Jdi na obsah Jdi na menu
 

The Blackwell Convergence

27. 11. 1996

TOPlist

The Blackwell Convergence
27.11.2007 Autor návodu-Standa Madukas
Třetí pokračování adventurní série ve které se vyskytuje duch Joey a jeho partnerka Rosangela.Dave Gilbert jako autor pokračuje v ostrém vtipu ,který váže na zajímavý příběh.Hra je poměrně krátká a v 2D grafice.Přepínáte se mezi Joey a Rosangelu.
 New York City,West Side
Podívejte se na animaci,vidíte prázdnou místnost.Klikněte levým myšítkem na dveře.Rosangela řekne,že jsou zavřené.Nahoře klikněte v inventáři pravým myšítkem na noviny a prostudujte je.Pak klikněte na písmeno J,Které je pod inventářem společně s písmenem R.Klikněte na dveře,Joey projde jako duch dveřmi do místnosti.Hned kousek od nich je na zemi sponka na papír.Klikněte levým myšítkem na sponku,Joey jí foukne pod dveře.Nahoře klikněte na písmeno R.V inventáři klikněte na sponku a s ní pak na dveře.Rosangela otevře dveře a vejde do místnosti.Jděte ke stolu nalevo,klikněte na zásuvku a přečtěte si dopis/je to nekrolog/. Informace /dopis/se vám uloží do inventáře nahoru.Pak klikněte na závěsy na oknech,Rosangela je sundá z oken.Klikněte na písmeno J,přepnete se na Joey.Klikněte na ruku nalevo u centrálního okna/okno uprostřed/.Po rozhovoru s Rosangelou,klikněte na okno,Joey vyjde ven a promluví si s duchem.Zjistíte,že je to muž z nekrologu.Musíte s duchem vést rozhovor tak,abyste ho přesvědčili k tomu,aby s vámi šel dovnitř do místnosti.Až se vám objeví v nabídce,že Rosangela je jakoby jeho manželka/myslím tím toho ducha/ nebo potenciální obchodní partner,tak vyberte jednu z těchto dvou nabídek.Až bude duch uvnitř,tak musíte ducha urazit/pokud se vám to nepovede,tak se vrátí zpátky ven za okno/,ten pak vstoupí do Rosangely a pak z ní opět odejde.Spustí se animace,ve které začne hrát příjemná hudba a spustí se titulky jakoby hra končila.
Galerie
Poté se ocitnete v bytě Rosangely.Klikněte na Joeye,ten vás upozorní na zápisník,který zkontrolujte.Prozkoumejte kalendář nad počítačem,zjistíte,že musíte jít do galerie,musíme zjistit adresu.Klikněte na počítač,pak vlevo na ikonu Browser a na Oogle.Do prázdného okénka napište Park Gallery a klikněte na Search.Zjistíte adresu galerie,uloží se vám do zápisníku.Vyjděte z bytu na chodbu,klikněte na výtah a pak klikněte na mapě na Park Gallery.V galerii si promluvte s Josie Parkovou a pak si jděte promluvit s Nishou,která je nalevo.Představí vám Monigue,která tu s ní stojí.Promluvte s Monique,získáte její navštívenku.Domluvíte si schůzku na další den,dozvíte se příběh jejího ducha.Klikněte vpravo na schody,Nisha vás požádá o to,abyste v galerii zůstali.Ocitnete se opilý v portálu,klikněte na portál vlevo.Po rozhovoru se ocitnete druhý den ráno ve vašem bytě.Prozkoumejte Moniquinu kartu ve vašem inventáři,zjistíte její adresu.Vyjděte z bytu,klikněte na výtah a pak na CubeStar Films.Ocitnete se v kanceláři,promluvte s Monique o jejím duchovi,konverzujte s ní do té doby,až získáte novou lokaci Gothic Bridge, Central Park. Pak promluvte o kočce,vyjděte z kanceláře a jděte do Gothic Bridge.Klikněte nahoře na písmeno J a běžte si promluvit s duchem.Potvrdí vám,že je Frank Lyons.Pokračujte v hovoru do té doby, než se zmíní o "Minettě".Pak klikněte nahoře na písmeno R a opět si promluvte s duchem.Pak se vraťte do svého bytu,klikněte na počítač ,na Browser,na Oogle a do políčka napište Minetta.Zdá se ,že je to hospoda blízko vašeho bydliště.Vyjděte z bytu do výtahu a klikněte na Minetta tavern.Promluvte si z barmanem,proberte všechny otázky ze zápisníku.Řekne vám,že o Franku Lyonsovi nikde neslyšel.Vraťte se do CubeStar Films a hovořte s Monique do té doby, než vám řekne o bytě Franka Lyonse.
 Gothic Bridge-Frank
Na mapě klikněte na Gothic Bridge,nahoře klikněte na písmeno J a jděte si promluvit s duchem Frankem.Mluvte o Minettě do té doby, než se zmíní o Joe Gould fund.Nahoře klikněte na písmeno R,vraťte se domů,klikněte na počítač,na Browser,Oogle a do kolonky napište Joe Gould fund.Vyjděte z bytu do výtahu a klikněte na Minetta tavern.Promluvte s barmanem o Joe Gould fondu,řekne vám ,že v hospodě visí jeho portrét.Prozkoumejte velký portrét Joe Goulda na stěně za vámi.Vyjděte z baru a na mapě klikněte na CubeStars Films.V kanceláři promluvte s Monique o Ilsa.Venku prší,kočka vleze do kanceláře.Klikněte na písmeno J,jděte ke kočce.Joey jí zabaví kravatou.Rychle klikněte nahoře na písmeno R a klikněte na kočku.Rosangela zjistí podle přívěsku Frankovu adresu.Jděte tedy na mapě do Frank Lyons.Klikněte na písmeno J a vstupte do bytu.Prozkoumejte noviny na stole/klikněte na ně pravým myšítkem/,uvidíte scénař na film.Vyjděte z bytu,Joey promluví s Roseangelou.Přepněte se na Roseangelu/v inventáři máte scénář/ na mapě klikněte na Gothic Bridge a promluvte s Frankem prostřednictvím Roseangely.Z nabídky vět použijte tyto věty v tomto pořadí-
1. Ask how he knew.
2. Tell him he's dead.
3. You aren't going.
4. Repeat yourself
5. Tom.
Frank začne být neklidný,klikněte na něj,Rosangela mu řekne,že je mrtvý.Joey dá cosi do rukou Franka a Rosangely a poté se oba ocitnou v portálu.Zjistíte,že Frank byl zavražděn-byl uškrcen.Vyberte z nabídky otázek jednu z možností,Frank zmizí a Rosangela se objeví zpátky u Gothic Bridge,ale jako tělo bez duše.Joey neví co dělat,objeví se duch hraběnky.Poté se ocitnete opět v bytě Rosangely.Z nabídky vyberte jednu z verzí/Long nebo Short/Dozvíte se od Joeye něco o hraběnce.Poté se Rosangela probudí na podlaze v hospodě.Klikněte na portrét Joe Goulda vpravo a poslouchejte ducha.Pak se ocitnete zpátky v bytě.
 Hledání hraběnky
Druhý den ráno Joey říká Rosangele,že viděl portrét hraběnky v galerii.Jděte na mapě do galerie a podívejte se na obraz hraběnky.Klikněte na obraze pravým myšítkem na maják nahoře.Rozprávějte s Josie o portrétu do té doby, než se vám objeví Roosevelt Island Lighthouse na vaší mapě.Také diskutujte o investorech,dozvíte se o Meltzer Foundation.Promluvte s Josie o všem/včetně zápisníku/,opusťte galerii a na mapě klikněte na Roosevelt Island Lighthouse.Na majáku nic podstatného nenajdete,promluvte s Joeyem a pak jděte do Minetty tavern,kde najdete Claudeho.Promluvte s ním,použijte otázky ze zápisníku.Zeptejte se na Joe Goulda,objevíte spojení mezi Gouldem a Josephem Mitchellem,zpravodajem spojeným s hraběnkou.Na mapě klikněte na CubeStar Films a promluvte s Monique o Joeově smrti a Meltzer Foundation. Vraťte se do vašeho bytu,klikněte na počítač,na Browser,Oogle a do kolonky napište Meltzer Foundation.Na mapě se vám objeví tato nová lokace,takže tam směřujte.V kanceláři sedí dva muži,ten nalevo je Paul Meltzer a ten napravo Charles Meltzer.Vyčerpejte veškerou konverzaci,včetně zápisníku.Získáte bussiness kartu s emailovou adresou Paula Meltzera,kterou budete mít v inventáři.Poté automaticky Rosangela a Joey odejdou z kanceláře.Poté se Joey skrze dveře vrátí a vy dostanete na vybranou jestli chcete provést špionáž či nikoliv.Vyberte samozřejmě ano,vyslechnete si rozhovor obou mužů.Potulujte  se po kanceláři,můžete přitom prohlížet její vybavení,po nějaké době Paulovi spadne spojení a zeptá se bratra na heslo(TENNIS53).Vraťte se do Rosangelina bytu,klikněte na počítač,na Bmail a pak vpravo na logout.Do políčka login natypujte PAULM,potom napište heslo TENNIS53.Dostanete se do složky Paula Meltzera.Prohlédněte si všechny emaily.Poté Joey navrhne,abyste se šli podívat do galerie.Promluvte si Claudem,nebude s vámi chtít mluvit dokud se nepřesvědčí,že jste znalci umění.Bude stát před obrazem a bude vám pokládat otázky.Odpovídejte takto-
1 The Countess
2 The Dark Lady
3 Understanding Art
4 The hard lines in this painting are really provocative
5 Does this painting represent darkness and shadow?
6 Why is one side so colorful and the other so dark?
Jestliže zvolíte správné odpovědi,tak vám řekne ,abyste ho následovali.Klikněte vepředu na dveře/fire exit/,ocitnete se na požárním schodišti.Vyčerpejte veškerou konverzaci,varujte ho před hraběnkou.Objeví se duch hraběnky a Claudeho zabije tak,že ho nejprve uškrtí a pak ho hodí dolů.Ocitnete se v bytě Rosangely,ta si půjde lehnout,bude však mít další sen.Ráno promluvte s Joeyem a pak vyjděte z bytu do výtahu a jděte do Roosevelt Island Lighthouse.
 Spojení
Promluvte s mužem napravo.Klikněte na písmeno J a jako Joey klikněte na šálek kávy/coffee mug/,kterou muž pije.Dozvíte se o Gold Techu.Klikněte na písmeno R,vraťte se domů,klikněte na počítač,na Browser,Oogle a do kolonky napište Gold Tech a klikněte na Search.Dozvíte se o Johnovi Goldwaterovi,který zemřel v majáku.Muž u majáku je jeho otec. Vraťte se k majáku a promluvte s Martinem Goldwaterem.Vyptejte se ze zápisníku na vše,hlavně na Joe Goulda a na jeho syna Johna Goldwatera.Řekne vám o Lazarus Technology.Vraťte se domů a vyhledejte Lazarus Technology na internetu,získáte telefonní číslo.Klikněte na telefon vedle počítače,zavoláte do společnosti.Vyberte všechny tři volby.Jděte poté na mapě do Park Gallery a promluvte s Josie.Dozvíte se o její výhře.Poté jděte na mapě do Meltzer Foundation,vyčerpejte všechny témata rozhovorů,včetně zápisníku.Až odejdete z místnosti,tak Joey opět nakoukne do místnosti a poslechne si co si oba muži povídají.Poté do místnosti v roli Joeye vstupte,zaslechnete jak Paul volá na Charlese " Scooter".Je to přezdívka z dětství.Vraťte se domů,klikněte na počítač,na email a klikněte na některý email s názvem Charles Meltzer.Klikněte na logout ,u účtu přihlášení do systému napište do kolonky CHARLESM a pak heslo SCOOTER. Jeho Bmailový účet obsahuje jména všech tří lidí kteří zemřeli. Zatímco vy mluvíte s Joey o tom co dělat dál,tak se Rosangelino jméno objeví v jeho inboxu. Rosangela je překvapena,navíc se v pokoji objeví hraběnka a začne zápolit s Joeyem.Rychle odejděte z bytu a vstupte do místnosti napravo/trash room/. Když hraběnka a Joey projdou do bytu Nishi,tak se vraťte zpátky do vašeho bytu.Klikněte na obrázek Rosiny tety na zdi u televize.Když se vrátí hraběnka a Joey do bytu,tak z inventáře použijte obrázek Rosiny tety na hraběnku.Po animaci se ocitnete v portálu s Joeyem, hraběnkou a Madeline.Promluvte s Madeline,která vás poté sebou vezme pryč z portálu.Ocitnete se u bistra.Promluvte opět s Madeline a až vyčerpáte všechny témata tak vstupte do bistra.Uvnitř je Joe Gould a Joseph Mitchell.Rozprávějte s Joe Gouldem do té doby,až od něj dostanete jeho eseje k přečtení.Klikněte na sponku nahoře,uloží se vám do inventáře.Poté si promluvte s Joseph Mitchellem.Poté použijte sponku na papír na dveře nalevo.Ocitnete se v kuchyni.Klikněte na pec uprostřed/center oven/,vidíte žár.Klikněte na pec a uslyšíte hlas se kterým si promluvte.Hlas je součástí hraběnky,nechce se stěhovat do chladu.Odstupte od pece,do místnosti vstoupí Joe Gould,promluvte s ním a pak projděte zpátky do jídelny , kde si promluvte s Josephem Mitchellem.Informujte ho,že Joe je v kuchyni,dá vám krabičku cigaret. Vraťte se do kuchyně a dejte cigarety Joe Gouldovi.Promluvte s ním o cigaretách, a on vám jednu dá.Použijte zapálenou cigaretu na světlo v peci,žár zmizí stejně jako Joe Gould.Projděte do jídelny,promluvíte si s Josephem Mitchellem a ten zmizí také.Vyjděte ven,promluvte si s Madeline.Ocitnete se zpátky v portálu,hraběnka zmizí,poté i Madeline a Rosangela s Joeyem se vrátí domů.Jděte na mapě do Meltzer Foundation.Vidíte,že v kanceláři je hrozná spoušť,promluvte si s Paulem a poté se automaticky ocitnete na střeše.Hraběnka drží Charlese pod krkem.Použijte cigaretu z inventáře na hraběnku.Poté spolu začnou zápolit hraběnka s Joeyem.Seberte ze země Joeyovu vázanku.Nyní hrajeme za Rosangelu,z inventáře použijte vázanku.Když hraběnka zvedne ruku k úderu,tak jí klikněte vázankou na ruku.Tím jí zabráníte v úderu.Klikněte na písmeno J,tím se přepnete na Joeye a klikněte na hraběnku.Joey hraběnku udeří.Poté se ocitnete s hraběnkou v portálu,hraběnka zmizí a Rosangela s Joeyem odejdou domů.Konec.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky The Blackwell Convergence

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář