Jdi na obsah Jdi na menu
 

Amnesia The Dark Descent : The Fugitive, Episode 3

Autor návodu: Michal Paclt (mitch.mp@seznam.cz)

ÚVODEM

Jedná se o třetí díl trilogie The Fugitive, který vrcholí brilantním způsobem. Je to jeden z nejdelších a také nejlepších módů Amnesie. Zatímco první díl byl jen lehce nadprůměrný, druhý díl byl excelentní výtvor rovnající se plně jiným skvělým módům, tak třetí díl je v tomto ohledu ještě dál. V podstatě úplně mění pravidla hry podobně jako to kdysi udělal mód The Great Work. Ve srovnání s tímto módem je třetí The Fugitive ještě delší, úrovně jsou rozmanitější a je tu více pokusů o netradiční přístup což hru obohacuje (včetně adventurních prvků). Na druhou stranu tak dokonalý příběh, tolik chytlavou adventurní náplň jako má The Great Work prostě tento mód nemá, i když se o to snaží ze všech sil. To neznamená, že by byl v těchto aspektech špatný (dokonce je výrazně nadprůměrný). Jen srovnávám s nejlepším z nejlepších módů. Půjdu-li ještě dál a jako srovnávací příklad budu dále používat The Great Work (kterému se ostatně v mnohém podobá), tak ve sladěnosti úrovní přece jen o dost zaostává. Nejde jen o to navrhnout zajímavé úrovně, ale také poskládat je do smysluplného celku, který má vliv na výsledný dojem. Chvílemi to vypadalo, že autoři už nevěděli co mají vymyslet, hlavně aby to bylo za každou cenu co nejdelší a co nejoriginálnější. Ve výsledku tedy za The Great Work přece jen trochu zaostává, i když jen velmi nepatrně, a odvažuji se tvrdit, že patří mezi 10 nejlepších módů Amnesie, které doposud byly vytvořeny. V délce hry ovšem opravdu exceluje, a když si zahrajete všechny tři díly (z nichž každý svou délkou vydá za dva módy a trojka za tři), tak máte na minimálně na 10-12 hodin co dělat.

- - - - -

CHAPTER 1 – CASTLE

Way to Castle

Začínáte na lesní cestě. V inventáři máte lucernu s asi 30% obsahu oleje. Dojděte k hradu a vstupte do něj.

Castle Entrance

Z předsíně vejděte do chodby a poté přijdete k zabarikádovaným dveřím. Jděte do jiných dveří vlevo, sejděte do nižší místnosti a na druhé straně opět vyjděte a vstupte do dalších dveří. Jedinou možnou cestou se dostaňte ke dveřím do další úrovně po levé straně a vejděte do nich.

Main Castle

Ze země seberte dokument The Mansion a poté se dejte po schodech nahoru.

Panorama

Projděte k výtahu, nastupte do kabiny a zatáhněte za páku. Až vystoupíte najdete na stole vlevo T dokument he Orb a křesadlo. Za stolem je truhla a v ní OLEJNIČKA. Vzadu je v podlaze poklop, který nadzdvihněte a slezte dolů. Vzadu jsou páky, které stiskněte v pořadí 1, 4, 2 a 3. Tím máte hotovo, vylezte zpět nahoru a zatáhněte za páku na zdi (nad truhlou, kde byla olejnička). Vyjeďte výtahem nahoru a vpravo se vám otevřela tajná místnost. U stolní hry musíte tlačítky dostrkat kuličku do rohů vpravo a vlevo, kde jsou miniaturní tlačítka. Po stisknutí obou těchto tlačítek se ve zdi otevře tajný výklenek, ve kterém je Glass Jar a křesadlo. Poté se můžete se vrátit zpět do hlavní haly.

Main Castle

Vyjděte po schodech opět o patro výš a jděte do dveří vpravo. Sejděte dolů ke dveřím, které vedou do spíže, a vstupte do nich

Buttery

Projděte na rozcestí, kde najdete na středové římse křesadlo. Dejte se po schodech dolů a vlevo najdete v regálech další 3 křesadla. Pokračujte do dveří vpravo a v malé místnosti leží na stole dokument Alkahest a pod bednami je truhla, která obsahuje Aqua Regia a opět křesadlo. Vyjděte z místnosti a nyní jděte do dveří vpravo, za kterými seberte ze stolu dokument Xenophilius Diary – Preparations (1/2), z police 2 křesadla a v koutě vpravo leží na zemi za bednou Chemistry Pot. Vraťte se na křižovatku a začněte sestupovat po schodišti naproti. Vlevo v regálu je křesadlo a vpravo najdete velký sud s chemikálií Caustic Lime, na jehož kohout klikněte a poté na vytékající kapalinu použijte sklenici z inventáře – získáte Caustic Lime. Na druhé straně místnosti je za velkými bednami ukrytá malá truhla a uvnitř ní jsou OLEJNIČKA, laudanum a další křesadlo. Pokračujte dveřmi dál, za kterými jsou však zamčené dveře na silný zámek. Vyjděte zpět na rozcestí a tentokrát jděte do dveří vpravo. V malé laboratoři seberte z přihrádky psacího stolu křesadlo a poté se pusťte do mísení chemikálií. Nejprve spojte v inventáři sklenici s Aqua Regia a dostanete Aqua Regia (in Glass Jar). Nyní zapněte kohoutem hořák na stole, na stojan umístěte Aqua Regia, nechte chvíli zahřát a poté přidejte druhou chemikálii. Získáte tak legendární rozpouštědlo Alkahest. Nyní můžete jít k zamčeným mřížovým dveřím a použijte na zámek zmíněnou chemikálii. Po použití se vám do inventáře vrátí Chemistry Pot. Sestupte po schodech hlouběji do patra a jděte do dveří rovně před vámi. Na regálu vpravo leží Study Key a také dokument Xenophilius Diary – Preparations (2/2). Poté ještě prohledejte římsu s bednami vlevo a najdete OLEJNIČKU. Vyjděte z místnosti a ze dveří vpravo vyjde monstrum. Za těmito dveřmi je další skladištní místnost a v ní leží na římse za bednami 2 křesadla. Tím máte v této úrovni vše hotové a můžete se vrátit zpět do haly.

Main Castle

Vyjděte po schodech nahoru, klíčem si odemkněte dveře vlevo a poté do nich vejděte.

Study

V první uličce knihovny jsou na konci vpravo 2 křesadla a v sousední uličce je na jedné polici vlevo OLEJNIČKA. Pokračujte do dalších dveří a z psacího stolu vpravo seberte Piece of Orb. Za dalšími dveřmi najdete na regálu vpravo OLEJNIČKU a poté zatáhněte za páku na stěně vlevo. Když se vrátíte do předchozí místnosti uvidíte, že se vám vlevo otevřely nové dveře. Skočte do jámy a přesunete se tak do další úrovně a kapitoly.

CHAPTER 2 – DEADLY APPROACH

Sewer – West Wing

Projděte dveřmi a ze stolu seberte dokument Unknown Note. Zalomcujte dalšími dveřmi, ale jsou zamčené. Vraťte se na začátek a uslyšíte skřípění. Nyní už by měly dveře být otevřené. Sestupte do stoky a projděte jedinou možnou cestou až na konec, kde vstupte do dveří do další úrovně.

Sewer – South Wing

Vyjděte do sálu s turbínou. Můžete prozkoumat poškozenou zeď vpředu. Poté se dejte levou chodbou a přijdete ke dveřím, kterými zalomcujte. Jsou zamčené, avšak velice slabé. Několikrát se proti nim rozběhněte a narazte do nich, aby se rozpadly. Ze stolů seberte dokument Our Clenching Thirst, dokument Regarding Recent Cave-Ins a 2 křesadla. Vydejte se zpět do sálu s turbínou a pokračujte do chodby rovně. Zde je protržená mříž a za ní je místnost, kde najdete dokument Possession a kde je také vlevo sud s nitroglycerinem. Použijte na sud prázdnou laboratorní nádobu z inventáře a získáte Nitroglycerin. Jděte k turbíně, na prasklinu ve zdi vpravo použijte výbušninu a poté ji zapalte. Projděte vzniklým otvorem a na konci dlouhé chodby si ventilem zvedněte padací mříž. Mříže na obou stranách sálu však zapadnou a vy tu zůstanete uvězněni. V levé části místnosti je vyčnívající trubka, kterou vyviklejte a získáte Iron Bar. Běžte k mříži na opačné straně než jste vešli a pomocí trubky nadzdvihněte mříž. Proběhněte na konec chodby a vejděte do dveří do další úrovně.

 

Sewer – North Wing

Jděte chodbami vlevo, pouze nevstupujte do chodby, kde je jedovatý plyn. Dostanete se k mřížovým dveřím, u kterých použijte na visací zámek alkahest z inventáře. Za dveřmi vám kruhovou šachtou spadne dolů Wooden Bucket. Ten hned použijte na vodu a získáte tak Bucket of Water. Na druhé straně chodeb jsou těžké padací dveře. Na vyčnívající konec potrubí použijte vodu, znovu si naberte vodu, abyste opět získali Bucket of Water, a ještě jednou vodu nalijte do trubky. Proběhněte do velké místnosti, kde zatáhněte za páku po levé straně. Rychle podběhněte pod zvedající se mříží a další pákou mříž opět spusťte, aby se za vámi monstra nedostala. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Sewer – West Wing

Držte se vlevo a dostaňte se do místnosti, kde seberte ze stolu dokument The Revelations a z police knihovny 2 křesadla. Dalšími dveřmi se dostanete do malé místnosti s kruhovou šachtou, do které skočte.

Sewer – Caves

Vyjděte do obří haly, ze které pokračujte do chodby vlevo. V místnosti na konci seberte ze stolu Screwdriver a vraťte se do haly. Po levé straně je další vchod, za kterým jsou zamčené dveře. Použijte šroubovák na kryt stroje a poté strčte do soukolí ozubených kol nějaký velký předmět ze stolu. Dveře se odemknout a cesta dál je volná. V chodbě však cosi vybouchne a vy budete shozeni do studniční jámy.

Sewers – Corrupted

Dávejte si pozor na vodní monstrum a lákejte ho jinam házením kusů těl do vody. Využijte toho k tomu, abyste přeběhli k dalším bednám a takto se dostaňte do velké místnosti, kde leží na velké bedně OLEJNIČKA. Pohyb máte ztížený tím, že jste se při pádu dolů příliš zranili. Pokračujte do chodby vpravo a ve skladištní místnosti leží na jedné polici zadního regálu Peroxide. Vraťte se do předchozí skladištní místnosti hned vedle velké haly. Zde leží na polici nějaké staré šatstvo. Polijte ho peroxidem a poté na něj klikněte. Konečně se budete moci normálně hýbat. Vyjděte opět do velké haly a pokračujte do chodby naproti. Při cestě chodbou se za vašimi zády rozrazí dveře a opět vás začne pronásledovat vodní monstrum. V místnosti, kde byla příšera, je k sebrání VELKÁ OLEJNIČKA. Projděte na konec a vstupte do dveří do další úrovně.

???

U vodního mlýna jděte vlevo, vylezte po žebříku nahoru, poté ještě po jednom a přesunete se do další kapitoly

CHAPTER 3 – DREADFUL HORRORS

Asylum – Kitchen

Na dvou policích vpravo jsou OLEJNIČKA a 3 křesadla; v regálech vlevo další OLEJNIČKA, laudanum a další 2 křesadla. Pak už jen vejděte do dveří do další úrovně.

Asylum – Southern Area

Nejprve jděte prozkoumat pravou chodbu. V levé části chodby najdete v jedné ze dvou místností v kbelíku křesadlo. Jděte zpět na první rozcestí a pokračujte rovně. Zahněte do prvních dveří vlevo. Na zemi v rohu leží dokument Prisoner Note. Vraťte se do chodby a pokračujte dál vlevo. Vstupte do místnosti s vyraženými dveřmi a pod nepořádkem najdete OLEJNIČKU. Vyjděte zpět do chodby a vejděte do dveří na konci chodby a sledujte scénu s vězněm. Vraťte se do chodby a pusťte se na opačnou stranu. Za prvními dveřmi po straně je k sebrání křesadlo, za druhými je na psacím stole dokument Regarding the Asylum a horní zásuvce laudanum a křesadlo a nakonec prozkoumejte ve stejné místnosti horní police regálů a seberte dokument The Prophet a další křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a pokračujte dál. Na rozcestí za schodištěm zahněte vpravo a pomocí alkahestu zničte zámek mřížových dveří. Seberte ze země Northern Asylum Key. Vraťte se na poslední rozcestí a jděte rovně. Za prvním postranními dveřmi jsou pod postelí 2 křesadla a za druhými najdete na stole dokument Xenophilius Diary – Perdition (1/1) a na jedné polici další křesadlo. Vraťte se do chodby, projděte na konec, klíčem si odemkněte dveře do další úrovně a vejděte do nich.

Asylum – Northern Area

Na konci dvojité chodby jsou padací dveře, které však prokluzují a tudíž se jimi nedostanete. Jděte do pravé postranní chodby, sestupte po schodech dolů, projděte místností s oběšenci a v zadní místnosti seberte Prison Cell Key a OLEJNIČKU. Vraťte se na začátek a jděte do protější postranní chodby a poté zahněte vlevo. Mřížovými dveřmi se dostanete do větší místnosti. Na stole vlevo leží dokument Xenophilius Diary – Confessions (1/2) a za druhými dveřmi vpravo je křesadlo. Můžete ještě prozkoumat okolní místnosti a také zával a objeví se vám nějaké hlášky. Vraťte se do chodby a jděte na její konec, kde si odemkněte železné dveře pomocí klíče. Uprostřed místnosti je dokument Xenophilius Diary – Confessions (2/2) a v druhé cele vpravo je laudanum. U stejné cely vyviklejte železnou tyč a seberte ji. Vraťte se zpět do hlavní chodby a otevřete pákou padací dveře a v okamžiku, kdy budou pootevřené, vložte pod ně tyč z inventáře. Prolezte pod dveřmi a u schodiště prohledejte prostor pod ním a z truhly seberte OLEJNIČKU. Vyjděte po schodech nahoru a vejděte do další chodby. Dveře na konci jsou neprůchozí. Otočte se čelem vzad a po pár krocích dojdete k jiným dveřím, do kterých vstupte.

???

Chodbou rovně se nikam nedostanete, takže zahněte vpravo. Konec chodby je bizarně pokřivený. Musíte proskočit pokroucenou částí chodby, popřípadě si při skoku pomáhejte klávesou pro pokrčení. Chce to pár pokusů a trochu experimentovat a dáte to. Projděte na konec a vstupte do dveří do další úrovně.

???

Když počkáte až dveře, kterými jste vešli trochu poodjedou, měl by jít sebrat ze země dokument (bez označení) obsahující nějaký kód. Projděte na konec podivné chodby a klikněte na dveře, které jsou zamčené. Vraťte se do ohybu chodby a klikejte na klíče. Nakonec seberete Key, kterým si odemkněte dveře do další úrovně a poté do nich vejděte.

???

Na konci chodby skočte do černé jámy. V naprosté tmě musíte dojít vždy ke dveřím, které vám zmizí. Až na několikátý popis do nich budete moci vejít.

???

Projděte na konec chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Exit

Projděte do místnosti s oknem do přírody. Na pultě je za knihami dokument Prisoner Transportation a dál vpravo křesadlo. Jděte do chodby, kde budete napadeni monstrem a ztratíte vědomí.

CHAPTER 4 – A NEW COMPANION

Prison

Trhněte trámem vně cely a ten poté poškodí dveře. Dveřmi pořádně lomcujte, abyste odsunuli trám od dveří a mohli vyjít ven. V chodbě je v jedné cele vlevo v kbelíku křesadlo a v cele vpravo laudanum. Cela je však zamčená, takže musíte předmět sebrat skrz mříž. Na konci chodby je vchod do místnosti s několika celami po stranách. V první cele vlevo je křesadlo, v první vpravo další křesadlo a v druhé vlevo zajatý Derek, se kterým si promluvte. Poté se vydejte zpět do chodeb. Je tu celá řada rozcestí a cel po stranách. Když si dáte práci z důkladným průzkumem, najdete v celách OLEJNIČKU a 2 křesadla. Na konci jedné chodby jsou dřevěné dveře vedoucí do místnosti, kde leží na polici další OLEJNIČKA, v zásuvkách psacího stolu Key a laudanum a v zásuvce komody ještě jedno křesadlo. Dále je tu vchod do Teleportation Room, kam zatím nemá smysl chodit, do úrovně, jejíž vstup je chráněný energetickým polem a také do Chapel, kam povede vaše další cesta. Pokud v chodbách příliš bloudíte, nechte se zabít nějakým monstrem a oživnete přímo u dveří do Chapel.

Chapel

Projděte na konec chodby, dveřmi se dostaňte do velké místnosti a poté pokračujte do chodby vpravo. Vejděte do postranních dveří a ve skladištní místnosti seberte z polic OLEJNIČKU a 2 křesadla. Vraťte se do chodby a na křižovatce zahněte vpravo. Jděte do dveří vlevo a ze stolu seberte dokument Regarding Ritual a z police křesadlo. Vyjděte zpět do chodby a vstupte do dveří na konci. Z psacího stolu seberte dokument Xenophilius Diary – Revelations (1/3) a poté odlopte víko truhly, která je zahrabaná pod bednami, a seberte lucernu. Vraťte se do chodby, jděte zpět na rozcestí, pokračujte dál chodbou vpravo a vejděte do dveří rovně před vámi. Z komody seberte Piece of Orb a ze zásuvky další křesadlo. Jděte nazpět do chodby a nyní se dejte chodbou vlevo. Vstupte do dveří vlevo. Na pravé komodě jsou za stohem knih 2 křesadla a v prostřední zásuvce levé komody laudanum. Dveře na konci chodby jsou zamčené, takže se vydejte zpět do velké místnosti na začátku a pokračujte do chodby na druhé straně. Za prvními dveřmi vlevo najdete dokument Concerning Mining Locations. Vyjděte zpět do chodby a nyní jděte do dalších dveří vpravo. Na stolku tu leží dokument Xenophilius Diary – Revelations (2/3). Vraťte se do chodby a na rozcestí se dejte vlevo. Vstupte do dveří na konci a zde najdete dokument Xenophilius Diary – Revelations (3/3) a kromě najdete v zásuvce komody VELKOU OLEJNIČKU. Vyjděte zpět do chodby, vraťte se na rozcestí a pokračujte rovně. Vstupte do svatyně a klikněte na kus Koule. Přenesete se zpět v čase a octnete se v roli Xenophilia. Seberte Piece of Orb a položte ho na hruď vězně a sledujte co se bude dít. Poté kliknutím opět seberte Piece of Orb a můžete se vydat zpět do vězení.

Prison

Chodbami se dostaňte ke vchodu Teleportation Room a vejděte do něj.

Teleportation Room

Zde jsou vpravo, které když otevřete, uvidíte jen černotu. Zkuste použít na dveře klíč, který máte v inventáři, a poté bude za dveřmi normální místnost, kde seberte ze stolu dokument The Shattered Orb Pieces. Z něj vyčtete další zajímavé informace. Vyjděte z místnosti a zaměřte svoji pozornost na teleport vpravo. Tlačítky vedle se vybírají lokace, do kterých se můžete přenést. Nejprve zkuste tlačítko č. 1 a vejděte do teleportu.

The Tombs of the Brothers

Projděte na konec jeskyně a ze země seberte dokument The Brothers. Vstupte na schodiště a v každém patře zahněte do postranní místnosti a klikněte na rakev. V nejspodnější místnosti leží dokument Liberty a uvnitř prázdné rakve je nenápadné tlačítko, které vám otevře tajné dveře. Projděte na konec chodby a poté se přesunete do další úrovně.

The Brothers Vault

Přímo před východem z hlavní chodby jsou tajné dveře. V pravé chodbě tuším za druhými dveřmi leží rýč, který dejte do štěrbiny tajných dveří. Bohužel nemáte do síly, abyste to vypáčili. V první místnosti v levé chodbě je v rakvi balvan, který hoďte zleva proti rýči a dveře se otevřou. U mrtvoly vpravo leží na zemi dokument Arachaeologist Log. Seberte z podstavce Piece of Orb. Nyní jděte na druhý konec okružní chodby, kde jsou pootevřené další tajné dveře. V mezeře leží na zemi Black Key. Tím máte v této úrovni hotovo a můžete se vydat zpět do předchozí úrovně.

The Tomb of the Brothers

Až se dostanete k propasti tak zdola začnou vylézat jakési obří ruce. Musíte co nejrychleji běžet nahoru. Jakmile ruce dosáhnou vaší úrovně, jste mrtví. Proběhněte jeskyní a vstupte do teleportu.

Teleportation Room

Stiskněte tlačítko č. 2 a vstupte do teleportu.

Mansion / Halls

Před vámi leží na polici OLEJNIČKA a na jiné polici vpravo 2 křesadla. Vyjděte do chodbu a dejte se vpravo. Vejděte do prvních dveří vlevo a z psacího stolu seberte dokument King Testament. Vraťte se do chodby a jděte zpět směrem, ze kterého jste přišli. Dveřmi vpravo vyjdete do haly se schodištěm. Pod schodištěm je mezi bednami OLEJNIČKA. Vstupte do dveří vlevo a z jedné police seberte křesadlo. Vraťte se do haly a pokračujte do dveří naproti, sestupte po schodech dolů a vejděte do dveří do další úrovně.

Library

V třetí uličce je v jednom regálu OLEJNIČKA a na začátku čtvrté uličky jsou v jedné horní polici 2 křesadlo. Vystoupejte po schodech na druhé straně a na opačné straně patra je v jedné polici laudanum. Pokračujte po dalších schodech nahoru. Hned za rohem je v jednom regálu křesadlo, v jiném vlevo další 2 křesadla a vzadu v dalším OLEJNIČKA a ještě 2 křesadla. Za jedním regálem jsou tajné dveře. Všimněte si regálu vlevo, který je téměř zaplněný knihami. 3 knihy však chybí. Doplňte na chybějící místa 3 libovolné knihy a tajné dveře v jiné části patra se otevřou. V tajné místnosti leží vlevo na polici dokument The Angel Statue a křesadlo, na psacím stole dokument Ansels Pesonal Note a v jedné ze zásuvek Local History Room Key. Tím máte v této úrovni vše hotové a můžete se vrátit do předchozí úrovně.

Mansion / Halls

Vyjděte po schodech nahoru, klíčem si odemkněte dveře, projděte chodbou a vstupte do dveří do další úrovně.

Local History Room

Vstupte do větší místnosti, kde seberte z psacího stolu dokument The Last Family History. Poté jděte do dveří vpravo a z truhly seberte 2 křesadla. Vraťte se do větší místnosti a pokračujte do dveří vpravo. Zatáhněte za svítí knihu, vyjděte z místnosti a zjistíte, že vpravo se odsunul regál. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Mausoleum

Uvnitř krbu vpravo leží křesadlo. Vedle něj je tlačítko, které stiskněte. Za prvním hrobem vpravo na zemi dokument (bez označení), který by měl odemknout jakýsi tajný level. Poté prozkoumejte hrob, který se vám odemkl. Na jeho dně je poklop, který se však dost špatně otvírá. Chce to trochu gryf. Mně pomohl následující postup: Stoupnout si ke dvířkům bokem, tak aby se dvířka otvíraly zprava dole směrem vlevo nahoru (stoupnout si přibližně doprostřed vedle hrany dvířek. Uchopte pravý dolní roh dvířek myší a poté se je snažte otevřít krouživým pohybem myši proti směru hodinových ručiček. Není to úplně lehké, ale jestliže dodržíte mnou popsaný postup, mělo by se vám to brzy podařit. Prolezte na konec tunelu a seberte Piece of Orb. Dejte se chodbou nazpět, ale v jednom okamžiku to nepůjde. Otočte se čelem vzad, znovu se otočte, prolezte na konec, vylezte ven a vraťte se dveřmi do předchozí úrovně.

Local History Room

Známou cestou se dostaňte na začátek a vejděte do dveří do předchozí úrovně.

Mansion / Halls

Vydejte se k teleportu a vstupte do něj.

Teleportation Room

Tentokrát stiskněte tlačítko č. 3 a vejděte do teleportu.

Lava Cells

Ne jednom regálu leží 2 křesadla. Vyjděte do chodby a vejděte do třetích postranních dveří. Z psacího stolu seberte Hammer a dokument The Purpose of Prison Cells a z police vpravo OLEJNIČKU. Vraťte se do chodby, projděte na konec a vstupte do dveří do další úrovně.

Lava Hallways

V první odbočce vpravo jsou dveře jako od trezoru, do kterých se zatím nedostanete. Projděte na konec lávového pole a v místnosti seberte Metal Chunk. Vraťte se na lávové pole a prozkoumejte poslední odbočku, kde jsou dveře do další úrovně, do kterých vejděte.

Lava – Flow Mines

U pece seberte ze země Glass Jar. Do horní pece vložte kus železa z inventáře, zavřete dveře a zatočte ventilem. Do vašeho inventáře přibude Glass Jar of Melted Metal. Vylijte to do formy vlevo, poté běžte do přilehlé místnosti, kde na studnu použijte sklenici a získáte Glass Jar of Water. Vylijte vodu do formy a kliknutím seberte Metal Cylinder (Soft). Ten dejte vpravo na kovadlinu, použijte na něj kladivo z inventáře a seberte hotový výrobek – Metal Cylinder. Vraťte se do předchozí úrovně.

Lava Hallways

Běžte k trezorovým dveřím a na otvor použijte vámi ukutý kus železa. Projděte na konec chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Lava Valves

Vlevo na vzdálené plošině je kus Koule, ale odtud se tam nedostanete. Na konci jedné z chodeb je kus brnění, který má na sobě Amulet a vedle leží My Last Testament. Amulet vás ochrání před žhavou lávou. Vyjděte tudíž ven z jeskyně a projděte lávou vpravo až k plošině, kde seberte Piece of Orb. Poté se můžete vrátit do předchozí úrovně.

 

Lava Hallways

Známou cestou se dostaňte ke dveřím na začátek úrovně a vejděte do nich.

Lava Cells

Projděte dlouhou chodbou a vstupte do teleportu.

Teleportation Room

Stiskněte tlačítko č. 4 a vejděte do teleportu.

Spider Tunnels

Zde si dávejte pozor na velká pavoučí vejce. Když se k nim příliš přiblížíte, pavouci se vylíhnou a zabijí vás. Ve velké místnosti jděte do prostřední chodby a poté vlevo. Před vámi jsou vejce, kterým se nedá vyhnout. Musíte co nejrychleji běžet dokud vás nezachrání zával, který znemožní pavoukům vás pronásledovat. Poté se dejte vpravo a pokračujte stále rovně dokud se nepřenesete do další úrovně.

Spider Birth Cave

Vyjdete v obřím pavoučím dómu. Na křižovatce zahněte vpravo a vzadu seberte Dagger a dokument Personal Mining Log – Spider Genera. Rovněž je tu LUCERNA (10% obsahu). Jděte zpět do sálu a pokračujte rovně. Dýku použijte na mrtvého pavouka, vraťte se do dómu a zahněte vlevo. Nyní by před vámi rudý předmět měl zmizet. Jděte stále rovně a přenesete se do další úrovně.

Queen Lair

Jděte vpravo, kde je gigantický pavouk. Vyslechněte si co vám chce říct a poté jděte do chodby vpravo. Na jejímž konci seberte z podstavce Piece of Orb. Vraťte se k velkému pavoukovi a po dalším krátkém rozhovoru se vám na opačné straně místnosti otevře další chodba. Pokračujte stále vpřed dokud se nedostanete do další úrovně.

Worms Nest

Zde musíte utíkat před červy. Další vyrážejí i z postranních tunelů. Jakmile zazní silná rána, zastavte se, abyste jim nevběhli do rány. Na konci skočte do šachty a vrátíte se zpět do první úrovně.

Spider Tunnels

Jste v místnosti s teleportem. Klikněte na něj a vydáte se na cestu zpět.

Teleportation Room

Cestování teleportem skončilo, takže jděte zpět do vězení.

Prison

Jak jste si jistě všimli, vypadá to tu jinak. Po cestě narazíte na SUD S OLEJEM (10% lucerny). Projděte na konec dlouhé chodby, otevřte dveře a vejděte do dveří do další úrovně.

Projděte na konec bizarní chodby a pokračujte do dveří do další úrovně.

Projděte na konec chodby, kde jsou zamčené dveře. Klikněte na ně a poté se vracejte zpět. Chodba je však čím dál tím víc do kopce. Pohybujte se přískoky a doskákejte až k žebříku, po kterém vylezte nahoru. Až spadnete, tak normálně vejděte do dveří do další úrovně.

Projděte na konec červeně osvětlené chodby a vstupte do dveří do další úrovně.

Běžte na konec, kde uslyšíte psí vytí a zhroutíte se na zem. Sprintujte zpět a vejděte do dveří do další úrovně.

Prison

Projděte do místnosti, kde seberte ze stolu dokument Xenophilius Diary – Anxiety (1/1) a z polic vpravo Bucket of Tar, a laudanum a křesadlo. Poté ještě seberte ze země pod regálem OLEJNIČKU. Vyjděte do chodeb a vydejte se k elektrické bariéře. Dejte na podstavec jeden z kusů Koule. Další ovšem nepůjde umístit, takže použijte lepidlo z inventáře (Bucket of Tar) a poté do podstavce naskládejte ostatní části Koule. Bariéra zmizí a vy budete moci vejít do dveří do další úrovně.

CHAPTER 5 – PERFECT INSANITY

Sacrosanct

Vyjděte po schodech nahoru a dostanete se to temného prostoru, kde jakési cestičky z prachu určují, kudy můžete chodit. Cesta vpřed je každopádně uzamčená krvavým prachem. Pokud půjdete k monstru, budete sraženi a odvlečeni a dojdete na jeden z špatných konců hry. Jděte nejprve vpravo a za sochou anděla najdete OLEJNIČKU. Vejděte do dveří vlevo a ze stolu seberte dokument Bloodlust Barrier. Otevřte kanalizační mřížku a použijte na otvor sklenici z inventáře a získáte Glass Jar of Blood. Vraťte se na rozcestí a nyní jděte vpravo, kde u stěny krvavého prachu automaticky použijte sklenici s krví. Vejděte do dveří a za posledním sloupem vlevo leží OLEJNIČKA. Pak už zbývá jen vstoupit do dveří do další úrovně.

Sanctuary

I v této úrovni platí, že pokud vás zabije monstrum, tak hra končí. Vejděte do druhých dveří vlevo a ze stolu seberte OLEJNIČKU a dokument (prázdný).

Forests of Poland

Krátce se přenesete kamsi do hlubokých lesů v Polsku. Dojděte k vězni a klikněte na něj. Sledujte co se dál bude dít a poté se přenesete nazpět.

Sanctuary

Vyjděte do chodby a vstupte do velké místnosti vlevo. Pokračujte širokou chodbou na druhé straně a na konci vejděte do dveří do další úrovně.

Orb Chamber

Vyjděte do velké místnosti a pokračujte do dveří vpravo. Z polic regálů posbírejte OLEJNIČKU, laudanum a 8 křesadel. Vraťte se do velké místnosti a dveře Mariovy pracovny na druhé straně jsou nyní již odemčené. Ze stolů posbírejte dokument Servant Construction, dokument Xenophilius Diary – Desilusion (1/1) a dokument Final Testament. Vyjděte z pracovny a uprostřed velké místnosti je na zemi obrazec. Zapalte všechny svíčky a poté budete vtáhnutí teleportem.

Underworld

Dojděte k vodě a počkejte až se vám na hladině objeví pramice. Pak na ni klikněte a jedete do další úrovně.

Underworld – Cave

Čeká vás nádherná projížďka loďkou podsvětím. Brzy doplujete k hradu, kde vejděte do jeho brány.

Sacred Hall

Projděte místností se stolem na podstavci a v chodbě zajděte do chodby vlevo. Seberte dokument Xenophilius Diary – Discovery (1/1). Vraťte se do chodby, sestupte po schodech dolů a octnete se v obrovském sálu, kde je dole lávové pole a vy se pohybujete po chodníku z balvanů. Nemusíte nijak po kamenech přeskakovat, protože se nepropadnete. Na konci vejděte do vrat.

Chasm of the Abbys

Nad vámi poletuje Marius. Na několika místech jsou kameny, které lze zvednout a poté jimi sražte paže, ze kterých tryskají paprsky. Na místech, kde jste sebrali kameny, se objeví nové. Až bude po všem seberte ze země Orb a opusťte místnost.

Sacred Hall

Proběhněte nad lávovým polem, vyskočte do chodby, projděte na konec a vraťte se dveřmi do předchozí úrovně.

Underworld – Cave

Nasedněte do loďky a nechte se odvézt zpět.

Underworld

Běžte jeskyní k teleportu a klikněte na něj.

CHAPTER 6 – DEHUMANIZED

Orb Chamber

Vejděte do dveří do další úrovně.

Sanctuary

Jednou možnou cestou se dostaňte na konec a vejděte do dveří do další úrovně.

Sacrosanct

Projděte do temné místnosti a sledujte scénu, která se před vámi bude odehrávat. Poté utíkejte co nejrychleji a vejděte dole do dveří do další úrovně.

Prison

Nyní bude pohyb vězením snazší, protože cesta je jen jedna a ty ostatní blokují pavučiny rudého slizu. Ve velké místnosti promluvte s Derekem a poté vejděte do dveří vedle cely. Proběhněte na konec chodby, v cele vpravo je křesadlo, ale to nedoporučuji sbírat. Pokud totiž zemřete, objevíte se na začátku a dveře vedle Derekovy cely budou zamčené. Takže pokud zemřete raději načtěte uloženou pozici na začátku úrovně. Na konci chodby nastupte do výtahu a zatáhněte za páku.

Elevator

Výtah se nahoře zasekne. Musíte 3x zatáhnout za páku směrem dolů a poté bude následovat volný pád výtahové kabiny.

Tunnels

Vstupte do vody. Zajímavé je, že můžete chodit pod vodou. Na rozcestí zahněte vpravo a vyjděte nahoru z vody. Za levými dveřmi leží na zemi Chipper, který můžete hned spojit v inventáři s kladivem a získáte tak Hammer and Chipper. Jděte zpět na podvodní křižovatku a tentokrát se dejte vpravo. V jednom ohybu chodby je modře svítící potrubí. Použijte na něj kladivo s dlátem. Na konci chodby je vchod do místnosti, kde je vpravo malý kanalizační poklop. Nadzdvihněte poklop a seberte Key. Jděte zpět na podvodní rozcestí a pokračujte vpravo. Na konci jsou zamčené dveře, které si odemkněte klíčem. Za bednami vpravo leží OLEJNIČKA a poté vejděte do dveří do další úrovně.

Machinery

Vyjděte po dlouhém schodišti do strojovny. Voda vám bohužel poškodila lucernu, takže se nějakou dobu budete muset obejít bez ní. Ve strojovně seberte svíčku, kterou budete nyní používat místo lucerny. V koutě za bednami je ozubené kolo, to budete za chvíli potřebovat. Mechanismus padacích dveří nefunguje, takže jděte do dalších dveří, které vedou do nižšího patra strojovny. Zde chybí ve stroji ono ozubené kolo. Musíte ho opatrně dostat dolů. Problém je v tom, že nesmíte dlouho získat ve tmě, jinak je s vámi konec. Vždy poponeste svíčku, pusťte, vraťte se pro ozubené kolo, hoďte ho dál atd. Až bude kolo na svém místě, tak kliknutím odstraňte sochu za dveřmi, vyjděte zpět nahoru a zatáhněte za páku. U výtahové šachty pusťte svíčku a klikněte na silné lano. Tím si ho uvážete kolem sebe a můžete skočit do šachty. Musíte se pohybovat přískoky, jinak nemáte šanci uniknout. Nakonec vlezte do výtahových dveří a přenesete se do další úrovně.

Abandoned Study

Utíkejte jedinou možnou cestou vpřed až se dostanete do místnosti, kde jsou dvoje dveře. Za pravými najdete na jedné polici Key. Tím si odemkněte druhé dveře a poté vstupte do dveří další úrovně.

Vyhněte se pilám, seskočte do nižší chodby a vejděte do dveří do další úrovně.

Jděte chodbou vpřed, která se začne různě převracet a vám se otočí ovládání myši. Přeskákejte po plošinách, skočte do další chodby a poté vstupte do dveří do další úrovně.

Vejděte do pekelné tlamy a poté se přenesete do další úrovně.

Dojděte k oranžovému srdci a použijte na něj dýku z inventáře.

Entrance Hall

Vyjděte po schodech nahoru a jste v hradní hale. Vlevo jsou dveře, které si odemkněte černým klíčem, který jste našli v hrobce bratrů a který už dlouho nosíte při sobě. Projděte na konec chodby a vejděte do dveří do další úrovně.

Surrealism Room

V chodbě jděte do prvních dveří vpravo a na stojanu leží křesadlo. Vraťte se do chodby a pokračujte do dalších dveří vpravo, za kterými najdete v jedné polici Key. Vyjděte zpět do chodby a dveře na konci si odemkněte klíčem. V místnosti leží na stole Crowbar. Pokračujte do dveří vlevo a dostanete se do chodby, která se kroutí jako had. Zkuste párkrát změnit směr a měli byste se z bludného kruhu vymotat. Dveřmi se pak vraťte zpět do vstupní haly.

Entrance Hall

Jděte ke vchodovým dveřím a vstupte do nich.

CHAPTER 7 – DERANGED MIND

Royal Wood

Nějakým zázrakem došlo k naplnění vaší lucerny na maximum. Jděte do jeskyně a nasedněte do loďky. Po chvíli spadnete dolů do vodopádu.

Forest – Waterfall

Jděte vodou od vodopádu směrem do tmy a na jednom kameni leží VELKÁ OLEJNIČKA. Projděte k místu, kde je zával a navíc zalepený slizem. Přeskočte přes kameny do lesa a běžte podél pravé stěny dokud se nepřesunete do další úrovně.

 

Forest

Jděte podél luceren a dojdete k domu. Vejděte dovnitř a v místnosti vpravo jsou v podlaze padací dveře, na které použijte páčidlo z inventáře. Poté už jen sestupte po žebříku dolů.

Bomb Shelter

Dejte se vpravo a vejděte do chodby, kde je směrovka Death Room. Tam najdete na stole dokument (bez označení). Nic dalšího tady v podzemí není, takže se vraťte zpět k žebříku a vylezte po něm nahoru.

Forest

Dejte se od domu směrem vlevo, vylezte do prudkého svahu a poté jděte do jeskyně vpravo. Projděte na konec, pokračujte dál podél lucerna poté se přesunete do další úrovně.

Forest – Cliffside

Jděte opět podél luceren, avšak průchod skálou na konci je zavalený. Vraťte se kousek zpět a vlevo a od vás je v zemi nenápadný vchod do tunelu. Na křižovatce tunelů zahněte vlevo a na slepém konci seberte OLEJNIČKU. Prolezte na konec tunelu a octnete se na skalní stezce nad propastí. Vyjděte po stezce nahoru a jste opět v lese. Držte se vlevo a dostanete se zpět na stezku se zavaleným tunelem (tentokrát však budete na opačné straně). Jděte stále rovně a přesunete se do další úrovně.

Forest – Field

Běžte stále rovně, u skály se držte vlevo, projděte kolem stromu s oběšencem a poté budete pokračovat do další úrovně.

Forest – Cave

Můžete si udělat nepovinnou odbočku vpravo, vyškrabat se do svahu a prohlédnout si vodopád. Jinak jděte stále rovně, vejděte do jeskyně a dostanete se tak do další úrovně.

Cave

Na první křižovatce tunelů se dejte vpravo a přijdete k vodopádu, kde je k sebrání OLEJNIČKA. Vraťte se na křižovatku a projděte na kopec.

Worms Bedroom

Nyní se musíte pohybovat pomalu, jinak vás červi sežerou. Postupujte v pokrčení až přijdete k jámě obřího červa. Dejte se vpravo, kde je vchod do další jeskyně a pokračujte dál dokud se nepřenesete do další úrovně.

Iron Forge

Projděte na konec, vystoupejte po schodišti, vylezte po žebříku a dostanete se do laboratoře. Ze stolů seberte dokument Chemical Note a 2 křesadla a z jedné přihrádky ve stěně Prilled Ammonium Nitrate. Pokračujte dál do chodby a dejte se vpravo. Z přihrádky seberte OLEJNIČKU a v koutě je sud s topným olejem. Klikněte na kohoutek u sudu, použijte na vytékající kapalinu sklenici z inventáře a získáte Heating Oil. Jděte zpět na křižovatku a poté pokračujte vpravo dolů do velké fialové místnosti. Sejděte dolů do dolů a vstupte do dveří vlevo. Z přihrádky seberte OLEJNIČKU a také je tu SUD S OLEJEM (10% lucerny). Vyjděte zpět do velké místnosti s fialovým oparem a jděte do dalších dveří přesně naproti. Ze stolu seberte Aluminium a 2 křesadla. Jděte zpět do laboratoře, kde všechny tři přísady zpracujte pomocí extrakčního přístroje. Získáte tak Chemical Powder Explosion. Vraťte se k odbočce do fialové místnosti a vlevo je zával, u kterého odpalte zmíněnou výbušninu. Vyjděte po schodech nahoru a vylezte po žebříku, který se s vámi utrhne.

???

Promluvte si s Guardianem. Vybírejte odpovědi směrovými klávesami a zvolenou odpověď potvrďte klávesou pro skákání.

Intelligence

Vypadá to, že budete podrobeni jakémusi testu. Ze země seberte dokument Intelligence. Vyjděte do místnosti s andělem. Vpředu jsou zamčené dveře do další úrovně. Vlevo je vězeňská cela s pákou a vpravo je místnost, která je prázdná a kde se za vámi na chvíli zabouchnou dveře. Nejsem si jistý, jaký je správný postup, zda je třeba nejprve zajít do podivné místnosti, každopádně po několikerém zatáhnutí za páku by se měl na zemi pod dveřmi objevit Key. Tím si odemkněte dveře do další úrovně a vstupte do nich.

Fear

Ze země seberte dokument Fear. Jděte vpravo, poté ještě jednou vpravo a dostanete se do místnosti, kde jsou dveře vedoucí pryč. Jděte však vpravo a sestupte do nižší temné chodby. Vejděte do dveří na konci a ze stolu seberte Prison Cell Key. Podstrčte ho pod zamčené dveře a vydejte se chodbou zpět. Další možností je skočit do studny a dole jsou dveře do další úrovně, do kterých vejděte.

Panic

Ze země seberte dokument Panic. Tady je to jednoduché. Jen běhejte od jednoho konce na druhý, dotkněte se podivné sochy a nakonec prchejte před monstrem a na konci chodby vejděte do dveří do další úrovně.

Zde jen jděte k padacím dveřím vpředu, zatočte ventilem a projděte ke dveřím do další úrovně, do kterých vstupte.

Ze země seberte dokument ??? Projděte na konec chodby a vstupte do dveří.

Orientujte se podle polohy obrazů, které tvoří chodby. Projděte dveřmi a poté vejděte do dveří do další úrovně.

Nest of Hunger

Zdvihněte ze země kouli a vyjděte do chodeb. Dávejte si pozor na červa, který na vás vyráží ze zdí. Jakmile uslyšíte ránu, raději se zastavte. V případě, že červ útočí horizontálně z rohů chodeb, běžte se schovat za roh, protože zahýbat on neumí. Kouli, o které jsem se zmiňoval, hoďte proti jedné z prasklin v chodbě a dostanete se do centrální místnosti. Seberte lucernu (klikejte na všechny dokud neseberte tu správnou). Uchopte další podobnou kouli a hoďte ji proti poklopu ve střeše. Pokud tady kouli nenajdete měla by být někde v chodbě. Když ne, tak by se tam snad po určité době měla objevit. Možná se jedná o červí exkrement. Vylezte nahoru po žebříku a vejděte do dveří do další úrovně.

Heart of Insanity

Nyní musíte několikrát zasáhnout obří srdce. Na vaši plošinu padají jakési velké předměty. Po některých z nich by měly zůstávat koule podobné té, se kterou jste se setkali v minulé úrovni. Po několika úspěšných zásazích srdce budete pokračovat dál.

Cave Shaft

Ze země seberte lucernu. Jděte k malému jezírku, kde je vlevo truhla a v něm laudanum. Sestupte po točitém chodníku do průrvy. Odtud pokračujte do dalšího tunelu vpravo.

CHAPTER 8 – THERE AND BACK AGAIN

Water Cave

V této úrovni dávejte pozor na vodní monstrum. Přebíhejte vodou od jednoho skaliska k druhému. Vzadu na konci jeskyně je sloup a za ním vyvýšený vchod do další jeskyně. Je třeba tento sloup shodit, aby vám vytvořil provizorní most. Na nižším skalisku je lidská ruka, kterou hoďte do vody těsně vedle sloupu. Monstrum při požírání masa sloup shodí. Zde bych rád upozornil, že tu občas dochází k bugu. Totiž pokud zemřete před shozením sloupu, tak po obživnutí už tato akce nemusí jít provést. V takovém případě načtěte uloženou pozici na začátku úrovně. Po padlém sloupu přejděte do další jeskyně a poté se přesunete do další úrovně.

Crystal Cave

Jedinou možnou cestou projděte místu, kde uvidíte vlevo světélko. Vejděte do dveří a dostanete se do zahrady.

Crystal Garden

Dejte se vpravo a ze stolu vpravo seberte dokument Crystal Roses. Vejděte o zahrádky a ze země seberte Crystal Rose. Spojte ji v inventáři s dýkou a poté klikněte na křesadlo na stole. Můžete seberte Charged Tinderbox. Poté se vraťte do předchozí úrovně.

Crystal Cave

Dejte se po cestě vlevo a brzy přijdete ke vchodu do další úrovně, do kterých vejděte.

Crystal Kiln

Ze stolu vpravo seberte dokument Crystal Kiln a 2 křesadla. Poté použijte na velkou hranici uprostřed speciální křesadlo z inventáře a poté se nahoře nad vaší hlavou otevře teleport. Trochu si povyskočte a klikněte na něj.

Outer Forest

Opět se při cestě lesem orientujte podle rozsvícených luceren až dojdete ke svému domu, do kterého vejděte.

Samuels House

Vejděte do jídelny a zde vás začne opět pronásledovat Prorok. Dveřmi vlevo se dostaňte dolů do sklepa. Až se tu Prorok objeví, zamiřte opět ke schodům vedoucím nahoru a pak už jen sledujte co se bude dít.

Samuels House

Přenášíte se v čase o 4 měsíce dopředu. Až vstanete z postele jděte ke stolu a seberte dokument Samuel Hamilton – Personal Log a dokument New Clipping: Castle Found Devastated. Otevřte pravou skříň a klikněte na oblečení. Poté si z horní prostřední skříně vezměte boty a zamiřte k přednímu vchodu do domu (na opačné straně než jste vcházeli). Vyjděte ven a poté sledujte co se bude dít, čímž tento neuvěřitelně dlouhý mód zakončíte.

Ještě bych rád zmínil, že výše popsané zakončení nemusí být vždy stejné. Záleží dost na tom, jak jste se v průběhu hry chovali. Rovněž by tu mělo být nějaké tajné zakončení. Konkrétně pokud dojdete na osud lhářů, přenesete se ještě do jedné úrovně, kde musíte běhat po postranní chodbách a nakonec se dotknout Koule na podstavci.

Čeština

uložené pozice

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář