Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – A Late Night Drink

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o opravdu dost netradiční příspěvek do světa Amnesie. Úrovně jsou velice rozmanité a navzájem dost odlišné. Budete se pohybovat ve snech, ve kterých budete mít za úkol posbírat barevné úlomky – části mysli. Hra má navíc i docela zajímavý příběh. Pokud hledáte něco ne úplně tradičního co se od typických Custom Story liší, pak by pro vás tato hra mohla být tou správnou volbou.

STATISTIKY

Vzhledem k délce hry je předmětů slušné množství. Oleje je víc než dostatek, protože se nebudete příliš často pohybovat v naprosté tmě. Jedná se o jedno z mála DLC, ve kterém nejsou žádná křesadla.

předmět v inventáři -

dokument – 14

olejnička – 7

velká olejnička – 4

sud s olejem – 1

laudanum – 6

lektvar zdravého rozumu – 4

Začínáte v ložnici. Z kulatého stolu u postele seberte dokument House of Deed. Dveřmi vyjděte do chodby. Vpravo jsou dvoje zamčené dveře a na zemi tu leží dokument Note from Doorway. Seberte ho a nyní jděte na opačnou stranu chodby, kde vstupte do dveří na konci. Prohledejte zásuvky psacího stolu a seberte Cellar Door Key. Vraťte se do chodby a jděte opět na její opačnou stranu, kde si odemkněte klíčem dveře na konci. Sejděte po schodech dolů, vstupte do dveří a v ohybu chodby seberte lucernu, dokument Take This a také 2 OLEJNIČKY. Pokračujte na rozcestí, kde se dejte vpravo. Zde jsou zamčené dveře. Vyskočte na nedaleký stůl na vrcholu vedlejšího regálu uvidíte za bednou schovaný Wine Room Key. Ten použijte na dveře a vstupte do místnosti. V místnosti však nikdo není. Vraťte se do chodby a jděte vlevo ke dveřím, které vedou pryč ze sklepa. Zkuste jimi zalomcovat, ale jsou zavřené. Vraťte se na rozcestí a vlevo nahoře je skladištní místnost. Odklopte poklop ve stropě a vylezte po žebříku nahoru. Prohledejte pravou skříň. Ta jako matrjoška obsahuje menší a menší skříně. V nejmenší skříni je pak Cellar Door Key. Slezte po žebříku dolů a jděte opět chodbou směrem pryč. V ohybu chodby seberte z bedny dokument Take This? A 2 OLEJNIČKY. Pokračujte dál a v dalším ohybu chodby seberte z další bedny dokument Take...this... V následující ohybu chodby je ještě jeden dokument Taken. Vstupte do dveří, budete mít vidiny a poté se propadnete kanalizační mříží do podzemních stok. Po zběsilé jízdě se octnete v tunelu s rychle tekoucí vodou. Jděte na konec tunelu a vpravo seberte dokument …..............., 3 laudanum a 3 lektvary zdravého rozumu. Otevřte dveře a nad sebou uvidíte šachtu s žebříkem. Ve stoce je kus žebříku, pro který si dojděte a umístěte ho do šachty. Vylezte až úplně nahoru, projděte chodbou plnou podivných soch a na konci budete sraženi monstrem. Poté vylezte po laně až nahoru, projděte chodbou a vstupte do místnosti. Zkuste otevřít nějaké dveře a poté se shora spustí žebřík. Vylezte po něm nahoru, kde se setkáte s andělem. Bude následovat pád do hluboké šachty a návrat do reality. Jste opět v chodbě před sklepními dveřmi. Na dveřích visí dokument I hope you're okay a Cellar Door Key. Otevřte dveře a – to je hrůza.

Octnete se opět v kruhové místnosti s dveřmi okolo. Vstupte do levého zářícího objektu připomínající teleport. Octnete se na silnici uprostřed lesa. Jděte na rozcestí, kde si promluvte s neznámou ženou. Poté toto zopakujte ještě 2x. Octnete se v kostele, kde seberte ze stolu Piece of Mind – Love. Znovu se vrátíte do kruhové místnosti. Vstupte do dalšího teleportu a octnete se v ložnici. V proskleném stolku je obřadní dýka. Nějakou židlí rozbijte skleněný kryt stolku a seberte předmět. Dýku použijte na vlajku nahoře. Poté prohledejte zásuvky komody a seberte Rope. Následně prozkoumejte spodní část rýsovacího prkna. Za papírem je ukrytý Closet Key. Tímto klíčem si odemkněte skříň a vezměte si z ní oblečení. Přistavte si židli k posteli a vyskočte na postel. Vzadu pod polštářem leží Desk Key. Seskočte dolů a jděte k psacímu stolu. Klíčem si odemkněte přihrádku a seberte páčidlo. Přistavte si židli k psacímu stolu, vyskočte na něj a použijte páčidlo na okenní závěsy. Tím si je odstraníte. Poté ze stolu seberte Piece of Mind – Childhood.

Opět jste v kruhové místnosti a máte možnost vstoupit do dvou teleportů. Vejděte do toho levého a octnete se na chodbě. Vstupte do místnosti s vyraženými dveřmi a vzadu ze zásuvky seberte Storage Key. Vyjděte na chodbu a klíčem si odemkněte dveře naproti, které vedou do skladiště. Projděte mezi regály. U velkých beden jsou po stranách dvě malé truhly. V té levé je VELKÁ OLEJNIČKA a 2 laudanum. Na konci místnosti seberte u nohou sochy Odd Key. Vraťte se se zpátky do chodby, brnění, které vám stojí v cestě, strhněte z hlavy helmu a klíčem si odemkněte dveře vpravo. Nadzvedněte papírové desky na psacím stole a seberte Exit Key. Zhlédněte do konce „divadelní představení“. Vraťte se do chodby, projděte na konec a klíčem si odemkněte dveře. A teď se nelekněte – ta modrá obrazovka je opravdu součástí hry. Seberte z ní Piece of Mind – Humor a vrátíte zpět do kruhové místnosti. Vstupte opět do dalšího teleportu. Obejděte postel a klikněte na zelenou láhev na stole. Jděte ke vstupním dveřím a seberte z nich Piece of Mind – Toy.

Jste zpět v kruhové místnosti. Vstupte nejprve do levého teleportu. Octnete se na hřbitově. Trochu si ho prohlédněte a nakonec se dotkněte velkého náhrobku blízko východu ze hřbitova. Seberte Piece of Mind – Sorrow. Vrátíte se do kruhové místnosti, kde nyní vstupte do zbývajícího teleportu. Běžte ke komodě a zkuste ji otevřít. Do místnosti se začne dobývat monstrum. Vlezte do skříně a zavřete za sebou dveře. Po chvíli je otevřete – monstrum bude stát před skříní. Znovu je zavřete, a když je znovu otevřete, uvidíte před sebou úplně jinou místnost. Vylezte ze skříně a odklopte poklop v podlaze. Po žebříku slezte dolů do stoky. Dejte se pravou chodbou. Na rozcestí je na kamenech u závalu VELKÁ OLEJNIČKA. Jděte vpravo a na konci seberte z velkých beden páčidlo. Nyní vás začne pronásledovat vodní příšera. Na rozcestí uvidíte, že zleva se blíží ono vodní monstrum. Běžte tedy vpravo a vylezte po šikmé trubce nahoru. Na konci trubky seskočte. Jde o to, abyste se dostali z dosahu vodní příšery. Pokračujte stále vpřed a uvidíte velkou díru v mříži, kterou udělalo monstrum. Pokračujte až na konec stok, kde vyjděte po točitém schodišti nahoru a vstupte do dveří do skladiště. Mezi dvěma řadami regálů je úzká ulička, na jejímž konci je truhla a v ní Sewer Key a OLEJNIČKA. Dostaňte se na konec místnosti, klíčem si odemkněte dveře a vyjděte na most. Přejděte před provizorní prkna a zkuste otevřít dveře na konci. Vraťte se po mostě zpět a – prkna se pod vámi propadnou. Spadnete zpět dolů do stok. Jsou tu dvoje dveře, které se otvírají pomocí pák. Problém je, že jednu páku je zapotřebí stále držet a nemůžete se postavit na žádný předmět, takže vás příšera snadno zabije. Běžte k druhé bráně a zatáhněte za páku. Uvnitř mříže je lidský trup. Tím odlákejte příšeru, běžte k druhé mříži, otevřte ji jen tak, abyste se mohli v přikrčení protáhnout a rychle pryč odtud. Na konci stoky vlezte do nízkého tunelu, kterým prolezte až na konec. Ze sochy anděla seberte Piece of Mind – Fear.

Vstupte nejprve do levého teleportu. Tady je to velice jednoduché. Jděte ke dveřím a seberte z nich Piece of Mind – Selfishness. Vrátíte se do kruhové místnosti, kde vstupte do druhého teleportu. Octnete se v knihovně. V první uličce vpravo seberte ze stolu dokument Horror Story – A Thing in the Woods. Na druhé straně knihovny je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Hned vedle je zamčená truhla, ke které je třeba najít 4 klíče. Na nedaleké stoličce je pod květináčem Chest Key (1/4). U okna je závěs a v jeho záhybu ze strany od okna je další Chest Key (2/4). V pořadí v třetí uličce od dveří je Chest Key (3/4) v jedné z knihoven. Nakonec si přistavte nějakou židli k velkému obraz, kde jste našli dokument. Nahoře na rámu obrazu je poslední Chest Key (4/4). Všechny klíče použijte na truhlu, odklopte víko a seberte dokument A Strange Experience a také dokument Strange Note. V posledním dokumentu je návod na otevření tajných dveří. Na stěně je řada praporů, na které když kliknete, změníte symbol. Nastavte následující kombinaci: štít, štít, pták, štít, pták a pták. Po nastavení správné kombinace se odklopí jedna z knihoven na druhé straně místnosti. Vstupte do tajné místnosti a z horní zásuvky psacího stolu seberte Desk Key a také dokument Page Found in Library's Hidden Room. Klíčem si odemkněte přihrádku stolu a seberte Piece of Mind – Knowledge. Jděte k východu a za vámi se objeví obrovská hrůzostrašná hlava. Poté se přenesete zpět do kruhové místnosti.

Vstupte nejprve do levého teleportu a octnete se ve kříni v ložnici. Vylezte ze skříně a v levém rohu místnosti odklopte víko hrací skříňky. Poslechněte si melodii, vyjděte na chodbu a uslyšíte cvaknutí. Vraťte se k hrací skříňce a seberte Key from the Music Box. Vyjděte na chodbu, dejte se vlevo a klíčem si odemkněte dveře na konci. Vstupte do místnosti, kde je vše vzhůru nohama. Otevřte přihrádku psacího stolu a seberte Curious Key. Vyjděte zpět na chodbu a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Projděte dlouhou chodbou a na konci otevřte miniaturní dveře. Skrčte se a vlezte do zmenšeniny skladiště. U velkých beden je truhla a v ní laudanum a lektvar zdravého rozumu. Na konci je socha, z jejíhož oka vytáhněte Eye Key. Vraťte se stejnou cestou zpět a vyjděte zpět do první chodby. Dejte se vlevo ke dveřím na konci chodby, které před vámi začnou ujíždět. Nakonec dveře vypadnou z rámu. Zvedněte je a znovu je dejte do původní polohy. Poté použijte na dveře klíč a dostanete se na jakési podivné místo s bílým oparem. Před vámi se budou skládat předměty a plošiny a dělat vám cestu dál. Až se cesta z obrazů bude rozdělovat jděte nejprve do pravé odbočky. Ta je sice slepá, ale na jejím konci najdete 2 OLEJNIČKY. Vraťte se na rozcestí a pokračujte dál druhou cestou. Vlezte na postel, poté vpravo vyskákejte po zásuvkách a nakonec vstupte do chodby, která se začne otáčet Vyjděte z chodby ven a na konci seberte Piece of Mind – Confusion. Pokračujte vlevo po separovaných pažích a vlezte do vnitřku skříně. Vrátíte se zpět do kruhové místnosti, kde vstupte do dalšího teleportu. Octnete se v místnosti, kde stačí jen sebrat z psacího stolu Piece of Mind – Anger, čímž máte tu pasáž splněnou.

Vstupte do levého teleportu a seberte z krbové římsy Piece of Mind – Compassion. Poté se vrátíte zpět do kruhové místnosti. Vstupte do druhého teleportu a přenesete se doprostřed lesa. Nedaleko seberte ze země dokument Old Journal Entry 1. Pokračujte dál a vlevo seberte ze země podivný předmět – Hachimaru. Na rozcestí se dejte vpravo a najdete další 3 Hachimary. Vraťte se na rozcestí, dejte se vpravo a vpravo je malý výběžek a další Hachimara. Jděte zpět na rozcestí, pokračujte vpravo a vpravo seberte další Hachimaru. Po levé straně najdete další 2 Hachimary a brzy dojdete na rozcestí, v jehož okolí jsou 4 Hachimary. U sochy seberte z podstavce dokument Old Journal Entry 2. Když půjdete pravou odbočkou najdete 3 Hachimary, ale hra vás poté dál nepustí. Dejte se poté levou odbočkou a seberte cestou opět 3 Hachimary. Jděte na most přes řeku, ale propadnete se do vody, která vás začne rychle unášet pryč. Až vylezete z vody běžte jedinou možnou cestou vpřed, projděte mezi stromky a seskočte dolů do důlní štoly. Na rozcestí se dejte vpravo, protože levá odbočka je stejně slepá. Vylezte z tunelu, projděte chodbou, vyjděte po schodech nahoru a octnete se v podivném velkém sloupovém sálu. Na konci jsou dveře s mnoha zámky. Musíte je nějak otevřít, ale neustále vás bude pronásledovat červený mrak, kterému se vyhýbejte. Jděte přes most vlevo a z podstavce seberte Agrippovu hlavu a pilku na kosti. Po celém sálu je několik částí brnění, které budete muset poskládat. První noha je o kus dál vpravo od podstavce. Vzadu na stěně visí vězeň. Klikněte na něj a automaticky mu doplníte hlavu. Prozradí vám umístění Gate Key 2. Ten je pod malým kamenem vlevo dole. Druhá noha brnění je vedle mostu, který vede do pravé části haly. Na levé straně pravé části haly je podstavec a vedle prosklený stolek. Na tento podstavec musíte poskládat části brnění. Nohy už tedy máme. Nyní se vydejte na opačnou stranu pravé části sálu. Je tam potrubí s ucházející párou. Z nástěnky seberte kladivo a použijte ho na část potrubí. Ze stěny seberte Gate Key 1. Z kouta seberte trup brnění a odneste ho rovněž na své místo. Teď ještě zbývají ruce a helma. Jedna ruka je v levé čáati levého sektoru, druhá je nedaleko dveří, kterými jste vstoupili a helma je vedle zamčených dveří. Po dosazení všech částí brnění se vedle objeví palice. Použijte ji na rozbití skleněného krytu stolku a seberte Gate Key 3. Teď už zbývá jen poslední klíč. V levé části levého sektoru je žebřík vedoucí na dřevěnou lávku pod stropem. Vylezte nahoru a prolezte až na konec. Z truhly seberte 2 VELKÉ OLEJNIČKY a Gate Key 4. Část lávky se za vámi zřítí. Na jednom místě se dá seskočit dolů, což automaticky uděláte. Nyní se už můžete vydat k zamčené bráně, kde klíči odemkněte všechny zámky a nakonec použijte na prkna pilku. Jděte směrem ke světlu, avšak spadnete někam dolů. Běžte k sochám a seberte Piece of Mind – Arrogance. Poté se vrátíte naposledy do kruhové místnosti.

Probouzíte se ze snu ve sklepě svého domu. Známou cestou vyjděte po schodech ze sklepa, v chodbě vstupte do dveří vlevo a půjdete si lehnout. Pak už jen sledujte co se bude dít. Až se octnete za mříží naposledy si promluvíte s andělem. Otočte se, běžte směrem do světla a tím hra končí.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář