Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Detorcium

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Ještě donedávna jsem se rozhodoval, zda je nejlepším českým módem Amnesie Harmsův objev nebo Regression. Nyní musím rezolutně prohlásit, že je to Detorcium, které kvalitativně výrazně převyšuje oba zmíněné módy a je srovnatelný se světovou špičkou (alespoň co se klasických Custom Story týče). Úrovně jsou velice rozmanité, stejně tak adventurní složky a rozhodně není nouze ani o různé netradiční prvky... A co rovněž potěší – o vedlejší úkoly. Detorcium není rozhodně ztracený čas a vážně to neříkám jen z patriotismu. Pár nepatrných vad na kráse však hra má a tou největší je poškozování některých savů. Z tohoto důvodu doporučuji hru buď odehrát od začátku do konce na jeden zátah (v čemž vám pomůže tento návod). Nebo hru ukládat těsně před odchodem z úrovně.

- - - - -

První patro

Začínáte v ložnici. Na stolku u kostele leží křesadlo, na krbové římse další křesadlo a v koupelně ještě jedno křesadlo. Vyjděte z místnosti a jděte do dveří knihovny vpravo. Zde najdete další křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte do dveří na konci. V truhle leží lucerna a v horní zásuvce psacího stolu dokument Poslední stránka z Richardova deníku. Vyjděte zpět do chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Přízemí

Sejděte po schodech dolů a vejděte do dveří. Vpravo na komodě je křesadlo, v zásuvce OLEJNIČKA a vpředu další křesadlo. Na stole vlevo je dokument Stránka z Richardova deníku a na krbové římse ještě jedno křesadlo. Pokračujte do další místnosti a na polici skříňky vpravo je opět křesadlo a na stole vzadu další křesadlo. Vraťte se ke schodišti a odházejte bedny pod ním. Stiskněte tlačítko a nedaleko vás se odšoupne regál. Sestupte po schodech dolů a vejděte do dveří do další úrovně.

Sklep

Nejprve jděte do místnosti vpravo a za trámem najdete křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte do dalších dveří vlevo. Ze stolu seberte OLEJNIČKU a další křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a jděte na rozcestí cest, kde na středové římse najdete ještě další křesadlo. Jděte dál do dveří vpravo, kde je uhlí a zde najdete další křesadlo. Vraťte se na křižovatku a pokračujte do dveří vpravo. Na polici vzadu leží OLEJNIČKA. Dalšími dveřmi se dostanete so dolní místnosti, která je zaplavená vínem, a kde vzadu v koutě leží na polici kladivo. Vraťte se nahoru na křižovatku a jděte dál do dveří vpravo. V ohybu chodby jděte do dveří vlevo a v místnosti najdete pod bednami zahrabaný dokument Co je potřeba udělat... a v truhle křesadlo. Vyjděte zpět do chodby, pokračujte po nedalekém schodišti nahoru a vstupte do dveří do další úrovně.

Vstupní hala

Vyjděte po schodech nahoru a dejte se do dveří vlevo. Na nedalekém stolku leží dokument Upozornění všem zaměstnancům, OLEJNIČKA a křesadlo. Jděte chodbou dál a vejděte do dveří vlevo. Na stole leží křesadlo, v truhle OLEJNIČKA a ve skříni dřevěný kbelík a laudanum. Vraťte se do chodby a jděte do dalších dveří vlevo. Na stole je křesadlo a v další místnosti (v jídelně) leží vlevo OLEJNIČKA a na dlouhém stole další 2 křesadla. Vyjděte z místnosti a dejte se vlevo, kde leží na polici křesadlo. Za dalšími dveřmi jděte do dveří vpravo a vpravo leží OLEJNIČKA a na umyvadle vlevo křesadlo. Vraťte se do chodby a jděte dál, kde jsou místnosti personálu. V první místnosti vlevo je lektvar zdravého rozumu a v druhé leží na komodě dokument Moje dcera Marry. Nyní se vydejte zpět do předchozí chodby a dejte se po schodech vpravo nahoru. Za barem je v jedné z přihrádek klíč k soukromým komnatám. Nyní se vydejte zpět do hlavní chodby vedoucí do haly a dejte se po schodech vlevo nahoru. V mezipatře teče voda. Umístěte pod ni kbelík a poté seberte kbelík s vodou. Vydejte se zpět do kuchyně a použijte kbelík na krvavé skvrny na podlaze. Kuchařka vám poté pod dveřmi podstrčí klíč 1. Jděte zpět na schodiště, kde jste nabírali vodu, a vyjděte až nahoru na balkón. Klíčem si odemkněte první truhlu a seberte VELKOU OLEJNIČKU, OLEJNIČKU a křesadlo. I v ostatních truhlách jsou nějaké bonusové předměty a k těm získáte přístup plněním vedlejších úkolů. Nyní se vydejte zpět do haly a pokračujte do dveří naproti, které vás dovedou do další haly, která spíš vypadá jako svatyně. Na stole nad schodištěm leží další VELKÁ OLEJNIČKA. Tím máte v této úrovni vše splněné a můžete se vydat zpět do vstupní haly, kde vyjděte po schodech nahoru, klíčem si odemkněte dveře do další úrovně a vejděte do nich.

Soukromé komnaty

Nejprve jděte do dveří vlevo, ze stolu uprostřed seberte OLEJNIČKU, z regálu vlevo laudanum a vpravo vzadu křesadlo. Vraťte se do chodby a jděte do dveří naproti. Na stole vlevo leží křesadlo a vzadu je ještě jedno křesadlo. Pokračujte do dveří vpravo a v zásuvkách komody vpravo je lektvar zdravého rozumu a křesadlo a na stole opodál další křesadlo. Dále seberte z psacího stolu ještě jedno křesadlo a ze zásuvky dokument Stránka z deníku lorda Phillipa. Vyjděte z místnosti a pokračujte do dveří naproti. V malé zadní místnosti najdete ve velké truhle klíč od ložnice, laudanum a křesadlo. Vraťte se do hlavní chodby a jděte do dalších dveří vpravo. Na kulatém stolku leží dokument Stránka z deníku lorda Phillipa a lektvar zdravého rozumu. Jděte do dalších dveří a v chodbě pokračujte do dveří vpravo. Vlevo za bednami leží OLEJNIČKA, a když odtáhnete těžkou bednu, najdete výklenek a v něm 2 křesadla. Vraťte se do hlavní chodby a opět jděte do protějších dveří v podlouhlé místnosti jsou zamčené dveře, které si odemkněte klíčem z inventáře. Projděte do ložnice a vlevo leží OLEJNIČKA a za skříní vpravo leží část orbu. Uvnitř skříně je malé tlačítko, které stiskněte. Vraťte se do chodby a poté vstupte do dveří do další úrovně.

Vězení

Z bedny vpravo seberte VELKOU OLEJNIČKU a poté sestupte dolů po točitém železném schodišti. Projděte až na křižovatku a jděte do dveří vlevo. Na další křižovatce zahněte opět vlevo a na konci chodby u závalu seberte křesadlo. Vraťte se na předešlou křižovatku a pokračujte do levé chodby. Jděte do dveří vlevo z komody vpravo seberte dokument Mučící nástroje a metody. Dále seberte z přihrádky psacího stolu OLEJNIČKU a ze zásuvek klíč od cely a laudanum. Vraťte se do chodby a jděte do dveří na konci. V mučírně je k sebrání je křesadlo (na židli) a poté pokračujte dalšími dveřmi a po schodišti dolů do chodby s celami. Dejte se vlevo a v první cele vlevo je křesadlo, v druhé za kbelíkem OLEJNIČKA a na úplném konci chodby na zemi další křesadlo. Vraťte se zpět a nyní prozkoumejte druhou část chodby. Hned naproti schodišti jsou dřevěné dveře, za kterými je pohřebiště vězňů a úplně vzadu leží páčidlo. Vyjděte zpět do chodby a visací zámek druhých dveří vpravo si odemkněte klíčem. Za dveřmi je vězeň, která vás prosí, abyste mu prokázali poslední službu. Vydejte se zpět na rozcestí před mučírnou a jděte prozkoumat chodbu vlevo. Dveře vylomte páčidlem, nadzdvihněte poklop, slezte dolů a zatáhněte za páku. Nyní jděte zpět na první rozcestí, kde je vícero dveří. Dveře naproti jsou již odemčené. Projděte do stoky, kde je vodní monstrum. Musíte přeskákat po opičí dráze vlevo a dostat se na plošinu, kde zatáhněte za páku. Tím si spustíte dřevěnou lávku uprostřed místnosti. Na středové plošině je totiž truhla a v ní klíč Gruntu, laudanum a křesadlo. Klíčem si odemkněte dveře do další úrovně a vejděte do nich.

Ubikace Gruntu

Držte se stále vlevo, ať se neztratíte. V první místnosti najdete na komodě ležet OLEJNIČKU, v následující místnosti je v komodě ostrá dýka, další místnost je prázdná a v poslední je v komodě vlevo laudanum a na psacím stole klíč od laboratoře a dokument Oficiálně vyhlížející dopis. Tím máte v této úrovni vše hotové a můžete se vydat zpět do vězení.

Vězení

Vlevo od vás je chodba vedoucí na schodiště. Jestli chcete můžete jít do vězeňské cely zabít dýkou vězně a poté seberte klíč 2 a dokument Zpráva napsaná na kousek papíru. Jinak si na rozcestí odemkněte klíčem z inventáře dveře od laboratoře. Před vámi je chodba, při čemž některé dlaždice se propadají a vy se poté dole udusíte. Postup je následující: Z první prostřední dlaždice šikmo vlevo, rovně, šikmo vpravo, šikmo vpravo, šikmo vlevo a rovně. Jděte do zadní místnosti a vlevo je SUD S OLEJEM (30% obsahu lucerny). Z psacího stolu seberte lektvar zdravého rozumu, z přihrádky dokument Stránka z deníku lorda Phillipa a nakonec odtáhněte malý kobereček na podlaze a seberte výbušnou směs a vstupní klíč. Jděte do postranní chodby, klíčem si odemkněte dveře do další úrovně a vejděte do nich.

Vstupní hala

Vlevo pod schodištěm je truhla a v ní OLEJNIČKA a křesadlo. Vyjděte po schodech a dostáváte se opět do haly. Jděte do dveří vpravo, které vedou do svatyně a vzadu je podstavec s koulí, ve které chybí jeden úlomek. Dejte tam ten z inventáře a seberte klíč 3. Vraťte se do haly a všimněte si, že vrata vpravo jsou pootevřená. Seberte ze země dokument Henryho žádost. Nyní se vydejte na balkón, kde jsou truhly s odměnami. V truhle číslo 2 jsou speciální klíč, VELKÁ OLEJNIČKA a křesadlo a v truhle číslo 3 jsou VELKÁ OLEJNIČKA, laudanum a křesadlo. Jděte zpět do temných chodeb, kde jste už předtím jednou byli. V té pravé je zabedněná zavalená chodba a vlevo dveře do další úrovně. Použijte na dveře klíč z inventáře a vejděte do nich.

Speciální mapa

Jděte do dveří rovně a ze stolu seberte dokument Poznámka tvůrců a z police vlevo křesadlo. Vraťte se na křižovatku a jděte do dveří vpravo na konci chodby. Zde najdete na stole ležet lektvar zdravého rozumu. Tím máte vše splněné a můžete se vrátit zpět do předchozí úrovně.

Vstupní hala

Vlevo od vás je zabedněná chodba. Použijte na prkna kladivo a poté na zával chemikálii z inventáře. Pak vejděte do dveří do další úrovně.

Venkovní prostory

Vejděte do prvního domku vlevo a vzadu ve skříni leží OLEJNIČKA. Vyjděte ven a pokračujte do následujícího domu. Vzadu na stole je dokument Sluhova zpráva. Vyjděte po schodech nahoru a seberte první nástroj. Vraťte se ven a jděte k podlouhlému domu. Za bednami, které jsou zastrkané pod domem, se ukrývá třetí nástroj. Poté do tohoto domu vejděte a ze stolu seberte křesadlo a z věšáku klíč od staré vstupní haly. Vyjděte opět ven a obejděte dům. V truhle najdete OLEJNIČKU a křesadlo. Vydejte se ke vstupu do další budovy a ve velkém kbelíku vlevo leží druhý nástroj. Tyto nástroje dejte do truhly u venkovní brány (poštovní schránka) v pořadí v jakém jsou očíslované a poté seberte klíč 4. Jestli chcete, můžete se vrátit do předchozí úrovně a odemknout bonusovým klíčem poslední truhlu na balkóně – VELKÁ OLEJNIČKA, lektvar zdravého rozumu a křesadlo. Jinak se vydejte ke dveřím staré vstupní haly, na které použijte klíč z inventáře a vejděte do nich.

Stará vstupní hala

Ve skříni vlevo jsou 2 křesadla. Sestupte po schodech dolů a jděte vpravo a poté do místnosti vlevo. Seberte OLEJNIČKU a poté zdvihněte žebřík a neste ho dál s sebou. Vraťte se na rozcestí, dejte se vpravo a v místnosti na konci opřete žebřík o vyvýšenou plošinu, kde chybí zábradlí. Vpravo na polici je křesadlo, vyskočte po žebříku nahoru a vpravo na zemi najdete další křesadlo. Nakonec zatočte ventilem, vraťte do chodby a jděte do místnosti vpravo. Pokračujte do dalších dveří a vyjděte po schodech nahoru do haly. Jděte do postranní chodby vlevo a poté do dveří vpravo. V místnosti seberte OLEJNIČKU a ze zásuvky psacího stolu lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do haly a jděte do pravých dveří pod balkónech. Vlevo pod závalem je mrtvola vašeho bratra a vedle ní bratrův klíč a dokument Poslední záznam. Jděte zpět do haly a skočte z konce poškozeného schodiště na balkón. Vlevo na stole je OLEJNIČKA. Poté si klíčem odemkněte dveře do další úrovně a vejděte do nich.

Horní patro

Jděte do místnosti vpravo a uvnitř povalené skříně je VELKÁ OLEJNIČKA a vzadu v komodě křesadlo. Pokračujte do postranní chodby vlevo a zde najdete další 2 křesadla. Jděte do další místnosti a na stole uprostřed leží křesadlo, na zemi za regálem vpravo je OLEJNIČKA a na polici vlevo další křesadlo. V jednom v regálu vzadu je ještě jedno křesadlo a na zemi pod knihou je páka. Zvedněte ji a odneste do hlavní chodby a vejděte do dveří na konci. Vpravo na zdi za psacím stolem je otvor ve zdi, do kterého vložte páku a poté za ni zatáhněte. Ze zásuvky stole seberte ještě křesadlo. Nyní se vydejte zpět do místnosti, kde jste našli páku. Vzadu se vám otevřela tajná pasáž. Slezte dolů do šachty, ze stolu seberte křesadlo, na konci chodby další křesadlo a vlevo je ještě SUD S OLEJEM (10% lucerny). Vyjděte do široké chodby a vstupte do místnosti vpravo. Vlevo pod sudy leží dutá jehla. Vyjděte zpět do chodby a pomocí jehly si odemkněte dveře vlevo na konci. Nyní se musíte rozhodnout, kterou cestou se dáte. Každá vás dovede k jinému konci hry. Jestliže se dáte pravou cestou, klikněte na knihu na stole a tím hru zakončíte; pokud se vydáte levou, tak hru zakončíte vyjitím točitého schodiště.

uložené pozice

videoukázka

screenshot

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář