Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – House of Creep: Chapter 7 – Holly's Special

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Zatím poslední díl série House of Creep své předchůdce poráží na hlavu nejen svou herní dobou, ale také svou nápaditostí a variabilitou úrovní.

STATISTIKY

předmět v inventáři – 25

předmět získaný kombinacemi – 2

dokument – 13

olejnička – 8

velká olejnička – 9

křesadlo – 15

laudanum – 5

lektvar zdravého rozumu – 23

Začínáte v nádherné vstupní hale. U vstupu do haly seberte ze země dokument Instructions. Běžte vlevo od schodiště, kde je několik regálů. Z polic seberte lucernu a dokument Welcome. Vyjděte po schodech nahoru a na zábradlí leží Key to Enter to House of Creep. Tím si odemkněte dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Jděte ke krbu a seberte z něj laudanum. Vyjděte po schodech nahoru a otevřte almaru, ve které jsou 3 lahvičky. Ty odneste do sousední místnosti a na každou barevně osvětlenou vázu položte jednu lahvičku. Poté se vlevo objeví teleport, do kterého vstupte. Octnete se v přihrádce psacího stolu v místnosti, která je však na vaše poměry neuvěřitelně zvětšená. Vylezte z přihrádky a vlevo na polici jsou 3 laudanum. Přes malý stolek vyskočte na židli ze židle poté na psací stůl. Na stole leží OLEJNIČKA. Přejděte po prkně k regálu a seberte 2 lektvary zdravého rozumu. Z regálu shoďte dolů knihu, protože ji budete za chvíli potřebovat. Nyní jděte do opačného rohu místnosti, kde leží na zemi dokument My Remaining. V almaře jsou 2 cihly, které si rovněž vyndejte. V dalším rohu je komoda, o kterou je opřené koště. Vylezte po koštěti jako po žebříku na komodu a poté po plošinkách vyjděte na vrchol skříně. Na skříni je klíč, který shoďte dolů a poté sami opatrně slezte. Nyní musíte dřevěnou bednu dotáhnout pod dveře. Vedle ní dotáhněte knihu, kterou jste si shodili. Na knihu položte jednu cihlu naležato a druhou vedle ní nastojato. Klíč položte na vrchol bedny a po provizorním schodišti vyskákejte na vrchol bedny. Nyní musíte klíč umístit tam, kde je nahoře železná destička. Tím si odemknete dveře. Projděte chodbou ke dveřím do další úrovně a vstupte do nich.

Octli jste se v dlouhé chodbě s mnoha dveřmi. Vstupte do prvních dveří vpravo a z okenní římsy seberte 2 křesadla. Vlevo v polici mezi knihami je Key. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte další dveře vlevo. Vzadu za bednami a sudy je truhla a v ní 2 VELKÉ OLEJNIČKY. Ve vzduchu visí Key, tak ho seberte . Vyjděte zpět do chodby a nyní si klíčem odemkněte druhé dveře vpravo. Vzadu za bedýnkami leží v koutě zrezivělý klíč. Vraťte se do chodby, projděte téměř na její konec a klíčem si odemkněte poslední dveře vlevo. Vzadu ve skříni leží mezi pytli Key, který seberte a vyjděte znovu do chodby. Jděte chodbou zpět a odemkněte první dveře vlevo. Vstupte do místnosti zaplavené vodou, kde vlevo na stole leží dřevěný kbelík, dokument The Tonicum a 2 lektvary zdravého rozumu. V pravé části místnosti leží na stole obřadní dýka. Dýku použijte na houbu v rohu a seberte jedovou žlázu. Pod tekoucí vodu dejte kbelík z inventáře a seberte kbelík s vodou. Do sklenice na stole vložte část rostliny a seberte hotové Weyerovo tonikum. To použijte na prostřední stůl vpravo a seberte Key. Vraťte se do chodby, projděte na konec, kde si klíčem odemkněte dveře do další úrovně a vstupte do nich.

V chodbě vejděte do dveří vlevo a mezi policemi padlého regálu najdete Key. Vraťte se do chodby a tímto klíčem si odemkněte protější dveře. Dostanete se do další chodby. Vstupte do malé místnosti vlevo, kde seberte ze stolu dokument torture1 a z mučící panny seberte zrezivělý klíč. Vyjděte zpět do chodby a klíčem si odemkněte další dveře po levé straně. Ze stolu vlevo seberte dokument torture2 a uvnitř železného býka je další zrezivělý klíč. Vraťte se do chodby a nyní si naposled sebraným klíčem, odemkněte dveře vlevo na konci chodby. Ze stolu seberte dokument torture3 a na zadní straně jehlanu visí opět zrezivělý klíč. Vyjděte zpět do chodby a vraťte se na začátek do první chodby. Vpředu jsou dveře do další úrovně, ale zatím nepřístupné. Odemkněte si dveře vpravo a vzadu v místnosti prohledejte nejprve zásuvky psacího stolu – najdete Key. Poté prohledejte přihrádku a seberte 6 křesadel. Vraťte se zpět do chodby a odemkněte si dveře naproti. Tato místnosti byla zřejmě kdysi noclehárnou. V rohu za postelí leží na zemi Key. Vyjděte zpět do chodby, posledním klíčem si odemkněte dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Jděte na rozcestí a poté vlevo, kde stojí brnění. Klikněte na helmu a – uvidíte. Vraťte se zpět do chodby, ze které jste přišli a klikněte na podstavec na zemi – seberete VELKOU OLEJNIČKU. Poté vysbírejte 10 lektvarů zdravého rozumu, které jsou zapíchané ve stěně. Jděte zpět na rozcestí, dejte se vpravo a klikněte na šikmé dveře. Přenesete se podivného světa, kde na ležícím těle je spousta brnění. Přejděte po obřím těla na konec a vstupte do dveří do další úrovně.

Octli jste se v dlouhé prosvětlené chodbě. Vejděte do prvních dveří vlevo a z psacího stolu seberte dokument Death1. Vraťte se do chodby a vstupte do dalších dveří vlevo. Vpravo vedle almary leží na zemi dokument Death2. Vyjděte zpět do chodby a jděte do dalšího pokoje vlevo. V mezeře mezi postelí a skříní leží dokument Death3. Vraťte se do chodby a vejděte do další místnosti vlevo. V přihrádce psacího stolu najdete dokument Death4. Vyjděte opět do chodby a vstupte do poslední místnosti, kde najdete v zásuvce psacího stolu dokument Death5. Vraťte se do chodby, projděte na její konec a pokračujte dveřmi do další úrovně.

Octli jste se v dlouhé úzké chodbě. Projděte na konec, vstupte do dveří a octnete se v další chodbě pod schodištěm. Vejděte do dveří vpravo a po skončení monologu seberte z psacího stolu Key a 2 OLEJNIČKY. Dveřmi vpravo vstupte do bonusového levelu.

Z komody seberte 5 lektvarů zdravého rozumu a ze zásuvek 2 OLEJNIČKY. Ze skříně seberte Key, z psacího stolu VELKOU OLEJNIČKU a ze zásuvky laudanum. Vstupte do chodby a projděte na její konec. Po stranách je sice hromada zamčených dveří, ale těmi se dál nedostanete. Na dveře na konci použijte klíč z inventáře a poté se masívními dveřmi vrátíte do předchozí úrovně.

Jste opět v místnosti s počítačem. Vyjděte na chodbu a můžete si klíčem odemknout dveře vlevo vedle schodů. Za nimi je však jen krátká temná chodba a monstrum. Na konci chodby jsou dveře do další úrovně, ovšem nepřístupné. Vyjděte tedy po schodech nahoru. Na konci chodby se strop snižuje a jsou tu dveře do další úrovně. Jakýsi teleport vás však přenese zpět dolů do chodby. Vyjděte opět nahoru a nyní již můžete normálně vstoupit do dveří.

Projděte chodbou a v místnosti je vpravo na psacím stole dokument … a pod papírovými deskami Key. Jděte zpět do chodby a tímto klíčem si odemkněte dveře vlevo. Vstupte do malé ložnice, kde vlevo v zásuvce komody najdete lektvar zdravého rozumu. Přistavte si židli k posteli a na stříšce nad postelí najdete další Key. Z místnosti vedou další dvoje dveře. Levé dveře si odemkněte tímto klíčem. V regálu vpravo je VELKÁ OLEJNIČKA a OLEJNIČKA a vlevo mezi džbány je Key. Na konci chodby jsou v nakloněném regálu vpravo 3 křesadla. Klíčem si odemkněte dveře vpředu a vstupte do místnosti, kde prohledejte skříň vlevo – najdete zrezivělý klíč. Tím si odemkněte dveře vlevo od skříně. V temné místnosti je psací stůl a v jeho zásuvce OLEJNIČKA. V tom okamžiku se objeví v sousední místnosti monstrum. Nalákejte ho za sebou, postavte se před zamčené dveře a nechte ho, aby tyto dveře úderem rozdrtilo. Poté vběhněte rychle do dveří do další úrovně.

Vejděte do místnosti s mučící pannou a pokračujte do dveří vpravo. V chodbě seberte ze země 3 VELKÉ OLEJNIČKY. Vstupte do dveří vlevo a z komody vpravo seberte OLEJNIČKU, VELKOU OLEJNIČKU a 3 křesadla. Poté klikněte na zásuvky druhé komody a nakonec klikněte na předmět ve spodní zásuvce komody. Druhé dveře v místnosti se rozpadnou. Vstupte tedy do sousední místnosti, kde jsou vzadu dvoje dveře. Mezi nimi leží na zemi Key. Tím si odemkněte pravé dveře, projděte krátkou chodbou a vstupte do dveří vpravo. V malé komoře seberte ze stolu páčidlo. Nyní se vraťte na začátek do místnosti s mučící pannou. Naproti jsou ještě jedny dveře, které vylomte páčidlem a následně vstupte do dveří do další úrovně.

Octli jste se na jakémsi balkóně. Vstupte do prvních dveří vlevo, projděte na konec chodby a ze železné skříně seberte zrezivělý klíč a 3 lektvary zdravého rozumu. Vraťte se na balkón, po cestě klikněte na podivnou panenku před dveřmi a klíčem si odemkněte další dveře vlevo. Projděte na konec chodby a vstupte do místnosti, kde je 5 podstavců. Jděte zpět na chodby a na dvou policích po stranách jsou 4 předměty. Umístěte je na podstavce v místnosti. Jděte znovu do chodby, kde uvidíte ve vzduchu poslední předmět, který bude před vámi utíkat. Až se konečně přestane hýbat doneste ho na poslední podstavec. Po několika scénách se octnete v chodbě, kde vstupte do dveří do závěrečné úrovně.

Jste na dně jakéhosi vodního kanálu. Jděte na konec, kde klikněte na klíč v truhle a tím hra končí.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář