Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Dead Spirits

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Přjíždíš do Cornellu, abys navštívil svého bratrance. Místo je však podivně tiché a opuštěné. Jen občas zahlédneš bytost, která vypadá, jakoby byla dávno mrtvá – ale přesto živá. – Sice banální začátek, ale rozhodně se jedná o špičkovou Custom Story, která není tak známá a nemá takovou úroveň jako například Emma's Story, Tenebris Lake nebo The Great Work, ale rozhodně kvalitativně příliš nezaostává. Je vidět, že autor měl fantazii a neobyčejný cit pro návrhy úrovní, které rozhodně nepůsobí uniformě jako v jiných módech, ale rozmanitě. Za použití klasických prvků Amnesie se autorovi podařilo stvořit originální a působivý svět. Právě v tomto tkví největší cena Dead Spirits, ačkoliv i v ostatních aspektech se jedná o jednoznačný nadprůměr.

- - - - -

Začínáte v ložnici. Vedle postele leží na stole lucerna a OLEJNIČKA. Z psacího stolu seberte dokument This is insane, v přihrádce je ARTEFAKT a v zásuvkách laudanum a křesadlo. Běžte na druhou stranu místnosti, otevřte dvířka kamen a seberte další 2 křesadla. Nakonec prozkoumejte horní zásuvku komody a seberte Door Key. Tím si odemkněte dveře místnosti a vyjděte ven. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří. Z psacího stolu seberte dokument Experiments Diary (3/3), ze zásuvky křesadlo, z horní zásuvky komody další 2 křesadla a z kouta za kamny ještě jedno křesadlo. Nakonec odstraňte ze zdi obraz nad komodou a seberte z výklenku zrezivělý klíč. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří po pravé straně. Z psacího stolu seberte dokument Leaving Today a ze zásuvek 2 laudanum a 2 křesadla. V horní zásuvce komody jsou další 2 křesadla. Přejděte do rozlehlé sousední místnosti, kde je v jedné vytažené zásuvce od komody opět křesadlo. Vraťte se do chodby, klíčem si odemkněte druhé postranní dveře, sestupte po schodech a vejděte do dveří do další úrovně.

Prohledejte okolní regály a najdete celkem 3 křesadla. Vejděte do chodby a pokračujte do dveří vlevo. V laboratoři leží na stole dokument Experiments Diary (2/3) a křesadlo. Vpravo je SUD S OLEJEM (95% lucerny) a nakonec prohledejte police regálu vlevo a najdete zrezivělý klíč. Vraťte se do chodby a dveře vlevo na konci chodby si odemkněte klíčem. V následující místnosti je vlevo na bedně křesadlo a vpravo v koutě za sudy je další křesadlo. V tom samém koutě je na zdi páka, za kterou zatáhněte a nedaleký regál se odklopí. Pokračujte dlouhou chodbou, vyjděte po schodech nahoru a vstupte do dveří do další úrovně.

Z psacího stolu seberte dokument Experiments Diary (1/3), ze zásuvek stolu Prison Key, laudanum a 2 křesadla a nakonec seberte ze zásuvky komody vzadu další 2 křesadla. Vejděte do chodby a dejte se vlevo, kde vstupte do dveří na konci. Z psacího stolu seberte dokument Just Arrived a Cellar Key a z přihrádky OLEJNIČKU. Vraťte se do chodby a vstupte do druhých dveří po pravé straně. Prohledejte zásuvky komody a seberte laudanum a 3 křesadla. Vyjděte zpět do chodby vstupte do dveří vpravo na konci. Cesta do kuchyně je zavalená, takže tudy to dál nepůjde. Ze stolu seberte křesadlo. Vraťte se do chodby a druhým z klíčů si odemkněte dveře vpravo. Sestupte po schodech a vejděte do dveří do další úrovně.

Hned kousek vlevo je v komodě OLEJNIČKA a laudanum. Dál vlevo je několik regálů a v jejich policích jsou 2 křesadla. Jděte na opačnou stranu místnosti a klíčem z inventáře si odemkněte dveře, které vedou do vězeňské chodby. Vlevo jsou dvě odemčené cely, kterou jsou prázdné, a vpravo další dvě zamčené, do kterých se musíte dostat. Podívejte se nad hlavu a uvidíte dřevěné prkno. Na toto prkno musíte doskočit. Je to sice krkolomné, ale nijak obtížné. Přineste si ze skladu dvě kované bedničky, které postavte pod prkno vedle odemčených dveří cely. Ty nechte zatím zavřené, ale postavte bedny tak, abyste mohli dveře normálně otevřít. Dejte bedny na sebe, přineste si z jedné z cel židli a opatrně ji postavte naležato na vrchol beden. Vyskočte nahoru, otevřete dveře cely, skočte na dveře a nyní stačí jen povyskočit a jste na prkně. Projděte po římse až k otvoru v mříži a prolezte do zamčené cely. Klikněte na železnou skříň a ta se převrátí. Z postele skočte na skříň a vyjděte nahoru, kde je další díra v mříži, kterou se dostanete do druhé zamčené cely. Seskočte do díry v zemi a octnete se v zatopeném podzemí, kde je vodní monstrum. Rozhodně doporučuji hru uložit před seskokem dolů, protože v případě smrti se octnete na začátku úrovně. Popřípadě můžete použít mnou uložené herní pozice, které najdete vedle tohoto návodu. Na konci zatopené chodby jsou dveře do další úrovně, do kterých vejděte.

Vylezte ze sklepa a dveře se za vámi zabouchnou. Jděte po lesní cestě až dojdete k nevelké budově. Vstupte dovnitř a hned za dveřmi vpravo jsou v jedné ze zásuvek komody 2 křesadla. Vyjděte po schodech nahoru a z psacího stolu seberte dokument Renovation..., z přihrádky 2 OLEJNIČKY a ze zásuvek Cellar Key, laudanum a 2 křesadla. Sejděte po schodech dolů, klíčem si odemkněte dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Vzadu je barikáda z beden a sudů a na nich leží 2 křesadla. Odstraňte předměty, odtáhněte těžkou bednu a před vámi se objeví vchod do tunelu. Na rozcestí se dejte vpravo, protože na slepém konci leží dokument Cave In. Prolezte na konec druhého tunelu a vylezte po žebříku nahoru. Nedaleko leží na komodě Key a v zásuvce jsou 2 křesadla. Klíč použijte na dveře a v místnosti s mnoha bednami a sudy jsou nahoře ve stropě padací dveře. Odklopte je a postavte si pod otvor ve stropě provizorní schodiště z beden. Stavte ho trochu jakoby mimo otvor. Jde o to, abyste při výskocích nahoru nenaráželi hlavou do stropu. Nahoře seberte ze země dokument Note to Self, vyjděte po schodech nahoru a octnete se v kuchyni. Projděte do zavalené chodby, kde vstupte do dveří vpravo. Ze stolu seberte dokument Join us a poté budete přepadeni monstrem a odvlečeni pryč.

Octli jste se v zamčené vězeňské cele. Vyskočte na komodu vpravo a vyviklejte z mříže poškozený prut. Klikněte poté na předmět a do inventáře se vám přidá železná tyč. Vyjděte z cely a dejte se vpravo. Vlevo na stěně vedle dveří je skříňka a z ní seberte zrezivělý klíč. Jděte na opačnou stranu místnosti, kde si klíčem odemkněte železné dveře. Vyjděte do velké haly se schodištěm. Jděte do dveří vpravo a ze stolu seberte dokument My Servants. Vraťte se do haly, vyjděte po schodech až úplně nahoru, jděte vpravo a vejděte hned do prvních dveří vlevo. Vpravo na pianě leží dokument I've Lost My Mind. Vyjděte zpět na ochoz a jděte na druhou stranu ochozu, kde je vchod do temné chodby. Projděte do osvětlené části, kde jsou podivné mučící nástroje. Ze stolu seberte Marked Key a dokument The Machines a z malého regálku 2 laudanum. Jestli chcete, běžte se podívat vedle do místnosti, která je plná mrtvol a navíc zaplavená vodou. Vraťte se do haly a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Vlevo za dveřmi je v zásuvce komody křesadlo. Na stole leží dokument Having A Talk a Strange Drink a v zásuvkách stolu laudanum a 2 křesadla. Vejděte do malé vedlejší místnosti a z komody seberte lucernu, Rusty Key a ze spodní zásuvky 2 OLEJNIČKY. Vyjděte zpět do haly a jděte na druhou stranu ochotu, kde je ještě jedna temná chodba. Projděte do mučírny a u prostřední mučící panny najdete Rotten Head. Jděte zpět do haly, sestupte po schodech dolů a vstupte do dveří vpravo. Na dveře vlevo použijte klíč z inventáře a vstupte do místnosti plné sudů s kyselinou. Vlevo vzadu leží na komodě Machine Room Key. Vraťte se do haly, vyjděte opět po schodech nahoru a dejte se po pravém ochozu. Na dveře nad vstupní halou použijte klíč z inventáře. Ve strojovně je vpravo na zdi páka, za kterou zatáhněte. Jděte zpět do haly a pohledem vlevo dolů uvidíte, že brána je pootevřená a že z ní vyšlo monstrum. Nejlépe se monstru vyhnete tak, že počkáte až odejde a poté přeskočíte přes zábradlí dolů. Projděte vraty, nastupte do výtahu a zatáhněte za velkou páku.

Opět se vám rozbila lucerna. Sejděte po schodech dolů a v zatopené chodbě se dejte vpravo. U schůdků seberte ze země lucernu a vejděte do dveří. Z chodby vedou další troje dveře. Ty pravé k rozbitému mostu, přes který se musíte dostat. Vlevo jsou ve skříni tajné odklápěcí dveře, které vedou do temné chodby, na jejíž konci je komoda a v jedné z jejích zásuvek laudanum a 2 křesadla. Z chodby lze vejít do malé laboratoře, kde je SUD S OLEJEM (75% lucerny). Vraťte se do chodby a jděte do dveří rovně, které vedou do chodby s recepcí, kde vzadu za stolem seberte dokument Note to Worker, dokument Reception Entries Day 45, dokument Reception Entries Day 54 a dokument Reception Entries Day 69. Vyjděte zpět do chodby, uchopte žebřík a odneste ho k rozbitému mostu. Opatrně umístěte žebřík tak, abyste mohli bezpečně přejít na druhou stranu. Na druhé straně vstupte dveřmi do chodby a dejte se vpravo. Vyjdete ve stoce, kde je vpravo úzká slepá chodba, kde leží u závalu křesadlo. Pokračujte dál původní chodbou a přijdete k točitému schodišti, po kterém sestupte dolů. Chodba končí u dalšího, tentokrát kamenného schodiště, které vede na dno šachty, přes kterou jste se předtím dostali pomocí provizorního mostu. Pod schodištěm je mezi bednami OLEJNIČKA. Pokračujte do dveří vlevo a přijdete do kanceláře, kde seberte z psacího stolu dokument Letter to Chief, ze zásuvky Key a z krbové římsy 2 křesadla. Můžete ještě prozkoumat přiléhající ložnici, kde najdete na nočním stolku další křesadlo. Nyní se vydejte zpět nahoru, přejděte po žebříku na druhou stranu a pokračujte vpravo do chodby s recepcí. Vlevo na konci jsou za barikádou z beden dveře do další úrovně, které odemkněte klíčem a poté do těchto dveří vstupte.

Vyjděte do podlouhlé místnosti s mnoha postranními výklenky. Vlevo na konci je psací stůl a na něm dokument It is done! Nedaleko se na zemi povaluje křesadlo. V druhém výklenku vlevo je zásuvce skříňky další křesadlo, v následujícím výklenku je ve skříňce Key a v posledním výklenku vpravo najdete v podobné skříňce OLEJNIČKU a ještě 2 křesadla. Klíčem si odemkněte dveře a rychle sprintuje k výtahu. Kliknutím na tlačítko si otevřete dveře a poté kliknutím na ovládací páku ve výtahu uvedete výtah do pohybu.

Budete mít sny o vašem domově. Jděte do pootevřených dveří, sestupte po schodech ke sklepním dveřím a vejděte do nich.

Klikněte v kabině výtahu na tlačítko a dveře se otevřou. Na křižovatce chodeb leží u orlí sochy ARTEFAKT. Dejte se vlevo a v temné chodbě jděte nejprve do dveří vlevo a z jedné z truhel seberte OLEJNIČKU a křesadlo. Vraťte se do chodby a vejděte do dalších dveří vpravo. Mezi sudy se povaluje další křesadlo a v přihrádce skříňky je Chemical Gunpowder. Vyjděte do chodby a pokračujte zpět na křižovatku. Dveřmi vlevo vyjdete ven pod širé nebe. Vstupte do prvních dveří vlevo, vylezte nahoru po žebříku a octnete se na ochozu. Na dělo použijte střelný prach z inventáře a poté zapalte dělo. Výstřel zničí dveře v budově o kousek dál, což uvidíte za chvíli. Dostaňte se zpět dolů a vejděte do dalších dveří vlevo. Ve skříňce vpravo je v zásuvce křesadlo. Vyjděte opět ven a vpravo je vchod, který jste si zničili výstřelem z děla. Pokračujte do místnosti vlevo a v jednom koutě lze odházet bedny. V truhle je křesadlo a ve skříni Hammer. Když půjdete do sousední místnosti, najdete ve přístroji na extrahování další křesadlo. Vraťte se do chodby a použijte kladivo na prkna na dveřích naproti. Dostaňte se ke schodišti, kde je v komodě vlevo křesadlo. Sejděte po schodech dolů a vstupte dveřmi do chodby. Zde se k vám začne přibližovat monstrum. Rychle zaběhněte do místnosti vlevo, seberte ze stolu Key, vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte dveře, které se předtím za vámi zabouchly. Vyjděte opět po schodech nahoru a můžete se vydat zpět do hradu, kde se dejte orlí sochy vlevo a klíčem si odemkněte dveře. Ze stolu seberte dokument Supply, 6 OLEJNIČEK, 16 laudanum, 16 lektvarů zdravého rozumu a 9 křesadel. Vyjděte zpět před hrad a naposledy použijte klíč na zdobené dveře vpravo. Sestupte po žebříku dolů, projděte chodbou a octnete se v místnosti s portálem. Pak už jen sledujte co se bude dít a zakrátko se spustí závěrečné titulky.

uložené pozice

videoukázka

čeština

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář