Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Destiny Revenant

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o excelentní konverzní mód od slovenského modera Umbakarny, který lze zařadit mezi to nejlepší co kdy pro Amnesii vzniklo. Lepšími konverzními módy jsou snad už jen White Night a Premonition a Destiny Revenant podle mého názoru patří třetí příčka. Velkou pochvalu zaslouží rozmanité a zajímavě navržené úrovně. Kromě klasickým úrovní ve stylu Amnesie se podíváme i do různých jiných světů a také do vesmíru na kosmickou stanici. Kapitolou samou o sobě by mohlo být souboje s bossy. Nečekejte něco s čím byste setkali v plnohodnotné hře, ale na Amnesii je to opravdu něco nevídaného. Jestliže chcete zažít opravdu něco nevšedního, tak Destiny Revenant může být pro vás tou nejlepší volbou.

CHAPTER 1 – THE CHOICE

Projděte na konec chodby a vstupte do dveří.

Otevřte skříň a klikněte na oblečení. Poté vejděte do dveří.

Jděte vpřed a klikejte do vzduchu kvůli herním tipům. U velké bedny klikněte a odražte se, abyste udělali superskok. V následující místnosti seberte vlevo Cluster a vpravo Regenration Syringe, Health Potion a Elixir. Zapalte svíčku a pokračujte do další místnosti. Nyní zvedněte zbraň a praštěte s ní do dřevěného panáka. Projděte mezi bílými mantinely a v další místnosti si kliknutím vyberte obtížnost hry. Pokračujte do dveří, po schodech dolů a dole do železných dveří.

Běžte vpřed a skočte do portálu.

CHAPTER 2 – THE SAVIOR

V koutě u beden jsou 2 Clustery a v druhém koutě další 2 Clustery. V dalším koutě leží S01Z – type 47125 Delta. Použijte tento předmět na panel na stěně vpravo a otevře se vám cesta. Uchopte světelnou tyč, abyste si posvítili. Dojděte chodbami k žebříku a skočte dolů. Vpravo v koutě jsou 2 Clustery. Seskočte do vody a projděte až k poškozené mříži, kde seberte F24 – type 1b ALIEN PLASMA. Nyní se vydejte zpět a v jedné odbočce chodby je nahoře žebřík. Vylezte nahoru a po stranách jsou posuvné dveře, které je možné vytáhnout nahoru. Za pravými dveřmi jděte k osvětlenému panelu a klikněte na něj. Za levými dveřmi seberte ze skříně L125F – type 14698 GAMA, ze stolu Cluster a z další skříně další 2 Clustery. Jestli chcete, můžete se vrátit do místnosti, kde jste začínali. Použijte přístroj z inventáře na panel naproti, v chodbě seberte Cluster a na konci trofej. V každém případě v horním patře, kde jsou ovládací místnosti použijte druhou laserovou zbraň z inventáře na stěnu vpravo a poté budete moci do dveří normálně vejít.

Vpravo si můžete jít zařádit do gravitária, ale není to povinné. Dejte se tedy vlevo a na konci stiskněte tlačítko vlevo – výtah se s vámi dá do pohybu. Pokračujte dál a nyní budete moci dělat superskoky. Přeskákejte do chodby naproti a dávejte pozor, abyste nespadli dolů. Poté v animaci nastoupíte do kosmické lodě a odletíte do vesmíru.

Dejte se na rozcestí vlevo, prolezte mezi lasery a poté vyskakujte po objektech, jak jste se to učili na začátku. To znamená klikněte a skočte. Na konci jsou na zemi 2 Clustery a v koutě je páka, na kterou klikněte. Při cestě zpět na modrém mostě skočte dolů, abyste si zkrátili cestu. Vraťte se na rozcestí a nyní pokračujte druhou cestou, kde jsou nyní již odemčené dveře. Projděte na konec a vstupte do dveří do další úrovně.

Na zadní straně jednoho sloupu vlevo je spínač, kterým si otevřete dveře. Vpravo je pojízdná plošina. Klikněte na spínač a rychle na plošinu nastupte. Poté počkejte až vám další plošina sjede dolů a nahoře skočte do chodby. Zde je vstup do volitelného minigolfu, kde je k sebrání dokument Minigolf Rules. Jinak skočte z plošiny až bude úplně nahoru na balkón přes propast. Vylezte po žebříku a dostanete na křižovatku, kde v malé místnosti můžete sebrat 2 Clustery. Pokračujte dál a po stranách jsou dvoje velké dveře. Za jedněmi je k sebrání dokument The time society report...last a z bedny 3 Clustery. Za druhými dveřmi je židle, na kterou klikněte a čeká vás zajímavé představení. Poté pokračujte na konec chodby a ze zařízení seberte Photon Capacitator. Následně vejděte do portálu.

CHAPTER 3 – THE TIME GOD

Klikejte na různé barevné obláčky. Poté jděte vpřed a přenesete se do další úrovně.

Na dlouhém stole je k sebrání 7 Clusterů. Rozbijte dveře vpravo a dejte se temnou chodbou. Vlevo je truhla a v ní další 2 Clustery. O něco dál je trofej. Když se dáte pravou chodbou, přijdete k místu, kde si budete moci promluvit s monstrem. V zásuvkách vedle jsou další 2 Clustery. Nyní se dejte po schodech nahoru a poté vlevo do modrého teleportu.

Na sloup přes cestu použijte dráp z inventáře. Dál je průsvitný most, na který rovněž použijte dráp. Přejděte po mostě a i na monstrum použijte dráp. Vyjděte nahoru a vpravo je malá truhla a v ní Elixir a 2 Clustery. Můžete přeskočit přes zábradlí dolů a najít další trofej. Zpět se dostanete vyskakováním po šikmé stěně. Nakonec vstupte do temného otvoru stavby.

U oltáře je dokument Bible of Lasarianism a za oltářem 2 Clustery. Sejděte po postranním schodišti a mezi sudy najdete další 2 Clustery a na jiném místě Elixir. Drápem rozbijte dveře. Držte se vlevo a najdete trofej. V jednom průchodu se přesunete do další úrovně.

Dejte se vpravo a dolů do podzemí. Za pultem leží na zemi Elixir a 2 Clustery. Přejděte přes potok a použijte dráp na schodiště. Vyjděte nahoru, použijte dráp na mříž a klikněte na modrý krystal. Když si uděláte ještě delší procházku na horní mosty, tak na konci jednoho jsou k sebrání z truhly 2 Health Potions a 4 Clustery. Jinak od místa, kde byl krystal, se dá jít ještě na jeden most a na konci najdete trofej a v truhle 2 Clustery. Vraťte se na začátek na dolní most a klikněte na kříž na konci. Pak ještě použijte dráp.

CHAPTER 4 – LOST

Promluvte si s podivnou bytostí a poté se vydejte do vesnice. Na začátku seberte ze země 2 Clustery. Za posledním domkem vpravo klikněte na truhlu a seberte dokument Weapon. Následně vstupte do dveří posledního domku vlevo.

V postranní chodbě vlevo je k sebrání dohromady 5 Clusterů. Jděte dál a ze stolu seberte dokument That Swine! Odstraňte obraz za skříní a zatáhněte za páku. Odtáhněte koberec na podlaze a z truhly seberte Unknown a Golden Bar. Vyjděte z domu.

Nyní jděte vesnicí zpět a vstupte do prvního domu, který je napravo. Uvnitř je v zadní místnosti Health Potion a v regálu 2 Clustery. Odklopte tentýž regál a v tajné místnosti najdete dokument Manual. Klikněte na symbol na podlaze, poté na něj použijte zlato z inventáře a seberte Golden Key. Vyjděte z domku a za posledním domkem si klíčem odemkněte truhlu. V truhle je meč. Vydejte se do kopce k bráně, kterou si odemkněte podivným klíčem z inventáře, a vejděte do tunelu.

Nejprve jděte vlevo a seberte trofej a z výklenků 2 Clustery. Dáte-li se vpravo přijdete k bazénu, kde leží na polici Elixir. Nakonec jděte střední cestou a promluvte si s bytostí. Pokračujte dál, držte se vpravo a v místnosti na konci seberte ze stolu dokument Something a ze zásuvky Health Potion. Zatáhněte za páku a jděte zpět na rozcestí. Dveře naproti jsou nadzvednuté. Pokračujte rovně a ve skladišti seberte dokument Time Society Report nr. 39254 a 4 Clustery. Pokračujte dál druhou chodbou a u velkých dveří se odrazte a skočte na fragment žebříku nahoře. Projděte do místnosti s modrými orlími sochami a jděte dál do dveří rovně. Z psacího stolu seberte dokument Done a z přihrádky ACCUMULATOR. Vyjděte z místnosti a nyní jděte do dveří vpravo. Dostanete se do krypty, kde seberte z výklenku 2 OILS a 3 Clustery. Klikněte na poslední rakev a získáte Thorn Key. Nahoře nad žebříkem je ještě trofej. Nyní musíte rychle utíkat, protože sebraný klíč vás zraňuje. Klíčem si odemkněte druhé dveře vlevo a vstupte do portálu.

Jděte k bráně a ze země seberte dokument THE TOWN MAP a dokument News. Vyjděte do ulice a můžete se jít podívat do domu vpravo. Není to povinné, ale můžete tam při úkolech získat nějaké předměty a trofeje. Dále lze najít v malém parčíku vchod do podzemí. Sestupte dolů, ze schodů seberte ACCUMULATOR a z místnosti vpravo další ACCUMULATOR. Zde osvobodíte duše (25%). Jinak pokračujte rovně kolem prodejny potravin, do které vejděte.

Z regálů posbírejte 2 OILS a 6 Clusterů. Vpravo vzadu můžete osvobodit duše (25%)

Zahněte vlevo a po stranách jsou další obchody. Vstupte vlevo do kavárny.

Za pultem jsou v prvním psacím stole v přihrádce 2 Clustery a v zásuvce další Cluster a v druhém stole v přihrádce Cluster a v zásuvkách další 2 Clustery. Popovídejte si lidmi a v zadní místnosti najdete dokument MANA. Následně vyjděte opět ven.

Jděte naproti do Second Handu, kde najdete v přihrádce psacího stolu trofej a v zásuvkách 2 OILS a 4 Clustery. Vraťte se na ulici a vzadu za obchody je brána chráněná jakýmisi modrými plameny. Sem budete moci vstoupit až osvobodíte všechny duše ve městě. Jděte za domy a klikněte na jedno z temných oken.

Vlevo mezi bednami leží Cluster. Dejte se vpravo do chodby a na konci ve výklenku stiskněte tlačítko. Vraťte se na začátek a pokračujte do bočních dveří. Sejděte dolů, pod schody seberte Regeneration Syringe a o kousek dál si můžete přečíst co je napsané v počítači. Přeskočte na sousední schodiště a poté jděte až dolů, kde seberte ze skříně Entrance Key a zároveň zde osvobodíte duše (25%). Vraťte se nahoru a v hale vyjděte po schodech nahoru. Dveřmi se dostanete do kanceláře, kde najdete na psacím stole dokument Malversation a v jednom prádelníku 4 Clustery a v dalším další Cluster.

Nyní pokus jste prošli všechny výše popsaná místa, budete moci vstoupit do brány za obchody a pokračovat dál.

Jděte směrem, kde jsou obyvatelé města. Poté pokračujte do vířícího portálu.

Jste na jakési cizí planetě, či co. Držte se vlevo a přijdete k nenápadnému vchodu do skály, do kterého vlezte.

Držte se opět vlevo a dostanete se do světlejší místnosti. Je tu zamčená brána a vedle ní jakýsi panel na stěně. Musíte v chodbách najít místo, kde se dá kliknutím a klávesou pro skákání vyskočit nahoru. Dostanete se do místnosti, kde je k sebrání Gemini Token. Vraťte se dolů, dejte tento předmět na panel a brána se odemkne.

CHAPTER 5 – DIVINE

po skončení rozhovoru jděte do dveří a projděte do velké haly. Až se budete moci hýbat, běhejte okolo a drápem z inventáře ničte kříže. Poté klikněte několikrát do vzduchu.

CHAPTER 6 – THE VOID

Přeskakujte po plošinkách a poté skočte dolů. Jděte po cestě značené zhasnutými hořáky. Od posledního hořáku se dejte mírně vlevo.

Běžte vpřed, projděte dveřmi a promluvte si s bílou postavou.

Vydejte se po levé cestě a jděte co to jde dokud se nepřenesete do další úrovně.

CHAPTER 7 – THE AWAKENING

Vzadu najdete v koutě Regeneration Syringe. Projděte tunelem a vstupte do jednoho z portálů.

Dejte se vlevo a poté do místnosti vpravo, kde leží na římse Health Potion. Pokračujte do dveřmi vlevo opět do chodby, kde je ve výstavním stolku tlačítko. Přineste si z předchozí místnosti knihu, rozbijte s ní sklo a stiskněte tlačítko. V místnosti se otevřely tajné dveře. Seberte trofej a na straně ENERGY CORE. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Zahněte vlevo, jděte do modré chodby, dejte se vpravo a vejděte do dveří na konci.

V koutě seberte Angel Statue 1 a dokument Lady Angel. Dejte sochy na jeden ze sloupů u sochy a jedny z dveří se rozpadnou. Chodba je menší past, protože se neustále mění, takže se v ní motáte. Po cestě seberte z regálu OIL. Nakonec se dostanete do místnosti, kde seberte Angel Statue 2. Dejte ji opět na další sloupek v hlavní místnosti. Dejte se nově zpřístupněnou chodbou, zahněte do místnosti vpravo a seberte 2 OILS. Projděte na konec a v truhle vpravo najdete 2 OILS a 5 Clusterů. Dále můžete přeskočit dozadu přes plošiny a nahoře u zábradlí leží další OIL. Nahoře přejděte po trámech a přeskočte na plošinu, kde seberte Angel Statue 3. I tuto sošku běžte dát na jeden ze sloupů. Vydejte se další cestou a jděte pod schody nejprve do dveří vlevo. Na konci seberte ze země Key of Mysterious Depths. Vraťte se do chodby, projděte do dveří naproti a následující dveře si odemkněte klíčem. Ze země seberte Angel Atatue 4 a Regeneration Syringe. Běžte umístit na své místo i poslední sošku a poté se přesunete do další úrovně.

Nyní musíte bojovat s rytířem. Uchopte meč co je na podlaze a mlaťte jím do něj. Nakonec klikněte na jeho upadlou hlavu a získáte HEAD OF THE ARISTOCRAT.

Vstupte do dalšího portálu po vaší levé ruce.

Mezi židlemi dole je Cluster, mezi židlemi nahoře další 3 Cluster a v uličce vlevo vzadu je Fussini Mask of Hapiness. Dejte se do chodby vpravo, skočte dolů a po straně najdete OIL. Na konci seberte ze země Fussini Mask of Sadness. Vraťte se zpět a umístěte obě masky nahoru na stěnu nad podstavci. Zvedněte meč a zabijte jím všechna monstra. Nakonec seberte HEAD OF DER MARIONETTENSPIELER.

Vejděte do posledního portálu.

Jděte zasněženou krajinou stále vpřed.

U domku vlevo najdete truhlu a v ní ACCUMULATOR. Vstupte do domku a seberte trofej a ze zásuvky Health Potion. Vyjděte z domu a ještě se jděte podívat za hotel, kde leží u pumpy 2 Clustery. Poté vstupte do hotelu.

Na pultu recepce leží dokument HOTEL EXCELZIOR RECEPTION. Vyjděte nahoru a prozkoumejte nejprve poslední místnost vpravo. Ze zásuvky psacího stolu seberte Elixir. Vyjděte na chodbu a pokračujte do sousedních dveří vlevo. Vzadu leží dokument The Story of Red Waters a na stole. Nyní budete muset správně zodpovědět několik otázek. Správné odpovědi jsou: b, a, c, c, a. Poté seberte HEAD OF THE HARLEQUIN.

Běžte do portálu uprostřed místnosti.

CHAPTER 8 – ENTER THE CORE

Vyjděte po schodech, přeskočte na prostřední schodiště a na konci stiskněte vpravo tlačítko na stěně. Nyní budete opět hrát za Lazara. Vyjděte po schodech, drápem zničte prkna a poté si kliknutím si na stěny s trojúhelníkovým otvorem tyto stěny odstraňte. Přejděte vodu a vpravo pomocí drápu obnovte most. Dojděte na konec a stiskněte tlačítko. Nyní hrajete opět za Januse. Mimochodem, když sejděte v hale po schodech do temné chodby, najdete další trofej. Vyjděte nahoru, jako jste šli za Lazara, ale přes vodu nemůžete. V jedné z vedlejších chodeb lze vyskočit nahoru a přejít za vodu. Nyní vyskočte k otvoru nahoře a dostanete se do jakési fialové místnosti. Klikněte na tlačítko za mříží a otevře se propadliště uprostřed místnosti. Seskočte dolů a nyní musíte rozbít mříž. Vyskočte si na hořák a podejte si z římsy nahoře pár bedniček. Hozením beden proti mřížím tyto mříže zničíte. V chodbě uchopte meč, zabijte jím monstra, poté obejděte chodbu a všímejte si, kde je poškozená zeď. V takovém místě lze mečem zeď prorazit. Zatáhněte za páku a poté si zahrajete opět za Lazara. Přeskákejte po skalním chodníku, seskočte do temného otvoru a drápem rozbijte padací dveře. Opět se přepnete do Januse. Proběhnete na konec chodby a vejděte do temného otvoru.

Projděte se modrým světem a poté vstupte do portálu.

CHAPTER 9 – THE SPECTER

Nyní se utkáte s bossem. Uchopte meč a mlaťte do něj co to jde. Totéž poté opakujte z bednami. Pokud na vás sešle rudé výboje, utíkejte před nimi.

A jsme v druhé půlce duelu. Nyní budete muset mířit na bosse svou svítící rukou (teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje). Nakonec se přepnete na zvětšeného Lazara a musíte útočit na nepřítele pomocí drápu. Pak vás čekají ještě závěrečná animace a tím hra končí.

SECRET CHAPTER (pokud jste sebrali minimálně 20 dutých trofejí)

V první úrovni běhejte jen sem a tam po barevných polích a přeskakujte přes překážky.

Ze země seberte dokument Hall of Fate. Jděte chodbou a prohlédněte si fotografie youtuberů. Na konci seberte dokument Umbakarna a poté vstupte do dveří do další úrovně.

Vyjděte po dlouhém schodišti nahoru a sledujte co se bude dít.

Poznámka závěrem:

Ve hře je celkem 40 dutých trofejí. Zdaleka jsem je nesesbíral všechny a do návodu jsme většinou jejich umístění nezapisoval. Pokud byste měli zájem tyto trofeje sbírat, tak ve složce se hrou najdete od autora módu anglicky psaný seznam umístění trofejí.

čeština

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář