Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Killings in Altstadt

Autor návodu-Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o další docela zajímavé hradní dobrodružství ze světa Amnesie, které překvapí poněkud vyšší herní obtížností. Dalším milým překvapením je obchodování s Borisem. V různých skrýších budete nacházet peníze a za ty si pak u Borise můžete nakoupit užitkové předměty (olejničky apod.). Tyto předměty totiž nebudete vůbec nacházet a jediná možnost jejich získání tak bude pro vás jejich zakoupení. Při každém nákupu se snažte utratit pokud možno všechny peníze. Maximálně totiž poberete 300 tolarů, a pokud seberete další, nepřičtou se vám.

STATISTIKY

dokument – 10

sud s olejem – 2

křesadlo – 2

váček s 10 tolary – 21

váček s 25 tolary – 6

měšec s 50 tolary – 5

Altstadt

Začínáte na lesní cestě. Běžte vpřed a u domu vpravo je o dveře opřený dokument (bez označení). Prohledejte předměty vedle domu a najdete Key. Tím si odemkněte dveře domu a vstupte.

Inn

Jděte na konec chodby vpravo a dveřmi vejděte do pokoje. Běžte si lehnout do postele. Budou se vám zdát ošklivé sny. Až se probudíte otevřte dvířka kamen vlevo a seberte z vnitřku křesadlo. Dále seberte ze stolu měšec s 50 tolary a z první zásuvky komody vlevo váček s 25 tolary. Vyjděte ven z místnosti a ze země seberte lucernu. Pokračujte do dveří naproti. Z psacího stolu seberte dokument (bez označení), ze zásuvek 2 váčky s 10 tolary a Basement Key a z přihrádky stolu ještě další váček s 10 tolary. Odstraňte obraz ze zdi a z výklenku seberte opět měšec s 50 tolary. Ještě jeden váček s 10 tolary je ukrytý v knihovně za knihami. Vraťte se do chodby a následujte krvavé šmouhy na podlaze. Vstupte do místnosti a prohledejte komodu vpravo – najdete další váček s 10 tolary. Klíčem z inventáře si odemkněte dveře do další úrovně a poté do těchto dveří vejděte.

Basement

Sejděte po schodech dolů. Všimněte si vpravo nahoře dřevěné plošiny. Doneste si nějakou bednu na odpočívadlo schodiště a skočte na plošinu. V truhle najdete 2 váčky s 10 tolary. Dole vpravo u stěny je těžká bedna, kterou odtáhněte na stranu a seberte ze země páčidlo. Klikněte na dveře a ty se rozpadnou. Pokračujte na konec chodby, kde za pomoci páčidla vylomte dveře. Poté páčidlo opět seberte. Jděte na konec chodby vlevo a vejděte do dveří vlevo. Vpravo je uvnitř skříně váček s 10 tolary a vlevo je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Zatáhněte za páku na stěně a rychle se běžte ukrýt vpravo do kouta. Pákou jste uvedli motory do chodu a hluk motorů přivolává monstra. Až se vzpamatujete vyběhněte do chodby, jděte na druhý konec, vstupte do dveří a ventilem na zdi otočte až na doraz. Tím si otevřete padací dveře na druhé straně chodby, za kterými budete moci vejít do dveří do další úrovně. Je to dost obtížné. I mě asi 15x zabili než se mi podařilo projít.

Shop

Ze dveří vpravo seberte 2 dokumenty (bez označení). Vstupte do Borisova obchodu. Můžete si za posbírané předměty nakoupit nějaký předměty. Ve vitrínách máte vystavené prodávané předměty. Zatáhnutím za páku získáte daný předmět do inventáře a cena za předmět (přehled cen najdete v posledním dokumentu) se vám odečte. Nejužitečnější z předmětů jsou jednoznačně olejničky. Dále si nakupte pár Laudánum a bez druhých lektvarů a křesadel se můžete klidně obejít. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří na konci.

Dungeon

Projděte dveřmi vpravo na konci a v chodbě za mi vejděte do dveří vpravo. V malé místnosti seberte váček s 10 tolary. Vraťte se do chodby, vlevo u zamřížovaného okénka najdete další váček s 10 tolary a pokračujte až k místu, kde uvidíte vlevo vchod do šachty. Lezte šachtou dokud se nepropadnete dolů. Vyjděte do chodby a jděte stále rovně až na konec. Vejděte do místnosti s celou a mučící pannou. Vylezte po žebříku vpravo nahoru, seskočte na nižší plošinu, otočte se čelem vzad, skrčte se a ve spáře mezi oběma plošinami najdete měšec s 50 tolary. Vylezte po dalším žebříku a u zamřížovaného okna vpravo seberte kladivo. Slezte opět dolů a v chodbě použijte kladivo na porušenou zeď vpravo. V cele za zdí nadzdvihněte kbelík vlevo a pod ním najdete Rusty Key (je špatně vidět). Vyjděte zpět na chodbu a dveře naproti se rozpadnou. Pokračujte těmito dveřmi, vyjděte po schodech nahoru a dveřmi na konci chodby se opět dostanete do chodby, kde jste tuto úroveň začínali. Vpravo jsou dveře vedoucí do skladu, které si odemkněte klíčem a poté do nich vejděte.

Sklad

Jděte vlevo po schodech dolů a poté vylezte po žebříku vpravo. Přejděte po dřevěných lávkách, vstupte do dveří a ze stolu seberte dokument (bez označení). Mezi sudy a bednami vlevo je měšec s 50 tolary. Vraťte se stejnou cestou na začátek úrovně a pokračujte rovně. V místnosti vám spadne shora na hlavu několik předmětů a mezi nimi váček s 10 tolary. Nyní jděte do velké místnosti, kde je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Pokračujte na rozcestí, dejte se vlevo a v uličce mezi regály najdete další váček s 10 tolary. Jděte dál do zadní chodby a po levé straně mezi předměty je ještě jeden váček s 10 tolary. Jděte zpět na rozcestí a pokračujte ke vchodu zatlučenému prkny. Použijte na prkna páčidlo a vylomte je. V následující místnosti je na jednom ze sloupů váček s 10 tolary. Pak už jen vejděte do dveří do další úrovně.

Shop

Jděte si opět k Borisovi nakoupit nějaké předměty. Pak vejděte do dveří na konci chodby.

Secret Quarter

Vpravo od vás leží na stole Dagger a v zásuvkách stolu Key a váček s 10 tolary. Nyní máte 2 možnosti – buď použijte klíč na poklop v podlaze a odejdete, nebo zabijete muže sedícího u stolu a teprve pak odejdete.

Reservoir

Projděte na konec chodby a dostanete se k obrovské svislé šachtě. Napříč šachtou je spousta trámů a na nich plošiny. Opatrně seskakujte dolů. Na jednom z trámů je váček s 10 tolary, o něco níž na jedné z plošin další váček s 10 tolary a dole ve vodě je vpravo u stěny ještě jeden váček s 10 tolary. Pak jen vstupte do dveří do další úrovně.

Dungeon

Jděte na rozcestí a na konci jedné z chodeb jsou rozbité padací dveře, které se neustále zvedají a zase padají. Dejte se pravou chodbou. Cesta je jen jediná možná, takže se brzy dostanete do dlouhé rovné chodby. Jděte až do místa, kde vás začne pronásledovat monstrum. Doběhněte na konec a monstrum se rozpadne v prach. Vraťte se do ohybu chodby a vstupte do zavalené chodby, ze které vyběhlo monstrum. Vytáhněte z kamenů trubku. Nyní se vraťte zpět k rozbitým padacím dveřím. Použijte na dveře trubky, aby se vám neustále nezavíraly. V místnosti za dveřmi je na vrchní polici regálu zrezivělý klíč, v jiné dolní polici je váček s 25 tolary a na vrchní polici dalšího regálu je ještě váček s 10 tolary. Vyjděte z místnosti a jděte do chodby vlevo, kde si klíčem odemkněte dveře. Před vámi je dost rozsáhlé bludiště podzemních chodeb. V chodbách nic zajímavého není – kromě cesty dál. Ze spodního patra vedou nahoru dvoje schody. Držte se vlevo a přijdete k prvnímu schodišti. Jakmile vyjdete nahoru, opět se stále držte vlevo. Po delší době přijdete do dlouhé rovné chodby, na jejímž konci jsou dveře. Sprintujte vpřed, protože vás začnou pronásledovat monstra. Jděte k vertikální šachtě připomínající studnu. Monstra vás doženou a srazí dolů.

Stoky

Probíráte se v zatopených podzemních tunelech. Běžte až ke dveřím po levé straně, které vedou do strojovny a do kterých také vejděte.

Strojovna

Projděte mřížovými dveřmi a před vámi jsou zavřené padací dveře. Odházejte bedny od stěny vpravo a uvidíte na stěně páku. Zkuste za ni zatáhnout, ale nic se nestane. Zaměřte svoji pozornost na prostor nahoře, kde uvidíte několik ozubených kol. Použijte bedny k vystavění provizorního schodiště a klikněte několikrát na prkna. Strčte do ozubeného kola, aby se posunulo ke zbylým ozubeným kolům. Seskočte dolů a nyní můžete zatáhnout za páku. Proběhněte rychle pod padacími dveřmi a ty se za vámi hned zavřou. Vlevo od vás je ozubené kolo (1/3). Vejděte do dveří vpravo a z psacího stolu seberte dokument (bez označení), z přihrádky stolu dřevěný kbelík, z levého zadního kouta váček s 25 tolary a z pravého vyneste ozubené kolo (2/3), které si vyhoďte na chodbu. Vyjděte zpět do chodby a odstraňte bedny ze vchodu naproti. Vstupte do skladiště z regálu vlevo seberte křesadlo. Odházejte bedny a v koutě za regály najdete váček s 25 tolary. Jděte na druhou stranu místnosti a z regálu seberte cívku čtyřfázové amplitudy a dokument (bez označení). Vraťte se do chodby, jděte na konec chodby a vlevo za těžkou bednou najdete cívku trojitého průtoku. Když se podíváte nahoru, uvidíte mezi trámy cívku cyklického průtoku. Podlezte pod pootevřenými padacími dveřmi a octnete se ve strojovně. V jednom koutě leží dokument (bez označení) a poté zaměřte svoji pozornost na padlý psací stůl. V jeho přihrádce jsou totiž 2 váčky s 10 tolary. Nad vaši hlavou je vodní trubka, z které kape voda. Vytrhněte trubku a poté ji seberte. Na tekoucí vodu použijte kbelík z inventáře a seberte kbelík s vodou. Vpravo je na stole několik páček. Tiskněte je následovně: první dvě nahoru, třetí dolů, čtvrtou nahoru a zbylé dvě dolů. Musí se ozvat zazvonění, což potvrdí správnou konfiguraci. Nakonec si prohlédněte zařízení, ze kterého vyčnívají tři vývody. Na ně umístěte cívky z inventáře. Jako první umístěte žlutou cívku na zadní vývod, jinak by mohlo dojít k nepříjemnému bugu. Až budete mít vše hotové vylezte po žebříku nahoru do ovládací místnosti. Zde najdete poslední ozubené kolo (3/3). Doneste si z chodby i zbylá dvě kola a umístěte je na osy. Vodu z inventáře nalijte do pece vlevo. Zatáhněte za páku vpravo a stroj se dá do pohybu. Přejděte k pultu se čtyřmi pákami. Pohněte druhou pákou směrem nahoru. Slezte dolů, jděte ke dveřím a v tom okamžiku padací dveře zapadnou. Vraťte se po žebříku nahoru a pohněte na pultu první pákou nahoru, čímž si opět otevřete padací dveře. Slezte dolů, vyjděte na chodbu a vlevo jsou další tentokrát již také otevřené padací dveře. V místnosti za nimi seberte z police regálu zrezivělý klíč. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte zamčené dveře vpravo. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří, které vedou do zatopených tunelů. Běžte stále vpřed, nikde neodbočujte a dojdete ke zdobeným dveřím. Párkrát jimi zalomcujte a dveře se otevřou. V místnosti seberte z psacího stolu část žebříku a váček s 10 tolary. Vraťte se do chodby a jděte znovu do ohybu, kde jsou dveře, které vedou do malé místnosti. Nahoře je otvor ve stropě, na který použijte žebřík z inventáře. Vylezte nahoru a z psacího stolu seberte páku. Tu odneste na začátek úrovně k padacím dveřím a vložte ji do otvoru ve stěně. Zatáhněte za páku, projděte ke dveřím do stok a vstupte do nich.

Stoky

Běžte rovně, projděte několika dveřmi a na konci uvidíte vpravo padací dveře a prasklé potrubí. Použijte na potrubí trubku z inventáře a dveře se otevřou. Vylezte po laně nahoru.

Little Garden

Konečně jste z podzemí venku. Vpravo jsou dveře vedoucí do Altstadtu. Vedle dveří je sloup a za ním váček s 25 tolary. Do Altstadtu se zatím vrátit nemůžete, takže vejděte do druhých dveří.

Entrance Hall

Projděte do haly a prohledejte krb – najdete váček s 25 tolary. Vyjděte po schodech na odpočívadlo a nad sebou uvidíte několik příčných trámu. Na horním trámu leží měšec s 50 tolary. Pokračujte až na vrchol schodiště, vstupte do chodby a pilíř nahněte vpravo, aby se převrátil a rozdrtil dveře. Pak už jen projděte ke dveřím do další úrovně a vejděte do nich.

Castle Hub

Vpravo a vlevo jsou dveře a každé vedou do dvou navzájem nesouvisejících komplexů chodeb a místností. Dejte se nejprve do pravých dveří, projděte chodbami, vyjděte po schodech nahoru a vstupte do jediných odemčených dveří. V pokoji seberte z psacího stolu Bedroom Key. Vraťte se zpět na začátek úrovně a nyní se dejte levými dveřmi. Projděte dlouhou chodbou, pokračujte ke schodišti a zkoušejte otvírat dveře. Jedny vedou do haly se schodištěm. V hale vyjděte po schodech nahoru, odemkněte si dveře do další úrovně a vstupte.

Study Room

V knihovně je celkem 5 zářivých knih, za které je třeba zatáhnout. Jedna je na balkóně a zbylé jsou v dolním patře. Z balkónu se podívejte na vrcholy regálů dole. Na jednom uvidíte jak se cosi bělá. Je to dokument Proof of Johannes' Knowledge. Až zatáhnete za všech 5 knih aktivuje se skrytý mechanizmus a jeden regál na balkóně se odsune stranou. V temné místnosti za ním seberte z psacího stolu dokument Note of Johannes, poté otevřte přihrádku, odházejte knihy a seberte Bedroom Key. Poté se můžete vrátit zpět na začátek úrovně a do hradních chodeb.

Castle Hub

Sejděte po schodech dolů, vyjděte z haly a držte se stále vpravo. Po pravé straně budou dřevěné dveře. Za nimi je místnost s dveřmi do další úrovně. Použijte na tyto dveře klíč z knihovny a vstupte.

Lord Johannes' Private

Jděte rovně a vstupte doc dveří vlevo. Dalšími dveřmi projděte do stísněné chodby, kde odtáhněte těžkou bednu, přeskočte ji a v pokrčení vlezte do nízké chodby. Projděte k žebříku, vylezte po něm a pokračujte až ke dvířkům, která odklopte a vylezte ven. Dveře před vámi vedou do místnosti, kde je lord Johannes. Máte dvě možnosti – buď do něj zabodnete dýku z inventáře, nebo prostě odejdete z místnosti pryč.

Altstadt

Jste opět na začátku. Prošli jste celou hrou, takže můžete odejít. Běžte po cestě směrem pryč dokud se nespustí závěrečné titulky.

uložené pozice

videoukázka

čeština

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář