Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – In Lucy's Eyes

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o excelentní záležitost srovnatelnou například s The Great Work, Emma's Story, Tenebris Lake, The Seed nebo Followed by Death. In Lucy's Eeys sice neoplývá takovou adventurní rozmanitostí jako The Great Work, neobsahuje cestování po jiných světech jako Emma's Story, ale v jednom všechny výše jmenované skvosty na hlavu poráží – a tím je atmosféra. Hra má atmosféru tak hrůzostrašnou a depresivní, že něco takového jsem neměl možnost vidět ani v Awakening to the Shattered Life. Už jen úvodní venkovní lokace, kde vidíte v dálce impozantní hrad, dává tušit, že vás čeká nevšední zážitek. Když k tomu připočtu rozmanité úrovně uvnitř hradu, úplně jiná monstra, jiné nasvícení objektů a další věcí... Opravdu je na co se dívat. Úrovně jsou sice poněkud rozlehlejší jako tomu bylo například v Tenebris Lake, což může někomu působit obtíže s orientací, ale právě tento zdánlivý nedostatek hře dodává něco navíc. Rozlehlé a většinou prázdné úrovně působí o to více depresivněji na psychiku a vyvolávají ve vás pocit izolovanosti a ztracenosti. Zajímavým inovativním prvkem je to, že ve hře nejsou klasické zdroje světla, ale pouze sirky. Ty budete nacházet různě poházené po úrovních. Sirka však hoří jen malou chvíli a poté se opět ocitáte v temnotě. Pokud si sirky vyplýtváte máte smůlu. Naštěstí jich není zas takový nedostatek, takže nehrozí, že byste potmě zůstali delší dobu. Pokud chce zažít opravdu nevšední zážitek ze světa Amnesie, který v některých aspektech překonává základní hru, pusťte se do In Lucy's Eyes.

Outside

Na začátku jděte jedinou možnou cestou stále vpřed až se dostanete k rozbitému mostu přes divokou řeku. Jděte kousek nazpět, zahněte vpravo a dojdete k malému domku. Vejděte dveřmi dovnitř a ze stolu seberte dokument Watch Guard's Note. Venku před domkem je několik prken. Doneste první prkno k mostu a to se automaticky umístí do pozice na mostě. Jděte pro druhé prkno, avšak to jaksi umístit nejde (alespoň mně to nešlo). Zkuste trochu zaimprovizovat a položte prkno šikmo tak, aby se opřelo o první prkno a o závěrečnou část mostu. Dostaňte se po prknech na druhou stranu, dojděte jedinou možnou cestou k hradní bráně a klikněte na ni.

Castle Entrance

Jděte do vstupní haly, kde na vás spadne lustr. Až se vzpamatujete vyjděte po schodech nahoru a vstupte do dveří, které vedou do pokojů pro hosty.

Guest Rooms

Ze stolu seberte Matchbox, ve kterém jsou 2 MATCHES. Vstupte do prvních dveří vlevo, vyjděte po schodech nahoru a vstupte do místnosti, kde leží na stole 3 MATCHES. Vraťte se do chodby a pokračujte do posledních dveří vlevo. Vlevo na stole leží dokument Anna's Diary – Arrival to the Castle (1/2). Jděte do dalších dveří vlevo, projděte krátkou chodbou a v následující místnosti najdete na polici 4 MATCHES. Pokračujte do dalších dveří a dostanete se do haly, kde je schodiště zablokované různým hramapádím. Jděte do postranní chodby a projděte na konec, kde najdete 3 MATCHES. Jděte zpět ke schodišti a vlevo je regál, po kterém se dá vyšplhat nahoru jako po žebříku. Dejte se vlevo do místa, kde se chodba rozdvojuje. Vpravo jsou dveře, do kterých se podíváme později. Dejte se vlevo a držte se stále vpravo, abyste se dostali do malé ložnice, kde najdete ležet dokument Anna's Diary – Arrival to the Castle (2/2). Nyní se můžete vrátit zpět na křižovatku a jděte rovně do dveří. Projděte několika místnostmi až dorazíte do velké místnosti, kde leží vlevo na stole 3 MATCHES. Opodál se povaluje Ladder. Pokračujte do dalších dveří a octnete se na rozcestí, kde jsou vlevo dveře do další úrovně. Nejprve jděte rovně a vstupte do dveří vpravo. V malé skladištní místnosti najdete na bedně 4 MATCHES. Vraťte se zpět ke dveřím do další úrovně. Ty jsou však nepřístupné. Použijte žebřík z inventáře na stěnu vlevo nahoře a vylezte nahoru. Spadnete, budete mít vidiny a po chvíli se opět vzpamatujete. Vylezte tedy po žebříku nahoru. Zde jsou další dveře do knihovny, do kterých vejděte.

Library

Sejděte po schodech dolů a na třetím stole leží 2 MATCHES. Pokračujte do dveří u paty schodiště a v chodbě najdete v polici vlevo další 2 MATCHES. Jděte do další haly, kde vzadu vystoupejte po schodech na ochoz a na pravé straně ochozu vstupte do dveří. V místnosti najdete na polici 3 MATCHES a Sanity Potion. Vraťte se na ochoz, obejděte ho a vstupte do dveří vlevo. Dejte se do dalších dveří vpravo a v místnosti najdete na jednom ze psacích stolů ležet 5 MATCHES. Jděte zpět do chodby a vstupte do dveří rovně před vámi. Projděte na konec místnosti, vejděte do dalších dveří, sestupte dolů ke dveřím, které vedou do archívů, a vstupte do nich.

Archives

Jděte hned do prvních dveří vpravo a v malé místnosti najdete na polici Sanity Potion. Vraťte se do chodby a vstupte do posledních dveří vpravo. Postupujte chodbami vpřed až ke schodišti, po kterém sestupte dolů. Cestu dál blokuje zavřená padací mříž. Pod schodištěm leží páka, kterou umístěte do díry ve zdi vedle mříže. Zatáhněte za páku směrem nahoru a mříž se otevře. V temné chodbě chodbě vejděte do dveří vpravo a z regálu vpravo seberte Sanity Potion. Obejděte regály a z druhé strany seberte 3 MATCHES. Vraťte se do chodby a projděte do místnosti na konci, ze které vede na druhé straně schodiště. Vyjděte po tomto schodišti nahoru a vpravo ze stolu seberte Door Mechanism Key 1 a dokument Steam Powered Door Engine Manual. Vzadu v jedné polici leží 5 MATCHES. Jděte do dveří vlevo a na konci je zavřená mříž, kterou zkuste zalomcovat. Jděte chodbou zpět a z regálu vlevo spadne několik předmětů. Seberte ze země Door Mechanism Key 2. Jděte zpět do předchozí místnosti a pokračujte do dveří vlevo. Sestupte dolů do ovládací místnosti padací mříže. Vlevo na zemi leží Laudanum. Oba klíče z inventáře použijte na klíčovou dírku na stěně vpravo. Poté rychle otočte ventilem na zdi než vás horká pára zabije. Vraťte se nahoru, jděte znovu do chodby vpravo a mříž na konci je nyní již zvednutá. Za ní je vpravo ulička mezi regály. Na regálech vlevo najdete Sanity Potion a vpravo 3 MATCHES. Pokračujte krátkou chodbou, kde vejděte do dveří vlevo a na jednom z regálu vpravo leží 2 MATCHES. Vraťte se do chodby a jděte dál až na konci vejděte do dalších dveří vlevo. V malé kanceláře najdete Laudanum. Jděte zpět do chodby a vstupte do nedalekých dveří. Projděte na konec chodby a vejděte do dveří do další úrovně.

Basement

Projděte chodbou a vstupte do dveří vpravo. Hned za dveřmi je truhla a v ní 3 MATCHES. Jděte do dveří vlevo a na konci vpravo jsou dveře zablokované bednami. Odházejte a odtahejte bedny a projděte dál. Vlevo na polici regálu leží 2 MATCHES. Po levé straně je schodiště vedoucí dolů, po kterém sestupte a octnete se ve stoce. Jděte stále vpřed a na konci je na velké bedně vlevo 5 MATCHES. Vraťte se zpět do místa, kde je zábradlí přerušené. Přejděte přes stoku na druhý chodník a dejte se nejprve vpravo. O kousek dál leží vlevo 2 MATCHES. Dojděte na konec, kde najdete další 2 MATCHES a Sanity Potion. Nyní se vydejte po této straně chodníku na opačnou stranu, kde je chodba a na jejím konci jsou dveře vedoucí do další úrovně. Klikněte na ně, avšak projít tudy nebude možné. Vraťte se zpět do stoky, přejděte na chodník na druhou stranu po straně jsou nově odemčené dveře. Sejděte po schodech dolů a vejděte do dveří naproti. Prohledejte police v okolí zelené jámy a seberte Sanity Potion. Dalšími dveřmi se vraťte opět do chodby, ze které vede další schodiště dolů. Sestupte po něm a dostanete se na strojovny, kde vpravo na zdi je ventil a nad ním visí dokument Flooding Emergency Door. Na osy je třeba dát 4 ozubená kola. První je hned vlevo od vás. Vejděte do dveří, které vedou dál. V této místnosti jsou zbylá 2 ozubená kola. Dejte je na svá místa a zatáhněte za páku mezi koly. Z chodby se k vám začne přibližovat monstrum. Rychle otočte ventilem vlevo. Poté se opět zhroutíte na zem. Až se proberete jděte zpět do místnosti za strojovnou a pokračujte do dveří vlevo, kde leží ve výšce na trámu 2 MATCHES. Vyjděte po schodech nahoru a vyjdete zpět ve stoce. Dejte se vlevo ke dveřím do další úrovně, které jsou nyní již přístupné.

Cellar

Nejprve jděte do dveří vpravo, sestupte po krátkém schodišti a v místnosti na konci leží na stole 2 MATCHES. Vraťte se na začátek a pokračujte dál do dveří vpravo. Jděte stále vpřed až přijdete ke schodišti vedoucímu dolů. Sejděte dolů a projděte dveřmi. Chodba se zaplaví vodou. Zajděte vlevo do strojovny, kde leží v pravém zadním rohu 3 MATCHES. Vraťte se do chodby a brzy se dostanete k místu, kde se chodby rozchází. Po chvíli se opět spojí a v tomto místě najdete na bedně 3 MATCHES a Laudanum. Projděte mezi ucházející párou a octnete se na křižovatce chodeb. Vpravo jsou padací dveře, které však nelze pomocí ventilu otevřít, jelikož místnost za nimi je zaplavena vodou a tlak vody na dveře příliš velký. Jděte tudíž vlevo a vejděte do dveří. Za nimi je ovládací místnost, ve které je zapotřebí nejprve zatáhnout za 3 páky a nakonec otočit nadoraz ventil. Monstrum, které vás bude pronásledovat, je slepé, avšak má velice dobrý sluch. Vraťte se do chodby a nyní již budete moci dveře normálně otevřít. Otvírání však jde velice ztuha a navíc se k vám z druhé strany chodby opět přibližuje monstrum. Stačí, když pootevřete dveře na škvíru, kterou se budete moci protáhnout. Na druhé straně místnosti jsou dveře do další úrovně, do kterých vejděte.

Sewer

Na mostě leží na bednách vpravo 2 MATCHES. Přejděte most a vstupte do chodby. Vlevo jsou dveře, které vedou do malé skladištní místnosti. Z regálu vlevo seberte Glass Jar a o regál výše leží 2 MATCHES. Vraťte se do chodby a na rozcestí zahněte vpravo. Vstupte do dveří vpravo. V malé místnosti je vlevo nahoře sud, ue kterého kape olej. Použijte na kapající olej sklenici z inventáře a seberte Glass Jar of Oil. Vyjděte zpět do chodby a jděte dál vpravo. Dostanete se do velké místnosti, kde vylezte po žebříku nahoru na plošinu a z bedny seberte Engine Room Key. Sejděte dolů a jděte do další chodby. Touto chodbou se dostanete zpět na rozcestí, kde jste odbočovali vlevo. Než tam přijdete najdete vlevo dveře, za kterými jsou ještě jedny zamčené dveře. Použijte na dveře klíč z inventáře a vstupte do strojovny. Možná jste si předtím všimli ve velké místnosti rotujícího mlýnského kola, které vám brání v další cestě. Pákami ve strojovně se ovládá rotující kolo. Levá páka je však zaseknutá, takže na ni použijte olej z inventáře. Dejte obě páky do polohy vpravo a jděte zpět do velké místnosti. Lopatky kola se otáčejí velice pomalu, takže můžete mezi nimi opatrně projít. Sejděte po schodech dolů a jděte na konec levého chodníku. Zatáhněte za páku na zdi a jděte zpět, protože po pravé straně se vám otevřela padací mříž. Za mříží je místnosti a v ní ventil, kterým zatočte. Tím snížíte hladinu vody v chodbě. Vraťte se do chodby a seskočte dolů do kanálu. Projděte až na konec, kde je velká truhla a v ní 6 MATCHES. Jděte o kousek zpět a vyšplhejte po žebříku vpravo. Nahoře seberte 2 MATCHES. S rozběhem skočte na sousední chodník a dojděte po něm k železným dveřím. Projděte do chodby a na křižovatce zahněte vpravo. Za dveřmi je nevelká místnost a v ní v regálu vlevo 2 MATCHES a v regálu vpravo Laudanum. Vraťte se do chodby a pokračujte dál druhou chodbou. V chodbě si přistavte bedničky k překážce a přeskočte na druhou stranu. Vzadu je vchod do tunelu, do kterého seskočte, a prolezte na jeho konec. Projděte chodbou a před vámi je kruhová šachta s žebříkem, které vedou dolů. Slezte po žebříku dolů a budete automaticky pokračovat do další úrovně.

Mines

Na bednách vpravo leží 7 MATCHES. Jděte na rozcestí a rozhlédněte se. Uvidíte 2 žebříky vedoucí kamsi nahoru. Když vylezete po žebříku vpravo, najdete nahoře na bednách 3 MATCHES a Laudanum. Když vylezete po levém žebříku a poté ještě po jednom, najdete Ladder a 4 MATCHES. Slezte dolů a pokračujte na konec slepé chodby, kde najdete na zemi 3 MATCHES a Sanity Potion. Vraťte se do místnosti s prvním žebříkem a odtud vede dlouhá temná chodba do velkého sálu. Uprostřed sálu jsou na sobě naskládané bedny. Přidejte na vrchol hromady ještě jednu bedničku a vyskočte přes bedny nahoru na střechu přístřešku. Odtud přeskakujte po plošinách až se dostanete k žebříku, po kterém vyšplhejte nahoru. Projděte ke dveřím do další úrovně a vstupte do nich.

Mine Tunnels

Kousek dál vlevo leží na bedně 5 MATCHES a o něco dál za důlním vozíkem najdete 2 MATCHES. Sejděte dolů do velké místnosti a ze stolu uprostřed seberte dokument The New Explosive. Vedle leží nádoba s nějakou chemikálií. Jděte místností až k závalu, který vám brání v další cestě. Ze země seberte Potassium Nitrate a jděte zpět ke stolu. Chemikálii z inventáře přidejte do nádoby na stole a z černé hromádky vpravo seberte Charcoal. Ten rovněž přidejte do nádoby a seberte hotový výrobek – Chemical Jar. Umístěte chemickou výbušninu u závalu a rychle běžte pryč, protože bude následovat mohutná exploze. Sestupte dolů, u propasti slezte po žebřících a jedinou možnou cestou se dostaňte ke dveřím do další úrovně. Na vozíku leží 2 MATCHES. Pak už jen vstupte do dveří.

Dungeon

Na osvětleném rozcestí leží na bedně 3 MATCHES. Dejte se vpravo a přijdete k dřevěné konstrukci, pod kterou je velká truhla. Z truhly seberte 2 MATCHES a Laudanum a dále je tu páka. Zvedněte páku, jděte zpět na poslední rozcestí, pokračujte vpravo a po pravé straně jsou těžké padací dveře. Vedle nich je otvor pro páku. Sem páku vložte a zatáhněte za ni. Projděte do místnosti, ze které vedou další dvoje dveře. Vlevo je další truhla a v ní 2 MATCHES. Vyjděte jedněmi z dveří do chodeb a zahněte vpravo do slepé chodby s mřížovaným okénkem. Zde budete svědky zajímavého výjevu. Běžte chodbami dál a na dalším rozcestí zahněte vlevo a vstupte do dveří vlevo. V místnosti jsou mezi bednami vlevo Laudanum a Sanity Potion a vzadu v osvětleném hřbitovním výklenku 3 MATCHES. Vyjděte zpět do chodby a dejte se vpravo a rovně. V ohybu chodby najdete v prvním výklenku vlevo 2 MATCHES. Pokračujte až na slepý konec, kde seberte u závalu opět 2 MATCHES. Vydejte se chodbou zpět a objeví se monstrum. Nemá cenu se mu snažit utéct. Budete zajati a odvlečeni do vězení. Ve vězení běžte ke dveřím a přilákejte pozornost monstra, aby vyrazilo dveře. U schodů jsou dvoje dveře. Za levými dveřmi najdete Laudanum a za pravými je vchod do podzemního tunelu. Seskočte dolů, lezte vpřed a po cestě seberte 3 MATCHES. Vylezte ven a pokračujte na druhou stranu, kde je červeně osvětlený vchod do dalšího tunelu. Odtahejte na stranu předměty a prolezte i tímto tunelem. Zahněte do slepé odbočky vlevo a seberte 5 MATCHES. Projděte chodbou s mřížemi po stranách za pravou mříží je k sebrání Laudanum. Chodba dál je zavalení, takže vylezte po žebříku nahoru, poté ještě po jednom, přejděte horem za zával a opět sestupte dolů. Nyní už jen zbývá projít na konec a vstoupit do dveří do další úrovně.

Burial Chamber

Tady jen čekejte až podivný hlas domluví. Pak jděte ke vchodu do temného tunelu vlevo. Sledujte co se bude dít a poté bude následovat konec hry a titulky.

uložené pozice

videoukázka

čeština

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář