Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Dead Lord's Nightmare

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Celkem povedené DLC ke hře Amnesia, kde nechybí nic co ke světu Amnesie patří – temná skladiště, zatuchlé sklepy, podzemní žaláře a mučírny. Jen toho slizu je tentokrát snad až příliš.

STATISTIKY

příběhový předmět – 23

předmět získaný kombinacemi – 2

olejnička – 12

velká olejnička – 4

sud s olejem – 4

křesadlo – 52

laudanum – 25

lektvar zdravého rozumu – 15

Sen

Projděte chodbou a vstupte do haly, která je plná slizu. Okolní nábytek neprohledávejte; stejně v něm nic není. Vyjděte po schodech nahoru a vstupte dveřmi do chodby. Projděte několika dalšími dveřmi a poté se zavámi poslední dveře zabouchnout a z okolních dveří se na vás vyhrnou monstra. Neutíkejte a nechte se jimi zabít, protože teprve poté se posunete v ději dál.

Dům

Probouzíte se v malé místnosti. Prohledejte přihrádku psacího stolu a seberte OLEJNIČKU, dále ze zásuvek seberte laudanum, lektvar zdravého rozumu a 2 křesadla. Nakonec nadzvedněte kryt kláves u piána a vezměte si malý klíč, který leží na klávesách. Klíčem si odemkněte dveře a vstupte do další místnosti. Vlevo je stolek, z něhož si seberte klíč. Vstupte do levých dveří a prohledejte zásuvky komody a získáte laudanum a 2 křesadla. Klíčem si odemkněte druhé dveře v místnosti a projděte krátkou chodbou. Dalšími dveřmi se dostanete do rozsáhlé místnosti. Vlevo je psací stůl, v jehož zásuvce je laudanum. Na stole leží květináč, který rozbijte a vypadne z něj lektvar zdravého rozumu. Ještě můžete rozbít vázu a získat tak měšec s 50 tolary. Vstupte dveřmi do úzké komory vpravo a vpravo z police seberte křesadlo. Další křesadlo je vlevo dole na zemi mezi regály. V koutě mezi regály vlevo je VELKÁ OLEJNIČKA a na polici posledního regálu klíč. Vraťte se do velké místnosti a pokračujte v její prohlídce. U levé stěny je truhla a v ní 3 křesadla. Na stole o něco dál je lucerna. Nyní se můžete vrátit na začátek dlouhé místnosti, kde použijte klíč na sklepní dveře a vstupte.

Sklep

Sestupte po točitém schodišti dolů a poté po dalším zase vyjděte. V chodbě vstupte do dveří vlevo, kde ze zásuvek komody seberte 2 křesadla. Na stole vpravo je ještě páčidlo. Vyjděte zpět do chodby a vstupte do dveří na konci chodby. V truhle u protější stěny je lektvar zdravého rozumu a 2 křesadla. Vpravo je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Vyjděte zpět na chodbu a vpravo odklopte regál, který za sebou skrývá tajný vchod. Vstupte do odporné svatyně. Uprostřed místnosti leží na zemi OLEJNIČKA a 2 křesadla. Projděte dalšími dveřmi a na další dveře použijte páčidlo. Dostanete se do velké nádherné haly. Přejděte na druhou stranu haly, projděte ozdobnou bránou, ale vzápětí se za vámi objeví pavučina slizu. Dojděte k zářivému objektu a poté budete zajati.

Vězení

Probíráte se ve vězení. Z bedny si seberte křesadlo a další křesadlo najdete na hromadě jakéhosi svinstva. V mříži je na jednom místě nahoře mezera. Přistavte si k mříži vekou bednu a proskočte dírou z cely ven. Jedna z cel má vyvrácené dveře. Vstupte do této cely a z postele seberte rezavý klíč (musíte nadzvednout matraci). Vyjděte opět ven a nyní se rozhlédněte. Na jednom konci jsou těžké padací dveře, u kterých však v mechanismu chybí páka. Vydejte se tudíž na opačnou stranu, kde vede chodba pryč z vězení. Dejte se touto chodbou. Vstupte do cely vpravo. U mrtvoly na pravé posteli leží křesadlo. Za stolem vlevo vzadu na zdi je další křesadlo. Vraťte se do chodby a prozkoumejte strojovnu vlevo. V peci je OLEJNIČKA a vpravo u stěny křesadlo. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte postranní dveře. Vstupte do rozlehlé místnosti, kde si z psacího stolu seberte lucernu, kterou vám zabavili. Ve spodní zásuvce je páka. V truhle u pravé stěny je laudanum a lektvar zdravého rozumu. Uchopte páku a odneste ji přes vězení k těžkým padacím dveřím, kde ji umístěte do mechanismu. Zatáhněte za páku a projděte dál. Po točitých schodech zatím nemá smysl chodit, protože tudy se dál nedostanete. V chodbě vpravo je komoda a v jejím vnitřku je křesadlo. Pokračujte dál touto chodbou, sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do skladu.

Sklad

Dejte se nejprve vlevo a vstupte do dveří na konci chodby. V malé místnosti seberte vpravo z vytažené zásuvky komody laudanum a uvnitř komody jsou ještě 2 křesadla. Vzadu u stěny je truhla a v ní láhev. V přihrádce převráceného psacího stolu je ještě ukrytá OLEJNIČKA. Její sebrání může však být problematické. Je těžké najít správnou polohu pro její sebrání. Vraťte se zpět do velké místnosti a dejte se vlevo. Projděte dveřmi do dlouhé chodby. Vstupte do dveří vpravo, kde je poklop pokrytý rudým slizem. Toho se budete muset nějak zbavit. Z levého regálu seberte kladivo a z dvou sousedních regálů 2 křesadla (jedno je špatně vidět, protože je na horní polici). Vyjděte ven a dejte vpravo do dalších dveří. V místnosti je spousta mrtvol. Pod mrtvolou, která leží na převrácené skříni, je klíč. Vzadu v zásuvce jedné komody najdete OLEJNIČKA. Vyjděte opět ven do chodby a nyní jděte do dveří vpravo. Vpravo za sudy je SUD S OLEJNIČKA (10% lucerny). Nyní jděte ke dveřím, které se za vámi zabouchly. Počkejte až je monstrum probourá a poté běžte rychle ke dveřím do věznice a projděte jimi.

Věznice

Vyjděte po schodech nahoru na rozcestí, dejte se vpravo po točitém schodišti a nahoře si odemkněte dveře klíčem. Dostanete se do dalšího sektoru s mřížovanými celami. V prvních dvou celách nic není. V levé chodbě je SUD S OLEJEM (10% lucerny) a vpravo vzadu u stěny 2 křesadla. Poté vstupte do druhé cely vlevo, kde najdete na zemi další křesadlo. Vyjděte z cely a dejte se vlevo, kde je úplně zaplavené slizem. Po trámu opatrně přejděte vpravo ke skříni. Uvnitř skříně je OLEJNIČKA a 2 křesadla. Nyní je zapotřebí přeskákat po bednách na konec chodby se slizem. Na konci chodby seberte ze země dláto. To můžete rovnou spojit v inventáři s kladivem a získáte tak kladivo a dláto. Vraťte se známou cestou přes sliz zpět, sejděte po točitém schodišti a dejte se vlevo po schodech dolů zpět do skladu.

Sklad

Běžte vpravo a na konci uvidíte mříž zamčenou na visací zámek. Použijte na zámek kladivo s dlátem a cesta dál je volná. Vlevo je mezi bednami OLEJNIČKA a laudanum. Na zelený sud použijte sklenici z inventáře a získáte tak nádobu s kyselinou. Vyjděte do hlavní místnosti, dejte se vpravo, projděte do dlouhé chodby a vstupte vpravo do malé místnosti, kde je poklop pokrytý slizem. Použijte na sliz kyselinu, odklopte padací dveře a seskočte dolů. Prolezte na konec tunelu. Tunel se v jednom místě rozdvojuje, ale vlevo jsou jen balvany a za nimi stejně nic není. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří vlevo. Na psacím stole je prase, které odtáhněte a seberte krvavý klíč. V první zásuvce je ještě lektvar zdravého rozumu. Vyjděte z místnosti, odklopte závoru a klíčem si odemkněte dveře. V další místnosti seberte uprostřed páčidlo a použijte ho na dveře. Vyhněte se monstru a poté vstupte do dveří do další úrovně.

Honička

Projděte chodbou k místu, kde se začnou ze všech stran prorážet dveře monstra. Utíkejte jedinou možnou cestou stále vpřed. Jakmile se zastavíte, zabijí vás. Přeběhněte přes most a vstupte do dveří do mučírny.

Mučírna

Utíkejte chodbou vpřed, protože se za chvíli za vámi zřítí. Dostanete se do mučírny, konkrétně na rozcestí. Vpravo u sochy na podstavci leží lektvar zdravého rozumu. Jděte do dveří vlevo a dostanete se do postranní chodby. Na jejím konci pod závalem najdete laudanum. Vstupte do dveří vlevo a vzadu z beden seberte páčidlo. Ve výklenku vpravo jsou 2 křesadla. Ze stejného výklenku vezměte keramickou nádobu a rozbijte jí – získáte lektvar zdravého rozumu. Na bednách je ještě váza, jejíž rozbitím získáte další laudanum. Vraťte se do chodby a vstupte do protějších dveří. Ze země seberte křesadlo a poté vypačte páčidlem dvířka dřevěné panny. Uvnitř najdete klíč. Vraťte se do chodby a běžte do hlavní místnosti. Klíčem si otevřte dveře naproti. Projděte chodbou, vstupte do ozdobných dveří a jste v krátké chodbičce, ze které vedou po stranách dvoje dveře. Za pravými nic není, takže vstupte do levých. V zásuvce komody najdete OLEJNIČKU. Vlevo na stěně je tlačítko, které stiskněte. To ovládá bránu ve velké místnosti. Vraťte se tudíž do velké místnosti a projděte vpravo pootevřenou bránou. Vstupte do první místnosti vlevo. Vpravo na polici stolku je laudanum a vzadu na pytlích 2 křesadla. Vraťte se do chodby a jděte až na její konec, kde vstupte do dveří. Uvidíte místnost zaplavenou slizem a se spoustou mrtvol. Jděte zpět do chodby a o kousek se vraťte. Zamčené dveře vlevo probourá monstrum. Vběhněte do těchto dveří a vystoupejte po točitém schodišti nahoru. Na křižovatce chodeb se dejte vpravo (vlevo a rovně nemá zatím smysl chodit; jsou tam jen zamčené dveře). Projděte na konec chodby a vstupte do pravých dveří. Ve výklenku vlevo najdete OLEJNIČKU a 3 křesadla. Vraťte se zpět do chodby a nyní vejděte do druhých dveří vpravo. Projděte malou knihovnou a vstupte do podlouhlé místnosti, kde jsou díry v zemi. Jeden regál je napůl propadlý a nakloněný. Z police tohoto regálu je páčidlo, které seberte, protože ho budete za chvíli potřebovat. Vraťte se do chodby. Ještě se dá jít do dveří vlevo, ale tam nic není. Je tam jen dlouhá chodba a na jejím konci pověšená mrtvola a monstrum. Pomocí páčidla vypačte vedlejší dveře. Na konci místnosti leží na zemi bible. Uchopte ji a vyneste na chodbu. Dejte se vpravo a přijdete opět na křižovatko chodeb. Jděte vpravo a do namalovaného kruhu na zemi bibli položte. Tím jste si otevřeli dveře před vám, takže do nich vejděte. Před vámi je stěna s pákami a čísly. Dejte první, druhou a čtvrtou páku dolů, zbylé nahoru. Tady nemusí vždy platit přesné pořadí jak jsem popsal. Je možné, že páky je třeba mačkat v různém pořadí, ale v každém případě konečná pozice je ta jak jsem uvedl. Z kouta vlevo si ještě seberte lektvar zdravého rozumu. Vyjděte ven, pokračujte na křižovatku chodeb a dejte se vpravo. Dveře, které byly předtím zamčené jsou nyní přístupné. Vstupte do obrovského sálu s točitým schodištěm. Vyjděte po točitém schodišti až nahoru a budete pokračovat do další úrovně.

Hradní chodby

Vyjděte po schodech nahoru a vstupte hned do prvních dveří. Ze stolu seberte malý klíč a jím si odemkněte malou skříňku na stěně vpravo. Ve skříňce jsou 2 laudanum. Vyjděte zpět na chodbu a vstupte do dalších dveří po levé straně. V temné místnosti je vzadu v podlaze poklop, který ovšem nejde otevřít. Vpravo od poklopu je OLEJNIČKA. Vraťte se do chodby, projděte na konec, sestupte po schodech a prohledejte 2 almary a najdete 2 křesadla. Nedaleko je prosklený stolek a v něm laudanum. Vyndejte z jedné ze skříní koště a použijte ho na rozbití skleněného krytu. Vstupte do dveří vlevo, kde je monstrum. V té samé místnosti je možné odtáhnout koberec na podlaze a pod ním najdete klíč. Vraťte se do chodby, jděte do dveří vlevo a vpravo u jednoho brnění leží na zemi OLEJNIČKA. Vpravo na konci chodby je vchod do zavalené chodby, ve které najdete vpravo na zemi lektvar zdravého rozumu. Na konci chodby jsou zamčené dveře, které si odemkněte klíčem, který jste našli pod kobercem. V chodbě visí vlevo na stěně malá skříňka, uvnitř které jsou 2 laudanum. Dole na zemi pod skříňkou leží křesadlo. Projděte na konec chodby, vstupte do dveří, vyjděte po schodech nahoru a vejděte do velké místnosti. Vypadá to jak dětská jídelna, protože stoly a židle jsou malé. Vlevo za rohem je VELKÁ OLEJNIČKA, vlevo na konci místnosti leží na židli křesadlo a poté vylezte vlevo po žebříku na vrchol knihovny. Otevřte víko malé skříňky a seberte klíč. Slezte dolů a jděte na pravou stranu místnosti. V komodě v rohu jsou 2 křesadla a další křesadlo najdete v jednom regálu vlevo. Poté přistupte k psacímu stolu, který si odemkněte za pomoci klíčem který jste sebrali na vrcholu knihovny. V přihrádce je páka, za kterou zatáhněte směrem k sobě. Vpravo se odklopí jedna z knihoven a cesta do další úrovně je volná.

Hala

Octli jste se ve velké hale se schodištěm. Můžete jít do dveří vlevo a vpravo, ale kromě toho, že uvidíte nějaké efekty, ničeho další tím nedosáhnete. Už vůbec nemá smysl chodit po schodech nahoru. Vpravo od vás je kopeček slizu. Nad jím je několik šikmých trámů. Nedaleko od hroudy slizu je několik dřevěných beden. Přistavte si pár beden pod sliz a jednu další bednu dejte na vrchol hroudy. Vyskočte přes bedny na trám nahoru. Poté vyšplhejte po trámech co to jde až nad prapor visící na stěně. Skrčte se a seskočte na vrchol praporu. Z něj seskočte opatrně na úzkou římsu na stěně. Z té se už snadno dostanete na vrchol sloupu, na kterém je tlačítko. Stiskněte tlačítko a seskočte dolů. Zjistíte, že se vám nedaleko otevřela část stěny. Projděte chodbou do místnosti na konci, kde vzadu ze zásuvek seberte pilku na kosti. Vpravo je truhla a v ní 2 laudanum, lektvar zdravého rozumu a 4 křesadla. Pilku použijte na prkna na poklopu, nadzvedněte poklop a skočte dolů do tmavé šachty.

Vodní nádrž

Vpravo od vás je na zemi křesadlo. Vyjděte do stok, které vypadají jak místo z nejděsivější noční můry. Jděte po pravém chodníku a dostanete se do další místnosti. Vstupte do dveří vlevo, podlezte pod nakloněnými regály a rychle utíkejte před vodním monstrem do malé místnosti s mnoha regály. V regálu vlevo je OLEJNIČKA a laudanum. Vyskočte na nakloněný regál, otočte se vlevo a z vrchní police seberte další laudanum a 3 křesadla. Skočte do uličky vzadu a vpravo v polici je ještě jedno laudanum. Přes regál skočte zpět a nyní jděte prozkoumat další uličku. V té najdete opět laudanum. Poté jděte do poslední uličky a vpravo v polici najdete lektvar zdravého rozumu. Vlevo je v nahnutém regálu mazaně skrytá VELKÁ OLEJNIČKA. Nyní se můžete vydat chodbou dál. Projděte do místnosti, kde jsou vlevo na vrcholu jednoho regálu 2 křesadla, v regálu vpravo laudanum a v dalším regálu vpravo další laudanum. Vstupte do dalších dveří a dostanete se do dalšího rozlehlého sálu. Jděte do dveří vlevo a vlevo ve stojanu na vinné láhve je lektvar zdravého rozumu. O kus dál leží vpravo na komodě páčidlo. Odstraňte závoru z dveří a vyjděte zpět do sálu. Vyjděte po schodech na chodník a vlevo je truhla, ze které seberte VELKOU OLEJNIČKU, laudanum, 2 lektvary zdravého rozumu a 3 křesadla. Nyní jděte na pravou stranu sálu, kde jsou zamčené dveře. Ty si zpřístupněte pomocí páčidla. Ve strojovně seberte vpravo z psacího stolu nádobu s térem a z přihrádky stolu OLEJNIČKU. Dále je v místnosti ještě SUD S OLEJEM (10% lucerny). Vyjděte ven a jděte na pravou stranu sálu, kde je padací mříž. Použijte tér na kolo od mechanismu a poté tímto kolem zatočte, načež se mříž zvedne. Rychle běžte chodbou vpřed, protože máte v patách monstrum. Za ohybem chodby visí vpravo na stěně skříňka, uvnitř které jsou 3 laudanum. Doběhněte na konec chodby, zabouchněte za sebou dveře, projděte dalšími dveřmi do malé svatyně, kde na podstavci leží velká truhla. Ta obsahuje v sobě další 2 malé truhly. V té nejmenší je klíč z truhly. Dveře vpravo probourá monstrum. Rychle vběhněte do této chodby a běžte stále vpřed.

Sen

Octli jste se v chodbě, která vede ven z tohoto pekla. Vyjděte ven do volné přírody. Jděte až na palouk s vysokou trávou, kde vás obklíčí a srazí monstra.

Vodní nádrž

Jste zpět v podzemí vedle svatyně. To celé byl jen sen. Noční můra neskončila. Na konci chodby odtahejte velké bedny a vejděte zpět do haly.

Hala

Sejděte po schodech dolů, klíčem si odemkněte dveře do svatyně a vstupte do nich.

Svatyně

Ve velké hale leží na stolu muž, který má na svědomí veškeré hrůzy, které jste zažili. O kousek dál vpředu je u oltáře obřadní dýka. Rychle ji vezměte a zabodněte do muže na stole. Monstra zmizí a stejně tak veškerý sliz. Nyní se můžete vrátit zpět do haly.

Hala

Vyjděte po schodech nahoru a vpravo jsou otevřené dveře, které byly předtím nepřístupné. Za nimi je jakýsi zářivý portál. Rychle proběhněte portálem, protože monstra, která vás pronásledují, se přes něj nedokáží dostat. Projděte chodbou do vstupní haly, na jejíž druhé straně jsou vchodové dveře a za nimi – svoboda.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář