Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – Testificate

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o poměrně kvalitní počin, ve kterém budete uneseni na podivný hrad a podrobeni sérii testů. Je jen na vás, zda dokážete přežít.

- - - - -

Probouzíte se v noci, když někdo klepe na vaše dveře. Jděte na druhou stranu místnosti a seberte z psacího stolu Door Key a z přihrádky lucernu. V zásuvce komody vpravo je ještě křesadlo. Odemkněte dveře a vyjděte před dům, kde budete přepadeni monstry a odvlečeni pryč.

Hned jak se vzbudíte si vezměte z truhly lucernu. Vyjděte na chodbu a pokračujte do druhých postranních dveří vlevo, kde seberte z truhly OLEJNIČKU. Nyní jděte do dveří naproti a zde najdete v truhle křesadlo. Ještě prozkoumejte sousední celu vpravo a v koutě najdete laudanum. V chodbě je vlevo mříž, skrz kterou si hmátněte pro Rusty Key. Za ohybem chodby si odemkněte mřížové dveře vlevo a ze země seberte OLEJNIČKU. Dále prozkoumejte zásuvky vpravo a najdete Key to the Offices a křesadlo. Nakonec sundejte bednu ze skříně a najdete EASTER EGG (1/13). Vraťte se do chodby a vstupte do dveří do další úrovně na konci chodby.

Jděte do prosvětlené chodby rovně a vejděte do posledních dveří vlevo. V přihrádce psacího stolu najdete OLEJNIČKU a v zásuvce křesadlo a vlevo u kamen další křesadlo. Navíc je v mezeře za kamny EASTER EGG (2/13). Na polici leží páka, kterou budete za chvilku potřebovat. Jděte zpět na křižovatku, dejte se vpravo a vstupte do dveří vlevo. Zde dejte do otvoru zmíněnou páku. Dále prohledejte skříň a seberte OLEJNIČKU, ze zásuvky komody seberte lektvar zdravého rozumu a z truhly 2 křesadla. Jděte zpět do chodby a všiměte si dalších 3 dveří vlevo, za kterými jsou rovněž otvory pro páky. Dvoje dveře jsou však zamčené. Jděte na rozcestí, zahněte vpravo a zajděte hned vlevo do místnosti, kde leží na stole křesadlo a vzadu v truhle Key. Tímro klíčem si odemkněte první dveře v prosvětlené chodbě. Vlevo v přihrádce psacího stolu najdete laudanum a po zásuvkách 2 křesadla. Dále rozbijte kryt výstavního stolku a seberte dokument Testing Center. Kromě toho najdete v záuvce prádelníku páku, kterou rovněž umístěte do otvoru v jedné ze čtyř výše zmíněných místností. Nyní jděte zpět do postranní temné chodby a vlevo na dveřích visí dokument Combination Change. Vstupte dále do místnosti vpravo a vlevo najdete mezi regály padlého regálu laudanum, pod stolem je křesadlo a v jedné ze zásuvek další páka. Jděte ji dát do jedné z místností, do otvoru (dveře této místnosti se zatím rozpadly). V té samé místnost najdete v regálu páčidlo. Jinak v chodbě je pak ještě jedna místnost, kde je k sebrání ze stolu dokument List od 4-bit Binary Numbers, z prádelníku OLEJNIČKA a ze zásuvky křesadlo. Vraťte se k místnostem s otvory a páčidlem vylomte poslední zamčené dveře. Vpravo seberte páku a dejte ji rovněž do otvoru. Nyní je třeba nastavit správnou kombinaci pák. V první místnosti dejte páku nahoru, v druhé rovněž, ve třetí dolů a ve čtvrté nahoru. Dveře do další úrovně jsou nyní odemčené, tak do nich vejděte.

Sestupte do mezipatra a z přihrádky psacího stolu seberte OLEJNIČKU a ze zásuvek Key to Test 1 a 2 křesadla. Pokračujte po schodech dolů a přími pod poškozeným schodištěm je skrytý EASTER EGG (3/13). Nyní jste se octli ve velkém sále. Vpravo v rohu je za sochou laudanum. Klíčem si odemkněte dveře vlevo a vejděte do nich.

Projděte do velké místnosti a z proskleného stolku seberte dokument Test #1 a zpod stolu lektvar zdravého rozumu. Vlevo jsou na stěně páky, které musíte nastavit podle napsaných hodnot. To znamená, že dáte první dvě páky nahoru, třetí dolů, čtvrtou nechte jak je, pátou nahoru a poslední dolů. U pravé stěny dejte první dvě dolů, třetí nahoru, čtvrou dolů a zbylé dvě nahoru. Na konci haly se vám zvedla padací mříž. Ještě než tam půjdete, vraťte se do chodby, kterou jste přišli. Vlevo jsou nově odemčené dveře a za nimi najdete EASTER EGG (4/13). Za ní nahoře seberte Key to Test 2, dokument Congratulations! a OLEJNIČKU a nakonec vejděte do dveří.

Klíčem si odemkněte dveře na protější straně haly a vstupte do nich.

Vpředu seberte ze stolu dokument Test #2. Přeskočte na chodník a seberte OLEJNIČKU. Nyní skákejte po fragmentech až k místu, kde se cesta dělí. Vlevo je vstup do tunelu chráněný energetickou bariérou. Zde zatáhněte za páky po obou stranách. Pokračujte po fragmentech vpravo a dostanete se do místnosti, kde seberte z potrubí Iron Bar a použijte ji na ozubená kola. Vraťte se nad propast a v jednom místě po straně se k vám občas přibližuji obří vodorovné ozubené kolo. Přeskočte na něj a dostanete se dál, do místnosti, kde seberte ze zdířky nahoře Iron Bar a opět tento předmět použijte na ozubená kola. Navíc najdete za potrubím, kde byla tyč, EASTER EGG (5/13). Nyní byste měli mít energii vypnutou. Projděte na konec tunelu, seberte ze stoličky Key to Test 3, dokument Congratulations! a OLEJNIČKU a vstupte do dveří.

Klíčem si odemkněte pravé dveře naproti a vejděte do nich.

Na rozcestí se dejte vpravo a na konci seberte jeden z kamenů. Jděte zpět na rozcestí a pokračujte vpravo. Kámen prohoďte pavučinou, odstraňte z cesty balvan a cesta dál je volná. Projděte zvětšenou místností, proklouzněte pootevřenými dveřmi a na schodech vyjděte po prkně vlevo. Prolezte dírou v mříži a vlevo seberte z výklenku OLEJNIČKU, laudanum, lektvar zdravého rozumu a 6 křesadel. Dále prozkoumejte pravý výklenek a seberte OLEJNIČKU, laudanum, lektvar zdravého rozumu a 5 křesadel. V bludišti až se za vámi rozběhnou monstra, otočte se a běžte tam, kde monstra protrhla mříž. Dostanete se tudy k místu, kde je vpravo rozbitá bedna, kde najdete VELKOU OLEJNIČKU a EASTER EGG (6/13). Nahoře na kameni je ještě laudanum. Jinak se v bludišti držte stále v jednom směru a měli byste se dostat do místnosti se stokami a dvěma závažími. U toho závaží, kde je napnutý nahoře provaz, lze vylézt jako po žebříku. Octli jste se v další zvětšené místnosti. Snažte se vyšplhat vlevo na regál a poté přeskočit na skříň, kde je k sebrání Empty Bucket. Poté vyskočte na postel, přeskočte na stůl, kde seberte OLEJNIČKU, a z něj do police regálu, kde seberte Rope. Oba předměty můžete rovnou spojit v inventáři a získáte Empty Bucket on a Rope. Z místa, kde jste sebrali provaz, dlouhým skokem skočte na piano, z něj na ždli a poté vyskákejte na opěradlo. Z opěradla se přeneste dlouhým skokem na vrchol piana a vpravo najdete další EASTER EGG (7/13). Na druhé straně místnosti můžete ještě vylézt po žebříku a přeskočit na římsu u kamen, kde leží křesadlo. Vraťte se do stoky a použijte na vodu kbelík – získáte Bucket of Water on a Rope. Jděte zpět do horní místnosti a vylezte po žebříku. Přeskočte na vrchol nástěnky na nářadí vpravo a z ní na vrchol regálu. Použijte na poklop ve stropě kbelík s vodou. Spadnete dolů, avšak regál se odklopí. Projděte do nového průchodu, ze stoličky seberte Key to Test 4, dokument Test #3 a VELKOU OLEJNIČKU. Než vstoupíte do dveří, skočte na stoličku, z ní na šikmý trám na zadní straně regálu a vyskákejte po trámu nahoru. Po podobných trámech se dostaňte až na vrchol regálu a odtud přeskočte na zárubeň dveří, kde najdete EASTER EGG (8/13). Seskočte dolů a vstupte do dveří.

Klíčem si odemkněte poslední dveře v hale a vejděte do nich.

Z bedny seberte dokument Test #4 a z velké bedny křesadlo. Pokračujte rovně a vstupte do dveří vlevo, kde najdete další křesadlo a vzadu za regálem OLEJNIČKU. Projděte do chodby, kde bylo monstrum a budete se vracet zpět. V jednom ze stojanů je laudanum a na zemi mezi regály další křesadlo. Sundejte bedýnku z regálu, protože za ní je ukrytý EASTER EGG (9/13). O kousek dál vpravo jsou u skříně v polici dutá jehla a OLEJNIČKA. Jehlou si odemkněte jedny z postranních dveří v chodbě a za nimi vlevo najdete na krbu křesadlo a v rohu u barelu další křesadlo. Odstraňte předměty vpravo a prolezte nízkým průlezem. Vzadu na římse najdete Key to Second Floor a v truhle úplně vzadu OLEJNIČKU, laudanum a 2 křesadla. Vraťte se na začátek chodby, vyjděte po schodech vpravo a klíčem si odemkněte dveře. Poté se přesunete do další úrovně.

Vyjděte do chodby a v truhle najdete laudanum a křesadlo. Vyjděte do obří široké chodby, kde najdete vlevo OLEJNIČKU a další křesadlo. Pokračujte do postranní chodby a v jedné polici najdete další křesadlo. Pokračujte vpravo a v zásuvce komody je opět křesadlo. O něco dál je mezi bednami vpravo ukryté další křesadlo. Pokračujte dál a na regálu vpravo najdete páčidlo a opět křesadlo. Nyní jste se octli na konci dlouhé chodby. Za prvními dveřmi vlevo najdete na regálu OLEJNIČKU a v truhle laudanum a křesadlo. Když vylezete na jednu z postelí, najdete na římse další křesadlo. Za prvními dveřmi vpravo je na polici OLEJNIČKA a na zárubni křesadlo. Za druhými dveřmi vpravo je na polici další křesadlo. Když vylezete na jednu z postelí, budete moci z římsy sebrat další křesadlo. Za druhými dveřmi vlevo najdete v zásuvkách 2 křesadla a na vrcholu regálu v levém rohu další křesadlo. Nyní jděte na začátek úzké souběžné chodby a páčidlem si vylomte dveře. V truhle najdete Key a na baldachýnu je OLEJNIČKA. Za nakloněnou skříní je navíc EASTER EGG (10/13). Určitě jste si již všimli zamčených dveří v jídelně. Odemkněte si je klíčem a za nimi seberte z truhly další OLEJNIČKU. Na stěně je obraz, který odstraňte, rozbijte malou lahvičku a seberte Small Closet Key. Dále najdete v rohu za krbem křesadlo, v rohu za květináčem další křesadlo a na stole ještě jedno křesadlo. Klíčem si odemkněte železnou skříňku nad stolem a seberte Key to Equipment Storage. Tím máte v této úrovni splněno a můžete se vrátit do té předchozí.

Dole v chodbě jsou ještě jedny zamčené dveře, které si odemkněte klíčem. Vpravo na regálu je dřevěná klika, na bedně vlevo OLEJNIČKA a v koutě za bednami křesadlo. Jděte zpět do chodby a pokračujte do druhé místnosti vpravo. Vlevo na zeď dejte kliku z inventáře a zatočte. Skočte dolů do kruhového otvoru.

Jděte rovně a v mučící panně je OLEJNIČKA. Pokračujte do dveří vpravo a na konci seberte z komody páku. Jděte zpět k panně a dejte ji do jednoho z otvorů po straně ve zdi. Nyní jděte dveřmi na druhé straně a dostanete se do chodby s celami. Na konci najdete opět další páku, kterou rovněž dejte do otvoru u panny. Zatáhněte za obě páky směrem dolů a nyní se vám v jedné postranní chodbě otevřela padací mříž. Vyjděte po točitém kamenném schodišti a vlevo za zábradlím je EASTER EGG (11/13). Vyjděte i po točitém železném schodišti a na konci seberte dokument Congratulations! a OLEJNIČKU. Poté vstupte do dveří.

Octli jste se opět v hale, která je k nepoznání změněna slizem. Vzadu leží za sloupen EASTER EGG (12/13)Jděte do pootevřených vrat vpravo, ale odhodí vás siz. Projděte slizem a poté vstupte do velkých dveří.

Musíte si zvednout velkou padací mříž stisknutím dvou pák po stranách. Vyběhněte ven do krajiny a...probudíte se doma. Někdo však zapálil váš dům. Odklopte poklop ve stropě a dejte do něj žebřík. Nahoře na půde najdete za ležatým sudem EASTER EGG (13/13). Na konci půdy klikněte na okno a tím hru definitivně zakončíte.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Wow

(Tomlacko, 11. 3. 2018 13:54)

Tak to bych nečekal, že na moje custom story dokonce někdo napíše návod. :D Každopádně oceňuji, že si s tím dal autor (Michal) tu práci.