Jdi na obsah Jdi na menu
 

BLACK DAHLIA
 
8.1.2007 Autor návodu: Karel Frey
24.9.2013 Revize návodu: Karel Frey
 
Dokončení  návodu(předchozí část zde)
 
CD5
 
6. prosinec 1941
 
Kingsbury run sewers
U vchodu do stok Jim naživo zahlédne torso killera. Ten se při otevírání mříží poraní a poté unikne do labyrintu chodeb. Jim ho tedy začne pronásledovat a je na tobě, aby ve stokách nezabloudil. V pravé dolní části obrazovky je zobrazen kompas, pomocí kterého se můžeš rychle zorientovat, kterým směrem právě jdeš. Pokud chceš dojít rovnou k cíli a nechceš prozkoumávat všechny slepé uličky (v jedné z nich je ventilátor který můžeš zapnout, v další tři páky kterými můžeš otevřít vodní vpusti, v ostatních jsou pouze zamčené mříže), vydej se následující trasou: jednou N (sever), čtyřikrát E (východ) a pětkrát N (sever). Otoč se doprava a uvidíš potrubí s tlakoměry a ovládacími koly, na kterých torso killer zanechal svou krvavou stopu. Zkus si postupně zatočit všemi koly (oběma směry) abys zjistil, jak každé z kol ovlivňuje hodnoty tlaku na jednotlivých tlakoměrech. Zjistíš také, že tlakoměr úplně dole ukazuje stále stejnou hodnotu tlaku a to 30 PSI. Tvým úkolem je tedy nastavit pomocí čtyř ovládacích kol na všech ostatních tlakoměrech také hodnotu tlaku 30 PSI. Když si označíš tlakoměry zleva doprava písmeny A až D a ovládací kola čísly 1 až 4, je postup nastavování tlaků následující: (obr. tlakoměry).
- otoč kolem 3 doprava a nastav na tlakoměru B hodnotu 30 PSI.
- otoč kolem 2 doleva a nastav na tlakoměru D hodnotu 40 PSI (maximum).
- otoč kolem 4 doprava a nastav na tlakoměru A hodnotu 32 PSI (30 + 1 dílek) a současně na  tlakoměru D hodnotu 24 PSI (20 + 2 dílky).
- otoč kolem 2 doleva a nastav postupně na tlakoměru  A a D hodnotu 30 PSI.
- otoč kolem 1 doleva a nastav na tlakoměru C hodnotu 30 PSI.
Pokud jsou nyní všechny tlakoměry nastaveny na požadovanou hodnotu 30 PSI, otevře se tajný průchod ve zdi a Jim vstoupí dovnitř. Klikni na symboly run v kruhu na dveřích a Jim si je poznamená. Poté ještě klikni na otvor ve tvaru kříže uprostřed dveří. Jim zjistí, že má podobný tvar jako kříž na medailonu Von Hesse. Opusť stoky a vydej se za Winslowem.
 
FBI office
Zeptej se Winslowa na Von Hessův medailon. Po menší výměně názorů se Jim s Winslowem spolu vydají do stok ke dveřím s runami. Klikni na otvor ve tvaru kříže uprostřed dveří a Winslow Jimovi půjčí medailon, aby je otevřel. Po vstoupení do tajemné místnosti se Winslow zalekne hlav na sloupech, z jejichž úst chvíli proudí červeně zbarvená voda a zbaběle uteče. Klikni na dveře před sebou. Je na nich zámek se šesti závorami, které se ovládají pomocí osmi posuvných páček. Abys dveře otevřel, musíš posunout v určitém pořadí některé z ovládacích páček. Jde o to nastavit rysky na všech závorách do středové polohy. Nejprve si tedy vyzkoušej která páčka ovládá jaké závory, poté od zámku odstup a pusť se do odemykání od začátku. Řešení je následující: Označ si páčky čísly 1 až 8, kde číslo 1 má levá horní páčka, číslo 2 má pravá horní páčka a další páčky mají ve směru hodinových ručiček čísla 3 až 8: (obr. zámek ve stokách). Zatáhni za ovládací páčky označené čísly 1, 5, 7, 2 a dveře se otevřou. Po vstoupení do další místnosti klikni na další dveře před sebou. Tudy už cesta dál nevede. Slyšíš ale slabě nějaké hlasy. Otoč se tedy doleva a podívej se nahoru. Vidíš tam římsu malého větracího okénka. Vyšplhej na římsu a Jim se nestačí divit. Je přímo u privátní místnosti Raven klubu, kde právě proběhlo setkání členů Brotherhoodu. Jim spatří také torso killera jak odkládá svůj plášť do skříně. Spatří i jeho dračí talisman, který musí za každou cenu získat. Pro uzamčení skříně použil torso killer svícen. Teď už tedy víš jak na to, takže opusť stoky a hurá do Raven klubu.
 
Raven room
Jim se v noci vloupe do Raven klubu. Otoč se doleva a přistup blíž ke dveřím do privátní místnosti. Všimni si, že na dveřích je celkem šest geometrických znaků, které se dají stisknout. Abys dveře otevřel, musíš znaky stisknout v určitém pořadí. Ale v jakém? Odstup od dveří, podívej se do inventáře na pozvánku do Raven klubu, jsou na ní v několika kruzích nakreslené stejné geometrické znaky jako jsou na dveřích privátní místnosti. Když pozvánku otočíš, uvidíš opět ty samé znaky v několika kruzích. Všimni si, že v některých z kruhů na obou stranách pozvánky je několik ze znaků zvýrazněno žlutým obrysem. Tvým úkolem je tedy složit poznámku tak, abys získal obrázek pouze s jedním kruhem, ve kterém budou všechny geometrické znaky zvýrazněné. Pozvánka je naznačenými ohybovými hranami rozdělená celkem na 16 čtverců (a 32 trojúhelníků) a lze jí (kliknutím na příslušnou hranu) přeložit vodorovně, svisle nebo diagonálně. Každé přehnutí lze samozřejmě vrátit zpět kliknutím na příslušnou hranu na okraji pozvánky. Pokud je pozvánka otočená na určitou stranu (černou nebo bílou), otáčí se vždy menší přehýbaný celek, a to směrem dopředu. Jeden z možných postupů složení pozvánky je následující: (obr. pozvánka 1, pozvánka 2, pozvánka 3, pozvánka 4, pozvánka 5, pozvánka 6, pozvánka 7, pozvánka 8, pozvánka 9, pozvánka 10).
- otoč pozvánku tak abys viděl její černou stranu a text uprostřed byl v normální poloze
- přelož svisle sloupec (čtyř čtverců) nalevo
- přelož diagonálně jeden čtverec úplně vpravo nahoře
- otoč pozvánku tak abys viděl její bílou stranu a text uprostřed byl v normální poloze
- přelož pozvánku podle diagonály vedoucí z pravého horního rohu směrem vlevo dolů
- přelož svisle sloupec (jednoho čtverce a jednoho trojúhelníku) nalevo
- otoč pozvánku tak abys viděl její černou stranu a text uprostřed byl v normální poloze
- přelož pozvánku podle diagonály vedoucí z pravého dolního rohu směrem vlevo nahoru
- přelož vodorovně pravý spodní (černý) trojúhelník
- přelož diagonálně pravý spodní (černý) trojúhelník
- přelož diagonálně horní dva trojúhelníky
Správně složená pozvánka vypadá následovně: (obr. pozvánka 11). Po správném složení pozvánky získáš obrázek kruhu, ve kterém jsou žlutě zvýrazněné všechny geometrické znaky. Před červeným znakem je na okraji kruhu zobáček, tento znak je tedy první, ostatní znaky za ním následují ve směru hodinových ručiček. Zakresli si tedy všechny geometrické znaky ve správném pořadí (nezapomeň že spodní část znaku je vždy nejblíže ke středu kruhu). Poté opět přistup ke dveřím privátní místnosti a stiskni jednotlivé geometrické znaky v následujícím pořadí: (obr. dveře raven roomu).
- červený kosočtverec
- čtyřúhelník nahoře uprostřed
- trojúhelník nalevo
- čtyřúhelník nahoře napravo
- čtyřúhelník nahoře nalevo
- trojúhelník napravo
- trojúhelník nalevo
- trojúhelník napravo
Po úspěšném otevření dveří jdi ke skříni na protější straně místnosti (do které můžeš nahlédnout skrz prosklené dveře) a podívej se blíž na nízkou skříňku se svícny vpravo od skříně. Vezmi do ruky levý svícen. V detailním pohledu je patrné, že svícen má zespodu celkem pět výsuvných segmentů, které jsou ovládány čtyřmi otočnými částmi těla svícnu. Každý ze segmentů lze z těla svícnu vysunout o jednu nebo o dvě polohy (maximum). Tvým úkolem je vysunout do maximální polohy tři z pěti segmentů tak, aby pasovaly do zámku skříně (zámek je vidět v pozadí). Řešení je následující: Označ si otočné části svícnu 1 až 4, kdy část 1 je nejdále a část 4 nejblíže: (obr. svícen).
- otoč částí 3 dvakrát doprava
- otoč částí 4 dvakrát doleva (šipka směrem dolů)
- otoč částí 2 dvakrát doprava.
Po otevření skříně si vezmi zelený talisman, který zde visí spolu s pláštěm. Je to torso killerův dračí dráp. Odejdi z Raven klubu a vydej se za Cassandrou.
 
Physic Cassie
(Upozornění pro českou verzi hry: černá obrazovka, po kliknutí lze zvolit otázku a pak už se obraz objeví.) Požádej Cassie o hypnózu. V hypnóze jdi dopředu k bazénku a podívej se dolů na jeho okraj, kde přibyl další kamínek se symbolem talismanu torso killera (druhý zleva). Hoď kamínek do bazénku a sleduj co se zobrazí. Vidíš torso killera jak v místnosti Raven klubu zatáhne za jednu z knih v knihovně a pak odchází tajnou chodbou do podzemí. Zde ho však kdosi zavraždí. Jim se probudí z hypnózy a vydává se urychleně společně s detektivem Merylem do Raven klubu. V privátní místnosti se otoč doprava, popojdi směrem k obrazu s planetami a otoč se opět doprava směrem ke knihovně. Pootoč se mírně doprava a klikni na knihu v prostřední polici knihovny, která je uložená úplně napravo. Na protější straně místnosti se otočí skříň a odkryje se tak tajná chodba do podzemí. Poté co Jim s Merylem vstoupí do tajné místnosti, objeví zde neskutečná jatka. K Jimově překvapení však na stole leží rozporcovaný samotný torso killer. Po chvilce přijdou agenti FBI v čele s Winslowem a samozřejmě si chtějí připsat zásluhy za objevení torso killera. Události však nabírají nečekaný směr. Prezident v rozhlase oznámil, že byl napaden Pearl Harbor a USA vstupují do války.
 
CD6
 
20. duben 1941
 
Uplynulo několik let. Píše se rok 1945 a Jim Pearson je nyní důstojníkem OSS. Nachází se v dole, kde nacisté ukryli svou válečnou kořist. Je doveden k zakódovaným dveřím, které má jako specialista v tomto oboru za úkol otevřít. Podívej se na malbu nad dveřmi. Je na ní vyobrazen muž znázorňující Odina a okolo něj lidé, kteří se dívají směrem nahoru. Podívej se blíže na dveře. Je na nich kruhové tlačítko s obrázkem slunce a okolo něj sedm planet, kterými lze pohybovat po kruhových drahách. Každá z planet má světlou a tmavou polovinu. Tvým úkolem je nastavit polohu jednotlivých planet okolo slunce tak, aby všechny planety směřovaly svojí světlou polovinou nahoru. Všimni si, že dvě z planet jsou již správně natočeny. Vyzkoušej si nejprve jak posun s jednotlivými planetami ovlivňuje i polohu ostatních planet. Planeta A posouvá i planety B, C, D, a G, planeta B posouvá i planetu F, planeta C posouvá i planetu A, planeta D posouvá i planetu G, planeta E posouvá i planetu G, planeta F posouvá i planetu D, planeta G posouvá i planetu B. Odstup od dveří a poté k nim znovu přistup, aby se planety opět nastavily do výchozích poloh. Jedno z možných řešení je následující: Označ si planety A až G od nejvzdálenější planety od slunce k nejbližší planetě ke slunci.
- posuň planetu A na sever (mírně doleva), aby byly planety A, C a D správně natočeny
- posuň planetu D na severovýchod, aby byly planety A, C a G správně natočeny
- posuň planetu F na jih, aby byly planety A, C, D a G správně natočeny
- posuň planetu B mezi východ a severovýchod, aby byly všechny planety mimo E správně natočeny
- posuň planetu E na severozápad, aby byly všechny planety správně natočeny
Výsledné rozmístění planet vypadá přibližně takto (poloha planet nemusí být přesná, důležité je, že jsou správně natočeny): (obr. dveře s planetami). Až budou všechny planety natočené svojí světlou polovinou směrem nahoru, stiskni tlačítko se sluncem uprostřed a dveře se otevřou. Jim vstoupí do místnosti s dalšími třemi trezory. Každý z trezorů je třeba otevřít, protože v jednom z nich by mohl být ukryt drahokam Black Dahlia. Otoč se nalevo a jdi k prvnímu trezoru. Na jeho zámku je po obvodě celkem osm závor, které se ovládají pomocí táhla uprostřed. Táhlo lze posouvat vodorovnými a svislými dráhami okolo čtyř čtverců uprostřed zámku. Tvým úkolem je tedy posouvat táhlo v určitém sledu tak, aby se odemklo všech osm závor po obvodu. Jedno z možných řešení je následující: Označ si jednotlivé uzly (průsečíky drah) zleva doprava a shora dolů písmeny A až I: (obr. trezor 1). Jednotlivé tahy jsou následující: E, D, A, B, E (odemknou se obě závory nahoře), B, C, B, A (odemkne se horní závora napravo), D, E (odemkne se horní závora nalevo), D, G, H (odemkne se dolní závora nalevo), I, F (odemkne se pravá závora dole), E, D (odemkne se dolní závora napravo), G, H, E (odemkne se levá závora dole). Trezor se otevře, ale je v něm pouze prázdná schránka. Otoč se napravo a jdi ke druhému trezoru. Je na něm pověšeno osm různých klíčů, které pasují do osmi zámků. Tvým úkolem je zasunout všechny klíče do správných zámků a otočit jimi. Jediný problém je v tom, že některé klíče pasují i do několika různých zámků. Řešení je následující: Označ si klíče zleva doprava písmeny A až H. Označ si zámky zleva doprava a shora dolů čísly 1 až 8: (obr. trezor 2). Zasuň klíče do následujících zámků: A-3, B-6, C-4, D-1, E-8, F-5, G-7 a H-2. Nyní ještě otoč všemi klíči doprava. Trezor se sice otevře, ale schránka uvnitř je opět prázdná. Otoč se doprava a jdi k poslednímu trezoru. Je na něm celkem sedm pákových přepínačů, výsuvné táhlo se zobáčkem, ozubené půlkolo a červené tlačítko. Tvým úkolem je přepnout dolů páky pouze některých přepínačů tak, aby se táhlo se zobáčkem (po stisku červeného tlačítka) vysunulo co nejvíce dolů a mohlo tak otočit ozubeným kolem. Řešení je následující: Označ si přepínače zleva doprava čísly 1 až 7: (obr. trezor 3). Přepni dolů páky přepínačů 1, 4, 6 a 7 a tím výsuvné táhlo nastavíš na maximální zdvih. Nyní osmkrát po sobě stiskni červené tlačítko a zobáček výsuvného táhla pootočí ozubené půlkolo až do koncové polohy. Trezor se otevře a ty konečně spatříš drahokam Black Dahlia, který si vezmi. Jeho krásou se však Jim nekochá dlouho.
 
Říjen 1946
 
Píše se rok 1946, je po válce a Jim Pearson pátrá po válečných zločincích. Shodou náhodných okolností se právě nachází ve sklepě jednoho opatství na Rakousko-Švýcarské hranici. Je zde sice úplná tma, ale Jim má u sebe naštěstí alespoň baterku. Otoč se doleva a popojdi na schody před sebou. Zastavíš se přede dveřmi. Klikni na malý tmavý čtverec na dveřích a spatříš klíčovou dírkou dva hlídkující ozbrojené muže. Tudy tedy cesta nevede. Otoč se a posviť si baterkou podél zdi nalevo až do protějšího rohu místnosti. Jim tam něco spatří a okomentuje to (Hmm, what´s that over there?). Otoč se mírně doprava a dojdi pro změnu až do úhlopříčného rohu místnosti. Je tam ve výklenku studna. Podívej se na hák s kruhem visící nad studnou. Když na něj klikneš tak zjistíš, že na něj Jim nedosáhne. Otoč se doleva a jdi do míst kde Jim předtím něco zahlédl (pokud sis tam předtím ze schodů neposvítil, nebude místo přístupné). Podívej se blíže na naviják před sebou. V detailním pohledu vidíš pod navijákem dvě páky. Ty slouží k ovládání polohy západky nalevo a spodního ozubeného kola napravo. Přehoď levou páku dolů a pravou páku nahoru. Uvolníš tak západku i ozubené kolo, naviják se roztočí a hák nad studnou sjede díky své váze blíž k zemi. Nyní přehoď pravou páku opět dolů, abys vrátil ozubená kola zpět do záběru a ulož si hru! Vrať se ke studni a klikni na hák visící nyní dole u jejího okraje. Jim sice upustí baterku, ale i přesto se začne se zapalovačem v ruce pomalu slaňovat dolů na dno studny. Pokud jsi však před tím nedal ozubená kola navijáku zpět do záběru, Jimova cesta na dno studny bude velmi rychlá a skončí jeho smrtí.
 
CD5
 
Po dosažení pevné půdy pod nohama Jim naštěstí najde a zapálí pochodeň, která se mu nyní bude velice hodit. Ocitl se totiž před labyrintem podzemních chodeb a je na tobě, aby v nich nezůstal navěky. V pravé dolní části obrazovky je opět pro lepší orientaci zobrazen kompas. Nejkratší trasy kudy je třeba labyrintem projít jsou opět uvedeny pomocí zkratek světových stran na kompasu (N – sever, E – východ, S – jih, W – západ). Pro jistotu si nyní ulož hru a poté si jí také průběžně ukládej, kdybys náhodou zabloudil. Vydej se následujícími směry: N, NE, NE, N, NE, NE, NW, NW, SW, W, W. Dorazíš do centrální haly podzemního komplexu. Stojíš uprostřed mezi čtyřmi masivními nosnými sloupy. Před tebou, nalevo a za tebou jsou vždy dvě chodby vedoucí zpět do labyrintu. Jednou z chodeb za tebou jsi přišel (entered here). Když se otočíš napravo uvidíš oltář a okolo něj čtyři okrasné sloupy. Když přistoupíš blíže k oltáři, můžeš se podívat na každý z okrasných sloupů. Uprostřed všech sloupů jsou otočné kruhy s runami. Každý ze sloupů znázorňuje jeden ze čtyř nejvyšších řádů v Brotherhood of Thule: Herald, Scribe, Sergeant at Arms a Landulph. Tvým úkolem je najít nápovědu pro nastavení run na jednotlivých sloupech. Odstup od sloupů a otoč se zády k oltáři. Pokud nevíš kterou z šesti chodeb se vydat, zkus to na způsob rulety. Začni se otáčet a roztoč se jak nejrychleji to jde (kurzor umísti a drž co nejvíce do strany) a směrem na kterou chodbu se zastavíš, tou se vydáš. To se ale Jimovi zamotala hlava co? Takže konec legrace. (Pokud si to chceš zkusit znovu, funguje to kdykoli v průběhu celé hry). Vstup do chodby kterou jsi přišel (pokud už nevíš která to je, je označená entered here) a jdi následujícími směry: E, NE, E, N. Přistup blíž k oltáři, otevři bednu vpravo dole a vezmi si z ní oválný artefakt. Odstup od oltáře, otoč se a pokračuj následujícími směry: S, NW, NW, NW, W. Vstoupíš do Heraldovy hrobky. Přistup k sarkofágu, klikni na jeho zámek a použij na něj nalezený oválný artefakt. Po otevření sarkofágu klikni na runy zobrazené na jeho víku a Jim si je poznamená do zápisníku. Ještě než odejdeš, můžeš prozkoumat Heraldovy spolunocležníky ve výklencích a pohřební předměty okolo sarkofágu. Poté vstup zpět do chodeb labyrintu a vrať se do centrální haly následujícími směry: SE, SE, SW, W, W. Ani se neotáčej napravo na oltář a vstup rovnou do levé chodby před tebou. Pokračuj následujícími směry SW, S, SE, SE, S, SE, S, S, SW. Vstoupíš do Scribeovy hrobky. Otoč se nalevo a přistup k otevřenému sarkofágu. Podívej se dovnitř a vezmi si z otevřeného pytlíku vedle lebky čtvercové kamínky (stone pieces). Odstup od sarkofágu, otoč se a popojdi k sošce s umyvadlem naproti. Nyní vysyp kamínky z inventáře do vody v umyvadle. Tvým úkolem je složit kamínky k sobě tak, aby jsi sestavil čtyři runy vedle sebe a Jim si je tak mohl poznamenat do svého zápisníku. Správně složené kamínky vypadají následovně: (obr. kamínky v umyvadle). Otoč se doprava, vstup zpět do chodeb labyrintu a pokračuj směry: NE, N, NW, NW, NW, NW, NW, NW, SW, SW, W, NW, W, SW (neboli pořád rovně a na všech odbočkách doleva). Vstoupíš do hrobky Sergeant at Arms. Přistup k sarkofágu a podívej se nahoru na jeho víko. Je na něm zámek s celkem čtyřmi západkami v rozích. Mezi levými a pravými západkami je mozaika s posuvnými čtvercovými a obdélníkovými kameny. Tvým úkolem je přesunout kameny mozaiky tak, aby se uvolnily všechny čtyři západky zámku. Jedno z možných řešení je následující: Označ si řádky mozaiky písmeny A až F a sloupce mozaiky čísly 1 až 8: (obr. mozaika výchozí stav). Táhni postupně těmito kameny na aktuálně volná místa mozaiky: B2, B3, B5, C6, D6, E7-doleva, D7, C7, A7, B7-doprava, B6, B7-nahoru, C6, B6-doprava, B4, C4, C3, C4-nahoru, C1-jednou doprava, D1 nahoru, D4, D2-doprava, E2, D2-doleva, D3, E3, F3, E5, E4-nahoru, D4-nahoru, E6, E5-doleva, F2, F1 (první západka je uvolněná), F6, F8 (druhá západka je uvolněná), D5, C5, B5, A5, A7, A8 (třetí západka je uvolněná), A4, A2, A1 (čtvrtá západka je uvolněná). Takto by měla mozaika vypadat před posledním tahem (před uvolněním poslední západky): (obr. mozaika poslední tah). Po otevření sarkofágu klikni na meč a Jim si z něj opíše runy. Odstup od sarkofágu a pokud chceš, můžeš si opět prohlédnout pohřební předměty a spolubydlící okolo. Poté se otoč, vstup zpět do chodeb labyrintu a pokračuj následujícími směry: NE, NE, NE, NW, NW, N, NW, NW, NW (neboli pořád rovně a na všech odbočkách doleva). Vstoupíš na větší prostranství, v jehož středu se nachází Landulphova hrobka. Dostat se k ní však nebude tak jednoduché. Opatrně popojdi dopředu (ten kostlivec v kleci nevěstí nic dobrého). Zkus vstoupit na schody s runami (a sakra to bylo o fous, teď už ani krok). Pokud tedy chceš jít dál a neskončit se šípem v zádech, našlapuj pouze na ty části jednotlivých schodů, které jsou označené runou ve tvaru písmene R: levá, pravá, levá (nebo pravá), prostřední, pravá, levá, pravá. Nahoře přistup blíž k sarkofágu a klikni na jeho napůl ulomené víko. Klikni na runy a Jim si je zapíše. Odstup od víka a podívej se ještě dovnitř na nebožtíka. Nemá hlavu. To musel být asi nějaký rituál! Odstup od sarkofágu a pokud chceš, prozkoumej ještě pohřební předměty okolo. Poté se otoč a popojdi zpět ke schodům. Pokud sis zapamatoval posloupnost částí schodů při cestě nahoru, můžeš jít směle dolů, jelikož posloupnost je zrcadlově obrácená. Tentokrát ti však runy na schodech nepomůžou, protože shora nejsou vidět. Pokud si to zvládl a jsi stále naživu, vstup do chodeb labyrintu a vydej se konečně zpět do centrální haly. Postupuj těmito směry: SE, SE, E, NE, NE, SE, S, SE, SE, SE, E. V centrální hale přistup k oltáři a nastav na sloupech okolo něj runy z jednotlivých hrobek, které máš poznamenané ve svém zápisníku. Pořadí run na sloupech je vždy shora dolů a všechny musí být ve sloupci mezi horní a dolní ryskou. Runy z každé hrobky lze nastavit vždy pouze na jednom ze sloupů. Nastav tedy na sloupu vpředu nalevo runy z Heraldovy hrobky. (Nezapomeň že v této hrobce jsi runy viděl na zrcadlovém povrchu víka sarkofágu jako jejich převrácený obraz ze stěny za tebou, takže jejich pořadí a tvar musíš otočit.) Správné nastavení run vypadá takto: (obr. runy na sloupu Herald). Nyní nastav na sloupu vzadu nalevo runy ze Scribeovy hrobky. Správné nastavení run vypadá takto: (obr. runy na sloupu Scribe). Nyní nastav na sloupu vpředu napravo runy z hrobky Sergeant at Arms. Správné nastavení run vypadá takto: (obr. runy na sloupu Sergeant at Arms). Nakonec nastav na sloupu vzadu napravo runy z Landulphovy hrobky. Správné nastavení run vypadá takto: (obr. runy na sloupu Landulph). Pokud nastavíš runy na všech čtyřech sloupech správně, otevře se za oltářem tajná chodba a Jim do ní vstoupí.
 
CD7
 
V nově objevené místnosti se nachází sarkofág, okolo jehož podstavce vede ulička pod úrovní podlahy a na zdech místnosti je šest rozměrných obrazů, které můžeš blíže prozkoumat. Poté popojdi dopředu k sarkofágu a klikni na postavu vytesanou na jeho víku. Všimni si že má sepjaté ruce jako by v nich měla něco držet. Nyní konečně nastává čas na skládání run z pytlíku, který jsi našel v lustru ve své kanceláři. Pro jejich správné umístění využiješ všechny soubory run, které jsi až doposud nalezl a které si Jim poznamenal do svého zápisníku. Jednotlivé runy z každého souboru mohou být vedle sebe umístěné buď vodorovně, svisle nebo úhlopříčně. Jednotlivé soubory run se mohou i částečně překrývat. Klikni na pytlík v inventáři a poskládej runy nejprve vedle sebe podle následujícího obrázku (jednotlivé soubory run jsou pro kontrolu propojeny barevnými čarami): (obr. drahokam rozložený). Až budeš mít runy přehledně uspořádané, přenes je všechny postupně na kostru diamantu. Výsledek vypadá takto: (obr. drahokam složený). Poté co budeš mít dokončený kompletní diamant z run, vlož ho do rukou sochy. Diamant se zasune do sarkofágu (pokud se tak nestane, je některá z run na diamantu na nesprávném místě). Jim je poté na chvíli omámen dýmem a trochu poučen o historii řádu. Až se probereš, klikni znovu na postavu na sarkofágu a všimni si, že její oči nyní vyzařují červené světlo. Odstup od sarkofágu, otoč se doleva a sejdi dolů do uličky okolo sarkofágu. Zde se otoč doprava (čelem k sarkofágu – hlava postavy na víku) a podívej se do okulárů na pravé straně jeho podstavce. Uvidíš v nich červený dým uvnitř sarkofágu. Odstup od okulárů a nyní se podívej na levou stranu podstavce. Je zde segment s mozaikou. Když na něj klikneš, segment se otočí a změní se na zrcadlo. Když na segment klikneš podruhé, změní se opět na mozaiku. Z toho vyplívá, že otočný segment uvnitř podstavce je trojboký a na jednom z jeho boků je umístěné zrcadlo. Pokud je tedy zvenku na podstavci nastavená mozaika, zrcadlo uvnitř je pod úhlem natočené buď doprava nebo doleva. Nyní popojdi uličkou okolo sarkofágu dál, opět se otoč doprava (čelem k sarkofágu – bok postavy na víku) a prozkoumej kruhové okénko umístěné úplně v pravé části podstavce. Sice v něm není nic vidět, ale asi bude k něčemu sloužit. Odstup od okénka, otoč se doleva a pokračuj dál uličkou okolo podstavce. Zde se opět otoč doprava (čelem k sarkofágu – chodidla postavy na víku) a všimni si, že na pravé a levé straně podstavce jsou dva otočné segmenty s mozaikami a zrcadly. Co z toho vyplývá? Uvnitř podstavce sarkofágu se nachází optická soustava a tvým úkolem je nastavit všechny tři zrcadla tak, abys viděl skrz okuláry obraz v kruhovém okénku. Nastav tedy dva otočné segmenty u chodidel postavy tak, aby byla obě zrcadla natočená směrem k sobě (klikni 3x na segment nalevo a 2x na segment napravo). Poté se vrať zpět k hlavě sochy a pokud je již zrcadlo otočného segmentu natočené doleva (kliknul jsi na něj před chvílí pouze 2x), podívej se znovu do okulárů. Nyní v nich již konečně vidíš čtverec s mozaikou a uprostřed něj vystouplý červený bod. Odstup od okulárů a otoč se doleva. Na vnější stěně uličky je nyní na mozaice (naproti kruhovému okénku) aktivní místo na které klikni. Jim zde najde červený výstupek, vytáhne z mozaiky obřadní dýku a tím se otevře další tajný průchod. Na konci chodby se Jim dostane do místnosti (kterou předtím spatřil klíčovou dírkou ze sklepa) a narazí tam na Von Hesse. Promluv si s ním. Poté na něj klikni ještě jednou a debata se vyostří. Náhle do místnosti vtrhne Winslow se svými kumpány. Shání se po Black Dahlii. Von Hess jí nemá takže ho zastřelí. Poté se pokusí vypáčit něco i z Jima, ale také bezúspěšně. V debatě se Winslow mimo jiné pochlubí, že to on zabil torso killera. Teď už Jim s jistotou ví, že všechny vraždy má na svědomí Winslow. Takže torso killerem je on! Nakonec se chce Winslow Jima jako nepohodlného svědka zbavit, ale naštěstí už vyprázdnil zásobník pistole na Von Hesse. Poté co Winslow přenechá špinavou práci jednomu ze svých kumpánů a odejde, může Jim hovořit o velkém štěstí, že má u sebe rituální dýku, kterou před malou chvílí nalezl.
 
Listopad 1946
 
Uplynul nějaký čas, Winslow zmizel a Jim, stejně jako on, pátrá po stopě drahokamu Black Dahlia. Právě se nachází na letecké základně, jelikož se dozvěděl, že tento klenot byl poté co mu ho zabavili ukraden a nedávno ho koupil na černém trhu jistý pilot jménem Matt Collins. Jim si promluví s jeho kolegou a dozví se, že Collins před několika dny tragicky zahynul při letecké havárii. Příčinou byla údajně technická závada jeho letadla a pak se mu jakoby náhodou neotevřel padák. Zeptej se pilota na jeho bývalého parťáka Collinse a zda se můžeš podívat do jeho osobních věcí. Dozvíš se, že Collins drahokam poslal jako dárek své snoubence. Otoč se za sebe a otevři lodní kufr kapitána Collinse. Pokud chceš, můžeš prozkoumat jeho osobní věci. Poté přesuň horní přihrádku doprava. V této části kufru se můžeš pokochat několika časopisy pro pány a pak si prohlédni svázané dopisy od Collinsovy snoubenky Lizzie. Jim si jeden Collinsův dopis (Collin´s letter) vezme a požádá vojáka o svolení vzít si snoubenčinu fotografii (photo). Pak ještě zjistí adresu snoubenky a také se dozví, že už se zde na ní nedávno někdo vyptával. Nebyl to nikdo jiný než Winslow.
 
2. leden 1947
 
Píše se rok 1947. Jim sedí ve vlaku směr Los Angeles a jede za Elizabeth Short pro drahokam Black Dahlia. Pokud chceš, klikni na talíř s jídlem na stole před tebou, ale Jimovi jídlo moc nevoní. Také si můžeš vzít cigaretu z krabičky vpravo za talířem (Jim si jí zapálí) nebo ochutnat kávu z hrnku postaveného za cigaretami. Nyní prozkoumej popelník uprostřed stolu a Jim si všimne nedopalků černých cigaret. Musel tady před ním sedět Winslow! Jim si zavolá poslíčka a zeptá se ho zda neví, kdo tady seděl před ním a zda se nejmenoval Winslow. Poslíček se dojde podívat do seznamu cestujících, zda tam někdo toho jména není napsán. Vrátí se však se zápornou odpovědí. Poslíček Jimovi sice nedovolí nahlédnout do seznamu cestujících, ale poradí mu, aby se došel zeptat průvodčího. Ten by měl mít větší přehled. Až poslíček odejde, popojdi ke dveřím vzadu a otoč se doprava. Podívej se na seznam cestujících na stolku. Ve druhém sloupci a čtvrtém řádku je zapsáno jméno Matt Collins. Winslow se tedy za něj musí vydávat! Odstup od stolku, otoč se doleva a projdi dveřmi do dalšího vagónu. Pokračuj stále dál a projdi všemi dalšími lůžkovými vagóny. Během cesty lůžkovými vagóny neotevírej žádné kupé, po čtyřech otevření nesprávného kupé by byl Jim na nejbližší stanici vyveden z vlaku! Až dojdeš do zavazadlového vagónu, otoč ke dveřím kterými jsi do něj vstoupil a vezmi si z plechové schránky na dveřích plánek všech vagónů vlaku nakreslený na modrém papíře. Od teď se můžeš pomocí plánku v inventáři rychle přesunout do jakéhokoliv vagónu a nemusíš přitom procházet celým vlakem. Nyní se otoč a jdi na konec zavazadlového vagónu. Projdi dveřmi do služebního vagónu a vejdi dalšími dveřmi do kanceláře průvodčího. Promluv si s ním. Až se tě průvodčí bude ptát na jméno osoby kterou hledáš, napiš Collins a potvrď jméno Enterem. Průvodčí Jimovi sdělí, že mu nemůže říct číslo kupé, jelikož dotyčný si nepřeje být rušen. Ukonči rozhovor pomocí Esc, opusť kancelář průvodčího a vejdi zpět do zavazadlového vagónu. Popojdi jednou dopředu a otoč se. Klikni na hnědý kufr položený za bednou vpravo. Jim kufr postaví na bednu a ten po chvilce (díky vibracím od nerovností kolejí) spadne zpět dolů. Otoč se mírně doprava a všimni si lanka záchranné brzdy vedoucího přes celý vagón. Zkus za lanko zatáhnout, ale Jim to odmítne. Otoč se doprava a popojdi ke dveřím s plechovou schránkou. Otoč se doprava a seber z police vpravo špulku s provázkem. Otoč se doprava a popojdi zpět ke kufru. Postav ho znovu na bednu a ihned na něj použij provázek z inventáře. Jim kufr přiváže k lanku záchranné brzdy. Nyní na nic nečekej a doběhni dozadu do služebního vagónu. Pokud to nestihneš, bude Jim po zastavení z vlaku vyhozen! Jim vejde do kanceláře průvodčího, vlak po chvilce prudce zastaví a průvodčí se vydá hledat toho, kdo to má na svědomí. Až průvodčí odejde, můžeš pokud chceš prozkoumat obrázky na stěnách nebo odpadkový koš vzadu. Pak přistup blíž k pracovnímu stolu a otevři jeho levý šuplík. Prozkoumej seznam cestujících, který leží uvnitř. Lze z něj zjistit několik indicií pro získání čísla Winslowova kupé: (obr. seznam cestujících). Z prvního listu seznamu cestujících zjistíš, že Winslow alias Matt Collins má kupé ve vagónu číslo 283. Stará se o něj poslíček Nick Adams, který má (dle rozpisu v horní části) ve vagónu číslo 283 na starosti kupé číslo 2, 7 a 3. Nyní již tedy znáš tři čísla kupé, v nichž může Winslow cestovat. Nevíš ale jaký vagón vlaku má číslo 283, protože na plánku v inventáři není žádný z lůžkových vagónu označen číslem. Budeš tedy potřebovat další nápovědu. Všimni si ještě na prvním listu seznamu, že jedna z cestujících ve vagónu číslo 238 je odkázána na invalidní vozík. Otoč seznam na druhý list a zde si všimni, že manželský pár ve vagónu číslo 823 cestuje vlakem s malým dítětem. Pokud otočíš seznam i na třetí list, najdeš v soupisu cestujících i sebe samotného pod jménem James Pearson. Pokud tedy Winslow viděl tento seznam tak už ví, že s ním ve vlaku cestuje i Jim. Odlož seznam cestujících, zavři šuplík a nyní se podívej na desky položené na stole. Je v nich seznam nutných oprav v jednotlivých vagónech vlaku, mimo jiné i ve vagónu číslo 283: (obr. seznam oprav). Ze seznamu oprav vyplývá, že ve vagónu číslo 283 by měla být prasklá některá ze žárovek, na koberci v chodbě by měly být skvrny a měl by být odřený lak na některém z madel. Ostatní věci jako jsou cedulky, tapety nebo okna by měly být na rozdíl od ostatních vagónů v pořádku. Odlož seznam oprav a pokud chceš, prozkoumej ještě další věci položené na pracovním stole a v poličce. Hlavně si všimni budíku, který právě ukazuje čas 12 hodin a 47 minut. Informace o aktuálním čase se ti bude za chvilku hodit. Zde už je to vše, takže odstup od stolu, opusť kancelář průvodčího a vydej se prozkoumat jednotlivé lůžkové vagóny. V prvním lůžkovém vagónu (hned za zavazadlovým vagónem) se hned za dveřmi otoč a všimni si, že vedle rámu dveří je stržený kus tapety. Otoč se zpět, jdi uličkou až dozadu, ale žádnou další závadu zde nenajdeš. Tento lůžkový vagón má tedy číslo 382. Projdi dveřmi do druhého lůžkového vagónu. Hned za dveřmi si všimni světla u kupé číslo 1, které má prasklé stínítko. Jdi uličkou až dozadu, ale žádnou další závadu zde nenajdeš. Tento lůžkový vagón má tedy číslo 832. Projdi dveřmi do třetího lůžkového vagónu. Popojdi jednou dopředu a všimni si, že na koberci u kupé číslo 6 je světlý flek. Otoč se a všimni si, že madlo mezi kupé číslo 1 a 2 má poškozený lak. Otoč se zpět, popojdi jednou dopředu, otoč se doleva a všimni si, že světlo u kupé číslo 6 má prasklé stínítko. Dojdi až na konec uličky, ale žádnou další závadu zde nenajdeš. Tento lůžkový vagón má tedy číslo 283, takže v kupé číslo 2, 3 nebo 7 tohoto vagónu cestuje Winslow. Pokud chceš, projdi ještě zbylé lůžkové vagóny aby sis to ověřil. Ve čtvrtém lůžkovém vagónu najdeš prasklé stínítko u světla kupé číslo 1 a světlý flek na koberci naproti kupé číslo 7. Pokud jsi navíc předtím prolistoval seznam cestujících až do konce, potká Jim cestou vagónem poslíčka, který právě hovoří s cestující z kupé číslo 6 o invalidním vozíku. Tento lůžkový vagón má tedy číslo 238. V pátém lůžkovém vagónu najdeš poškozenou tapetu na rohu kupé číslo 1 (naproti dveřím z předchozího vagónu), poškozenou cedulku kupé číslo 1 a poškozený lak na madle kupé číslo 8 (naproti dveřím do následujícího vagónu). Tento vagón má tedy číslo 328. V šestém (posledním) lůžkovém vagónu najdeš prasklou skleněnou výplň dveří z předcházejícího vagónu, ohnutou cedulku kupé číslo 2 a poškozený lak na madle mezi kupé číslo 1 a 2. Pokud jsi navíc předtím prolistoval seznam cestujících až do konce, potká Jim cestou vagónem manželský pár s malým dítětem, který právě opouští kupé číslo 1. Tento vagón má tedy číslo 823. Nyní už máš čísla všech lůžkových vagónů vlaku zmapovaná, takže se pomocí plánku vlaku v inventáři přesuň do vagónu číslo 283 (prostřední vagón ve druhé řádce plánku). Pokud chceš, prozkoumej všechny tři kupé (číslo 2, 3 a 7) a nebo rovnou vejdi do kupé číslo 7, které je jako jediné prázdné. Uvnitř se otoč nalevo a podívej se blíž na stolek u postele. Je na něm položená krabička černých cigaret a v popelníku jsou i bílé cigarety. Takže Winslow musel mít v kupé návštěvu. Odstup od stolku, otoč se za sebe a prozkoumej odpadkový koš u dveří. Papír v něm je ohořelý, takže Jim si už moc nepočte. Všimni si, že hodiny na prádelníku ukazují čas přesně 4 hodiny, což je jiný čas než na hodinách v kanceláři průvodčího. Otevři horní zásuvku prádelníku. Je v něm kartička s nakreslenou runou. Vezmi kartičku do ruky a Jim je na pár hodin omámen. Způsobil to halucinogenní inkoust. Omámený Jim po dlouhé době opět zažije noční můru. Poté co se probere, spatří blonďatou ženu, která se diví co Jim dělá v jejím kupé. Jmenuje se Alice Cassey, právě nastoupila do vlaku a průvodčí jí přidělil toto kupé. Winslow už tedy musel někde vystoupit. Během rozhovoru si všimni, že hodiny na prádelníku ukazují stále stejný čas, jsou tedy rozbité. Poté co je Jim vypoklonkován z kupé, dojdi za průvodčím do jeho kanceláře (na plánku vagón s názvem caboose). Promluv si s ním. Jim zjistí, že Winslow alias Matt Collins vystoupil v Chicagu a přestoupil na rychlík, aby byl v Los Angeles dříve. V tomto vlaku však ponechal své zavazadlo. Odejdi z kanceláře průvodčího do zavazadlového vagónu a dojdi až ke dveřím se schránkou. Klikni na desky ležící na polici napravo vedle dveří. Je v nich seznam zavazadel ze kterého zjistíš, že Collinsovo zavazadlo má číslo 0100AA. Odlož seznam, otoč se a jdi až k protějším dveřím. Otoč se znovu a napravo uvidíš dvě velké bedny. Podívej se nahoru na štítek zadní bedny. Má stejné číslo jako v seznamu, takže patří Winslowovi. Podívej se tedy na zadní bednu blíže. Musíš přijít na to jak jí otevřít. Postup je následující: Vyndej malý čep z horní petlice a dej ho do otvoru vepředu nalevo od přední petlice. Vyndej velký čep z přední petlice a dej ho do otvoru napravo od ní. Překlop horní petlici dopředu a bedna by měla vypadat takto: (obr. bedna horní víko). Otevři víko bedny pomocí madla nahoře. Uvnitř ale objevíš pouze bedny se šampaňským. To není co hledáš. Zavři víko a překlop horní petlici zpět nahoru. Překlop nahoru i přední petlici. Vyndej velký čep z otvoru vpravo vepředu a dej ho do otvoru uprostřed. Posuň nahoru plech s okem na přední stěně. Vyndej malý čep z otvoru vlevo vepředu a dej ho dolů do otvoru na konci drážky (pod plechem s okem). Vyndej madlo na levé stěně bedny a dej ho do horních otvorů vpravo a vlevo od petlic. Vyndej plech na levé stěně, který byl předtím pod madlem a dej ho do předních otvorů vpravo a vlevo od plechu s okem. Vyndej madlo nahoře, dej ho do plechu vepředu a bedna by měla vypadat takto: (obr. bedna přední stěna). Jim vysune přední stěnu bedny a uvnitř objeví kámen s runami, který viděl v Landulphově hrobce. Aby zavazadlo nedorazilo na místo určení, zamění Jim štítek s číslem bedny se štítkem z jiné bedny. Nyní se pomocí plánku vlaku vydej do jídelního vozu (diner). Popojdi dopředu a promluv si s Alicí. Omluv se jí za předchozí incident, zeptej se jí zda nespatřila Winslowa a kam má namířeno. Kupodivu jede též do L.A. Chce zkusit štěstí v Hollywoodu a stát se herečkou. Jim jí řekne o svém poslání a slíbí jí, že se s ní v L.A. setká. Po skončení rozhovoru na Alici klikni ještě jednou. Jim se s ní rozloučí a jde spát. Druhý den konečně dorazí do Los Angeles.
 
CD6
 
10. leden 1947
 
Sunset Arms hotel
Jim si pronajal hotelový pokoj a nyní se vydává po stopě Collinsovy snoubenky Lizzie. Pokud chceš, prozkoumej dva identické obrazy na stěnách a podívej se z okna. Pak zavolej na policii telefonem, který je na nočním stolku. Jim policii sdělí že pátrá po jisté Elizabeth Short, kterou pronásleduje vrah jejího snoubence Matta Collinse jménem Dick Winslow. Domluví si proto osobní schůzku s detektivem Maxwellem. Po ukončení hovoru se objeví výběr dalších osob, ale není nutné jim volat. Pokud se chceš pobavit, klikni na Jima a on se ti představí. Zavěs telefon (hang up) a vydej se na schůzku s detektivem Maxwellem do Gabeova rychlého občerstvení, které jsi mohl spatřit z okna svého pokoje.
 
Gabe´s diner
Promluv si s Maxwellem abys ho informoval o Elizabeth, Winslowovi a Black Dahlii. Moc Jimovu příběhu ale nevěří. Poté na něj klikni ještě jednou a detektiv odejde. Při svém odchodu se Jim opět potká s Alicí. Jak je ten svět malý. Dokonce je ubytována ve stejném hotelu. Při loučení jí Jim prozradí číslo svého pokoje a odebere se zpět na hotel. Opusť svůj pokoj a vydej se na nádraží do kanceláře zásilkové služby.
 
Train station shipping office
Nejprve použij zvonek na přepážce příchozích zásilek (incoming parcels) a promluv si s úředníkem. Zeptej se ho zda už dorazila Collinsova bedna z vlaku, který přijel z New Yorku. Úředník chce po Jimovi stvrzenku, kterou on samozřejmě nemá. Bez ní však úředník Jimovi neukáže ani seznam zásilek (shipping manifest). Odstup od přepážky, použij zvonek na přepážce odchozích zásilek (outgoing parcels) a promluv si i s tímto úředníkem. Ani zde se však Jim nedočká kloudné odpovědi. Odstup od přepážky a podívej do odpadkového koše nalevo. Vyndej z něj balíček (box), zavolej si opět úředníka u odchozích zásilek a nech mu balíček odeslat. Zvol rychlé doručení (express delivery). Jim úředníkovi poté řekne, aby balíček poslal sem na adresu zásilkové služby. Po zaplacení 75 centů dostane Jim stvrzenku (receipt). Odstup od přepážky, otoč se a odejdi pryč hlavním vchodem. Nyní se vydej do soukromého hotelu, kde by měla být ubytovaná Elizabeth Short.
 
Boarding house
Po příchodu do penzionu se Jim dozví, že Elizabeth zde již nebydlí, protože ji delší dobu neplatila nájem. Promluv si s majitelkou penzionu paní Underhill. Zeptej se jí na Elizabeth. Jim se dozví, že slečna Short začala po smrti svého přítele vést velmi nevázaný život. Zeptej se dále na Black Dahlii. Majitelka penzionu údajně nějaký drahokam u Elizabeth viděla, ale jeho tajemné znaky jí prý naháněly husí kůži. Po získání odpovědí na své otázky se otoč doprava a otevři dveře komory. Přečti si vystřižený inzerát z novin, který najdeš v kapse županu. Je na něm uveden P.O. BOX jedné castingové agentury. Vrať výstřižek zpět do županu a zavři dveře komory. Pokud chceš, můžeš ještě prozkoumat šuplíky prádelníku nalevo. Najdeš v něm však pouze otevřenou rtěnku a nějaké papíry. Otoč se doprava a klikni na matraci postele. Jim pod postelí objeví dámskou lodičku. Nyní se podívej blíž na noční stolek vpravo vedle postele a otevři jeho horní šuplík. Najdeš v něm dopis (E.S. letter), který si přečti. Dozvíš se, že Elizabeth dostala roli ve filmu. Zavři horní šuplík, prostřední šuplík je prázdný, takže se podívej ještě do spodního šuplíku nočního stolku. Zde objevíš pod romantickou knížkou ubrousek, který si prohlédni. Je na něm vytištěná adresa hotelu a rtěnkou napsané jméno Bud Cable a čas 9 hodin. Nyní už víš kde Elizabeth hledat, tak se tam vydej.
 
Biltmore hotel
Ukaž barmanovi Ikemu fotografii Lizzie. Řekne Jimovi, že už se tu po ní někdo sháněl. Má se zastavit později, třeba bude mít štěstí a Lizzie tu zrovna bude.Vrať se do svého pokoje v hotelu Sunset Arms a odtud se ihned vydej na nádraží k přepážkám zásilkové služby.
 
Train station shipping office
Promluv si s úředníkem u příchozích zásilek. Jim mu konečně ukáže požadovanou stvrzenku. Při podepisování převzetí balíku si Jim na seznamu zásilek všimne, že Collinsovu bednu přepravovala společnost ABC Moving Copany. Je zde uveden i dnešní datum, tedy 10.1.1947. (Upozornění pro českou verzi hry: v průběhu animace zčerná obrazovka – stačí kliknout kamkoliv na plochu a animace bude pokračovat dál.) Odlož seznam zásilek a Jim vyhodí nepotřebný balíček, který již splnil svůj účel, zpět do koše. Odejdi zpět do svého hotelu.
 
Sunset Arms hotel
Na pokoji zvedni telefon a zavolej do ABC Moving Company. Zaměstnankyně přepravní společnosti Jimovi řekne, že je před víkendem, takže už nikdo nebude v práci, ale to tě nesmí odradit. Polož telefon a vydej se tam.
 
ABC Moving Company
Jim se v noci vloupe do kanceláře přepravní společnosti. Otoč doprava, posviť si baterkou na poznámky přišpendlené na stěně vpravo od kalendáře a přečti si je. Jedná se o čtyři stránky instrukcí ze kterých se dozvíš, jakým způsobem jsou evidovány přepravované zásilky a také v které oblasti a jaký řidič je rozváží. Odlož instrukce a podívej se blíž na kartotéku vpravo dole. Pokud chceš, prohlédni si v prvních dvou šuplících shora namátkou několik složek, které jsou označeny zkratkami písmen a čísel. Pokud si jich prolistuješ přibližně čtrnáct (sedm různých složek v každém šuplíku), řekne Jim aby sis z něj nedělal blázny. Musíš tedy nejprve najít evidenční zkratku pro Collinsovu zásilku. Odstup od kartotéky, otoč se doleva a podívej se blíž na stůl před sebou. Otevři prostřední zásuvku nalevo a přečti si záznamy o rozvozech zásilek. Na druhém listu je záznam o tom, že řidič Steve Oven vezl 10.1. zásilku z Hlavního nádraží (Union Station) a doručil jí do firmy AKP. V kolonce Package I.D. však není napsáno její identifikační číslo. Musíš ho tedy zjistit z dostupných informací. Podívej se zpět na první list, kde je u prvních třech zásilek jejich I.D. napsáno. Z instrukcí vedle kalendáře ses dozvěděl, že identifikační číslo vždy začíná iniciály řidiče, následuje římská číslice jeho oblasti, následuje zkratka nebo iniciály adresáta a nakonec jsou uvedena čísla, která jsou dána dnem v týdnu a pořadím týdnu v roce, kdy byla zásilka dopravena. Dále ses z instrukcí dozvěděl, že Steve Oven jezdí v pátek v oblasti I. Identifikační číslo Collinsovy zásilky je tedy SOIAKP52. Odstup od stolu a jdi zpět ke kartotéce. Teď už hledáš najisto. Otevři spodní šuplík a podívej se do složky označené zjištěným identifikačním číslem. Je to opravdu ta kterou hledáš. I ta bedna se šampaňskými sedí. Z druhého listu ve složce zjistíš, že adresátem zásilky je pan King z RKO studia. Odlož složku, opusť kancelář a vydej se za ním do jeho filmového studia.
 
Movie studio
Jim vrátnému řekne, že jde za panem Kingem ale on ho dovnitř nepustí. Jim se tedy vrátí zpět na hotel. Co teď? Co takhle zkusit zajít za Elizabeth do hotelového baru?
 
Biltmore hotel
Jim konečně zastihne Lizzie u baru. Truchlí zde nad smrtí svého přítele Matta Collinse. Zeptej se jí na Black Dahlii. Jim jí řekne že je v nebezpečí, protože jí kvůli jejímu drahokamu sleduje jistý Winslow. Ten je zodpovědný za smrt několika lidí včetně Matta. Takže to nebyla nehoda jak tvrdili jeho nadřízení! To chce další skleničku. Rozhovor Jima s Elizabeth je přerušen telefonátem. Nevolá nikdo jiný než Winslow vydávající se za detektiva Maxwella a informuje Jima o nalezení další mrtvoly na Manhattan Beach. Ještě před odchodem si Jim s Lizzie domluví schůzku na zítřejší ráno. Poté co Jim odejde z hotelu, má už Winslow čistý vzduch.
 
CD8
 
15. leden 1947
 
Sunset Arms hotel
Jim se nemůže dočkat domluvené schůzky s Lizzie. Zpráva o mrtvole od Maxwella byla pouze hloupým žertem někoho, kdo chtěl odlákat Jimovu pozornost. Vydej se za Lizzie do hotelu.
 
Biltmore hotel
Zeptej se barmana na Lizzie a on Jimovi prozradí, že ještě ten večer (kdy se s ní Jim setkal poprvé) odešla s jistým mužem. Konečně jsi prokoukl Winslowovu lest. Barman se ještě zmíní o klíči, který měla Lizzie u sebe. Zeptej se na něj. Nyní je tvým úkolem v další části rozhovoru zjistit od barmana číslo pokoje, ve kterém je Elizabeth ubytovaná! Abys byl rozhovoru úspěšný, nejprve barmana napínej (play along) a poté ho uraž (insult him). Jedině tak Jim zjistí, že Lizzie je ubytovaná na pokoji číslo 201. Otoč se doleva a popojdi ke vstupním dveřím do hotelu. Otoč se doprava a vyjdi po schodech do patra. Jdi po chodbě až na konec k oknu se závěsy a zde se otoč doprava. Zaklepej na dveře hledaného pokoje, ale nikdo se neozývá a dveře jsou zamčené. Otoč se tedy zpět k oknu a klikni na spodní část jeho rámu abys okno otevřel. Vylez oknem ven a otoč se doprava. Zkus otevřít okno do Lizziina pokoje, ale nejde to. Podívej se nahoru a klikni na horní část okenního rámu. Tím poposuneš horní okno trochu dolů. Poté klikni škvírou na dřevěnou zarážku vpravo za oknem a tím uvolníš i spodní okno. Nyní klikni na spodní část okenního rámu a vysuneš spodní okno nahoru. Vlez dovnitř a prohledej v pokoji co se dá. Klíč však není ani v knihovně nad postelí, ani na stolku u postele, ani v šuplících prádelníku, ani v lahvi s drobnými postavené na prádelníku, ani na sekretáři vedle dveří. Na sekretáři jsou jen časopisy a popelník s černými a bílými cigaretami. Winslow tedy byl u Elizabeth na pokoji. Otoč se ke vstupním dveřím a podívej se blíž na horní část jejich rámu. Konečně najdeš hledaný klíč (key), který si vezmi. Opusť pokoj stejnou cestou kudy jsi sem přišel, odejdi z hotelu a vrať se zpět do svého hotelu.
 
Sunset Arms hotel
V pokoji už na Jima čeká detektiv Maxwell se svým kolegou Vernonem. Sdělí mu, že bylo nalezeno tělo rituálně zavražděné Elizabeth Short a snaží se z Jima vypáčit, co dělal od svého příjezdu do L.A. a kde byl včera večer. Jim detektivovi řekne, že kdyby bral vážně jeho varování před Winslowem, mohla Elizabeth žít. To dostane Maxwella do varu a drsný Vernon srazí Jima na kolena svojí těžkou pravačkou. Od další nakládačky však Jima zachrání Alice, která vstoupí do pokoje a řekne Maxwellovi, že Jim byl včera celý večer u ní na pokoji. Poté co detektivové odejdou si promluv s Alicí. Chce Jimovi pomoci při jeho pátrání. Může mu dokonce zajistit přístup do RKO studia, jelikož tam právě sehnala práci jako klapka. Promluv na Alici ještě jednou. Ona se omluví že už musí letět, aby nepřišla první den pozdě do práce a pošle Jimovi na rozloučenou vzdušnou pusu. Klíček od Elizabeth už máš, takže se vydej na nádraží k úložným schránkám.
 
Train station lockers
V hale se otoč doprava směrem na skříňky. Jaké má ale hledaná skříňka číslo, když na klíčku není žádné číslo napsané? V dopise který máš v inventáři Lizzie Mattovi psala, že má svojí osvědčenou kombinaci (druhá strana uprostřed - surefire way to remember the locker number). Jsou to její iniciály E.S. Ty odpovídají podle telefonního číselníku číslu 37. Můžeš si to ověřit na číselníku telefonu umístěného na skříňkách před tebou. Jdi tedy mezi skříňky uličkou nalevo a otoč se doprava. Přibliž se na skříňky a kliknutím otevři skříňku číslo 037 vlevo nahoře. Uvnitř si přečti dopis od Matta a vezmi si ze šperkovnice účtenku (receipt) s potvrzením o prodeji drahokamu ve starožitnictví. Zavři skříňku, opusť nádražní budovu a vydej se na adresu na účtence.
 
Willington´s antiques
Promluv si s majitelem obchodu. Jim se ho zeptá, zda by nemohl koupit zpět drahokam, který zde zastavila jeho známá. Majitel Jimovi odpoví, že už ho brzy ráno koupil jeden muž. Kdo asi? Kouřil černé turecké cigarety. Zeptej ještě majitele zda neví, kde bys mohl dotyčného muže najít. Majitel Jimovi sdělí, že kupující sice nezanechal žádný kontakt (platil hotově), ale prodal zde starobylou vycházkovou hůl. Nech si jí ukázat. Je to hůl doktora Eisenstadta. Lepší nějaká stopa nežli žádná, takže jí Jim i přes přemrštěnou cenu koupí. Prozkoumej hůl (cane) ve svém inventáři. Pod její rukojetí jsou čtyři otočné kroužky se symboly run. Tvým úkolem je nastavit vzájemnou polohu všech kroužků tak, aby na nich byly v libovolných čtyřech sloupcích po obvodě shora dolů runy v takovém pořadí, jaké jsi našel ve čtyřech hrobkách pod opatstvím. Jelikož je však výchozí nastavení kroužků s runami v každé hře jiné, není postup jejich otáčení pokaždé stejný. Zapiš si tedy nejprve runy na jednotlivých kroužcích jak jdou po sobě a zkus jednotlivé kroužky vzájemně kombinovat (například pomocí vystřižených proužků papíru se zapsanými runami). Jedině tak zjistíš, které sloupce máš vlastně nastavovat a jak jsou vedle sebe vzájemně umístěné. Sloupce jsou vedle sebe vzájemně umístěné takto: sloupec run – sloupec Landulph – sloupec run – sloupec Scribe – sloupec Herald – sloupec run – sloupec Sergeant at Arms – sloupec run. Jeden z možných postupů je následující: Využij toho, že dva ze sloupců run z hrobek jsou vedle sebe a nastavuj tedy pouze tyto dva sloupce. Natoč si hůl tak, abys viděl na prvním kroužku shora vlevo první runu z hrobky Scribe a vpravo od něj první runu z hrobky Herald. Otoč všechny ostatní kroužky tak, aby byly v levém sloupci ve správném pořadí shora dolů všechny runy z hrobky Scribe a ve sloupci vpravo od něj všechny runy z hrobky Herald. V mém případě jsem druhý kroužek shora otočil o 1 sloupec doprava, třetí kroužek shora o 2 sloupce doleva a spodní kroužek o 1 sloupec doleva. Na následujícím obrázku je vidět správné natočení všech kroužků (před úplným dotočením spodního kroužku do správné polohy): (obr. hůl těsně před složením). Po správném natočení všech čtyř kroužků se hůl otevře a uvnitř nalezneš mapu pokladu (treasure map), kterou vyndej. Pak se vrať se do svého hotelu.
 
Sunset Arms hotel
Na polštáři leží vzkaz od Alice s propustkou do RKO studia. Přečti si vzkaz, vezmi si propustku (studio pass) a vydej se tam.
 
Movie studio
Nyní už gorila u vchodu nedělá problémy, takže se Jim dostane až na plac. Zrovna se tam natáčí nějaká scéna z filmu, jehož producentem je Al King. Natáčení je po chvilce přerušeno díky výpadku osvětlení. Režisér se z toho může zbláznit, takže pro dnešek natáčení ukončí. Poté většina herců odejde do šaten. Dojdi k Alici a zeptej se jí, jak se jí líbí nové zaměstnání. Poté se otoč a jdi směrem k otevřené bedně. Otoč se nalevo a podívej se blíže na bednu. Prohlédni si dodací list nalepený na jedné z beden se šampaňskými uvnitř. Že by byl Al King nějak spolčený s Winslowem? Odstup od bedny, dojdi zpět k Alici a zeptej se jí na to. Ona tomu nechce věřit, protože její zaměstnavatel je prý báječný muž. Navrhne Jimovi, že by ho spolu mohli navštívit v jeho domě. Alespoň se ho Jim může na Winslowa zeptat. Jimovi se to nezdá jako dobrý nápad. Alice ho ale nakonec přesvědčí, že vzhledem k množství lidí kteří za Al Kingem chodí na návštěvy nebude Jim zase tak nápadný. Promluv na Alici ještě jednou, ona se omluví že má ještě nějakou práci, sdělí Jimovi adresu Al Kinga a na rozloučenou mu ještě dá sladkou pusu. Otoč se, popojdi směrem k otevřené bedně, otoč se doprava, opusť natáčecí studio a vydej se na návštěvu za Al Kingem.
 
Al King´s house
Alice Jima uvede do vily a představí ho Al Kingovi. Jim mu chce vyprávět svůj příběh, ale on je více zaměstnán svými třemi společnicemi. Promluv si s Alicí. Po skončení rozhovoru můžeš blíže prozkoumat fotografie herců na stěně za Alicí. Pak se podívej na knihy v policích vpravo od fotografií. V jedné z knih najdeš společnou fotografii Al Kinga a Winslowa. Zeptej se na to Alice. Ta samozřejmě nic netuší, ale pokusí se od Ala něco o Winslowovi zjistit. Nyní se otoč a popojdi dopředu k pracovnímu stolu. Zde se otoč mírně doleva a klikni na tělo hvězdářského dalekohledu. Při pohledu do okuláru vidíš mimo obrazu i svislou a vodorovnou stupnici. Na každé ze stupnic jsou dvě rysky, jedna z nich je pevná a druhá se při pohybu dalekohledem pohybuje. Všimni si, že pevné rysky jsou nastavené na nulových hodnotách. Rysky na stupnicích tedy mají něco společného s nastavenými a aktuálními úhly sklonu a natočení dalekohledu. Odstup od dalekohledu a podívej se blíž na pracovní stůl vpravo. Klikni na otevřený zápisník a všimni si souřadnic poznamenaných na jeho stánkách. Že by nějací zajímaví ptáčkové? Pro jistotu si tyto souřadnice opiš. Odstup od stolu, vrať se k Alici a zeptej se jí na dalekohled. Řekne Jimovi, že dalekohled Al Kingovi slouží především k pozorování slečen na pláži. Dále mu prozradí, že se dalekohled nastavuje pomocí otočných koleček. Pokud se chceš naučit zacházení s dalekohledem a zároveň se podívat na půvabné slečny, vrať se k dalekohledu a nyní klikni (místo na jeho tělo) na ovládací pult na jeho stojanu. Jsou zde dvě otočná kolečka, kterými se nastavuje úhel sklonu a úhel natočení dalekohledu. Nastav tedy pomocí koleček první nalezené souřadnice -0.8 a -45. Odstup od ovládacího pultu a podívej se do okuláru dalekohledu. Všimni si, že nyní nejsou pevné rysky na nulových hodnotách ale na hodnotách, které jsi nastavil na ovládacím pultu. Pohni dalekohledem tak, aby se překryly rysky nastavených a aktuálních úhlů dalekohledu (pevné a pohyblivé rysky na obou stupnicích jsou naproti sobě). To je ale zajímavý ptáček! Pokud se chceš pokochat ještě dvakrát, nastav a podívej se ještě na souřadnice -1.0 a -25 a na souřadnice 0.2 a +5. Po zmapování všech slečen v okolí odstup od dalekohledu, otoč se doprava a podívej se do odpadkového koše postaveného vedle pracovního stolu. Vyndej z něj roztrhané telegramy a vezmi si je. Prohledej koš ještě jednou a nejdeš v něm noviny, které si přečti. Je v nich článek o vandalech, kteří před několika dny zneuctili nedaleký hřbitov. Někdo se vloupal do architektonicky jedinečné hrobky, počmáral zdi uvnitř a poškodil sarkofág. Napáchané škody se vyšplhaly do vysokých částek. Odlož noviny a po dvojím prozkoumání koše najdeš ještě rukavice a dláto. Že by si to tu schoval pachatel ze hřbitova? Odlož věci zpět do koše, prozkoumej dva roztrhané telegramy v inventáři a slož je do původního stavu. Okno inventáře je nyní větší (dá se v něm posouvat víc do stran) a tak se oba telegramy vejdou vedle sebe. Dobrou pomůckou při skládání je kromě tvaru jednotlivých útržků i to, že každý z telegramů má jiný font písma. Složené telegramy vypadají následovně: (obr. telegram 1, telegram 2). Když oba dva telegramy správně složíš, poté inventář opustíš a znovu se do něj vrátíš, jsou nyní oba telegramy slepené a můžeš si je přečíst: (obr. obsah telegramu 1, obsah telegramu 2). V prvním z nich se dozvíš velmi důležitou informaci. Je od Dicka Winslowa a píše v něm, že přijede v lednu a chce po Alovi zpět svojí bednu, omylem doručenou do RKO studia. Chce si jí vyzvednout ve staré lovecké chatě. Obsah druhého telegramu není zas tak důležitý. Bývalá manželka z Ala vymáhá peníze, které jí dluží. Opusť inventář, otoč se a popojdi zpět směrem k Alici. Zde se otoč mírně doprava, vyjdi ven z Al Kingovy vily a vydej se na hřbitov.
 
Ferrin´s Hill cemetery
Pokud chceš, prozkoumej nápisy na zdech okolo sarkofágu a pak se podívej blíž na nakreslený obrázek planety: (obr. matematická rovnice). Uvnitř planety jsou napsané čtyři matematické rovnice o čtyřech neznámých (symbolech). Tyto rovnice je třeba vyřešit, aby ses dozvěděl číslo ve čtvrté rovnici označené otazníkem. Pokud si místo jednotlivých symbolů dosadíš písmena A až D, vzniknou následující rovnice:
4A = 6B
3B = 2C
5C = 2A + 1,5B +18D
?D = 3A
Z prvních dvou rovnic vyplívá, že A = C a 1,5B = C. Když to dosadíš do třetí rovnice, vyjde ti že 5A = 2A + A + 18D z čehož plyne, že A = 9D. Když to dosadíš do čtvrté rovnice tak ti vyjde, že ?D = 27D. Místo otazníku má tedy být číslo 27, což je první z hledaných souřadnic dalekohledu. (Pokud máš rád matematiku, můžeš jen tak pro zábavu vyřešit, jaká čísla odpovídají jednotlivým neznámým ze čtyřech rovnic. Pokud budeš počítat dobře, mělo by ti vyjít, že A = 6, B = 4, C = 6 a D = 2/3.) Odstup od obrázku, obejdi poškozený sarkofág (nebo se jen otoč) a prozkoumej obsah pozlacené urny postavené na zemi v protějším rohu hrobky. Najdeš v ní papírek se vzkazem od Winslowa (Winslow´s clue): (obr. vzkaz v urně). Všimni si hlavně čísla stránky 165 uvnitř nakreslené planety a dále číslovky 100 zmíněné ve vzkazu. Když vynásobíš 100 x 165, vyjde číslo 16500, což je nápověda pro druhou z hledaných souřadnic dalekohledu. Vezmi si vzkaz, odstup od urny, jdi zpět okolo sarkofágu (nebo se jen otoč) ke dveřím hrobky a vydej se znovu do vily Al Kinga.
 
Al King´s house
Otoč se a popojdi k pracovnímu stolu, na kterém jsi předtím objevil zápisník se souřadnicemi okolních slečen. Podívej se blíž na mapu nad stolem a použij mapu pokladu z inventáře. Posuň mapu pokladu tak, aby se zarovnaly kompasové kříže obou map: (obr. překryté mapy). V levém dolním rohu nyní vidíš označený Al Kingův dům (here commited), který má dle okolních vrstevnic výškovou hodnotu 100. Pak zde vidíš trasu, na které jsou všechny čtyři symboly z matematické rovnice uvnitř planety nakreslené na zdi v hrobce. Na konci trasy je v levém horním rohu křížem vyznačená výšková souřadnice pokladu (nad symbolem drahokamu), která má dle okolních vrstevnic hodnotu 250. Když odečteš 250 – 100, vyjde ti že vzájemný výškový rozdíl obou míst je 150, což je další nápověda pro druhou z hledaných souřadnic dalekohledu. Odstup od mapy, otoč se směrem na dalekohled a podívej se blíž na stolek vlevo od stojanu. Jsou na něm položené převodní tabulky dalekohledu. Podívej se nejprve vpravo, kde je na deskách nakreslen princip převodu mezi výškou, vzdáleností a úhlem sklonu dalekohledu. Poté se podívej vpravo kde jsou na dvou stranách konkrétní hodnoty. Najdi tedy v tabulkách řádek, ve kterém je v prvním sloupci uvedená výška 150 a ve druhém sloupci vzdálenost 16500. Z třetího sloupce vyplívá, že těmto dvěma hodnotám odpovídá úhel 0.5 stupňů. Nyní již tedy znáš obě souřadnice dalekohledu. Odstup tedy od stolku s převodními tabulkami, přistup k ovládacímu pultu dalekohledu a nastav na něm pomocí koleček hodnoty 0.5 a 27. Nyní se podívej do okuláru dalekohledu a nastav všechny rysky proti sobě. To je ale překvapení, žádná slečna na pláži ale Winslow s dalekohledem, který na Jima mává a zve ho k opuštěné lovecké chatě. Jim Alici sdělí, že ho Winslow viděl a řekne jí ať se raději vrátí na hotel a počká tam na něj. Poté se s Alicí rozloučí něžnou pusou a vydá se za Winslowem.
 
Abandoned lodge
Když Jim dorazí k dosti zchátralé a opuštěné lovecké chatě, zkusí otevřít okno aby se dostal dovnitř. Díky shnilé podlaze se však ocitne rovnou ve sklepě. Je poraněn a samým rozrušením se mu rozbušilo srdce. Že by to byla past? Ulož si hru, protože nyní už jde vážně do tuhého! Pokud chceš, prohlédni si zblízka několik rekvizit v místnosti. Pak se otoč směrem k žebříku a prohlédni si fotografii, která je na něm přišpendlená. Je na ní Alice a na druhé straně napsán vzkaz – devátá oběť byla vybrána. Tomu Jim musí zabránit! Pokusí se tedy vylézt po žebříku, ale jeho příčky se ulámou a chata začne hořet. Teď už jde opravdu o život! Jimův únik z této ohnivé pasti je časově omezen a tak jednej rychle! Zkus vyskočit na stropní trámy, ale tudy cesta nevede. Otoč se tedy doleva a zkus uniknout dveřmi nalevo od třech skříní. Samozřejmě jsou zamčené. Podívej se tedy postupně do všech třech skříní (na pořadí nezávisí). Ve dvou skříních jsou vždy tři žertovné krabičky. Pokud chceš, tak na každou z krabiček klikni (na každou krabičku pouze jednou nebo Jim nestihne uniknout a zemře!) a přečti si papírek v panáčkově ruce, na kterém je napsaná morbidní básnička od Winslowa. Poté co zkusíš prozkoumat třetí skříň, dostane Jim elektrický šok a na dlani mu zůstane vypálený cejch od nabité kliky, ale nakonec skříň přeci jen otevře. Vezmi si klíč pověšený v rohu skříně nad autobaterií a Jim se tak konečně dostane zamčenými dveřmi ven z Winslowovy pasti. Pospíchá za Alicí do hotelu a doufá, že ho poslechla a bude tam na něj čekat. Místo toho však najde na posteli vzkaz od Alice, že jí volal Al King, aby za ním přijela do jeho vily. Ona, netušíc žádné nebezpečí, se za ním samozřejmě vydala. Jim tedy běží do vily zachránit Alici!
 
Al King´s house
Když Jim dorazí na místo, vypadá to tam jako po výbuchu bomby. Většina věcí je zpřeházená nebo zdemolovaná. Popojdi dopředu, otoč se doprava a jdi doprostřed místnosti. Otoč se doleva a podívej se na vzkaz přilepený na promítačce. Poté promítačku zapni vypínačem dole. Přehraje se zfilmovaný vzkaz od Winslowa. Spatříš jak brutálně mučí a nakonec zabije Al Kinga. Také na filmu vidíš svázanou Alici. Rychle za ní! Otoč se doleva a jdi k baru. Všimni si morbidního nápisu na zdi v levé části baru. Otoč se doleva, popojdi dopředu a podívej se blíž na kukačkové hodiny vlevo od polic.67 Vzpomeň si, že si je viděl na začátku Winslowova filmu. Byl na nich čas 4:55. Nastav na hodinách tento čas, ale nic se nestane. Nastav tedy čas 5:00 a z hodin vyleze panáček se vzkazem. Nyní rychle přesuň minutovou ručičku zpět na 4:55, dokud je panáček stále venku. Skříň napravo se otočí a otevře tak skrytou chodbu do které Jim vstoupí.
 
CD1
 
Jim sejde po schodech do podzemního prostranství s vytesanými chodbami. Ulož si hru! Otoč se doprava a spatříš bednu s rozčtvrceným Al Kingem. Otoč se zpět mírně doleva a jdi dopředu. Jim konečně našel Alici. Je spoutaná a přivázaná ke stropu. Klikni na ní a Jim Alici osvobodí. Po chvilce však zjistí, že ve skutečnosti vysvobodil Winslowa, který na sebe na chvíli vzal podobu Alice. Winslow využije momentu překvapení a sebere Jimovi jeho zbraň. Za okamžik přijde skutečná Alice a zjevně zmanipulovaná převezme zbraň aby uposlechla Winslowův příkaz zabít Jima. Winslow otevře posvátnou dýkou portál do jiné dimenze a zmizí. Alice však místo aby splnila jeho rozkaz zastřelí sama sebe. Škoda, že to takhle muselo dopadnout. Jim si vezme zpět svou zbraň a vydá se za Winslowem. Ocitne se v rituální místnosti, kterou už dříve prozkoumal v hypnóze. Okolo oltáře, kde právě Winslow provádí tajemný rituál se povalují obživlé hlavy jeho obětí. Jimova chvíle nastává v okamžiku, když Winslow uchopí do ruky drahokam Black Dahlia. Zde jsou možné dva alternativní konce hry:
 
Dobrý konec
Zamiř na drahokam a znič ho dobře mířenou střelou. Tím překazíš Winslowovy plány na ovládnutí světa. Když Jim procitne, nacházíš se vedle mrtvé Alice a všude okolo jsou lidé z mordparty. Je zde i detektiv Maxwell který si mylně myslí, že konečně dopadl vraha Elizabeth a Alice. Vysvětlovat mu skutečnou pravdu však nemá smysl.
 
Špatný konec.
Pokud netrefíš drahokam nebo zastřelíš Winslowa, pomůžeš mu tak vykonat jeho plány. Vezme na sebe Jimovu podobu a stane se prezidentem spojených států Pearsonem, aby tak mohl docílit vlády nad celým světem.Konec hry

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

 

Náhledy fotografií ze složky Black Dahlia(2)

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář