Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – The Things in the Night

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Donedávna jsem považoval za nejdelší Custom Story The Great Work, ale je to omyl – nejdelší je The Things in the Night. Jsem přesvědčen, že je dokonce delší než základní hry. Nejedná se sice o příliš znou Custom Story, ale o dost kvalitní. Autoři se snažili za použití klasických prvku vystavět originální úrovně. Každopádně některé úrovně působí velice depresivně – všude je hrozný nepořádek, sliz a krev. Opravdová demonstrace hnusu jakou uvidíte v málokteré jiné hře ze světa Amnesie.

STATISTIKY

předmět v inventáři – 76

předmět získaný kombinacemi – 7

dokument – 39

olejnička – 39

velká olejnička – 6

sud s olejem – 3

křesadlo – 61

laudanum – 22

lektvar zdravého rozumu – 21

Začínáte v ložnici. Slezte z postele a dveřmi vyjděte do chodby. Vstupte do dalších dveří vlevo a ve skladištní místnosti seberte z police lucernu, OLEJNIČKU a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a vejděte do dveří na konci. Sejděte po schodech dolů. Vstupte do velké místnosti, kde jsou zamčené vchodové dveře, vedle kterých leží na zemi dokument Wet Note. Pokračujte do dveří, které vedou do kuchyně. Ze stolu vlevo seberte OLEJNIČKU a poté vejděte do dveří vpravo, které vedou do skladu masa. Ze stolu seberte ještě VELKOU OLEJNIČKU a laudanum. Nyní se vraťte po schodech nahoru a vstupte do místnosti, kde jste začínali. Na stole se objevil klíč, na který klikněte a budete pokračovat do další úrovně.

Octli jste se ve vesnici. Nedaleko je velký dům se zamčenými dveřmi, ke kterým musíte najíte klíč. Za domem je hrob, na kterém se po chvíli objeví Old Saw. Vpravo do domu lze vstoupit do jednoho domku, tak do něj vejděte.

Vlevo jsou zamčené dveře. Vpravo v rohu je postel a za ní leží na zemi Lab Door Key. Tím si odemkněte zamčené dveře a sejděte po schodech dolů, kde vstupte do železných dveří, které vedou do laboratoře. Vpravo seberte ze stolu An Empty Jar a křesadlo a z regálu vlevo lektvar zdravého rozumu. Přejděte do levé uličky, kde seberte z psacího stolu vpravo dokument Father's Notes. O kousek dál je vpravo regál, kde odstraňte bedny a poté seberte z polic OLEJNIČKU a Barn Key. Vraťte se po schodech nahoru a vyjděte opět do vesnice.

Jděte na druhou stranu vesnice, kde je cesta, která vede do ruin. Projděte na konec a vstupte do vrat.

Jděte po cestě stále vpřed až dojdete k jakémusi obětišti. Ze stolu seberte Rusty Strange Key a dokument A Quick Written Note. Poté se můžete známou cestou vrátit zpět do vesnice.

Nyní musíte ve vesnici jít do středu k velkému domu. Dveře si odemkněte klíčem z ruin a vstupte dovnitř.

Vpravo vzadu je na stěně obraz, který je možné odstranit. Z výklenku seberte laudanum a křesadlo. Vstupte do dveří vpravo a odtáhněte na stranu postel. Nadzvedněte poklop a seberte A Cutting Knife. Ze dveří na druhé straně místnosti vyjde monstrum. Za těmito dveřmi je malá komora, kde leží na polici OLEJNIČKA. Po jejím sebrání se můžete vrátit ke vstupním dveřím, kterými projděte zpět do vesnice.

Dejte se vlevo a poté vpravo. Na kraji vesnice je studna, kde slezte po žebříku dolů.

Nedaleko je truhla a v ní OLEJNIČKA. Vyskočte na vyšší plošinu, kde seberte A Very Rusty Key a také dokument A Note From Your Father. Seskočte do tunelu prolezte na konec. Vpravo je podstavec, na kterém leží A Glowing Orb. Vraťte se tunelem zpět do první místnosti a vylezte po žebříku nahoru do vesnice.

Dejte se vpravo, kde je na konci velká padací brána, která je zavřená. Vlevo jsou dveře, které si odemkněte klíčem a vstupte do nich. Ze stolu seberte dokument New Note a laudanum a vpravo od stolu je SUD S OLEJEM (10%). Vylezte po žebříku nahoru a použijte dýku na zavěšené prase. Poté požijte na na vytékající krev nádobu z inventáře a získáte Mixed Blood. Slezte po žebříku dolů a vraťte se do vesnice. Nyní musíte jít opět do domku, kde jste v podzemní laboratoři předtím našli sklenici.

Sejděte po schodech dolů a použijte sklenici s krví na hořák na laboratorním stole – získáte Acid Blood Mix. Vraťte k cestě vedoucí do ruin. Nedaleko je vchod do domu, před kterým jsou poházené části těl. Použijte na dveře klíč, který jste sebrali ve studně, a vejděte do nich.

Vstupte do dveří vpravo, kde seberte z psacího stolu dokument Suicide Note, lektvar zdravého rozumu a 3 křesadla. Z přihrádky stolu seberte OLEJNIČKU. Poté prohledejte skříň vlevo a najdete další křesadlo. Nakonec použijte pilku na tělo na posteli a seberte A Head of a Villager. Vraťte se ke vchodovým dveřím a projděte zpět do vesnice.

Jděte opět po cestě směrem do ruin a vstupte do pootevřené brány.

Na konci cesty cesty jsou v ruinách obětní stůl a 3 podstavce. Na podstavce umístěte předměty z inventáře v tomto pořadí: na levý nádobu s kyselinou, na přední část koule a na pravý separovanou hlavu. Nakonec klikněte na stůl, abyste obětovali trochu své krve. Před vámi se otevře teleport, do kterého vstupte.

Projděte do místnosti, kde se vám zjeví podivný přizrak a bude na vás promlouvat. Poté se všude objeví sliz. Běžte do chodby před vámi a na rozcestí se dejte vlevo. V jedné komodě vlevo najdete OLEJNIČKU a lektvar zdravého rozumu. Vstupte do dveří na konci chodby a dostanete se do velké podlouhlé haly. Všimněte si po stranách soch andělů a lvů, vedle kterých jsou dohromody 4 podstavce. Na dvou podstavcích už jsou úlomky koule. Vaším úkolem bude najít ty zbývající. V centru místnosti je několik dalších podstavců, ze kterých seberte Catacombs Key a dokument Old Note. Vraťte se do chodby a jděte na opačný konec, kde vstupte do dalších dveří. Sejděte po schodech dolů a odstraňte bedny vedle zábradlí. Jde o to, abyste se dostali do prostoru pod schody, který stojí za prozkoumání. Najdete tam SUD S OLEJEM (10% lucerny) a rovněž odklopte víko truhly a najdete VELKOU OLEJNIČKU a laudanum. Projděte zpět mezerou mezi stěnou a schodištěm a odemkněte si klíčem dveře. Dejte se vlevo a na dalším rozcestí opět vlevo. Po levé straně jsou dveře. Vedle dveří vlevo leží v jednom výklenku lektvar zdravého rozumu. Vstupte do dveří a octnete se v nevelké místnosti. Vlevo za druhým regálem leží na zemi OLEJNIČKA a na polici třetího regálu leží kříž, za kterým je schovaný Bull's Key. Vraťte se do chodby a pokračujte dál. Dveře vlevo po chvíli probourá monstrum. Za dveřmi je malá místnosti, kde vzadu u zdi leží OLEJNIČKA a lektvar zdravého rozumu. Vyjděte zpět do chodby a vstupte do dalších dveří vpravo. Z psacího stolu seberte dokument Butcher, z přihrádky stolu OLEJNIČKU a ze zásuvky křesadlo. Vedle stolu je zamčená truhla, kterou je zapotřebí nějak otevřít. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte další dveře vlevo. Vzadu je železný býk, vedle kterého leží křesadlo. Zapalte ohniště pod býkem a poté odklopte dvířka na těle býka. Uvnitř najdete Prison Key. Vraťte se do chodby a jděte chodbami na začátek, kde jste do komplexu chodeb vstoupili. Rovně před vámi jsou dveře do další úrovně, které si odemkněte klíčem a vstupte do nich.

Dejte se vpravo a vstupte do prvních dveří vlevo. Na židli leží OLEJNIČKA, na kterou musíte velice rychle kliknout, jinak vám zmizí. Vraťte se do chodby a pokračujte na rozcestí, kde se dejte vpravo. Vstupte do dveří na konci vpravo a ze stolu seberte dokument A Very Dirty Note a OLEJNIČKU. Dole v polici je laudanum a vpravo u postele křesadlo. Nakonec otevřte dvířka kamen a seberte Hammer. Vyjděte zpět do chodby a jděte zpět na rozcestí. Před vámi jsou mřížové dveře, které jsou zajištěné z druhé strany dřevěnou tyčí. Uchopte tyč a stiskněte klávesu pro hození, čímž dřevo rozdrtíte a dveře budou poté průchozí. V nově zpřístupněné chodbě vstupte do dveří vlevo a z psacího stolu seberte dokument Prisoner's Note a z dolní zásuvky Small Drill. Nad vámi je šachta s rozbitým žebříkem. Vyjděte do chodby a na visací zámek dveří vlevo použijte vrtačku. Projděte napůl zavalenou chodbou na rozcestí. Vlevo je padací mříž, vedle které je ovládací páka – ovšem zaseknutá. Jděte chodbou rovně a na visací zámek dveří opět použijte vrtačku. Sejděte po schodech dolů a projděte na konec chodby. V místnost s vězeňskými celami je vzadu několik psacích stolů. V zásuvce prvního stolu je Prison Key, na druhé stole leží dokument Prisoner's Note a v přihrádce VELKÁ OLEJNIČKA, na třetím stole leží Oil a křesadlo a v zásuvce posledního stolu je ještě lektvar zdravého rozumu. Vstupte do modrého světla. Jedná se o teleport, který vás přenese nahoru do chodby nedaleko rozcestí. Použijte olej z inventáře a na páku u padacích dveří, zatáhněte za páku a vstupte do místnosti. Vzadu u stěny ležív Ladder. Vraťte se do chodby a nyní jděte do chodby rovně, kterou jste dosud neprozkoumali. Na konci dlouhé chodby si klíčem odemkněte dveře a octnete se opět ve známé chodbě. O kousek dál vpravo jsou mřížové dveře. V vchodbě za nimi vejděte opět vlevo do místnosti se šachtou. Na stěnu šachty nad vaší hlavou použijte část žebříku z inventáře a poté vylezte nahoru. Odklopte víko truhly a seberte Cracked Orb. Slezte dolů a vyjděte zpět do hlavní chodby. Dejte se vpravo a vraťte se na začátek úrovně, kde vstupte opět do dveří, které vedou do katakomb.

Jděte opět do místnosti se zamčenou truhlou a použijte na víko kladivo z inventáře. Seberte z truhly Cracked Orb a lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do chodby a jděte k východu ze sklepení. Vyjděte po schodech nahoru a projděte na konec dlouhé chodby do sálu se sochami. Na podstavce doplňte chybějící úlomky koule a na konec klikněte na kouli na hlavním podstavci. Ve stěně se zvedne velká padací mříž. Projděte na konec chodby a dostanete se k teleportu, do kterého vejděte.

Uprostřed sálu leží mrtvola vašeho bratra. Použijte nějaký předmět na rozbití skleněných krytů výstavních stolků vedle mrtvoly a seberte Sky Door Key, dokument A Bloody Note a křesadlo. Ve vodě v kašně je ještě Moon Door Key. Druhým klíčem si odemkněte dveře vedoucí z místnosti a vstupte do nich. Vyjděte po schodech nahoru a zbývajícím klíčem si zpřístupněte dveře vedoucí do dlouhé chodby s postranními dveřmi. Nejprve vstupte do dveří naproti a z velkého stolu seberte OLEJNIČKU a 2 křesadla. Vpravo jsou dveře zatlučené prkny, do kterých se musíte nějak dostat. Dejte se nejprve vlevo a vstupte do prvních dveří vlevo. Ze stolu uprostřed místnosti seberte dokument A Mad Servant Note. Poté prozkoumejte zásuvky komody a seberte OLEJNIČKU a 4 křesadla. Vraťte se do chodby zaměřte se na průzkum dveří po levé straně. Jedny dveře jsou zamčené, ale potřebujete se do nich nějak dostat. Za dalšími dveřmi nic moc není, jen dokument A Warning Note. Zalomcujte předposledními dveřmi a ozve se nějaký hlas. Neznámý vám podstrčí pod dveřmi Hollow Needle. Vraťte se k zamčeným dveřím po straně a odemkněte si je pomocí Needle. Seberte dokument Clay's Note a poté prozkoumejte zadní stěnu piana. Najdete tlačítko, které stiskněte a odsune se na stranu regál. V tajné místnosti jsou dvě truhly, které obsahují páčidlo, OLEJNIČKU a 4 křesadla. Vraťte se do chodby a jděte na začátek chodby, kde vstupte do dveří vlevo. V této místnosti použijte páčidlo na dveře zatlučené prkny a poté zatáhněte za páčidlo, abyste dveře vylomili. V místnosti plné slizu otevřte železnou skříň, nadzvedněte knihu a seberte Head Servant's Bedroom Key. Vyjděte zpět do chodby a pomocí klíče si odemkněte následující dveře po pravé straně. V místnosti seberte ze stolu Head Servant's Room Key. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte druhé dveře vpravo. V místnosti je k nalezení několik tlačítek. 3 z nich jsou však k ničemu. Stiskněte tlačítko na zdi za psacím stolem (za závěsem) a stěna se na jednom místě odsune. V tajné místnosti seberte z regálu vlevo Servant's Room 2 Key a ze stolu vpravo dokument Head Servant Note, VELKOU OLEJNIČKU a lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do chodby a dejte se vlevo. Po pravé straně si odemkněte jedny z posledních zamčených dveří a vstupte do místnosti. Ze stolu seberte dokument Scared Servant Note a na druhé straně místnosti je v proskleném stolku Cellar Door Key. Vyjděte zpět do chodby a jděte dál vpravo, kde je po pravé straně vchod do postranní chodby. Na konci této chodby si klíčem z inventáře odemkněte dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Vyjděte z chodby a dejte se vlevo, kde seberte ze stolu dokument Dusty Letter, OLEJNIČKU, lektvar zdravého rozumu a křesadlo. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří naproti. Dostanete se do rozlehlé podzemní místnosti. V regálu vpravo jsou 2 křesadla, na středové zídce je další křesadlo a na okrajové zídce vlevo ještě jedno křesadlo. Z této zídky vede šikmý trám kamsi nahoru. Vyskočte na zídku a vylezte na trám, po kterém projděte až na konec. Seberte Rusty Key a poté se vraťte dolů. Vstupte do prvních dveří vpravo a z regálu seberte OLEJNIČKU a křesadlo. Vyjděte z místnosti a nyní jděte do dalších dveří vpravo. V krátké chodbě vstupte do dveří vlevo, které vedou do skladu vinných lahví. V posledním stojanu vpravo je z druhé strany Old Dusty Key a ze stolu seberte ještě OLEJNIČKU a lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do chodby a projděte na konec. V místnosti je na polici jednoho regálu laboratorní nádoba. Pokračujte průchodem vlevo do další místnosti. Projděte až dozadu, kde seberte z regálu vlevo dokument Manual About the Rods a z psacího stolu 2 křesadla. Na přihrádku stolu použijte jeden z klíčů, odstraňte knihy a seberte cívku trojitého průtoku. Nyní se vraťte na začátek ke schodišti. Pod schodištěm jsou dveře do kterých vstupte a na konci krátké chodby odemkněte dveře jedním z klíčů z inventáře. Prozkoumejte místnost – najdete cívku cyklického průtoku, na středové zídce jsou na různých místech 2 křesadla a na římse na okraji místnosti najdete ještě jedno křesadlo. Pokračujte do další místnosti, která je prázdná, a poté ještě do jedné, kde je o římsu opřený obraz. Za obrazem leží An Old Crowbar. Vraťte se do velké místnosti s rudým oparem, kde vstupte do dveří na druhé straně vlevo. Projděte chodbou do laboratoře. Na stole vlevo leží OLEJNIČKA, v jednom regálu vpravo je lektvar zdravého rozumu a na laboratorním stole vpředu laudanum a 2 křesadla. Nakonec otevřte dvířka přístroje na extrahování a seberte A Mixture for an Acid. Nyní se vraťte na začátek ke schodišti a jděte vlevo k zamčeným dveřím, které vylomte pomocí páčidla z inventáře. Projděte krátkou chodbou a vstupte do dveří do další úrovně.

Sejděte po schodech dolů a dejte se chodbou. Brzy dorazíte na rozcestí, kde nejprve zahněte vlevo. V místnosti na konci leží vpravo v polici regálu A Mixture for an Acid. Vraťte se na rozcestí a dejte se druhou chodbou. Přelezte přes zával a brzy se dostanete do další místnosti, kde leží na zemi cívka čtyřfázové amplitudy. Vraťte se zpět do chodby a po pravé straně je pavučina slizu. V inventáři zkombinujte nejprve jednu chemikálii se sklenicí a získáte Container with one Chemical Added. Poté přidejte i druhou chemikálii a získáte Powerfull Acid. Tento předmět použijte na pavučinu a cesta zpět je volná. Vracejte se zpět známou chodbou na další pavučinu použijte opět kyselinu z inventáře. Na konci vyjděte po schodech nahoru a vraťte se dveřmi do předchozí úrovně.

Přejděte na druhou stranu haly se schodištěm a vstupte do chodby, na jejíž konci je strojovna. V pravé části strojovny jsou 3 truhly, ze kterých nasbírejte: OLEJNIČKU, laudanum a 3 křesadla. Do zařízení na zdi vložte 3 barevné cívky z inventáře a stroj se rozběhne. Vraťte se do místnosti se schodištěm a jděte opět do dveří vpravo. V místnosti, kde jste lezli po trámu pro klíč, je vlevo padací mříž. Zatáhněte za páku a mříž se otevře. Projděte na konec chodby a vpravo na konci temné místnosti vstupte do dveří, které vedou do skladu masa. Projděte do další místnosti, kde prozkoumejte regál s knihami. Za knihami je schovaný Lab Key. Z psacího stolu seberte ještě OLEJNIČKU a ze zásuvky laudanum. Nyní se vraťte do haly se schodištěm, vyjděte po schodech nahoru a na konci vstupte do dveří do další úrovně.

Jste zpět v dlouhé chodbě s postranními dveřmi. Projděte na druhou stranu chodby, vstupte do dveří vlevo a na konci krátké postranní chodby si odemkněte klíčem z inventáře dveře do labaoratoře a vstupte do nich.

Dejte se nejprve vpravo a vstupte do prvních dveří vlevo. Ze stolu seberte Old Key, dokument Dusty Old Note a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a vraťte se na začátek. Vstupte do rozlehlé haly vpravo. Vlevo u nahnutého regálu leží na zemi křesadlo, o kousek dál vpravo je na stole další křesadlo a na jednom z kulatých stolků je ještě jedno křesadlo. Další křesadlo je na stole vedle papírových svitků v pravé části místnosti. Poté jděte k jakémusi oltáři, kde je zabodnutá obrovská dýka. Vzadu leží dokument Old Text a křesadlo. Vyjděte po točitém schodišti a klíčem u inventáře si odemkněte dveře. Z psacího stolu seberte dokument Old Notes a ze zásuvky Real Lab Key. Vraťte se do haly a nyní musíte přeskákat do prostoru pod schodištěm, kde jsou dveře do laboratoře. Použijte klíč na dveře a vstupte do nich.

Prozkoumejte železné skříně vlevo a v jedné z nich je zářivá červená lahvička, což je laudanum, jen v jiné podobě. Poté prozkoumejte prosklené skříně vpravo a seberte dokument How can it be? a další laudanum. Vstupte do dveří vedoucí do podivné chodby a zde jděte do dalších dveří vpravo. Projděte místnosti s výtahy a v další chodbě jděte do dveří vlevo. Na zemi leží mrtvoly. Jedné z nich na prsou cosi čouhá – je to dokument Gone Bad. Vraťte se do chodby a pokračujte dál vlevo. Projděte na konec lávek, nastupte do výtahu a stiskněte tlačítko. Až se výtah zastaví vystupte a v chodbě jděte do dveří vpravo. V prosklené skříni je lektvar zdravého rozumu a z knihy na stole vyčnívá dokument No Way. Nakonec prohledejte zásuvky komody a seberte OLEJNIČKU a laudanum. Vraťte se do chodby a vstupte do druhých dveří vlevo. Po levé straně místnosti jsou skříně a v jedné z nich je OLEJNIČKA. Vyjděte zpět do chodby a vstupte do dalších dveří vlevo. Ze stolu vzadu seberte Odd Key a opět vyjděte do chodby. Nyní se dejte na začátek chodby, kde nastupte do výtahu a opět se nechte svézt zpět do první části úrovně. V chodbě si odemkněte klíčem dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Jděte do dveří vlevo a ze stolu seberte Odd Tool. Vraťte se do haly a vyjděte po schodech nahoru. Dveřmi vlevo vstupte do chodby, kde jsou o kousek dál vpravo dveře, na které použijte šroubovák z inventáře. Vstupte do místnosti, kde prohledejte zásuvky komody a najdete část vrtačky (1/3). Vraťte se do chodby a na druhé straně chodeb jsou schody, po kterých vyjděte nahoru. Nahoře v místnosti seberte ze stolu Cornill a laudanum. Z místnosti vedou další dvoje dveře. Nejprve vejděte do dveří vpravo, vyjděte po schodech nahoru a v malé skladištní místnosti odházejte bedny vlevo – najdete OLEJNIČKU a lektvar zdravého rozumu. Vylezte po žebříku nahoru a seberte další OLEJNIČKU a část vrtačky (2/3). Slezte dolů a sejděte zpět do jídelny. Pokračujte do dveří vpravo a dostanete se do komplexu chodeb. Jděte vlevo a na konci chodby jsou dvoje zamčené dveře. Ty pravé je možné odemknout opět pomocí šroubováku z inventáře. V místnosti je vzadu prosklený stůl, po jehož krytem je laudanum. Poté prohledejte zásuvky komod a najdete OLEJNIČKU. Nakonec otevřte přihrádku psacího stolu a objevíte páku, za kterou zatáhněte. Za vašimi zády se odsune na stranu regál. Vstupte do tajné místnosti a seberte ze stolu dokument Helper. Poté prohledejte zásuvky a najdete část vrtačky (3/3). Nakonec prozkoumejte kout mezi skříní a regálem, protože za regálem je ukryto laudanum. Nyní se vraťte na začátek úrovně do vstupní haly. V inventáři spojte všechny tři části vrtačky a získáte tak příruční vrtačku. Použijte ji na zamčené dveře vlevo a cesta dál je volná. Ze stolu v místnosti seberte Odd Key. Poté se můžete vrátit zpět do haly a vstoupit do dveří do předchozí úrovně.

Známou cestou se dostaňte k výtahu, vyjeďte nahoru, projděte na konec dlouhé chodby, na dveře na konci použijte klíč z inventáře a vstupte do nich.

Jděte vpřed a dostanete se do místnosti s podivným strojem. Položte na pult kanystr z inventáře a poté uchopte těžkou palici, která leží vpravo, a hoďte ji na kanystr. Rychle utíkejte pryč, protože dojde k mohutnému výbuchu. Do inventáře se vám přidá nový předmět – Heart.

Octli jste se zpět ve velké hale. Dejte se do dveří vpravo, projděte na konec dlouhé chodby a vstupte do dveří, které vedou do knihovny.

Zkuste přejíte přes dřevěnou lávku – a ta se pod vámi zlomí a vy se zřítíte dolů. Projděte na konec stoky a vstupte do dveří do další úrovně.

Regál u stěny vpravo lze odklopit. Odstraňte sudy a projděte tajným průchodem do vedlejší místnosti. Dalšími dveřmi se dostanete do chodby, kde jděte vlevo a poté vstupte do dveří vpravo. Ze stolu seberte dokument It's Funny a v koutě vzadu leží na stole Old Pick. Vraťte se do chodby a pokračujte chodbou na druhou stranu. Dveře na konci si odemkněte pomocí páčidla z inventáře. V malé místnosti leží na stole Key. Jděte zpět do chodby a klíčem si odemkněte dveře vpravo. Vstupte do teleportu, který vás přenese na jiné místo. Vyjděte ven do chodby a vpravo na konci jsou padací mříže, které je třeba nějak otevřít. Vstupte do nedalekých postranních dveří a z police vzadu seberte Small Key a dokument Puzzle. Vraťte se do chodby a po pravé straně je kovaná brána, kterou si odemkněte klíčem z inventáře. Dostanete se do velké haly zaplavené vodou. Je tu spousta knihoven. V rohu je v jedné knihovně za knihami ukrytá OLEJNIČKA, přímo pod levým schodištěm je za knihami v polici schovaná další OLEJNIČKA a nezapomeňte prozkoumat regál vpředu ozářený pochodněmi, kde najdete ještě jednu OLEJNIČKU a také 2 laudanum a lektvar zdravého rozumu. V celé místnosti jsou v regálech celkem 4 knih, za které je možné zatáhnout (jsou to ty, které září). Musíte za ně zatáhnout rychle po sobě v tomto pořadí:

  • kniha v druhém regálu vpravo od regálu, který je ozářený pochodněmi
  • kniha v regálu mezi oběma schodišti (z druhé strany než byla olejnička)
  • kniha v regálu pod levým schodištěm
  • kniha v jednom z regálu v řadě napravo od pravého schodiště

Poté se ozve velká rána. Vyjděte po schodech zpět nahoru a vstupte do chodby. Projděte na konec chodby, kde dříve byly mříže. Vstupte do postranní chodby vpravo a poté vejděte do dveří vpravo. V místnosti prohledejte regály a najdete OLEJNIČKU a lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do chodby a projděte na konec. Chodba se bude rozšiřovat a úplně na konci seberte Iron Plug, dokument ??????? a laudanum. Vraťte se zpět do první chodby, dejte se vpravo a vstupte do dveří do další úrovně.

Vstupte do dveří vlevo a z komody vlevo si seberte laudanum. Vpravo v koutě je psací stůl a na něm leží dokument Heating Room. Vraťte se do chodby a vejděte do posledních dveří vlevo. Ve strojovny prozkoumejte okolí druhého ohniště vpravo – na zemi leží Rusty Key a na plotně nad ohništěm je OLEJNIČKA. Rychle vyběhněte ven, protože místnost zakrátko exploduje. Klíčem si odemkněte jediné zamčené dveře vpravo a vstupte do nich. Nejprve jděte do levé uličky knihovny. V polici šikmého regálu vpravo je OLEJNIČKA. Vzadu u stěny je prosklený stolek a v něm lektvar zdravého rozumu. Pokračujte dál vpravo, kde je v koutě regál, který je možné odklopit. Na zdi je páka, za kterou zatáhněte. Když půjdete dál do místnosti, tak vlevo leží na zemi laudanum a na stole mezi knihovnami dokument Looking. Vraťte se do chodby a jděte vlevo na konec, kde vpravo uvidíte nově zpřístupněný vchod, který jste si odblokovali pomocí páky v knihovně. Postele vpravo odsuňte co nejvíc vpravo a poté odklápějte jednotlivé regály až budete moci přeskočit do rohu, kde jsou v podlaze padací dveře. Odklopte poklop, prolezte tunelem a opět vylezte ven. Na psacím stole vpravo je Old Key a dokument Dirty Note. V zásuvce stolu je ještě Iron Plug 2. Vraťte se tunelem do chodby a pokračujte na druhou stranu, kde vstupte do dveří do předchozí úrovně.

Projděte na konec chodby, vyjděte po schodech nahoru, kde si odemkněte klíčem z inventáře dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Octli jste se v komplexu temných chodeb. U hořící svíčky sedí mrtvola a vedle ní leží Machine Room Key a dokument Machine Note. V rohu mezi balvany je VELKÁ OLEJNIČKA a lektvar zdravého rozumu. Klíč je od ozdobných dveří, zpoza kterých se line světlo. Když půjdete vpravo a rovně od místa, kde jste klíč sebrali, dojdete k nim. Na stole vpravo leží Room Key a dokument Need a Key. Dále je tu zamčená truhla, ke které je zapotřebí najít klíč a vpravo je ještě SUD S OLEJEM (10% lucerny). Jděte k soukolí ozubených kol. Nejmenší kolečko posuňte dopředu, aby zapadlo do dalšího ozubeného kola. Díky tomu se stroj rozběhne. Ještě zkuste zatáhnout za páku nahoru a dolů, ale myslím, že to není nezbytné. Vyjděte z místnosti a jděte na opačnou stranu komplexu. Najděte dveře označené římskou 1 a odemkněte si je klíčem. Prohledejte zásuvky komod a najdete Chest Key. Ten je od truhly ve strojovně. Vraťte se tudíž do strojovny a tímto klíčem si odemkněte truhlu. Seberte z truhly pilku na kosti. Vyjděte do chodeb a jděte opět na opačnou stranu chodeb, ale tentokrát více vlevo. Zde najdete dveře zatlučené prkny. Použijte na prkna pilku z inventáře a cesta dál je volná. Vzadu na kulatém stolku je za knihami ukrytý další Room Key. Vraťte se do chodeb a jděte na místo, kde jsou dvoje dveře naproti sobě. Do jedněch z nich pasuje naposledy sebraný klíč. V místnosti plné visících mrtvol leží vzadu za dřevěným trámem další Room Key. Tím si odemkněte na chodbě dveře naproti. V místnosti za dveřmi prohledejte zásuvky a seberte železnou tyč. Vraťte se do chodby a nyní musíte najít jedny ze dvou posledních zamčených obyčejných dveří (jsou nedaleko), které vylomte právě touto tyčí. Vzadu z podstavců seberte láhev a OLEJNIČKU a nakonec z malého podstavce Life Force Blade. Až si popovídáte s otcem vyběhnete z místnosti a jděte zpět do strojovny, kde kape olej s ozubených kol. Použijte na kapající olej sklenici z inventáře a získáte nádobu s olejem. Vraťte se do chodeb, jděte vlevo a hned vpravo, kde jsou těžké padací dveře. Použijte na ovládací ventil olej a poté jím otočte až na doraz. Dveře se však zase rychle zavírají, takže musíte pod nimi rychle podběhnout. V místnosti seberte z regálu Iron Plug 3. Vyjděte do chodby a nyní už se můžete vydat ke vstupním dveřím a vrátit se do předchozí úrovně.

Sejděte po schodech dolů a vstupte vpravo opět do místnosti s teleportem. Vstupte do teleportu, abyste se přenesli do první chodby. Z této chodby vede postranní chodba k jakési energetické bariéře. Do otvoru v pultu vložte první Iron Plug. Bariéra sice nezmizí, ale bude pro vás neškodná. Projděte tedy skrz ni a před vámi je další bariéra. Do pultu opět vložte další Iron Plug. Projděte druhou bariérou a poté toto zopakujte ještě jednou. Vyjděte po schodech nahoru a vstupte do dveří do další úrovně.

Nad schody leží u lidské ruky Old Key, kterým si odemkněte dveře a vstupte do nich. Octli jste se opět ve velké hale, která tvoří rozcestí. Nyní se dejte do dveří vpravo, sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do další úrovně.

Přejděte venkovní prostranství, vyjděte po schodech nahoru. Na dveřích visí dokument Dear Fin a pod dveřmi jsou OLEJNIČKA a laudanum. Pak už jen vejděte do vchodových dveří.

Na komodě vpravo leží křesadlo a na rýsovacím prkně je laudanum. Ve zdi vedle komody je sejf, který je ovšem zamčený. Projděte ke schodišti, kde je vpravo na komodě další křesadlo a na stole za schodištěm ještě jedno křesadlo. Vyjděte po schodech nahoru a dostanete se do místnosti s dalším schodištěm. Vyjděte po schodech o další patro nahoru a vstupte do dveří vpravo. Odházejte bedny vlevo a z regálu seberte OLEJNIČKU. O kousek dál vlevo visí na stěně obraz, který je možné odstranit. Z tajného výklenku seberte 2nd Floor Key a další OLEJNIČKU. Na stole vpravo je ještě k sebrání dokument Caretaker's Note. Vraťte se na schodiště a pokračujte po schodech nahoru o patro výš. Odemkněte si klíčem dveře a projděte do chodby, kde okny prosvítá světlo. Vlevo lze jedno okno rozbít. Na venkovní římsu se však nedostanete, protože vám brání padací mříž v okně. Vejděte do dveří vpravo a vzadu v rohu seberte Unmarked Key a dokument Housekeeper's Note. Vraťte se do chodby a jděte zpět na schodiště. Vzpomínáte si na trezor ve vstupní místnosti? Právě od něj je naposledy získaný klíč. V trezoru najdete Basement Key a OLEJNIČKU. Jděte do dveří na druhé straně dolního schodiště. Sejděte po krátkém schodišti ke sklepním dveřím a odemkněte si je klíčem. Sejděte po schodech dolů, kde je klec zamčená na visací zámek. Na rozbití zámku budete potřebovat kladivo a dláto, které zatím nemáte. Vpravo u mrtvol leží na zemi 3rd Floor Key. Vraťte se nahoru na horní schodiště, vyjděte do třetího patra a klíčem si odemkněte dveře. Dostanete se do dlouhé chodby, která se po chvíli bude dělit. Jděte nejprve do levé odbočky a vstupte do dveří vlevo. Ze stolu vlevo seberte OLEJNIČKU a z výstavního stolku lektvar zdravého rozumu. Vraťte se do chodby a jděte zpět na rozcestí. Jděte do další chodby vlevo a vejděte do dveří vlevo. V knihovně prohledejte regály a najdete na různých místech celkem 3 křesadla. Na psacím stole je ve složce dokument Scared Mansion Note. V koutě vlevo je truhla a v ní najdete Week Needle. Na nedalekém regálu je ještě OLEJNIČKA. Vraťte se do chodby a pokračujte na konec chodby, kde se chodba rozděluje do dvou slepých konců. V pravé chodbě je za skříní děravá zeď, kterou rozbijte pomocí nějakého předmětu. Prolezte do místnosti a seberte ze stolu kladivo. Vraťte se do chodby a jděte opět na první rozcestí, kde zahněte vlevo do poslední neprozkoumané chodby vlevo. Vlevo jsou zamčené dveře, které si odemkněte pomocí Needle. V místnosti je vlevo na stole Closet Key. Tím si odemkněte skříň vpravo a uvnitř najdete dláto. To můžete rovnou zkombinovat v inventáři s kladivem a získáte tak kladivo a dláto. Vedle postelí je několik truhel, uvnitř kterých najdete lektvar zdravého rozumu a 4 křesadla. Nyní se můžete vydat zpět do sklepa, kde použijte na zámek klece kladivo s dlátem. Uvnitř je stroj, který je zapotřebí zprovoznit. Zatáhněte nejprve za páku vedle pece a poté za další páku vedle stroje. Stroj se konečně dá do pohybu. Vzpomínáte si na mříže v okně v chodbě v druhém patře? Aktivací stroje jste si tyto mříže odstranili. Vyjděte tudíž do druhého patra a v chodbě rozbijte nějakým předmětem první okno vlevo. Vyskočte na venkovní římsu a přeskákejte po římsách k dalšímu rozbitému oknu. Vlezte do místnosti a důkladně prohledejte okolí – v druhém regálu s lebkami najdete v druhé polici odspoda 4th Floor Key a rovněž najdete v okolí na různých místech 4 křesadla. Známou cestou se vraťte ke schodišti, vyjděte do nejvyššího patra, kde si naposledy získaným klíčem odemkněte dveře. Vyskákejte na bedny vlevo, protože nahoře na stěně je páka. Zatáhněte za ni a regál se odsune. V tajné místnosti seberte z podstavce The Father's Heart. Nyní máte vše potřebné k tomu, abyste ukončili celé to šílenství. Sejděte po schodech dolů a jděte na začátek úrovně, kde vstupte do dveří.

Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří, které vedou do hlavní haly.

Pod schodištěm je podivný oltář. Vzadu před teleportačním kruhem jsou na sloupech pověšená dvě monstra, před kterými je pokroucená ruka. Mezi nimi je další podstavec s rukou. Na levou ruku vložte černé srdce, na pravou červené a doprostřed dejte dýku. Meč zabodnutý do podstavce vpředu, lze nyní vyjmout – Holy Sword. Teleport je nyní aktivovaný, takže do něj vstupte.

Nyní záleží na vašem rozhodnutí, zda hru zakončíte dobrým nebo špatným koncem. Přeskákejte po plošinách k dvěma židlím. Pokud půjdete k levé židli zakončíte hru špatným koncem. Pokud chcete zakončit hru dobrým koncem jděte k otci a zabodněte do něj meč z inventáře. Tím tato dlouhá Custom Story končí.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář