Jdi na obsah Jdi na menu
 

BLACK DAHLIA
 
8.1.2007 Autor návodu: Karel Frey
24.9.2013 Revize návodu: Karel Frey
 
Hra Black Dahlia je velmi napínavou detektivkou. Zažiješ při ní velké dobrodružství a mnoho dějových zvratů. Setkáš se s vraždami, intrikami, záhadami a magií. Abys nalezl všechny střípky do mozaiky celého příběhu, budeš řešit mnoho hádanek a hlavolamů. Hra je lineární a pro postup dál je tedy nutné splnit určité úkoly. Když se dostaneš do nesnází nebo nebudeš vědět jak dál, je zde tento návod, aby ti pomohl na tvé dlouhé cestě za Black Dahlií. Je v něm popsán nejkratší postup hrou. I přesto je však dobré prozkoumávat jednotlivé lokace podrobněji, jelikož se zde nachází mnoho zajímavých věcí, které si můžeš prohlédnout. V návodu je také na několika místech upozornění na uložení hry. Je to většinou před akční pasáží, kde bys mohl přijít o život. Je poučné i v těchto místech vyzkoušet několik alternativ.
Ovládání hry je naprosto intuitivní a to levým tlačítkem myši:
šipka dopředu - aktivní místo lokace, přiblížení, sebrání, posuv, rozhovory
šipka dozadu - oddálení
kurzor BD - možnost otáčení
menu (inventář, zápisník atd.) - pod pravým tlačítkem nebo klávesovými zkratkami (alt+I,N)
ukončení rozhovoru nebo přeskočení videosekvence - Esc
 
Příběh se točí okolo záhadných vražd v Clevelandu ve státě Ohio na počátku roku 1940, které mají souvislost s drahokamem Black Dahlia. Ty v něm hraješ roli nově přijatého agenta COI Jima Pearsona, kterému je přidělen jeho první případ. Pátrání začíná.
 
CD1
 
Cleveland, srpen 1941
 
My office
Po úvodní animaci se ocitneš ve své kanceláři. Popojdi dopředu a obejdeš svůj pracovní stůl. Podívej se dolů na stůl a otevři jeho prostřední zásuvku. Přečti si vystřižený novinový článek a poté i čtyřstránkový dokument s názvem Preliminary Report (Předběžná zpráva), který je v zelených deskách. Zavři prostřední zásuvku a otevři zásuvku napravo. Přečti si seznam věcí které měl detektiv Pensky (tvůj předchůdce) v plánu udělat. Všimni si nevyřízené položky č.9 – setkat se s profesorem Straussem. Polož seznam zpět do zásuvky a poté jej posuň dopředu. Objevíš pod ním revolver, který si vezmi. Odstup od stolu a otoč se doprava směrem na kartotéku. Leží na ní tři knihy a na nich malá černá knížka s názvem Fifth Column Lessons for America (Americká pětistránková brožura), kterou si přečti. Je to propagační brožura COI (Úřad pro vyřizování stížností). Poté otevři horní zásuvku kartotéky a pročti si jednu ze složek. Odstup od kartotéky. Nyní prozkoumej svůj inventář (alt+I). Otevři služební odznak (badge) a prozkoumej medailon zastrčený v jeho levé části. (Upozornění pro českou verzi hry: po vytažení medailonu z odznaku a naskočení titulků s komentářem zmizí ovládací lišta inventáře na pravé straně obrazovky, kurzor je však stále aktivní, takže stačí kliknout do pravého dolního rohu obrazovky, tím inventář opustíš a můžeš pokračovat dál.) Dále prozkoumej složku s případem (case file). Je tam papírek s nakreslenými erby, pozvánka a vyplněný formulář. Na další dokumenty se můžeš podívat tak, že klikneš na dokument který je právě navrchu. Spodní část větších dokumentů si můžeš přečíst tak, že je posuneš nahoru. V horní části pozvánky jsou tři symboly (runy), které si automaticky poznamenáš do svého zápisníku (notebook). Můžeš se tam na ně podívat (alt+N). Nyní prozkoumej revolver ve svém inventáři. Když posuneš obložení jeho rukojeti směrem dopředu, objevíš uvnitř ukrytý klíček (key from gun), který vyndej a vezmi si ho. Opusť inventář. Otoč se doleva, jdi zpět ke dveřím a otoč doprava směrem na knihovnu. Spatříš před sebou sekretář. Přibliž se k němu a odemkni ho nalezeným klíčkem (v inventáři vyber klíč a stiskni use - použít). Přečti si vzkaz pro Penskyho od profesora Strausse, který je položený na knihách. Poté podrobně prozkoumej poznámky položené dole. Jsou zde napsána čísla a písmena týkající se telefonního číselníku. Všimni si také řádku, kde je napsáno 0 +1 -1 a vedle toho + or - ? Odstup od sekretáře a pokud chceš, můžeš se ještě blíže podívat na několik zajímavých věcí a knih v knihovně. Poté jdi ke dveřím a opusť kancelář. Jdi za svým šéfem panem Sullivanem.
 
Sullivan´s office
Promluv si se Sullivanem. Až se ho budeš ptát na složku s případem (case file), klikni na dokument s názvem Initial Crime Report (První zápis z vyšetřování). Nejprve zvol poslední řádu s podpisem (ask about detective), poté třetí řádku shora (ask about Finster). (Poznámka: V rozhovoru je chybně přeložen munition owner jako majitel munice – přesnější by bylo majitel muniční továrny.) Až se tě Sullivan zeptá co říkáš pozvánce (invitation), odpověz mu že to vypadá jako fašistická propaganda (It looks like fascist propaganda). Zavři složku s případem, opusť šéfovu kancelář a vydej se za Finsterem.
 
Finster´s office
Promluv si s Finsterem. Během hovoru se zmíní o McGintově baru a také o tom, že poslíček který mu přinesl pozvánku měl zrzavé vlasy a bradku. Po skončení rozhovoru se podívej na znak na zdi za Finsterem. Je na něm napsáno jméno FINSTERLAU. Je zřejmé, že jméno Finster je zkrácená podoba jména Finsterlau. Pokud chceš, můžeš se zde ještě podívat vlevo na obrazy na zdech a na fotografie ve vitríně. Opusť Finsterovu kancelář a vydej se na policejní stanici.
 
Detective Merylo´s office
Promluv si s detektivem Merylem. Poté se podívej nalevo na jeho stůl, kde leží kniha s fotografiemi zločinců (mug book), o které se detektiv zmínil během hovoru. Otevři knihu a vezmi si Finsterův hlavičkový papír (Poznámka: V inventáři je chybně přeložen jako rukopis – přesnější by bylo tiskopis.) založený na první stránce. Je na něm adresa a další erb. Poté knihou listuj, až narazíš na fotografii muže se zrzavými vlasy a plnovousem jménem Louis Fischer. Jsou zde uvedeny i jeho aliasy, které si poznamenej. Opusť Merylovu kancelář a vydej se do McGintova baru.
 
McGinty´s bar
Až vstoupíš do baru, otoč se doprava dozadu a jdi k osaměle sedícímu muži. Promluv si s ním. Jmenuje se Dick Winslow a je agentem FBI. Během hovoru se zmíní o jakési černé listině. Odejdi z baru a vydej se zpět do Sullivanovy kanceláře.
 
Sullivan´s office
Promluv si se Sullivanem. Obdržíš od něj černou listinu (black list). Jdi do své kanceláře.
 
My office
Jdi k psacímu stolu. V levé části pracovní desky je telefon, který za chvíli použiješ. Nejdříve ale budeš muset zjistit telefonní číslo na doktora Strausse. Podívej se do inventáře na černou listinu. Posuň její první stranu nahoru a dole uvidíš řádku se jménem Dr.Karl Strauss. Vpravo od jména je pak číslo případu CLV-51-22-40. Jak ale z čísla případu zjistit telefonní číslo? Ukážeme si to na jiném příkladu. Klikni na černou listinu a na její druhé straně je hned první řádek se jménem Henry Finster. Vpravo je pak číslo případu CLV-21-84-11. Nyní se v inventáři podívej na Finsterův hlavičkový papír. Je zde telefonní číslo ve tvaru CMR-140. Když první tři písmena přetransformujeme pomocí telefonního číselníku, získáme číslo 267140. Z čísla případu CLV-21-84-11 je tedy nutné nějakým neznámým kódem rozšifrovat Finsterovo telefonní číslo 267140. Ale jak? Zkusme využít poznámky ze sekretáře a použijme na první tři písmena z čísla případu vzorec ve tvaru 0 +1 -1. Písmena CLV odpovídají dle telefonního číselníku číslům 258. Když první číslo nezměníme, ke druhému přičteme 1 a od třetího 1 odečteme, získáme číslo 267, což je přesně první trojčíslí Finsterova telefonu. Pokračujme dále. Na všechna tři dvojčíslí z čísla případu použijeme vzorec + nebo -. Jednotlivá čísla z dvojčíslí je tedy potřeba buď vzájemně sečíst nebo vzájemně odečíst. Abychom tedy z čísel 21-84-11 dostali číslo 140, je potřeba jednotlivá čísla z dvojčíslí mezi sebou odečíst, tudíž správně je znaménko -. Nyní již tedy znáš celý postup dešifrování, takže nebude problém zjistit telefonní číslo i na doktora Strausse. Písmena CLV odpovídají dle telefonního číselníku číslům 258. Použij na toto číslo první vzorec (0 +1 -1) a dostaneš číslo 267. Použij na čísla 51-22-40 znaménko mínus z druhého vzorce (od prvního čísla každého dvojčíslí odečti to druhé) a dostaneš číslo 404. Telefonní číslo na doktora Strausse je tedy 267404. Teď konečně použij telefon a zavolej doktorovi Straussovi. Osoba která se ozve ti sdělí, že pan Strauss není v muzeu momentálně přítomen. Odstup od telefonu a nyní se podívej (pokud jsi tak neučinil dříve), zda není v kanceláři ještě nějaká další tajná skrýš. Jdi tedy ke dveřím, stiskni vypínač po levé straně a rozsvítíš tak světlo. Otoč se a podívej se na lustr. Uvidíš v něm stíny nějakých předmětů. Klikni na lustr a najdeš v něm dvoustránkový pergamen (parchment sheets) a váček s runami (bag of runes). Obojí si můžeš prohlédnout v inventáři. Opusť kancelář a jdi za detektivem Merylem.
 
Detective Merylo´s office
Zeptej se detektiva Meryla na agenta Winslowa. Poté jdi zpět do své kanceláře.
 
My office
Po příchodu nalezneš vzkaz, že volala Helena Straussová. Dozvíš se, že její otec doktor Strauss je v cizině, ale i přesto se můžeš zastavit v muzeu, když budeš potřebovat nějaké informace ohledně jeho výzkumu. Odlož vzkaz a Jim se vydá rovnou do muzea.
 
CD2
 
Museum of Natural History
Promluv si se slečnou Straussovou. Poté jí dej z inventáře váček runami. Ona je prozkoumá a Jim jí ještě ukáže pergameny. Helena se pokusí o jejich překlad ale po chvilce Jimovi sdělí, že na to bude potřebovat více času. Nakonec jí dej ještě složku s případem, kde je papírek s erby. Ona se na ně podívá a ukáže ti knihu s erby z knihovny. Poznamenej si nebo zapamatuj vyobrazení následujících erbů (nebo se můžeš do knihy kdykoliv podívat, když o to Helenu požádáš): strana 2 vpravo nahoře – Notorious Tyrant and Sorcerer, strana 7 vpravo dole – Sergeant at Arms, strana 11 (předposlední) vlevo nahoře – Scribe Knights of the Trinity a vlevo dole – Herald Knights of the Trinity. Po prohlédnutí knihy a zaznamenání erbů knihu odlož, znovu promluv s Helenou a zeptej se jí na okno z barevných sklíček (stained glass window). Dovede tě dozadu ke stolu a tebe čeká první puzzle. Klikni na stůl a slož 4 okna s motivy erbů (které sis poznamenal) z rozházených barevných sklíček. Jedno okno už je téměř hotovo. U něj stačí pouze přisunout dílky k sobě aby mezi nimi nebyly mezery. Jednotlivé dílky oken se přemisťují z místa na místo tak, že na určitý dílek klikneš, poté ho (bez držení tlačítka myši) posuneš na potřebné místo a opětovným kliknutím dílek položíš. Sousední dílky daného okna se pak k sobě přisouvají tak, že tlačítko myši při tahu myší podržíš. Jediné co je potřeba si dobře promyslet je využití volného prostoru. Všechna čtyři složená okna s erby vypadají takto:(obr. složená okna). Až budeš mít všechna okna složená, odstup od stolu a rozsviť infračervenou lampu nalevo. Na stole nyní uvidíš místo oken čtyři nápisy: LANDULPH, FINSTERLAU, MUHLHAVEN a FISCHTERWALD. Poznamenej si ke kterému erbu jaký nápis patří a poté odstup od stolu. Nyní tedy už víš, že jméno Landulph patří k erbu Notorious Tyrant and Sorcerer, jméno Finsterlau patří k erbu Sergeant at Arms, jméno Muhlhaven patří k erbu Scribe Knights of the Trinity a jméno Fischterwald patří k erbu Herald Knights of the Trinity. A jelikož Finsterovo pravé jméno je ve skutečnosti Finsterlau, bude Fischerovo pravé jméno velmi pravděpodobně Fischterwald. Otoč se a pokud chceš, můžeš prozkoumat různé další artefakty a knihy v místnosti. Poté z muzea odejdi a vydej se do baru.
 
McGinty´s bar
Jdi dopředu až na konec místnosti k muži s pleší a knírem. Promluv si s ním. Je to Finsterův předák George Hansen a poví ti něco o Louisovi. Po skončení rozhovoru se otoč doprava a popojdi k telefonu. Při bližším pohledu na zeď okolo telefonu uvidíš vpravo nahoře napsáno jméno Lou Fielding (Fischerův alias) s telefonním číslem CMR-259. Vytoč toto číslo na telefonu. Až se osoba na druhé straně zeptá kdo volá, napiš pomocí klávesnice jméno Louis Fischterwald a potvrď ho klávesou Enter. Dostaneš odpověď, že Louis je v Raven klubu kde pracuje. Opusť bar a vydej se tam.
 
Raven Room
Jdi ke dveřím po pravé straně a použij interkom. Až se vrátný zeptá, kdo Louise hledá, odpověz mu, že tě posílá Finster. Dostaneš odpověď, že Louise najdeš v misii. Po skončení rozhovoru odstup od dveří, otoč se a všimni si psacího stolu na opačné straně místnosti. Podívej se blíže na knihu hostů položenou na stole, otoč list s uvítacím dopisem na druhou stranu a spatříš zde výpis volání se jmény hostů a telefonními čísly. Odstup od stolu, podívej na podlahu pod stolem a seber svatý obrázek (holy card) zastrčený pod nohou stolu. Prozkoumej obrázek v inventáři, otoč ho na druhou stranu, kde je napsaná adresa misie svatého Bartoloměje. Je zde též poznamenané jakési herní skóre mezi Louisem a jistým Erniem. Otoč se doleva, opusť Raven klub a vydej se do misie.
 
Bartholomew´s mission
Promluv si s Erniem stojícím v recepci. Ten Jimovi během rozhovoru ukáže fotografii Louie a jeho přátel, ale nechce jí dát z ruky. Musíš tedy použít lest. Promluv si s Erniem ještě jednou a tak ho požádáš, aby ti přinesl smyšlený balíček. Až Ernie odejde, ocitneš se za recepčním pultem. Podívej se dolů pod pult a otevři kufr vpravo dole. Ernieho fotografie kterou hledáš je pod hromadou dokumentů napravo úplně vespod. Aby ses k ní dostal, přesuň nejprve všechny dokumenty zleva doprava dokud nenarazíš na desky s nápisem „DO NOT BEND“. Posuň tyto desky co nejvíce doleva tak, aby nepřekrývaly dokumenty vpravo a poté přesuň i všechny ostatní dokumenty doleva. Teprve poté můžeš sebrat fotografii (Ernie´s photo) na dně kufru. Zavři kufr a prozkoumej fotografii Louise a jeho přátel v inventáři. Pokud chceš, můžeš prozkoumat ještě další věci v levé části pultu a poté od pultu odstup. Podívej se ještě na desky položené v na pravé straně pultu. Z rozpisu služeb zjistíš, že Louis má dnes volno. Obejdi tedy pult, opusť misii a jdi do muzea.
 
Museum of Natural History
Zeptej se Heleny, zda už vyřešila jak mají být sestaveny runy, které jsi jí předtím přinesl (if she has figured out how the pieces of the runes are assembled). Nepodařilo se jí to sice, ale sdělí ti alespoň několik poznatků z pergamenů, jejichž překlad ti předá ve svých poznámkách (Helen´s notes). Ukonči rozhovor (pomocí Esc) a jdi dozadu směrem ke stolu, kde jsi předtím skládal barevná sklíčka. Otoč se doleva, jdi ke stolu a pokud jsi tak neučinil již dříve, přečti si dvě otevřené knihy, které zde leží. První kniha pojednává o severských bozích, druhá o křížových výpravách. Odstup od stolu, odejdi z muzea a vydej se za detektivem Merylem.
 
Detective Merylo´s office
Pohovoř s Merylem a ukážeš mu fotografii, kterou jsi našel v Ernieho kufru. Poté se odeber do Raven klubu.
 
Raven room
Louis už by tu měl být. Zeptej se ho na pozvánku (invitation). Dělá ze sebe machra jaké má známosti a nechce se s tebou bavit dál. Ukaž mu tedy Ernieho fotografii. To už dostane pěkný strach. Bojí se o svůj život a chce se s tebou setkat na bezpečnějším místě.
 
Později tentýž den
 
Po příchodu na smluvené místo jsi napaden neznámým útočníkem s pistolí a ztratíš přitom medailon ze svého odznaku. Nacházíš se v opuštěném skladišti. Ulož si hru! Otoč se doprava, popojdi dopředu (do uličky za vozíkem) a seber prázdnou láhev z bedny před sebou. Jim láhev hodí naproti aby zmátl střelce, který vyleze ze svého úkrytu. Až útočníka spatříš, rychle ho zaměř a zastřel. Druhou možností jak se zbavit střelce je jít nejprve doleva (směrem k ventilátoru), poté trefit ventil na potrubí z kterého uniká pára a pak rychle zastřelit opařeného útočníka. Pokud střelce netrefíš dostatečně rychle, nebo vystřílíš všechny náboje a nebo půjdeš skladištěm rovně, živý ze skladu neodejdeš. V případě že budeš úspěšný, prohledá Jim mrtvolu nájemného vraha a najde u ní zápalky. Za chvilku přijde do skladu poslíček a doručí Jimovi balík. To je tedy síla, uvnitř je v novinách zabalená Louisova hlava!
 
CD3
 
My office
Jim večer usne po náročném dni ve své kanceláři a zdá se mu podivný sen. Z jeho noční můry ho probere až detektiv Merylo. Promluv si s ním. Zeptej se ho dvakrát na střelce ze skladiště (warehouse gunman). Řekne ti, že nemá tušení proč ti vrah poslal Louisovu hlavu. Poté odejde. Podívej se na stůl, přečti si novinový článek o vraždě a prohlédni si fotografii. Prozkoumej v inventáři zápalky (matchbook), které jsi našel u zabitého střelce. Je na nich adresa hotelu Cleveland. Otevři je a na vnitřní straně je napsáno jméno MUHLHAVEN. Toto jméno jsi již spatřil po prosvícení jednoho ze čtyř složených oken z barevných sklíček na stole v muzeu. Když zápalky zavřeš a otočíš, spatříš na druhé straně telefonní číslo GB5-637. Odlož zápalky, opusť kancelář a vydej se do Louisova podkrovního bytu.
 
Louie´s loft
Když popojdeš dopředu, uslyšíš zavrzání podlahy. Otoč se a podívej se dolů na podlahu. Klikni na prkno před sebou poblíž kabelu od rozbitého světla. Po odklopení prkna Jim objeví v podlaze tajnou skrýš. Vyndej z ní ukrytou věc. Je to hlavolam (lockbox) ve tvaru dřevěného domečku. Odstup od skrýše, otoč se doleva a popojdi směrem ke kamnům. Klikni na smeták. Jim po zametení popelu objeví na podlaze další (v pořadí druhé) symboly run, které si zapíše do svého zápisníku. Během zapisování však opět zažije strašlivou noční můru. Opusť podkroví a vydej se do hotelu Cleveland.
 
Hotel Cleveland
Promluv si s recepčním. Zeptej se ho zda je v hotelu ubytován pan Muhlhaven a poté jaké má číslo pokoje. Zkus jej třeba podplatit (bribe him) ale je to marné. Abys zjistil číslo pokoje, musíš použít lest. Otoč se doprava a jdi k telefonu na protější stěně. Vytoč na něm číslo GB5-637, které jsi objevil na reklamních hotelových na zápalkách. Jim se představí jako Muhlhaven a nechá si od poslíčka donést do pokoje noviny. Poslíček poté Jima dovede až před dveře pokoje číslo 23G. Otoč se za sebe a klikni na vozík pokojské. Jim ho převeze před dveře Muhlhavenova pokoje. Klikni na vozík znovu a podíváš se tak do jeho prostřední police. Vezmi si nůž, který je částečně schovaný pod ubrouskem. Odstup od vozíku a klikni na horní prosklenou vitráž nade dveřmi. Jim použije nůž na otevření okénka, kterým se dostane do pokoje pana Muhlhavena. V pokoji se otoč doprava a jdi směrem k posteli. Ještě jednou se pootoč doprava a jdi k nočnímu stolku vedle postele. Prozkoumej vázu která je na něm položena. Vyndej z ní klíč a dále si zkus prohlédnout kus papíru. Jim je vyrušen nezvanými hosty. Až bude vzduch čistý, jdi opět k váze na nočním stolku a vyndej z ní fotografii, kterou zde zanechal jeden z mužů. Prozkoumej jí v inventáři a přečti si též poznámku napsanou na zadní straně. Opusť hotel a jdi za svým šéfem. (Pokud nechceš chodit až ke dveřím, vyvolej pomocí Esc hlavní menu a klikni na položku Mapa (Map).)
 
Sullivan´s office
U Sullivana je právě agent Winslow, který to Jimovi u šéfa pěkně zavařil. Až odejde, promluv si se Sullivanem na všechna témata a dozvíš se tak, že Penskyho složku zabavila FBI. Jim svému nadřízenému ještě ukáže fotografii nalezenou z Muhlhavenova pokoji. Dle šéfova úsudku byla zřejmě pořízena ve Flanninganově nevěstinci. Po skončení rozhovoru odejdi a vydej se do kanceláře FBI za agentem Winslowem.
 
FBI office
Zdá se, že agent Winslow je pěkný sukničkář. Až odejde jeho sekretářka, chce si Winslow  Jima udobřit za nepříjemný pohovor s jeho šéfem. Promluv si s Winslowem o všem a poté se vrať do své kanceláře.
 
My office
Nyní prozkoumej několik položek ve svém inventáři. Nejprve si přečti poznámky od Heleny a poté se podívej na hlavolam, který jsi našel v Louisově podkroví. Jak jen ten domeček otevřít?
Jeden z možných postupů je následující: (obr. domeček).
- otoč úplně dolů koleso na pravé stěně
- otoč doprava (do vodorovné polohy) levou lampičku na přední stěně
- zatlač dovnitř horní polovinu dveří na levé stěně
- zatlač dolů komín na střeše
- přesuň nahoru spodní polovinu dveří na levé stěně
- otoč úplně nahoru koleso na pravé stěně (dovnitř se zasune spodní zadní segment na levé stěně)
- přesuň úplně dozadu spodní přední segment na levé stěně
- přesuň zpět dolů horní polovinu dveří na levé stěně
- vytáhni nahoru komín na střeše
- otoč úplně dolů koleso na pravé stěně (na levé stěně se vysune zpět ven horní polovina dveří)
- otoč zpět do svislé polohy levou lampičku na přední stěně
- otoč doleva okenici na přední stěně a poté jí ještě posuň doleva
- přesuň doleva dlouhý trám pod okenicí na přední stěně
- zvedni nahoru segment s nakreslenou runou na přední stěně
Pokud jsi postupoval správně, otevře se střecha domečku, který tak konečně odtajní svůj obsah. Vyndej z domečku klíč (lockbox key) a pečetní prsten (signet ring). Opusť kancelář a vydej se znovu do Louisova podkroví.
 
Louie´s loft
Popojdi dopředu a otoč se doleva. Vidíš před sebou prádelník a nad ním jsou na zdi nakreslené v kruhu jednotlivé fáze měsíce: (obr. fáze měsíce). Obkresli si je, protože je to kód odemykání prádelníku.Přibliž se na zámek prádelníku a vlož do něj klíč, který jsi našel v dřevěném domečku. Abys odemkl zásuvku prádelníku, musíš postupovat podle nákresu ze zdi. Začínáš obrázkem fáze měsíce nahoře uprostřed a postupuješ dál ve směru hodinových ručiček. Úplně černý měsíc znamená zasunutí klíče do zámku, úplně bílý měsíc znamená vysunutí ze zámku, u přechodných fází měsíce udává poloha srpu měsíce směr otočení klíčem doprava nebo doleva. Pro manipulaci s klíčem se objevují šipky dopředu, dozadu, doprava nebo doleva u jeho dříku. Postup odemykání je tedy následující: zatlač klíč dovnitř, otoč klíčem doleva, vysuň klíč k sobě, otoč klíč dvakrát doprava, zatlač klíč dovnitř, otoč klíč doleva a nakonec klíč vysuň k sobě. Otevře se zásuvka prádelníku, ve které najdeš vlčí tesák (fang), na kterém jsou nakresleny runy. Vezmi si tesák, opusť podkroví a vydej se do hotelu Cleveland.
 
Hotel Cleveland
V Muhlhavenově pokoji jdi dopředu, otoč se zpět a podívej se blíž na šatní skříň po pravé straně. Přibliž se na její zámek a použij na něj pečetní prsten z inventáře. Jim je opět vyrušen, ale je to jak se ukáže jenom jeho další noční můra. V otevřené skříni si v její levé části pod kravatami vezmi černě zbarvenou pozvánku do Raven klubu a také si zde přečti odložený dopis. V pravé části skříně si ve spodní polici přečti telegram, v horní polici si přečti další dopis, podívej se na účet z hotelového baru a prohlédni si úvodní stránky pánských časopisů. Dále zde můžeš prozkoumat ještě ochranný prostředek a obojek Muhlhavenova psa Scrumpyho. Poté opusť hotel a vydej se do kanceláře FBI.
 
FBI office
Zatímco je Winslow zaneprázdněn svou sekretářkou, měl bys najít spis tvého předchůdce Waltera Penskyho, který je uschován v trezoru umístěném někde ve Winslowově kanceláři. Otoč se mírně doprava a jdi směrem ke stojanovým hodinám v rohu místnosti. Otoč se doprava, směrem na nízkou knihovnu, na které je postaven globus. Pokud chceš, můžeš si prohlédnout čtyři zarámované fotografie na stěnách v rohu místnosti a poté se podívej blíže pro změnu na fotografii sportujícího Dicka Winslowa postavenou na knihovně vedle globusu: (obr. fotka Winslowa). Je na ní zapsáno skóre zápasu amerického fotbalu mezi dvěma univerzitními týmy a také rok, kdy se zápas hrál. Možná že se jedná o číselnou kombinaci hledaného trezoru, takže si čísla z fotografie poznamenej: 19, 6 a 33. Odstup od fotografie, otoč se mírně doprava a jdi zpět ke dveřím. Otoč se doprava a jdi k obrazu na zdi, na kterém je namalováno ovoce a džbán. Přibliž se k obrazu a klikni na levou stranu jeho rámu. Obraz se otočí a ty za ním objevíš skrytý trezor, ke kterému se přibliž. Kód jsi našel snadno, ale jeho zadávání už je trochu obtížnější. Správný postup je následující:
- otáčej číselníkem doprava jednou dokola (mineš nulu) a poté se zastav na čísle 19
- otáčej číselníkem doleva jednou dokola (mineš 19) a poté se zastav na čísle 6
- otáčej číselníkem doprava a zastav na čísle 33
- klikni na rukojeť vlevo od číselníku a trezor se otevře.
Pročti Penskyho složku v horní přihrádce trezoru. Jim zjistí, že Pensky se nachází v domově důchodců Sunnyvale. Odlož složku a prohlédni si bezpečnostní průkaz agenta Winslowa ve spodní přihrádce. Poté od trezoru odstup. To bylo jen tak tak! Jim si naštěstí stihl poznamenat vše důležité, vzít si agentův průkaz a zavřít trezor ještě předtím, než se Winslow vrátil od své rozdělané „práce“. Raději tedy odejde a vrátí se do své kanceláře.
 
My office
Prozkoumej ve svém inventáři pozvánku do Raven klubu (Raven room invitation) a Winslowův průkaz (Winslow´s pass). Opusť kancelář a vydej se do Flanninganova nevěstince.
 
Flanningan´s
Vyzpovídej Muhlhavena a po ukončení rozhovoru mu podej ze svého inventáře pozvánku do Raven klubu. Muhlhaven pozvánku sice podepíše, ale zároveň Jima upozorní, že jí bude ještě muset opatřit pečetí rytířského řádu. Opusť nevěstinec a vydej se za Penskym do domova důchodců.
 
Sunnyvale rest home
Promluv si podrobně s Penskym. Z konverzace se dozvíš o drahokamu nazývaném Black Dahlia. Ten kdo tento drahokam najde, získá díky němu nadpřirozenou moc. Jim během rozhovoru zažije další ze svých nočních můr. Pensky mu vysvětlí, že aby přemohl zlé síly které ovládají jeho sny, bude muset nalézt tři talismany. Po skončení rozhovoru si vzpomeň, že už jeden z talismanů máš. Je to vlčí tesák. Dalším z talismanů je havraní brk, který Pensky ukryl ve své kanceláři. Odejdi z domova důchodců a vydej se do své kanceláře.
 
My office
Otoč se doleva a klikni doprostřed police s knihami vpravo od sekretáře. V detailním pohledu klikni na tmavou knihu napravo s názvem The Crusades: A Pictorial History. Po jejím otevřením uvnitř nalezneš hledaný havraní brk (raven´s feather), který si vezmi. Opusť svou kancelář a vydej se do muzea.
 
Museum of Natural History
Helena Jimovi po zavírací době ukáže jeden z exponátů muzea: staré razidlo na pečetě. Problém je v tom, že razidlo bylo používáno pro dvě různé pečetě a jako naschvál není nastavené na tu pečeť, kterou budeš potřebovat na pozvánce do Raven klubu. Otoč se doprava a klikni na pergamen vystavený ve vitríně. Jim zažije další ze svých nočních můr která je tak intenzivní, že se z toho zapotí. Po jejím skončení spatříš pergamen opatřený pěti pečetěmi o různých barvách. Na jednotlivých pečetích jsou zastoupeny dva druhy znaků a jeden z nich se dokonce shoduje se znakem rodu Landulph. Na pečetním razidle tedy budeš muset nastavit přesně tento znak, jenž je zobrazen na fialové a modré pečeti. Odlož pergamen zpět do vitríny a prozkoumej pečetní razidlo hned vedle. Vyndej ho z pouzdra a na rukojeti razidla uvidíš pět kroužků za sebou, kterými se nastavuje znak pečetě rozdělený na čtyři kvadranty. Prvním (nejbližším) kroužkem se nastavuje levý spodní kvadrant, druhým kroužkem se nastavuje pravý spodní kvadrant, třetím kroužkem se nastavuje pravý horní kvadrant a čtvrtým kroužkem se nastavuje levý horní kvadrant. Otočením kroužků 1 až 4 doprava (ve směru hodinových ručiček) se příslušné segmenty zasunou dovnitř do razidla, otočením těchto kroužků doleva (proti směru hodinových ručiček) se příslušné segmenty vysunou zpět ven. Otočením pátého (úplně zadního) kroužku doprava doleva se odpovídajícím směrem otočí všechny segmenty právě zasunuté v rukojeti. Postup nastavení správného znaku na pečetidle je následující: (obr. pečetidlo).
- otoč kroužkem 2 doprava a dovnitř se zasune pravý spodní kvadrant
- otoč kroužkem 5 doprava a zasunuté segmenty se otočí doprava
- otoč kroužkem 1 doprava a dovnitř se zasune levý spodní kvadrant
- otoč kroužkem 5 doprava a zasunuté segmenty se otočí doprava
- otoč kroužkem 4 doprava a dovnitř se zasune levý horní kvadrant
- otoč kroužkem 5 doprava a zasunuté segmenty se otočí doprava
- otoč kroužkem 3 doprava a dovnitř se zasune pravý horní kvadrant
- otoč kroužkem 1 doleva a ven se vysune levý spodní kvadrant
- otoč kroužkem 5 doprava a zasunuté segmenty se otočí doprava
- otoč kroužkem 4 doleva a ven se vysune levý horní kvadrant
- otoč kroužkem 3 doleva a ven se vysune pravý horní kvadrant
- otoč kroužkem 5 doleva a zasunuté segmenty se otočí doleva
- otoč kroužkem 2 doleva a ven se vysune pravý spodní kvadrant
Pokud jsi postupoval správně, je nyní na pečetidle nastavený znak rodu Landulph.
Teď už může Helena konečně vyrobit pečeť na pozvánku a hurá na párty do Raven klubu.
 
CD4
 
Raven room
Na párty je Jim trochu nesvůj, všude kolem jsou totiž samí snobové. Jakmile však najde Von Hesse a chce ho vyzpovídat, objeví se zde agent Winslow a odvede Jima stranou. Promluv si s ním a poté co Winslowa setřeseš, pokus se vejít do dveří s geometrickými obrazci, za nimiž před chvílí zmizel Von Hess. Vyhazovač u dveří Jima samozřejmě nechce pustit dál, takže se do střežené místnosti musí dostat jinak. Otoč se doleva a seber překlopený talíř (dish) položený na stole. Poté jdi rovně k modrým zástěnám. Za nimi se pootoč doprava a spatříš kulatý černý stolek. Když na něj klikneš zjistíš že je to vlastně otočný kontejner pro nerušené doplňování zásob alkoholu do střežené místnosti. Otoč se doprava a spatříš tác se sklenicemi položený na vozíku. Vyndej z inventáře talíř a Jim ho položí do otočného kontejneru. Nyní klikni na tác se sklenicemi, Jim ho umístí na překlopený talíř a pak kontejnerem otočí. Touto lstí Jim sice narušil průběh párty, ale hlavně že dosáhl svého cíle. Poté co se ocitneš potmě a sám v privátní místnosti, prozkoumej jí s pomocí rozsvícené baterky. Popojdi dopředu a prozkoumej třeba astrologický obraz na zdi vpravo od krbu. Odstup od obrazu, otoč se mírně doleva a prozkoumej obraz s diagramem znázorňujícím význam jednotlivých run na zdi vlevo od krbu. Odstup od obrazu, otoč se a prozkoumej ještě oba obrazy s napsanými větami na protější stěně místnosti. Na obrazu vpravo si všimni druhé věty shora: The old order shall be restored (Starý řád bude obnoven). Obejdi zleva velký kulatý stůl uprostřed místnosti (dostaneš se tak zpět na místo odkud jsi přišel) a poté se otoč doprava tak, abys stál čelem ke kulatému stolu. Podívej se nad stůl a spatříš nad ním šňůru s vypínačem, takže rozsviť světlo. Po obvodě stolu nyní vidíš dvanáct schránek označených runami. Nad každou z nich je nakreslen erb. (Pro lepší prohlédnutí všech erbů můžeš použít šipky do stran u hrany stolu, kdy popojdeš okolo vždy o 90 stupňů). Všechny schránky kromě té před tebou jdou otevřít. Tvým úkolem je otevřít ostatní schránky v určitém pořadí tak, aby se nakonec otevřela i ta před tebou. Jak ale zjistit správnou posloupnost? Nakresli si na papír schéma stolu se schránkami a očísluj si jednotlivé schránky takto: té před tebou (která nejde otevřít) dej číslo 1, té nalevo od ní číslo 2 a poté dalším ve směru hodinových ručiček dej postupně čísla 3 až 12. Teď si postupně zmapuj všechny schránky které jdou otevřít. Na každé z nich je vždy přes sebe nakreslena dvojice run. Světlá runa (old order) je nahrazena tmavou runou (new order). Uvnitř každé schránky je nápis, který však není pro zjištění posloupnosti důležitý. Všechny dvojice run si poznamenej do svého schématu k jednotlivým očíslovaným schránkám. Po zmapování všech schránek klikni na pozlacený střed stolu. Je na něm nakreslena hvězdice a po obvodě napsána tato věta: Each gift to him is now devoted (Každý z darů mu byl věnován). Když si v inventáři prohlédneš překlad pergamenů od Heleny tak zjistíš, že ta samá věta je napsána na prvním listu na řádce (22). Podívej se tedy ještě na odpovídající list a řádku v pergamenech, kde najdeš hledanou posloupnost dvojic run psanou za sebou. Kýžená posloupnost otevírání schránek je tedy tato: 6, 8, 11, 12, 9, 4, 5, 7, 2, 3, 10. Po otevření poslední schránky se automaticky otevře i ta co byla zamčená a Jim uvnitř najde knihu s runami. Než si jí však stačí vzít, přichází další noční můra.
 
Druhý den ráno
 
Jim jde za Penskym, ale v domově důchodců se tváří, jako že tam nikdo takový nikdy nebyl. Zase noční můra, je to čím dál častější.
 
2. prosince 1941
 
Následující den nalezne Jim na stole ve své kanceláři dopis od ženy jménem Cassandra Rollins. Píše mu, aby jí přišel navštívit. Pensky jí požádal aby Jimovi pomohla, jelikož se ocitl ve velkém nebezpečí. Odlož dopis (Upozornění pro českou verzi hry: po odložení dopisu celá obrazovka zčerná, dopis ani lišta inventáře není zobrazená a kurzor také není vidět –
 stiskni tedy alt+I nebo klikni kamkoliv na černou obrazovku.) a Jim se odebere na návštěvu k paní Rollins.
 
Psychic Cassie´s
Promluv si s Cassie a až se tě zeptá, zda chceš uvést do stavu hypnózy, odpověz ano. Jim v hypnóze dojde k jakési magické bráně, která je střežená démonem. Nyní stojíš čelem ke vchodu do imaginárního prostoru, ze kterého se ozývají různé hlasy. Zatím tam ale nevstupuj a raději si pomocí Alt+S ulož hru (pomocí Esc se totiž nedostaneš do menu hry, ale pouze opustíš stav hypnózy). Otoč se, popojdi blíže k bráně a všimni si, že na pilířích po její levé a pravé straně jsou symboly, které se dají mezi sebou různě přemisťovat. Abys však mohl bránou projít, musíš rozmístit všechny symboly do správného pořadí. Jako nápověda by ti měl posloužit imaginární prostor za tebou odkud se ozývají hlasy a do kterého už nyní můžeš vstoupit. Až tak učiníš, ocitneš se postupně v prostorech připomínajících svými rekvizitami kancelář detektiva Meryla, Finsterovu kancelář, Sullivanovu kancelář a kancelář Jima Pearsona. Pokud se v každém z prostorů vhodně pootočíš, uslyšíš zřetelněji jeden z hlasů říkající celou větu, která ti poslouží jako nápověda pro rozmístění symbolů na pilířích brány. Pokud se v imaginárních prostorech ztratíš, stačí stisknout Alt+R a načíst si naposledy uloženou pozici před bránou. Nápovědy z jednotlivých místností imaginárního prostoru jsou následující (v závorce je uveden překlad a co z tvrzení vyplívá):
Merylova kancelář 
The crown and the bird sit on his right and left. (Koruna a pták sedí po své pravici a levici. = Koruna je na levém pilíři a pták je na stejné úrovni na pravém pilíři.)
The sun loves the bird, but only when she's alone. (Slunce má rádo ptáka, ale pouze když je sám. = Pták je na konci pilíře a slunce je hned nad nebo pod ním.)
When the bird is away from the sun, she's with the moon. (Když je pták daleko od slunce, je blízko měsíce. = Jeden pták je přímo nad nebo pod sluncem, druhý pták je přímo nad nebo pod měsícem.)
The fish are creatures of the moon, though she avoids their company. (Ryby jsou stvořením měsíce, ačkoliv se obávají jeho společnosti. = Obě ryby jsou na stejném pilíři jako měsíc, ale ani jedna není přímo nad nebo pod ním.)
Finsterova kancelář
The bird and the fish are the base of all. (Pták a ryba jsou základem všeho. = Pták a ryba jsou na levém nebo pravém pilíři úplně dole.)
The keys are creatures of the sun. (Klíče jsou stvořením slunce. = Oba klíče jsou na stejném pilíři jako slunce.)
The serpent rises after the sun, and sets after the moon. (Had vstává po východu slunce a uléhá poté co vyjde měsíc. = Jeden had je na pilíři na kterém je i slunce, druhý had je na pilíři na kterém je i měsíc.)
The serpent will chase the comet's tail, if not chased itself by the star. (Had bude pronásledovat ocas komety, pokud ona sama nebude pronásledována hvězdou. = Buď had nebo hvězda je přímo nad kometou.)
Jimova kancelář
The comet is seen after the moon has risen. (Kometa je vidět poté co vyšel měsíc. = Kometa je na stejném pilíři jako měsíc a je na nějaké úrovni pod ním.)  
The key follows the shield when the moon is far away. (Klíč následuje štít pokud je měsíc daleko. = Klíč je přímo nad štítem a je to na pilíři, na kterém není měsíc.)
By day the shield surrounds itself with the sun and the key, by night he prefers the moon and the fish. (Ve dne je štít obklopen sluncem a klíčem, v noci dává přednost měsíci a rybě. = Na pilíři se sluncem je přímo nad nebo pod štítem slunce a klíč, na pilíři s měsícem je přímo nad nebo pod štítem měsíc a ryba.)
No twin can stand its sibling. (Žádné dvojče nemůže stát u svého sourozence. = Žádná z dvojic stejných symbolů není přímo nad sebou.)
Sullivanova kancelář
If west is the right and east is the left, you know on which side the sun will rise and on which the moon will set. (Pokud je západ napravo a východ nalevo tak víš, na jaké straně vychází slunce a na jaké vychází měsíc. = Slunce je na levém pilíři, měsíc je na pravém pilíři.)
A lonely fish loves the crown, though a lonely crown prefers the key. (Osamělá ryba má ráda korunu, ačkoliv osamělá koruna dává přednost klíči. = Ryba je na konci pilíře a přímo nad nebo pod ní je koruna, druhá koruna je umístěna také na konci pilíře a přímo nad nebo pod ní je klíč.)
The star follows the key. (Hvězda následuje klíč. = Hvězda je přímo nad klíčem.)
 
Z jednotlivých tvrzení poskládaných dohromady vyplývá přesné rozmístění všech symbolů na obou pilířích. Přistup tedy k bráně a seřaď jednotlivé symboly shora dolů následovně: (obr. znaky na bráně).
 
levý pilíř – koruna, klíč, had, hvězda, klíč, štít, slunce, pták
pravý pilíř – pták, měsíc, štít, ryba, had, kometa, koruna, ryba
 
Po otevření brány se Jim ocitne pro změnu v imaginárním vesmíru. Vidíš zde před sebou jakési makety planet (skleněné koule) označené astrologickými symboly, neznáš ale pořadí planet (symbolů) abys mohl projít dál. Stiskni tedy Esc a probudíš se z hypnózy. Promluv si s Cassie znovu a zeptej se jí na planety (crystal spheres), které jsi viděl v hypnóze. Cassandra půjčí Jimovi k nahlédnutí astrologickou knihu. Na její druhé dvojstraně je vlevo zajímavá převodní tabulka: (obr. astrologická kniha). Poznamenej si z ní, jaká čísla a symboly jsou přiřazeny k jednotlivým planetám sluneční soustavy. Poté vrať knihu Cassandře a stiskni Esc pro ukončení rozhovoru. Otoč se doleva, opusť místnost a vydej se za Sullivanem.
 
Sullivan´s office
Promluv si se Sullivanem. Jim mu sdělí, že vidí souvislost mezi případem na kterém pracuje s případem torso killera, na kterém pracuje detektiv Merylo. Po skončení rozhovoru se vydej za Merylem.
 
Merylo´s office
Vyžádej si od detektiva evidenci případu (evidence of torso case). Prohlédni si popořadě všechny položky ze seznamu důkazů (začni u první) a poznamenej si čísla ze všech novinových útržků potřísněných krví (položky 3, 5, 7, 9, 11, 14 a16). Měl bys postupně nalézt tato čísla: 15, 65, 260, 175, 111, 369 a 34. Všimni si také, že položku 19 ze seznamu důkazů zabavila FBI, takže číslo z posledního novinového útržku zatím neznáš. Dále se Meryla ještě zeptej na Von Hesse a na jeho medailon. Dostaneš od něj pozvánku do Raven klubu, kterou Merylo zabavil Von Hessovi při jeho zatčení. Ukonči rozhovor, opusť kancelář a vydej se opět za Cassandrou.
 
Psychic Cassie´s
Než se necháš znovu zhypnotizovat, porovnej čísla nalezená na novinových útržcích s čísly odpovídajícím planetám z astrologické knihy. Dostaneš tak následující pořadí planet: Saturn, Mars, Merkur, Venuše, Slunce, Měsíc, Jupiter a Země. Pro poslední planetu jsi sice číslo v evidenci důkazů nenalezl, jelikož poslední novinový útržek byl zabaven FBI, dá se ale předpokládat, že na něm bude číslo 4, kterému odpovídá planeta Země (jediná planeta z astrologické knihy, která ještě v seznamu chyběla). Zjištěnému pořadí planet odpovídá i posloupnost jejich symbolů z astrologické knihy, takže si je všechny za sebou poznamenej. V hypnóze pak postupně projdi planetami v přesném pořadí podle seznamu. Nakonec klikni na planetu bez symbolu a nastane exploze sluneční soustavy, po které se Jim ocitne v sále se sloupy a bazénky. Popojdi dopředu a podívej se dolů do bazénku před sebou. Na jeho okraji je položeno sedm barevných kamínků s různými symboly. Když hodíš do vody některý z kamínků, promítne se na vodní hladině událost, kterou prožil buď Jim nebo jiné osoby. Všimni si hlavně události, kdy mladý muž něco ukrývá u podlahy ve svém pokoji. Až si vše promítneš, odstup od bazénku a stiskni Esc pro návrat do reálu. Zeptej se Cassie na bazének s kamínky a také jí řekni, že jsi v bazénku viděl i sám sebe. Opusť místnost a jdi za Winslowem.
 
FBI office
Promluv si s Winslowem. Dozvíš se že našel Von Hessův medailon, ale nechce ho Jimovi dát. Dále se dozvíš, že FBI konečně začala pracovat na případu torso killer, který převzala od detektiva Meryla. Vydej se tedy za detektivem Merylem.
 
Detektive Merylo´s office
Zeptej se Meryla, zda už Winslow vrátil do evidence zabavenou položku, která tam předtím chyběla. Nyní už můžeš položku 19 konečně prozkoumat a ověříš si tak, že na novinovém útržku je opravdu číslo 4. Poté si ještě jednou projdi položku číslo 1 a na zadní straně dokumentu klikni na zakroužkovaný text nahoře, zjistíš tak adresu bytu první torso killerovy oběti. Pokud chceš, prozkoumej ještě fotografii v položce 4 nebo 13, zpřístupní se tak lokalita Kingsbury run sewers. Poté evidenci odlož, opusť kancelář a vydej se na zjištěnou adresu první oběti.
 
Santini´s house
Promluv si s paní Santini o možném motivu vraždy jejího syna Angela. Po skončení rozhovoru na ní zkus promluvit ještě jednou a ona z místnosti odejde. Prozkoumej místnost a všimni si, že na všech oknech jsou vytažené rolety. Jdou sice stáhnout (přidržením a tahem kurzorem myši směrem dolů), ale poté se rolety okamžitě vysunou opět nahoru. Pokud chceš, můžeš se zde ještě podívat na plakáty na zdech, na psací stůl a noční stolek, u kterých lze otevřít i šuplíky a také si můžeš vyzkoušet zahrát stolní hru na komodě u dveří. Nyní se vrať zpět ke dveřím. Pokud se chceš pobavit, podrž klávesu Shift a zkus místnost opustit. Po skončení trochu přehnaného výstupu paní Santini zhasni světlo vypínačem vpravo od dveří. Otoč se, popojdi k oknu vpravo od postele a stáhni roletu na okně úplně dolů. Jim na její zadní straně najde fotografii (Santini photo). Je na ní zobrazen Angelo spolu s Louisem, jak stojí v privátní místnosti Raven klubu před astrologickým obrazem. Otoč se ke dveřím a opět rozsviť světlo (vypínač je špatně vidět). Poté se otoč zpět do místnosti a popojdi do rohu mezi postelí a psacím stolem. Nyní si vzpomeň na jednu z událostí, kterou jsi viděl v hypnóze po vhození jednoho z barevných kamínků do bazénku. Ano je to tahle místnost, ve které Angelo cosi ukrýval u podlahy. Klikni tedy na dřevěné obložení u podlahy a Jim za ním objeví Angelovu tajnou skrýš. Vezmi si z ní dopis (Santini´s paper) a dále obálku s nakreslenými runami (Jim si runy automaticky zaznamená do zápisníku). Jim obálku otevře a najde v ní dopis od Penskyho (Pensky letter) a peníze, které ještě před odchodem z bytu vrátí paní Santini. Poté co Jim opustí byt první oběti, vydej se do Kingsburgských stok.
 
dokončení návodu

 

 

Náhledy fotografií ze složky Black Dahlia(2)

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář