Jdi na obsah Jdi na menu
 

Black Dahlia

28. 8. 2014

TOPlist

BLACK DAHLIA
8.1.2007 Autor návodu: Karel Frey
Hra Black Dahlia je velmi napínavou detektivkou. Zažiješ při ní velké dobrodružství a mnoho dějových zvratů. Setkáš se s vraždami, intrikami, záhadami a magií. Abys nalezl všechny střípky do mozaiky celého příběhu, budeš řešit mnoho hádanek a hlavolamů. Hra je lineární a pro postup dál je tedy nutné splnit určité úkoly. Když se dostaneš do nesnází nebo nebudeš vědět jak dál, je zde tento návod, aby ti pomohl na tvé dlouhé cestě za Black Dahlií. Je v něm popsán nejkratší postup hrou. I přesto je však dobré prozkoumávat jednotlivé lokace podrobněji, jelikož se zde nachází mnoho zajímavých věcí, které si můžeš prohlédnout. V návodu je také na několika místech upozornění na uložení hry. Je to většinou před akční pasáží, kde bys mohl přijít o život. Je poučné i v těchto místech vyzkoušet několik alternativ.
Ovládání hry je naprosto intuitivní a to levým tlačítkem myši:
šipka dopředu - aktivní místo lokace, přiblížení, sebrání, posuv, rozhovory
šipka dozadu - oddálení
kurzor BD - možnost otáčení
menu (inventář, zápisník atd.) - pod pravým tlačítkem nebo klávesovými zkratkami (alt+I,N)
ukončení rozhovoru nebo přeskočení videosekvence - Esc
 
Příběh se točí okolo záhadných vražd v Clevelandu ve státě Ohio na počátku roku 1940, které mají souvislost s drahokamem Black Dahlia. Ty v něm hraješ roli nově přijatého agenta COI Jima Pearsona, kterému je přidělen jeho první případ. Pátrání začíná.
CD1
My office
Po úvodní animaci se ocitneš ve své kanceláři. Popojdi dopředu a obejdeš svůj pracovní stůl. Podívej se dolů na stůl a otevři jeho prostřední zásuvku. Přečti si vystřižený novinový článek a poté i čtyřstránkový dokument s názvem Preliminary Report, který je v zelených deskách. Zavři prostřední zásuvku a otevři zásuvku napravo. Přečti si seznam věcí které měl detektiv Pensky (tvůj předchůdce) v plánu udělat. Všimni si nevyřízené položky 9 - setkat se s profesorem Straussem. Polož seznam zpět do zásuvky a poté jej posuň dopředu. Objevíš pod ním revolver, který si vezmi. Odstup od stolu a otoč se doprava směrem na kartotéku. Leží na ní tři knihy a na nich malá černá knížka s názvem Fifth Column Lessons for America, kterou si přečti. Je to propagační brožura COI. Poté otevři horní zásuvku kartotéky a pročti si jednu ze složek. Odstup od kartotéky. Nyní prozkoumej svůj inventář (alt+I). Otevři služební odznak (badge) a prozkoumej medailon zastrčený v jeho levé části. Dále prozkoumej složku s případem (case file). Je tam papírek s nakreslenými erby, pozvánka a vyplněný formulář. Na spodní listy se můžeš podívat, když klikneš na jejich viditelnou část. Spodní část větších stránek si můžeš přečíst, když je posuneš nahoru. V horní části pozvánky jsou tři symboly (runy), které si automaticky poznamenáš do svého zápisníku (notebook). Můžeš se tam na ně podívat (alt+N). Nyní prozkoumej revolver ve svém inventáři. Když posuneš obložení jeho rukojeti dopředu, objevíš uvnitř ukrytý klíček (key from gun), který vyndej a vezmi si ho. Opusť inventář. Otoč se doleva, jdi zpět ke dveřím a otoč doprava směrem na knihovnu. Před sebou uvidíš sekretář. Přibliž se k němu a odemkni ho nalezeným klíčkem (v inventáři vyber klíč a stiskni use). Přečti si vzkaz pro Penskyho od profesora Strausse, který je položený na knihách. Poté podrobně prozkoumej poznámky položené dole. Jsou zde napsána čísla a písmena týkající se telefonního číselníku. Všimni si také řádek, kde je napsáno 0 +1 -1 a pod tím + or - ? Odstup od sekretáře a pokud chceš, můžeš se ještě blíže podívat na několik zajímavých věcí a knih v knihovně. Poté jdi ke dveřím a opusť kancelář. Jdi za svým šéfem panem Sullivanem.
 
Sullivan´s office
Promluv si se Sullivanem. Až se ho budeš ptát na složku s případem (case file), klikni na dokument s názvem Initial Crime Report. Nejprve zvol poslední řádu s podpisem (ask about detective), poté třetí řádku shora (ask about Finster). Až se tě Sullivan zeptá co říkáš pozvánce (invitation), odpověz mu: It looks like fascist propaganda. Opusť šéfovu kancelář a vydej se za Finsterem.
 
Finster´s office
Promluv si s Finsterem. Během hovoru se zmíní o McGintově baru. Po skončení rozhovoru se podívej na znak na zdi za Finsterem. Je na něm napsáno jméno FINSTERLAU. Ještě s můžeš podívat nalevo na obrazy na zdech a na fotografie ve vitríně. Opusť Finsterovu kancelář a vydej se na policejní stanici.
 
Detective Merylo´s officeObrazek
 
 
Promluv si s detektivem Merylem. Poté se podívej nalevo na jeho stůl, kde leží kniha s fotografiemi zločinců (mug book), o které se detektiv zmínil během hovoru. Otevři knihu a vezmi si Finsterův hlavičkový papír založený na první stránce. Je na něm adresa a další erb. Poté listuj knihou až narazíš na fotografii muže s plnovousem jménem Louis Fischer. Jsou zde uvedeny i jeho aliasy, které si poznamenej. Opusť Merylovu kancelář a vydej se do McGintova baru.
 
McGinty´s bar
Až vstoupíš do baru, otoč se doprava dozadu a jdi k osaměle sedícímu muži. Promluv si s ním. Jmenuje se Dick Winslow a je agentem FBI. Během hovoru se zmíní o jakési černé listině. Odejdi z baru a vydej se zpět do Sullivanovy kanceláře.
 
Sullivan´s office
Promluv si se Sullivanem. Obdržíš od něj černou listinu (black list). Jdi do své kanceláře.
 
My office
Jdi ke stolu. V levé části pracovní desky je telefon. Nyní budeš muset použít speciální kód, abys zjistil telefonní číslo na doktora Strausse. Podívej se do inventáře na černou listinu. Posuň jí nahoru a dole uvidíš řádku se jménem Dr.Karl Strauss a u ní čísla CLV-51-22-40. Nyní přetransformuj číslo pomocí kódů z poznámek v sekretáři. Písmena CLV odpovídají dle telefonního číselníku číslům 258. Na toto číslo použij první kód (0 +1 -1) a dostaneš číslo 267. Na čísla 51 22 a 40 použij z druhého kódu znaménko mínus (od prvního čísla dvojčíslí vždy odečti druhé) a dostaneš číslo 404. Telefonní číslo je tedy 267404. Zavolej doktorovi Straussovi. Osoba která se ozve ti sdělí, že pan Strauss není momentálně přítomen. Nyní se podívej (pokud jsi tak ještě neučinil), zda není v kanceláři ještě nějaká tajná skrýš. Jdi ke dveřím, stiskni vypínač a rozsviť světlo. Otoč se a podívej se na lustr. Uvidíš v něm stíny. Klikni na lustr a najdeš pergameny (parchment sheets) a váček s runami (bag of runes). Opusť kancelář a jdi za detektivem Merylem.
 
Detective Merylo´s office
Zeptej se detektiva Meryla na agenta Winslowa. Poté jdi zpět do své kanceláře.
 
My office
Po příchodu nalezneš vzkaz, že volala Helena Strausová. Dozvíš se, že její otec doktor Strauss je v cizině, ale i přesto se můžeš zastavit v muzeu, když budeš potřebovat nějaké informace ohledně jeho výzkumu.
CD2
Museum of Natural History
Promluv si se slečnou Straussovou. Poté jí dej z inventáře váček runami. Ona je prozkoumá a ty jí ještě ukážeš pergameny. Helena se pokusí o jejich překlad ale po chvilce ti sdělí, že bude potřebovat více času. Nakonec jí dej ještě složku s případem, kde je papírek s erby. Ona se na ně podívá a ukáže ti knihu s erby z knihovny. Poznamenej si nebo zapamatuj vyobrazení následujících erbů (nebo se můžeš do knihy kdykoliv podívat, když o to Helenu požádáš): strana 2 vpravo nahoře – Notorious Tyrant and Sorcerer, strana 7 vpravo dole – Sergeant at Arms, strana 11 (předposlední) vlevo nahoře – Scribe Knights of the Trinity a vlevo dole – Herald Knights of the Trinity. Po prohlédnutí knihy a zaznamenání erbů si znovu promluv s Helenou a zeptej se jí na okno z barevných sklíček (stained glass window). Dovede tě dozadu ke stolu a tebe čeká první puzzle. Klikni na stůl a slož 4 okna s motivy erbů (které sis poznamenal) z rozházených barevných sklíček. Jedno okno už je téměř hotovo. U něj stačí pouze přisunout dílky k sobě aby mezi nimi nebyly mezery. Přemisťuj dílky kliknutím a přisouvej je k sobě jejich podržením. Složené erby vypadají takto:Obrazek
 
 
Až budeš mít všechna okna složena, odstup od stolu a rozsviť infračervenou lampu nalevo. Na stole nyní uvidíš místo oken 4 nápisy: LANDULPH, FINSTERLAU, MUHLHAVEN a FISCHTERWALD. Odejdi z muzea a vydej se do baru.
 
McGinty´s bar
Jdi dopředu až na konec místnosti k muži s pleší a knírem. Promluv si s ním. Jmenuje se George a poví ti něco o Louisovi. Poté se otoč doprava a jdi k telefonu. Při bližším pohledu uvidíš napravo na zdi nad telefonem napsáno jméno Lou Fielding s tel. číslem CMR-259. Vytoč toto číslo na telefonu. Až se osoba na druhé straně zeptá kdo volá, napiš Louis Fischterwald a potvrď entrem. Dostaneš odpověď že Louis je v Raven klubu, kde pracuje. Vydej se tam.
 
Raven Room
Jdi ke dveřím a použij interkom. Až se vrátný zeptá, kdo Louise hledá, odpověz že tě posílá Finster. Dostaneš odpověď že Louise najdeš v misii. Poté se otoč a jdi ke stolu na druhé straně místnosti. Podívej se na výpis volání na stole. Poté se podívej pod stůl a seber svatý obrázek (holy card) pod nohou stolu. Prozkoumej obrázek v inventáři a na druhé straně je adresa misie svatého Bartoloměje. Vydej se tam.
 
Bartholomew´s mission
Promluv si s Erniem stojícím za pultem. Během rozhovoru ti ukáže fotografii ale nechce ti jí půjčit. Musíš tedy použít lest. Promluv si s Erniem ještě jednou a tak ho požádáš aby ti něco přinesl. Až odejde, jdi za pult a podívej se do kufru vpravo dole. Ernieho fotografie kterou hledáš je napravo úplně vespod. Aby ses k ní dostal, přesuň nejprve všechny věci doprava a poté doleva. Poté můžeš sebrat fotografii (Ernie´s photo) a prozkoumat jí v inventáři. Podívej se ještě na pult do rozpisu služeb napravo. Zjistíš, že Louis má dnes volno. Opusť misii a jdi do muzea.
 
Museum of Natural History
Zeptej se Heleny, zda už vyřešila jak mají být sestaveny runy, které jsi jí předtím přinesl (if she has figured out how the pieces of the runes are assembled). Nepodařilo se jí to ale sdělí ti několik poznatků z pergamenů, jejichž soupis ti předá (Helen´s notes). Ukonči rozhovor a jdi dozadu směrem ke stolu, kde jsi skládal barevná sklíčka. Otoč se doleva, jdi ke stolu a přečti si dvě knihy, které zde leží. Odejdi z muzea a vydej se za detektivem Merylem.
 
Detective Merylo´s office
Pohovoř s Merylem a ukážeš mu fotografii, kterou jsi našel v Ernieho kufru. Poté se odeber do Raven klubu.
 
Raven room
Louis už by tu měl být. Zeptej se ho na pozvánku (invitation). Dělá ze sebe machra jaké má známosti a nechce se s tebou bavit dál. Poté mu ukaž Ernieho fotografii. To už dostane pěkný strach. Bojí se o svůj život a chce se s tebou setkat na bezpečnějším místě. Poté co jsi po příchodu na smluvené místo napaden neznámým útočníkem s pistolí, ztratíš medailon ze svého odznaku. Nacházíš se v opuštěném skladišti. Ulož si hru! Otoč se doprava a popojdi dopředu. Poté seber prázdnou láhev a hodíš jí naproti abys zmátl střelce, který vyleze ze svého úkrytu. Až ho spatříš, rychle ho zaměř a zastřel. Druhou možností jak se zbavit útočníka je nejprve jít doleva, poté trefit ventil z kterého uniká pára a pak ho zastřelit. Pokud střelce rychle netrefíš, vystřílíš všechny náboje nebo půjdeš rovně, živý ze skladu neodejdeš. Pokud budeš úspěšný, prohledáš mrtvolu a najdeš zápalky. Za chvilku přijde do skladu poslíček a doručí ti balík. To je tedy síla, uvnitř najdeš Louisovu hlavu!Obrazek
 
CD3
 
My office
Ve tvé kanceláři na tebe čeká detektiv Merylo. Promluv si s ním. Zeptej se ho dvakrát na střelce ze skladiště (warehouse gunman). Řekne ti že nemá tušení proč ti vrah poslal Louisovu hlavu. Poté odejde. Podívej se na stůl, přečti si novinový článek o vraždě a prohlédni si fotografii. Prozkoumej v inventáři zápalky (matchbook), které jsi našel u zabitého střelce. Je na nich adresa hotelu Cleveland. Otevři je a na vnitřní straně je napsáno jméno MUHLHAVEN. Když zápalky zavřeš a otočíš, uvidíš na druhé straně nápis GB5-637. Opusť kancelář a vydej se do Louisova podkroví.
 
Louie´s loft
Když popojdeš dopředu, uslyšíš zavrzání podlahy. Otoč se a podívej se dolů na podlahu. Klikni na prkno před sebou poblíž kabelu od rozbitého světla. Po odklopení prkna objevíš tajnou skrýš. Vyndej z ní ukrytou věc. Je to hlavolam (lockbox) ve tvaru dřevěného domečku. Odstup, otoč se doleva a jdi směrem ke kamnům. Klikni na smeták. Po zametení popelu objevíš na podlaze další (v pořadí druhé) symboly run, které si zapíšeš do svého zápisníku. Během zapisování zažiješ strašlivou noční můru. Opusť podkroví a vydej se do hotelu Cleveland.
 
Hotel Cleveland
Promluv si s recepčním. Zeptej se zda je v hotelu ubytován pan Muhlhaven a jaké má číslo pokoje. Zkus jej podplatit (bribe him) ale je to marné. Abys zjistil číslo pokoje, musíš použít lest. Otoč se doprava a jdi k telefonu. Vytoč číslo BG5-637, které jsi objevil na zápalkách. Představíš se jako Muhlhaven a necháš si od poslíčka donést noviny. Poslíček tě dovede až před dveře pokoje č.23G. Otoč se a klikni na vozík pokojské. Převezeš si ho před dveře. Klikni na vozík znovu a podíváš se do jeho prostřední police. Vezmi si nůž, který je pod ubrouskem. Odstup od vozíku a klikni na horní trám nad dveřmi. Použiješ nůž na otevření okénka, kterým se dostaneš do pokoje pana Muhlhavena. V pokoji se otoč doprava a jdi směrem k posteli. Ještě jednou se otoč doprava a jdi k nočnímu stolku vedle postele. Prozkoumej vázu která je na něm položena. Vyndej z ní klíč a prohlédni si kus papíru. Budeš vyrušen nezvanými hosty. Až bude vzduch čistý, jdi opět k váze a vyndej z ní fotografii. Prozkoumej jí v inventáři a podívej se i na poznámku na zadní straně. Opusť hotel a jdi za svým šéfem.
 
Sullivan´s office
U Sullivana je právě agent Winslow, který ti to u šéfa pěkně zavařil. Až odejde, promluv si se Sullivanem. Nakonec mu ještě ukaž fotografii z Muhlhavenova pokoje.  Poté odejdi a vydej se do kanceláře FBI za Winslowem.
 
FBI office
Winslow je pěkný sukničkář. Až odejde jeho sekretářka, chce si tě udobřit za pohovor s tvým šéfem. Promluv si s Winslowem o všem a poté se vrať do své kanceláře.
 
My office
Nyní prozkoumej několik položek ve svém inventáři. Podívej se na poznámky od Heleny. Poté se podívej na hlavolam který jsi našel v Louisově podkroví. Jak jen ten domeček otevřít?
Postup je následující:Obrazek
 
 
- na pravé stěně otoč kolesem úplně dolů
- na přední stěně otoč levou lampičku doprava do vodorovné polohy
- na levé stěně zatlač horní půlku dveří dovnitř
- na střeše zatlač komín dolů
- na levé stěně přesuň spodní polovinu dveří nahoru
- na pravé stěně otoč kolesem úplně nahoru
 (na levé stěně se zasune spodní zadní segment)
- na levé stěně přesuň spodní přední segment dozadu
- na levé stěně přesuň horní polovinu dveří dolů
- na střeše vytáhni komín nahoru
- na pravé stěně otoč kolesem úplně dolů
 (na levé stěně se vysune zpět horní polovina dveří)
- na přední stěně otoč zpět do svislé polohy levou lampičku
- na přední stěně otoč okenici a posuň jí doleva
- na přední stěně přesuň dlouhý trám pod okenicí doleva
- na přední stěně zvedni segment s nakreslenou runou nahoru
 (otevře se střecha domečku který odtajní svůj obsah)
 
Z domečku vyndej klíč (lockbox key) a pečetní prsten (signet ring). Opusť kancelář a vydej se znovu do Louisova podkroví.
 
Louie´s loft
Jdi dopředu a otoč se doleva. Před sebou vidíš prádelník. Nad ním jsou na zdi nakreslené jednotlivé fáze měsíce, které si obkresli. Obrazek
 
 
Přibliž se na zámek prádelníku. Vlož do něj klíč, který jsi našel v dřevěném domečku. Abys odemkl zásuvku, musíš postupovat podle nákresu na zdi. (Začínáš obrázkem nahoře uprostřed a postupuješ ve směru hodinových ručiček. Černé kolečko znamená zasunutí, bílé vysunutí a poloha srpu měsíce udává směr otočení.) Pro manipulaci s klíčem se ti objevují šipky u jeho dříku. Postup je následující: zatlač klíč dovnitř, otoč klíčem doleva, vysuň klíč k sobě, otoč klíč dvakrát doprava, zatlač klíč dovnitř, otoč klíč doleva a nakonec klíč vysuň k sobě. Otevře se zásuvka ve které najdeš vlčí tesák (fang) na kterém jsou nakresleny runy. Vezmi si tesák, opusť podkroví a vydej se do hotelu Cleveland.
 
Hotel Cleveland
V Muhlhavenově pokoji jdi dopředu a otoč se zpět. Klikni na šatní skříň. Přibliž se na její zámek a použij na něj pečetní prsten z inventáře. Jsi opět vyrušen. Naštěstí je to jenom další noční můra. V otevřené skříni si nalevo pod kravatami vezmi pozvánku do Raven klubu a přečti si dopis. Vpravo dole si přečti telegram. Vpravo nahoře si přečti další dopis, účet z hotelového baru a prohlédni si úvodní stránky časopisů. Dále můžeš prozkoumat Scrumpyho ochranný prostředek a obojek. Opusť hotel a vydej se do kanceláře FBI.
 
FBI office
Zatímco je Winslow zaneprázdněn se sekretářkou, měl bys najít spis tvého předchůdce Penskyho, který je v trezoru umístěném někde v kanceláři. Otoč se mírně doprava a jdi směrem k hodinám v rohu místnosti. Otoč se doprava a jdi k nízké knihovně na které je postaven globus. Všimni si zarámované fotografie sportujícího Dicka Winslowa. Je na ní napsán datum. Poznamenej si čísla a jejich polohu 19 napravo, 6 nalevo a 33 napravo.Obrazek
 
 
Odstup od fotografie, otoč se mírně doprava a jdi zpět ke dveřím. Otoč se doprava a jdi k obrazu na kterém je namalováno ovoce a džbán. Přibliž se k obrazu a klikni na jeho levý horní roh. Objevíš skrytý trezor ke kterému se přibliž. Kód jsi našel snadno, ale jeho zadávání už je obtížnější. Postup je následující:
 
- otáčej číselníkem doprava jednou dokola (mineš nulu) a poté se zastav na čísle 19.
- otáčej číselníkem doleva jednou dokola (mineš 19) a poté se zastav na čísle 6.
- otáčej číselníkem doprava a zastav na čísle 33.
- klikni na rukojeť a trezor se otevře.
 
Prolistuj Penskyho složku v deskách nahoře. Zjistíš že je v domově důchodců Sunnyvale. Prohlédni si bezpečnostní průkaz agenta Winslowa ve spodní přihrádce. Opusť trezor. To bylo jen tak tak! Naštěstí sis stihl vzít jeho průkaz a zavřít trezor ještě předtím, než se Winslow vrátil od své „práce“. Automaticky se vrátíš do své kanceláře.
 
My office
Ve svém inventáři prozkoumej pozvánku do Raven klubu (Raven room invitation) a průkaz (Winslow´s pass). Opusť kancelář a vydej se do Flanninganova nevěstince.
 
Flanningan´s
Vyzpovídej Muhlhavena. Po ukončení rozhovoru mu dej ze svého inventáře pozvánku do Raven klubu a on ti jí podepíše. Opusť nevěstinec a vydej se za Penskym do domova důchodců.
 
Sunnyvale rest home
Promluv si s Penskym. Během konverzace se dozvíš o drahokamu Black Dahlia. Ten kdo ho získá bude mít velkou moc. Zažiješ také další ze svých nočních můr. Po skončení rozhovoru s Penskym si uvědomíš, že už máš jeden ze tří talismanů, které máš nalézt, aby ses zbavil svých nočních můr. Je to vlčí tesák. Dalším z talismanů je havraní brk. Ten Pensky ukryl ve své kanceláři. Odejdi z domova důchodců a vydej se do své kanceláře.
 
My office
Otoč se doleva a klikni doprostřed police s knihami vedle sekretáře. V detailním pohledu klikni na tmavou knihu napravo s názvem The Crusades, A Pictorial History. Po jejím otevřením nalezneš hledaný havraní brk (raven´s feather). Opusť svou kancelář a vydej se do muzea.
 
Museum of Natural History
Helena ti ukáže staré razidlo na pečetě. Problém je v tom, že razidlo bylo používáno na dvě různé pečetě. Tvým úkolem bude nastavit na razidle jednu z pečetí, kterou budeš potřebovat na pozvánku na párty v Raven klubu. Otoč se doprava a klikni na pergamen ve vitríně. Zažiješ další ze svých nočních můr, až se z toho zapotíš. Po jejím skončení uvidíš na pergamenu 5 pečetí s různými barvami. Jsou zde však pouze dva druhy znaků. Na razidle budeš muset nastavit pečeť, která má fialovou a modrou barvu. Polož pergamen a prozkoumej razidlo. Vyndej ho z pouzdra a na rukojeti uvidíš 5 kroužků, kterými se nastavuje znak pečetě rozdělený na kvadranty. První (nejbližší) kroužek nastavuje levý spodní kvadrant, druhý kroužek nastavuje pravý spodní kvadrant, třetí kroužek nastavuje pravý horní kvadrant, čtvrtý kroužek nastavuje levý horní kvadrant, pátý (zadní) kroužek otáčí segmenty zasunuté v rukojeti. Otáčení kroužků 1 až 4 doprava (P) zasunuje segmenty dovnitř, otáčení doleva (L) vysunuje segmenty zpět ven. Při používání pátého kroužku uslyšíš cvakání, jak se segmenty otáčejí. Postup je následující: 2P, 5P, 1P, 5P, 4P, 5P, 3P, 1L, 5P, 4L, 3L, 5L, 2L.Obrazek
 
 
Teď už může Helena konečně vyrobit pečeť na pozvánku a hurá na párty do Raven klubu.
CD4
 
Raven room
Na párty jsi trochu nesvůj, všude kolem samí snobové. Neboj se, Winslow se tě brzy ujme. Promluv si s ním. Poté co ho setřeseš se pokus vejít do dveří s geometrickými obrazci, za nimiž před chvílí zmizel Von Hess. Vyhazovač u dveří tě samozřejmě nechce pustit dál, takže se do střežené místnosti musíš dostat jinak. Otoč se doleva a na stole seber překlopený talíř (dish). Jdi rovně k modrým zástěnám. Za nimi se pootoč doprava a uvidíš kulatý černý stůl. Když na něj klikneš zjistíš že je to vlastně otáčecí kontejner pro nerušené doplňování zásob alkoholu do místnosti vedle. Otoč se doprava a spatříš tác se sklenicemi položený na vozíku. Z inventáře vyndej talíř a položíš ho na černý stůl. Poté klikni na tác se sklenicemi. Svou lstí sice narušíš průběh párty, ale hlavně že jsi dosáhl svého cíle. Ocitneš se potmě a sám v privátní místnosti. Pomocí baterky prozkoumej místnost. Jdi dopředu a prozkoumej astrologický obraz na zdi (napravo od krbu). Odstup, otoč se doleva, jdi rovně a doprava a na zdi prozkoumej obraz s diagramem znázorňujícím význam jednotlivých run (nalevo od krbu). Otoč se a prozkoumej ještě obraz s napsanými větami na protější stěně místnosti. Všimni si druhé věty: The old order shall be restored. Obejdi velký kulatý stůl uprostřed místnosti zpět na místo odkud jsi přišel. Otoč se doprava abys stál čelem ke stolu. Uvidíš nad ním šňůru s vypínačem, takže rozsviť světlo. Po obvodě stolu nyní vidíš dvanáct schránek s runami. Nad každou z nich je nakreslen erb. (Pro lepší prohlédnutí všech erbů můžeš použít šipky do stran u hrany stolu, kdy obejdeš stůl vždy o 90 stupňů). Všechny schránky kromě té před tebou jdou otevřít. Tvým úkolem je otevřít ostatní schránky v určitém pořadí tak, aby se nakonec otevřela i ta před tebou. Jak ale zjistit správnou posloupnost? Nakresli si na papír schéma stolu se schránkami a očísluj si schránky takto: té před tebou (která nejde otevřít) dej číslo 1, té nalevo od ní číslo 2 a poté dalším ve směru hodinových ručiček dej postupně čísla 3 až 12. Teď si postupně zmapuj všechny schránky které jdou otevřít. Na každé z nich je vždy nakreslena dvojice run. Světlá runa (old order) je nahražena tmavou runou (new order). Uvnitř každé schránky je nápis, který však není pro zjištění posloupnosti důležitý. Všechny dvojice run si poznamenej do svého schématu k jednotlivým schránkám (číslům). Po zmapování všech schránek klikni na pozlacený střed stolu. Je na něm nakreslena hvězdice a po obvodě napsána věta: Each gift to him is now devoted. Když si v inventáři prohlédneš překlad pergamenů od Heleny tak zjistíš, že ta samá věta je napsána na prvním listu na řádce (22). Podívej se tedy na odpovídající list a řádku v pergamenech, kde najdeš hledanou posloupnost dvojic run psanou za sebou. Kýžená posloupnost otevírání schránek je tedy tato: 6, 8, 11, 12, 9, 4, 5, 7, 2, 3, 10.
 
Po otevření poslední schránky se automaticky otevře i ta zamčená, kde najdeš knihu s runami. Než si jí však stačíš vzít, přichází další noční můra. Druhý den ráno jdeš za Penskym, ale v domově důchodců dělají jako že tam nikdo takový nikdy nebyl. Zase noční můra, je to čím dál častější. Následující den nalezneš na stole ve své kanceláři dopis od ženy jménem Cassandra Rollins. Píše abys jí přišel navštívit. Pensky jí požádal, aby ti pomohla, jelikož jsi ve velkém nebezpečí. Po přečtení dopisu se odebereš na návštěvu paní Rollins.
 
Psychic Cassie´sObrazek
 
 
Promluv si s Cassie. Až se tě zeptá zda chceš uvést do stavu hypnózy, odpověz ano. V hypnóze dojdeš k bráně (stojíš zády k ní). Abys mohl projít, musíš nastavit 8 symbolů nalevo a napravo do správného pořadí. Jako nápověda by ti měl posloužit imaginární prostor před tebou odkud se ozývají hlasy a do kterého můžeš vstoupit. Každý hlas v různém koutě prostoru říká jednu větu, která ti poslouží jako nápověda. Aby ses z hlasů nezbláznil nebo v imaginárním prostoru nezabloudil, nemusíš tam vstupovat a zde jsou jednotlivé věty:
 
The bird and the fisch are the base of all.
When the bird is away from the sun she is with the moon.
The key are creatures of the sun.
The fisch are creatures of the moon though she is avoid her company.
The crown and bird sit on his right and left.
The sun loves a bird but only when she is alone.
No twin can stand if separated.
The star follows the key.
If west is right and east is left, you know on which site the sun will rise and which the moon will set.
The key follows the shield when the moon is far away.
By night it refers to the moon and fisch, by day that shield surrounded itself with the sun and key.
The comet has seen up after the moon has present.
A lonely fisch loves a crown though lonely crown prefers the key.
The serpent will chase the comet tail if not chase itself by the star.  
 
Otoč se k bráně a seřaď symboly následovně:
nalevo shora – koruna, klíč, had, hvězda, klíč, štít, slunce, pták
napravo shora – pták, měsíc, štít, ryba, had, kometa, koruna, rybaObrazek
 
 
Po otevření dveří se ocitneš ve vesmíru a před sebou vidíš planety (skleněné koule) označené symboly. Neznáš ale pořadí planet (symbolů) abys mohl projít dál. Stiskni Esc a probudíš se z hypnózy. Promluv si s Cassie znovu a zeptej se jí na planety které jsi viděl (crystal spheres). Půjčí ti k nahlédnutí astrologickou knihu. Na její druhé dvojstraně je tabulka. Poznamenej si jaká čísla a symboly jsou přiřazeny jednotlivým planetám. Vrať jí knihu a dej Esc pro ukončení rozhovoru. Otoč se doleva a opusť místnost. Vydej se za Sullivanem.
 
Sullivan´s office
Promluv si se Sullivanem. Sdělíš mu že vidíš souvislost mezi případem na kterém děláš s případem torso killera na kterém pracuje Merylo. Poté se vydej za Merylem.
 
Merylo´s office
Vyžádej si od něj evidenci případu (evidence of torso case). Prohlédni si popořadě všechny položky (začni u první) a poznamenej si čísla na novinových útržcích potřísněných krví. Měl bys nalézt čísla: 15, 65, 260, 175, 111, 369, 34, 4. Všimni si že položku 19 si zapůjčila FBI. Poté se Meryla ještě zeptej na Von Hesse a na jeho medailon. Poté opusť kancelář a vydej se za Cassandrou.
 
Psychic Cassie´s
Než se necháš zase zhypnotizovat, porovnej čísla u novinových útržků s čísly odpovídajícími planetám (v astrologické knize). Dostaneš pořadí planet: Saturn, Mars, Merkur, Venuše, Slunce, Měsíc, Jupiter, Země a jim odpovídající posloupnost symbolů. V hypnóze tedy klikej na symboly planet v daném pořadí. Nakonec klikni na planetu bez symbolu a ocitneš se v sále se sloupy a bazénky. Popojdi dopředu a podívej se dolů do bazénku před sebou. Na jeho okraji máš sedm barevných kamínků s různými symboly. Když hodíš do vody některý z kamínků, promítne se ti na vodní hladině událost kterou jsi prožil ty nebo někdo jiný. Až si vše promítneš, dej Esc pro návrat do reálu. Zeptej se Cassie na bazének a kamínky. Také jí řekni že si v bazénku viděl i sebe. Opusť místnost a jdi za Winslowem.
 
FBI office
Promluv si s Winslowem. Dozvíš se že našel Von Hessův medailon, ale nechce ti ho dát. Dále se dozvíš že FBI začala pracovat na případu torso killer. Vydej za detektivem Merylem.
 
Detektive Merylo´s office
Zeptej se Meryla, zda už Winslow vrátil do evidence složku 19, která tam předtím chyběla. Nyní jí můžeš prozkoumat. Poté si ještě jednou projdi složku 1 a na zadní straně klikni na text úplně nahoře s adresou bydliště poslední oběti. Opusť kancelář a vydej se na zjištěnou adresu.
 
Santini´s house
Promluv si s paní Santini o možném motivu vraždy jejího syna Angela. Po skončení rozhovoru na ní klikni ještě jednou a ona odejde. Prozkoumej místnost a všimni si, že na všech oknech jsou rolety. Jdou sice stáhnout dolů, ale poté se okamžitě vysunou zpět nahoru. Jdi ke dveřím a zhasni světlo vypínačem. Otoč se a klikni na okno napravo od postele. Zatáhni roletu úplně dolů a na její zadní stran najdeš fotografii (Santini photo). Je na ní Angelo spolu s Louisem a stojí v privátní místnosti Raven klubu před astrologickým obrazem. Otoč se a rozsviť světlo. Poté se otoč a jdi do rohu místnosti mezi postelí a psacím stolem (pod oknem kde si našel fotku). Klikni na dřevěné obložení zdi u podlahy a objevíš tajnou skrýš. Vezmi si z ní dopis (Santini´s paper) a pod ním obálku s nakreslenými runami, které si poznamenáš do svého zápisníku. Obálku otevřeš a najdeš v ní dopis od Penskyho (Pensky letter) a peníze které vrátíš paní Santini. Opusť její dům a vydej se do Kingsburgských stok.
CD5
Kingsbury run sewers
U vchodu do stok zahlédneš naživo torso killera. Při otevírání mříží se poraní a poté unikne do labyrintu chodeb. Jdeš ho pronásledovat. Abys nezabloudil, objeví se ti v pravé dolní části obrazovky kompas. Pokud chceš jít rovnou k cíli a nechceš prozkoumávat všechny slepé uličky (v jedné z nich je ventilátor který můžeš zapnout), vydej se následující trasou: jednou N, čtyřikrát E a pětkrát N. Otoč se doprava a uvidíš potrubí s tlakoměry a ovládacími koly, na kterých torso killer zanechal svou krvavou stopu. Zkus si zatočit všemi koly oběma směry abys zjistil jak ovlivňují jednotlivé tlakoměry. Zjistíš, že pouze tlakoměr úplně dole ukazuje stále stejnou hodnotu 30. Tvým úkolem je tedy nastavit pomocí čtyř ovládacích kol na ostatních čtyřech tlakoměrech stejnou hodnotu tlaku jako na tom pátém. Když si označíš zleva doprava tlakoměry písmeny A až D a ovládací kola čísly 1 až 4, pak je postup nastavování tlaků následující: Obrazek
 
 
- otoč kolem 3 doprava a nastav na tlakoměru B hodnotu 30.
- otoč kolem 2 doleva a nastav na tlakoměru D hodnotu 40 (maximum).
- otoč kolem 4 doprava a nastav na tlakoměru A hodnotu 32 (30+1dílek) a současně na  tlakoměru D hodnotu 24 (20+2dílky)
- otoč kolem 2 doleva a nastav postupně na tlakoměru  A a D hodnotu 30
- otoč kolem 1 doleva a nastav na tlakoměru C hodnotu 30
 
Nyní jsou všechny tlakoměry nastaveny na požadovanou hodnotu, takže se otevře tajný průchod ve zdi. Vstoupíš dovnitř. Klikni na symboly run na dveřích aby sis je poznamenal. Poté ještě klikni na otvor ve tvaru kříže uprostřed dveří. Zjistíš že má podobný tvar jako kříž na medailonu Von Hesse. Opusť stoky a vydej se za Winslowem.
 
FBI office
Zeptej se Winslowa na Von Hessův medailonu. Vydáte se spolu do stok ke dveřím s runami. Klikni na otvor ve tvaru kříže ve dveřích a Winslow ti půjčí medailon abys je otevřel. Po vstupu do tajemné místnosti se Winslow zalekne a zbaběle uteče. Klikni na dveře před tebou.
Je zde zámek s 8 závorami poháněnými tlakem páry. Abys je otevřel, musíš jejich ovládací páčky stisknout v určitém pořadí. Jde o to nastavit rysku na všech závorách do středové polohy. Řešení je následující: označ si páčky čísly 1 až 8, číslo 1 je levá horní páčka, číslo 2 je pravá horní páčka a další páčky ve směru hodinových ručiček mají čísla 3 až 8.Obrazek
 
 
Stiskni páčky v pořadí 5, 4, 2, 3, 7, 5, 2 a dveře se otevřou.
 
Klikni na další dveře před tebou. Tudy už cesta dál nevede. Slyšíš nějaké hlasy. Otoč se doleva a podívej se nahoru. Vidíš tam malé větrací okénko. Vyšplhej na jeho římsu a nestačíš se divit. Jsi u privátní místnosti Raven klubu, kde pávě probíhá setkání členů Brotherhoodu. Spatříš torso killera jak odkládá svůj plášť a hůl do skříně. Uvidíš i jeho dračí talisman, který musíš získat. Pro zavření skříně použil svícen. Teď už víš jak na to, takže hurá do Raven klubu.
 
Raven room
Vloupeš se do Raven klubu. Otoč se ke dveřím privátní místnosti. Podívej se do inventáře na pozvánku do Raven klubu a pomocí naznačených hran jí slož podle následujícího obrázku.Obrazek
 
 
Postup skládání určuje i posloupnost stisků segmentů pro otevření dveřích privátní místnosti. Postup je následující:Obrazek
 
 
- stiskni červený kosočtverec, čtyřúhelník nahoře uprostřed, trojúhelník nalevo, čtyřúhelník nahoře napravo, čtyřúhelník nahoře nalevo, trojúhelník napravo, trojúhelník nalevo, trojúhelník napravo.
 
Po otevření dveří jdi ke skříni naproti a podívej se na nízkou skříňku se svícny napravo vedle ní. Vezmi si levý svícen. V detailním pohledu uvidíš, že svícen má zespodu 5 výsuvných segmentů, které jsou ovládány čtyřmi otočnými částmi těla svícnu. Tvým úkolem je vysunout 3 z 5 segmentů aby pasovaly do zámku skříně, který je vidět v pozadí. Řešení je následující: Označ si otočné části svícnu 1 až 4, kdy 1 je nejdále a 4 je nejblíže k tobě. Obrazek
 
 
- otoč částí 3 dvakrát doprava
- otoč částí 4 dvakrát doleva
- otoč částí 2 dvakrát doprava.
 
Po otevření skříně si vezmi zelený talisman, který zde visí. Je to torso killerův dračí dráp. Odejdi z Raven klubu a vydej se za Cassandrou.
 
Physic Cassie
Požádej Cassie o hypnózu. V hypnóze jdi dopředu k bazénku. Podívej se dolů na jeho okraj, kde přibyl další kamínek se symbolem talismanu torso killera. Hoď kamínek do bazénku a sleduj co se zobrazí. Vidíš torso killera jak v místnosti Raven klubu zatáhne za jednu z knih v knihovně a odchází tajnou chodbou. Probouzíš se z hypnózy a urychleně se vydáváš společně s detektivem Merylem do Raven klubu. V privátní místnosti se otoč doprava, popojdi a otoč se doprava ke knihovně. Klikni na knihu v prostřední polici úplně napravo. Otevře se tajná chodba. Poté co s Merylem vstoupíte do tajné místnosti, objevíte zde neskutečná jatka. Na stole leží rozporcovaný torso killer. Po chvilce přijdou agenti FBI s Winslowem a samozřejmě že si chtějí připsat zásluhy za objevení torso killera. Události však nabírají nečekaný směr. Prezident v rozhlase oznámil, že byl napaden Pearl Harbor a USA vstupují do války.
CD6
Uplynulo několik let. Píše se rok 1945 a Jim Pearson je nyní důstojníkem OSS. Nacházíš se v dole kde nacisté ukryli svou kořist. Stojíš před dveřmi, které máš jako specialista v tomto oboru za úkol otevřít. Podívej se na malbu nad dveřmi. Je tam vyobrazen Odin a pod ním lidé, kteří se na něj dívají. Podívej se blíže na dveře. Tvým úkolem je nastavit polohu planet okolo slunce tak aby všechny planety směřovaly svou světlejší polovinou nahoru. Rada jak postupovat je následující: Označ si planety A až G od nejvzdálenější k nejbližší ke slunci uprostřed. Vyzkoušej si jak posun s jednotlivými planetami ovlivňuje i polohu ostatních planet. Planeta A posouvá i planety B, C, D, a G, planeta B posouvá i planetu F, planeta C posouvá i planetu A, planeta D posouvá i planetu G, planeta E posouvá i planetu G, planeta F posouvá i planetu D, planeta G posouvá i planetu B. Odstup od dveří a poté k nim znovu přistup aby se planety nastavily do výchozích poloh. Posuň planetu A mírně doleva aby planety A, B, C a D byly správně natočeny. Teď už nesmíš posouvat planety A a C. Poté posouvej planety E, F, G a když bude potřeba tak i znovu rozhozené B a D, dokud nebudou všechny planety správně natočeny. Jde o to postupně doladit správné natočení. Správných výsledků je několik. Jeden z nich vypadá přibližně takto (poloha planet nemusí být přesná, důležité je že jsou natočeny světlou polovinou nahoru):Obrazek
 
 
Až budou všechny planety správně natočeny, stiskni slunce uprostřed a dveře se otevřou. Vstoupíš do místnosti s dalšími třemi trezory. V jednom z nich je ukryt drahokam Black Dahlia. Otoč se nalevo a jdi k prvnímu trezoru. Tvým úkolem je posouvat táhlo po čtvercových drahách do jednotlivých uzlů tak, aby se odemklo 8 zámků po obvodu. Řešení je následující: Označ si jednotlivé uzly (rohy a průsečíky drah) zleva doprava a shora dolů A až I. Při každém tahu začínáš a končíš v prostředním uzlu E. Tahy jsou následující:
 
E-F-C-B-A-D-G-H-I-F-E
E-D-E
E-B-C-F-I-H-G-D-A-B-E
E-B-A-D-G-H-E
E-F-C-B-A-D-G-H-I-F-E
E-B-A-D-E
E-B-EObrazek
 
 
Trezor se otevře, ale je prázdný. Otoč se napravo a jdi ke druhému trezoru. Tvým úkolem je zasunout klíče do správných zámků. Problém je v tom, že některé klíče pasují do několika zámků. Řešení je následující: Označ si klíče zleva doprava A až H. Označ si zámky zleva doprava a shora dolů 1 až 8. Zasuň klíče do následujících zámků: A-3, B-6, C-4, D-1, E-8, F-5, G-7 a H-2. Poté ještě všemi klíči otoč doprava.Obrazek
 
 
Trezor se otevře, ale je opět prázdný. Otoč s doprava a jdi k poslednímu trezoru. Tvým úkolem je přepnout pouze některé vypínače dolů aby se trezor mohl otevřít. Řešení je následující: Označ si vypínače zleva doprava 1 až 7. Přepni dolů vypínače 1, 4, 6 a 7. Poté osmkrát stiskni červené tlačítko a vysouvací nožička pootočí ozubené kolo. Trezor se otevře a ty konečně spatříš drahokam Black Dahlia. Jeho krásou se však nebudeš kochat dlouho.
 
Píše se rok 1946, je po válce a Jim Pearson pátrá po válečných zločincích. Nacházíš se ve sklepě jednoho opatství na Rakousko-Švýcarské hranici. Otoč se doleva a jdi na schody. Zastavíš se přede dveřmi. Klikni na malý tmavý čtverec na dveřích a klíčovou dírkou uvidíš hlídkující vojáky. Otoč se a baterkou si posviť podél zdi nalevo do rohu naproti. Něco tam objevíš. (Jim řekne: Hmm, what´s that over there?) Otoč se mírně doprava a jdi do úhlopříčného rohu (směrem k bednám). Je tam studna. Podívej se na hák nad ní. Když na něj klikneš tak zjistíš, že na něj nedosáhneš. Otoč se doleva a jdi do koutu kde si předtím něco zahlédl. V detailním pohledu uvidíš naviják a pod ním dvě páky. Ty slouží k ovládání polohy západky nalevo a ozubeného kola napravo. Přehoď levou páku dolů a pravou páku nahoru. Uvolníš tak západku i ozubená kola. Naviják se roztočí a hák nad studnou sjede díky své váze na zem. Poté přehoď pravou páku dolů, aby si dal ozubená kola zpět do záběru. Ulož si hru! Jdi ke studni a klikni na hák ležící na zemi. Začneš se pomalu slaňovat dolů do studny. Pokud si nedal ozubená kola zpět do záběru, tvá cesta na dno studny bude velmi rychlá a skončí tvojí smrtí.
CD5
Po dosažení pevné půdy pod nohama najdeš pochodeň a ocitneš se před labyrintem podzemních chodeb. V pravém dolním rohu obrazovky se ti objevil kompas. Nejkratší trasy kudy máš jít jsou uváděny pomocí zkratek světových stran na kompasu. Pro jistotu si nyní ulož hru a poté si jí průběžně ukládej, kdybys náhodou zabloudil. Vydej se následujícími směry: N, NE, NE, N, NE, NE, NW, W, SW, W, W. Dorazíš do centrální haly podzemního komplexu. Stojíš uprostřed mezi čtyřmi sloupy. Před tebou, nalevo a za tebou jsou vždy dvě chodby. Jednou z chodeb za tebou si přišel (entered here). Když se otočíš napravo uvidíš oltář a okolo něj čtyři sloupy. Když přijdeš blíže, uvidíš na každém z těchto sloupů kruhy s runami. Každý ze sloupů znázorňuje jeden ze čtyř nejvyšších řádů v Brotherhood of Thule: Herald, Scribe, Sergeant of Arms a Landulph. Tvým úkolem je najít nápovědu pro nastavení run na jednotlivých sloupech. Odstup od oltáře a otoč se doprava. Pokud nevíš kterou chodbou se vydat, zkus to na způsob rulety. Začni se otáčet a roztoč se co nejrychleji to jde (kurzor umísti a drž co nejvíce do strany) a na kterou chodbu se zastavíš, tou se vydáš. To se ti ale zamotala hlava co? Takže konec legrace. (Pokud si to chceš zkusit znovu, funguje to v průběhu celé hry). Vstup do chodby kterou jsi přišel (pokud už nevíš která to je - entered here) a jdi následujícími směry: E, NE, E, N. Přistup k oltáři a prozkoumej bednu napravo. Vezmi si z ní oválný artefakt. Odstup od oltáře a pokračuj směry: S, W, NW, NW, W. Vstoupíš do Heraldovy hrobky. Přistup k sarkofágu, klikni na jeho zámek a použij na něj nalezený oválný artefakt. Po otevření sarkofágu klikni na runy zobrazené na jeho víku a poznamenáš si je do zápisníku. Ještě než odejdeš, můžeš prozkoumat Heraldovy spolunocležníky ve výklencích a pohřební předměty okolo. Vstup zpět do chodeb a vrať se do centrální haly následujícími směry: SE, SE, SW, W, W. Ani se neotáčej napravo na oltář a vstup do levé chodby před tebou. Pokračuj směry SW, S, SE, SE, S, SE, S, S, SW. Vstoupíš do Scribeovy hrobky. Otoč se nalevo a přistup k otevřenému sarkofágu. Podívej se dovnitř a vezmi pytlík s kamínky (stone pieces) vedle lebky. Odstup, otoč se a jdi k sošce s umyvadlem. Vysyp kamínky z inventáře do vody v umyvadle. Slož kamínky k sobě tak, aby si sestavil čtyři runy vedle sebe a mohl si je tak poznamenat do svého zápisníku.Obrazek
 
 
Vstup zpět do chodeb a pokračuj směry: NE, N, NW, NW, NW, NW, NW, NW, SW, SW, W, NW, W, SW (neboli pořád rovně a na všech odbočkách doleva). Vstoupíš do hrobky Sergeanta of Arm. Přistup k sarkofágu a podívej se na jeho víko. Tvým úkolem je přesunout kameny tak, abys uvolnil všechny čtyři zámky v rozích. Rada jak toho dosáhnout je následující: nejprve si pod všechny zámky přesuň čtvercové díly, poté přesuň (někam doprostřed) k sobě a nad sebe všechny svislé obdélníkové díly (abys poté mohl svisle hýbat celými sloupci) a k nim zbylé čtvercové díly. Poté uvolni čtvercové díly ze zámků nahoře a nakonec i dole. Jedno z možných řešení vypadá následovně:Obrazek
 
 
Po otevření sarkofágu klikni na meč a zapíšeš si runy. Odstup od sarkofágu a otoč se. Vstup zpět do chodeb a pokračuj směry: NE, NE, NW, NW, N, NW, NW, W (neboli pořád rovně a na všech odbočkách doleva). Vstoupíš na prostranství, v jehož středu se nachází Landulphova hrobka. Dostat se k ní však nebude jednoduché. Opatrně popojdi dopředu (ten kostlivec v kleci nevěstí nic dobrého). Zkus vstoupit na schody s runami (a sakra to bylo o fous, teď už ani krok). Pokud tedy chceš jít dál a neskončit se šípem v zádech, našlapuj pouze na tyto části jednotlivých schodů: levá, pravá, levá, prostřední, pravá, levá, pravá. Nahoře dojdi k sarkofágu a klikni na jeho napůl ulomené víko. Klikni na runy a zapíšeš si je. Odstup a podívej se ještě dovnitř na nebožtíka. Nemá hlavu. To musel být nějaký rituál! Odstup od sarkofágu, otoč se a jdi zpět ke schodům. Pokud sis zapamatoval posloupnost částí schodů při cestě nahoru, můžeš jí směle použít i při cestě dolů, jelikož je zrcadlově stejná. Psát si runy na schodech bylo stejně zbytečné, jelikož teď nejsou vidět. Pokud si to zvládl a jsi ještě naživu, vstup do chodeb a vydej se konečně do centrální haly. Postupuj těmito směry: SE, SE, E, NE, NE, SE, S, SE, SE, SE, E. V centrální hale přistup k oltáři a nastav na sloupech správné pořadí run shora dolů podle nápověd z jednotlivých hrobek, které máš ve svém zápisníku. Na sloupu vpředu nalevo nastav runy z Heraldovy hrobky. (Nezapomeň že v této hrobce jsi runy viděl na zrcadlovém povrchu víka sarkofágu jako jejich převrácený obraz ze stěny za tebou, takže jejich pořadí musíš otočit.) Na sloupu vzadu nalevo nastav runy ze Scribeovy hrobky. Na sloupu vpředu napravo nastav runy z hrobky Sergeanta of Arms. Na sloupu vzadu napravo nastav runy z Landulphovy hrobky.Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
 
Když nastavíš runy na všech sloupech správně, otevře se za oltářem tajná chodba do které vstoupíš.
CD7
V nově objevené místnosti jdi dopředu k sarkofágu a klikni na postavu vytesanou na jeho víku. Všimni si že má sepjaté ruce jako by něco měla držet. Nyní konečně nastává čas na skládání run z pytlíku, který jsi našel v lustru ve své kanceláři. Pro jejich správné umístění využiješ všechny soubory run ve tvém zápisníku, které jsi až doposud nalezl. Runy z každého souboru mohou být nad sebou nebo i vedle sebe a jednotlivé soubory run se mohou částečně i překrývat. Klikni na pytlík v inventáři a poskládej runy do tvaru diamantu podle následujícího obrázku: Obrazek
 
 
 
Až budeš mít diamant dokončen, vlož ho do rukou sochy. Diamant se zasune a ty jsi na chvíli omámen a trochu poučen o historii řádu.Obrazek
 
 
Až se probereš, klikni znovu na sochu a všimni si, že její oči nyní vyzařují červené světlo. Odstup od sarkofágu a otoč se doleva. Jdi dolů do uličky okolo sarkofágu. U hlavy sochy se otoč doprava a podívej se do okulárů napravo. Uvidíš červený dým uvnitř sarkofágu. Odstup a podívej se mírně doleva. Je zde čtverec s mozaikou. Klikni na něj, čtverec se otočí a změní se na zrcadlo. Klikni na něj podruhé a čtverec se změní na jinak uspořádanou mozaiku. Poté jdi uličkou okolo sarkofágu dál a u noh sochy se otoč opět doprava. Nyní nastav ty samé mozaiky i na těchto dvou čtvercích (mozaiky po zrcadle). Vrať se zpět k hlavě sochy a podívej se znovu do okuláru. Nyní vidíš čtverec s mozaikou a uprostřed něj červený bod. Odstup a otoč se doleva. Na protější vnější stěně uličky je na mozaice aktivní místo na které klikni. Najdeš tam červený bod, vytáhneš dýku a tím si otevřeš další tajný průchod. Na konci chodby se dostaneš do místnosti, kterou už jsi předtím spatřil klíčovou dírkou ze sklepa a narazíš tam na Von Hesse. Promluv si s ním. Poté na něj klikni ještě jednou a debata se vyostří. Náhle do místnosti vtrhne Winslow se svými kumpány. Shání se po Black Dahlii. Von Hess jí nemá takže ho zastřelí. Poté se pokusí vypáčit něco i z tebe ale také bezúspěšně. Mimo jiné se dozvíš že Winslow zabil torso killera. Teď už s jistotou víš, že všechny vraždy má na svědomí Winslow. Takže torso killerem je on! Poté se tě chce Winslow jako nepohodlného svědka zbavit, ale naštěstí už vyprázdnil zásobník na Von Hesse. Poté co přenechá špinavou práci jednomu ze svých kumpánů a odejde, můžeš hovořit o velkém štěstí, že máš u sebe rituální dýku, kterou jsi před malou chvílí nalezl.
 
Uplynul nějaký čas, Winslow zmizel a ty, stejně jako on, pátráš po stopě drahokamu Black Dahlia. Nacházíš se na letecké základně, jelikož ses dozvěděl, že tento klenot byl poté co ti ho zabavili ukraden a nedávno ho koupil na černém trhu jistý pilot jménem Matt Collins. Promluvíš si s jeho kolegou. Dozvíš se, že Collins před několika dny tragicky zahynul při letecké havárii. Příčinou byla technická závada jeho letadla. Drahokam již předtím poslal jako dárek své snoubence. Zeptej se pilota na Collinse a zda se můžeš podívat do jeho osobních věcí. On ti to dovolí. Otoč se doleva a otevři lodní kufr kapitána Collinse. Přesuň horní přihrádku doprava a vezmi si dopisy od Collinsovy snoubenky Lizzie (Collin´s letter). Získáš také její fotografii (photo). Zjistíš tedy její adresu a také se dozvíš, že už se na ní před tebou někdo vyptával. Nebyl to nikdo jiný než Winslow.
 
Píše se rok 1947. Sedíš ve vlaku směr Los Angeles a jedeš za Lizzie pro Black Dahlii. Klikni na talíř s jídlem na stole před tebou, ale moc ti to nevoní. Pokud chceš, můžeš si vzít cigaretu z krabičky napravo za talířem a zapálit si. Prozkoumej popelník uprostřed stolu a všimneš si nedopalků černých cigaret. Musel tady před tebou sedět Winslow! Zavoláš si poslíčka a zeptáš se ho zda neví, kdo tady seděl před tebou a zda se nejmenoval Winslow. Poslíček se dojde podívat do seznamu cestujících zda tam někdo toho jména není napsán. Dočkáš se záporné odpovědi. Nedovolí ti ani nahlédnout do seznamu cestujících, ale poradí ti, aby ses došel zeptat průvodčího. Ten by měl mít větší přehled. Až poslíček odejde, jdi dopředu ke dveřím a otoč se doprava. Podívej se na seznam cestujících na stolku. Ve druhém sloupci a čtvrtém řádku objevíš jméno Matt Collins. Winslow se za něj musí vydávat! Odstup od stolku a otoč se doleva. Projdi dveřmi do dalšího vagónu. Jdi dál a projdi několika vagóny až dojdeš do zavazadlového vagónu na konci vlaku. Během cesty neotevírej žádné kupé. V zavazadlovém vagónu se otoč ke dveřím kterými jsi vstoupil a z plechové schránky na dveřích si vezmi nákres všech vagónů vlaku na modrém papíře. Od teď se můžeš pomocí nákresu rychle přesunout do jakéhokoliv vagónu kam budeš chtít jít. Otoč se a jdi na konec zavazadlového vagónu. Projdi dveřmi a dalšími vstup do kanceláře průvodčího. Promluv si s ním. Až se tě bude ptát na jméno osoby kterou hledáš, napiš Matt Collins. Sdělí ti, že ti nemůže říci číslo jeho kupé, jelikož dotyčný si nepřeje být rušen. Opusť kancelář a jdi do zavazadlového vagónu. Popojdi jednou dopředu a otoč se. Klikni na hnědý kufr za bednou napravo. Postavíš kufr na bednu a ten po chvilce díky vibracím od nerovností kolejí spadne zpět dolů. Napravo si ještě všimni lanka od záchranné brzdy vedoucího přes celý vagón. Otoč se a jdi ke dveřím s plechovou schránkou. Otoč se doprava a na polici seber špulku s provázkem. Otoč se a jdi zpět ke kufru. Postav ho znovu na bednu a z inventáře na něj hned použij provázek. Přivážeš kufr pomocí provázku k lanku záchranné brzdy. Na nic nečekej a jdi do kanceláře průvodčího. Po chvilce vlak prudce zastaví a průvodčí se vydá hledat kdo to má na svědomí. Až odejde, podívej se do levého šuplíku u jeho stolu. Uvidíš tam seznam cestujících a čísla jejich kupé. Zjistíš že Winslow alias Matt Collins má číslo kupé 283. Zavři šuplík a podívej se na desky na stole. Je to seznam oprav v jednotlivých kupé, mimo jiné i čísla 283. Odstup od stolu a opusť kancelář. Pomocí nákresu vlaku v tvém inventáři se přesuň do prostředního vagónu ve druhé řádce. Popojdi a vstup do dveří č.7. Uvnitř se podívej na stůl. Jsou tam černé cigarety, takže jsi tu správně. Otoč se ke dveřím a prozkoumej odpadkový koš nalevo. Je tam ohořelý papír, takže už si moc nepočteš. Otevři horní zásuvku prádelníku. Je tam kartička s nakreslenou runou. Prohlédni si jí a budeš na nějakou dobu omámen. To způsobil ten podivný inkoust. Až se probereš, spatříš blonďatou slečnu, která se diví co děláš v jejím kupé. Jmenuje se Alice Cassey, právě nastoupila do vlaku a průvodčí jí přidělil toto kupé. Winslow už tedy musel vystoupit. Poté co opustíš kupé jdi za průvodčím do jeho kanceláře (caboose). Promluv si s ním. Zjistíš že Matt Collins vystoupil v Chicagu a přestoupil na rychlík aby byl v Los Angeles dříve. V tomto vlaku však ponechal své zavazadlo. Odejdi z kanceláře do zavazadlového vagónu a jdi ke dveřím se schránkou. Klikni na papír ležící na polici napravo vedle dveří. Je to seznam zavazadel. Zjistíš že Collinsovo zavazadlo má číslo 0100AA. Otoč se a jdi k protějším dveřím. Otoč se znovu a napravo uvidíš velkou bednu která patří Collinsovi. Podívej se na ní blíže. Musíš přijít na to jak bednu otevřít. Postup je následující: Vyndej malý čep z horní petlice a dej ho do otvoru vepředu nalevo od přední petlice. Vyndej velký čep z přední petlice a dej ho do otvoru napravo od ní. Překlop horní petlici dopředu. Otevři víko bedny pomocí madla nahoře. Uvnitř objevíš pouze bedny se šampaňským. To není co hledáš. Zavři víko a překlop horní petlici zpět nahoru. Překlop nahoru i přední petlici. Vyndej velký čep a dej ho do otvoru vepředu uprostřed. Posuň nahoru plech s okem zámku na přední straně. Vyndej malý čep a dej ho dopředu dolů pod oko zámku do otvoru na konci drážky. Vyndej madlo na levé straně a dej ho do otvorů nahoře u petlic. Vyndej plech, který byl pod madlem nalevo a dej ho do otvorů vepředu u oka zámku. Vyndej madlo nahoře a dej ho do plechu vepředu. Obrazek
 
 
Vysuneš přední stěnu bedny a objevíš kámen s runami, který si viděl v Landulphově hrobce. Aby zavazadlo nedorazilo na místo určení, přehodíš nálepku s adresou s nálepkou na jiné bedně. Nyní se pomocí nákresu vlaku vydej do jídelního vozu (diner). Popojdi dopředu a promluv si s Alicí. Omluv se jí za předchozí incident a zeptej se jí zda nespatřila Winslowa a kam má namířeno. Kupodivu jede též do L.A. Chce zkusit štěstí v Holywoodu a stát se herečkou. Povíš jí o svém poslání a slíbíš jí, že se s ní v L.A. setkáš. Po skončení rozhovoru na ní klikni ještě jednou. Rozloučíš se a jdeš spát. Druhý den konečně dorazíš do L.A.
CD6
Sunset Arms hotel
Pronajal sis hotelový pokoj a nyní se vydáváš po stopě Collinsovy snoubenky Lizzie. Nejprve zavolej na policii telefonem na nočním stolku. Sdělíš jim že pátráš po Elizabeth Short, kterou pronásleduje vrah jejího snoubence Matta Collinse jménem Dick Winslow. Domluvíš si schůzku s detektivem Maxwellem. Po ukončení hovoru se objeví výběr dalších osob, ale není nutné jim volat. Pokud se chceš pobavit, klikni na Jima a on se ti představí. Zavěs telefon (hang up) a vydej se na schůzku s detektivem Maxwellem do Gabeova rychlého občerstvení, které můžeš vidět i z okna svého pokoje.
 
Gabe´s diner
Promluv si s Maxwellem abys ho informoval o Elizabeth, Winslowovi a Black Dahlii. Moc tvému příběhu ale nevěří. Poté na něj klikni ještě jednou a detektiv odejde. Při tvém odchodu se potkáš s Alicí. Jak je ten svět malý. Dokonce je ubytována ve stejném hotelu. Při loučení jí prozradíš číslo svého pokoje a odebereš se zpět na hotel. Opusť svůj pokoj a vydej se na nádraží do kanceláře zásilkové služby.
 
Train station shipping office
Nejprve si promluv s úředníkem na příchozích zásilkách (incoming parcels). Zeptej se ho zda už dorazila Collinsova bedna z vlaku který přijel z New Yorku. Chce po tobě stvrzenku kterou samozřejmě nemáš. Bez ní ti ani neukáže seznam zásilek (shipping manifest). Poté si promluv s úředníkem na odchozích zásilkách (outgoing parcels). Ani zde se nedočkáš odpovědi. Podívej do odpadkového koše nalevo u této přepážky. Vyndej z něj balíček (box), který dej úředníkovi u odchozích zásilek, aby ho odeslal. Zvol rychlé doručení (express delivery) a poté mu řekneš, aby ho poslal sem na adresu zásilkové služby. Po zaplacení 75 centů dostaneš stvrzenku (receipt). Otoč se a dveřmi odejdi na adresu ubytování Elizabeth Short.
 
Boarding house
Promluv si s paní Underhill, která pronajímá pokoje ve svém penzionu. Zeptej se jí na Elizabeth. Řekne ti, že je pravděpodobně v hotelovém baru, kde čeká na jistého muže. Ten jí má údajně pomoci, aby se stala filmovou hvězdou. Zeptej se také na Black Dahlii. Řekne ti, že drahokam u Elizabeth viděla, ale jeho tajemné znaky jí naháněly husí kůži. Po získání odpovědí na tvé otázky se otoč doprava a otevři dveře do komory. Přečti si výstřižek z novin v kapse županu. Je tam adresa herecké agentury. Vrať výstřižek zpět a otoč se doprava. Klikni na matraci postele a pod postelí objevíš dámskou lodičku. Poté klikni na noční stolek vedle postele a otevři jeho horní šuplík. Najdeš v něm dopis (E.S. letter), který si po přečtení vezmi. Podívej se také do spodního šuplíku a pod romantickou knížkou najdeš ubrousek s adresou hotelu a na něm rtěnkou napsané jméno a čas. Nyní už víš kde Elizabeth hledat, tak se tam vydej.
 
Biltmore hotel
Ukaž barmanovi fotografii Lizzie. Řekne ti že už se tu po ní někdo sháněl. Máš se zastavit později, třeba budeš mít štěstí a Lizzie tu bude.Vrať se do svého pokoje v hotelu Sunset Arms a odtud se hned vydej na nádraží k přepážkám zásilkové služby.
 
Train station shipping office
Promluv si s úředníkem u příchozích zásilek. Konečně mu ukážeš požadovanou stvrzenku. Při podepisování převzetí balíku si na seznamu zásilek všimni, že Collinsovu bednu přepravovala společnost ABC Moving Company a že byla doručena 10.1.1947. Nepotřebný balíček, který splnil svůj účel poté vyhodíš do koše. Odejdi zpět do svého hotelu.
 
Sunset Arms hotel
Na pokoji zvedni telefon a zavolej do ABC Moving Company. Sice ti řeknou, že je před víkendem, takže tam už nikdo nebude, ale i přesto se tam vydej.
 
ABC Moving Company
V kanceláři přepravní společnosti se otoč doprava, posviť si baterkou na poznámky na stěně vedle kalendáře a přečti si je. Píše se tam, jakým způsobem jsou evidovány přepravované zásilky a také v které oblasti a jaký řidič je rozváží. Poté klikni na kartotéku pod kalendářem a v prvních dvou šuplících shora si namátkou prohlédni několik složek, které jsou označeny zkratkami písmen a čísel. Až si jich prolistuješ přibližně 12 (6 v každém šuplíku), řekne ti Jim aby sis z něj nedělal blázny. Musíš tedy nejprve najít evidenční zkratku pro Collinsovu zásilku. Odstup od kartotéky, otoč se doleva a klikni na stůl před sebou. Otevři prostřední zásuvku nalevo a přečti si záznamy o rozvozech zásilek. Na druhém listu je záznam o tom, že řidič Steve Oven vezl 10.1. zásilku z Hlavního nádraží (Union Station) a doručil jí do firmy AKP. V kolonce Package I.D. však není napsáno její identifikační číslo. Musíš ho tedy zjistit z dostupných informací. Podívej se zpět na první list, kde je u prvních třech zásilek jejich I.D. napsáno. Z poznámek vedle kalendáře ses dozvěděl, že identifikační číslo vždy začíná iniciály řidiče, následuje římská číslice jeho oblasti, následuje zkratka nebo iniciály adresáta a nakonec jsou uvedena čísla, která jsou dána dnem v týdnu a pořadím týdnu v roce, kdy byla zásilka dopravena. Dále ses z poznámek dozvěděl, že Steve Oven jezdí v pátek v oblasti I. Identifikační číslo Collinsovy zásilky je tedy SOIAKP52. Odstup od stolu a jdi zpět ke kartotéce. Teď už hledáš najisto. Otevři spodní šuplík a podívej se do složky se zjištěným I.D. Je to ta kterou hledáš. I ta bedna se šampaňskými sedí. Adresátem je pan King z RKO studia. Vydej se za ním.
 
Movie studio
Řekneš vrátnému že jdeš za panem Kingem ale on tě nepustí dál. Vrátíš se tedy zpět na hotel. Co teď? Co takhle zkusit zajít za Lizzie do hotelového baru?
 
Biltmore hotel
Konečně zastihneš Lizzie u baru. Truchlí tam nad smrtí svého přítele Matta Collinse. Zeptej se jí na Black Dahlii. Řekneš jí že je v nebezpečí protože jí kvůli drahokamu sleduje jistý Winslow, který je zodpovědný za smrt několika lidí včetně Matta. Takže to nebyla nehoda jak tvrdili jeho nadřízení! To chce další skleničku. Váš rozhovor je přerušen telefonátem. Nevolá nikdo jiný než Winslow vydávající se za detektiva Maxwella a informuje tě o nalezení další mrtvoly. Ještě než odejdeš, domluvíš si na zítra ráno schůzku s Lizzie. Poté co odejdeš už má Winslow čistý vzduch.
CD8
Nemůžeš se dočkat domluvené schůzky s Lizzie. Zpráva o mrtvole od Maxwella byla hloupým žertem někoho, kdo chtěl odlákat tvou pozornost. Vydej se za Lizzie do hotelu.
 
Biltmore hotel
Zeptej se barmana na Lizzie a on ti řekne že včera večer odešla s jistým mužem. Konečně si prokoukl Winslowovu lest. Barman ti řekne něco o klíči, který měla Lizzie u sebe. Musíš rychle od barmana zjistit číslo jejího pokoje! Abys byl při rozhovoru úspěšný, nejprve dělej hloupého (play along) a poté si udělej z barmana legraci (insult him). Tak zjistíš, že Lizzie je ubytována na pokoji číslo 201. Otoč se doleva a popojdi ke dveřím. Otoč se doprava a vyjdi po schodech do patra. Jdi po chodbě až nakonec k oknu a otoč se doprava. Zaklepej na dveře hledaného pokoje ale nikdo se neozývá. Otoč se tedy zpět k oknu a klikni na spodní část jeho rámu abys ho otevřel. Vylez oknem ven a otoč se doprava. Zkus otevřít okno do Lizziina pokoje ale nejde to. Podívej se nahoru a klikni na horní část okenního rámu. Tím poposuneš
horní okno trochu dolů. Poté klikni na dřevěnou zarážku napravo a tím si uvolníš i spodní okno. Nyní klikni na spodní část rámu, vysuneš spodní okno nahoru a vlez dovnitř. Hledaný klíč není ani v prádelníku ani na stolku ani v lahvi s drobnými. Najdeš ho na horním rámu vstupních dveří. Vezmi si nalezený klíč (key) a stejnou cestou kudy jsi přišel i odejdi. Vydej se do svého hotelu.
 
Sunset Arms hotel
Ve tvém pokoji už na tebe čeká detektiv Maxwell se svým kolegou Vernonem. Sdělí ti, že bylo nalezeno tělo rituálně zavražděné Elizabeth Short a snaží se z tebe vypáčit co jsi dělal od svého příjezdu a kde jsi byl včera večer. Řekneš mu že kdyby bral vážně tvé varování před Winslowem, mohla Elizabeth žít. To dostane Maxwella do varu a drsný Vernon tě srazí na kolena svou pravačkou. Od další nakládačky tě zachrání Alice, která vstoupí do pokoje a řekne Maxwellovi, že včera jsi byl celý večer u ní na pokoji. Poté co detektivové odejdou si promluv s Alicí. Chce ti pomoci při tvém pátrání. Může ti zajistit přístup do RKO studia, jelikož tam sehnala práci jako klapka. Poté na ní klikni ještě jednou, ona se omluví že už musí letět aby nepřišla první den pozdě do práce a na rozloučenou ti pošle vzdušnou pusu. Klíček už máš, takže se vydej na nádraží k úložným schránkám.
 
Train station lockers
V hale se otoč doprava na skříňky. Jaké má ale ta správná skříňka číslo když na klíčku není žádné napsáno? Ve svých dopisech Lizzie Mattovi psala, že má svou osvědčenou kombinaci (druhá strana uprostřed - surefire way to remember the locker number). Jsou to její iniciály E.S. Ty odpovídají podle telefonního číselníku číslu 37. Můžeš si to ověřit na telefonu před tebou. Jdi tedy mezi skříňky uličkou nalevo a otoč se doprava. Přibliž se na skříňky a kliknutím otevřeš skříňku číslo 37. Uvnitř si přečti dopis od Matta a ze šperkovnice si vezmi účtenku (receipt) s potvrzením o prodeji drahokamu ve starožitnictví. Opusť skříňky v nádražní hale a vydej se na adresu na účtence.
 
Willington´s antiques
Promluv si s majitelem obchodu. Zeptáš se zda bys nemohl koupit zpět drahokam, který zde prodala tvá známá. Majitel ti řekne že už ho brzy ráno koupil jeden muž. Kdo asi? Kouřil černé turecké cigarety. Zeptej se ho zda neví, kde bys mohl dotyčného muže najít. Majitel ti sdělí že kupující sice nezanechal žádný kontakt (platil hotově), ale prodal zde starobylou vycházkovou hůl. Nech si jí ukázat. Je to hůl torso killera. Lepší nějaká stopa nežli žádná, takže jí i přes přemrštěnou cenu koupíš. Prozkoumej hůl (cane) ve svém inventáři. Pod její rukojetí jsou čtyři otočné kroužky se symboly run. Otoč kroužky tak, aby na nich byly v libovolných čtyřech sloupcích shora dolů runy v pořadí, jaké jsi našel ve čtyřech hrobkách pod opatstvím. Postup je následující: otoč si hůl rukojetí směrem k sobě. Na rysku pod rukojetí nastav runy z Landulphovy hrobky. Horní kroužek pootoč doleva a nastav runu ve tvaru M. Druhý kroužek shora pootoč doprava a nastav na něm runu ve tvar vidličky. Třetí kroužek shora pootoč doleva a nastav runu ve tvaru obrácené jedničky. Na spodním kroužku už je runa ve tvaru ležaté omegy nastavena.Obrazek
 
 
Hůl se otevře a uvnitř nalezneš mapu pokladu (treasure map). Vrať se do svého hotelu.
 
Sunset Arms hotel
Na polštáři leží vzkaz od Alice s propustkou do RKO studia. Vezmi si propustku (studio pass) a vydej se tam.
 
Movie studio
Nyní už gorila u vchodu nedělá problémy, takže se dostaneš až na plac. Tam se zrovna natáčí nějaká scéna z filmu, jehož producentem je Al King. Natáčení je po chvilce přerušeno díky výpadku osvětlení. Režisér se z toho může zbláznit, takže pro dnešek natáčení ukončí. Poté co většina herců odejde do šaten dojdi k Alici a zeptej se jí jak se jí líbí nové zaměstnání. Poté se otoč a jdi směrem k otevřené bedně. Otoč se nalevo a podívej se blíže na bednu. Prohlédni si dodací list nalepený na jedné z beden se šampaňskými uvnitř. Že by byl Al King nějak spolčen s Winslowem? Jdi zpět k Alici a zeptej se jí na to. Ona tomu nechce věřit, protože její zaměstnavatel je prý báječný muž. Navrhne ti že by jste ho spolu mohli navštívit v jeho domě. Alespoň se ho můžeš na Winslowa zeptat. Nezdá se ti to jako dobrý nápad ale Alice tě přesvědčí, že vzhledem k množství lidí kteří za Al Kingem chodí na návštěvy nebudeš zase tak nápadný. Klikni na Alici ještě jednou, ona se omluví že má ještě nějakou práci, sdělí ti adresu Al Kinga a na rozloučenou dostaneš sladkou pusu. Otoč se, jdi k otevřené bedně, otoč se doprava, opusť natáčecí studio a vydej se na návštěvu za Al Kingem.
 
Al King´s house
Alice tě uvede do vily a představí tě Al Kingovi. Chceš mu vyprávět svůj příběh, ale on je více zaměstnán svými třemi společnicemi. Promluv si s Alicí. Poté se otoč a jdi směrem ke stolu. Otoč se mírně doleva a klikni na hvězdářský dalekohled. Při posuvu dalekohledu vidíš v jeho okuláru svislou a vodorovnou stupnici s ryskou ukazující aktuální souřadnice úhlu sklonu a úhlu natočení. Odstup od teleskopu a podívej se na stůl napravo. Klikni na otevřený zápisník a všimni si souřadnic poznamenaných na jeho stánkách. Že by nějací zajímaví ptáčkové? Vrať se k Alici a zeptej se jí na teleskop. Řekne ti že slouží Al Kingovi pro pozorování slečen na pláži a že se nastavuje pomocí otočných koleček. Alespoň se naučíš zacházení s teleskopem a podíváš se na pěkné slečny. Jdi k teleskopu a klikni na plechovou krabici u jeho stojanu. Pomocí otočných koleček nastav první nalezené souřadnice -0.8 a -45. Podívej se do okuláru. Posouvej dalekohledem tak aby se překryly rysky nastavených a aktuálních souřadnic. To je ale zajímavý ptáček! Pokud se chceš pokochat ještě dvakrát, přednastav a poté se podívej i na souřadnice -1.0 a -25 nebo 0.2 a +5. Po zmapování všech slečen v okolí odstup od dalekohledu, otoč se doprava a podívej se do odpadkového koše vedle stolu. Vyndej z něj roztrhané telegramy a vezmi si je. Podívej se také na noviny, kde je článek o vandalech, kteří zneuctili hřbitov. Píše se tam, že se včera večer někdo vloupal do architektonicky jedinečné hrobky na hřbitově, počmáral zdi uvnitř, poškodil sarkofág a dokonce ulomil a odnesl velký kus jeho víka. Napáchané škody se vyšplhaly do vysokých částek. Pod novinami najdeš v koši ještě rukavice a dláto. Že by si to tu schoval pachatel? Prozkoumej dva roztrhané telegramy v inventáři. Když je oba správně složíš (vedle sebe), poté opustíš a znovu se vrátíš do inventáře, máš je nyní oba slepené a můžeš si je přečíst.Obrazek
Obrazek
   
 
V jednom z nich se dozvíš důležitou informaci: poslal ho Dick (Winslow) a píše že přijede v lednu a chce zpět svou bednu omylem doručenou do RKO studia. Chce si jí vyzvednout ve staré lovecké chatě. Otoč se a jdi k Alici. Otoč se mírně napravo, vyjdi ven z Al Kingovy vily a vydej se na hřbitov.
 
Ferrin´s Hill cemetery
Podívej se na zdi okolo s vandalskými nápisy. Poté se ještě podívej na obrázek planety. Uvnitř je rovnice o čtyřech neznámých (symbolech), kterou si opiš a vyřeš. Mělo by ti vyjít číslo 27. Poté zprava obejdi poškozený sarkofág a klikni na zlatou urnu stojící na zemi v protějším rohu hrobky. Najdeš v ní papírek se vzkazem od Winslowa (Winslow´s clue). Všimni si čísla stránky 165 uvnitř nakreslené planety a dále číslovky 100. Vezmi si papírek, jdi zpět opačnou cestou okolo sarkofágu ke dveřím hrobky a vydej se do vily Al Kinga.
 
Al King´s house
Otoč se a jdi ke stolu u kterého jsi našel souřadnice slečen. Podívej se na mapu nad stolem a klikni na ní. Z inventáře na ní použij mapu pokladu. Posuň mapu pokladu tak, abys zarovnal kompasové kříže obou map. V levém dolním rohu zjistíš výškovou souřadnici Al Kingova domu, která má hodnotu 100. Pak zde vidíš trasu, na které jsou 4 symboly z rovnice v hrobce. Na konci trasy je v křížku vyznačená výšková souřadnice pokladu, která má hodnotu 250. Odstup od mapy a podívej se na stolek před dalekohledem do převodních tabulek úhlů a výšek. Najdi řádku se vzdáleností 16500 stop (165x100 z Winslowova vzkazu) a výškovým rozdílem 150 (250-100). Těmto hodnotám odpovídá úhel 0.5 stupňů. Druhá hledaná souřadnice ti vyšla z rovnice v hrobce a je 27 stupňů. Jdi k dalekohledu a nastav na něm pomocí koleček obě hodnoty. Poté se podívej do okuláru a nastav všechny rysky proti sobě. To je ale překvapení, žádná slečna na pláži ale Winslow s dalekohledem, který na tebe mává a zve tě do lovecké chaty. Sdělíš Alici koho jsi viděl a řekneš jí ať se vrátí na hotel a počká tam na tebe. Poté se rozloučíte něžnou pusu. Vydej se za Winslowem.
 
Abandoned lodge
Když dorazíš k dosti zchátralé a opuštěné lovecké chatě, zkusíš otevřít okno aby ses dostal dovnitř. Díky shnilé podlaze se ocitneš rovnou ve sklepě. Jsi poraněn a samým rozrušením se ti rozbušilo srdce. Že by to byla past? Ulož si hru! Otoč se a prohlédni si fotografii přišpendlenou na žebříku. Je na ní Alice a na druhé straně vzkaz – devátá oběť byla vybrána. Tomu musíš zabránit! Pokusíš se vylézt po žebříku ale jeho příčky se ulámou a chata začne hořet. Teď už jde opravdu o život. Otoč se doleva a zkus uniknout dveřmi nalevo od skříní. Samozřejmě jsou zamčeny. Podívej se postupně do všech třech skříní vedle dveří. Začni tou nalevo. Ve skříni jsou žertovné krabičky. Na každou z nich klikni pouze jednou pokud nechceš předčasně zemřít! Vždy si přečti si papírek v panáčkově ruce na kterém je básnička od Winslowa. To samé udělej i v prostřední skříni. Nakonec klikni i na skříň napravo. Dostaneš sice elektrický šok a na dlani ti zůstane cejch od nabité kliky ale nakonec skříň otevřeš. Vezmi si klíč pověšený v rohu skříně nad baterií a konečně se dostaneš ven z Winslowovy pasti. Pospícháš za Alicí do hotelu. Doufáš že tě poslechla a bude tam na tebe čekat. Na posteli však najdeš pouze vzkaz, že Alici volal Al King, aby za ním přijela do jeho vily. Ona, netušíc žádné nebezpečí, se za ním samozřejmě vydala. Rychle do vily zachránit Alici!
 
Al King´s house
Když dorazíš na místo, vypadá to tam jako po výbuchu bomby. Většina věcí je zpřeházená nebo zdemolovaná. Popojdi dopředu, otoč se doprava a jdi doprostřed místnosti. Otoč se doleva a podívej se na vzkaz na promítačce. Poté zapni promítačku vypínačem dole. Přehraje se ti vzkaz od Winslowa. Spatříš jak brutálně mučí a nakonec zabije Al Kinga. Také uvidíš svázanou Alici. Rychle za ní! Otoč se doleva a jdi k baru. Otoč se doleva, popojdi a klikni na kukačkové hodiny mírně nalevo. Vzpomeň si, že si je viděl na začátku Winslowova filmu. Byl na nich čas 4:55. Nastav na hodinách nejprve 5:00. Vyleze panáček se vzkazem. Rychle přesuň minutovou ručičku zpět na číslo 11 (4:55). Skříň napravo se otočí a otevře ti tak skrytou chodbu do které vstoupíš.
CD1
Sejdeš po schodech do podzemního prostranství s vytesanými chodbami. Ulož si hru! Otoč se doprava a uvidíš bednu s rozčtvrceným Al Kingem. Otoč se zpět mírně doleva a jdi dopředu. Konečně spatříš Alici. Je spoutaná a přivázaná ke stropu. Klikni na pouta a osvobodíš jí. Po chvilce zjistíš, že si vlastně vysvobodil Winslowa, který na sebe vzal podobu Alice. Sebere ti tvou zbraň. Za okamžik přijde skutečná Alice a zjevně zmanipulovaná převezme zbraň aby uposlechla Winslowův příkaz zabít tě. Winslow otevře posvátnou dýkou portál do jiné dimenze a odejde. Alice však místo aby splnila rozkaz raději zastřelí sebe. Škoda že to takhle muselo dopadnout. Vezmeš si zbraň a vydáš se za Winslowem. Ocitneš se v rituální místnosti, kterou už jsi dříve prozkoumal v hypnóze. Okolo oltáře kde Winslow provádí rituál se povalují obživlé hlavy jeho obětí.Obrazek
 
 
Tvá chvíle nastává, když Winslow uchopí do ruky drahokam Black Dahlia. Zde jsou možné dva alternativní konce:
 
Dobrý konec
Zamiř na drahokam a znič ho dobře mířenou střelou. Tím také překazíš Wislowovy plány na ovládnutí světa. Když procitneš, nacházíš se vedle mrtvé Alice a všude okolo jsou lidé z mordparty. Je zde i detektiv Maxwell který je rád že konečně dopadl vraha Elizabeth a Alice. Vysvětlovat mu skutečnou pravdu však nemá smysl.
 
Špatný konec.
Pokud netrefíš drahokam nebo zastřelíš Winslowa, pomůžeš mu tak vykonat jeho plány. Vezme na tebe svou podobu a stane se prezidentem Pearsonem aby tak mohl docílit vlády nad celým světem.THE END
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
Patch 1.1
 

Náhledy fotografií ze složky Black Dahlia

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Black Dahlia - titulky

(Karel Frey, 19. 3. 2009 10:07)

Ahoj, jsem rád že chceš přeložit tuto skvělou hru, já jsem se o to taky pokoušel ale pro nedostatek času jsem to zatim odložil. Načal jsem zatim pouze soubor C01A a fungovalo to i ve hře. Jediný co bylo nepříjemný že mi to PSPAD otevřel v šestnáctkový soustavě takže délka vět byla trochu omezená originálem. To že jsou titulky v angličtině i v češtině občas nesynchronní s videem mi zas tak nevadilo protože tam je vždy napsáno kdo mluví. Pokud by to šlo vyřešit bylo by to jen dobře. Asi bych to překládal co nejjednodušší cestou to znamená texty samostatně. I z hlediska instalace nových titulků a jejich velikosti by to bylo asi lepší. Taky je dobrý překlad hned otestovat ve hře nebo mít tu hru čerstvě odehranou aby se některý slovíčka odladili podle situace. Ještě mi prosímtě poraď jak mám stáhnout ty soubory, nějak mi to přes ten edisk nejde. Kdyžtak mi piš na mail: kfrey@traffic.inekon.cz, rád se od tebe něco přiučím ohledně překladů.

Black Dahlia - titulky

(Jiri Binder, 19. 3. 2009 10:06)

Ahoj, tak dle tveho postupu jsem uspesne rozbehl titulky. Zkus si stahnout tyto dva souborky a aplikovat si je do hry:

C01A.AEX - zkopirovat/prepsat na disk do adresare Script
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/71671/C01A.AEX_8.24KB.html

BS101A.SSK
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/63825/BS101A.SSK_23.04MB.html
Tento soubor do hry umistis tak, ze editujes bd.ini a radek path1 = p1a\ preeditujes na path1 = .\p1a\
Pote cely adresar p1A z CD nakopirujes do hry.
A teprve pote zkopirujes/prepises soubor souborkem ktery sis stahnul z edisku.

Pokousim se o amatersky preklad Black Dahlii a mam prakticky dve moznosti:
1. editovat veskera videa tak, ze ceske titulky budou ve videich (tim ale rapidne vzroste cesky instalator az na nekolik GB), anebo
2. editovat pouze texty, ktere jsou na muj vkus vcelku proflaknute. Clovek poradne nepozna ktera osoba co mluvi, protoze radek s texty se automaticky roluje po urcitych sekundach... Ale zato instalace cestiny bude v desitkach MB.

Chtel bych znat tvuj nazor, co bude asi tak lepsi - mit prelozena videa anebo pouze texty? Ja bych se priklanel k te prvni moznosti, ale zase bude obtiznejsi podelit se s ni s jinymi adventuristy, protoze jak jsem rikal, instalace by potom mela az nekolik GB.... to je dilema ze? :-)

Black Dahlia - titulky

(Karel Frey, 19. 3. 2009 10:05)

Ahoj, abys zprovoznil titulky u BD, musíš nejprve nainstalovat opravný patch V1.1, který tyto titulky obsahuje a potom v BD.INI napsat subtitles=1 jak už si to udělal. Hra by měla v pohodě běhat na XP, akorát musíš před instalací hry a patche u souborů SETUP.EXE, AUTOFIX.EXE a BDAHLIAPATCH.EXE nastavit kompatibilitu W95, rozlišení 640x480,zakázat vizuální motivy a rozšířené služby. Patch V1.1 se dá stáhnout tady: http://files.filefront.com/bdpatch/;899909;;/fileinfo.html Jinak ti přeju aby sis tuto skvělou detektivku užil stejně jako já.

Otazka pro Karla Freye

(Jiri Binder, 19. 3. 2009 10:03)

Ahoj, mel bych dotaz ohledne hry Black Dahlia. Nejdou mi zobrazit titulky behem hovoru, i kdyz v souboru "bd.ini" najdu radek Subtitle a za rovnitkem prepisu z nuly jednicku (tak to radi nejaky web), ale stejne to nefunguje. Je to tim ze pouzivam winXP anebo jsem udelal neco spatne?

Ptam se zrovna KF nebot udelal navod a nektere obrazky v navodu jsou z rozhovoru, a jdou videt titulky.

Diky moc za odpoved.