Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: A Machine for Pigs – Non Omnis Moriar

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se pravděpodobně o jediný existující mód hry Amnesia: A Machine for Pigs, ve kterém budete procházet podobnými úrovněmi jako ve zmíněné hře, avšak čeká vás i řada novienk, které jste v základní hře neviděli. Rozhodně exkluzivní záležitost, kterou doporučuji vyzkoušet.

- - - - -

The Inner Courtyard

Nejprve si přečtěte dokument Arrival First-Sight Report, který máte už v deníku. Jděte do nedaleké zahrady a vlevo leží páka. Dejte ji do otvoru vpravo ve schodišti a zatáhněte směrem nahoru, Vyjděte po schodech nahoru, seskočte vpravo a klikněte na telefon. Jděte do nedalekých dveří a v zásuvce stolu z druhé strany najdete dokument Inn Keeper's Note. Vyjděte z místnosti a v kumbále pod schodištěm najdete další páku. Vyhoďte ji nahoru, vylezte nahoru a sejděte po schodech dolů. Jděte vlevo pod stromy a ve zdi schodiště je další otvor. Dejte tam páku a zatáhněte za ni. Tím jste si otevřeli nedaleké dveře. Klikněte na fragment orbu na podlaze, jděte k prasatům vzadu a do deníku se vám přidá dokument Barriers. Přistavte si bednu k nedalekému otvoru a proskočte do malé místnůstky. Vzadu je tlačíko, které stiskněte. Vraťte se do předchozí místnosti, klikněte na krvavou šmouhu na podlaze a poté na koberec vpravo. Slezte po žebříku dolů do podzemí. Dostáváte se do prostorů s klecemi. Po levé straně je truhla a v ní leží dokument Cargo from Mandus Industries. Sejděte po schodech o další patro níž. Dejte se vlevo a po pravé straně uvidíte železnou skříň. Otevřte ji a vezměte si páčidlo. Dojděte na konec a použijte páčidlo na ventil. Zatáhněte za páčidlo a poté otočte ventilem. Přistavte si sudy pod nedaleký trám, vyskočte na trám a seberte fragment orbu (1/9). Vraťte se po schodech nahoru a po straně místnosti najdete kus žebříku. Odneste ho na začátek, kde jste slezli do sklepa a použijte žebřík na šachtu. Vylezte nahoru, vyjděte ven do zahrady a vejděte vlevo do dveří do další úrovně.

Living Quarters

Hned na začátku se vám přidá do deníku dokument Lost the Light. Klikněte na telefon a poté se vám přidá do deníku dokument Past Influence. Vyjděte po schodech nahoru a pokračujte do dveří vpravo. Vejděte do koupelny vlevo a za zástěnou najdete na zemi fragment orbu (2/9). Vzadu v chodbě u zdi končí šlápoty na podlaze. Klikněte na šlápoty a poté otevřete tajné dveře ve stěně. Vyjděte nahoru po schodech a na ochozu klikněte na telefon vlevo. Do deníku se vám přidá dokument Nameless Stranger. Pokračujte do dveří naproti a na psacím stole vpravo leží dokument Diary Entry. Prozkoumejte skříně po straně a najdete fragment orbu (3/9). V zadní místnosti je přilba od brnění. Uchopte ji a odneste dolů do haly, kde jste začínali. Dejte ji na chybějící místo na brnění. Poté se vydejte do místnosti vpravo, po schodech sestupte dolů ke dveřím do další úrovně a vejděte do nich.

Record Office

Do deníku se vám přidal dokument Letter to Ashley. Klikněte na telefon a poté z dolní zásuvky psacího stolu seberte dokument Extraditional Pedition. V chodbě jděte do prvních dveří od začátku a ze spodní zásuvky prádelníku seberte páku. V chodbě odstraňte obraz nad radiátorem, přistavte si židli a proskočte do tajné místnosti. Odtáhněte bednu, prolezte nízkým otvorem, dejte páku do otvoru ve stěně a zatáhněte za ni. Vyjděte ven do chodby, kde jste si mechanismem odemkli dveře naproti. Odstraňte helmu z police vpravo nahoře a zatáhněte za páku. Vraťte se na chodbu a vlevo na panelu je další páka, za kterou zatáhněte. Jděte zpět do postranní místnosti a vstupte do dveří do další úrovně.

Old Wing

Jděte do místnosti vpravo, otevřete truhlu a klikněte na knihy uvnitř. Vyjděte zpět do chodby a do deníku se vám přidá dokument Wreathing Darkness. Vraťte se do předchozí úrovně.

Record Office

Prolezte do tajné místnosti, kde jsou bedny. Ze země seberte Lantern. Dejte na sebe několik beden a vyskočte si nahoru, kde leží fragment orbu (4/9). Nyní musíte opět nahodit dveře oběma pákami, jako předtím. Pak se vraťte do Old Wing.

Old Wing

Běžte vlevo a pak do dveří vpravo. Dalšími dveřmi se dostanete do další chodby. Pokračujte vpravo do široké dlouhé chodby. Projděte okolo závalů a za tím druhým najdete fragment orbu (5/9). Pokračujte do dveří vpravo. Vzadu je truhla a v ní dokument There's a bad man coming. Ve stejné místnosti najděte v regálu zářivou knihu a zatáhněte za ni. Vraťte se do chodby a jděte do protějších dveří. Vpravo nahoře je v regálu další zářivá kniha. Nyní v chodbě klikněte na děravou zeď (opakovaně) a vlezte do tajné místnosti. Najděte poslední zářivou knihu a zatáhněte za ni. Nedaleký regál se odsunul. Rád bych upozornil, že za knihy musíte zatáhnout v rychlém sledu, jinak se mechanismus zresetuje. Vstupte do místnosti za regálem a do deníku se vám přidal dokument Through Weaping Silence and Milk-White Impulse. Na stole je dokument (prázdný). Odtáhněte na stranu vitrínu s medvědem a uvidíte páku a dva otvory. Vraťte se do chodby, jděte do dveří vpravo a v truhle vlevo najdete 2 energetické články. Oba dejte do oněch děr a zatáhněte za páku. Klikněte na telefon a poté se vydejte zpět do předchozí úrovně

Record Office

Do deníku se vám přidal dokument Blood and bones. Známou cestou pokračujte do předchozí úrovně.

Living Quarters

Jděte do vstupní haly, po schodech nahoru a poté do dveří vlevo. Vstupte do druhých dveří vpravo a nyní musíte po žebříku vylézt na horní postel. To může být trochu problém. Musíte při skákání rychle stisknout klávesu pro přikrčení. Uchopte ventil a odneste do vstupní haly. Mezi schodišti jsou velké trezorové dveře. Dejte ventil na své místo a zatočte jím. Uvnitř zatáhněte za páku vpravo, otočte levým ventilem, zatáhněte za další páku, chvíli počkejte a otočte pravým ventilem. Otočte se čelem vzad a nahoře mezi trubkami najdete fragment orbu (6/9). Nakonec opět pohněte pákou za vašimi zády a přesunete se do další úrovně.

Tunnels

Do deníku se vám přidal dokument Straight Ahead. Pákou vlevo si odčerpejte vodu z tunelů. Poté seskočte dolů, jděte vlevo a odneste dvě bedýnky k další bedně dál v tunelu. Postavte všechny tři bedny na sebe a vyskočte si nahoru pro fragment orbu (7/9). Prolezte soustavou tunelů a klesejte stále níž a níž. Na konci vstupte do dveří, které vedou do chrámu.

Temple

Vpravo na římse je ozubené kolo. Hoďte ho dolů, do vody, slezte dolů a ozubené kolo hoďte do nedalekého potrubního vývodu. Dávejte si pozor na vodní monstra. Běžte vodou vpravo a dostanete se k místu, kde leží další ozubené kolo. I to hoďte do onoho potrubí. Běžte vodou na druhou stranu a vlevo je potrubní vývod, ve kterém je fragment orbu (8/9). Vylezte po žebříku zpět na most a na konci přeskočte přes zábradlí vlevo a z plošiny seberte dokument Anonymous Kids Verse. Pokračujte po schodech nahoru a do deníku se vám přidá dokument Cold Machine. Dejte první, druhou a čtvrtou páku nahoru a třetí dolů. Nyní jděte vpravo a najdete 3 ozubená kola. Dejte je do mechanismu vlevo. Poslední chybějící kolo najdete na římse, když půjdete po schodech dolů, tak vpravo (vysoko nad římsou, kde jste sebrali dokument). I toto kolo dejte na své místo do stroje. Nyní pohněte první a čtvrtou pákou dolů a poté stiskněte tlačítko vpravo. Ještě než odejdete jděte vpravo od kontrolního panelu a seskočte dolů. Dole najdete fragment orbu (9/9). Po kabelech vylezte jako po žebříku, nastupte do výtahu a pohněte pákou.

Sanctuary

Běžte vpřed až přijdete k oltáři. Až se octnete za oltářem, seberte vpravo dokument Non Omnis Moriar. Jděte do dveří vpravo a dostanete se do místnosti, kde leží na stole dokument (prázdný). Ze skříně vezměte velké kladivo a odneste ho do kostela. Kladivem zurážejte petlice na dveřích vlevo. Proběhněte na konec a skočte dolů do otvoru.

Heart – The Core

Sejděte dolů a skočte dolů do vody, kde se vám do deníku přidá dokument Burn it down. Nyní si všimněte po obvodu ventilů zalepených slizem. Některé ventily jsou i na pilířích. Vždy jeden ventil je nezalepený a tím musíte otočit buď vlevo, nebo vpravo. Problém je, že hra náhodně vybírá, který to je, takže to nelze přesněji popsat. Až otočíte ventilem, sníží se hladina vody a objeví se vodní mosntra. Najděte další ventil a opět zatočte. Nyní dávejte pozor na elektrická prasata a najděte třetí ventil. Poté musíte rychleji utíkat k postranním dveřím, nad kterými svítí zelené světlo. Zatáhněte za páku a rychle za dveřmi zatáhněte za páku vpravo. Tím zmizí všechny prasata v místnosti. Jděte doprostřed, kde visí monstrum ve slizu. Klikněte na něj a na jeho srdce a tím hru zakončíte

čeština

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář