Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Abduction

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

V tomto vynikajícím DLC se octnete opět v roli Daniela, hrdiny základní hry. Zjistíte, že Alexander nezemřel, ale byl jen poslán do jiného světa. Příběh začíná úplně nevinně – uprostřed noci vás probudí jakýsi šramot přicházející ze sklepa. Vydáte se prozkoumat příčinu zvuku. Budete napadeni monstrem a probouzíte ve vězeňské cele. Nové hrůzostrašné dobrodružství může začít... Toto DLC nepatří sice k nejdelším, ale rozhodně ani ne k nejkratším. Logické hádanky jsou o trochu obtížnější než v základní hře, ale rozhodně to není zase žádný extrém jako například v The Great Thing.

STATISTIKY

Toto DLC se vyznačuje nadměrným množstvím mimopříběhových předmětů, takže absolutně ničím není zapotřebí šetřit. Olejniček je opravdu velké množství a stejně tak křesadel (těch je až přehnaně moc), takže pokud nebudete vyloženě bloudit, tak vám možná bude stačit jen svícení lampou. Zajímavé je, že ve hře nejsou velké olejničky tak jako v jiných DLC (i když v základní hře také nebyly). Nadměrné množství je i lektvarů laudanum. Lektvarů zdravého rozumu je sice také o něco více než je běžné, ale jak jste si už asi zvykli – nikdy jich není dost. Každopádně u těchto posledně jmenovaných předmětů jako u jediných stojí za to rozvažovat kdy je použít a kdy nikoliv.

Příběhový předmět (v inventáři) – 34

příběhový předmět (mimo inventář; ruční manipulace) – 2

předmět získaný kombinacemi – 5

dokument – 16

artefakt – 2

olejnička – 34

sud s olejem – 1

křesadlo – 116

laudanum – 20

lektvar zdravého rozumu – 6

Bedroom / Downstairs / Food Storage

Nejprve prohledejte přihrádku psacího stolu a seberte lucernu. V zásuvce je ještě Bedroom Key. Odemkněte si klíčem dveře a vyjděte do chodby. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří. Sestupte po schodech dolů do jídelny a vstupte do dveří vpravo vzadu. Projděte krátkou chodbou a pokračujte vlevo do dalších dveří, které vedou do spižírny. Vstupte do dveří v levém rohu. V malé místnosti je monstrum. Nechte se zabít, což je jediná možnost jak postoupit v příběhu dál.

Holding Room

V mříži je díra. Provlečete si zvenku skrz díru dvě malé bedýnky, postavte je na sebe a poté se dírou protáhněte ven z cely. Ze stolu vlevo seberte dokument Experimentation. V centru místnosti je jakési obětiště. Na něm leží dutá jehla. Ještě můžete prohledat druhou celu, která je odemčená. Vlevo na zemi leží křesadlo. Poté můžete pokračovat dveřmi dál.

Dungeon Halls

Jděte malý kousek vlevo a vstupte do dveří vpravo. Ze stolu vlevo seberte dokument The Master (1/2) a z regálu vpravo láhev. Vyjděte zpět do chodby a dejte se vpravo. Vstupte do dalších dveří vpravo. Ze zásuvky psacího stolu seberte křesadlo a pod stolem je ARTEFAKT. Přejděte do vedlejší místnosti. V koutě je sud s olejem. Ovšem tentokrát vám doplní olej na 100%. Vraťte se na chodbu a dejte se nazpět vlevo (cesta vpravo je zavalená). Přejděte přes rozcestí a vstupte do prvních dveří vlevo. Z regálu si seberte dláto, olejničku a křesadlo. Ve skříni je ještě jedno křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a dejte se vlevo. Vstupte vpravo do velké místnosti. Vlevo si seberte kladivo a pod stolem je olejnička. Ještě otevřte přihrádku a seberte lucernu. Kladivo s dlátem se vám automaticky zkombinují v inventáři a získáte tak kladivo a dláto. Tyto nástroje použijte na zámek mříže a vstupte do cely. Vlevo na polici je Basement Key a vpravo v další polici 2 křesadla. Ještě použijte láhev z inventáře na sud s kyselinou a získáte tak nádobu s kyselinou. Vyjděte ven z místnosti, dejte se vpravo a na mříž na konci použijte klíč. Na dveře do další úrovně použijte nejprve dutou jehlu a poté do nich vstupte.

Basement Corridor

Sestupte po schodech dolů a na zámek použijte kyselinu. Poté na zámek použijte kladivo s dlátem a cesta dál je volná. Octnete se v zatopném tunelu, kde vás bude pronásledovat vodní příšera. Zajděte do místnosti vlevo a prohledejte regály. Najdete olejničku, laudanum a křesadlo. Pokračujte dál tunelem. Mezi převráceným regálem je další olejnička. Na rozcestí se dejte vpravo a v místnosti na konci najdete v policích olejničku, křesadlo a Small Silver Key. Nyní se vraťte zpět na rozcestí a dejte se druhou chodbou. Dveře vedoucí do atria jsou zamčené. Nejprve vstupte do místosti vpravo a pohněte pákou na zdi směrem nahoru. Vraťte se ke dveřím, použijte na ně klíč a projděte dál.

Atrium

Vyjděte po schodech nahoru a ze stolu seberte dokument The Path Ahead. Dejte se vlevo a vstupte do dveří vlevo. Projděte na konec chodby ke dveřím vedoucím do archivů.

Archives

Vstupte do dveří vlevo a v jednom koutě vlevo najdete 2 křesadla. Projděte do další místnosti a v prvním regálu vlevo seberte olejničku. V třetím a čtvrtém regálu vpravo jsou 2 křesadla. Vraťte se na chodbu a projděte až na konec dlouhé chodby. Vstupte do dveří a z přihrádky psacího stolu vlevo seberte olejničku. Vstupte do dalších dveří a v chodbě zahněte do dveří vpravo. Vlevo pod tabulí je křesadlo. V zadní místnosti seberte ze stolu dokument To Open a Portal. Vyjděte ven do chodby a dejte se vpravo a vstupte do dveří na konci. Z podstavce seberte Red Glass Shard. Vraťte se zpět do atria. V atriu vyjděte po schodech nahoru a vstupte do západního křídla.

West Wing

Dejte se chodbou směrem vpravo a hned zase vlevo. Vstupte do dveří vlevo. V jedné polici vpravo je křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a dejte se vlevo. Projděte dveřmi na konci. Dejte se 2x vlevo a v místnosti na konci seberte vlevo ze země elixír zdravého rozumu. V truhle je Study Key a v další truhle je křesadlo. Vraťte se do předchozí místnosti a jděte do dalších dveří vlevo. V rozlehlé místnosti zatáhněte za zářivou knihu v jedné z knihoven vpravo. Nyní se vraťte do široké rozlehlé chodby. Zde jsou na konci dveře, na které použijte klíč. V místnosti seberte ze země páčidlo. Vraťte se na začátek úrovně a dejte se vlevo. Dveře vypáčte páčidlem a poté opět páčidlo nezapomeňte sebrat ze země. Ze stolu seberte dokument Final Words a v zásuvce psacího stolu je Dining Hall Key. Vraťte se zpět do átria, kde jděte do pravé části, projděte prvními dveřmi vpravo a sestupte po schodech dolů

Cellar

Nejprve jděte do dveří vpravo a na zídce mezi bednami je křesadlo. Vzadu na stěně jsou páky. Zatlačte první a čtvrtou páku nahoru a ostatní dolů. Sestupte po schodech dolů. Před vámi se otevřely těžké padací dveře. Seberte z podstavce Blue Glass Shard. Nyní se budeme věnovat důkladnějšímu průzkumu podzemí. Vstupte nejprve do dveří pod schodištěm. Vpravo je za bednami truhla a v ní olejnička, laudanum a křesadlo. Dál v místnosti je vlevo u velké bedny křesadlo a v koutě mezi sudy další olejnička. Vraťte se zpět ke schodišti a dejte se do dalších dveří vlevo. Vlevo ze stolu seberte dokument …; v regálu vlevo v horní polici jsou 2 křesadla. V dalším regálu vpravo je lektvar zdravého rozumu a na druhé straně místnosti je ve stojanu na vinné lahve laudanum. Vraťte se ke schodišti a dejte se do dalších dveří vlevo. Na konci seberte Dining Hall Key. Vraťte se ke schodišti, vyjděte po něm nahoru a vraťte se do atria. Vstupte hned do dalších dveří vpravo, které vedou do jídelny.

Dining Hall / Storage

V jídelně si všimněte truhly v krbu. Je zapotřebí uhasit oheň, abyste se dostali k obsahu truhly. Projděte jídelnou a vstupte do dveří do skladu. Než dojdete na rozcestí chodeb, vstupte do dveří vpravo a mezi sudy najdete olejničku. Vraťte se do chodby a na rozcestí chodeb se dejte vpravo. Na konci chodby vstupte do dveří vpravo. Vlevo je mezi bednami truhla a v ní olejnička a křesadlo. Na dveře v místnosti použijte páčidlo a vylomte dveře. Seberte Storage Key, vraťte se do chodby a použijte klíč na dveře vlevo. Za dveřmi se dejte chodbou směrem vpravo a vstupte do dveří. Jsou tu těžké padací dveře, ale chybí páka v zařízení. Musíte jít do místnosti na opačné straně chodby. Je tam ale monstrum. Seberte páku, doneste ji k mechanismu a vložte ji do něho. Projděte dál a vpravo pod regálem si seberte křesadlo. Na konci seberte dřevěný kbelík. S kbelíkem se vraťte do atria a naberte z bazénku vodu do kbelíku – získáte kbelík s vodou. Jděte zpět do jídelny a použijte vodu na oheň v krbu. Z truhly seberte Red Glass Shard. Jděte opět do átria a dejte se do dveří nad schody.

East Wing

Vstupte do prvních dveří vlevo a z psacího stolu seberte olejničku a křesadlo. Sundejte obraz ze stěny a z výklenku seberte Small Key. V chodbě vstupte do protějších dveří a z truhly v koutě seberte další olejničku a křesadlo. Na psacím stole je dokument The Master (2/2) a v přihrádce psacího stolu je ARTEFAKT. Vraťte se do chodby a pokračujte dál v průzkumu. Vlevo za rohem je ve vytažené zásuvce na zemi křesadlo. Další křesadlo je v zásuvce v komodě. Za dalším rohem vpravo je almara a v ní ještě jedno křesadlo. Na protějším konci chodby je pod komodou další křesadlo. Na dveře vlevo použijte klíč z inventáře a vstupte. U protější stěny visí obraz nakřivo. Ze stolu seberte křesadlo a poté obraz sundejte. Vezměte nějakou židli a hoďte ji na porušenou zeď. Prolezte otvorem do sousední místnosti. V přihrádce psacího stolu je další křesadlo. Ze spodní strany stolní desky je tlačítko. Stiskněte ho a za vašimi zády se otevřou dveře. Seberte Blue Glass Shard. Nyní máte všechny barevné úlomky a můžete se vrátit do atria.

Atrium

Určitě jste si už všimli čtyř nasvícených podstavců v této hale. Na každý z těchto podstavců umístěte barevný úlomek. Poté jděte ke stolu a obětujte trochu své krve. Vlevo se odsune zeď a objeví se vchod do chodby. Vstupte do dveří, které vedou do stok.

Sewers

Ze stok vedou troje dveře, ale zatím jsou přístupné jen jedny. Dejte se tudíž vlevo a na konci chodby vstupte do masívních dveří, které vedou do laboratoře.

Laboratory

Nejprve vstupte do dveří vpravo a za stojanem na pochodeň leží na zemi 2 křesadla. Vyjděte zpět do chodby a vstupte do dveří vlevo. Z horní police zadního regálu seberte olejničku, laudanum a křesadlo. Vraťte se do chodby a vstupte do dalších dveří vpravo. Ze stolu seberte dokument Plan B a poté prohledejte komodu vpravo, ze které seberte další křesadlo a laudanum. Pokračujte dál chodbou a vstupte za ohybem chodby do dalších dveří vlevo. Ze stolu si vezměte Chemical Storage Key. Vraťte se do chodby a projděte až na její konec. Vstupte do dveří vlevo a vlevo z regálu seberte 2 křesadla. Na vrchní polici regálu je ještě lektvar zdravého rozumu. Nyní už se můžete vrátit zpět do stok. Jděte rovně a vstupte do Chemical Storage.

Chemical Storage

Vstupte do krátké chodby, projděte směrem vpravo a vstupte do dveří vpravo. Vzadu je truhla a v ní 2 křesadla a laudanum. Vraťte se zpět do chodby a vstupte do dveří vlevo od těch, kterými jste přišli. Z psacího stolu si vezměte dokument Eight-Leggeds Freaks a poté z přihrádky olejničku a laudanum. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří vlevo. Prohledejte regály a najdete 2 křesadla a Mine Key. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte do dalších dveří vlevo. Dostanete se do úzké chodby. Začnete ale trpět halucinacemi. Pokud se pokusíte vrátit ke dveřím, teleportujete se zpět. Musíte vytrvat a toto zopakovat nejméně 5x. Nejsem si jistý, zda je nutné strhnout helmu z brnění. Projděte do prostoru, kde je červeně osvětlený prostor, do kterého vstupte. Poté se přenesete opět do reality. V chodbě vstupte do dveří vpravo, kde jsou rozlité chemikálie. Ze stolu seberte křesadlo a lektvar zdravého rozumu. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte do dalších dveří vpravo. Z regálu vlevo seberte Bromine. Nic dalšího zajímavéhu tu není. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří na konci chodby. Ze stolu seberte křesadlo a laudanum. Vlevo je vstup do dolů. Vstupte však nejprve do dveří vpravo a na stolech vzadu vlevo najdete ještě 2 křesadla. Vraťte se ke vstupu do dolů, použijte na dveře klíč a vstupte.

Mine Entrance

Z truhly vlevo si seberte laudanum, olejničku a křesadlo. Ze stolu vpravo seberte dokument Directions. V tomto dokumentu máte instrukce, jak jít podzemím. Podzemí je spletité a snadno zabloudíte. V nejhorším případě jděte stále jedním směrem. Slezte po žebříku dolů a jděte nejprve vlevo, poté vpravo a znovu vlevo. Na konci slepé chodby je balvan, na který použijte kladivo s dlátem a získáte Chunk of Cinnadar. Nyní je zapotřebí se dostat z dolů. V dokument Directions máte i postup jak se dostat ven. Pokud se vám toto nedaří, držte se jedné strany (například jděte stále vlevo). Měli byste se dostat k dalšímu žebříku, po kterém vylezte nahoru a octnete se opět ve skladu chemikálií. Známou cestou se dostaňte do stok a poté pokračujte zpět do laboratoře.

Laboratory

Jděte na úplný konec chodby a vstupte do dveří vlevo. Na stole je utržená končetina, kterou seberte a odneste do laboratoře (hned první dveře vlevo). Končetinu umístěte do lisu, který je na stolech úplně vlevo. Sklenici z inventáře umístěte pod lis a zatočte kličkou. Seberte Jar of Blood. Sklenici s krví umístěte pod vývod extrahovacího přístroje hned vedle vpravo. Do schránky přístroje vložte úlomek červeného kamene a zatáhněte za páku. Seberte Incomplete Serum. Někdy v tento okamžik by do místnosti mělo vtrhnout monstrum. Běžte se schovat do nejvzdálenějšího rohu a počkejte si až odejde. Nyní sklenici postavte na stojan nad kahanem vpravo. Otočením kohoutku zapálíte kahan. Přidejte Bromine z inventáře a seberte hotový výrobek JW´s Potion. Jděte zpět do stok a vstupte do dveří vlevo – do Atrum Andron.

Atrum Andron

Projděte chodbou a z regálů vpravo seberte celkem 3 křesadla a olejničku. Pokračujte do další místnosti a z regálu vlevo seberte další křesadlo a také dokument A Brief History. Jděte na rozcestí chodeb. Když půjdete vlevo dojdete do místnosti, kde jsou na zemi čtyři tlačítka, které je zapotřebí zatížit. Vraťte se na rozcestí a jděte rovně. Z regálů vpravo seberte 2 křesadla a olejničku. Máte tu celkem 9 bedniček, na které když kliknete, zobrazí se vám určité číslo (od jedné do devíti). Pokud si přečtete poslední dokument, který jste sebrali, najdete v něm kód, který musíte zadat pomocí beden, kterými zatížíte tlačítka v předchozí místnosti. Kód je 9375. Postupně odtahejte bedny do místnosti s tlačítky a pokládejte je tak jak je určeno. Následně vyjděte opět do chodby a na rozcestí se dejte vlevo. Přijdete do zeleně nasvícené místnosti s točitým schodištěm. V jednom místě je pod schodištěm malá truhla a v ní olejnička a 2 křesadla. Vyjděte po schodech nahoru a projděte do malé místnosti. Prohledejte regály a najdete olejničku, laudanum, lektvar zdravého rozumu, 2 křesadla a hlavně Wooden Handle. Vraťte se do sálu se schodištěm a na mechanismus dveří použijte páku z inventáře. Zatlačte na páku směrem nahoru a dveře se otevřou. Projděte chodbou a vstupte do nasvícených dveří.

Shrine

Jděte až k oltáři a položte do něj chemikálii. Bude následovat rozhovor s Alexandrem, po jehož skončení jděte k pravému okraji zábradlí a vlezte na žebřík. Slezte dolů, jděte k centrálnímu objektu, na jehož vrcholu se vytvořil portál. Z jedné strany se dá vyšplhat nahoru jako po žebříku. Vylezte nahoru a vstupte do portálu.

Servant´s Rooms

Vyskočte z bazénku a dejte se chodbou. Vstupte do dveří a z psacího stolu seberte dokument Farewell. Z přihrádky stolu seberte ještě olejničku a 2 křesadla. Pokračujte dál chodbou a vstupte do dveří vpravo. Na stole vlevo je laudanum a na dalším stole vpravo 2 křesadla. Vraťte se do chodby a pokračujte na rozcestí chodeb. Dejte se vlevo, kde jsou troje dveře. Za postranními dveřmi jsou jen knihovny a nic důležitého. Vstupte tudíž do dveří na konci chodby. Na policích vlevo je Foyer Key a křesadlo. Na stole je Dagger a další křesadlo. V koutě jsou bedny a mezi nimi truhla, ve které najdete olejničku. Když prozkoumáte knihovny, najdete v jedné polici 2 křesadla a vzadu v rohu za knihovnami další olejničku. Vyjděte opět do chodeb, dejte se vlevo a poté ještě jednou vlevo. Vstupte do místnosti, kde je řada postelí. U každé je truhla. Všechny je prohledejte a najdete dokument Servant´s Journal, olejničku a 2 křesadla. Vraťte se na nejbližší rozcestí chodeb a dejte se opět vlevo. Vstupte do dveří a v místnosti seberte ze stolu dokument Locked In a křesadlo. Ještě jedno křesadlo je v zásuvce. Vraťte se do chodby a dejte se vlevo ke dveřím, které vedou do Foyer. Na dveře použijte klíč z inventáře a vstupte.

Foyer

Nejprve vstupte do dveří vlevo a poté do postranních dveří vpravo. Ze stolu seberte dokument I Miss you so... a z přihrádky stolu olejničku. Vraťte se do chodby, avšak dveře na konci chodby vedoucí do knihovny jsou zatím zamčené. Vraťte se tudíž do haly, vyjděte po levém schodišti a vstupte do dveří.

Master Bedroom

Nejprve seberte z psacího stolu vpravo dokument Helen´s Last Words. Prohledejte zásuvky stolu a najdete Library Key a také křesadlo. Další křesadlo je v horní zásuvce levé komody. Nyní se můžete vrátit zpátky do haly. Sestupte po schodech dolů a vstupte do dveří pod schody. Projděte na konec chodby, odemkněte si dveře klíčem a poté do nich vstupte.

Library

Ze stolu seberte dokument Regarding the Guest Room. O kousek dál leží na stole 2 křesadla. V polici druhého regálu vlevo je olejnička. Další křesadlo je v polici regálu v levém rohu místnosti a hned na vedlejším stole je další křesadlo. V proskleném stolku vlevo od protějších dveří je dokument Discovery. Vezměte nějakou knihu nebo židli a rozbijte s ní vitríny, abyste mohli dokument sebrat. Projděte dál dveřmi. Dostanete se na točité schodiště. Vyjděte o patro výš a vstupte do dveří, za kterými je spousta knihoven. V první uličce je v druhém regálu vlevo olejnička. V druhé uličce je v prvním regálu vlevo Third Floor Key a 2 křesadla. Vraťte se na schodiště a pokračujte po schodech dál nahoru. Odemkněte si klíčem dveře a projděte dlouhou uličkou mezi knihovnami až na konec, kde seberte z police Guest Room Key. Známou cestou se vraťte do haly, vyjděte po pravém schodišti, odemkněte si klíčem dveře do pokoje pro hosty a vstupte dál.

Guest Room

Zatím nic neprohledávejte a jděte do dveří vlevo a poté hned do dalších vpravo. Z psacího stolu seberte dokument Laboratory Key. Až se přenesete do reálu, seberte dokument Missing Key. Otevřte přihrádku psacího stolu a seberte křesadlo. Vraťte se do předchozí místnosti a v přihrádce psacího stolu je další křesadlo. Ve stejné místnosti jsou v jedné polici knihovny ještě 2 křesadla. Vyjděte do chodby a vstupte do dveří vlevo. Klikněte na mrtvolu na skříni a poté na ni použijte dýku z inventáře – seberte Laboratory Key.

Storage

Hned v první a druhém regálu vpravo jsou 2 křesadla. Vstupte do dveří vlevo a v místnosti seberte ze stolu olejničku. Vraťte se zpět, dejte se vlevo a sestupte po schodech dolů. Hned vpravo za rohem jsou 2 křesadla. Další křesadlo je ve vrchní polici druhého regálu a ve třetím regálu je olejnička. Odsuňte bednu blokující dveře a projděte těmito dveřmi. Nejprve oběhněte místnost zleva. V prvním regálu seberte křesadlo, v dalším 2 křesadla a poté vyskákejte na hromadu beden v koutě. V rohu je ukrytá olejnička. Vyjděte jedinými dveřmi, které vedou dál, do chodby, kde vstupte do prvních dveří vpravo. Mezi policemi povaleného regálu leží na zemi 2 křesadla. Na vrchní polici jednoho regálu je ještě olejnička. Vraťte se do chodby, dejte se vpravo a vstupte do dveří vlevo. Na stole jsou 2 křesadla. Další 2 křesadla najdete v levém rohu na polici za sudy. Vyjděte zpět do chodby a dejte se vlevo, kde sestoupejte po schodech hlouběji do podzemí. Přímo pod schody je truhla, ve které jsou 2 laudanum a lektvar zdravého rozumu. Problém je, že víko truhly nedrží otevřené. Musíte vždy rychle otevřít a ještě rychleji chňapnout po předmětu. Nejprve vstupte do dveří vpravo od schodů. V malé místnůstce seberte z police 2 křesadla. Vyjděte ven a dejte se vlevo, kde jsou další dveře. V této místnosti seberte z regálu vpravo vzadu laudanum a ještě 2 křesadla. Nyní se vraťte zpět ke schodům a vstupte do dveří přímo naproti nim. Dojděte do ohybu chodby a z regálu vpravo seberte olejničku, laudanum a 2 křesadla. Pokračujte na konec chodby, kde jsou dveře do laboratoře. Použijte na něj klíč z inventáře a vstupte do nich.

Laboratory

V chodbě vstupte nejprve do levých dveří. Ze stolu seberte dokument Amnesia Potion Test 1 a také 2 křesadla. Vraťte se do chodby a vstupte do protějších dveří. Ze stolu vpravo seberte laudanum a z psacího stolu dokument Amnesia Potion Test 2 a křesadlo. Vyjděte opět do chodby a dejte se vpravo. Vstupte do dalších dveří vpravo, kde seberte z psacího stolu dokument Amnesia Potion Test 3 a ze zásuvky křesadlo. V chodbě vstupte do protějších dveří a z rohu stolu seberte 2 křesadla. Z psacího stolu seberte dokument Servant Construction Test 1 a z přihrádky psacího stolu laudanum. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Vstupte do dalších dveří vlevo. Z jednoho stolu seberte křesadlo a z psacího stolu dokument Servant Construction Test 2 a další křesadlo. Pokračujte do dalších dveří po pravé straně. Z psacího stolu seberte opět dokument Servant Construction Test 3 a křesadlo. V přihrádce je ještě olejnička. Vyjděte opět do chodby a na rozcestí chodeb pokračujte rovně. Vstupte do dveří vpravo a v malém skladišti seberte v první uličce z regálu vlevo Rusty Key a 2 křesadla a na konci uličky z regálu 2 laudanum. V druhé uličce ještě je v prvním regálu vlevo olejnička. Vraťte se do chodby a projděte na konec chodby, kde je vstup k vězeňským celám. V první cele leží na zemi dokument Screams a o kousek dál vlevo 2 křesadla. Ostatní cely jsou prázdné. Vraťte se do chodby, na křižovatce chodeb se dejte vlevo a na další opět vlevo. Dveřmi na konci vstupte na jakési obětiště. Vzadu je dokument Final Experiment. Vraťte se do chodby a jděte před rozcestí chodeb rovně. Vstupte do dveří a z jednoho osvětleného regálu uprostřed seberte laudanum a křesadlo. V dalším regálu nalevo jsou 2 křesadla. Další křesadlo je v regálu na opačné straně místnosti. Vstupte do dveří vpravo, projděte k nasvíceným dveřím a vstupte do nich.

Final Battle

Vaším úkolem bude porazit opět Alexandera. Začne po vás vrhat energetické výboje. Snažte se uhýbat před nimi. Všimněte si tří energetických článků nahoře. Až se objeví někde na zemi kámen, zdvihněte ho a hoďte proti jednomu z článků. Po zničení článku budete muset chvíli počkat než se objeví další kámen. Toto zopakujte tedy celkem 3x, abyste zničili všechny články. Poté se začnou na plošině objevovat monstra. Nalákejte je do Alexanderova energetického paprsku a tím je zničíte. Následně na vás bude chtít Alexander strhnout celou místnost a pohřbít vás tak pod sutinami. Musíte přežít první útok. Poté se vytvoří k Alexanderovi jakési schůdky. Vyběhněte po nich a vražte do něj rituální dýku. Vytvoří se portál, do kterého vstupte.

Food Storage / Downstairs / Bedroom

Octli jste se zpět doma ve sklepě. Známou cestou vyjděte ze sklepa, projděte jídelnou a vystoupejte po schodech nahoru k ložnici. Klikněte na postel a tím hru definitivně zakončíte.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

Screenshot

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář