Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Rain

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Další vynikající DLC ke hře Amnesia odehrávající se opět na strašidelném hradě. Hra obsahuje pro Amnesii trochu neobvyklý prvek – několik vedlejších úkolů, což vám umožní zakončit hru jiným než běžným způsobem.

STATISTIKY

I na to jak je hra krátká, je mimopříběhových předmětů poměrně málo. Jedině snad počet olejniček je jen tak tak dostačující. Je potěšitelné, že některé olejničky jsou velké, takže vydržíte o to déle svítit. Křesadel je každopádně velice málo a kritický nedostatek je lektvarů. Lektvary zdravého rozumu dokonce nejsou vůbec. Vzhledem k tomu, že ve hře jsou obtížné pasáže s monstry, je tento nedostatek víc než nepříjemný. Na druhou stranu dokumentů je nadměrné množství, což je dobře.

příběhový předmět (v inventáři) – 20

příběhový předmět (mimo inventář; ruční manipulace) – 2

předmět získaný kombinacemi – 4

dokument – 20

olejnička – 6

velká olejnička – 3

sud s olejem – 1

křesadlo – 17

laudanum – 2

CHYBĚJÍCÍ DENÍK

Tak nevím, jestli jsem slepý nebo je to chyba hry, ale nikde jsem nenašel jednu část Ulrichova deníku. Vážně by mě zajímalo, kde jen může být.

CHAPTER 1 - DUNGEONS

Southern Prison Cells

Probíráte se ve vězeňské cele. Ze země seberte dláto a v koutě je dokument Note to Self. Skočte do díry v podlaze. Na rozcestí tunelů se dejte vlevo. Seberte kladivo a hned ho v inventáři zkombinujte s dlátem – získáte kladivo a dláto. Jděte zpět na rozcestí a dejte se vlevo. Na zeď na konci použijte nástroje a probouráte se tak zpět do vězení. Dejte se nejprve vpravo, kde v jedné z cel po pravé straně najdete vzadu v koutě Waxroll. Toto je nepovinný předmět, jehož sebráním si později v úrovni Entrance Hall můžete splnit vedlejší úkol. Jedná se totiž o fonografický válec. V Entrance Hall je gramofon, na kterém si můžete přehrát hudbu zaznamenanou na válci. Jiný smysl to nemá. Do severního sektoru vězení se zatím nedostanete, takže jděte zpět do chodby, kde jste se probourali z tunelu, a vyjděte po schodech nahoru. V druhé cele vpravo najdete na bedně dokument Ulrich's Journal (1/6)  a křesadlo. Vraťte se na chodbu a vstupte do masivních dveří.

Torture Chambers

Projděte dlouhou chodbou a dostanete se ke schodišti. Prohledávejte místnosti po pravé straně. Jsou tam jak vězeňské cely tak mučící místnosti. V první mučící místnosti, na kterou narazíte, je uprostřed malý kanalizační odtok. Nadzvedněte mřížku a seberte Secret Key (1/3). V místnosti s dřevěnou pannou je na zemi páčidlo. Níž zatím po schodech nemá smysl chodit. Vyjděte zpět až úplně nahoru, kde jste vyšli z chodby. Použijte páčidlo na vypáčení levých dveří. Ze stolu seberte dokument Overseer's Notice. Dále prohledejte přihrádku stolu a najdete Metall Bucket. V zásuvce jsou ještě 2 křesadla. Nyní se vraťte na schodiště a sestupujte dál. V nejspodnějším patře je vpravo mučící místnost, kde jsou krvavé bodce. Vlevo na zemi je dokument To Those Operation the Acid Bath Device. Rovněž vlevo je sud s kyselinou. Použijte na něj nádobu z inventáře a získáte Bucket of Acide. Vraťte se na chodbu, slezte po žebříku na samé dno a ze stolu seberte další dokument The Clogged Drain. Uprostřed místnosti je jakási kapalina, která vypadá jako směs krve a lidských orgánů. Vylijte do ní kyselinu a seberte Northern Prison Cells Key. Nyní se musíte vydat zpět až úplně nahoru. Nebude to však tak úplně lehké, protože celá oblast se řítí, všude padají trámy a navíc prostor zdola začíná zaplňovat agresívní červená tekutina. Pokud vás tato tekutina dostihne tak zemřete. V některých úsecích schodiště je třeba přešplhat po padlých trámech. Cesta je však jen jedna, takže těžko zabloudíte. Nahoře vběhněte do kanceláře, dveřmi vlevo do chodby a vstupte do dveří, které vedou zpět do vězení. Jižní vezeňský sektor jen rychle proběhněte, na konci použijte na dveře klíč z inventáře a vstupte.

Northern Prison Cells

Na rozcestí chodeb se dejte vlevo a vstupte do dveří. V polici stolku se svíčkou je křesadlo. Odházejte stranou bedny vzadu, které brání v průchodu do další místnosti. Vlevo seberte z police lucernu a olejničku. V dolejší polici je ještě velká olejnička. Z horní police seberte ozubené kolo a odneste ho do malé místnosti vzadu, kde ho přidejte na osu k ostatním ozubeným kolům. Zatáhněte za páku a stroj se rozběhne. Otevřte dvířka pece a dovnitř vložte sklenici z inventáře. Na sklenici v peci použijte páčidlo a získáte Melted Metal. Na tento předmět použijte v inventáři kladivo s dlátem a získáte Metal Shards. Nyní se už můžete vrátit do chodby a projděte na její konec. Na zamčené dveře použijte kousky železa z inventáře a může projít dál. Jste v okružní chodbě se spoustou postranních dveří. Za prvními dveřmi vpravo je vlevo v regálu olejnička. Vraťte se zpět na chodbu a vstupte do čtvrtých dveří vlevo. Ze stolu si seberte křesadlo. Vyjděte zpět na chodbu, jděte dál vlevo a vstupte do jídelny strážných. Než tam vstoupíte jděte ke dveřím naproti. Jsou to DVEŘE NA TAJNÝ KLÍČ (1/3). Pokud jste sebrali tento klíč v mučírně, můžete si jím nyní tyto dveře odemknout. Vpravo na stole leží Oscar's Relic (1/3) a dále seberte dokument An Overvie ans Analysis of all Major Historical Events: From Day 53 Anward. Vyjděte opět do chodby a nyní vstupte vpravo do kuchyně. Na stole vzadu u zdi je křesadlo. Schovejte se do temného kouta a čekejte co se bude dít. Přijde monstrum, probourá dveře do kuchyně a poté prkna, kterými je zatlučený průchod do spižírny. Je tudíž nutné být skrytý a nechat ho. Až zmizí vstupte do kuchyně a ze stolu seberte dokument Quarantine. Dveře vedoucí dál jsou zamčené. Vpravo je vchod do děsivé spižírny, který byl předtím zatlučený prkny, ale monstrum tato prkna probouralo Zde jsou pověšená mrtvá prasata. Použijte kladivo s dlátem na předposlední prase vpravo a najdete Kitchen Key. Vraťte se do kuchyně a použijte klíč na dveře vpravo. Projděte temnou chodbou a sestupte po schodech dolů. V místnosti vpravo seberte dokument Ulrich's Journal (2/6) a rovněž olejničku. Sundejte helmu z brnění a mrštěte jí na podpěrné trámy malé plošiny nahoře. Seberte Chambers Key, odemkněte jím pravé dveře a projděte do chodby. Brzy dojdete ke schodišti. Pod ním je malá truhla v ní olejnička. Vystoupejte po schodech nahoru a vstupte do dveří.

CHAPTER 2 – CASTLE

Entrance Hall

Jděte vpřed, projděte dveřmi a dojděte k psacímu stolu, kde ztratíte vědomí. Až se proberete seberte ze stolu dokument Ulrich's Journal (3/6). Vyjděte z místnosti a dejte se vlevo po schodech dolů. Vstupte do osvětlené místnosti a ze stolku vlevo seberte olejničku, laudanum a 2 křesadla. Bude to ovšem za tu cenu, že do místnosti vtrhne monstrum. Pokračujte pravými dveřmi dál a vyjděte po dalším schodišti nahoru. Projděte dveřmi do dlouhé široké chodby. Někde v půlce chodby zhasnou světla a začne vás pronásledovat monstrum. Běžte stále rovně a na konci projděte pootevřenými vraty. Nyní jste ve velké vstupní hale. Je to snad největší souvislá interiérová prostora, jakou jsem měl možnost v Amnesii vidět. Vlevo je chodba a vrata vedoucí ven do lesa. Tam je jen malá stavba se zamčenými dveřmi, takže tam zatím nemá smysl chodit. Po pravé straně chodby k venkovním vratům je malá truhla a v ní olejnička. Na stejné straně chodby je gramofon, do kterého můžete vložit voskový válec (pokud jste ho sebrali ve vězení). Zatočením klikou si přehrajete záznam na válci. Je to však nepovinná vedlejší činnost, která nemá hlubší smysl. Nad vámi je schodiště s dřevěnou lávkou. Zde můžete najít dokument Ulrich's Journal (4/6) a křesadlo. Na nejvzdálenějším konci haly je kamenné schodiště vedoucí k těžkým kamenným dveřím. Zde seberte cívku cyklického průtoku a rovněž dokument The Chapel. Nyní se jděte podívat za pootevřené dveře. Je tam chodba s dvěmi postranními schodišti, která vedou obě do skladů. Nejprve se jděte podívat do dveří rovně na konci chodby. Je to strojovna. Zde můžete sebrat dokument Machine Configuration. Vraťte se zpět do chodby a sejděte po levém schodišti do skladu A.

Storage A

Jděte vpřed dokud neupadnete do bezvědomí. Octnete se v zatopeném sklepě. Vstupte do místnosti, ze které vedou dál dvoje dveře. Vstupte do levých dveří a na regálu vpravo je velká olejnička. Na dalším regálu na opačné straně místnosti je křesadlo. Vraťte se do předchozí místnosti a vstupte do protějších dveří. Projděte do malé podlouhlé místnosti, kde seberte z regálu křesadlo. Dalšími dveřmi projděte do polozavalené chodby a poté do další místnosti, kde je sice spousta regálů, ale nic užitečného v nich. Dojděte až k těžké mříži, kterou zatlačením na páku vlevo zvedněte. Vylezte po žebříku nahoru a projděte do malé místnosti, kde vpravo z regálu seberte křesadlo. Vzadu je v truhle cívka trojitého průtoku a pod spadlým regálem Secret Key (2/3). Nyní se vracejte stejnou cestou jak jste přišli. Problém ale je, že vás bude neustále pronásledovat vodní příšera. Na konci vyběhněte po schodech nahoru, vstupte do dveří a v hale se dejte po protějším schodišti dolů, kde je vstup do skladiště B.

Storage B

Jděte jedinou možnou cestou vpřed, sestupte po dalším schodišti a dostanete se do malé místnosti, ze které vede vícero dveří. Vstupte neprve do pravých dveří a vpravo za velkou bednou najdete křesadlo. Jděte zpět do předchozí místnosti. Vpředu jsou dvoje dveře. Levé vedou do další temné místnosti, kde jsou v jedné polici 2 křesadla. Další cesta tedy povede pravými dveřmi. Vyjděte po schodech nahoru a vstupte do dalších dveří. Budete mít opět vidiny. Vstupte do místnosti, a až se vzpamatujete, seberte z police křesadlo. Vyjděte z místnosti, dejte se vlevo a přijdete do další místnosti, ze které opět vede několik dalších dveří. Nejprve vstupte do dveří v protější stěně. V malé truhle je velká olejnička a křesadlo. Vraťte se do předchozí místnosti a vstupte do zbylých dveří. Projděte krátkou chodbou a za dveřmi je konečně cíl vaší cesty. Seberte cívku čtyřfázové amplitudy a dokument Ulrich's Journal (5/6). Ještě je tu sud s olejem, který vám doplní asi jednu desetinu lucerny. Nyní se opět vracejte stejnou cestou zpět na začátek a vstupte do velké haly.

Entrance Hall

Jděte do strojovny a vlevo umístěte všechny cívky v pořadí zelená, modrá a červená. Poté u prvního pultu nastavte páky tak, aby první byla dole a zbylé nahoře; u druhého pultu dejte všechny dolů; u třetího musí být první a čtvrtá nahoře a druhá a třetí dole. Po takovémto nastavení by se měl stroj rozběhnout. Nyní se vydejte do nejvzdálenější části haly, kde je kamenné schodiště. Nechoďte ještě nahoru, ale jděte vpravo za schodiště. Uvidíte mříž v podlaze. Nadzvedněte ji a seskočte dolů. Octnete se opět ve snovém světě. Dojděte ke stolu a seberte z něj dokument Beware the Darkness a také Mechanical Door Key. Poté jděte od jedné pochodně k druhé. Nakonec před sebou uvidíte točité schodiště. Rychle k němu utíkejte, protože vás začne pronásledovat vodní příšera. Vyjděte po schodech nahoru a poté vylezte po žebříku. Octnete se v malé místnůstce, kde seberte laudanum a následně vyjděte ven. Vyšli jste z malého domku v lese za hradem, o kterém jsem se výše zmiňoval, že je zamčená. Vejděte zpět do hradu a nyní jděte stále rovně. Vyjděte po schodech nahoru a klíč použijte na zámek těžkých dveří. Poté zatočte kolem a cesta dál je volná. Vlevo jsou opět DVEŘE NA TAJNÝ KLÍČ (2/3).  Ze stolu seberte Lachlan's Relic (2/3) a také dokument A Question of Taste. Vyjděte ven a vraty vlevo vstupte do kaple.

Chapel

Jděte k protějším dveřím a zkuste je otevřít. Zkuste vzít za závoru a zjistíte, že ji blokuje malý kolíček vpravo. Klikněte na tento kolíček a následně odstraňte závoru. Vzadu je malý pult, kde kliknutím obětujete trochu své krve. Vraťte se zpět do kostela. Vlevo na pódiu je dalších 5 obětišť. Až obětujete krev na všech šesti obětištích začne zářit kříž. Dotkněte se ho a po chvíli ze dveří vyjde monstrum. Nalákejte ho do místnosti, kde je jediné obětiště. Rychle utečte, zavřete za sebou dveře a zaklapněte závoru. Nezapomeňte na kolíček. To je velice důležité. Jděte na pódium, kde září světlo. To vás do sebe po chvíli vtáhne a přenesete se do další úrovně. Rád bych upozornil, že v této úrovni mně hra bugovala. Konkrétně nešlo odstranit kolíček ze závory, takže nebylo pro mě možné ve hře dál postoupit. Pokud by se vám stalo totéž, načtěte poslední pozici z minulého levelu. Načtení začátku levelu nepomůže.

CHAPTER 3 – RAIN

Mansion

Ze stolu seberte dokument Message to Self (1/2). Podé odstraňte obraz nad stolem a z výklenku seberte Secret Key (3/3). Vyjděte do chodby a zamiřte ke dveřím naproti. Zkuste je otevřít a ozve se vám hlas. Uchopte židli a mrštěte jí proti jednomu z oken. Vyskočte na venkovní římsu a přeskákejte vlevo k dalšímu okennímu otvoru. Vstupte do místnosti (monstra se bát nemusíte) a ze zásuvky psacího stolu seberte Mansion Key. Jděte nazpět do chodby stejnou cestou přes římsy a pomocí klíče si odemkněte postranní dveře. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dalších dveří. Jedinou možnou cestou dojděte do jídelny, kde se dejte do dveří vlevo a vyjdete v hale se schodištěm. Vpravo nahoře nad schody jsou DVEŘE NA TAJNÝ KLÍČ (3/3) a za nimi najdete Popy's Relic (3/3) a rovněž dokument Formal Resignation. Za dveřmi vlevo nahoře nad schody je dokument Message to Self (2/2) a v zásuvce psacího stolu je páka. Odneste ji pod schody vpravo, kde na zdi pákový mechanismus. Zatáhněte za páku a odklopí se knihovna v mezipatře. Projděte chodbou, vyjděte po schodech a vstupte do dveří.

Old Stairwell

Vyjděte po schodech nahoru a uvidíte díru ve zdi. Pokud jste nasbírali všechny tři relikvie, bude zeď průchozí a budete moci zakončit hru alternativním způsobem. V této místnosti leží na stole dokument Congratulation. Dveřmi vlevo zakončíte hru zmíněným alternativním způsobem. Pokud chcete jít dál, vraťte se ke schodišti a vstupte do dveří. Ze stolu seberte dokument Salvation. Záleží na vás, který konec jste si vybrali, ale ten alternativní je možná trochu zajímavější.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

Screenshot

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář