Použijte stříkačku na poklop , zvedněte ho a seskočte do stanice,ocitnete se v garáži. U garážových vrat vepředu si napravo vezměte na zdi montážní klíč a pak klikněte na žebřík napravo,tím vylezete na horní ochoz garáže a schováte se za bedny. Hoďte montážní klíč do okna nad vraty do garáže.Přijde Alisteir Euler a začne střílet do vrat.Rune na něj z ochozu skočí. Zvedněte z podlahy revolver a jděte do laboratoře. Zde najdeme na podlaze zmačkaný kus papíru. Klikněte levým tlačítkem myši na zmuchlaný papír v inventáři. Vidíte tu symboly,některé už známe,některé ne. Druhý zdola je charakter - srdce,takže do kolonky napište slovo heart. Pod ním je Symbol 1 – Trhlina,takže do kolonky napište slovo crevasse .Nad symbolem srdce je symbol,kde si musíme odpovědět  na otázku: "Kde je Nova?". Podívejte se na mapku stanice,která visí nad skříňkou s léky. Jediné místo, kde může být Nova  je - vodní čerpadlo. Klikněte tedy na zmuchlaný papír v inventáři,na Where is Nova? a napište do řádku " water pump" (vodní čerpadlo)Poté jděte do sklepa. Klikněte na hák vedle pověšeného masa a hákem ,a hákem klikněte na poklop vedoucí k čerpadlu. Sejděte dolů a podívejte se na závěrečnou animaci..

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd

 

Náhledy fotografií ze složky Alpha Polaris

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dostupnost hry Alpha Polaris v ČR

(Karel Frey, 7. 2. 2012 14:45)

U nás je hra zatím nedostupná, ikdyž na www.bontonland.cz jí údajně na objednávku do 10dnů dodají. Oficiálně by měla hra v ČR vyjít někdy v průběhu letošního roku.