Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia A Machine for Pigs

autor: kaake (kaake45@gmail.com)

The Residence

Po intre, keď budeš mať ovládanie sa otoč a obíď posteľ, na stole nájdeš poznámku (June 24th 1899). Potom prejdi dverami. Choď rovno, na konci odboč doprava a druhé dvere naľavo vedú na poschodie. Tam odboč doprava a na konci uvidíš pod stropom rúčku. Zatiahni za ňu a vylez do podkrovia. Tam napravo je svietidlo. Keď pôjdeš od schodiska naľavo, a prejdeš dozadu. zohni sa prejdi do mini miestnosti, kde nájdeš poznámku (Edwin and Enoch's diary...).  Choď smerom, kde si našiel svietidlo a pokračuj ku sviečke. Od nej choď vľavo a odtiahni truhlicu. Skrč sa a prejdi do chodby. V chodbe odtiahni krabicu a prejdi  na koniec. Tam sa daj doľava a do druhých dverí vľavo. Na konci vpravo je stolík a v jeho druhom šuplíku je poznámka (February 14th 1899). Vyjdi z miestnosti a choď po schodoch dolu, tam na prvom stolíku je gramofón. Pokračuj cez miestnosť na koniec a vpravo nájdeš jediné odomknuté dvere. Prejdi cez dvere a pokračuj na koniec chodby, kde je pootvorená miestnosť. Začne v nej zvoniť telefón. Zdvihni ho. Po monológu prejdi k stolu, kde z prvého šuplíka zober poznámku (November 7th 1898). Vedľa stola sú pušky. Pohni tou spodnou a otvoria sa ti tajné dvere za rohom. Vojdi do tajnej pasáže. Páka pred tebou len zatvára tajnú dvere, ktorými si prešiel. Pokračuj doľava a na stene nájdeš poslednú poznámku levelu (Clockwork and the Soul). Potom pokračuj ďalej až k ďalšej páke, ktorú potiahni a otvoríš si ďalšie tajné dvere. Prejdi po chodbe k jediným dverám a prejdi cez ne.Pokračuj rovno ku stolíku s lampou. Na ňom nájdeš poznámku (Edwin and Enoch's diary...). Potom zostup zo schodov dolu do haly a pokračuj doprava. Tam je biliardový stôl a na ňom je gramofón. Pokračuj ľavými dverami a pri rohu nájdeš na stolíku poznámku (December 20th 1899). Potom sa vráť a pokračuj druhými dverami. Dostaneš sa do chodby, kde bude zvoniť telefón. Zdvihni ho a vypočuj si hlas. Prejdi cez chodbu až k dverám na konci, ktorými vstúp do jedálne. Napravo od jedálenského stola je na stojane poznámka (Dieses Herz). Zober ju a pokračuj naľavo od stola cez pasáž so závesmi. Prejdi po chodbe a naľavo nájdeš miestnosť s trofejami. Na pravej strane je medveď, ktorého odsuň, čím sa ti otvoria tajné dvere. Vojdi do miestnosti a pri konci nájdeš ventil, ktorý otoč. Vráť sa do miestnosti s biliardovým stolom a prejde ľavými dverami. Prejdi až na koniec chodby a vojdi do kúpeľne. Tam otvor obraz a potiahni za páku. Otvorí sa ti tajná miestnosť kam vojdi a znovu otoč ventilom. Vyjdi z miestnosti a kúpeľne. Dvere napravo, ktoré boli predtým zavreté sú teraz otvorené. Vojdi dnu a na konci je stôl. V jeho pravom šuplíku je poznámka (Old Sallie i' the Doll's Cottager). Odtiaľ sa vydaj do chodby s telefónom. Otvor dvere a choď stále rovno kým neprídeš na nádvorie s autom. Napravo od auta sú schody, ktoré končia dverami a vedú do suterénu.

The Basement

Po páde sa preberieš na podlahe. Za tebou je na sude poznámka (June 3rd 1899). Následne prejdi cez dvere a pokračuj k telefónu. Od neho pokračuj ďalej a na rohu nájdeš poistku. Zober ju. Prejdi dverami do ďalšej miestnosti. Za touto miestnosťou je stroj so zlou poistkou. Tú zlú vyber a nahraď ju tou čo si si priniesol. Na začiatku predošlej miestnosti na poličke je ešte jedna poistka, ak by si nenašiel tú na zemi. Zatlač páku na stroji. Pokračuj vpravo do miestnosti s ďalšími poistkami. Na konci je kľuka, ktorou otoč. Tou si si otvoril dvere v miestnosti pred strojom. Zíď po schodoch dolu a na konci nájdeš plošinu. Pod ňou je západka. Zatiahni za ňu a po plošine sa skotúľajú sudy. Vyjdi po plošine hore a napravo nájdeš ďalší stroj. V ňom je funkčná poistka, čiže len zatlač páku. Vráť sa dolu, prejdi okolo stola a doľava do novo otvorenej miestnosti. Prejdi ňou k schodom. Po nich až k stroju s horiacou poistkou. Pokračuj vpravo, cez dvere na konci a po schodoch dolu. Oproti na krabici je poznámka (August 19th 1899). Oproti krabici sú dvere, na ktorých je závora. Odstráň ju a prejdi nimi. Si v miestnosti s prvým strojom. V miestnosti s kľukou sú poistky, takže si jednu zober a vymeň tú horiacu v stroji a zatlač páku. Za tebou sa otvoria dvere. Pokračuj cez ne. Prídeš k rozbitému potrubiu. Zoskoč nižšie a pokračuj doľava. Po schodoch sa dostaneš k ventilu. Pre ním je gramofón. Vypočuj si ho a potom otoč ventilom. Otvoria sa ti dvere do miestnosti, kde sú dva ventily a dve páky. Musíš ich aktivovať v správnom poradí. Najprv zatiahni za páku vpravo od vstupu. Potom sa otoč oproti a najprv ľavý ventil, potom páka a nakoniec pravý ventil. Nakoniec ešte zatiahni za prvú páku a prejdi dverami. Touto miestnosťou prejdi do ďalšieho levelu.

Offices and The Warehouse

Prejdi cez pravé dvere a choď k telefónu. Zdvihni ho a vypočuj si osobu, na druhom konci. Prejdi do ďalšej miestnosti a v stolíku naľavo je v druhom šuplíku poznámka (May 1st 1899). Potom prejdi do dverí oproti stolu a otvor len pre zaujímavosť vrchný šuplík. Potom otvor tretí a nájdeš poznámku (August 22nd 1899). Potom sa vráť a prejdi druhými dverami. Na chodbe pokračuj doprava a dvermi vyjdi z domu. Pred tebou je na krabici poznámka (October 11th 1899). Prejdi dverami oproti a vstúp do budovy. Vnútri zostúp po schodoch a pri káre je čerpacia stanica. Čiže musíš nájsť kanister. Pokračuj jedinými otvorenými dverami až do malého skladu, kde z krabice zober poznámku (September 28th 1899). Potom sa vráť k oknu, ktoré otvor a pomocou krabíc ním prelez. Vonku pokračuj doprava až k nákladnému autu, na ktorom nájdeš ďalšiu poznámku (Delivery Schedule). Auto potrebuješ natankovať. Od auta pokračuj ku káre, vedľa ktorej sú dvojité dvere. Vojdi dnu a tam naľavo nájdeš v malom výťahu podivnú nádobu. Zober ju a vráť sa s ňou k čerpadlu. Pomocou ventilu začni napĺňať kanister. Počas plnenia budeš počuť nejakú obludu. Naplň rýchlo kanister a potom vypni lampu a schovaj sa do tmavého rohu pri bráne. Chvíľu počkaj kým odíde a potom zober kanister a utekaj s ním k nákladnému autu. Vlož z boku kanister a potom choď z prednej strany. Natoč ho kľukou. Auto trošku cúvne. Otvor bránu, ktorú ti auto blokovalo a prejdi na cintorín a cezeň ku schodom. Schodmi sa vydaj do kostola.

The Church

Pokračuj chodbou a do pravých dverí. Tam nájdeš poznámku (November 23th 1899). Vyjdi von a pokračuj dvermi vpravo. Vyjdi po schodoch, choď doprava, kde v strede nájdeš gramofón. Potom sa vráť a pokračuj doprava a cez dvoje dvere. Na konci je na krabici poznámka (Father Jeremiah's Journal...). V tejto miestnosti nájdeš na polici aj fragment sviečky, ktorú zober. Choď do hlavnej časti kostola. Spoznáš ju tak, že po vstupe začne hrať organ. Prejdi za oltár. Tam na ľavej strane chýba sviečka, takže ju tam vlož. A následne ich natoč k sebe. Naľavo od teba začuješ zvuky. Choď do danej miestnosti a potiahni pákou k sebe. Oltár sa odsunie a objavia sa schody. Choď nimi dolu a pokračuj až ku stolu, na ktorom nájdeš poznámku (These final thoughts). Pokračuj rovno a doprava ku schodisku, po ktorom choď dolu. Tam je obluda. Pohybuj sa zohnutý, potichu a s vypnutým svetlom. Od schodov choď doľava a podľa sviečok až k dverám. Prejdi nimi.

The Factory

Choď rovno a otvor dvere pred sebou. Prejdi nádvorím, okolo dvoch nákladných aut, až k vstupu do továrne. Tam hneď napravo je gramofón. Potom choď schodmi dolu a pokračuj až kým nenarazíš na schody vedúce hore i dolu. Vydaj sa tými hore. Tam nájdeš telefón. Vedľa telefónu je stôl, ktorý v druhom šuplíku ukrýva poznámku (October 17th 1899). Teraz choď tými druhými schodmi dolu. Prídeš do miestnosti s pecami. Aktívne sú len niektoré a tie neaktívne potrebujú uhlie. Napravo je pec číslo 2, kde vlož uhlie, zatvor ju a aktivuj tlačidlom. Potom pokračuj k dverám vedúcim k ovládaniu piestov. Hneď napravo je na stolíku poznámka (October 18th 1899). Na paneloch si tiež všimni, ktoré pece sú aktívne a ktoré nie. Niekedy nestačí vložiť len jeden kus uhlia, ale treba dva. Spoznáš to podľa cvakajúceho zvuku. Vráť sa do ovládacej miestnosti a potlač páky na hlavnom ovládacom pulte. Potom opäť prejdi do miestnosti s pecou 5 a 6. Tam chodí jedna obluda. Prejdi okolo nej k polouzavretej mriežke a podlez ju. Pokračuj schodmi dolu a podlez aj ďalšiu mriežku. Tu sa snaž držať naľavo a hľadaj pracovné stoly. Na jednom je poznámka (October 21st 1899). Potom choď na druhý koniec. Vyhýbaj sa obludám a musíš nájsť miesto, kde zoskočíš do uhlia. Je osvetlené červenou farbou. Pokračuj doprava a hneď po schodoch hore. Tam na krabici nájdeš poznámku (April 30th 1899). Potom sa vráť schodmi dolu a cestou stále rovno až k nasledujúcim schodom. Po nich vybehni hore a tam nájdeš malý výťah, ktorý použi.

Liquid Mixer

Otvor si dvere z výťahu a vystúp. Hneď napravo je telefón. Za ním je vpravo miestnosť a na stole nájdeš poznámku (July 15th 1899). Za lekárskou stoličkou sú zamknuté dvere. Pokračuj schodmi dolu, kde nájdeš odstredivku. Sú tu dve cesty. Jedna vedie do chladiaceho skladiska. Choď touto cestou. Pri konci bude krátka animácia. Vojdi do skladiska a vedľa veľkého barelu na stole nájdeš poznámku (a warning). Zatiahni za páku na bareli a vypadne kontajner. Vezmi ho a vedľa ho vlož do trubkovej pošty a zatiahni za páku. Otvor dvere a utekaj k ďalším, lebo ťa bude naháňať obluda. Nachádzaš sa pri odstredivke. Zober kontajner z trubkovej pošty a vlož ho do odstredivky. Teraz vyraz druhou cestou. Pokračuj chodbou do miestnosti, kde nájdi malý nástenný výťah. Vedľa neho sú dvere, ktoré otvor a prejdi nimi. Prejdi chodbou a v naľavo v regáli nájdeš poznámku (August 20th 1899). Potom pokračuj po schodoch a dverami vľavo. Choď jedinou možnou cestou k schodom dolu. Po ceste stretneš obludu. Pod schodmi naľavo je telefón. Za telefónom je ďalšie schodisko, ktorým vybehni opäť hore. Pokračuj k lávke s unikajúcou parou. Naľavo od nej sú kontajnery. Jeden vezmi, vlož do trubkovej pošty a potiahni pákou. Potom pokračuj cestou vľavo. Jedinou možnou cestou až k dverám naľavo. Oproti nim je na zemi poznámka (August 4th 1899). Prejdi dverami a dostaň sa k odstredivke. Môžeš ísť ako si išiel sem, alebo po lávke a zoskočíš priamo pri nej. Opäť z trubkovej pošty premiestni kontajner do odstredivky. Po schodiskom je ovládanie, ktoré aktivuj a potom si už len zober hotový produkt v kanistri. Vráť sa k lekárskeho kreslu, za ktorým sa dvere so zámkou. Použi kontajner na zámok a potom naň ešte nasmeruj svetlo z lampy. Zámok odpadne a cesta je voľná. Prejdi jedinou možnou cestou, rebríkom dolu a skoč do diery.

The Sewers

Na začiatku choď doprava, kde pri kostre nájdeš poznámku (October 22th 1899). Pokračuj druhou strenou a prídeš do stok. Prejdi spleťou ciest až do miestnosti s ventilom. Na stole nájdeš poznámku (August 1st 1899). Následne otoč ventilom a v miestnosti začne zvoniť telefón. Potom sa vráť spleťou chodieb, ktoré ťa vedú smerom dolu. Cestou nájdeš v jednom výklenku i gramofón. Ten výklenok je oproti lávke. Keď si ho vypočuješ prejdi cez lávku a pokračuj hore schodmi až do ďalšej miestnosti, kde napravo v poličke zbadáš poznámku (February 17th 1899). V tej miestnosti je zároveň i druhý ventil, ktorým otoč. Z miestnosti sa vráť do stok a pokračuj doprava k dverám, pri ktorých je ventil. Opäť ho otoč. Prejdi dverami a pokračuj jedinou možnou cestou. Cestou uvidíš obludy, ako jedia, uvidíš ich vo vezení. Pokračuj len po rebríkoch nižšie.

Pump Control Station

Choď rovno a pre sebou uvidíš gramofón. Prejdi ďalej po lávkach a rebríkoch až na križovatku kde sú zavreté dvere a rebrík. Najprv vylez rebríkom a prejdi do miestnosti s ventilom. Otoč ním. Potom sa vráť na križovatku a prejdi už otvorenými dvermi. Vojdi do miestnosti a pokračuj až sa prepadneš do vody. Vo vode je neviditeľná obluda, takže utekaj smerom od nej a tam kde nie sú elektrické výboje. Dostaň sa k rebríku a vylez po ňom. Choď po lávke a doprava. Tam nájdeš rozbitý stroj. Vzadu pri ventile je veľké ozubené koleso. Zober ho a prenes k stroju. Vsuň ho dnu a následne zober aj malé ozubené koleso spred stroja a tiež ho vsuň dnu. Potom sa vráť k ventilu a otoč ho. Vráť sa dolu rebríkom a prejdi už po ceste, keďže si si odčerpal vodu. Choď k dverám, ktoré otvor ventilom vedľa nich. Prejdi cez nich a už známym spôsobom si otvor ďalšie dvere. Prejdi až do ďalšieho levelu.

The Reactor

Prejdi po ochodzi, cez dvere a vzadu na poličke je poznámka (March 15th 1899). Potom zbehni schodmi až do výťahu, do ktorého nastúp. Zvez sa ním dolu. Vystúp, choď doprava a prídeš do miestnosti, kde naľavo je gramofón. Oproti nemu panel s tlačidlami. Prepni všetky doprava. Trojka ti nepôjde prepnúť. Choď vľavo a zlez po rebríkoch dolu. Tam nájdi zavretý poklop a otvor ho. Vráť sa k panelu a prepni tlačidlo 3. Choď okolo výťahu na opačnú stranu a po schodoch hore až do miestnosti s ovládacím panelom. Pohni ľavou pákou. Chvíľu počkaj kým sa červené svetlo zmení na zelené a následne pohni aj pravou pákou.

Betrayed!

Keď získaš kontrolu choď rovno a otvor dvere. Prejdi nim a aj cez ďalšie. Uvidíš ako k tebe idú dve deti. Keď prejdú tak pri prasacej hlave nájdeš poznámku (29th December 1899). Vylez vpravo po rebríku a pokračuj do miestnosti, kde vľavo pri stroji nájdeš poznámku (August 31th 1899). Zo strojov napravo vyber poistky a oproti ním je páka, ktorú potiahni dolu. Choď k rebríku. Vľavo od neho sú stroje okolo ktorých prejdi a zlez rebríkom nižšie. Tam podlez stroje a pokračuj dopredu kým neodpadneš. Keď sa preberieš pred tebou na zemi bude poznámka (December 1st 1899). Vpravo vedľa teba je potrubie, ktoré vytrhni. Nájdi v tejto miestnosti ešte jedno a tiež ho vytrhni. Potom ešte nájdi sklenenú vitrínu, za ktorou uvidíš páru. Rozbi sklo. Objavia sa tu dve obludy. Rýchlo prebehni doprava k rebríku a vylez hore. Tam prejdi jedinou cestou k potrubiu, ktoré podlez. Skoč dolu, prejdi rovno a napravo pokračuj rebríkom. Dôjdeš do miestnosti s výťahom. Nastúp a vyvez sa hore.

London's Burning

Choď jedinou cestou. Prejdi dvomi drevenými búdkami a odboč doprava a pokračuj hore schodmi. Na stole nájdeš poznámku (October 25th 1899). Vráť sa k drevenej búdke a pokračuj na opačnú stranu. Na rázcestí choď doprava a za krabicami hneď doprava, kde uvidíš ženu a za ňou obludu. Pri tých dverách je na zemi poznámka (October 24th 1899). Choď späť smerom na rázcestie a napravo nájdeš vstup do suterénu. Vlez tam a podlez drevá. Prejdi ďalej rovno a na konci doprava, kde opäť podlez drevá. Na krabici tam nájdeš aj poznámku (23rd December 1899). Napravo sú schody, po ktorých vylez hore. Prejdi dverami na ulicu. Utekaj jedinou cestou až za železnú bránu, ktorá sa za tebou zavrie. Pokračuj k výťahu. Pred ním sa zastav. Otoč sa o 180 stupňov a vlez medzi krabice a pokračuj k medvedíkovi. Keď zmizne sa znovu otoč a pokračuj doľava. Pre tebou sa zjaví prasacia hlava. Keď aj tá zmizne, tak pre tebou bude poznámka (October 25th 1899). Potom sa vráť k výťahu a nastúp.

Counter Attack

Vyjdi z výťahu a prejdi dvermi. Prejdi po ochodzi k ďalším dverám a pokračuj doľava od nich. Na konci ochodze nájdeš na krabici poznámku (October 25th 1899). Vráť sa k dverám a prejdi nimi. Za nimi je naľavo rebrík a pred tebou sú ďalšie dvere, ktoré otvor tlačidlom vedľa nich. Pokračuj po ochodzi rovno a na najbližšej križovatke doprava. Pokračuj po schodoch do miestnosti so sudmi. Napravo na stroji je poznámka (October 27th 1899). Potom sud potlač a zhoď ho z kraja ochodze. čím poškodíš stroj dolu. Teraz sa vráť k rebríku a vylez hore. Svetlo, ktoré tam je nasmeruj na predmet pred ním, čím vyvoláš elektrické výboje. Pokračuj doprava a skoč dolu na krabice keďže je voda pod prúdom. Preskoč k plošine, kde je stroj. Na ňom otoč veľkým ventilom. Potom otoč tromi malými naľavo a nakoniec prepínaj spínače až pokiaľ nebudú pod prúdom. Potom sa otoč a prejdi dverami. Choď rovno a na konci doprava a hneď prvá doľava. Tam na krabici nájdeš poznámku (October 27th 1899). Vráť sa o ku predošlej križovatke a choď vpravo do „The Trippery“. Prejdi ochodzou a pred schodmi dolu je naľavo na stene poznámka (December 2nd 1899). Choď dolu schodmi, ďalej rebríkom, po ceste odboč na prvej križovatke doľava a prejdi hore schodmi k deťom. Potom len pokračuj rovno do výťahu a zvez sa dolu.

Power Plant

Dolu choď rovno a na tabuli naľavo je poznámka (25th December 1899: If you should find this). Pokračuj cez mreže ďalej a doľava. Jedinou možnou cestou sa dostaneš až do miestnosti so zásobníkmi. Tu zrazu zhasnú svetlá a osvetlené na červeno ostanú len dva stroje. Na nich sú páky, ktoré treba potlačiť. Pritom sa ale treba vyhýbať oblude, ktorá sa ťa bude snažiť zabiť. Keď obe potlačíš tak obluda zmizne. Vedľa jedného stroja sa ti otvorí cesta ďalej. Pokračuj ďalej a prejdi cez dvere

The Tower and The Temple

Prejdi dverami a pokračuj po dvoch rebríkoch. Pri medvedíkovi nájdeš poslednú poznámku (28th December 1899). Potom prejdi do veže a pokračuj vľavo. Choď jedinou cestou až pokiaľ nebudeš teleportovaný. Tu treba rýchlo bežať a keď sa začnú zhasínať svetlá znamená to, že na blúzku je obluda. Prebehni až k dverám, ktoré sa za tebou zavrú. Potom ťa znovu teleportujú. Choď po ochodzi a hľadaj rebrík vo výklenku. Vylez po ňom. Tu tiež choď po ochodzi, ale hľadaj štyri sklenené banky pripomínajúce veľké žiarovky. Dotykom ich aktivuješ. Každá je v jednom výklenku. Vráť sa rebríkom dolu a vojdi cez dvere do strednej časti, kde vstúp do svetelného lúča v strede. Po teleportovaní len choď dopredu dlhou cestou, až sa dostaneš ku kreslu, do ktorého si automaticky sadneš. A keď bude možnosť stlač tlačidlo pred tebou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář