Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Confederacy's Nightmare

Autor návodu-MichalPaclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o celkem zdařilou konverzi Amnesie. Kromě klasických prvků vás čekají také nová monstra docela netradiční zakončení.

STATISTIKY

předmět v inventáři – 17

předmět získaný kombinacemi – 2

speciální předmět (váček tolarů) – 1

dokument – 39

Small Handful of Bateries – 17

Tinderbox – 28

Laudanum – 4

Sanity Potion – 4

Main Hall

Začínáte v malé ložnici. Na malém stolku leží Room Key a dokument F.Y.I. Použijte klíč na dveře a vyjděte z místnosti. Dostáváte se do haly se schodištěm. Vstupte do druhých dveří vpravo a v pokoji prohledejte zásuvky komody. V horní naleznete dokument Please help! Vraťte se do haly a můžete jít prozkoumat levou chodbu. Tam jsou však jen zamčené dveře. Sejděte po schodech dolů a naproti schodům jsou odemčené dveře, které vedou do malého kumbálu. Odtahejte bedny a za tou největší leží na zemi Tinderbox. Vraťte se do haly a dejte se vlevo do společenské místnosti. Odklopte kryt kláves u piána a seberte další Tinderbox. Poté prozkoumejte knihovnu. Odházejte z jedné ze spodních polic pár knih a seberte dokument Key to the „special place“. Nyní se vydejte do chodby na druhé straně a vstupte do knihovny. Na stole leží dokument An Alliance. Sejděte po schodech dolů a dveřmi na konci knihovny se dostaňte do malé pracovny. Z psacího stolu seberte dokument This is CRAP!, ze zásuvky Sanity Potion a nakonec odházejte knihy z vnitřku přihrádky a seberte Crowbar. Nyní se můžete vrátit zpět do haly ke schodišti. Běžte opět do společenské místnosti a vstupte do dveří, které vedou do jídelny.

Dining Hall

Vejděte do druhého vchodu vpravo a temná chodba vás dovede do větší místnosti. V zásobníku na vinné lahve leží dokument To whoever cares. Pokračujte dál po schodech dolů a vejděte do dveří do dolního skladiště.

Lower Storage

Vstupte nejprve do prvních dveří vlevo a na zemi uvidíte vyčuhovat roh papíru – dokument Odds Sighting. Vyjděte z místnosti a vstupte do protějších dveří. Vpravo v polici je Laudanum a Sanity Potion. Vraťte se do hlavní místnosti a pokračujte dál. Po levé straně jsou další dveře, které vedou do malé místnosti, kde je vlevo v regálu Tinderbox a na římse další Tinderbox. Jinak pokračujte vlevo po schodech dolů. Dole jsou troje dveře a z nich jen jedny odemčené. Vstupte do dlouhé chodby a zahněte hned vlevo do dveří, které vedou do další malé skladištní místnosti. Odházejte sudy a seberte ze země SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vraťte se do chodby a jděte o kousek dál, kde jsou naproti sobě opět dvoje dveře. Za levými najdete na zemi dokument Personal Email 2 of 2 a za pravými je na římse schovaný další předmět – SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vraťte se zpět do chodby a projděte na konec. Sestupte po schodech dolů a vzadu odtahejte stranou těžké bedny. Odvalte pár kamenů a uvidíte před sebou vchod do tunelu. Skrčte se a prolezte tunelem až na konec. Odklopte poklop nad hlavou a poté vylezte po žebříku nahoru. Dveřmi projděte do krátké chodby. Vlevo použijte páčidlo na dveře a cesta dál je volná. Ze země opět seberte Crowbar. V místnosti je dokument Hahahahahahaa!! Nyní zaměřte pozornost na první spoutanou mrtvolu. Když se k ní přiblížíte, objeví se nápis, že má něco ukryté pod kůží. Seberte z nedalekého stolu kleště a použijte je na přirození mrtvoly – seberte Catleena's Key. Poté se můžete už vrátit známou cestou až na začátek skladiště na křižovatku cest. Dejte se vlevo, vyjděte po schodech nahoru a v chodbě jsou opět dvoje dveře naproti sobě. Jedny jsou zamčené a za těmi druhými odházejte všechny sudy zpoza těžkých beden a budete moci sebrat 2 Tinderboxy. Vraťte se do chodby a pokračujte do místnosti, ze které vedou vpravo dveře do další místnosti. Vpravo je malá truhla, ze které seberte SMALL HANDFUL OF BATERIES a ještě jeden Tinderbox. Vzadu na stole leží dokument Personal Email 1 of 2. Nyní se můžete opět vrátit na křižovatku cest. Vstupte do dveří vlevo, projděte podlouhlou místností a poté vejděte do velké místnosti, na jejímž druhém konci najdete Flashlight a dokument More Bodies Then Usual. Tím jste prohlídku spodního skladiště ukončili a můžete se známou cestou vrátit na začátek úrovně a pokračovat zpět do jídelny.

Dining Hall

Projděte známou cestou přes úroveň a vstupte do dveří, které vedou do hlavní haly.

Main Hall

Vyjděte vlevo po schodech nahoru a odemkněte si klíčem z inventáře druhé dveře vpravo. Catleenině pokoje prohledejte pravý roh za postelí pod závěsem a najdete Dungeons Key. Vraťte se do haly, sejděte po schodech dolů, klíčem si odemkněte dveře pod schodištěm a vejděte.

The Dungeons

Sejděte po schodech dolů, seberte dokument A Connection, projděte vstupní místností se sochami a dostanete se do dlouhé vězeňské chodby. V první cele vlevo leží Tinderbox a v třetí vpravo další Tinderbox. Vejděte do dveří na konci chodby a octnete se v další chodbě. Dejte se nejprve vpravo, sejděte po točitém schodišti dolů a vstupte do dveří naproti schodům. Dostanete se do místnosti se zavěšenou mrtvolou. Ze země seberte dokument An old and tattered page from some large tome 1 of 2. Vraťte se zpět ke schodišti a nyní jděte do dalších dveří vlevo. V levé vězeňské cele leží pod postelí dokument Sacrifice a vzadu v kbelíku je SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vyjděte zpět do chodby a zajděte do třetí cely vpravo. Odtáhněte na stranu postel a uvidíte ležet v krvavé louži Curved Dagger. Nyní se můžete vrátit zpět do horní chodby na rozcestí a dejte se vpravo do dveří. Vystoupejte po točitém železném schodišti a dostanete se do podivné pracovny. Ze stolu vpravo seberte dokument Forsakened One, z psacího stolu dokument Relevations, z přihrádky Tinderbox a ze zásuvek Laudanum a Sanity Potion. Poté prozkoumejte obraz nad pravým stolem a najdete na něm malé tlačítko. Stiskněte ho a tím si otevřete do této chvíli zamčené dveře dole na rozcestí. Sejděte po schodech dolů a dejte se v chodbě vpravo. Zdobenými dveřmi vstupte do knihovny. Na stole vlevo leží dokument Nightmare. Zajděte vlevo dál do uličky a v poslední knihovně vpravo je SMALL HANDFUL OF BATERIES. Poté prozkoumejte pravou uličku a z regálů seberte An old and tattered page from some large tom 2 of 2 a také Tinderbox. Prozkoumejte regály a zjistíte, že jeden z nich je odklápěcí. Na dveře za regálem použijte páčidlo a cesta dál je volná. Dostanete se do dlouhé chodby, kde nejprve prozkoumejte dveře vlevo. V malé skladištní komoře je v regálu vlevo dokument WHY?! A v almaře je Glass Jar. Vraťte se do chodby a vstupte do pravých postranních dveří. V první vězeňské cele vlevo je Laudanum a vpředu na jednom z mučících stolů dokument Test Results. Jděte zpět do chodby a vstupte do protějších dveří, které vedou do laboratoře. V pravé skříni najdete v kbelíku SMALL HANDFUL OF BATERIES. Poté prozkoumejte na jednom ze stolů přístroj na extrahování a seberte ze skříňky Soul Extract. Nakonec seberte vlevo ze země (vedle podivného zařízení) dokument Slow Process. Nyní se musíte známou cestou dostat na druhou stranu úrovně, sejít točité kamenné schodiště a vstoupit opět do místnosti se zavěšenou mrtvolou nad oltářem. Na zem umístěte sklenici z inventáře a poté použijte na hlavu mrtvoly dýku. Ze země seberte Filled Jar. Předmět spojte v inventáři s chemikálií z laboratoře a získáte Soul Elixir. Nyní se vraťte zpět do tajné chodby za knihovnou a vstupte do místnosti s vězeňskými celami. Odtáhněte mrtvolu monstra do červeného kruhu mezi podstavce a tím vykonáte obětní rituál. Vraťte se do chodby a vstupte do masivních dřevěných dveří na konci chodby.

???

Přistupte k nedalekému podstavci a použijte na něj elixír z inventáře. Běžte vpřed a vstupte do místnosti s podivným teleportem. Seberte ze země dokument What Have We Done? a také 2nd Floor Stairwell Key. Běžte se ukrýt za jednu z kašen a sledujte co se bude dít. Až výjev skončí běžte stejnou cestou zpět ke vchodu do úrovně a vraťte se zpět do The Dungeons.

The Dungeons

Běžte jedinou cestou vpřed. Bude vás pronásledovat monstrum. Abyste ho zpomalili, snažte se za sebou zabouchávat dveře. Nakonec projděte dveřmi na schodiště a poté pokračujte zpět do hlavní haly.

Main Hall

Vyjděte po schodech nahoru a klíčem si odemkněte dveře v chodbě vpravo. Vyjděte po schodech nahoru a projděte dveřmi do rozsáhlé společenské místnosti. Ve výklenku před vámi je za brněním SMALL HANDFUL OF BATERIES. Poté prozkoumejte pravou část místnosti a na stole najdete dokument Finally. The solution to all my problems. Poté prozkoumejte levou část místnosti a ze zásuvky psacího stolu seberte SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vpravo jsou regály s knihami. Z druhé strany jsou na jedné polici za knihami schované Front Door Key a dokument I don't give a damn! V tom okamžiku se začne do místnosti dobývat monstrum. Rychle seběhněte po schodech dolů, běžte ke vchodovým dveřím, odemkněte si je klíčem z inventáře a vyjděte ven z domu.

Front Courtyard

Sejděte po schodech dolů a rychle běžte stále vpřed podél orlích soch, abyste unikli monstrům, která vás pronásledují.

Forest

Po dlouhé pouti hlubokými lesy se dostáváte na dohled jakémusi domku. Projděte vysokou trávou ke vchodu a vstupte do domu.

Strange House

Uvnitř prohledejte skříňku, která visí nad stolem, a seberte z ní SMALL HANDFUL OF BATERIES. Pokračujte dál do haly se schodištěm a vejděte do dveří vlevo. V malém kumbálu leží za hromadou beden Tinderbox. Vraťte se do haly, vyjděte po schodech nahoru a vejděte do dveří. V chodbě jsou odemčené jen poslední dveře vlevo. Vejděte do nich a v místnosti klikněte na postel, abyste se konečně po dlouhé cestě prospali.

Dream

Octli jste se zřejmě ve vlastním snu. Scházejte stále níž a níž a nakonec se octnete v dlouhé podzemní chodbě. Dojděte na konec a klikněte na podivný předmět na zemi.

Strange House

Probouzíte se opět v pokoji v podivném domě. Pod dveřmi leží na zemi dokument Stranded. Vyjděte ven na chodbu a známou cestou jděte do haly. Vstupte do dveří vlevo, které vedou na druhou stranu domu.

Forest

Jděte lesem jedinou možnou cestou stále vpřed dokud nedojdete k obrovské budově, do jejíchž vrat vstupte.

Choir

Projděte chórem až ke schodům. Vlevo a vpravo jsou dveře. Každé z nich vedou do jednoho křídla budovy. Nejprve vstupte do pravých dveří, tedy do východního křídla.

East Wing

Jděte chodbou rovně a vstupte do druhých dveří vlevo. Prohledejte okolní nábytek a najdete Tinderbox a na jednom stole dokument Hidden Blade. Vraťte se do chodby a pokračujte až na konec, kde vejděte do dveří, které vedou do velké stolové místnosti. Prohledejte poslední knihovnu vlevo a najdete dokument Gone Mad. Vraťte se chodbou zpět na začátek a tentokrát se dejte do prozkoumání druhé chodby. Projděte dveřmi na konci a dostanete na další rozcestí chodeb. Dejte se levou chodbou a vejděte do dveří v ohybu chodby. Prohledejte zásuvky vpravo a seberte SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál. Vpravo jsou dveře vedoucí do skladištní komory, kde najdete v zadní malé truhla další SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vraťte se do chodby a zajděte do dalších dveří vlevo. V místnosti prohledejte almaru a seberte ještě jeden SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vyjděte opět do chodby a nyní vstupte do velkých dveří vpravo, kterými se dostanete do knihovny. Z přihrádky druhého psacího stolu vlevo seberte Tinderbox a z desky psacího stolu vpravo dokument Torn Page 1 of 2. Ještě obejděte knihovny do pravé části místnosti, kde je hořící krb a v něm dokument Partialy Burned Note. Tím jste prohlídku místnosti skončili, takže se můžete vrátit zpět do chodby. Jděte na poslední rozcestí chodeb a nyní se vydejte prozkoumat pravou chodbu. Vejděte do prvních dveří vpravo a krátkou chodbou se dostaňte do větší místností. Vlevo na zemi leží Sanity Potion, na polici vpředu Tinderbox, a když odtáhnete na stranu těžkou bednu vlevo, najdete Dagger. Vraťte se do chodby a projděte až na konec k závalu, kde seberte ještě jeden Tinderbox. Poté se můžete vrátit na začátek úrovně a dveřmi opět do Choiru.

Choir

Obejděte schodiště a vstupte do dveří, které vedou do západního křídla.

West Wing

Nejprve se dejte vpravo a zahněte na dalším rozcestí ještě jednou vpravo. Vstupte do dveří vlevo a prohledejte podlahu vlevo vedle komody – najdete dokument Clensing Ritual. Poté prohledejte ještě zásuvky další komody a seberte Tinderbox. Vraťte se do chodby a poté na předchozí rozcestí, kde se dejte rovně. Vejděte do druhých dveří vpravo a ze zásuvky komody seberte Tinderbox. Jděte zpět do chodby a pokračujte až na konec. Dveřmi se dostanete na schodiště vedoucí kamsi do podzemí. Sejděte po schodech dolů a dostanete se do dalšího komplexu chodeb. Dejte se vlevo a vstupte do první cely vlevo. U mrtvoly monstra seberte Meeting Hall Key. Vraťte se do chodby a prozkoumejte protější celu. Seberte ze země dokument Torn Page 2 of 2 a Tinderbox. Dveře se za vámi zavřou a zamknou, ale po chvíli se opět zpřístupní. Vyjděte zpět do chodby a dejte se zpět ke dveřím, kterými jste do podzemí vstoupili. Nyní jděte do chodby vlevo a vstupte do pravých dveří. Ve vězeňské cele je v kbelíku Tinderbox. Tím jste ukončili prohlídku podzemí, protože nic dalšího tu k vidění není. Vraťte se po schodech nahoru a pokračujte na začátek úrovně. Dejte se do prozkoumání druhé chodby. Po pravé straně je vchod do velké knihovny, kde najdete v jedné zadní knihovně mezi knihami zastrčený dokument One Way. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Vpravo je vchod do skladištní komory, kde najdete v jedné truhle dokument What should we do? a také Tinderbox. Jděte zpět do chodby a na konci vstupte do dveří. Vyjděte po schodech nahoru do vyššího patra a jděte do dveří vpravo. Ve skladištní místnosti seberte z malé truhly Tinderbox. Vyjděte z místnosti a dejte se rovně. Dojdete do prosvětlené místnosti, kde jsou po stranách obří květináče. Mrštěte proti levému květináči nějakou židli a poté seberte ze země dokument Rally the Others. Vraťte se zpět na začátek poschodí a nyní se dejte vlevo. Po pravé straně jsou dveře do další místnosti, kde najdete v jedné ze zásuvek další Tinderbox. Vraťte se do chodby a projděte až na konec, kde jsou zamčené dveře. Použijte na ně klíč z inventáře a cesta dál je volná. Uprostřed velké místnosti uvidíte zavěšenou mrtvolu. Použijte na ni dýku z inventáře a získáte Brother Marcus' Heart. Nyní se můžete vrátit známou cestou na začátek úrovně a vstoupit do dveří do chóru.

Choir

Projděte zpět ke dveřím do východního křídla a vstupte do nich.

East Wing

Běžte vlevo a za dveřmi opět vlevo. Musíte se dostat k obrovským dveřím, naproti kterým jsou malé dveře, které vedou do místnosti s podivným nákresem na podlaze. Doprostřed kruhu vložte srdce z inventáře a přenesete se do jakéhosi snového světa.

East Wing (Dream)

Vyjděte z místnosti a otevřte velké protější dveře. Zjistíte, že v pokoji je vše převrácené vzhůru nohama. Seskočte dolů a vlevo je v podlaze poklop pokrytý rudým slizem. Zamiřte ke dveřím na druhé straně a vyjděte jimi ven na chodbu. Po straně jsou další dveře vedoucí do chodby ozářené modrými pochodněmi, na jejíž konci vejděte do dveří do další úrovně.

General Damien Jacobsson's Office

Projděte do další místnosti a ze zásuvky psacího stolu seberte dokument Contract a poté z přihrádky Chip Bag of 100000 Credits. Jděte do první místnosti a vejděte do dveří vpravo. Pokračujte na konec chodby a přenesete se do podivné místnosti. Vyjděte po schodech nahoru, projděte chodbou a vstupte do dveří na konci. Po skončení rozhovoru jděte k podstavci a seberte z něj Holy Scepter.

East Wing (Dream)

Přenesli jste se zpět do modré chodby. Vraťte se do místnosti, která je vzhůru nohama a zlatý předmět z inventáře použijte na rudý sliz na poklopu. Nadzdvihněte poklop a slezte po žebříku dolů, kde vejděte do dveří do další úrovně.

???

Přeskakujte po hromadách mrtvol až před sebou uvidíte skalní chodník. Skočte na něj a dojděte k podivnému předmětu, na kterém je tepající srdce. Musíte ho probodnout zlatým předmětem z inventáře. Tady je trochu problém, že aktivní místo pro provedení činnosti není přímo na srdci, ale ve vzduchu nahoře. Musíte tudíž najít blikající místo nahoře ve vzduchu (zhruba ve výšce vaší hlavy) a do tohoto místo zabodnout zmíněný předmět. Chvíli počkejte a klikněte na zlatý předmět, abyste znovu sebrali Holy Scepter.

Stairwell

Vyjděte po točitém kamenném schodišti nahoru a vstupte do dveří do další úrovně.

East Wing

Přeensli jste se ze světa snů zpět do reality. Známou cestou se dostaňte ke dveřím do chóru a vejděte do nich.

Choir

Vyjděte po schodech nahoru a vzadu je podstavec se soškou anděla. Vložte do rukou anděla zlatý předmět a tím jste odstranili kamennou výplň pod schodištěm. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří pod schodištěm. Vlevo na polici je dokument Technician Work Order, dole pod regálem je Laudanum a poté ještě odházejte bedny a na pravé straně a z malé truhly seberte 2 Tinderboxy. Sejděte po schodech dolů a pod schodištěm leží SMALL HANDFUL OF BATERIES. Pak už jen vejděte do dveří do další úrovně.

Water Reserve 1

Dejte se přes most vlevo do strojovny. Je tady několik pultů s pákami. Páky na dvou pultech vlevo jsou už použité a nelze s nimi hýbat. Zaměřte se tudíž na dva pravé pulty. Tiskněte páky následovně:

levý pult: dolů, nahoru, dolů, nahoru

pravý pult: dolů, nahoru, nahoru, dolů

Pokud jste vše udělali správně mělo by se zablesknout a stroj se rozběhnout. Tím jste si odčerpali vodu ze zatopeného schodiště dolů. Vraťte se na most a sestupte po žebříku dolů. Před vámi jsou pootevřené dveře vedoucí do skladiště. Vedle schodů vpravo leží na zemi Tinderbox. Vstupte do skladiště a za bednami vlevo je na zemi dokument Small Torn Note a také SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vraťte se do velké místnosti a dejte se vlevo, kde sestupte po schodišti dolů a vejděte do dveří do další úrovně.

Water Reserve 2

Pokud skočíte do vody najdete nedaleko dokument Needed Pressure. Vraťte se po schodech na chodník a dejte se na druhé straně kanálu nejprve do levého tunelu. Přeskákejte po výstupcích a vstupte do místnosti, kde prozkoumejte prostor za levou mříží a seberte Tinderbox. Pravá mříž je zamčená na visací zámek, takže uchopte nějakou židli a mrštěte ji proti zámku. U mrtvoly monstra leží část potrubí (1/4). Zvedněte ho neste s sebou. Vraťte se ke vstupu a dejte se vlevo. Zahněte do chodby vlevo a poté do postranních dveří vpravo. Mezi vinnými sudy leží na zemi Tinderbox a pokud odházíte hromadu beden najdete za tou největší SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Před vámi je bludiště chodeb. Pro lepší orientaci je lépe držet se jednoho směru, v mém případě chodit stále vlevo. Takže pokud se dáte vlevo dojdete do místnosti, kde je hradba z beden. Za ní je ukryt dokument Security Gate Concern a SMALL HANDFUL OF BATERIES. Vraťte se zpět do chodeb a brzy dojdete do místa, kde vedou schody dolů do vody. Na konci najdete část potrubí (2/4) a Sanity Potion. Vraťte se do chodeb a pokračujte dál vlevo. Brzy dorazíte do skladištní místnosti, kde je vzadu za bednami opět část potrubí (3/4). Pokračujte dál v průzkumu bludiště. Přejděte přes most, pod kterým jste předtím šli pro druhou část potrubí a ve skladištní místnosti je v jedné polici SMALL HANDFUL OF BATERIES a na horní polici regálu část potrubí (4/4). Vraťte se do chodeb a po chvíli uvidíte po pravé straně hromadu sudů. Za nimi leží na zemi Tinderbox. Pokračujte dál a dojdete do malé místnůstky s dírami ve zdi. Právě sem je třeba umístit všechny čtyři části potrubí. Až budete mít hotovo pokračujte v cestě bludištěm. Brzy dojdete do malé místnosti s pákami na zdi. Vlevo dole na zemi leží SMALL HANDFUL OF BATERIES. Páky tiskněte následovně: dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů a nahoru. Určitě jste si už všimli železné mříže v sousední chodbě. Správný stisknutím pák si tuto mříž zvednete a uvolníte si tak cestu do další úrovně. Pak už stačí jen projít na konec nové chodby a vstoupit do dveří.

Main Water Drainage Area

Na rozcestí se dejte vpravo a pak opět vpravo. Poté vás začnou pronásledovat monstra. Utíkejte jedinou možnou cestou vpřed až doběhnete na konec stok, kde vystoupejte po schodech nahoru.

Waterfall

Octli jste se na kraji lesa u mohutného vodopádu. Jděte mírně vlevo, kde jsou na jednom místě kameny přes řeku, po kterých opatrně přeskákejte na paseku s domkem. Začne vás opět pronásledovat monstrum, tak vstupte do domku.

Small House

Začne se na vás opět dobývat monstrum, avšak tentokrát už mu neuniknete a budete zajati a odvlečeni.

Sector 1 – Entrance

Probíráte se v podivném světě, které připomíná mimozemskou kosmickou loď. Projděte na konec chodby, dejte se vlevo a na konci vstupte do dveří do další úrovně.

Sector 4 – Storage

Dojděte na rozcestí a u mrtvoly monstra seberte Flashlight. Otočte se čelem vzad a dojděte na konec chodby, kde jsou jediné přístupné dveře. Projděte do místnosti, kde leží na zemi opět pulzující srdce. Klikněte na neviditelný předmět nahoře nad srdcem a pak už jen sledujte závěrečnou animaci.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář