Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Insanity: Nocturnal Confusion, Chapter 1

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o velice temný a hrůzostrašný příspěvek do světa Amnesie, tak trochu si beroucí příklad ze starých příběhů o upírech. Opět vás čeká starý a pochmurný hrad, jehož vládce je nesmrtelný a vaším úkolem bude ho porazit. Tím se v mnohém přibližuje základní hře, takže pokud vás zaujala základní hra, rozhodně nebudete zklamáni ani Insanity. I když Insanity není příliš známé DLC, rozhodně překvapí svou kvalitou a propracovaností. Obsahuje spoustu hrůzostrašných prvků – depresivně působících úrovní, lekaček apod. V tomto směru se zcela vyrovná takovým známým DLC jako jsou například Tenebris Lake, The Seed nebo Followed by Death.

STATISTIKY

Co se týče vedlejších předmětů: Oleje sice není zas tak moc, ale toto vyvažuje poměrně slušné množství křesadel. Obou druhů lektvarů naštěstí není zoufalý nedostatek jako v jiných hrách ze světa Amnesie, ale zase příliš mnoho jich také není. Poměrně slušné množství je i dokumentů. Celkově lze říct, že předmětů je přibližně průměrné množství. Olejem není třeba úzkostlivě šetřit, ale vyloženě plýtvat také ne. Ještě bych chtěl upozornit, že v úrovni Abandoned Factory, kde se skáče do propasti, je na druhé straně propasti několik předmětů. Některé z těchto předmětů je možné sebrat při skoku do propasti. Jelikož však tyto předměty nelze sebrat normální cestou a jejich sebrání je nejisté, nezahrnul jsem je do těchto statistik.

předmět v inventáři – 24

předmět získaný kombinacemi – 3

dokument – 16

olejnička – 17

křesadlo – 44

laudanum – 10

lektvar zdravého rozumu – 11

Cellar / Forest

Začínáte v ložnici. Slezte z postele a zpod polštáře seberte Bedroom Key. Jděte vlevo, kde je v koutě malá truhla. Nadzvedněte její víko a seberte OLEJNIČKU a 4 křesadla. Na opačné straně místnosti je psací stůl, ze kterého seberte dokument Feeling a bit Strange?, laudanum, lektvar zdravého rozumu a křesadlo. Jděte ke dveřím, které vedou z místnosti, a zpod dveří seberte dokument Where Have you Been? Dveře si odemkněte klíčem a projděte jimi do další místnosti. Ze stolu seberte An Old Key a rovněž dokument Letter to John. Projděte dveřmi vlevo do jídelny a ze stolu vpravo seberte dokument Dear Lord, What Went Wrong. Klíčem si odemkněte levé dveře a dostanete do místnosti s vězeňskou celou. Uvnitř cely leží na židli Very Old Key. Vraťte se do jídelny a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Octnete se na vrcholu schodiště, kde ze země seberte lucernu a také Study Room Key. Dolů do sklepa vedou dvoje schody jak vidíte. Pod každým schodištěm je zídka a na ní jsou nějaké předmět. Na zídce pod levým schodištěm je OLEJNIČKA a 4 křesadla; na zídce pod pravým schodištěm je další OLEJNIČKA a 2 křesadla. Ještě jedno křesadlo je na stejné zídce, ale o trochu dál vpravo. Přímo pod schodištěm je brána do vězení, která je však zamčená. V pravé části místnosti, do kterých vstupte. Dostanete se ven z budovy – do lesa. Vpravo je zamčená branka, do které se však potřebujete dostat. Pod ní leží dokument Lost Key. Vlevo u zdi je osvětlený stůl a nad ním je v jedné z polic OLEJNIČKA. Běžte po cestě lesem a brzy dorazíte k dalším domům. Spatříte monstrum, které vchází do dveří staré fabriky. Běžte za ním a vstupte rovněž do těchto dveří.

Abandoned Factory

Nacházíte se v opuštěné továrně. Nedaleko vede točité schodiště nahoru k mříži, která je však zamčená. Vejděte do temné chodby vlevo a projděte až na její konec. Kamenem rozbijte skleněný kryt stolku a seberte dokument The Little Riddle. V ohybu chodby se vám otevřely dveře. Projděte do červeně osvětlené chodby. Pod vámi je propast. Myslíte, že ji přeskočíte? Zkuste to, ale stejně nakonec skončíte ve vězeňské cele. Na druhé straně propasti je několik užitečných předmětů. Ty nelze normální cestou sebrat. Můžete je zkusit sebrat při skoku. V tom případě se je snažte sebrat olejničky, které se mi zdají nejdůležitější. Do statistik však tyto předměty nebudu zahrnovat, protože je jejich získání nejisté. Až tedy skočíte dolů a octnete se ve vězeňské cele nadzvedněte kbelík vpravo a sesbírejte 3 křesadla. Dveřmi vyjděte ven a dostanete se na malý hřbitov. Ze sudu vpravo seberte křesadlo a ze sudu vlevo další 2 křesadla. Vzadu za hodinami je v temnotě na zdi páka. Musíte si odházet sudy a poté za páku zatáhněte směrem dolů. Za vašimi zády se objevila řada brnění. Protáhněte se mezerou mezi brněním úplně vpravo a zdí. V osvětleném středu leží na zemi Cell Key. Vraťte se zpět k hodinám a vlevo jsou vyražené dveře, které vedou do temné vězeňské cely. Další dveře si odemkněte klíčem a dostanete se opět do chodby, ve které jste už jednou byli. Dejte se vlevo a dostanete do místnosti s fontánou. Po útoku přízračných monster se vám podlomí kolena. Až se vzpamatujete běžte na konec chodby do vstupní haly. Dejte se vlevo po točitém schodišti nahoru. Mříž, která byla předtím zamčená, je nyní otevřená. Ze země seberte lucernu. Jděte na konec místnosti, kde uvidíte nad sebou viset starého muže v poutech. Z díry ve stěně pod vězněm si seberte Old Man's Key. V tom okamžiku však z postranních dveří vyrazí několik monster. Rychle běžte po schodech dolů a vraťte se zpět do lesa.

Cellar / Forest

Běžte lesem zpět k domu. Vlevo jsou vrátka malého domku. Odemkněte si je klíčem, který jste sebrali u vězně, a vstupte do domku.

Old Man's House

Projděte do větší místnosti s hořícím krbem. Pod pohovkou leží laudanum a lektvar zdravého rozumu. Vstupte do dveří vpravo. Vpravo je stojan na vinné lahve a za ním leží OLEJNIČKA. Nyní se pusťte do prohledávání regálů. Na tom úplně vpravo jsou 2 křesadla, na třetím zprava lektvar zdravého rozumu a na dalších regálech ještě dál vlevo jsou ještě laudanum a další 2 křesadla. Vyjděte po schodech nahoru bude následovat mohutný výbuch. Přes dveře nad schody se nedostanete, protože za nimi zuří požár. Oknem vlevo vylezte na venkovní balkón a dalším oknem o kousek dál vlezte opět dovnitř. Mezi plameny projděte k psacímu stolu, kde seberte z přihrádky 2 křesadla, poté ze země dokument The Cursed a úplně až nakonec Small House Key. Octnete se opět ve velké místnosti dole. Známou cestou jděte do dveří, které vedou do lesa, a projděte jimi.

Guest Quarters

Hned v první místnosti je vlevo v polici regálu OLEJNIČKA. Do dveří vlevo zatím nemá smysl chodit. Jděte rovně a projděte dveřmi vpředu. Klikněte na dveře vlevo a ty se rozpadnou. Vedou do nedlouhé úzké chodby, na jejímž slepém konci seberte OLEJNIČKU, laudanum a lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do původní chodby a jděte na její konec, kde jsou proti sobě dvoje dveře. Pravé jsou vyražené tak jimi projděte. Vlevo za rohem je nenápadný regál a v něm další OLEJNIČKA. V dalším koutě je na zdi obraz, který odstraňte. Seberte z výklenku Lockpick a dále dokument Something in the Mansion a 3 křesadla. Na kulatém stolku ještě leží dokument Can't Take this Anymore! Z místnosti vedou další dveře do studovny. Použijte na ně příslušný klíč a vstupte. Vlevo je psací stůl jehož přihrádku otevřte pomocí Lockpicku – seberte Small Chest Key. Ten použijte na malou truhlu v místnosti a seberte páčidlo, OLEJNIČKU a křesadlo. V truhle je za knihou ukryté ještě jedno křesadlo. Vraťte se do chodby a nyní vstupte do dveří naproti. Dalšími dveřmi se dostanete ven do zahrady. Na konci zahrady je malý domek, jehož dveře si odemkněte klíčem a vstupte dovnitř.

Small House

Nejprve vejděte do malé místnosti vlevo. Nad postelí visí obraz, který odstraňte. Ve výklenku je OLEJNIČKA a lektvar zdravého rozumu. Abyste je sebrali, musíte na postel vlézt. To znamená držet klávesu Vpřed, skákat u okraje postele a při výskoku stisknout klávesu pro pokrčení. Možná se vám to chvíli nebude dařit, ale nakonec na to jistě přijdete. Vraťte se do chodby a zkuste vzít za protější dveře, Zdá se, že jsou zablokované z druhé strany. Vstupte do druhé místnosti vpravo a vylezte po žebříku nahoru. Přeskočte přes stěnu do uzavřené místnosti. Z psacího stolu seberte dokument (bez označení) a z přihrádky stolu OLEJNIČKU a 2 křesadla. Nakonec zatáhněte za páku, která je ze spodní strany stolní desky. Odstraňte bedny, kterými jsou zastavěné dveře, a vyjděte opět na chodbu. Podívejte se vpravo a uvidíte otevřený tajný průchod. Z druhého regálu vlevo seberte ze spodní police laudanum a z jedné z horních polic lektvar zdravého rozumu. V druhé části místnosti jsou vpravo další regály a v jednom z nich je OLEJNIČKA. Na konci je mrtvola držící v ruce The Lord's Key. V tom okamžiku probourá monstrum postranní dveře. Běžte do těchto dveří, projděte do další místnosti a dostanete se ke schodům do sklepa. Sejděte po těchto schodech dolů. Pod schody je domek, u kterého jsou zamčené dveře. Vysoko nahoře je fragment žebříku. Musíte na sebe postavit bedny, abyste na žebřík doskočili. Já použil svoji oblíbenou „taktiku malých beden“. V okolí by měly být čtyři malé bedničky. Postavte první bednu na zem tak, aby stála rovně (aby nestále na jednom ze spadlých kusů žebříku). Postupně na první bednu naskládejte další tři bedny tak, aby se rohy překrývaly. To znamená, že poté snadno vyskáčete na horní čtvrtou bednu tak, že budete vyskakovat po rozích beden jako po schodech. Je to rychlé, praktické, a pokud je dostatek malých beden jako v tomto případě, nemusíte už řešit skládání žádných dalších předmětů. Z vrcholu nejvyšší bedny vyskočte a zachyťte se fragmentu žebříku. Nahoře prohledejte truhlu a seberte OLEJNIČKU, laudanum, lektvar zdravého rozumu a křesadlo. Nakonec stiskněte tlačítko na stěně, čímž si otevřete dveře pod schody. Dostaňte se dolů a vstupte do těchto dveří. Na konci chodby seberte z podstavce obřadní dýku. Nyní se známou cestou vraťte nahoru do chodby domku. V cestě vám stojí brnění, takže to budete muset opět vzít po žebříku v místnosti vlevo a přelézt do sousední místnosti. Pak už jen vyjděte do chodby a vstupte vlevo do dveří, které vedou do zahrady.

Guest Quarters

Známou cestou projděte do první místnosti, do které jste vstoupili, když jste šli ze sklepa. Pokračujte do dveří vpravo, které vedou na malý dvorek. Do dveří vpřed se zatím nedostanete. Jděte tudíž ke dveřím vpravo a vylomte je pomocí páčidla. Projděte do zatopených místností, dejte se do dveří vpravo a přistupte k díře ve zdi. Monstrum vás vtáhne dovnitř a octnete se za zdí na druhé straně. Podívejte se skrz díru ve zdi a uvidíte, že monstrum odchází pryč. Seberte ze stolu dokument Manual for Heating Explosive Materials. Otevřte dveře a úzkou chodbou projděte do vetší místnosti. Vpravo je za padací mříží sklad, do kterého se musíte dostat. Pokračujte do poslední místnosti, kde seberte ze stolu Prison Key a také dokument Take the Chemical and Get Out. Poté otevřete almaru, odstraňte obraz a objeví se skrytý výklenek. Zatočte klikou na doraz a mříž se otevře. Ve skladišti seberte ze stolu Chemistry Pot, 2 OLEJNIČKY, laudanum, lektvar zdravého rozumu a 2 křesadla. Mříž za vámi zapadla, takže použijte bedýnek k odrazu a přeskočte přes regály zpět do místnosti. Pokud vám to nejde přeskočit musíte opět (jak už jsem to na jednom místě popisoval) při výskoku stisknout klávesu pro přikrčení. Vraťte se do cely a dejte chemikálii na hořák. Zvedněte ze země kámen a hoďte ho na sklenici. Běžte se schovat, protože bude následovat výbuch, který zničí děravou zeď. Známou cestou se dostaňte ke dveřím, které vedou do sklepa, a vstupte do nich.

Cellar / Forest

Pod schodištěm je mříž a v ní dveře. Odemkněte si je klíčem z inventáře a podlezte pod troskami. Na vnitřní straně dřevěného sloupu vpravo je páka, za kterou zatáhněte. Jeden z regálů je totiž odklápěcí a pomocí páky jste si odemkli zámek mechanismu. Odklopte regál a vstupte do vězení. Ze stolu seberte dokument My Last Breath..., dále OLEJNIČKU a 4 křesadla. Pokračujte do dveří vpravo a v malé místnosti seberte ze stolu kladivo. Nyní vyjděte z vězení a jděte opět do Guest Quarters.

Guest Quarters

Dveřmi vlevo vyjděte opět na malý dvorek a pokračujte ke dveřím rovně před vámi. Použijte na dveře kladivo a vyjděte na obětiště. Pod jakýmsi velkým okem (či co to je) leží Mansion Key. Nyní se vraťte zpět do zahrady, kde jste nedávno vstupovali do malého domku. Klíčem si odemkněte dveře vlevo a poté vstupte do vchodových dveří do Mansion.

Hall

Octli jste se v jakémsi chrámu. Běžte vpřed, kde se v energetickém poli vznáší vládce hradu. Až si s ním promluvíte jděte k velkým vratům za jeho zády, použijte na ně zbylý klíč z inventáře a vstupte.

Mansion

Před vámi je něco jako teleport nebo brána. Vpravo je mohutná i když poškozená mříž. Je třeba sehnat něco na její přepilování. Jděte vlevo, kde vyjděte po točitých schodech nahoru a vstupte do vězení.

Prison

Nyní jste tedy ve vězení; tentokrát opravdovém a ne takovém malém jako předtím. V první cele vlevo seberte křesadlo. Poté vstupte do první cely vpravo a z police stolku seberte další křesadlo. Otevřte skříňku seberte z ní OLEJNIČKU a lektvar zdravého rozumu. Na vrcholu skříňky je ještě jedno křesadlo. Dále vejděte do druhé cely vlevo a ze skříňky seberte laudanum a 2 křesadla. V druhé cele vpravo leží na zemi opět křesadlo a pod vodovodním potrubím je A Hand Drill. Projděte až na konec vězení, kde seberte ze skříně dokument The Other Side. Jděte k padací mříži vlevo. Zatáhněte za páku na zdi a projděte dál. Na konci je železný býk, kde seberte dokumnet The Raging Bull. Použijte na dvířka u býka vrtačku z inventáře a seberte z vnitřku býka Strong Saw. Nyní se známou cestou vydejte pryč z vězení.

Mansion

Sejděte po schodech dolů a jděte naproti k děravé mříži. Použijte na mříž pilku z inventáře, sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří.

Machine Room

Projděte úzkou chodbou. Přistavte si nějaký předmět k dřevěnému objektu, abyste přes něj mohli přeskočit. Teď vás začnou pronásledovat monstra takže stále utíkejte. Až se cesta bude dělit dejte se vlevo a na konci chodby skočte do vodní jámy. Octnete se hlouběji v podzemí. Okolo ve vodě jsou vodní příšery, takže do vody vůbec neskákejte, protože byste neměli šanci. Přeskákejte po fragmentech až na trosky mostu. Vyskočte na zábradlí, poté vyjděte vlevo nahoru a skočte nahoru na výše položený fragment mostu, kde seberte ze země laudanum. O kousek dál leží zase lektvar zdravého rozumu. Na konci se skočte a opatrně přejděte v přikrčení po římse se svíčkou. Doskákejte na konec a z regálu seberte Strong Rope. Nedaleko je ve vodě zdobená brána a za ní šachta s žebříkem. Skočte do vody, otevřte bránu a vylezte nahoru. Octnete se opět nazelenalé chodbě. Na rozcestí se dejte vlevo a běžte téměř na začátek. Vlevo uvidíte postel, která blokuje poklop v podlaze. Použijte na postel provaz z inventáře, poté zatočte na zdi klikou a postel se nadzvedne. Odklopte poklop a skočte dolů do kruhové šachty.

Village

Běžte vpřed a přijdete do vesnice. Pokračujte na konec vesnice, kde je terasa. Z terasy skočte na střechu blízkého domu. Přeskákejte po střechách až na dům, kde září střecha, a vstupte dovnitř.

Warden's House

Vpravo je skříň a uvnitř OLEJNIČKA, laudanum a lektvar zdravého rozumu. Jděte k monstru a poté seberte ze země Warden's Key a také dokument Read this Note! Klíčem si odemkněte jedny z postranních dveří. Projděte na konec chodby a seberte Cabinet Key. Přenesete se do zaplavené modré chodby. Pokračujte na konec chodby, z podstavce seberte Demonial Poison a dveřmi vstupte opět do Wardenova domku. Poté vyjděte ven do vesnice.

Village

Uslyšíte mohutný rachot nahoře nad vesnicí. Tam se otevřela mýtina vedoucí zpět k hradu. Proběhněte na konec a poté kanálem spadnete zpět do hradního vězení.

Prison

Běžte na konec vězení a klíčem si odemkněte skříňku na stěně. Otočte ventilem a tím si odblokujete mříž vpravo. Projděte na konec chodby a z dřevěné panny seberte A Small, Special Plant. Vraťte se ke dveřím vězení a vstupte do nich.

Mansion

Sejděte po točitém schodišti dolů a dejte se vlevo k bráně. Proskočte bránou a poté přeskákejte po fragmentech chodníku k oltáři, kde leží pán hradu. Použijte na něj jedovatou rostlinu a objeví se nad vámi. Z oltáře seberte Acrid Smelling Chemical. Běžte zpět před bránu a vstupte zpět do velké haly.

Hall

Vyjděte po schodech nahoru a na pavučinu slizu použijte sklenici s chemikálií. Jděte hradnímu pánovi a přenesete se na podivné místo jakoby z nejdivočejšího snu.

End of Demons

Běžte ke stolu a použijte na tělo dýku. Poté ji opět z těla vytáhněte a získáte Bloody Dagger. Běžte na konec chodby a na vzpřímené tělo použijte opět dýku. Znovu ji vytáhněte a získáte Infected Dagger. Běžte na druhou stranu přes trosky a potřetí použijte dýku. Utíkejte chodbou stále vpřed dokud se nespustí krátká animace.

Killing Demon

Běžte chodbou vpřed, na konci přeskočte přes bedny a odstraňte bedny od levých dveří. Projděte do další chodby až se dostanete ven, kde jsou pavučiny slizu. Projděte mezi nimi a na konci prostranství odstraňte víko rakve. Na tělo použijte nádobu s jedem, kterou máte v inventáři.

Freedom

Konečně se zdá, že jste na konci. Jste na dlouhé cestě vedoucí k mohutné bráně. Projděte bránou a... Co myslíte, jaký bude konec? Zahrajte si tuto vynikající hru a uvidíte sami... A tím dobrodružství nekončí. Zahrajte si druhý díl hry a dozvíte se co bude dál.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář