Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – The Castle of Eberfield

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Celkem povedené DLC ke hře Amnesia se slušnou herní dobou. Octnete se na královském hradě krále Jiřího IV. v roli jeho syna. Čeká vás průzkum pochmurného hradu s mnoha rozmanitými úrovněmi. Vaším cílem bude dostat se do královských komnat a nakonec uprchnout ven z hradu, který už dávno není tím čím býval. Z každého koutu dýchá stísněnost a beznaděj; po chodbách se rozléhají podivné zvuky a prohánějí se po nich ještě podivnější agresivní stvoření, která snad kdysi bývala lidmi.

STATISTIKY

Hra má sice slušnou délku, ale oleje není zas tak mnoho. Na druhou stranu se ne vždy budete pohybovat v úplné tmě, takže by měl stačit. Navíc křesadel je velice slušné množství. Obou druhů lektvarů je tradičně málo, takže jimi se vyplatí opravdu šetřit. Potěšitelné je poměrně velké množství dokumentů.

předmět v inventáři – 34

předmět získaný kombinacemi – 5

dokument – 18

artefakt – 2

olejnička – 9

sud s olejem – 2

křesadlo – 53

laudanum – 4

lektvar zdravého rozumu – 4

Library

Začínáte v ložnici. Z psacího stolu seberte dokument A Letter from your Mentor. Poté otevřte přihrádku stolu a seberte lucernu a 2 křesadla. Vyjděte z místnosti do chodby, projděte na konec a dveřmi vstupte do další chodby. Vstupte do prvních dveří vpravo a v místnosti seberte z psacího stolu dokument A Message from Ben. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Za ohybem chodby vstupte do dveří vlevo, které vedou do knihovny. Vejděte do dveří na konci místnosti a z psacího stolu seberte dokument Dissapearances. V přihrádce stolu je ještě OLEJNIČKA a v první zásuvce 2 lektvary zdravého rozumu. Vraťte se do knihovny a sejděte po schodech dolů. Projděte dveřmi do krátké chodby, ze které vedou dveře do dalších dvou úrovní. Vstupte do těch levých.

Thomas's Room

Běžte chodbou vpřed a dveřmi před vámi vejděte na balkón, ze kterého je vidět do širokého okolí hradu. Vlevo pod trámy leží na zemi křesadlo, za sudy je další křesadlo a nakonec seberte ze zábradlí Orpiment (jedná se zřejmě o zkomoleninu slova Auripigment). Odejděte z balkónu a nyní prohledejte přihrádku psacího stolu a najdete OLEJNIČKU. O něco dál je v regálu vlevo Calamine. Poté ještě prohledejte komodu a najdete laudanum. Nyní se můžete vrátit ke vstupním dveřím a vejít zpět do knihovny.

Library

Pokračujte rovně do dveří, které vedou do Thomasovy laboratoře.

Thomas's Laboratory

Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří naproti. Z police seberte Cuprite a ze zásuvky Lab Room Key. Vyjděte z místnosti a nyní vstupte do dveří pod schodištěm. V místnosti za dveřmi najdete Aqua Regia. Vraťte se do místnosti se schodištěm a pomocí klíče si otevřete dveře vpravo. Na stole jsou 4 skleněné baňky. Do každe nalijte jednu chemikálii. Otočte čtyřmi kohouty u baněk a nakonec posledním kohoutem vlevo dole. Poté už můžete sebrat hotovou Agrippovu výbušninu. Zatím ji potřebovat sice nebudete, ale později se hodit určitě bude. Až budete mít hotovo, tak se stejnou cestou jak jste přišli vraťte do knihovny.

Library

Vyjděte ven z knihovny na chodbu a dejte se vlevo. Za ohybem chodby vstupte do prvních dveří vpravo a z psacího stolu seberte dokument Letter from August #1. V přihrádce stolu je ARTEFAKT a v komodě vlevo křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál. Vstupte do dveří vlevo a v malé komoře je SUD S OLEJEM (100% lucerny), v regálu 4 křesadla a vpravo na nástěnce leží Emma's Room Key (#17). Vyjděte zpět do chodby a klíčem si odemkněte dveře přesně naproti. Jděte ke komodě vlevo a z jedné ze zásuvek seberte Emma's Chest Key. Poté prohledejte zásuvky psacího stolu a seberte Dining Room Key. V přihrádce jsou ještě 2 křesadla. První klíč použijte na malou truhlu, která je vpravo vedle stolu. Z truhly seberte další 2 křesadla. Vyjděte opět do chodby a klíčem si otevřte dveře vlevo na konci. Ze stolu vpravo seberte ještě další 2 křesadla. Pokračujte do dveří, které vedou do studovny.

Study

Projděte na konec chodby, vstupte do velké místnosti a poté vlevo do dvoukřídlých dveří, které vedou do další chodby. Dejte se vlevo a vstupte do místnosti, kde seberte z psacího stolu Main Storage Key a dokument Letter from August #2. Vraťte se do chodby a pokračujte na její druhý konec. Vstupte do místnosti, kde seberte vpravo ze stoličky 2 křesadla. Vlevo od stoličky jsou keramické předměty. Rozbijte je a najdete lektvar zdravého rozumu. Nakonec prozkoumejte psací stůl. V přihrádce najdete další 2 křesadla a v jedné ze zásuvek laudanum. Nyní se vraťte zpět do první chodby, kde jste do této úrovně vstoupili. Po pravé straně jsou dveře, které vedou do hlavního skladu. Použijte na ně klíč a vstupte.

Main Storage

Ze zídky před vámi seberte 2 křesadla. Vstupte do dveří, které vedou do temné chodby. Na rozcestí se dejte vlevo a v rohu seberte další křesadlo. Sejděte po schodech dolů a přímo pod schodištěm leží OLEJNIČKA. Vstupte do dveří vpravo a v chodbě jsou proti sobě dvoje dveře. Vejděte do levých a v malé místnosti seberte OLEJNIČKU a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří naproti, které vedou do rozlehlé místnosti. Vlevo za skříní je křesadlo a pod jedním ze stolů uprostřed místnosti další křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál. Na konci jsou další dvoje dveře. Za těmi levými leží na stole Key to the Atrium a dokument You MUST ESCAPE! Vraťte se do chodby a nyní vejděte do těch zbývajících dveří. Vpravo jsou dvě komody. Prohledejte jejich zásuvky a najdete OLEJNIČKU a 2 křesadla. V nedalekém regálu jsou další 2 křesadla, o kousek dál leží na bedně další OLEJNIČKA a úplně vzadu na další bedně dokument Letter from August #3. Tím máte vše prohlédnuté a můžete se vrátit ke schodišti. Jděte od schodiště na druhou stranu, kde sejděte po dalším schodišti dolů a octnete se v noclehárně. V koutě vpravo vzadu jsou 2 křesadla, na psacím stole je dokument Letter from August #4 a nakonec otevřte dvířka kamen a seberte z nich ještě jedno křesadlo. Z místnosti vedou dveře. Za nimi je chodba vedoucí do jiné úrovně, ale tyto dveře jsou v tuto chvíli nepřístupné. Nyní se vraťte po dvou schodištích nahoru do temné chodby. Zahněte vlevo a před vámi je zával. Použijte na zával Agrippovu výbušninu a poté na sklenici něco hoďte. Běžte se schovat, protože bude následovat mohutná exploze. Tím jste si uvolnili vstup do haly. Použijte na dveře klíč a vejděte.

Atrium

Octli jste se ve velké hale, ze které vede spousta dveří do dalších úrovní. Běžte rovně a vstupte do dveří pod schody.

Walter's Room and Storage

Vstupte do dveří vpravo a poté v chodbě do dveří vlevo, které vedou do malé místnosti. Seberte ze stolu 2 křesadla a vraťte se opět na chodbu. Vstupte do dalších dveří vpravo, vyjděte po schodech nahoru a vejděte do dveří vpravo. Prohledejte zásuvky komody vlevo a najdete OLEJNIČKU. Vzadu ze stolu seberte Walter's Room Key a také dokument Walter's Behavior. Vyjděte opět do chodby a projděte vpravo na slepý konec chodby, kde seberte ze stolu dokument Letter from Peter a 2 křesadla. Nyní se vraťte známou cestou na začátek úrovně a odemkněte si klíčem dveře vpravo. Projděte do druhé místnosti a z psacího stolu seberte Sewer Key. Poté odtrhněte ze stěny obraz vpravo a z tajného výklenku seberte laudanum a lektvar zdravého rozumu. Pokračujte do dalších dveří a poté po schodech dolů. V místnosti dole leží na stolku Orb #1, tak ho seberte. Známou cestou se vraťte na začátek úrovně a vstupte opět do haly.

Atrium

Na druhé straně jsou troje dveře. Vstupte do prvních zleva a sejděte po schodech dolů. Použijte na dveře klíč a vstupte.

Sewer

Slezte po žebříku dolů a dveřmi se dostanete do chodby. Dveře vlevo jsou prozatím zamčené, takže běžte rovně a vejděte do dveří vlevo. Vzadu na stěně je ventil, kterým otočte. Vraťte se do chodby a dveře po vaší levici jsou nyní přístupné. Vyjděte po schodech nahoru a vstupte vlevo do dveří, které vedou do strojovny. Stroj je zapotřebí opravit. Vpravo totiž chybí ozubená kola. První ozubené kolo (1/3) se nachází v místnosti, kde jste točili ventilem. Dojděte pro něj a nasaďte ho na levou osu. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál. Sejděte po schodech dolů do zatopených chodeb a vpravo vyjděte po schodech na chodník. Přesakákejte po fragmentech chodníku a vzadu seberte ze stolu Sewer Key, Uncle Lucas's Key a také dokument To the Sewer... Vraťte se známou cestou nahoru, poté sejděte po prvním schodišti dolů a na rozcestí chodeb se dejte vpravo. Dveře na konci si odemkněte jedním z klíčů. V místnost za dveřmi jsou vlevo těžké padací dveře, které jsou zavřené. Rovně před vámi je díra v mříži a za ní výtah, který je však v tuto chvíli nepojízdný. Vpravo je další díra v mříži a za ní další chodba. U stěny je ozubené kolo (2/3), které můžete rovnou odnést do strojovny a nasadit na osu. Poté se vraťte, projděte dírou v mříži a na konci chodby vstupte do dveří. Ze stolu seberte dokument The Combination a vlevo ze stolku 2 křesadla. Dále jsou tu na stěně páky, k jejichž ovládání máte návod v dokumentu, který jste našli na stole. Stiskněte je následovně: číslo 2 dolů, číslo 3 nahoru, číslo 4 dolů, číslo 5 nahoru. Tím jste si otevřeli padací dveře v předchozí místnosti. Za padacími dveřmi je další místnost, kde seberte vpravo dřevěný kbelík. Na plotně v krbu je další úlomek koule, ale jelikož je rozpálený, nemůžete ho sebrat. Vraťte se znovu do místnosti s pákami a seberte poslední ozubené kolo (3/3). Odneste ho do strojovny, nasaďte na osu a zatáhněte za páku. Tím jste si zprovoznili výtah. Běžte po schodech dolů do zaplavených chodeb a použijte kbelík na vodu – získáte Bucket Filled with Water. Vraťte se zpět do místnosti s padacími dveřmi a uhaste kbelíkem s vodou oheň v krbu. Poté už můžete sebrat Orb #2. Vyjděte z místnosti a jděte vlevo, kde nastupte do výtahu, zatáhněte za páku a vrátíte se zpět nahoru do Atria.

Atrium

Přejděte na druhou stranu haly, vyjděte po schodech nahoru, klíčem si odemkněte dveře a vstupte.

Uncle Lucas's Quarters

Ze stolu seberte dokument Escape a poté zatáhněte za páku na zdi. Tím si otevřete tajný průchod vpravo. Projděte dlouhou temnou chodbou a vstupte do místnosti, ze které vedou další troje dveře. Za dveřmi vpřed je sliz, takže tudy se zatím dál nedostanete. Vstupte do levých dveří a z levého stolu seberte láhev a 2 křesadla. Vyjděte z místnosti a vstupte do dveří naproti. Ze stolu seberte Dungeons Key a vpravo použijte sklenici z inventáře na sud s kyselinou – získáte tak nádobu s kyselinou. Vraťte se do předchozí místnosti a použijte kyselinu na pavučinu za dveřmi vpravo. V místnosti seberte vpravo ze stolu Orb #3 a vlevo vytáhněte z mrtvoly A Knife. Nyní se vraťte známou cestou do haly, protože v této úrovni máte vše splněno.

Atrium

Sejděte po schodech dolů a vstupte na druhé straně do prostředních dveří, kterými se dostanete zpět do hlavního skladu.

Main Storage

Na rozcestí se dejte vpravo, sejděte po schodech dolů, jděte vlevo, sejděte po dalších schodech dolů do noclehárny a vstupte do dveří vlevo. Projděte na konec chodby, kde použijte klíč na dveře a vstupte do nich.

Dungeons

Nyní jste se octli ve vězení. Jděte chodbou vpřed a o kousek dál jsou naproti sobě dvoje dveře. Vstupte do pravých a ze stolu seberte dokument Prisoner #1053. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří naproti, kde seberte dokument Prisoner #1054. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál, kde jsou opět proti sobě dvoje dveře. Vstupte nejprve do pravých a ze stolu seberte dokument Prisoner #1055. Opět se vraťte do chodby a vstupte do dveří naproti, kde seberte z levého stolu dokument Prisoner #1056 a z pravého stolu kladivo. Vyjděte z místnosti a pokračujte dál chodbou. Vlevo a vpravo jsou postranní chodby, ale těmi se nikam nedostanete a ani tam nic zajímavého k vidění není. Projděte mříží vpředu, pokračujte dál temnou chodbou, vyjděte po schodech nahoru a octnete se na křižovatce chodeb. Jděte nejprve vpravo a vstupte do vězeňské cely vpravo, kde seberte 2 křesadla. Vraťte se do chodby a jděte zpět na křižovatku chodeb. Pokračujte rovně a poté sejděte vlevo po schodech dolů. Vlevo je zamčená mříž, takže se dejte vpravo a vstupte do místnosti, kde prohledejte zásuvku komody a seberte Dungeon Sacrificial Room Key. Vraťte se po schodech nahoru a klíčem si odemkněte dveře naproti, které vedou na obětiště. Vpravo v rohu za dveřmi leží na zemi křesadlo a v levém zadním rohu další křesadlo. Z prostřední mučící panny seberte Orb #4. Vraťte se do chodby a pokračujte dál vpravo. Na rozcestí se dejte vlevo a poté vlevo vyjděte po schodech nahoru. V místnosti seberte ze stolu vpravo laboratorní nádobu, jedovou žlázu a laudanum. V přihrádce psacího stolu je ještě ARTEFAKT a v koutě za dveřmi SUD S OLEJEM (10% lucerny). Vyjděte z místnosti, sejděte po schodech dolů a jděte zpět vpravo do temných chodeb. Pokračujte rovně a poté vlevo po schodech dolů. Nyní jste v laboratoři. Rostlinu z inventáře vložte do přístroje na extrahování a zatáhněte za páku – získáte částečně naplněnou nádobu. Tu vložte na stojan nad kahanem vlevo, otočte kohoutkem a seberte hotovou nádobu s kyselinou. Vyjděte z místnosti, vraťte se po schodech nahoru a jděte zpět vpravo a rovně. Vpravo je mříž zamčená na zámek. Použijte na zámek nejprve kyselinu a poté kladivo a cesta dál je volná. Vstupte do dveří do další úrovně.

Servant's Quarters

Prohledejte skříně vlevo, kde seberte A Lever, a dále seberte z komody vpravo 2 křesadla. Páku vložte do mechanismu na zdi a poté za páku zatáhněte. Tím jste si odemkli dveře, které vedou dál. V chodbě jděte vpravo a po stranách jsou dvoje dveře, které vedou do nocleháren. V obou místnostech je u každé postele malá truhla, avšak všechny jsou zamčené. V levé místnosti je vzadu u zdi velká truhla a v ní OLEJNIČKA a v pravé místnosti je podobná truhla a v ní 2 křesadla. Až předměty posbíráte jděte na konec chodby a vstupte do dveří. Vpředu jsou na stole další 2 křesadla a vpravo v zásuvce psacího stolu King's Quarters Key. Nyní se vraťte do chodby a vstupte vpravo na konci do dveří, které vedou zpět do atria.

Atrium

Octli jste se opět v hale. Hned vedle vlevo jsou dveře, které vedou do královských pokojů. Použijte na ně klíč a vstupte do nich.

King's Quarters

Vejděte do dveří vpravo a z psacího stolu seberte dokument Letter from August #5. Z přihrádky stolu seberte Orb #5 a OLEJNIČKU. Vraťte se do chodby. Vstupte do dalších dveří vpravo a v malé místnosti seberte 2 křesadla. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte na její konec, kde projděte dveřmi ke schodišti. Vyjděte po schodech až nahoru a vstupte vpravo do dveří do další úrovně.

King George IV's Room

Až monstrum dokončí svůj monolog jděte k němu a použijte na něj nůž z inventáře. Poté seberte vlevo ze stolu Secret Chest Key. Tím si odemkněte truhlu vedle a seberte Orb #6 a dále 2 měšce s 50 tolary, 4 váčky s 25 tolary a 4 váčky 10 tolary. Poté prohledejte zásuvky psacího stolu a seberte Atrium Key a nakonec z přihrádky nádobu s térem. Poté se můžete vrátit do předchozí úrovně.

King's Quarters

Běžte ke dveřím vpravo, odemkněte si je klíčem a vstupte opět do atria.

Atrium

Přejděte na druhou stranu haly. U hlavních dveří je vpravo podstavec. Použijte na něj nádobu s térem a poté naskládejte do podstavce všech 6 částí koule. Tím jste si otevřeli cestu ven z hradu, takže vstupte do vrat.

Outside

Projděte mezi domy vpřed dokud se nspustí titulky a tím hra končí.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář