Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Infekce

Autor návodu-Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jmenujete se Viktor a jste věhlasným lékařem. Hrabě Vladimír sídlící kdesi v Prusku na hradě Regensburg vás zve na své panství. Důvodem je náhlé propuknutí epidemie moru. Účinným lékem je Kalamín, jehož vydatnou zásobu vezete s sebou. Jedná se sice o nepříliš dlouhou, avšak nadprůměrnou hru ze světa Amnesie. Bohužel, opět zjišťuji, že tato česká Custom Story je totožná s jinou jménem Castle of Devastating Diseas, takže je jasné, že tady někdo někoho vykradl. Původně jsem se domníval, že se jedná jen o počeštěnou verzi výše uvedené hry s přidaným novým názvem, avšak český autor v titulcích uvádí, že je tato Custom Story jeho. Tak nevím...

STATISTIKY

dokument – 6

olejnička – 8

sud s olejem – 2

křesadlo – 43

Laudánum – 5

Lektvar zdravého rozumu – 7

Vstup

Začínáte s Kalamínem v inventáři. Vstoupili jste do starého hradu. Vejděte do dveří vpravo a z police seberte lucernu a 2 křesadla. V koutě stojí SUD S OLEJEM (100% lucerny). Vraťte se do chodby a pokračujte do dalších dveří vlevo. Na konci chodby jsou dveře do další úrovně, do kterých vstupte.

Sekce 1

V chodbě vejděte do prvních dveří vpravo a v postranní chodbě pokračujte do druhých dveří vpravo. Z regálu vlevo seberte 2 křesadla a z psacího stolu dokument Oznámení. Vraťte se do hlavní chodby a jděte do další postranní chodby. Za druhými dveřmi vpravo seberte z regálu další křesadlo. Jděte zpět do hlavní chodby a poté vstupte do dveří na konci, které vedou do strojovny.

Strojovna

Nejprve se dejte vpravo a poté do dveří vlevo. Dostanete se tak do kotelny. Přineste si z uhelny tři žhavé kusy uhlí a vložte je do pece. Zavřete poklop a zatáhněte za páku na stěně. Poté se vydejte chodbami na druhou stranu, sejděte po schodech dolů a dojdete do místnosti s potrubním vývodem a skleněnou nádobou. Nalijte do sklenice Kalamín z inventáře a zatáhněte za další páku na stěně. Dveřmi vlevo vejděte do skladištní komory a z polic regálu posbírejte 4 křesadla (jedno je na horní polici). Vraťte se zpět na začátek úrovně a dejte se opět druhou chodbou, na jejíž konci vstupte do dveří do další úrovně.

Sklepení

Po levé straně jsou dveře, kterými vejděte od osvětlené chodby. Na konci vlevo leží dokument Moje poslední slova. Vraťte se zpět za dveře a pokračujte dál vlevo. Počkejte až monstrum probourá dveře a tudy se vydejte dál. Sejděte po schodech dolů, kde se cesta dělí. Levou chodbou se dostanete k těžkým padacím dveřím, které jsou zavřené. Vydejte se tedy směrem vpravo. Dostanete se do velké podzemní místnosti. Vstupte do prvních dveří vlevo a zpod hromady prken seberte 2 křesadla. Vraťte se do velké místnosti a vejděte do dalších dveří vlevo, za kterými najdete malou truhlu a v ní OLEJNIČKU. Vyjděte zpět do velké místnosti a vstupte do posledních dveří na druhé straně. Na římse leží páka, kterou zdvihněte a neste chodbami až k padacím dveřím. Vložte páku do otvoru ve zdi vlevo a zatáhněte za páku směrem nahoru. Projděte pod dveřmi a raději je za sebou zavřete druhou pákou na zdi. Před vámi jsou další padací dveře. Vejděte do druhých dveří vlevo a opět doneste páku do pákového mechanizmu. Projděte i pod těmito dveřmi a v chodbě vstupte do prvních dveří vpravo. V malé místnosti seberte 2 křesadla a vraťte se do chodby, ze které pokračujte do druhých dveří vlevo. Z malé bedny seberte klíč od věznice, vyjděte zpět na chodbu. Projděte na konec, klíčem odemkněte visací zámek na mříži a vstupte do dveří do další úrovně.

Sekce 3

Dejte se vpravo, projděte dveřmi a vstupte do druhých dveří vlevo. Ze zásuvky psacího stolu seberte křesadlo a ze zásuvky komody další křesadlo. Vraťte se do chodby a na nejbližším rozcestí zahněte vpravo. Pod schodištěm je velká truhla a v ní OLEJNIČKA, Laudánum a Lektvar zdravého rozumu. Vyjděte po točitém schodišti nahoru a octnete se v dlouhé chodbě, kde je několik postranních dveří. Jedny dveře vlevo vedou do místnosti, v jejíž zadní části je sud s kyselinou. O něco dál jsou po pravé straně dveře, kterými se dostanete do skladištní komory, kde v regálu vpravo najdete laboratorní nádobu a na protějším regálu křesadlo. Jděte k sudu s kyselinou, použijte na něj sklenici a získáte nádobu s kyselinou. Jděte na konec chodby a doneste si tam nějakou bednu. Dveře ústí na balkón velkého sálu, kde postavte k zábradlí bednu a přeskočte přes zábradlí dolů. Zajděte do nedalekých dveří, odházejte bedny a z truhly vzadu seberte kladivo a Laudánum. Vraťte se do velké místnosti a pokračujte vpravo dokud nedojdete k mříži zamčené na visací zámek. Na zámek použijte nejprve kyselinu, poté kladivo a cesta dál je volná. Vpravo je malá místnosti a vzadu truhla a v ní OLEJNIČKA. Na konci místnosti vstupte do dveří. Projděte na konec chodby a vejděte do dveří do další úrovně.

Chodba

Vlevo na stole leží dokument Podivné slizy, OLEJNIČKA a 3 křesadla. Po chvíli vás začne pronásledovat rudý sliz. Utíkejte chodbou vpřed a vstupte do dveří vlevo. Z truhel posbírejte 7 křesadel a z regálu si vezměte páku. Na chodbě zatáhněte za páku u padacích vrat a tato se ulomí. Vložte do otvoru náhradní páku, zatáhněte za ni směrem nahoru a cesta dál je volná. Jedinou možnou cestou se dostaňte ke dveřím do další úrovně a vejděte do nich.

Sekce 1

V této úrovni jste už jednou byli. Vyjděte do hlavní chodby, dejte se vlevo, vstupte do dveří vlevo a pokračujte do dveří na konci.

Sekce 2

Nedaleko vás je regál a v něm 3 křesadla. Vyjděte po schodišti nahoru a vlevo v koutě je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Vstupte do větší místnosti, obejděte zídku a z truhly seberte Lektvar zdravého rozumu a 2 křesadla. Další Lektvar zdravého rozumu je v jedné ze zásuvek komody vlevo za rohem. Nedaleko jsou dveře vedoucí do vinné místnosti, kde je v jedné přihrádce regálu na vinné lahve OLEJNIČKA. Vraťte se do velké místnosti a pokračujte vpravo na konec, kde vstupte do dalších dveří. Dejte se vlevo do postranní chodby a vejděte do dveří vpravo. V laboratoři jsou vpravo v regálu Laudánum a Lektvar zdravého rozumu a v jiném regálu o kousek dál vpravo 3 křesadla. Z psacího stolu seberte dokument Pár informací a ze zásuvek klíč od skladu a další křesadlo. Vraťte se do hlavní chodby a jděte do předposledních dveří vpravo, za kterými seberte z římsy 2 křesadla. Vyjděte opět do chodby a nyní vstupte do posledních dveří vpravo. Z římsy seberte Laudánum a Lektvar zdravého rozumu a opět se vraťte do chodby. Jděte po schodech dolů a poté do dveří pod schody. Sejděte po dalších schodech dolů do sklepa. Vstupte do prvních dveří vpravo a z police seberte Laudánum a křesadlo. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte dveře na konci. Ve skladištní místnosti seberte z bedny vpravo dokument Zničená ventilace. V tom okamžiku za vámi zapadnou dveře a vzápětí začnete prudce ztrácet zdraví. Máte jen omezený čas na to, abyste se z místnosti dostali, jinak zemřete. Na čtyřech místech po okraji místnosti jsou celkem 4 truhly. Jedna je prázdná, další dvě obsahují 2 Lektvary zdravého rozumu a poslední páčidlo a OLEJNIČKU. Páčidlem uhoďte do dveří a poté budete moci z místnosti vyjít ven do chodby. Vyjděte po schodech ze sklepa do místnosti se schodištěm a vstupte do dveří naproti, které vedou do hlavní haly.

Hlavní hala

Vpravo jsou těžké padací dveře, u kterých je páka. Zatáhněte za ni a před vámi se otevře rozsáhlá hala. Po stranách jsou schodiště vedoucí do dalších úrovní. Vyjděte po pravém schodišti a vstupte do úrovně Ubytovna.

Ubytovna

Jděte nejprve do levé chodby a vstupte do dveří. Ze zásuvky komody seberte OLEJNIČKU a křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte rovně do protější chodby. Jděte do dveří vlevo a v pokoji seberte 2 křesadla. Ve stejné místnosti je poškozené okno. Prohoďte oknem židli a po venkovních římsách přeskákejte k oknu dalšího pokoje. V tomto pokoji seberte ze stolu klíč ke knihovně (1) a poté se po venkovních římsách vraťte zpět do chodby. Tím máte v této úrovni splněno a můžete jít zpět do hlavní haly.

Hlavní hala

Jděte ke dveřím nad protějším schodištěm, použijte na ně páčidlo a poté do nich vejděte.

Kuchyně

Jděte do druhých dveří vpravo a v této místnosti seberte klíč ke knihovně (2). Poté se můžete vrátit zpět do hlavní haly.

Hlavní hala

Jděte nazpět do chodby, do které jste poprvé do této úrovně vešli. Za dveřmi vpravo je krátká chodba, na jejímž konci jsou dveře do knihovny, do kterých vstupte.

Knihovna

Na dveře vpravo použijte první klíč a v místnosti seberte z police vpravo OLEJNIČKU. Vzadu na stěně je tlačítko, které stiskněte. Vraťte se do chodby a druhým klíčem si odemkněte dveře vlevo. I v této místnosti stiskněte tlačítko na stěně a tím jste si odemkli dveře na konci chodby. Za těmito dveřmi je podlouhlá místnosti s pákami po stranách. Z psacího stolu vpravo seberte dokument Mechanismus dveří a z přihrádky 2 křesadla. Za páky na stěně zatáhněte následovně:

levá stěna: nahoru, nahoru, dolů

pravá stěna: nahoru, nahoru, nahoru

zadní stěna: dolů, dolů

Po správném nastavení se modře zableskne a poté můžete opustit úroveň.

Hlavní hala

Běžte na druhý konec haly a zatáhněte za páku u padacích dveří. Projděte krátkou chodbou a vstupte do dveří do závěrečné úrovně.

Vstup

Jste opět u vstupu do hradu. Chodbou se dostaňte na začátek, vyjděte z hradu a běžte podél domků vpřed, čímž hru zakončíte. V titulcích je ještě malý doslov k celému příběhu.

uložené pozice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář