Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – The Dark Treasure (Credel Castle's Untold Story)

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o další „hradní“ dobrodružství ze světa Amnesie. Nelze to sice srovnávat s takovými skvosty jako Emma's Story, The Seed nebo Rain, ale i tak se jedná o dost nadprůměrnou Custom Story, kterou stojí za to si zahrát.

STATISTIKY

předmět v inventáři – 10

dokument – 10

olejnička – 13

velká olejnička – 2

sud s olejem – 1

křesadlo – 21

laudanum – 3

Village

Začínáte na lesní cestě ohrazené zábradlími. Vstupte do domu vpravo. U schodů seberte dokument The Investigation of Baron Raymond #1. Pod schodištěm je zářivý kámen, který zvedněte a odneste k potrubí na druhé straně místnosti. Klepněte kamenem do potrubí a vypadne vám Cabin Key. Vstupte dveřmi do malého kumbálu pod schodištěm, kde najdete na sudu křesadlo. Vraťte se do místnosti se schodištěm a pomocí klíče si odemkněte další dveře. Vyjděte na venkovní prostranství, kde najdete vpravo na sudech další křesadlo. Vstupte do jediných přístupných dveří, které jsou pootevřené. Pokračujte do malé postranní komůrky, kde seberte z výstavního stolku dokument Count Raymomd's Condition a z komody vlevo OLEJNIČKU. Vyjděte z domku opět ven a nyní si všimněte, že před každým ze tří menších domků je opřený rýč. Rýče slouží jako páky, které ovládají mechanismus dveří u největšího domu. Sklopte všechny tři rýče k zemi a poté se vám odemknou dveře velkého domu, do kterého následně vstupte. Uvnitř vyjděte po schodech nahoru, kde uvidíte na zdi jakýsi ventil. Otočením aktivujete teleport venku ve vesnici. Vyjděte ven z domu, dejte se vpravo a vstupte do teleportu.

Portal Room

Běžte rovně a ze stolu seberte dokument A Strange Manual. Na čtyřech sloupech jsou páky, jimiž se vypíná energetické pole vlevo. Bráno od směru, ze kterého jste přišli stiskněte páky v následovně: první sloup vlevo dolů, druhý vlevo nahoru, první vpravo nahoru a druhý vpravo dolů. Energetické pole by nyní mělo být vypnuté, takže můžete pokračovat dál, kde je vlevo další teleport, do kterého rovněž vejděte.

Castle Halls

Ze stolu vlevo seberte křesadlo a poté se dejte chodbou vpřed. Ze země seberte lucernu. Před vámi je hluboká propast, přes kterou se v tuto chvíli nedostanete. Vstupte do dveří vlevo, které vedou do postranní chodby. Vpravo jsou dveře do strojovny, kde v zařízení chybí ozubené kolo. Vejděte do dveří vlevo na konci chodby a vyjděte po schodech nahoru do mezipatra, kde seberte ze stolu dokument The Investigation of Baron Raymond #2. Pokračujte po schodech dál nahoru a vstupte do dveří. Vpravo je komody, jejíž zásuvky prohledejte a seberte OLEJNIČKU a 2 křesadla. Jděte do zadní části místnosti dokud nezaslechnete jakýsi kravál. Vraťte se po schodech dolů a v chodbě zjistíte, že dveře naproti jsou vyražené. V nově zpřístupněné chodbě vejděte do dveří vlevo a na konci chodby zjistíte, že po stranách jsou nebezpeční pavouci, kteří vám brání v průchodu. Vraťte se zpět do chodby, kde je stůl se svíčkou, na kterém leží starý nůž. Odneste ho k pavoukům a použijte na ně, čímž je zlikvidujte. Vejděte do velké haly se sochami. V centru haly vyjděte po točitém schodišti. Jste u paty dalšího schodiště. Vpravo za tímto schodištěm leží na zemi OLEJNIČKA. Vyjděte tedy po dalším schodišti a dostanete se k dvěma souběžně vedoucím schodištím. Vystoupejte po pravém schodišti a v místnosti na konci seberte ze stolu Mansion Quarters Key. Vraťte se dolů a vyjděte po levém schodišti. Na konci chodby si klíčem odemkněte dveře do další úrovně, a poté do těchto dveří vstupte.

Mansion Quarters

Nejprve vejděte do dveří naproti a v místnosti prohledejte zásuvky komody vpravo – najdete OLEJNIČKU a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a jděte v úzké části chodby do dveří vpravo. V malé jídelně seberte ze stolu dokument The Investigation of Baron Raymond #3. Kromě toho je vpravo truhla a v ní 3 křesadla. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte ke schodišti. Na stole vpravo pod schodištěm leží dokument Gerald's Key. Vystoupejte po schodech nahoru a vstupte do dveří. Dlouhá chodba vás dovede do knihovny, kde najdete ve spodní části 2 zářivé knihy, které aktivují tajný mechanismus. Povytáhněte je, vyjděte do mezipatra a zde najdete v regálech další 2 knihy, za které rovněž zatáhněte. Povytažením všech čtyř knih si zpřístupníte dveře nahoře. Než opustíte mezipatro seberte ještě z polic knihoven OLEJNIČKU a křesadlo. Vyjděte po schodech až nahoru. Za dveřmi se chodby rozdvojuje. Každá odbočka vede na jeden balkón nad knihovnou. Na pravém balkóně však nic není, takže se vydejte levou chodbou. Z přihrádky psacího stolu seberte OLEJNIČKU a z jedné ze zásuvek křesadlo. Nakonec prozkoumejte krbovou římsu, protože za hodinami je ukrytý Wine Cellar Key. Nyní se známou cestou vraťte na začátek úrovně, kde si klíčem odemkněte dveře vlevo. Sejděte po schodech dolů do sklepa a dejte se chodbou pod schodištěm. Na konci vstupte do dveří a v místnosti se sudy do dalších dveří vpravo ze stolu seberte Storage Room Key a také dokument The Investigation of Baron Raymond #4. Vyjděte z místnosti a nyní se vydejte zpět na začátek úrovně, kde vstupte do dveří do haly.

Castle Halls

Sejděte po schodech až dolů do haly a jděte zpět do chodby, kde se vchází do strojovny. Klíčem si odemkněte dveře vpravo a dostanete se do malé komory. Ve skříni je křesadlo a také ozubené kolo. To odneste do strojovny a dejte na své místo do soukolí. Nejprve zatáhněte za páku vedle pece, čímž spustíte stroj. Teprve poté zatáhněte za páku vedle ozubených kol, čímž aktivujete most v chodbě. Vyjděte ze strojovny, dejte se vlevo a v další chodbě, kde jste předtím sebrali lucernu, je vlevo dřevěný most přes propast. Projděte na konec chodby, sestupte po schodech dolů a vejděte do dveří do další úrovně.

The Shrine

Jděte ke dveřím vpředu a ze stoličky seberte dokument The Investigation of Baron Raymond #5. Poté vstupte do dveří do další úrovně.

Cellar Storage

Sejděte po schodech dolů a v chodbě jděte do dveří vlevo. Octnete se v místnosti se schodištěm. V pravém zadním rohu je truhla a v ní kladivo a OLEJNIČKA. Dejte se chodbou, která začíná pod schodištěm, a projděte na konec. Na prkna, kterými je zatlučený vchod, použijte kladivo z inventáře a cesta dál je volná. Úzkou chodbou projděte do skladiště, kde prohledejte regály a najdete OLEJNIČKU, 2 Laudánum a celkem 4 křesadla. Nakonec seberte vzadu u stěny Ladder. Z místnosti vede nenápadný průchod do malé postranní místnosti, kde seberte z římsy Paddlock Key a další OLEJNIČKU. Vraťte se do předchozí místnosti, kde se vám otevřely druhé padací dveře a ty, kterými jste předtím vstoupili, se zase naopak zavřely. Pomocí klíče odemkněte zámek mříže a cesta dál je volná. Projděte do zatopené místnosti a vstupte do dveří vpravo. Pokračujte dlouhou chodbou až dojdete ke schodišti, po kterém sestupte dolů. Vzadu u stěny je truhla a v ní Underground Tunnels Key. Vyjděte po schodech o patro výš a prozkoumejte okolí. Vlevo pod schody je SUD S OLEJEM (10% lucerny) a vzadu u stěny truhla a v ní 2 OLEJNIČKY. Vyjděte po schodech až nahoru a vpravo probourá monstrum dveře. Když se dáte tudy dojdete zpět do první chodby této úrovně, do které jste sestoupili poté co jste vešli. Jestli chcete, můžete se ještě vrátit ke schodišti a použít kladivo na páku od mříže vpravo. Zatáhněte za páku a v malé místnosti odklopte poklop, použijte na otvor žebřík a slezte dolů. Dostanete se do tajné lokace, kde seberte 2 VELKÉ OLEJNIČKY. Nyní se můžete vydat na začátek úrovně a vejít do dveří.

The Shrine

Zkuste použijte klíč z inventáře na dveře vlevo, ale nebude to fungovat, protože dveře potřebují namazat. Na opačné straně místnosti je padací mříž, jejíž ovládací páka je rovněž zaseknutá. Použijte na páku kladivo a zatáhněte za páku směrem nahoru. Seberte ze země 2 křesadla a poté odtahejte bedny od stěny vzadu. Skrčte se prolezte nízkou chodbou. Na konci chodby je pod stole láhev s olejem. Vraťte se zpět na začátek, použijte na zamčené dveře do podzemních tunelů olej, odemkněte je poté klíčem a vstupte do nich.

Undergrounds Tunnels

Projděte do místnosti, kde je studna zatlučená prkny. Na stole vzadu leží OLEJNIČKA a Laudánum. Vstupte do dveří vpravo a pokračujte dlouhou chodbou. Na rozcestí jděte rovně a sejděte dolů po schodech. Dostanete se do místnosti s vězeňskými celami. Z psacího stolu seberte dokument Restorin Main Power a OLEJNIČKU. V zásuvce levého stolu jsou ještě 2 křesadla. Pod schody je na zdi páka, za kterou zatáhněte. Tím si otevřete mříž nad schody. Projděte na konec chodby, kde je na zdi šest pák. Pohybujte pákami následovně: první dolů, druhá až čtvrtá nahoru a pátá a šestá dolů. Nyní utíkejte zpět na horu na křižovatku chodeb, dejte se vlevo, slezte po žebříku dolů a pokračujte do dveří vpravo. Ve velké místnosti jsou energetické bariéry. U mříže seberte dokument Barrier Machine Blueprint. Vaším úkolem je vypnout energii. V každém rohu místnosti jsou dva ventily. Otáčejte ventily takto (bráno ze směru, kterým jste do místnosti vstoupili):

levý zadní roh:                                               pravý zadní roh:

levý vlevo, pravý vpravo                               levý vpravo, pravý vlevo

 

levý přední roh:                                             pravý přední roh:

levý vpravo, pravý vpravo                             levý vpravo, pravý vpravo

Energie by se poté měla vypnout. Vstupte do kabiny v centru místnosti, která byla předtím chráněna energetickým polem a seberte Powerless Core. Poté už jen rychle utíkejte jedinou možnou cestou pryč z místnosti, vyjděte po dlouhém schodišti nahoru, projděte dveřmi a dostanete se znovu na křižovatku chodeb. Zahněte vpravo a běžte opět po točitém schodišti dolů. Vlevo jsou dveře chráněné energetickým polem. Použijte na dveře barevný kámen z inventáře a cesta dál je volná. Běžte jedinou možnou cestou stále vpřed až ke kované braně, na kterou klikněte a tím hra končí.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář