Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Dark Demise

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Tato Custom Story pro Amnesii je vlastně rozšířením základní hry. Přenesete se opět na hrad Brennenburg v kůži jiného hrdiny a budete procházet hradem. Navštívíte i některé úrovně, které znáte už ze základní hry, ale čeká vás i celá řada úplně nových úrovní.

STATISTIKY

předmět v inventáři – 16

předmět v inventáři získaný kombinacemi – 2

dokument – 5

olejnička – 13

velká olejnička – 1

křesadlo – 43

Laudánum – 5

Lektvar zdravého rozumu – 4

Rooms

Začínáte v ložnici. Prohledejte zásuvky psacího stolu a seberte 2 křesadla. Poté jděte ke skříni a otevřte ji. Klikněte na oblečení a vypadne Bedroom Key. Ve skříni je ještě dokument Before Starting. Pomocí klíče si odemkněte dveře a vyjděte na chodbu. Vstupte do dveří vlevo a odstraňte obraz ze stěny nad psacím stolem. Z tajného výklenku si vezměte OLEJNIČKU a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a vejděte do protějších dveří. Na kulatém stolku leží další křesadlo. Vyjděte opět do chodby a vstupte do dveří na konci. Pokračujte do další chodby, kde vejděte do dveří vpravo. V knihovně v pravé části místnosti je křesadlo a na stolku v levé části další křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte vpravo, kde vstupte do dveří na konci. Ve velké místnosti leží na stole Halls Key a na malém kulatém stolku vpravo ještě jedno křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do další úrovně.

Vstupní hala

Poznáváte tuto halu? Je to ta samá, kterou jste navštívili v základní hře. Sejděte po schodech dolů a jděte na konec chodby, která vede ke vchodovým dveřím. Vlevo za bednami je OLEJNIČKA. Vraťte se do haly a dejte se vpravo, kde jsou dveře do archívu.

Starý archív

Na stole vlev leží další OLEJNIČKA. Jděte do vedlejší místnosti, kde seberte vlevo křesadlo a z malého stolku lucernu. Pokračujte do dalších dveří a v rohu místnosti odklopte víko truhly – najdete křesadlo. Vyjděte do chodby a vstupte do dveří vlevo. Sejděte po schodech dolů a z regálu si vezměte další 2 křesadla. Vraťte se do chodby a pokračujte dál až na konec chodby, kde vejděte do dveří do další úrovně.

Deštivé komnnaty

Vyjděte po schodech nahoru a vstupte do druhých dveří po levé straně. V regálu vzadu najdete křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte dlouhou klikatou chodbou. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří. Po stranách chodby jsou dvě almary. V levé je křesadlo a v pravé další křesadlo. Vejděte do dveří vlevo a v místnosti seberte ještě jedno křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Po chvíli se bude chodba dělit. Levá je zakončená závalem, ale lze tu jít vlevo do malé místnosti, kde najdete na stole křesadlo. Poté jděte na konec pravé chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Sklad

Sejděte po schodech dolů, projděte chodbou a dostanete se do podzemní místnosti, která slouží jako rozcestí. Vlevo v rohu najdete 2 křesadla mezi bednami. Poté vstupte do dveří vpravo a ze stolu seberte laboratorní nádobu a dokument Alchemy Experience. Vyjděte z místnosti a pokračujte do dalších dveří vpravo. V krátké chodbě leží vlevo u stěny křesadlo. Vejděte do dveří na konci a hned za dveřmi leží na zemi malá truhla, ve které je další křesadlo. Když odházíte bedny z kouta vpravo, najdete ještě jedno křesadlo. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří. Ze středové zídky seberte 2 křesadla a vedle dveří vpravo visí dokument Warning! Poté vejděte do těchto dveří a pokračujte chodbou až dojdete k hluboké propasti, přes kterou vede soustava lávek. Opatrně přejděte na druhou stranu a vstupte do dveří. V chodbě zahněte vlevo a vejděte do místnosti na konci. Z jedné police vpravo seberte křesadlo a v krbu pod ohništěm je ještě OLEJNIČKA. Všimněte si, že za ohništěm je chemikálie, kterou musíte získat, ale ke které se kvůli ohni nedostanete. Vraťte se na rozcestí a nyní se dejte směrem vpravo. Projděte na konec chodby a vejděte do další místnosti. Prohledejte důkladně všechny regály a najdete Lučavku královskou a 2 křesadla. Navíc dole na zemi pod jedním regálem je dřevěný kbelík. Nakonec odházejte bedny v pravém zadním koutě a seberte další křesadlo. Poté se vraťte přes propast do místnosti, kde jste našli dokument vedle dveří. Jděte zpět vlevo po schodech nahoru a v místnosti nad schody vytéká voda. Použijte na vodu kbelík z inventáře a získáte kbelík s vodou. Nyní se můžete vrátit zpět přes propast do místnosti s hořícím krbem, kde použijte na oheň kbelík s vodou. Poté můžete sebrat Kalamín. Jděte zpět přes propast na rozcestí a nyní pokračujte do dveří rovně. Dostanete se do knihovny, kde prohledejte police regálů a najdete hned 2 chemikálie – Kuprit a Auripigment. Na vrcholu prostřední řady regálů je páka, za kterou zatáhněte. Přistavte si k regálu nějaké bedny, abyste na páku dosáhli. Jeden z regálů se odsune a odhalí se vchod do tajné místnosti. Z truhly seberte VELKOU OLEJNIČKU, Laudánum, Lektvar zdravého rozumu a 2 křesadla. Vraťte se na rozcestí a nyní jděte do dveří vlevo. V laboratoři nalijte všechny chemikálie do skleněných nádob aparatury a pod vývod umístěte laboratorní nádobu. Zatočte vodorovným kohoutem vlevo a poté všemi čtyřmi nahoře. Vpravo seberte hotový výrobek – nádobu s kyselinou. Nyní se vraťte po schodech nahoru do místnosti s tekoucí vodou. Vstupte do pravých dveří naproti a octnete se v chodbě, kterou blokuje pavučina slizu. Použijte na sliz žíravinu a cesta dál je volná. Projděte dlouhou chodbou a vstupte do dveří na konci. Rychle postavte před dveře sud, aby se za vámi nedostalo monstrum z chodby. Ve vedlejší místnosti nadzvedněte poklop a sešplhejte po žebříku dolů. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do další úrovně.

Dungeon Entrance

Projděte mřížovými dveřmi a hned za nimi vlevo leží OLEJNIČKA a na schůdcích je křesadlo. Projděte do vedlejší místnosti a vstupte do dveří vpravo. Vpravo je almara a uvnitř OLEJNIČKA, o kousek dál vpravo pohovka a na ní zrezivělý klíč, vlevo je komoda, ve které najdete 2 křesadla a nakonec prohledejte psací stůl. V přihrádce je Lektvar zdravého rozumu a v jedné ze zásuvek ještě jedno křesadlo. Vyjděte z místnosti a klíčem si odemkněte dveře naproti. Sejděte po schodech dolů a vstupte do vězeňského sektoru. Zde se chodba dělí na tři části. V levé chodbě je v druhé cele vpravo křesadlo, v prostřední je v druhé cele vlevo OLEJNIČKA a v pravé je v první cele vlevo další křesadlo. Prostřední chodba vede k mostu, kde je však neviditelná energetická bariéra. Obě krajní chodby vedou hlouběji do podzemí a sbíhají se na rozcestí. Vstupte do dveří na rozcestí a vlevo seberte ze země křesadlo. Vpravo mezi policemi padlého regálu je další křesadlo a v levé zadní části místnosti leží na zemi OLEJNIČKA. Vraťte se do chodby a pokračujte na konec, kde vejděte do dveří. Octnete se na dalším rozcestí. Dejte se vlevo a vstupte do dveří na konci. Vlevo vzadu je regál a na jeho policích Locker Key a křesadlo. V zásuvce psacího stolu vpravo je další křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a nyní se dejte druhou chodbou, na jejímž konci vejděte do dalších dveří. Na stěně je spousta skříněk. Všechny prozkoumejte a najdete OLEJNIČKU, Laudánum a Lektvar zdravého rozumu. Na vrcholu jedné horní skříňky leží křesadlo. Jedna skříňka je však zamčená. Použijte na ni klíč z inventáře a zjistíte, že uvnitř je dřevěná páka. Zatáhněte za páku směrem vpravo a bariéra nahoře u vstupu na most se vypne. Nyní jděte zpět na předchozí rozcestí, kde jsou naproti dveře (tam kde jste předtím našli nějaké předměty). V místnosti vzadu leží na zemi dřevěná paleta. Tu budete za chvíli potřebovat, tak ji zdvihněte a neste s sebou. Doneste ji až na most a položte ji na zem v místě, kde je díra v mostě. Projděte na konec mostu, sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do další úrovně.

Chrámová loď

Projděte do vedlejší místnosti a z police vlevo seberte pilku na kosti. Pokračujte dál a – vlevo od vás je Agrippa. Opět jste se octli v prostorách, které znáte ze základní hry. Jen je tu víc slizu a některé cesty jsou neprůchozí. Přejděte do vedlejší místnosti, kde jsou vězeňské cely. Když vyjdete po pravém schodišti, tak na ochoze najdete OLEJNIČKU. Poté vyjděte po levém schodišti a v jedné z cel je další OLEJNIČKA. Vraťte se do místnosti s Agrippou a jděte do chodby vlevo, na jejímž konci vstupte do dveří do další úrovně.

Church

Přejděte na druhou stranu sálu a vejděte do dveří. Octnete se v místnosti s jakýmisi dvěma teleporty. Pokračujte do další místnosti, kde jděte nejprve do dveří vpravo. Skočte dolů do propasti a octnete se na horské pasece. Nedaleko vás leží OLEJNIČKA a za smrčkem je Laudánum. Nakonec seberte část koule z podstavce a přenesete se zpět do hradu vedle teleportů. Jděte zpět do zadní místnosti a vejděte do dveří vlevo. Na stole je páka, kterou zahýbejte. Vraťte se k teleportům a červený teleport by měl být odemčený. Pokud není, vraťte se zpět do místnosti s pákou a zahýbejte pákou na opačnou stranu. Po vstupu do červeného teleportu se octnete v troskách vesnice. Dostaňte se do stodoly, kde je možné vylézt do vrchního patra jako po žebříku. Z podstavce seberte část koule a opět se přenesete zpět do hradu. Jděte do zadní místnosti a vstupte do levých dveří. Do podivného zařízení ve stěně vložte jeden z úlomků koule a dveře se zpřístupní. V sousední místnosti vložte druhou část koule do dalšího zařízení na stěně a opět si tak odemknete dveře. Sejděte po schodech dolů, kde se pod vámi propadne podlaha a poté se přenesete do další úrovně.

Orb Chamber

Vyjděte po schodech nahoru a pokračujte do sloupové místnosti, kde najdete vlevo u prvního sloupu 2 křesadla. Jděte dál až na rozcestí chodeb, kde se dejte vpravo a na konci chodby vejděte do dveří. Ze stolu seberte dokument Letter from a worker a pod ním je Rusty Key. Vraťte se na rozcestí a nyní se dejte druhou chodbou. Dveřmi se dostanete do velké místnosti, kde najdete za padlým sloupem páku, za kterou zatáhněte. Druhé dveře v místnosti odemkněte pomocí klíče z inventáře a přejděte do vedlejší místnosti, kde je vlevo odklopená knihovna (což jste způsobili zatáhnutím za páku). V tajné komoře prozkoumejte truhlu a seberte OLEJNIČKU, 2 Laudánum, Lektvar zdravého rozumu a křesadlo. Pokračujte dál po schodech dolů, kde seberte z podstavce Orb. Na jednom místě vpravo u stěny je další páka, za kterou rovněž zatáhněte, a stěna se na jednom místě otevře. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Passage Souterrain

Jedinou možnou cestou se dostaňte do místnosti, kde leží na stole dokument (bez označení). Vstupte do dveří a octnete se ve svatyni vedle Alexandra. Pak už jen sledujte co se dál bude dít a to je konec hry.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář