Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – The Fugitive, Episode 1

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se zcela jistě o jedno z nejdelších DLC pro Amnesii, které pokud hrajete poprvé, za pár hodin určitě nedohrajete. Ve hře není kladen zas takový důraz na atmosféru jako spíš na příběh a adventurní náplň. Bohatě si užijete různých kombinací a výrob chemikálií. Po dohrání se rozhodně pusťte do druhé epizody, protože i ta stojí za to.

STATISTIKY (prozatímní)

Veškerých vedlejších předmětů je nadprůměrné množství, takže s ničím nemusíte šetřit. O něco méně je sice lektvarů, ale i tak postačují. Ve hře je i obstojné množství dokumentů, ve kterých je vyprávěn celý příběh. Statistika není kompletní, protože se mi nepodařilo najít jeden Easter Key, takže jsem tím pádem se nemohl dostat do jedné z tajných místností

předmět v inventáři – 42

předmět získaný kombinacemi – 17

dokument – 22

artefakt – 2

olejnička – 36

velká olejnička – 2

sud s olejem – 2

křesadlo – 77

laudanum – 16

lektvar zdravého rozumu – 11

Entrance Hall

Začínáte s lucernou v inventáři. Vyjděte po schodech nahoru a octnete se v rozlehlé hale. Jděte nad schody vlevo, kde jsou vzadu nějaké stoly a židle. Z truhly seberte OLEJNIČKU, lektvar zdravého rozumu a 2 křesadla. Nyní jděte halou dál vlevo a vzadu jsou dvě lví sochy a jedna socha orla. Za sochami je truhla, ze které si vezměte OLEJNIČKU, laudanum, lektvar zdravého rozumu a 4 křesadla. Vraťte se zpět do hlavní haly a vyjděte po točitém schodišti nahoru. Z další truhly si seberte kladivo. Poté vstupte do pravých dveří.

Strojovna

Vstupte do prvních dveří vpravo a vzadu za bednami jsou ukrytá 2 křesadla. Vyjděte zpět do chodby a vejděte do dalších dveří vpravo. Z police prvního regálu vpravo seberte 3 křesadla. O kousek dál vpravo je za bednami další křesadlo a také láhev. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří přesně naproti. Vzadu ve vinném sklepě je za bednami truhla a v ní Master Room Key a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Na psacím stole je ARTEFAKT a dokument The Prisoners. Poté prohledejte zásuvky psacího stolu a seberte dláto a laudanum. Dláto můžete rovnou spojit v inventáři s kladivem a získáte tak kladivo a dláto. Poté se můžete vydat k východu z úrovně.

Graveyard

Sejděte po schodech dolů a vyjděte ven pod širé nebe. Toto je podle mne jedna z nejpěknějších exteriérových úrovní ve světě Amnesie. Vpřed je zamčená ozdobná brána. Dejte se vlevo, kde je jakési skladiště. V jednom z regálů vlevo je páčidlo a v jiném vpravo zase OLEJNIČKA. Vraťte se stejnou cestou zpět do haly.

Guest Room

Nyní jste v pokoji pro hosty. Z levého psacího stolu seberte dokument Anonymous Diary Part (1/3) a ze zásuvky laudanum. Poté prohledejte regály vpravo seberte z nich OLEJNIČKU  křesadlo. Nyní vstupte do levého pokoje a seberte z dlouhého stolu dokument Anonymous Diary Part (2/3). Poté se vydejte prozkoumat pravý pokoj a dveře od tohoto pokoje vylomte páčidlem. Vlevo na konci místnosti visí na stěně obraz, který je možné odstranit, protože za ním je skrytý výklenek a v něm Monastery Key. Z levé komody seberte dokument Anonymous Diary Part (3/3) a ze zásuvky stejné komody 2 křesadla. V jedné zásuvce pravé komody je další křesadlo. Poté se můžete vrátit zpět do haly.

Entrance Hall

Sejděte po schodech dolů a po pravé straně jsou dveře vedoucí do kláštera. Odemkněte si je a vstupte.

Monastery

Jste ve velkém kruhovém sálu. Za dveřmi vpravo jsou další dvoje dveře, ovšem zamčené. Vstupte do dveří vlevo, projděte krátkou chodbou a vstupte do místnosti. Odtáhněte na stranu postel. Pod postelí je vstupte do tajné chodby. Použijte na podlahu dláto s kladivem, abyste si otvor rozšířili, a poté vstupte do podzemí.

Hidden Hole

Lezte tunelem vpřed a na rozcestí se dejte vpravo, protože levá odbočka je stejně slepá. Vylezte ven z tunelu ze stolu seberte dokument The History of the Castle. Ze zásuvky stolu seberte Laboratory Key. Vraťte se tunelem na začátek a vylezte zpět do kláštera.

Monastery

Vyjděte ven do sálu a jděte do protějších dveří. Odemkněte si dveře vpravo a jste v laboratoři. Ze stolu vlevo seberte laboratorní nádobu a ze stolu vpravo dokument Explosive Mixture. Otevřte přihrádku psacího stolu a seberte Sodium. Zbylé tři chemikálie jsou nahoře na policích. Jsou to ty co září. Seberte tedy postupně: Nitroglycerin, Antacid a Sulfur. Nyní jděte k přístroji na extrahování a pod vývod umístěte laboratorní nádobu. Do skříňky přístroje umístěte Sodium. Zavřete dvířka a zatáhněte za páku. Zpod vývodu seberte Incomplete Mixture. Nyní dejte do baňky vlevo nejprve Sulfur a poté vyberte v inventáři sklenici s nehotovou směsí a použijte ho na skleněnou baňku. Seberte opět Incomplete Mixture. Následně dejte do baňky Nitroglycerin a opět použijte na baňku sklenici se směsí. Znovu seberte Incomplete Mixture. Nakonec dejte do baňky poslední chemikálii a smíchejte ji se směsí ve sklenici. Konečně tak získáte Agrippovu výbušninu. Nyní se známou cestou vydejte zpět na začátek úrovně a vstupte do dveří, které vedou do haly.

Entrance Hall

Dejte se vlevo do vedlejšího sálu. Zde je zavalená chodba. Umístěte u závalu výbušnou chemikálii a poté na sklenici hoďte nějaký kámen. Rychle utíkejte pryč, protože bude následovat mohutný výbuch. Ten vám uvolní dveře do blázince, tak do těchto dveří vstupte.

Asylum

Jděte na rozcestí a dejte se vlevo. Vstupte do místnosti a vpravo seberte 3 křesadla. Vraťte se na rozcestí a pokračujte rovně. Dojdete na další rozcestí. Po schodech dolů zatím není nutné chodit, takže se dejte vlevo. Na dalším rozcestí zahněte opět vlevo. Dostanete se do širší chodby. V postranní místnosti vlevo leží dokument Prisoner's Movement. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Po stranách jsou chodby vedoucí do mučících místností, ale v těch nic není. Vstupte do chodby na konci a poté dveřmi do márnice. Přistavte si židli k výklenkům vlevo a z jednoho z horních si vezměte Rusty Key. V dalším podobném výklenku vpředu je ještě OLEJNIČKA. Vyjděte z márnice a vraťte se na poslední rozcestí, kde se dejte opět vpravo a dojdete znovu k rozcestí, kde vlevo vedou schody dolů. Sejděte po nich a v místnosti vlevo jsou na dvou regálech 4 křesadla. Vraťte se do chodby a pokračujte na konec, kde si pomocí klíče odemkněte dveře. Vstupte do místnosti, kde je sud s kyselinou. Použijte na něj sklenici z inventáře a získáte nádobu s kyselinou. Z regálu vpravo si seberte ještě OLEJNIČKU. Vraťte se chodbou ke schodišti, vyjděte po něm nahoru a dejte se vpravo. Jděte přes první rozcestí rovně až přijdete opět rozcestí, kde se dejte nejprve vpravo. Dostanete se do dlouhé chodby s celami po stranách. Ve čtvrté cele vpravo je pod postelí OLEJNIČKA. Vraťte se do chodby a pokračujte až na konec, kde jsou výklenky ve stěně. V jednom z horních výklenku je křesadlo. Poté se vraťte zpět na poslední rozcestí a jděte rovně až přijdete ke mřížovaným dveřím, které jsou zamčené na visací zámek. Použijte na zámek nejprve kyselinu a poté kladivo s dlátem a cesta dál je volná. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Sewer Entrance

Octli jste se u paty velkého točitého schodiště. Přímo pod schodištěm leží křesadlo. Prozkoumejte dále regály vpravo a v jednom jsou další 2 křesadla a v dalším vpravo lektvar zdravého rozumu. Vyjděte po schodech nahoru a dostanete se do velké podzemní haly, která slouží jako křižovatka. Přejděte přes most. Vlevo vedou schody nahoru do márnice. Po schody je OLEJNIČKA. Dále tu vedou tři další chodby se schodišti směrem dolů. V jedné této chodbě je příliš mnoho vody a bude ji zapotřebí nejprve odčerpat. Nejprve vstupte do levé chodby a sejděte po schodech dolů, kde jsou dveře, které vedou do jídelny, a vstupte do nich.

Dining Hall

Ze stolu seberte dokument The Dining Hall. Vpravo jsou zamčené dveře, do kterých se v tuto chvíli nedostanete. Přejděte na druhou stranu jídelny a vstupte do dveří, které vedou do skladu.

Sklad

Sejděte po schodech dolů a na rozcestí se dejte vlevo. Vstupte do dveří na konci a v malé místnosti seberte vlevo z regálů 2 křesadla. Poté nadzvedněte malou bednu na polici vpravo vzadu a objevíte laboratorní nádobu. Vraťte se na rozcestí a pokračujte rovně, kde sestupte po schodech dolů. Dostanete se do velké místnosti. Vstupte do dveří vpravo a z okolních regálů posbírejte 3 křesadla. Na římse vzadu za bednami je OLEJNIČKA a také lučavka královská. Vyjděte z místnosti, obejděte zídku a vstupte do dalších dveří vpravo. Vzadu na římse je za bednami Auripigment. Pod římsou leží na podlaze křesadlo. Vyjděte opět z místnosti a vstupte do dalších dveří po pravé straně. Vzadu za bednami je Kalamín. Vraťte se do velké místnosti a nyní jděte do posledních dveří, které jste ještě neprozkoumali. Ty vedou do laboratoře. Z truhly si vezměte OLEJNIČKU a laudanum, ze stolu seberte dokument Acid Machine a z dalšího stolu vpravo Kuprit. Uvnitř kamen je ještě křesadlo. Nyní přistoupíme k výrobě chemické směsi. Na stole jsou čtyři skleněné baňky. Vpravo od nich je vývod, pod který umístěte laboratorní nádobu. Do čtyřech baněk nalijte postupně všechny čtyři chemikálie, které jste v okolních místnostech nasbírali. Vlevo otočte vodorovným kohoutkem, čímž zapálíte hořáky pod baňkami. Poté otočte postupně všemi čtyřmi kohoutky nahoře. Chemikálie se smísí a vy můžete zpod vývodu sebrat nádobu s kyselinou. Vyjděte ven z místnosti, dejte se vpravo a vyjděte po schodech nahoru. Na rozcestí se dejte vpravo a brzy dojdete do velké skladištní místnosti. Když vyházíte bedny z římsy vlevo, najdete 2 OLEJNIČKY. Za poslední bednou je na římse v koutě zastrčené laudanum. Vstupte do prvních dveří vpravo a v místnosti seberte ze sudů 2 křesadla. Mezi sudy leží na podlaze další OLEJNIČKA. Vraťte se do velké místnosti a vstupte do dalších dveří vpravo. V místnosti jsou po pravé i po levé straně regály. Vlevo seberte 2 křesadla a OLEJNIČKU a vpravo další 2 křesadla a lektvar zdravého rozumu. Vyjděte z místnosti a dejte se do dveří vpravo. Vyjděte po schodech nahoru, kde v chodbě další cestu blokuje pavučina rudého slizu. Použijte na ni kyselinu z inventáře a cesta dál je volná. Vstupte do dveří vpravo, které vedou do malé komory. Z regálu vlevo seberte Dining Hall Key a z vrcholu jiného regálu křesadlo. Vpravo v koutě pod regály je Easter Key (2/3). Nyní se vraťte známou cestou na začátek úrovně a vstupte do dveří, které vedou zpět do jídelny.

Dining Hall

Klíč z inventáře použijte na zamčené dveře vlevo a projděte do chodby. Vstupte do dveří na konci chodby, které vedou do nevelké místnosti. V prvním psacím stole je v přihrádce OLEJNIČKA, na stolní desce druhého stolu je Cistern Key A a také dokument Letter to Brutes a v přihrádce třetího stolu jsou 3 křesadla a v zásuvce je ještě laudanum. Vraťte se zpět do jídelny a dveřmi vyjděte do velké haly.

Sewer Entrance

Vyjděte po schodech nahoru, přejděte most, klíčem si odemkněte dveře vpravo a vstupte do nich.

Cistern A

Projděte chodbou, vstupte do dveří a poté do dalších dveří vpravo. Po schodech sejděte dolů do zatopené chodby. Přímo pod schodištěm leží část vrtačky. Pokračujte dál zatopenou chodbou a na rozcestí se dejte vlevo. Dojdete do místnosti, kde leží na bedně opět část vrtačky. Vraťte se zpět na rozcestí a jděte opět vlevo. Na bednách je vzadu skrytý Easter Key (3/3). Jděte zpět na rozcestí a jděte dál vlevo. V místnosti na konci najdete další část vrtačky. Části vrtačky můžete rovnou v inventáři spojit dohromady a získáte tak příruční vrtačku. Vraťte se na rozcestí dejte se vlevo a poté známou cestou na začátek úrovně, kde projděte dveřmi zpět do haly.

Sewer Entrance

Přejděte přes most a vyjděte vlevo po schodech nahoru. Vstupte dveřmi do márnice.

Morgue

Octli jste se na mostě. Pokud půjdete rovně dojdete jen do místnosti, kde je plno mrtvol a nic jiného. V místnosti vlevo je mezi policemi padlého regálu lektvar zdravého rozumu. V místnosti vpravo leží mrtvola na stole. Z psacího stolu seberte dokument The Corpse, ze zásuvky stolu laudanum a z regálu vpravo 2 křesadla. Použijte na mrtvolu nejprve vrtačku a poté kladivo s dlátem a seberte Toxic Room Key. Vyjděte z místnosti a známou cestou se vraťte zpět do haly.

Entrance Sewer

Sejděte po schodech a nyní vstupte do prostřední chodby vlevo. Sejděte po schodech dolů a vejděte do dveří, které vedou do Toxic Room.

Toxic Room

Projděte na konec chodby a vstupte do dveří. Vlevo z regálů seberte OLEJNIČKU a 3 křesadla. Z psacího stolu seberte dokument Toxic/Acid Supply. Vstupte do dveří vlevo a vzadu si odemkněte mříž pomocí klíče. Vzadu z beden seberte Cistern Key B. Poté se můžete vrátit zpět do haly.

Entrance Sewer

Vyjděte po schodech nahoru, přejděte přes most, klíčem si odemkněte dveře vlevo a vstupte do nich.

Cistern B

Sejděte po schodech dolů a dejte se zatopenou chodbou vpřed. Tady nemá smysl popisovat cestu. Z rozcestí vedou další tři chodby. Na konci každého úseku je na zdi ventil, kterým je třeba otočit. Až toto uděláte vraťte se zpět do velké haly.

Entrance Sewer

Přejděte přes most a nyní vstupte vpravo do chodby, kde sejděte po schodech dolů. Chodba, která byla předtím zaplavená je nyní již přístupná, protože jste si ji odčerpali v minulé úrovni. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do stok.

Stoka

Na rozcestí se dejte nejprve vpravo. Chodba se bude opět rozdvojovat. Na jednom konci najdete Ladder Piece (3/3). Vraťte se na první rozcestí a pokračujte druhou chodbou. Dojdete k dvěma protrženým mřížím. Jděte nejprve rovně a v místnosti na konci seberte v koutě Ladder Piece (2/3) a z regálu vpravo laudanum. Vraťte se k protrženým mřížím, dejte se vlevo, na dalším rozcestí opět vlevo a dojdete do krátké chodby. Vpravo je za dveřmi jen malá komora s bednami a sudy, takže vstupte do dveří vlevo, kde je vzadu pod potrubím Ladder Piece (1/3). Vyjděte zpět do chodby a nyní se držte stále vlevo. Přijdete do zdánlivě prázdné místnosti. Použijte části žebříku na stěnu vpravo a vystavíte si tak žebřík nahoru. Vylezte po něm a z římsy seberte Old Crowbar. Slezte dolů a stokami se vraťte na začátek na první rozcestí. Po levé straně jsou zamčené dveře, které si vylomte páčidlem. Projděte stokami až do místnosti, kde jsou vlevo a vpravo padací mříže. Vpravo si můžete kolem otevřít jedny z dveří, ale za nimi nic není. Na konci je jen místnost a v ní několik spoutaných vězňů. Běžte rovně a dojdete do místnosti, kde je v polici OLEJNIČKA. Vpravo na zdi je páka, za kterou zatáhněte. Běžte zpět k padacím dveřím a zjistíte, že ty levé jsou odemčené. Projděte jimi, a na konci chodby vstupte do dveří. Další chodbou se dostaňte k žebříku, na který klikněte a tím po něm vylezete nahoru.

Main Hall

Z okraje studny seberte křesadlo. Z místnosti vedou čtvery dveře, z nichž jedny jsou zamčené. Vstupte do dveří naproti zamčeným a zjistíte, že je tu zavalená chodba. U závalu seberte laudanum. Vyjděte opět do první místnosti a nyní se dejte do dveří vpravo. Na konci chodby vstupte do dveří. Vlevo v koutě je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Ze stolu seberte dokument Our New Personnel, z přihrádky OLEJNIČKU a křesadlo a ze zásuvky další křesadlo. Vpravo na zdi jsou dvě páky, ale ty v tuto chvíli nefungují. Vraťte se tudíž do první místnosti a pokračujte do dveří naproti. Projděte temnou chodbou a sejděte po schodech dolů. Na velké bedně jsou 2 křesadla a nedaleko leží na sudu další křesadlo. Vzadu za bednami najdete truhlu a v ní OLEJNIČKU, lektvar zdravého rozumu a ještě jedno křesadlo. Když půjdete ještě dál mezi harampádí, najdete na velké bedně další 2 křesadla a na jednom sudu ještě jedno křesadlo. Z temného prostoru vedou jen jedny dveře. V chodbě vstupte do dveří vpravo, které vedou do laboratoře. Ze stolu seberte dokument The Magical Potion. V laboratoři budete muset později vyrobit magickou směs, která vám umožní ve hře postoupit dál. Zatím však v laboratoři nic nepořídíte, takže se vydejte chodbou vlevo. Dojdete ke schodišti, po kterém sestupte dolů. Jste opět na rozcestí, ze kterého v okolních místnostech a chodbách vedou dveře do dalších úrovní. Jděte směrem, kde vidíte vzdálené dveře. Vyjděte po schodech nahoru a ze stolu vlevo seberte křesadlo. Vejděte do dveří vpravo, což je strojovna. Klikněte na soukolí ozubených kol a stroj se rozběhne. Vraťte se do chodby, sejděte po schodech dolů. Vstupte do dveří do Dungeons.

Dungeons

Vyjděte po schodech nahoru a dveřmi vyjděte na most, kde na vás zaútočí monstra a zajmou vás.

Cells

Octli jste se ve vězeňské cele. Na uvolněné cihly na levé stěně použijte kladivo s dlátem. Vyndejte několik cihel a poté zatlačte na dřevěný pilíř na druhé straně zdi. Ten se zřítí a udělá velkou díru do zdi. Prolezte do sousední cely a vyjděte ven. Vstupte do cely a vlevo, kde seberte v koutě dřevěný kbelík. Vyjděte ven a vstupte do druhé cely vlevo, kde teče z trubky voda. Použijte kbelík na vodu a získáte tak kbelík s vodou. Vyjděte ven z cely a vpravo v rohu místnosti je několik kratších potrubí. Nalijte do potrubí vodu a na zem vám vypadne Obsidian Stone. Nyní můžete dveřmi, které vedou z vězení, vejít do temné chodby. Běžte jedinou možnou cestou stále vpřed, vyjděte po schodech nahoru a vstupte opět do hlavní haly.

Main Hall

Vyjděte po schodech nahoru a jděte rovně, kde je za schodištěm vstup do Study, a vejděte do něj.

Study

Vstupte do dveří vpravo a v místnosti vzadu je stůl a na něm dokument Magical Potion Test a křesadlo. Vlevo v polici knihovny je další křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Vlevo u okna leží na zemi lektvar zdravého rozumu. Vstupte do dveří vpravo a v místnosti jsou další dveře vedoucí do místnosti s psacím stolem. Z přihrádky seberte OLEJNIČKU a z jedné ze zásuvek laudanum. Nyní si vezměte nějaký předmět s sebou do chodby a poté ho prohoďte oknem, vedle kterého jste sebrali lektvar. Vylezte na venkovní římsu, přeskákejte po plošinách a rozbitým oknem vstupte do místnosti. Vpravo na stole leží Crimson Stone. Vpředu jsou dveře na Easter Key č.1, který pokud jste postupovali podle tohoto návodu stejně jako já nemáte. Vraťte se po venkovních plošinách do chodby, projděte na její konec a vstupte dveřmi do haly.

Main Hall

Dejte se vpravo a po pravé straně je vstup do postranní chodby. Vyjděte po schodech nahoru a vstupte do dveří, které vedou do Solar.

Solar

Nejprve prohledejte třetí komodu vlevo a najdete OLEJNIČKU. Poté vstupte do dveří vpravo a vzadu jsou dvě truhly. V pravé truhle je další OLEJNIČKA a křesadlo. Vraťte se zpět do chodby a dejte se na rozcestí vlevo. Vstupte do dveří na konci. V přihrádce psacího stolu vpravo je ARTEFAKT. Na spodní straně pravého kulatého stolku je tlačítko. Stiskněte ho a regál vlevo se odklopí. Vstupte do tajné místnosti z psacího stolu seberte dokument The Power of Space. V přihrádce stolu se nachází Emerald Stone. Nyní se můžete stejnou cestou jak jste přišli vrátit do předchozí úrovně.

Main Hall

Nyní jděte zpět ke schodišti. Určitě jste si už předtím všimli dvou těžkých padacích dveří. Pokud jste předtím klikli na ozubené kolo ve strojovně dejte se nyní po schodech nahoru a pokračujte až na začátek úrovně. Jedny z dveří vedou do místnosti s dvěma pákami. Zatáhněte za ně a tím jste si otevřeli oboje vrata. Vraťte se po schodech až dolů a zjistíte že dvoje vrata jsou opravdu pryč a za nimi jsou chodby vedoucí kamsi dál. Vstupte do pravé chodby, sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří, které vedou do dolů.

Mines

Sejděte po schodech dolů a na křižovatce se dejte vpravo. Vstupte do dveří vpravo, které vedou do nevelké místnosti. Z přihrádky psacího stolu si seberte OLEJNIČKU a ze zásuvky křesadla. Vraťte se do chodby a jděte znovu na rozcestí. Dejte se vpravo a dojdete ke kanalizační mříži. U ní leží dokument Warning! Nadzvedněte mříž a slezte po žebříku dolů. Nyní se nacházíte ve velice rozsáhlém komplexu chodeb. Orientace zde opravdu není snadná. Návod jak se dostat bezpečně na konec je v posledním dokumentu. Myslím, že mnohem jednodušší je používat to co nazývám „taktikou levé ruky“. To znamená jít stále vlevo. Navíc se ve dvou slepých koncích nacházejí 2 olejničky, které by bylo škoda nesebrat. Takže běžte stále vlevo a po delší době dojdete na slepý konec, kde seberte OLEJNIČKU. Bude následovat konec se zavřenými dveřmi a poté dojdete ke dveřím, do kterých bude možné vstoupit. Z místnosti vedou další několikery dveře. Vlevo jsou dveře zamčené a u nich leží na podlaze dokument Strange Note. Vstupte do dveří vpředu a v malé komoře jsou na stěně páky. Nastavte kombinaci pák následovně: první dolů, druhou a třetí nahoru a zbylé dolů. Tím si odemknete dveře v předchozí místnosti. Vstupte do těchto dveří a z přihrádky psacího stolu seberte Turquoise Stone. V zásuvce je ještě křesadlo a v regálu vlevo OLEJNIČKA. Vraťte se zpět do důlních chodeb a opět se držte vlevo. Na jednom slepém konci je VELKÁ OLEJNIČKA. Pokračujte dál vlevo a brzy se dostanete zpět k žebříku, na který opět klikněte. Až budete nahoře jděte zpět na začátek a vstupte do dveří vedoucích zpět do haly.

Main Hall

Vraťte se do haly a dejte se vpravo do poslední neprozkoumané chodby. Sejděte po schodech dolů a vstupte nejprve do dveří vpravo.

Flooded Tunnels

Vpravo jsou zamčené dveře na jednoduchý zámek. Tyto dveře budete muset později zpřístupnit. Projděte dlouhou širokou chodbou a po schodech sestupte do zatopeného podzemí. Vejděte do místnosti vlevo, kde je vpravo v jednom regálu OLEJNIČKA. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte na konec, kde je zavřená padací mříž. Zatočte kolem a projděte dál. Vstupte vpravo do další chodby a na konci do dveří. Ze stolu vlevo si seberte další OLEJNIČKU a vpravo z dalšího stolu Corrosion Key. Vraťte se chodbou do velké zatopené místnosti a naproti jsou dveře, které si odemkněte klíčem. Z psacího stolu seberte dutou jehlu a ze zásuvky křesadlo. Nyní se můžete vrátit známou cestou na začátek. Dávejte si pozor na vodní příšeru a utíkejte co vám nohy stačí. Vyjděte opět po schodech nahoru a v široké chodbě si pomocí jehly odemkněte dveře vlevo. V místnosti kape z potrubí krev. Použijte na krev sklenici z inventáře a získáte Boiled Blood. Vyjděte z místnosti a vlevo vstupte do dveří, které vedou do haly.

Main Hall

Po pravé straně jsou dveře vedoucí do mučírny a do těch také vstupte.

Torture Chamber

Jste ve velké místnosti, ze které vedou troje další dveře. Vstupte nejprve do těch vpravo a na konci vejděte do mučící místnosti. Ze země seberte laudanum. Vraťte se do chodby a poté do velké místnosti. Dejte se do dalších dveří vpravo a projděte až na konec chodby, kde jsou dveře vedoucí do další mučící místnosti. Vpravo mezi předměty na zemi je schovaný Machine Key. Vraťte se zpět do velké místnosti a jděte do dalších dveří vpravo. Projděte chodbou, poté dalšími dveřmi a vpravo a vlevo jsou dveře. Za těmi pravými je jen prázdná místnost, takže jděte k levým a odemkněte si je klíčem, který jste sebrali v mučírně. V místnosti je zařízení, které je třeba zprovoznit. Nejprve ale prohledejte zásuvky psacího stolu a seberte laudanum a křesadlo. Poté přistupte k ovládacímu panelu a stiskněte postupně všechna tři tlačítka. Následně otevřete skříňku na stěně vpravo a seberte z ní Scarlet Stone. Nyní se můžete známou cestou vrátit do hlavní haly.

Main Hall

Vejděte do dalších dveří vpravo, které vedou na obětiště.

Sacrificial Chamber – Entrance

Jste v dlouhé chodbě osvětlené svíčkami. Nedaleko jsou po  stranách naproti sobě dvoje dveře. Vstupte do dveří vlevo a hned vlevo za rohem je SUD S OLEJEM (10% lucerny). Z přihrádky psacího stolu si vezměte lektvar zdravého rozumu a ze zásuvky křesadlo. V polici regálu vlevo je další křesadlo. Vraťte se do chodby a vstupte do dveří naproti. Za kamenným stolem leží na zemi OLEJNIČKA. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál. Vlevo a vpravo jsou zamčené dveře, takže sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do další úrovně.

Sacrificial Chamber

Běžte vlevo a u prvního padlého sloupu je OLEJNIČKA. Pokračujte dál vlevo a vstupte do dveří, které vedou do obětní místnosti. Vpravo jsou dveře na Easter Key 3. Pokud jste ho sebrali jako já, tak si odemkněte dveře a vstupte dovnitř. V místnosti seberte z psacího stolu 2 laudanum a lektvar zdravého rozumu, z přihrádky OLEJNIČKU a nakonec prohledejte prostor za sudy a najdete ještě jednu OLEJNIČKU. Vyjděte z místnosti a poté se vraťte do sloupové haly. Jděte stále vlevo a nakonec dojdete ke dveřím, které vedou do márnice, kde v koutě vlevo leží Damaged Key. Vyjděte z místnosti a opět jděte stále vlevo dokud nedojdete k dalším dveřím. Vstupte do místnosti a vzadu za sudy leží laudanum. Dveře vlevo si odemkněte klíčem a z přihrádky psacího stolu seberte Indigo Stone. V zásuvce stole je ještě křesadlo a nahoře na jedné polici vlevo je další laudanum. Vyjděte z místnosti do sloupové haly a pokračujte dál vlevo. Když se budete držet stále vlevo najdete za jedním ze sloupů další OLEJNIČKU. Nakonec dorazíte ke vchodovým dveřím, kterými projděte do předchozí úrovně.

Sacrificial Chamber – Entrance

Vyjděte po schodech nahoru, pokračujte rovně a vstupte do dveří do hlavní haly.

Main Hall

Nyní máte všech 6 kamenů, takže vyjděte po schodech nahoru do haly, poté vlevo po dalších schodech do temné chodby a na jejím konci vstupte do dveří, které vedou do laboratoře. Vlevo je ruční lis pod který umístěte nádobu s krví. Nyní musíte zatočit kličkou doleva až na doraz. Vložte do lisu nejprve Emerald Stone. Upozorňuji, že pokud nazatočíte kličkou úplně vlevo, kámen vám nepůjde do lisu vložit. Otočením kličkou vpravo slisujete kámen a seberte zpod lisu Incomplete Potion. Sklenici opět vložte pod lis, zatočte klikou doleva a nyní vložte do lisu Obsidian Stone. Zatočte klikou a opět seberte Incomplete Potion. Nyní přistupte vpravo k přístroji na extrahování. Otevřte skříňku a dovnitř vložte sklenici se směsí. Zavřete a zatáhněte za páku. Poté vložte do skříňky Scarlet Stone a opět zatáhněte za páku. Vpravo seberte zpod vývodu Incomplete Potion. Sklenici znovu vložte pod vývod, umístěte do skříňky Indigo Stone, zatáhněte za páku a opět seberte Incomplete Potion. Nyní se vrátíme k lisování. Vložte sklenici s nedokončeným lektvarem pod lis a do lisu dejte Crimson Stone. Zatočte a seberte znovu Incomplete Potion. Totéž zopakujte ještě jednou a do lisu jako poslední vložte Turquiose Stone. Poté už můžete zpod lisu sebrat hotové Magical Potion. Nyní se můžete opět vydat do Dungeons, kde jste už jednou byli. To byla ta úroveň, jak vás chytila monstra strčila do vězení. Vraťte se tedy do haly, sejděte po schodech dolů, dejte se vpravo a vstupte do dveří, které vidíte v dálce na samém konci.

Dungeons

Vyjděte po schodech nahoru a octnete se na mostě. Dejte se vpravo a v místnosti seberte ze stolu dokument The Barrier Machine a vzadu za stolem je ještě truhla, ve které je OLEJNIČKA a křesadlo. Vraťte se na most a dejte se vpravo. Za dveřmi je jakási energetická bariéra. Vpravo na zemi leží OLEJNIČKA. Po straně je vývod trubky, do kterého nalijte magickou směs, kterou jste si pracně vyrobili v laboratoři. Energetické pole však nezmizí. Dejte se tedy vlevo po schodech dolů, kde je vyražená mříž, která byla předtím neprůchozí, a vstupte do dveří do další úrovně.

Downstairs

Sejděte po točitém železném schodišti dolů a před vámi jsou čtvery dveře. Jedny jsou zamčené, další vedou do prázdné místnosti, kde uniká pára z potrubí a další vedou do místnosti, kde je na zemi louže. Použijte na louži sklenici z inventáře a získáte Weyerovo tonikum. Vyjděte posledními dveřmi, ven sejděte po schodech dolů a přímo pod schodištěm leží na zemi OLEJNIČKA. Na stole vlevo od schodů je dokument The Machines. Před vámi je strojovna, ve které jsou 2 páky a nálevka. Zde však zatím nic udělat nejde. V rohu je potrubí (1/3), které vyhoďte ze strojovny pod schody. Vstupte do levých dveří (bráno od schodů do pravých) a v koutě za sudy najdete křesadlo. Pokračujte do dalších dveří vpravo a sejděte po schodech dolů. Dveřmi vejděte do místnosti, kde je ovládání velkého válce. Pomocí pák musíte zatlačit válec do země. Pákami lze pohybovat nahoru i dolů. S tímto už jste se setkali v základní hře, takže tento jednoduchý puzzle snadno splníte. Bližší popis by asi byl zbytečný. V koutě je další část potrubí (2/3). Vyneste ho nahoru před strojovnu a položte ho k prvnímu kusu. Vstupte opět do strojovny a zatáhněte za páku vpravo. Nyní jděte do druhých dveří, do kterých jste zatím nevstupovali. V koutě za bednami je poslední potrubí (3/3). Vstupte do pravých dveří a sejděte po schodech dolů. Dveře vedou do místnosti, kde jsou otvory ve zdi. Do otvorů na levé straně je zapotřebí umístit ony 3 kusy potrubí. Jděte si pro ně a všechny je nanoste do místnosti. Jako první umístěte do prostřední pozice nejdelší kus potrubí. Poté dejte nejkratší potrubí do levé pozice (je možné ho dát i vpravo, ale to by nebylo správně). Nakonec dejte do vodorovné polohy poslední nejvíce vypouklé potrubí tak, aby překrývalo dlouhé potrubí. To, že jste umístili všechna potrubí správně, poznáte podle toho, že uslyšíte syčení. Vraťte se po schodech nahoru a ve strojovně zatáhněte za páku vlevo. Nakonec nalijte do nálevky tonikum a tím jste konečně deaktivovali energetickou bariéru nahoře. Vyjděte po schodech nahoru, poté po točitých a vstupte do dveří do Dungeons.

Dungeons

Vyjděte po schodech nahoru a nyní je chodba vlevo už přístupná. Projděte na konec a vstupte do dveří, které vedou do Atria.

Atrium

Před vámi jsou těžká padací vrata, vedle kterých je pákový mechanismus, ale bez páky. Vstupte do dveří vlevo a dostanete se do místnosti, kde seberte vlevo z regálu OLEJNIČKU a poté z psacího stolu dokument The Infections. Poté prohledejte přihrádku stolu a seberte lektvar zdravého rozumu a nakonec zásuvky, ve kterých je křesadlo. Vpravo za regály je schovaný Old Lever. Vraťte se na křižovatku a jděte do dveří naproti. Vpravo jsou dveře na Easter Key 2. Za dveřmi seberte z psacího stolu dokument Message from Developer a z přihrádky stolu VELKOU OLEJNIČKU. Nyní se můžete vrátit zpět k padacím dveřím, kde vlevo vložte páku z inventáře do mechanismu a zatáhněte za ni. Projděte sálem ke dveřím do závěrečné úrovně a vstupte do nich.

Ending

Vstupte do dveří a dostanete se do dlouhé chodby. Z obou stran vás však obklíčí monstra a tím hra končí. Vlastně nekončí, protože pokračuje v The Fugitive: Episode 2.

Uložené pozice

čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář