Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia: The Dark Descent – When Life No Longer Exists

Autor návodu-Michal Paclt  (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o celkem průměrné DLC ke hře Amnesia: The Dark Descent, které prakticky ničím neoslní. Adventurní náplň je velice jednoduchá, až primitivní, takže je tato hra vhodná i pro méně náročné hráče.

STATISTIKY

předmět v inventáři – 13

dokument – 16 (+1 nenalezený)

New Candle – 11

Curative Liquid – 9

CHAPTER 1

Bedroom

Nejprve prozkoumejte stůl a seberte z něj Candle a také NEW CANDLE. Hned vedle leží dokument My Diary. Projděte dveřmi do další místnosti. Zde nic k sebrání není, takže vstupte do dveří do další úrovně.

Hall

V chodbě vstupte do druhých dveří vpravo a z jedné ze zásuvek seberte Upstairs Key. Vraťte se do chodby a projděte na konec, kde jsou čtvery dveře. První dveře vpravo jsou zamčené. Použijte na ně klíč z inventáře a cesta dál je volná. Vstupte do dveří, které vedou do do další úrovně.

Upstairs

Ze stolu vpravo seberte NEW CANDLE. Vyjděte po schodech nahoru a prozkoumejte postranní dveře. Za jedněmi je další chodba vedoucí kamsi do temnoty. Projděte na konec, kde spadnete na zem a ztratíte vědomí.

Damnation

Projděte na konec dlouhé chodby. Přenesete se do jiné chodby a poté do podivné místnosti, kde na vás kdosi začne promlouvat ďábelským hlasem.

Hall

Propadli jste se opět dolů do haly. Vyjděte na chodbu a vstupte do dveří vedoucí do úrovně Questroom.

Questroom

Odstraňte z levé stěny obraz a v tajném výklenku najdete Easter Egg a také dokument The Memories (1/3). Vejděte do pravých dveří, projděte na konec chodby a vstupte do dveří vlevo. Prohledejte zásuvky a najdete Machineroom Entrance Key. Vraťte se do chodby a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Ve strojovně jsou po stranách páky a před vámi jsou tři padací mříže. Tři z pák otvírají jednu z mříží. Pokud však stisknete nesprávnou páku, již otevřené mříže se opět spustí. Seberte dokument Instructions. Bráno od směru, kterým jste do místnosti vešli stiskněte na levé stěně třetí a pátou páku a na pravé druhou. Projděte pod zvednutými mřížemi a vstupte do dveří do další úrovně.

Machineroom

Vlevo u stroje je páka, za kterou zatáhněte. Trochu se nadzvednete nedaleká padací mříž, ale úplně se neotevře. Zato se rozpadnou dřevěné dveře za vašimi zády. Ze stolu seberte Crowbar a projděte do sousední místnosti. Pomocí páčidla vylomte další dřevěné dveře. Na stole leží železný plát, který zvedněte a odneste do druhé místnosti. Vložte ho na místo, ze kterého pára. Vraťte se do první místnosti a znovu zatáhněte za páku. Nyní se už padací mříž normálně otevře. Ze stolu seberte Exit Key a také Curative Liquid. Jděte zpět do třetí místnost, na jejíž druhé straně jsou dveře do další úrovně, které si odemkněte klíčem z inventáře, a poté do těchto dveří vstupte.

Exit

Projděte na konec chodby, vyjděte po schodech nahoru a – propadnete se do podzemí.

Deep

Zdá se, že opustit tento dům nebude jen tak. Nyní jste kdesi hluboko v podzemí pod domem. Projděte do sousední místnosti, kde seberte ze stolu dokument Be careful. Pokračujte do místnosti, kde se v přilehlé chodbě objeví monstrum. Vběhněte do chodby a následujte krvavou šmouha na podlaze. Vstupte do dveří, do které vede šmouha a ze stolu seberte Cage Key a NEW CANDLE. Vraťte se do chodby, jděte kousek zpět vpravo a klíčem si odemkněte dveře vlevo. Proběhněte na konec chodby, sestupte po točitém schodišti dolů a vstupte do dveří do následující úrovně.

Slaughter Cage

Dveřmi vstupte do sousední místnosti, kde seberte ze stolu dokument Murderer. Vpravo je hradba z beden. Odstraňte bedny, protože za nimi jsou skryté dveře. Ty vylomte pomocí páčidla a cesta dál je volná. V ohybu chodby je na stěně páka. Zkuste za ni zatáhnout, ale páka se utrhne a zůstane vám v ruce. Pokračujte dál do chodby a dveře vlevo probourá monstrum. V místnosti, ze které vyšlo monstrum leží na stole Dungeon Key. Vraťte se do chodby a projděte na konec, kde si odemkněte dveře klíčem. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří do další úrovně.

Dungeon

Přejděte přes most a v místnosti seberte ze stolu dokument A bottle from the nether world. Poté zvedněte ze stolu podivnou lahvičku a pusťte ji na zem. Poté spadnete na zem a ztratíte vědomí.

OOBE

Prozkoumejte místnost a vzápětí se přenesete kamsi ven, na cestu mezi stromy. Vpředu je monstrum, kterým se nechte srazit, protože to je jediná cesta dál.

Dungeon

Octli jste se zpět v podzemí, v místnosti, kde jste vypili podivnou lahvičku. Dveře vlevo jsou nyní již otevřené, tak jimi projděte do sousední místnosti. Na levé stěně je klika, kterou otočte. Spadne trám a vyrazí druhé dveře v místnosti. Vstupte do skladiště, kde jsou na dvou místech ventily, kterými otočte. Dalšími dveřmi vejděte do chodby, kde je zavřená padací mříž. V této chodbě jsou na opačných koncích další dva ventily, kterými rovněž otočte. Poté se mříž otevře. Ze stolu vlevo seberte NEW CANDLE a Curative Liquid. Na stěně je další klika, kterou zatočte a dveře vpravo zmizí. V chodbě je však monstrum, takže rychle proběhněte ke dveřím do další úrovně a vstupte do nich.

Sewer

Pro lepší orientaci se držte stále vlevo. Dojděte k místu, kde vedou krátké schody na chodník. Přeskákejte přes fragmenty chodníku a na stěně je opět ventil, kterým zatočte. Pokračujte dál v průzkumu stok. Brzy dojdete k místu, kde jsou po stranách mříže. Na konci chodby je další ventil, kterým rovněž zatočte. Nedaleko vás se zvedne padací mříž. Projděte do nově zpřístupněné chodby a na konci seberte ze stolu A Saw a 2 Curative Liquid. Vraťte se do předchozí chodby, kde použijte pilku na mříž naproti. Vylezte po žebříku nahoru a přesunete se do další úrovně.

Corridor

V chodbě je vlevo vězeňská cela, do které vstupte a ze stolu seberte Curative Liquid. Dveře se za vámi zamknou, ale neděste se. Po chvíli se opět zpřístupní. Pokračujte dál chodbou a vejděte do dveří na konci, které vedou do další chodby. Jděte na rozcestí chodeb, kde vstupte do dveří vlevo. V místnosti je vlevo na zdi páka, za kterou zatáhněte. Vraťte se do chodby a pokračujte dál vlevo. Na konci vejděte do dalších dveří, kde je na stěně další páka, za kterou rovněž zatáhněte. Mezi policemi padlého regálu je NEW CANDLE. Vyjděte zpět do chodby a na rozcestí se dejte vlevo. Vstupte do dveří hned vpravo za rozcestím. V přilehlé malé komoře je na zdi další páka a na stole Curative Liquid. Vyjděte z místnosti druhými dveřmi a dejte se chodbou vlevo. Na konci je na zdi poslední páka, za kterou rovněž zatáhněte. Určitě jste si všimli v chodbě zavřené padací mříže. Pomocí pák jste si tuto mříž zvedli, tak se tam vydejte, abyste mohli pokračovat dál do další úrovně.

Sanctuary

Projděte na konec chodby a vstupte do malé místnosti, kde seberte ze stolu dokument Blessing a také Curative Liquid. Zvedněte ze stolu kříž a ani na okamžik ho nepouštějte, jinak zemřete. Kříž vás bude ochraňovat před všudypřítomným zlem. Mříž se otevře a cesta dál je volná. Projděte na konec chodby a u dveří počkejte až je monstrum rozbije. Vstupte do další chodby, opatrně přeskákejte po prkně přes díru v podlaze a na konci položte kříž na oltáře. Vstupte do místnosti, kde klikněte na další kříž vlevo na stole, ale ten se rozpadne v prach. Poté stačí již jen kliknout na poklop v podlaze a přesunete se do další úrovně.

Quintessential

Projděte na konec chodby a vstupte do podivné místnosti, kde jsou na stěně 2 páky. Levou zatlačte dolů a pravou nahoru a padací dveře se otevřou. Pokračujte dál zatopenými chodbami až ke schodišti, po kterém sestupte dolů a vejděte do dveří do další úrovně.

Control Room Entrance

Vyjděte po schodech nahoru a pokračujte dlouhou chodbou. Po chvíli se vám začnou dělat mžizky před očima a ztratíte vědomí.

Sauna

Zpoza vedlejších dveří se ozve podivný hlas. Vstupte do sauny, kde sedí na lavičce muž. U jeho nohou leží Scoop. Sedněte si vedle něj a poté použijte Scoop na žhavé kameny před vámi. Vždy když muž přestane mluvit, použijte opět Scoop na kameny. Po skončení rozhovoru budete pokračovat do další úrovně.

CHAPTER 2

Control Room

Projděte na konec dlouhé chodby, která je opět uzavřena padací mříží. Vstupte do dveří vpravo, kde je v místnosti na stěně páka, za kterou zatáhněte. Vraťte se do chodby, zatáhněte za páku vedle mříže a tato se otevře. Projděte do místnosti se stolem, kde vás začne pronásledovat monstrum. Běžte další chodbou stále vpřed. V této chodbě zatáhněte za páku na stěně. Poté vstupte do druhých postranních dveří a v místnosti zatáhněte za další páku. Vraťte se do chodby a projděte až na konec, kde zatáhněte za poslední páku. V ohybu chodby se otevřela mříž bránící v průchodu ke dveřím do další úrovně, do kterých vejděte.

Control Room 2

Vstupte do místnosti se stolem plným spisů. Z tohoto stolu seberte Curative Liquid. Pokračujte do prvních dveří vpravo a ze skříně seberte NEW CANDLE. Vraťte se do hlavní místnosti a vejděte do následujících dveří vpravo. Na posteli vedle mrtvoly leží dokument Guard. Na mrtvolu použijte pilku z inventáře a poté seberte A Rusty Old Key. Jděte zpět do hlavní místnosti a použijte klíč na další dveře vpravo. V místnosti je zavřená padací mříž s dvěma pákami po stranách. Levou zatlačte dolů a pravou nahoru. Mříž se otevře a cesta do další úrovně je volná.

Machine Chamber

Projděte na konec chodby a vstupte do místnosti, ze které vedou několikery dveře do dalších úrovní. Ze stolu seberte dokument Manual. Musíte aktivovat několik strojních zařízení, aby se zpřístupnila brána na konci místnosti. Nejprve vstupte do druhých dveří vlevo.

Pressure System

V chodbě vstupte nejprve do dveří vpravo a v místnosti seberte dokument Pressure Piston. Vraťte se do chodby a projděte do místnosti s obrovským válcem. Zatáhněte za páku a válec se dá do pohybu. Nedaleké dveře probourá monstrum. V této místnosti je vlevo v polici regálu NEW CANDLE. Vraťte se zpět do chodby a pokračujte do předchozí úrovně.

Machine Chamber

Nyní jděte do dveří naproti.

Refrigeration System

Vpředu je pod sudem A Bucket of Water. Jděte do levé části místnosti, kde je potrubí a na něm leží dokument Water. Do nálevky nalijte vodu z inventáře. Rychle utíkejte do dveří do předchozí úrovně, protože zpoza jedněch dveří se začne na vás dobývat monstrum.

Machine Chamber

Vstupte do posledních dveří naproti do další úrovně.

Heating System

Vzadu v rohu místnosti jsou čtyři dřevěná prkna. Odneste je ke krbu a vložte do ohniště. Poté zatáhněte za páku na stěně a ozubená kola se dají do pohybu. Následně se vraťte zpět do haly.

Machine Chamber

Velká vrata jsou nyní přístupná, tak do nich vstupte.

Infernal Chamber

Projděte na konec dlouhé chodby a vstupte do malé místnosti, ze které vedou další dveře, které jsou však zamčené. Ze stolu vlevo seberte dokument Memories (2/3) a také dokument Memories (3/3). Nakonec rozhrabte cihly pod stolem a najdete A Key. Tím si odemkněte zamčené dveře a cesta dál je volná. Vpravo seberte sud, který obsahuje výbušninu. Běžte na konec strojovny umístěte sud vedle kamen. Teď si nejsem jistý, zda je nutné, aby byla všechny dvířka kamen otevřená. Každopádně až se sud umístí na pozici a objeví se vám nápis Run! rychle utíkejte nazpět do chodby. Bude následovat mohutný výbuch a vy se přenesete do další úrovně.

Bedroom

Octli jste se v ložnici. Vyjděte do chodby, kde na chvíli ztratíte vědomí. Vraťte se zpět do pokoje, který se zatím změnil k nepoznání. Vpravo vytéká jakási tekutina. Dole na zemi leží klíč, na který klikněte.

CHAPTER 3

Bedroom 2

Vyjděte z místnosti, projděte chodbou a vstupte do malé jídelny. Ze stolu seberte dokument A Burried Hatchet (1/3). Pokračujte do dveří vlevo, kde seberte z komody A Living Room Key. Vraťte se do jídelny a klíčem si odemkněte dveře naproti. Ze stolu vlevo seberte NEW CANDLE  a pokračujte do dalších dveří, které vedou do malé místnosti s dvěma dalšími dveřmi. Za těmi rovně nic není, takže vstupte do levých. Z psacího stolu seberte dokument Burried Hatchet (3/3). Můžete prozkoumat přilehlé místnosti, ale dál se nedostanete. Vraťte se tudíž na začátek a dejte se vlevo do chodby, kterou jste přišli a po chvíli se přenesete do knihovny.

Library

Na jednom stole leží dokument Fear. Když se podíváte nahoru, uvidíte jednu knihu, která je světlejší než ostatní. Vylezte nahoru po jednom z žebříků a zatáhněte za tuto knihu. Na jednom místě knihovny se posune na stranu regál a objeví se tajné dveře. Projděte dveřmi do malé místnosti a vzadu od stěny odstraňte bedny, protože za nimi je nízká chodba. Skrčte se a prolezte na konec chodby. V místnosti seberte Crowbar a stejnou cestou se vraťte zpět do knihovny. Pomocí páčidla vylomte dveře a v místnosti za dveřmi pokračujte do dalších dveří. Na konci chodby vstupte do dveří do další úrovně.

Hallway

Projděte na konec chodby a v místnosti s pianem prohledejte zásuvky komody – najdete NEW CANDLE. Pokračujte do dalších dveří a sejděte po schodech dolů. Vyjděte do chodby a dejte se do prvních dveří vlevo. V místnosti prohledejte psací stůl – v přihrádce je NEW CANDLE a v jedné ze zásuvek Boiler Room Entrance Key. Přejděte do vedlejší místnosti, kde prohledejte zásuvky komody a seberte Curative Liquid. Vraťte se zpět do chodby a klíč použijte na jedny z postranních dveří. Projděte ke dveřím do další úrovně a vstupte do nich.

Boiler Room Entrance

Na stole je ošatka a v ní NEW CANDLE. Sejděte po schodech dolů a vstupte do dveří, které vedou do strojovny. Zkuste zatáhnout za páku vlevo, ale ta se utrhne a zůstane vám v ruce. Za bednami vpravo je na stěně ještě jedna páka. Zatáhnutím za ni se vám otevřou padací dveře. Projděte na konec chodby, nastupte do výtahové kabiny a zatáhněte za ovládací páku.

Boiler Room 2

Projděte do místnosti, kde probourá dveře monstrum. Rychle vběhněte do chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Hall

Vyjděte do místnosti a z ní jděte do dveří vpravo. Před vámi je v dálce osvětlený východ. Na chvíli se přenesete do podivné haly, kde je – váš vlastní hrob. Vrátíte se zpět do chodby. Jděte vpřed k osvětlenému východu a poté se spustí závěrečné titulky.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář