Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Pewdiepie Storie's

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

V tomto souboru jsou obažené návody na 3 samostatné krátké DLC pro Amnesii: The Dark Descent. Pewdiepie Storie's není název žádné hry ani DLC.

PŘIŘAZENÉ HRY

Pewdiepie's House

Pewdiepie's Nightmare, Chapter 1

Pewdiepie's Nightmare, Chapter 2

PEWDIEPIE'S HOUSE

Level 1

Nejprve prohledejte truhlu uprostřed místnosti a seberte lucernu. Ne bedně vlevo leží dokument Hello. Nyní zaměřte svoji pozornost na komody vzadu u stěny. V jejích zásuvkách najdete olejničku a 2 křesadla. Vyjděte na chodbu. Vpravo je vstup do místnosti, kde jsou sošky opic. Běžte na konec chodby a podívejte se nahoru. Uvidíte vyvýšenou plošinu, která je zdánlivě nepřístupná. Umístěte pod plošinu 3 sudy vedle sebe jako základ a na ně položte 2 malé bedničky na sebe tak, aby se jejich rohy překrývaly. To proto, abyste mohli vyskákat až na vrchní bedničku. Z ní snadno doskočíte na plošinu. Ze zdi sundejte prostřední obraz a objevíte výklenek s tlačítkem. Stiskněte tlačítko a seskočte dolů do chodby. Vstupte do místnosti se soškami opic. Zde se vpravo odklopila knihovna. Za ní je tajný průchod a dveře do další úrovně.

Level 2

Projděte vpravo mezi brněními a z psacího stolu seberte dokument Armor a rovněž lektvar zdravého rozumu. Z první zásuvky si vezměte Key a 2 křesadla a z druhé laudanum. Nyní vstupte do místnosti vlevo a z psacího stolu seberte dokument Piggeh, velkou olejničku a laudanum. Vyjděte zpět do chodby a narozcestí chodeb se dejte vlevo. Vstupte do pravých dveří, které vedou do velké jídelny. Z pravého dlouhého stolu seberte 2 křesadla a vzadu z psacího stolu dokument Need Help? Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte dveře hned naproti. Z kulatého stolku seberte křesadlo, z bedny vpravo dokument Pewdie's Room a ve stojanu na vinné lahve je právě za lahveni ukrytý Key. V polici regálu vlevo jsou ještě 2 lektvary zdravého rozumu. Ještě se můžete jít podívat do postranní místnosti v pravé chodbě a sebrat tu dokument Poor bro. Vraťte se do první chodby (ještě než se rozdělila) a vlevo jsou zamčené dveře, které si odemkněte klíčem. V almaře najdete kladivo. Jděte zpět do jídelny a kladivem rozmlaťte prkna na skříni. Ze skříně pak seberte Key. V přední části chodby jsou přechodové dveře do další úrovně. Použijte na ně klíč a vstupte do nich.

Level 3

Vstupte do dobře osvětleného sklepa. V centru je zídka, na které je dokument Stephano a křesadlo. Vstupte do levé chodby a vejděte do posledních dveří vpravo. Seberte v místnosti klíč od strojovny. Jděte zpět do chodby a vstupte do dveří přesně naproti. V knihovně najdete dokument Martin. Vraťte se do velké místnosti a pokračujte do chodby přesně naproti. Vstupte do prvních dveří vpravo ze stolu vzadu seberte dokument The Orchid. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál chodbou. Vstupte do dveří vlevo a sebete dokument Patrick. Vraťte se do chodby a zajděte do dalších dveří vlevo, kde je zase dokument Lina. V zásuvce komody je olejnička a 2 laudanum. Vstupte poté v chodbě do dveří přesně naproti a seberte vlevo z komody dokument The Shadow a ze zásuvky Key. V zásuvce psacího stolu je ještě lektvar zdravého rozumu. Nyní se vraťte do velké místnosti a znovu jděte do chodby naproti, ve které jste už jednou byli. Klíčem si odemkněte první dveře vlevo a v místnosti seberte dokument Principal Tools a rovněž pilku na kosti. Nyní se opět vraťte do velké místnosti a dejte se vlevo dosud neprozkoumanou chodbou. Vstupte do dveřích dveří vlevo a jste v jakési malé mučírně. Ze stolu seberte olejničku a 2 křesadla. Vstupte do haly se schodištěm. Klíčem od strojovny si můžete odemknout dveře pod schody. Za nimi je pavučina slizu, které se budete muset nějak zbavit. V tuto chvíli tu však nic neuděláte, takže vyjděte z místnosti ven. Vystoupejte po schodech nahoru a zde uvidíte dvoje dveře. Každé vedou do jedné místnosti. V pravé mísntosti seberte ze škříně Key. Vraťte se do sklepa na rozcestí chodeb a dejte se vlevo. Vstupte do první místnosti vpravo a pomocí pilky užízněte zelenou rostlinu – získáte jedovou žlázu. Vyjděte zpět na chodbu a pokračujte dál. Odemkněte si klíčem poslední dveře vpravo. V místnosti vpravo seberte 2 křesadla a ze stolu dokument Lab. Z něj se dozvíte postup výroby jedu, kterým odstraníte sliz v místnosti pod schody. Použijte jedovou žlázu na kahan a získáte nádobu s kyselinou. Vraťte se zpět do velké místnosti a jděte opět do protilehlé chodby. Vstupte do prvních dveří vlevo, kde je ohniště. Sundejte z ohniště kotlík a použijte na oheň nádobu s kyselinou – získáte Auripigment. Nyní už jen zbývá jít do místnosti se schodištěm, odemknout si dveře (pokud jste tak již neučinili) a použít žíravinu na sliz, čímž hru zakončíte.

PEWDIEPIE'S NIGHTMARE, PART 1

Level 1

Začínáte v malém pokoji. Ze stolu seberte lucernu, olejničku a laudanum. V zásuvce komody je další olejnička. Vyjděte na chodbu, dejte se vlevo a vstupte do levých dveří. Ze skříně vlevo seberte A Key to the Room's Door. V proskleném stolu vpravo je ještě jeden klíč. Vezměte nějakou židli, rozbijte sklo a seberte A Key to the Next Door. Z přihrádky psacího stolu seberte laudanum a lektvar zdravého rozumu. V zasůvce jsou ještě 2 křesadla. Prvním klíčem si odemkněte dveře na chodbu a druhým hned ty naproti. Ve velké místnosti je vpravo socha. Dejte ji na stranu a seberte ze země A Key. Tím si odemkněte druhé dveře vedoucí z místnosti a poté už jen vstupte do dveří do další úrovně.

Level 2

Prohledejte zásuvky pravé komody a najdete olejničku a laudanum. Další olejnička leží na psacím stole. Za brněním je malý výklenek a v něm A Another Key. Jím si odemkněte dveře vedoucí z místnosti. Před vámi je dlouhá temná chodba, ve které vás začne pronásledovat monstrum. Utíkejte co to jde a na konci vejděte dveřmi do velké prázdné místnosti s mnoha obrazy. Z truhly si vezměte 2 křesadla. Každý obraz je možné sundat ze zdi a za každým je výklenek. Bráno od dveří, kterými jste vešli, sejměte šestý obraz. Za ostatními obrazy nic důležitého není. Ve výklenku za šestým obrazem je páka, za kterou zatáhněte. Tím si zpřístupníte dveře do další úrovně. Do místnosti však vtrhne monstrum, takže se nezdržujte a rychle vběhněte do oněch dveří.

Level 3

Sestupte po schodech dolů. Najednou se kolem vás objeví hradba ze sudů. Na jedné straně sudy odendejte a pokračujte dál chodbou. Vstupte do místnosti a poté vlevo do chodby, která je zastavěna sudy. Dostaňte se přes ně a na konci chodby je poklop. Odklopte ho a skočte dolů.

Level 4

Projděte ke schodišti vedoucímu nahoru a vystoupejte po něm. Dostanete se do dlouhé chodby, kterou projděte na konec a klikněte na dveře, čímž hra končí.

PIEDIEPIE'S NIGHTMARE, PART2

Level 1

U nedalekého padlého sloupu seberte lucernu, laudanum a také dokument Derp. Vyjděte po schodech nahoru a vstupte do dveří. Projděte dlouhou chodbou a octnete se v uzavřené místnosti. Klikejte na židli tak dlouho dokud se neobjeví řada židlí kolem dokola. Octnete se ve velké jídelně. Na jedné židli u druhého stolu je A Key to the Next Door. Seberte ho, odemkněte si jím dveře na druhé straně místnosti a projděte dál

Level 2

Vpravo na zemi je pod soškou dokument Hint. Vstupte do první místnosti vpravo, rozbijte nějakým předmětem prosklený stolek a seberte Derp. V rohu je květináč na kulatém stolku. Odstraňte ho a seberte A Key to a Secret. Vyjděte ven vraťte se kousek zpět a vstupte do místnosti s vyraženými dveřmi. Ze stolu seberte dokument Marcin's Log, 19th November a z přihrádky olejničku. Vyjděte na chodbu, dejte se vlevo, poté vpravo a vstupte do dveří vlevo. Klikněte na prase na stole. Sundejte ze zdi obraz nad stolem a za ním je výklenek, ve kterém je dokument Stephano is Used. Nyní se vraťte na začátek, kde jste sebrali první dokument. Je tam malá zlatá soška. Vezměte ji a dejte ji do výklenku ve zdi, který byl ukrytý za obrazem. Vyjděte zpět do chodby a dveře vlevo jsou odemčené. Ze stolu seberte A Key to Upper Floor. Vraťte se do haly, vyjděte po schodech nahoru a odemkněte si klíčem dveře. Vlevo před dveřmi leží na zemí 2 olejničky a také 2 laudanum. V chodbě se dejte vpravo. Vlevo jsou dveře, které si můžete odemknout tajným klíčem, který byl pod květináčem, a objevit tak tajnou místnost. Vraťte se na rozcestí chodeb, pokračujte rovně a na konci vstupte do dveří.

Level 3

Ze země seberte A Wave Shaped Knife a také dokument Barelish. Jděte vlevo a vstupte do dveří na konci. Vstupte do haly se schodištěm. Zezadu bodněte monstrum dýkou. Vyjděte po schodech nahoru a bohužel se vám rozbije lucerna. Vstupte dveřmi do temné místnosti. Seberte A Key a vraťte se do místnosti se schodištěm. Sestupte po schodech dolů a dejte se vlevo pod schody. Klíčem si odemkněte dveře a projděte na konec dlouhé chodby, kde znovu seberte lucernu. Počkejte si až se vám zpřístupní dveře na konci chodby, vstupte do nich a z psacího stolu seberte A Basement Key. Jděte zpět do haly, klíčem si odemkněte druhé dveře na druhé straně pod schodištěm a vstupte do nich.

Level 4

Vlevo z podlahy můžete sebrat ještě jednu lucernu. Vstupte do dveří vlevo a v koutě vedle rýče je ma zemi An Old Key. Na vedlejším regále je dokument That Messy Son of Barrel a 2 křesadla, na dalším regále jsou 2 olejničky a na posledním 3 lektvary zdravého rozumu. Klíč použijte na odemčení dveří, které se za vámi zabouchly. Klikněte i na protější dveře, ale za nimi nic není. Jděte na konec chodby, kde jsou vlevo zamčené dveře a vpravo je mohutná mříž. Vraťte se chodbou kousek zpět a v chodbě za vámi se ozve rámus. Jděte zpět ke dveřím a mříži a zjistíte, že mříž je protržená. Projděte do velké místnosti se zlatou soškou a dotkněte se jí. Přenesete se na jiné místo do podzemních chodeb. Nyní bude před vámi několik rozcestí chodeb a vy se vždy budete muset rozhodnout jakým směrem se vydáte. Pokud zvolíte špatně, zemřete. Poté dojdete k masívním dveřím a hra končí. Postup je následující: vpravo, vlevo, vlevo a vpravo.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář