Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – The Small Horse 2: The Abuse (nedokončený návod)

Autor návodu-Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Třetí díl je oproti předchozím mnohem delší a úrovně jsou nápaditější, takže se nebudete nudit ani na okamžik. Hra je rozdělená na 5 částí (A až E), z nichž každá zhruba odpovídá délce každého z předchozích dílů. Závěrečnou část se mi nepodařilo sehnat, takže se pokusím návod později doplnit.

STATISTIKY

dokument – 5

Laudánum – 6

Lektvar zdravého rozumu – 18

A

Běžte jedinou možnou cestou vpřed, přejděte přes vlčí palouk a pokračujte po další cestě. Seberte dokument Le fraise. Brzy dojdete ke vchodu do hradu, který je však zatarasený. U katapultů seberte dokument How to use. Takže je jasné, že budete muset sehnat nějakou munici pro katapulty. Vpravo od vchodu je postranní vchod zavalený balvanem. Otočte se čelem vzad a jděte k postavičce, která zametá. Promluvte si s ní a poté seberte ze země hračku poníka. Tu odneste velkému poníkovi, který dělá přemety ve vzduchu. Poník odletí a vy můžete ze země sebrat It's 20% Cooler. Nyní se vydejte nalevo od vchodu, kde je jakýsi chlápek a před ním je zabodnutý do kamene meč. Odneste meč k postrannímu vchodu a tím část balvanu rozdrtíte. Zvedněte jeden z úlomků a odneste ho ke katapultům. Položte ho na jeden z katapultů a stiskněte tlačítko dole. Bude to asi chtít víc pokusů, abyste na jednom místě zeď prorazili. Za zdí klikněte na otáčivý obrázek, použijte vrtačku z inventáře na dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Projděte na konec chodby a vstupte do dveří. Octnete se ve velké hale. Zkuste projí mezi brněními a na zem vám spadnou 3 Lektvary zdravého rozumu. Vyjděte po schodech nahoru a dejte se po ochozu vpravo. Zvedněte automatickou obrannou věž a odneste ji k chlápkovi s přilbou. Postavte věž na značku na zemi a poté seberte ze země An Apple...? Nedaleko stojí nějaký kluk. Klikněte na něj a shora spadne spousta lidských hlav. Vyjděte po schodech nahoru a dejte se vpravo, kde jsou další schody vedoucí dolů. Pod schody jsou dveře do další úrovně, na které použijte červený předmět z inventáře a vstupte.

 

Projděte na konec chodby a vstupte do dveří. Poté se stejnými dveřmi vraťte zpět do velkého sálu.

B

Sál se zatím trochu změnil. Vyjděte po schodech vpravo nahoru a klikněte na vosu. Sestupte opět dolů a u brnění samuraje seberte čokoládové vajíčko. Odneste ho na odpočívadlo na schodišti a dotkněte se jím stěny. Ta zmizí a vy budete moci vstoupit do dveří do další úrovně.

Přeskákejte po poloprůhledných hranolech přes propast a pokračujte na konec chodby, kde projděte stěnou. V místnosti s šachtou se dejte vlevo a projděte druhým průchodem vlevo. Dostanete se do labyrintu chodeb, kde se orientujte podle slabě nasvícených stěn (ty jsou vždy průchozí). Na konci labyrintu je jakási bytost, která po vás chce, abyste jí přinesli anděla. Vraťte se o kousek zpět a najděte další průchozí stěnu vpravo. V místnosti na konci seberte ze země Angel a odneste ho bytosti. Seberte ze země 3 Laudánum a pokračujte do dveří za bytostí. Projděte dlouhou klikatou chodbou, vyjděte po schodech a vstupte do dveří do další úrovně.

Octli jste se na závodní dráze. Na plošině stojí 3 postavy a každá z nich po vás chce přinést jeden předmět. V rohu je příšerka, na kterou klikněte, seberte lidskou kost a odneste ji jedné z postav. Dále je tu obří helma od brnění, na kterou rovněž klikněte, seberte jablko a odneste další postavě. Nakonec klikněte na chrlič a získanou lahvičku odneste poslední postavě. Autíčko se dá do pohybu a probourá bránu. Někdy je třeba autíčko nasměrovat ručně, protože si jezdí jak chce. V následující lokalitě jděte k řadě postav a pokuste se mezi nimi projít. Postavy vás však odpálí zpátky. Za vašimi zády se objeví příšera, která chce krmení. Vlevo je květináč, který jí odneste a příšera poté probourá zástup postav. Pokračujte ke dveřím do další úrovně a vstupte do nich.

Projděte krátkou chodbou a vstupte do dveří do další úrovně.

C

Octli jste se kdesi v poušti. Jděte vlevo k levitující postavě, klikněte na ni a do inventáře získáte A Vinyl Record. Pokračujte ke dveřím vlevo a vejděte do nich. Uvnitř budovy jděte do dveří rovně před vámi. Dalšími dveřmi se dostanete na diskotéku. Vpravo je DJ, kterému dejte disk z inventáře. Na polici za barem se objeví nový předmět – Schnowmannequin. Vstupte do pootevřených dveří a jděte na konec chodby, kde uvidíte vpravo na zemi jakýsi předmět, který chrání ohnivá stěny. Použijte na oheň posledně sebraný předmět z inventáře a seberte The Perfect Apple. Vraťte se zpět do pouště a běžte vlevo. Použijte na ohnivou stěnu opět postavičku z inventáře a vejděte do dveří. Vlevo na konci je mříž, po které se dá vyšplhat jako po žebříku. Rozbijte vázy a posbírejte 13 Lektvarů zdravého rozumu. Nakonec klikněte na postavu a získáte dokument (bez označení). Vraťte se do pouště a běžte k poníkům. Dejte jim jablko z inventáře a bude následovat menší představení, po jehož skončení se rozpadne dřevěná stěna vpravo. Klikněte na lidský trup v chodbě a poté vejděte do dveří do další úrovně.

Přeskákejte po plošinách a vpředu je na skále plošina a na ní truhla. Seberte z truhly dokument Le Thing of Interest! Yeah!, 3 Laudánum a 2 Lektvary zdravého rozumu. Vyskákejte co to jde a vlevo shoďte kvádr z jiných, které jsou napevno. Odtáhněte kvádr na spínač na zemi a poté sledujte další pohyb levitujících kvádrů. Vyskákejte nahoru, po pohyblivém kvádru na druhou stranu, poté na další, který vyjíždí nahoru, ještě na jeden a pak na plošinu s ležícím kvádrem. Ten shoďte na nižší plošinu a opět dejte na spínač na zemi. Vyskákejte opět po pohyblivých kvádrech až k plošině, kde je obří koště. Na sousední plošině vlevo je položený další volný kvádr, který z plošiny stáhněte dolů a umístěte na poslední spínač na zemi. Vylezte po koštěti jako po žebříku, přeskákejte po kvádrech a vstupte do osvětlené chodby.

Dojděte k osvětlenému kvádru a chvíli ho tlačte před sebou. Poté se octnete v podivném zeleném bludišti. Vpravo je okno, kde chvíli sledujte co se bude dít. Pokračujte k oltáři, kde je mrtvola, ze které crčí krev. Musíte z bludiště přinést 4 žluté ptáky a umístit je na oltářní stůl. Poté se vraťte do bludiště a klikněte na podivný předmět v rohu. Octnete se v jakémsi světě, kde vás bude obklopovat temnota. Seskákejte dolů, vylezte na plošinu s několika postavami a klikněte na rýč zabodnutý v zemi. Přejděte po lávce a klikněte na hlavu. Přemístíte se do dalšího bludiště. Projděte na konec, kde jsou zamčené dveře. Vraťte se o kousek zpět a pod vývodem potrubí leží předmět. Ten odneste ke dveřím a ty se otevřou. Za nimi jsou ještě dvoje dveře. Opět jděte k potrubím a dalšími předměty si odemkněte i tyto dveře. Teprve poté budete pokračovat do další úrovně.

Vlevo na zdi visí cár papíru – je to dokument Mah Uwe Bolls are Itching. Postavičky příšer všechny odnoste cvičící ženě. Poté se vám po stranách odemknou dveře. V levé místnosti klikněte na zářící stěnu, projděte chodbou a na konci seberte Sonic Screwdriver. Vraťte se do chodby a zde vás začnou napadat roboti. Po chvíli se zhroutíte na zem a ztratíte vědomí. Až se proberete projděte kolem monstra a vstupte do dveří do další úrovně.

D

Dejte se vlevo ze skály seberte Meat Coffee. Pokračujte dál podél skály a bílé bytosti dejte tento předmět. Automaticky získáte do inventáře další předmět – Amulet Part (1/4). Jděte k šikmé skále, vyjděte nahoru a seberte další Amulet Part (2/4). Poté zamiřte ke šnekovi a medvědovi. Klikněte na šneka a bude následovat souboj mezi nimi, který máte možnost ovlivnit. Šnek musí zvítězit. Zeleným tlačítkem střílíte střely proti medvědovi a červeným se bráníte proti poškození pokud na šneka vystřelí medvěd. Po úspěšně zakončeném souboji získáte do inventáře Amulet Part (3/4). Nakonec zbývá skořápkář. Musíte uhodnout správné umístění předmětu, abyste získali poslední Amulet Part (4/4). Vydejte se k nízkým sloupům. Z jedné strany je otvor, do kterého umístěte všechny části amuletu. V animaci uvidíte, jak ze země vyroste chrám. Do dveří však nelze vstoupit. Musíte prohledat vnitřky chatrčí. V jedné je stařec a v jiné jeho žena. Stařec po vás chce, abyste mu zjistili, zda ho jeho žena stále miluje. Běžte za ní a do inventáře získáte Babamon's Kiss. Vraťte se ke starci a obdržíte za odměnu Slagerman Coin. Tento předmět použijte na dveře chrámu a poté budete pokračovat do další úrovně.

Na rozcestí se dejte vpravo a v místnosti na konci seberte plyšovou hračku. Ta vám poslouží jako zdroj světla v temných prostorách. Vraťte se na rozcestí a jděte jedinou možnou vestou stále vpřed až dojdete k podivnému panelu, kde jsou ve schránkách skleněné kvádry s namalovanými postavičkami. Vzadu jsou dveře, které se otevřou jen po správném umístění všech postaviček do schránek. Všechny kvádry tedy vyházejte ven a pusťte se do toho. Horní kvádry uchopíte a vyhodíte s povyskočením. Při správném umístění se vždy ozve pípnutí. Po umístění všech předmětů stiskněte tlačítko uprostřed a dveře vzadu se otevřou. Vstupte do místnosti a klikněte na helmu. Nyní se vraťte zpět do velké místnosti a nechte se chytnout černou postavou.

Titulky nevypínejte, protože toto ještě není konec. Probouzíte se ve vězeňské cele, kde jste zavření spolu s poníkem. Klikněte na něj a promluvte si s ním. V inventáři máte Sonic Screwdriver. Dejte mu ho a dveře vězení se otevřou. Sprintujte za poníkem a dojdete k oknu do dvora. Klikněte na poníka a poté na páku na stěně.

Jste v přechodové chodbě. Do dveří vstupte jen v případě, že máte verzi hry se závěrečnou částí, jinak bude následovat pád do Windows.

videoukázka

uložené pozice

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář