Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – The Monster Affair

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Další velice zajímavý příspěvek do světa Amnesie vyznačující se často velice rozmanitými mapami. Pokud se vám toto DLC zalíbí, tak od stejných autorů je také Amnesia Hill: Harold's Storys a Amnesia Hil: Extermination, takže ani tato zajímavá DLC neopomiňte.

STATISTIKY

Dá se říct, že vedlejších předmětů je celkem dostatek. Velice málo je jen křesadel, ale vzhledem k tomu, že je dostatek oleje a hlavně velkých olejniček, tak toto nijak nevadí. Obou druhů lektvarů je dostatečné množství; jen dokumentů je velice málo, ale ani toto není nijak na škodu.

příběhový předmět – 16

dokument – 8

savepoint – 4

olejnička – 6

velká olejnička – 8

křesadlo – 4

laudanum – 19

lektvar zdravého rozumu – 13

Rooms

Začínáte opět v ložnici. Otevřte skříň a seberte z ní lucernu a 2 křesadla. Vlevo je prosklený stolek. Doneste si nějaký předmět na rozbití skleněného krytu a seberte dokument A Death Wish. Projděte do další místnosti a vstupte do dveří vlevo. Vchod je zatarasený dřevěnou paletou, tak ji odstraňte. V místnosti seberte ze stolu dokument (bez označení). Vraťte se do předchozí místnosti a vejděte do dveří přímo naproti. Vylezte po žebříku nahoru a z truhly seberte Club Key. Jděte zpět do velké místnosti, použijte klíč na dveře vpravo a vstupte.

Hallway

Jste v chodbě, ze které vedou dveře do několika dalších úrovní. Také tu máte modře světélkující lampičku, která slouží jako SAVEPOINT. Všechny dveře jsou zatím pochopitelně zamčené. Běžte naproti, kde je regál a z něj si seberte zrezivělý klíč, OLEJNIČKU a také lektvar zdravého rozumu. Ještě sundejte helmu z brnění a rozbijte s ní prosklený stolek – seberte dokument Life after Death. Klíč použijte na dveře do Dining Section a vstupte.

Dining Section

Po stranách jsou dveře a vpředu ještě jedny. Ty vpředu jsou zatím zamčené. Vstupte nejprve do dveří vlevo a vzadu seberte ze stolu Spade Key. Vyjděte z místnosti a zamiřte do protějších dveří. Otevřte si vlevo dveře malé komory a seberte dokument Feeding Time a také OLEJNIČKU. Vyjděte do hlavní místnosti a dveřmi vlevo se vraťte zpět do Hallway. Odemkněte si klíčem protější dveře do Cellar.

Cellar

Seskočte dolů a dostaňte se ke komodě, ve které je páčidlo. Přistavte si nějakou bednu na štos beden a vyskočte zpět ke dveřím, kterými projděte zpět do Hallway. Z Hallway vejděte znovu do Dinning Section.

Dinning Section

Sestupte po schodech dolů a jděte ke dveřím naproti, které vylomte páčidlem. Ze stolu seberte Heart Key. Poté se vraťte zpět do Hallway, kde vpravo použijte klíč na dveře do Parlour a vstupte.

Parlour

V uličce vpravo prohlédněte police vpravo seberte OLEJNIČKU. V sousední uličce seberte z regálu vlevo laudanum a lektvar zdravého rozumu. Na levé stěně místnosti visí obraz, který odstraňte a z výklenku seberte Lockpick. Poté se vraťte opět do Hallway, kde sestupte po schodech a jděte ke dveřím, které vedou ven. Použijte na ně Lockpick a vstupte.

Outside

Jste na venkovním prostranství. Po stranách jsou dveře vedoucí do dalších budov. Vpředu je mohutná brána zamčená na zámek. Do té se v tuto chvíli nedostanete. Dejte se vpravo a vstupte do dveří.

Vandertbilt's Residence

Vyjděte do chodby a dejte se vlevo. Vstupte do dveří vlevo a budete sraženi monstrem Vylezte ze skříně a ze země seberte dokument (bez označení). Vyjděte z místnosti, dejte se kousek vpravo a hned vlevo vejděte do místnosti s vyraženými dveřmi. Ze zásuvky psacího stolu seberte Diamond Key a OLEJNIČKU a z přihrádky si vezměte lektvar zdravého rozumu. Prosklený stolek vpravo něčím roztřískejte a seberte dokument Secret. Nakonec odtáhněte těžkou bednu a objevíte poklop v podlaze. Odklopte ho a slezte po žebříku dolů. Z psacího stolu, zásuvek a blízkého okolí seberte VELKOU OLEJNIČKU, 2 laudanum, 2 křesadla, 3 měšce s 50 tolary, 2 váčky s 25 tolary a 2 váčky s 10 tolary. Vylezte opět nahoru, vyjděte z místnosti, dejte se vpravo a vstupte do druhých dveří po levé straně, což je jídelna. Vlevo jsou další dveře, na které použijte klíč z inventáře. V místnosti otevřte skříň a z přihrádky seberte Screwdriver. Známou cestou se vraťte na začátek úrovně, vyjděte na dvůr a poté vstupte do dveří přesně naproti.

Proctor's Residence

Z místnosti vedou další dveře, na které použijte šroubovák z inventáře. Jděte v chodbě vpravo a vstupte do dveří vpravo. Z komody si seberte Jennifer's Ring...? Vyjděte z místnosti, dejte se vpravo a po pravé straně uvidíte vedle sebe dvoje vyražené dveře. Nejprve vstupte do levé místnosti a prohledejte regál vlevo vzadu. Seberte Key to Proctor's Store. V další polici nahoře je ještě VELKÁ OLEJNIČKA a laudanum. Vyjděte zpět do chodby a nyní běžte do druhých dveří. Ve skříňce nad umyvadlem jsou další VELKÁ OLEJNIČKA, pod ní je Backdoor Key a dále laudanum a lektvar zdravého rozumu. Nakonec prohledejte vitrínu v rohu a najdete další laudanum a ještě jeden lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do chodby, dejte se vlevo a vstupte do dveří vlevo. V místnosti jsou vlevo dveře, které si odemkněte druhým klíčem. Projděte temnou místností a vstupte do dveří do další úrovně.

Backyard

Běžte k pumpě a seberte ze země dokument A Piece of Jen's Diary. Poté pokračujte k protějším dveřím, na které použijte šroubovák, a vstupte.

Shed

V místnosti máte SAVEPOINT. Seberte z komody dokument Your Fallout Shelter and you! a poté prohledejte zásuvky – najdete laudanum a lektvar zdravého rozumu. Dále seberte ze stolu Saw. Vpravo jsou dva regály. Odházejte bedny z horní police pravého regálu a odhalíte páku na zdi. Zatáhněte za ni. Nedaleko vás se spustil provaz, na který když kliknete, můžete slézt dolů do stok. Ve stokách buďte opatrní, protože voda je pod elektrickým proudem. Na rozcestí běžte vpravo, kde uvidíte stroj ohrazený pletivem. Zatáhněte za páku na zdi, běžte zpět na rozcestí a tentokrát se dejte rovně. Vyjděte po schodech nahoru a jste konečně z vody venku. Vpravo na zdi je další páka, za kterou rovněž zatáhněte. Odtahejte postele a najdete laudanum a VELKOU OLEJNIČKU. Sebrání olejničky může být trochu problematické, protože ze zachytává za spodní okraj druhé postele a posunuje se s ní. Poté se vraťte známou cestou po provaze nahoru, projděte ven, skrz Proctorovu rezidenci a vstupte opět na nádvoří.

Outside

Běžte vlevo k zamčené bráně a na zámek použijte pilku.

Town

Octli jste se v jakémsi malém městečku. Vpravo je SAVEPOINT. Vstupte do prvního domku vpravo, což je Boutique.

Boutique

Z pultu vlevo seberte Office Key. V jednom regálu vpravo je miniaturní rakev a v ní laudanum. Klíčem si odemkněte dveře vlevo za pultem a vstupte do kanceláře. Z přihrádky psacího stolu si vezměte Bridge Rod Blue. Vraťte se ke vstupním dveřím a vyjděte ven do města. Nyní vstupte do domku po levé straně, což je věznice.

Prison

Prohledejte přihrádku psacího stolu vzadu a najdete OLEJNIČKU; v přihrádce levého stolu je zase lektvar zdravého rozumu. Poté vyjděte z vězení opět ven, protože nic víc zajímavého tu není. Jděte k druhému domku vpravo, u kterého je nápis Blacksmith, použijte klíč, který vám zbyl v inventáři, a vstupte.

Blacksmith

Tento domek slouží jen jako skladiště. Takže seberte vzadu 2 VELKÉ OLEJNIČKY, 2 laudanum a 2 lektvary zdravého rozumu a můžete opět odejít. Nyní vstupte do posledního domku vpravo.

Café

Ani v kavárně toho mnoho není. Běžte do místnosti pro personál a ze zásuvky komody vyjměte 2 laudanum. Vraťte se ven a nyní se dejte k nejbližší velké budově, což je Inn. Ta druhá budova je nemocnice, avšak zatím nepřístupná.

Inn

Vpravo je na stěně malá skříňka s přihrádkami. Seberte z ní Room Key. Poté běžte po schodišti a dejte se do výstupu nahoru. V prvním patře nic není, takže můžete rovnou pokračovat do dalšího patra. V temné místnosti jděte vlevo a odemkněte si dveře pokoje klíčem, který jste sebrali v recepci. Ze stolu seberte Bridge Rod Yellow. Vraťte se na schodiště a pokračujte nahoru. Vchod do dalšího patra je zatarasen bednou, ale v tomto patře rovněž nic není, takže jděte dál nahoru, kde vstupte do dveří na střechu.

Rooftop

Ze střechy uvidíte, že dole jakési monstrum vstoupilo do dveří nemocnice. Což znamená, že vstup do nemocnice byl měl být v tuto chvíli už otevřený.

Hospital

Běžte chodbou vpřed a v první místnosti vpravo je SAVEPOINT a v přihrádce psacího stolu VELKÁ OLEJNIČKA. Vraťte se do chodby a jděte až na konec, kde vstupte vpravo do další místnosti. Ze zásuvky psacího stolu si vezměte laudanum. Vyjděte zpět do chodby a po straně jsou výtahové dveře. Stiskněte tlačítko, nastupte do kabiny a stisknutím tlačítka uvnitř se výtah rozjede. Výtah se však po chvíli zastaví a dá se do zběsilého pohybu zpět dolů.

Morgue

Skončili jste někde v podzemí a jako zázrakem jste přežili pád výtahu. Dveře před vámi nelze otevřít. Vezměte si nějaký kámen a hoďte ho proti dveřím. Ty sice takto nezničíte, ale bude je možné už normálně otevřít. Projděte do chodby, poté dalšími dveřmi a jste na rozcestí. Vstupte do dveří před vámi. Vlevo je na plotně v krbu dřevěná bedna. Vyndejte její víko a seberte Mysterious Fluid. V krbu na druhé straně je podobná bedna a v ní OLEJNIČKA. Vraťte se na rozcestí a dejte se nejprve vpravo. Vyjděte po schodech nahoru a na konci chodby je v dřevěné panně mrtvola a u jejích nohou je Bridge Rod Red. Běžte zpět na rozcestí a poté do další chodby rovně. V patách je vám monstrum, takže se nezastavujte. V místnosti je v pravém zadním rohu kruhová jáma, do které skočte.

Sewers

Octli jste se pod vodní hladinou. Naštěstí se nemůžete utopit. Jen se nemůžete tak rychle pohybovat a pochopitelně nemůžete používat svoji lucernu. Na rozcestí se dejte vlevo a na dalším vpravo. V druhých chodbách stejně nic není. Na konci je velká místnost, kde jděte ke mříži a vylezete ve stoce.

Shed

Běžte stokou jedinou možnou cestu až k provazu, na který klikněte a vylezete tak po něm nahoru. Octli jste se v úrovni, ve které jste už dříve byli. Známou cestou, kterou asi netřeba blíž popisovat jděte zpět do města.

Tower

Běžte na opačný konec, kde je vpravo kámen a na něm velká OLEJNIČKA. Nedaleko je ovládací panel mostu. Vložte do něj všechny tři barevné páky a jděte na most.

Forest

Octli jste se někde v lese. Před vámi jsou dvě cesty, které se však později spojují. Nejprve se dejte levou cestou a dojdete k fontánce. Vlevo od ní leží 2 laudanum. Když půjdete pravou cestou, vpravo je vchod do jakési budovy. Mez dvěma sochami jsou na podstavci 3 laudanum a vlevo na polici 4 lektvary zdravého rozumu. Vyjděte ven a pokračujte k dlouhému plotu. V něm je ozdobná brána, kterou projděte. Vstupte do domu vpravo a vlevo vyjděte po lávce na terasu nad jezerem. Poté budete pokračovat do poslední úrovně.

Ending

Octli jste se v podzemním tunelu. Na rozcestí se dejte vpravo, protože levý tunel je slepý, a dojděte až na osvětlenou plošinu. Po skončení rozhovoru přiběhne monstrum. Nechte se od něj zabít; stejně vám nic jiného nezbývá. Tím hra končí.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář