Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Back to the Future Epizode 4 – Double Visions

7.5.2011 Autor návodu-Standa Madukas

V tomto díle se Marty musí vydat zpět v čase a získat podporu dospívajícího Emmetta Browna.

Citizen Plus Ward - 1986

Marty se ocitá zavřený v oddělení Citizen Plus,v soudní budově v Hill Valley . Potřebuje rychle uniknout a opravit časové osy. Jděte ke dveřím a klikněte na interkom, pak použijte intercom znovu. Vyberte "Proč jsou moje věci zamčené v kleci?"/3/ pak se zeptejte "Můžu se podívat na moje věci?"/3/Strážce otevře skříňku,kde jsou Martyho věci a opět jí zamkne.Podívejte se na zámek u skříňky ,klikněte na prosklené okno,uvidíte Emmetta Browna napojeného na přístroje.Klikněte nalevo na sguawk box,promluvíte si s Georgem ,Martyho otcem.Promluvte si s ním tak,aby pomohl Martymu otevřít skříňku ve které má kytaru.Až bude mít Marty kytaru, tak se podívejte do okna nahoře na levé straně nad plakátem.V místnosti je Jennifer,která však Martyho nevidí ani neslyší.Klikněte na kameru nahoře u stropu,promluvíte si s Georgem.Z nabídky vyberte ….existuje nějaký způsob, jak promluvit s Jennifer? George propojí místnost kde je Jennifer s místností ,kde je Marty.Promluvte si s Jennifer o všem,vyčerpejte všechny témata rozhovoru.Poté použijte Martyho kytaru na sguawk box .Marty zapojí kytaru a hrábne do strun.Ve vedlejší místnosti Jennifer nemůže vydržet kravál.Do její místnosti přijde strážný,Jennifer řekne ,že je něco s kamerou a strážný se na to podívá.Jennifer poté dobře mířenou ranou strážného sejme.Projde do místnosti,kde je Marty a dá mu oblek strážného i s helmou.Vyjděte dveřmi ven,Marty promluví s Jennifer,ta pak odejde se strážným.Jděte směrem k sobě do obrazovky a jděte ke strážnému,který stojí u ovládacího panelu.Klikněte na tác s jídlem,zahájíte tak konverzaci se strážným,který vám nedá ani jídlo ani sodu.Jděte doleva a klikněte na dveře vlevo.Je za nimi uvězněný Biff.Pak jděte až na konec do dveří ,kde v místnosti je Edna se strážným.Marty zamumlá cosi ve smyslu,že se spletl.Jděte ke dveřím za kterými je Biff,použijte interkom a promluvte s Biffem.Použijte všechny tři otázky.Marty Biffovi ukáže svou tvář pod maskou a Pak Biff vyplivne pilulku.Otevřete si inventář a vezměte si noviny z roku 1986 , použijte noviny na dveře, zasunete je pod dveře. Použijte interkom vedle dveří a řekněte Biffovi,aby  spolknul pilulku/3/.Biff jí spolkne a pilulka mu vypadne z pusy na noviny. Vezměte si noviny,máte pilulku v inventáři . Vraťte se zpět ke strážci u ovládacího pultu ,vezměte pilulku z vašeho inventáře a použijte ji na plechovku sody.Strážný se svalí na zem jako špalek.Poté Marty přebírá kontrolu nad ovládacím pultem a pokusí se o záchranu Emmetta Browna.Klikněte na ovládací pult a pak klikněte nalevo na optic slider,Marty vyjede posuvníky nahoru.Pak klikněte na volume slider,Marty dá posuvníky na největší hlasitost.Poté klikněte napravo na olfactory slider.Do místnosti,kde je Emmett začne proudit plyn.Edna společně se strážným sejdou dolů k Emmettovi.Odstupte od ovládacího pultu, projděte do místnosti,kde byla předtím Edna.Použijte kytaru z inventáře a zapojte ji na mikrofon do výstupu.Marty skočí s kytarou dolů do místnosti a hrábne do strun.Jenže se nic nestane,takže musí použít plán B.Pomocí vozíků paralyzuje strážné a na druhý pokud kytara zabere a Ednu se strážným vyřadí ze hry.Poté Marty Emmetta vyveze z místnosti ven.

Hill Valley soudní budova na náměstí - 1986

Marty a Emmett vyběhnou ven z budovy a schovají se do odpadkových košů.Promluvte si s Emmettem Brownem.Marty uvidí svou mámu a po chvilce i svého otce Georga,který uhodí strážného a pak dá své manželce polibek na rozloučenou.Emmett odběhne opravit DeLoreana.Vylezte z odpadkového koše,objeví se tu Edna. Promluvte si s Ednou o všem.Pak se tu objeví Emmett s DeLoreanem. Emmett a Marty se vracejí zpět v čase!

Hill Valley soudní budova na náměstí - 1931

Promluvte si s Emmettem Brownem před kinem,Marty půjde směrem na náměstí,kde Marty zahlédne mladého Emmetta. Až starý Emmett zaleze dovnitř do budovy ,tak utíkejte k mladému Emmettovi přes ulici a promluvte s ním.Pak se vraťte do budovy soudu a vejděte dovnitř.Marty vyjde ven se starým Emmettem.

Hill Valley High School - 1931

Když Marty dorazí s Emmettem do Hill Valley High School tak si promluvte s Ednou,která stojí napravo za stanem u stolečku a rozmlouvá s Arthurem u stolku.Až s ní domluvíte,tak od ní dostanete Emmettův deník.Jděte si promluvit s mužem co stojí na schodech a pak se vraťte k Emmettovi,který sedí v autě a promluvte s ním. Pak se vraťte zpátky k Edně a opět s ní promluvte o všem.Až si budete jisti,že jste vyčerpali  všechny možnosti dialogu,tak ukončete rozhovor s Enou.Po rozhovoru s Ednou sejde po schodech dolů Trixie .Arthur jí dá helmu a Trixie odejde mezi stany a začne rozehrávat scénu.Jděte směrem do obrazovky a promluvte si s Trixie o všem.Ukončete s ní rozhovor. Přejděte zpátky k Edně a zeptejte se jí na Trixie. Po shlédnutí Edniny reakce si Edna promluví s Arthurem.Pak jděte doprava a promluvte  o všem /opakovaně,musí vám dát zelenou krabici/s mužem co sedí napravo u auta,ukáže vám fotku Trixie/dá vám jí/ a pak vám dá i koláč z vodních řas v zelené krabici/algoe cakes/.Ukončete rozhovor.Jděte ke stolku ,kde stojí Edna a dejte jí fotku Trixie.Edna ukáže fotku Arthurovi,přijde sem i Trixie,ta pak naštvaná od stolku odejde.Jděte za Trixie a promluvte s ní.Pak jděte k autu a promluvte si s Emmettem o všem.Emmett nastartuje auto,projede ho a pak zaparkuje na místě ,kde stál.Jděte doprava k muži ,který sedí opřený o auto.Promluvte s ním o Trixie a pak jděte ke stanu napravo,kde klikněte na stroj.Nahoře si vezměte skateboard.Přijde k vám Edna,promluvte s ní ,objeví se tu Emmett,který si s Ednou promluví a pak s ní odejde.U stroje klikněte dole na tlačítko třetí a čtvrté zleva.Tím uvolníte diamant/prism/ nahoře.Diamant spadne dolů,vezměte si ho.Jděte pak na silnici a klikněte skateboardem na silnici.Marty se zachytí automobilu a odjede za Emmettem do laboratoře.

Mladý Emmett Brown a jeho laboratoř - 1931

Vidíte jak z laboratoře policajt vyvádí Kida.V laboratoři si s Emmettem promluvíte,pak klikněte na Kids Mind Map,Emmett vezme děrovací papír a vloží ho do přístroje.Pak klikněte na Odd-Looking Printer,Emmett nasadí Martymu helmu.Poté Emmett vezme z přístroje děrovací papír a dá ho do přístroje.Emmett si nasadí helmu.Poté klikněte na Stack of Mind Maps na stole nalevo .Pak klikněte na Valve nad Martym.Z akvária začne unikat nějaký plyn,takže Marty pomocí Valve/kohoutu/ přívod opět uzavře.Poté klikněte na Oil Can vepředu na stole.Marty si plechovku vezme.Cílem naší návštěvy v laboratoři je , aby se Emmettovi na helmě  rozsvítila červená kontrolka pro obrázky, které by Edna považovala za dobré a pak zelená kontrolka pro obrázky,které by Edna považovala za špatné. Toho dosáhnete tím, že budete klikat a sbírat položky v laboratoři ,vaše reakce ovlivní Emmettovi myšlenky.Na stole vidíte Slide advancer/Poklesový kondenzátor.Následující položky mají odpovídající výsledky:

Valve/Fish Tank ventil -  "zápach", který vyvolá negativní reakce.

Generátor/je úplně napravo/ - dává šoky Emmettovi, vyvolá negativní odezvu

Algae Cakes/Koláč z vodních řas: Jedná se o krabici,kterou vám dal muž u auta před střední školou,vyvolá negativní reakci

Record player/Gramofon - Vyvolá pozitivní reakci. Jednou ho použijete, účinek přetrvává na neurčito.

Stew Pot/Dušená polévka v hrnci která "voní", vyvolá pozitivní reakci.Hrnec s polévkou najdete nalevo od generátoru.

Všechny tyto položky si cvičně proklikejte,uvidíte ,že Emmett bude na pozitivní podměty reagovat blikáním zelené kontrolky na helmě a na negativní reakce bude blikat červená kontrolka na helmě.Poté klikněte vedle hrnce/Stew Pot/ napravo na fotografii.Je na ní vyfocený Emmett.Ten se vás zeptá na názor jak na fotce vypadá-odpovězte že špatně/ Its not so good/Emmett vytáhne fotoalbum a dá ho na stůl,nalevo od gramofonu.Obejděte stůl,jděte směrem k Emmettovi a fotoalbum si vezměte.Poté z inventáře vezměte plechovku /Oil Can/ a použijte ji na Emmetta.Marty barvou ohodí Emmetta a ten se osprchuje pod Cleanser Shower.Klikněte na Cleanser Shower,Emmett postaví flakonek na polici.Až se Emmett otočí tak si flakonek/Cleanser Spray Bottle/ vezměte.Obejděte stůl a klikněte na Mind Map Test Switch,Marty zapne pomocí páčky projektor na zdi,kde se zobrazí na obrázku Edna.Na helmě Emmetta se rozsvítí žlutá kontrolka.Znamená to,že Emmett vnímá Ednu pozitivně.My potřebujeme ,aby jí vnímal negativně.Nyní tedy musíme správně navolit emoční proces.Postupujte takto.Klikněte na stole na ventil /valve/ u akvária, aktivujete červené světlo na helmě Emmetta.Na stole klikněte na Slide advancer,zobrazí se vám na plátně další fotka,tentokrát je to John Wilkes Booth - negativní charakter, neboť střílel na prezidenta Lincolna. Klikněte na Stew Pot/hrnec s polévkou/a pak na Record Player/gramofon/Na helmě Emmett se aktivuje zelené světlo. Na stole klikněte na Slide advancer,zobrazí se vám na plátně další fotka,tentokrát je to důstojník Parker. Důstojník Parker je pozitivní charakter.Otevřete ventil /valve/u akvária a otočte rukojetí u generátoru. Na stole klikněte na Slide advancer,zobrazí se vám na plátně další fotka,tentokrát je to Tannen. Klikněte na Stew Pot/hrnec s polévkou/. Na stole klikněte na Slide advancer,zobrazí se vám na plátně další fotka,tentokrát je to obrázek holčičky,je to pozitivní charakter. Otevřete ventil u akvária a otočte rukojetí generátoru. Na stole klikněte na Slide advancer,zobrazí se vám na plátně další fotka,tentokrát je to obrázek Trixie. Trixie,to je negativní charakter. Nezapomeňte, že bereme v úvahu poměr Edny k těmto lidem. Takže klikněte na Stew Pot/hrnec s polévkou/, Emmettovi se na helmě rozsvítí zelené světlo. Na stole klikněte na Slide advancer,z přístroje vyjede děrovací papír/Mind Map /,který se vám uloží do inventáře. Přístroj zkolabuje,Marty si promluví s Emmettem.Pak použijte z inventáře  děrovací papír/Mind Map / na Mental Alignment Meter nalevo.Získáte novou Mind Map s kterou jděte ke stojanu za stolem napravo a na Emmett Mind Map použijte tu novou Mind Map z vašeho inventáře.Emmett přijde ke stojanu a vezme si ho.Jděte k Emmettovi a promluvte si s ním o všem.Pak vyjděte ven/exit/Emmett Martyho zastaví a bude cosi dělat s prstýnkem Edny.Poté odejděte z místnosti.

Hill Valley High School - 1931

Vrátíte se zpět na Hill Valley před High School .Jděte kousek doprava a u prvního stanu použijte na jeskynního muže flakonek/Cleanser Spray Bottle/ .Marty bustu postříká,poté na bustu klikněte,získáte norka.Jděte k Trixie mezi stany,promluvte s ní a pak jí dejte postupně všechny položky z inventáře / diamant/prism/, fotoalbum, norka/. Vraťte k autu DeLorean a použijte flakonek/Cleanser Spray Bottle/ na DeLorean, Marty dovnitř flakonek umístí.Jděte k Emmettovi,který hovoří s Ednou.Promluvte s ním o autě/první otázka/pak se vraťte zpět k autu,klikněte na DeLorean a poté si opět jděte promluvit se starým Emmettem.Řekněte mu,že zelená kontrolka v autě svítí/první odpověd/. Emmett sedne do auta a projede se.Při vystupování mu vypadne flakonek z auta ven.Marty si s Emmettem promluví,až Emmett odjede tak si vezme flakonek  a poté se Marty přesune pomocí skateboardu zpět do laboratoře.

Mladý Emmett Brown a jeho laboratoř - 1931

V laboratoři Marty vidí jak se Emmett líbá s Ednou.Promluvte si s Ednou, řekněte jí, že Carl Sagan by s ní rád mluvil pak vyberte větu ve které je slovo Speakeasy.Edna odejde.Použijte flakonek/Cleanser Spray Bottle/  z vašeho inventáře na Emmetta.Tem flakonek uloží zpátky do bedny.Marty se po rozhovoru vrátí zpět před školu.

Hill Valley High School - 1931

Promluvte si s Emmettem Brownem,vyberte odpovědi v pořadí 1,1,1,1,1.Emmett poté sedne do DeLoreanu a odjede,aby se za chvilku vrátil s helmou na hlavě.Z inventáře si vezměte Oil Can a použijte ji na Emmetta.Marty ho postříká.Emmett vytáhne z bedny flakonek/Cleanser Spray Bottle/  a tím se uvede do správné podoby.Edna přijde k Emmettovi a začne s ním mluvit .Po chvilce přijde i Tixie a v rozčilení hodí na hlavu Emmettovi norka i diamant.Poté si Emmett nasadí helmu a dá děrný papírek Edně.Ta ho použije na přistroj napravo.Z něj zjistí jak se věci mají a vlepí Emmettovi facku.Emmett odjede .

Hill Valley soudní budova na náměstí – 1931

Je večer,Marty hledá Emmetta,najde prstýnek,nahoře na budově soudu na náměstí sedí Emmett.Z nabídky vyberte tu první….crazy…Marty vyběhne nahoru k Emmettovi.Nyní si musíte promluvit s Emmettem.Vyberte odpovědi v pořadí 3,3,1,1,2,3,4,4,1,4,1,1,1,2,2.Emmett se postaví,v rozčilení odhodí helmu.Nejprve spadne dolů socha nalevo a pak i socha napravo.Emmett na ní zůstane viset za nohu na laně.Klikněte na Emmetta a z nabídky otázek vyberte …Máš něco užitečného?/…..useful?Emmett odhodí na zem flakonek/Cleanser Spray Bottle.Jděte dolů,flakonek si vezměte a klikněte jím na sochu nalevo.Tím sochu uvolníte od lana.Vyjděte zpátky nahoru,klikněte na lano.Marty sleze po laně dolů.Poté se vám objeví šipky vlevo a vpravo/té nahoru si nevšímejte/.Klikejte střídavě na kurzorové klávesy na klávesnici,tím Martyho rozhoupáte.Až bude nad Emmettem ,tak na Emmetta najeďte kurzorem a klikněte na něj.Emmett se zachytí Martyho.Z inventáře si vezměte flakonek/Cleanser Spray Bottle a použijte ho na Emmetta.Marty tak uvolní Emmetta a poté oba po laně slezou dolů.Marty si s Emmettem promluví………………..Zklamaná Edna kráčí nocí po silnici.Objeví se tu starý Emmett Brown v autě.Edna si k němu nasedne.U pokračování další epizody někdy příště.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

Screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář