Jdi na obsah Jdi na menu
 

Darkstar – The Interactive Movie

24.12.2015 Autor návodu: Karel Frey

Hlavní menu se shora dolů sestává z následujících položek: nastavení hry, spuštění nové hry (založení nového profilu), načtení naposledy uložené pozice, prohlédnutí bonusů, prohlédnutí titulků a opuštění hry. Po spuštění nové hry a zadání názvu profilu se okolo hlavní herní obrazovky objeví rámeček s dalšími pomocnými ovládacími prvky hry. V horní části rámečku jsou zleva doprava následující položky: přiblížení/oddálení pohledu, zapnutí/vypnutí automatického skrývání pomocného rámečku, uložení hry, ukončení hry a nastavení hry. Nastavení hry obsahuje mimo jiné i velmi praktický půdorysný plánek lodi, na kterém můžeš průběžně sledovat, kde se právě nacházíš. V levé spodní části rámečku je kruhové okno inventáře, jehož jednotlivé položky se posouvají kliknutím na toto okno. Pod oknem inventáře je ještě ikona lupy, pomocí které si zvolený předmět můžeš podrobněji prohlédnout na herní obrazovce. Ve spodní části rámečku je celkem jedenáct ikon, pomocí kterých si v průběhu hry můžeš přehrávat animace, které přímo souvisejí s jejím příběhem. Hra se ovládá pouze levým tlačítkem myši, kterým se dají i přeskakovat animace a jeho dvojklikem se dá urychlit pohyb v menu, například při načítání nebo ukončování hry. V herním prostředí se dá pohybovat dvěma způsoby: Kliknutím na příslušné místo se přesuneš do bezprostřední blízkosti tohoto místa. Je tedy třeba dobře a přesně vybírat místo, kam chceš jít, protože jinak bys mohl dojít úplně jinam, než kam jsi zamýšlel. Podržením tlačítka myši a jeho posunem libovolným směrem se tímto směrem natočíš. Během hraní doporučuji časté ukládání, protože je zde mnoho situací, kde hra okamžitě končí. Je též vhodné dobře si rozmyslet, v jakém okamžiku hru uložit, protože při načítání hry lze načíst pouze naposledy uložená pozice, nikoliv pozice uložená předtím. Pokud tedy chceš uložit více pozic hry, například pro vyzkoušení více možností nebo alternativních konců, je potřeba hru po uložení ještě přeuložit na další herní profil (spodní ikona uprostřed na potvrzovací obrazovce uložení).

Jmenuješ se John O´Neil a jsi kapitánem kosmické lodi Westwick, která letí na průzkum tajemné Černé hvězdy. Právě jsi byl neplánovaně probuzen z hybernačního spánku a nacházíš se v centrální místnosti lodi. Otoč se doleva směrem ke kryogenní komoře, kterou jsi právě opustil, přistup blíž k její zadní straně a stiskni červené tlačítko. Tím jsi odblokoval vstup do podpalubního hangáru. Vrať se zpět k boku komory a popojdi vpřed ke kruhovému podstavci s koulí na vrcholu. Koule se na chvilku otevře a ty zaslechneš hudbu. Vydej se směrem doleva okolo celkem čtyř kryogenních komor, otoč se doprava a spatříš před sebou ovládací panel, který se nachází uprostřed místnosti. Otoč se, popojdi vpřed mezi dvě střední komory a podívej se blíže do komory po levé straně, ve které právě hybernuje pilotka lodi Paige Palmerová. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se, vlez do otevřené komory a až se na panelu vlevo objeví nápis „Ready to Begin“, tak panel stiskni.) Popojdi zpět směrem ke středu místnosti, u zábradlí se otoč doleva, dojdi k poslední kryogenní komoře a prozkoumej mrtvého muže uvnitř. Jedná se o navigátora lodi Alana W. Burka, kterého někdo očividně usmrtil a navíc mu utrhl část levé ruky. Popojdi blíž k zadní části jeho komory a opět stiskni červené tlačítko. Odblokuješ tak vstup na kapitánský můstek lodi. Vrať se zpět před kryogenní komory a přistup blíž k jejich ovládacímu panelu uprostřed místnosti. Prozkoumej levou část panelu a přečti si informace o všech čtyřech členech posádky. Zjistíš tak mimo jiné, že v otevřené komoře hybernoval první důstojník lodi Ross Perryman. Odstup od levé části panelu a nyní prozkoumej pravou část panelu. Stiskni postupně čísla 1 až 4, díky čemuž zjistíš osobní údaje o jednotlivých členech posádky. Odstup od ovládacího panelu, otoč se, popojdi vpřed, opět se otoč a prozkoumej bezpečnostní kameru připevněnou ke stropu místnosti. Otoč se mírně doprava a dojdi (pravou stranou od zábradlí chodníku) k informačnímu panelu v zadní části místnosti. Prozkoumej planetu zobrazenou ve středu panelu, poté mapu po levé straně a nakonec kruhový ukazatel napravo. (Zajímavost: prozkoumej skrz okno za střední částí informačního panelu jedno z křídel lodi. Spatříš zde v animaci jednoho z členů posádky.) Odstup od informačního panelu, otoč se a vrať se ke dvěma sloupům poblíž středu místnosti. Otoč se mírně doprava a vydej se po chodníku se zábradlím až ke komoře s oválným otvorem na konci. Zatáhni za páku uvnitř a tím odblokuješ průlez v podlaze, který vede do společenské místnosti o patro níž. Vrať se zpět ke dvěma sloupům ve středu místnosti, otoč se doleva a popojdi směrem ke dveřím výtahu. Zde se opět otoč doleva a prohlédni si plaketu na podlaze. Poté popojdi k pohovce před stojanem s ohněm a zeměkoulí, který vidíš před sebou a automaticky se na ní posadíš. Prozkoumej zeměkouli, poté prozkoumej ještě stojan pod ní a tak si vše důkladně prohlédneš. Podívej se blíž na pravou matraci pohovky a objevíš zde zastrčenou poznámku se dvěma čísly. Když se podíváš nahoru na strop místnosti, spatříš nad sebou monitor s obrazem venkovní kamery. Otoč se na pohovce směrem doprava a jdi vpřed směrem k oknu, ve kterém vidíš vnější část lodi. Prozkoumej tuto část lodi a spatříš odlétající útočnou loď. Otoč se doprava, vrať se zpět před výtah a pokračuj ke stolku s židlemi na opačné straně. (Zajímavost: Otoč se směrem na monitor umístěný na stole a podívej se skrz okno za ním. Spatříš zde v animaci jednoho z členů posádky.) Prozkoumej stolek a automaticky se posadíš na jednu ze židlí. Prozkoumej monitor postavený na stole a podívej se postupně na několik obrazů z vnějších kamer lodi. Prozkoumej model sluneční soustavy postavený na levé části stolku, poté se podívej blíž na přehrávač disků uprostřed a přehraj si postupně stiskem třech barevných tlačítek informace o lodi a o jejích pomocných modulech. Odstup od přehrávače a vrať se zpět ke sloupům uprostřed místnosti. Otoč se doleva a dojdi (po levé straně od chodníku se zábradlím) k ovládacímu panelu vzadu. Prozkoumej postupně levou i pravou stranu panelu. Zjistíš, že jedny ze dveří jsou zablokované. Zatáhni za páku uprostřed panelu a dveře komory před tebou se otevřou. Otoč se a popojdi k začátku chodníku se zábradlím, který vede do nyní otevřené komory. (Nechoď až mezi sloupy, nebo tě zachytí kamera u stropu a dveře komory se zavřou.) Zde se otoč, dojdi až do komory a její dveře se za tebou automaticky zavřou. Prohlédni si vlevo opřenou laserovou svařovací pušku. Otoč se doleva a přečti si vzkaz na papírku pod svařenými křídly dveří. Otoč se doleva a vezmi si poblíž postavené štafle. Ihned poté automaticky opustíš komoru, dojdeš k výtahu, postavíš zde štafle na zem, vylezeš na ně a otevřeš kruhový poklop ve stropě. Uvnitř je v kruhu uspořádáno celkem osm kulových tlačítek, které se po jejich stisku rozsvítí různými barvami. Tvým úkolem je stisknout postupně všechna tlačítka tak, aby se jejich barvy postupně rozsvěcovaly v páru. Když si jednotlivá tlačítka označíš čísly 1 až 8 s tím, že tlačítko 1 je nahoře a ostatní jsou ve směru hodinových ručiček, je správný postup stisků tlačítek následující: 1, 3 (modrý pár), 8, 4 (zelený pár), 2, 7 (fialový pár), 6, 5 (žlutý pár). Pokud jsi postupoval správně je nyní výtah odblokovaný. Nyní se vrať ke sloupům ve středu místnosti, otoč se doleva a jdi k zeleným dveřím vedoucím do východního křídla lodi. Otoč se doleva a přistup blíž ke konzoli se dvěmi čtvercovými dvířky. Otevři dvířka, uvnitř vidíš dvě páky, kterými se dá hýbat a poloze každé z těchto pák odpovídá jedno ze zobrazených čísel. Podívej se na poznámku v inventáři, na které jsou zakreslené tyto páky, u horní páky je číslo 09 a u spodní číslo 33. Tvým úkolem je nastavit páky konzole tak, aby u nich byla zobrazena právě tato čísla. Otoč tedy horní páku směrem doprava a spodní páku doleva. Po nastavení správných čísel vyjede nahoru panel pro odblokování dveří západního a východního křídla lodi. Odblokuj tedy nejprve jedny ze dveří stiskem příslušného tlačítka, panel zajede dovnitř a dvířka konzole se zavřou. Otevři konzoli ještě jednou, zopakuj postup s nastavením pák a nyní odblokuj i dveře do druhého z křídel lodi. Odstup od konzole, otoč se směrem ke dveřím východního křídla, u kterých právě stojíš a zatáhni za páku vlevo od nich. Automaticky vejdeš do chodby vedoucí do křídla a na jejím konci odblokuješ biozámek poblíž dvou kajut posádky. Kódy pro vstup do kajut zatím neznáš, takže se vrať do centrální místnosti a dojdi naproti až ke dveřím vedoucím do západního křídla. Zatáhni za páku po pravé straně dveří, opět dojdeš k biozámku na konci chodby a odblokuješ ho. Nyní se opět vrať zpět do centrální místnosti a až dojdeš do jejího středu, přepadne tě pilotka Paige Palmerová s laserovou svařovací puškou v ruce. Naštěstí se vše vysvětlí a po skončení rozhovoru, během kterého od ní dostaneš pilotův disk pro spuštění startovací procedury, odejde Paige zase hybernovat do své kryogenní komory. Popojdi blíž k výtahu a prozkoumej plaketu nad ním. Poté otevři dveře výtahu a následně odblokuj biozámek mříže uvnitř. Mříž díky tomu zajede do podlahy.  (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, nastup do výtahu, otoč se a na ovládacím panelu vlevo od dveří stiskni postupně 3x za sebou spodní tlačítko „EVAC“.) Projdi výtahem na druhou stranu a ocitneš se v navigační místnosti. Ještě u výtahu se otoč doprava a dojdi ke kabince pánské toalety. Vejdi dveřmi dovnitř, pokud chceš, můžeš záchod před sebou použít a poté si vezmi skener nepřátel, který je položený na stolku vlevo. Opusť pánskou toaletu, vrať se k výtahu a pokračuj ke kabince dámské toalety, která je na opačné straně místnosti. Vejdi dovnitř a prolistuj si (pomocí šipek) elektronický magazín, který je položený na stolku vpravo. Opusť dámskou toaletu, vrať se zpět k výtahu a nyní se otoč směrem do místnosti. Popojdi k prohlížeči hvězdných map přímo před tebou a aktivuj ho. Z prohlížeče vyjede mapa galaxie a tvým úkolem je nastavit na ní dráhu letu lodi směrem k černé hvězdě. Stiskni 6x za sebou tlačítko vlevo nahoře, tím nastavíš správnou dráhu lodi a zobrazí se souřadnice této dráhy, které jsou 947-D. Zavři mapu pomocí tlačítka vpravo nahoře a otoč se doleva. Popojdi ke stěně s přístrojovými panely a automaticky dojdeš na konec chodníku se zábradlím. Zatáhni za páku na stojanu před tebou a tím odblokuješ dveře do konferenční místnosti po levé straně. Vrať se zpět k prohlížeči hvězdných map, pokračuj ke stěně s přístrojovými panely na opačné straně a na koni chodníku se zábradlím opět zatáhni za páku na stojanu. Tím odblokuješ dveře do místnosti generátoru gravitace po pravé straně. Otoč se mírně doleva a nyní se vydej ke stolku mezi pohovkou a informačními panely. Prozkoumej bezpečnostní kameru, která je umístěná na stropě, poté si sedni na pohovku a přečti si papír s protokolem pro případ ohrožení, který je položený na stolku. Odlož protokol, otoč se doleva a podívej se blíž na tlačítka umístěná v opěrce pohovky. Na tlačítkách jsou zleva doprava tyto písmena: N, O, L, I, E. Stiskni tlačítka v takovém pořadí jaké je tvoje příjmení, tedy: O, N, E, I, L. Matrace pohovky odjedou od sebe a ve schránce pod nimi objevíš schovaný dekodér, který si vezmi. Matrace pohovky se poté automaticky vrátí do původní polohy. Otoč se zpět směrem ke stolku a nyní před sebou vidíš dva informační panely se židlemi. Sedni si na židli u panelu vlevo a prozkoumej informace na panelu. Zjistíš, že loď potřebuje lepší chlazení. Otoč se doprava a přesedni si na židli u panelu vpravo. Prozkoumej informace z panelu a zjistíš, že loď byla napadena a z tohoto důvodu byl spuštěn bezpečnostní režim. Otoč se doprava a popojdi k oválným dveřím komory generátoru gravitace. Vejdi do komory a podívej se na informační panel po levé straně. Generátor není zapnutý a tak v některých částech lodi nefunguje gravitace. Otoč se směrem do středu komory, dojdi k páce na stěně vzadu nalevo a zatáhni za ní. Tím se spustí generátor gravitace a nyní gravitace funguje ve všech částech lodi. Opusť komoru, hned za dveřmi se otoč doprava a přistup blíž k přístroji před sebou. Zatáhni za rukojeť na mříži a otevřeš tak panel se schématem jednotlivých částí lodi. Tvým úkolem je poskládat barevné dílky (umístěné okolo schématu) na správná místa lodi, přičemž na pořadí skládání nezáleží. Až se ti to podaří, panel se zavře a je potvrzena autorizace. Otoč se, popojdi zpět ke komoře generátoru gravitace a nyní se vydej ke komoře na opačné straně, ve které se nachází konferenční místnost. Vejdi do místnosti a automaticky si sedneš na jednu ze židlí okolo kulatého stolu. Přečti si Perrymanův deník, který je položený na stole před tebou a prolistuj si všechny jeho strany, dokud ho zase automaticky neodložíš. Prohlédni si monitor nad stolem a poté si přesedni na židli vlevo vzadu. Otevři truhlici položenou na stole před sebou a najdeš v ní utrženou část ruky chudáka Burka. Opět prozkoumej monitor nad stolem a pak si přesedni na další židli po levé straně. Prohlédni si papír se skicami a poznámkami položený na stole. Poté papír odlož, prozkoumej monitor nad stolem a přesedni si na další židli po levé straně. Ze stěny místnosti vyjede robot a chce si s tebou popovídat. Odpověz kladně, robot ti sdělí určité informace a pak zase zajede do své skrýše ve zdi. Popojdi blíž ke stolu a otevři svůj vlastní deník. Uvnitř najdeš zakódovanou zprávu a tvým úkolem je rozkódovat jí pomocí dekodéru, který se objevil v pravé spodní části obrazovky. Stiskni tedy postupně na dekodéru všechna písmena zakódované zprávy a výsledek dekódování se bude postupně objevovat vpravo nahoře. Správně dekódovaná zpráva zní takto: JOHN, I DESTROYED YOUR LOG PAGES AND ERASED ANY CREW LOGS THAT CAN BE USED AGAINST US. ROSS PERRYMAN. Zpráva říká, že Ross zničil veškeré přihlašovací údaje celé posádky, aby nemohly být zneužity. Odlož zprávu, prozkoumej monitor nad stolem, popojdi k židli po levé straně a opusť konferenční místnost. Hned za dveřmi se otoč doleva a přistup blíž k přístroji před sebou. Zatáhni za rukojeť na mříži a otevřeš tak panel s růžicí kompasu. Na kompasu jsou u jednotlivých světových stran napsané koncové části názvů čtyř kosmických lodí, které se společně vydaly na výpravu k černé hvězdě. Vlevo nahoře jsou pak kuličky se zkratkami jednotlivých světových stran. Tvým úkolem je posunout kuličky po dráze na jednotlivé cípy růžice tak, aby byly názvy lodí úplné, tedy: Westwick, Eastmoor, Southwind a Northstar. Postup je následující: posuň W na spodní část dráhy, posuň E na kompas, posuň S dolů, posuň N na kompas, posuň S nahoru, posuň W na kompas, posuň S na kompas. Pokud si postupoval správně, stiskni tlačítko dole, panel se zavře a je potvrzena autorizace. Podívej se nad sebe a spatříš na zdi vyrytý vzkaz „všechny vás zabiju“. Otoč se, vrať se zpět ke dveřím konferenční místnosti, otoč se doprava a vydej se ke dveřím v kruhové chodbě se zábradlím. Otoč se doleva, otevři válcový kryt vlevo od dveří a odblokuj další biozámek. Poté zatáhni za páku před sebou. Dveře se otevřou a z podlahy se vysune spojovací lávka na kapitánský můstek. Přejdi po lávce na druhou stranu ke kruhovému gyroskopickému zařízení uprostřed místnosti, otoč se doleva a popojdi ke stolku se židlí v rohu místnosti. Prozkoumej knihu položenou na stolku a objevíš další zakódovanou zprávu. Rozkóduj jí pomocí dekodéru: JOHN, BURK IS THE TRAITOR! HE IS IN LEAGUE WITH THE MARS PILOT... IF I DO NOT RETURN, THEY GOT ME. BEVARE! ROSS. Je to varování od Perrymana, že se Burk spolčil s nepřáteli a pokud se Ross nevrátí, tak ho dostali. Odlož vzkaz, otoč se doleva a slez dolů po žebříku, který je připevněný k zábradlí za pohovkou. Popojdi vpřed před zavřené dveře uprostřed. Stiskni zelené tlačítko po pravé straně, dveře se otevřou a ty vejdeš do místnosti, na jejímž konci je červené tlačítko a oválné okno. Stiskni nejprve tlačítko, poté se podívej z okna a automaticky použiješ skener nepřátel. Díky tomu znáš polohu nepřátel, kteří se usadili na nejbližší planetě a identifikoval jsi též zařízení, která používají. Opusť místnost stiskem tlačítka po levé straně vstupních dveří a automaticky se vrátíš zpět na kapitánský můstek. Popojdi na opačnou stranu k dalšímu stolku se židlí v rohu místnosti. Prozkoumej strojek s rotujícími kuličkami postavený na stole. V jeho odlesku spatříš okolo prolétající lodě. Otoč se doleva a popojdi k ovládacímu panelu restartovací stanice. Zkus panel použít, ale před restartem lodi je nutné ještě splnit spoustu úkolů. Zatáhni za páku vpravo nahoře a otevřeš tak prosklenou zástěnu za stanovištěm pilota. Sedni si na sedadlo pilota a prozkoumej přístrojové panely před sebou. Opět zjistíš seznam úkolů, který je potřeba provést. Otoč se, vrať se zpět ke kruhovému stolu s poklopem, stiskni červené tlačítko před sebou a otestuješ tak gyroskopický systém lodi. Otoč se a sedni si na sedadlo vlevo od sedadla pilota. Použij ovládací panel před sebou a na sedadle před sebou na chvilku spatříš Paige Palmerovou. Zvedni se ze sedadla, vrať se ke gyroskopickému zařízení a nyní si sedni na sedadlo vpravo od sedadla pilota. Opět použij ovládací panel před sebou, poté se zvedni ze židle a vrať se ke gyroskopickému zařízení. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se doleva, přistup k panelu s velkou obrazovkou a použij 3x za sebou červené tlačítko vlevo vzadu.) Otoč se a dojdi opět ke stolku vlevo vzadu, na kterém je strojek s rotujícími kuličkami. Prozkoumej strojek a až se budou kuličky točit, prozkoumej strojek znovu. Spatříš z okna bojovou loď, která proletěla v těsné blízkosti tvojí lodi. Nyní slez opět po žebříku umístěném na zábradlí o patro níž a dojdi až ke dveřím na opačné straně chodby. Otevři dveře a po průchodu chodbou otevři dveře na jejím konci. Popojdi k zamřížovaným dveřím před sebou a přečti si vzkaz, který je na nich napsaný. Robot Simon tě varuje, abys nevstupoval dál. Ignoruj to a projdi dveřmi do Simonovy kajuty. Popojdi blíž ke třem starým televizorům po pravé straně a použij jeden z nich. Postupně se ti přehrají na každém z televizorů tři staré filmy. Otoč se doleva, přistup blíž ke starému psacímu stroji a prozkoumej papír, který je v něm založený. Prohlédni si ještě vzadu na stěně svojí „vylepšenou“ fotografii  a papír s počty roků, které Simon strávil ve vesmíru. Prozkoumej hrací strojek vlevo dole, poté co skončí hudba, strojek vyšle paprsek energie a odblokuje dveře po levé straně. Otevři dveře a vejdeš do skladu. Zde objevíš hodně upovídanou robotickou pomocnici MAGS, kterou si sestrojil Simon, aby mu nebylo smutno. Mags tě poté, co se představí, vyžene ven ze skladu. Zkus vejít do skladu ještě jednou a Mags ti ještě jednou vysvětlí, že nepatří tobě, ale Simonovi. Zkus poslední pokus a nyní už ti Mags sdělí, ať jí neotravuješ a vypadneš pryč. Při dalším pokusu o otevření dveří skladu se už jejich zámek zablokuje. Opusť Simonovu kajutu, na chodbě se otoč mírně doleva a popojdi blíž k malým půlkruhovým dveřím. Ještě než je otevřeš, všimni si tlačítka s číslem 1 na stěně vpravo. Poté půlkruhové dveře otevři a vstoupíš do spojovací chodby mezi centrální místností lodi a kapitánským můstkem, ve které se vysune lávka spojující protější stranu. Pokud chceš, prozkoumej pravou a levou stranu chodby a poté přejdi po lávce na opačnou stranu. Zde si povšimni tlačítka s číslem 2 na stěně po levé straně, popojdi vpřed chodbou okolo nádrží s kyslíkem a až se zastavíš, otoč se doprava. Otevři oválný vstup před tebou a ocitneš se ve skladišti s vínem. Prozkoumej láhve v regálu před sebou a poté sklad vína zase opusť. Pokračuj chodbou dál a dojdeš do místnosti, na jejíž stěně je tlačítko s číslem 3. Nyní je potřeba, abys všechny tři tlačítka s čísly, které jsi cestou sem spatřil, stisknul od nejnižšího čísla po nejvyšší. Vrať se tedy zpět až k půlkruhovým dveřím, projdi spojovací chodbou na druhou stranu, zde se otoč doleva a stiskni tlačítko 1 na stěně vzadu. Poté znovu projdi spojovací chodbou, otoč se doleva a stiskni tlačítko s číslem 2 na stěně vzadu. Nyní se vydej až do místnosti na konci chodby a stiskni tlačítko s číslem 3 na stěně vzadu. Dolů tak sjede výtah, ty do něj nastoupíš a vyjedeš o patro výš. Popojdi vpřed chodbou, ve které se nacházíš. Použij čtečku vlevo od dveří a ocitneš se přímo v konferenční místnosti. Dostal jsi se sem dveřmi, kudy sem předtím přijel robot Simon. Přesedni si na židli po levé straně, opusť konferenční místnost oválnými dveřmi poblíž, popojdi ke schůdkům před tebou, dojdi k oválnému výtahu a nastup do něj. Podívej se blíž na ovládací panel výtahu, stiskni tlačítko „LEV2“ a sjedeš tak o patro níž. Dveře za tebou jsou zatím zablokované, takže vystup z výtahu dveřmi před sebou a ocitneš se ve společenské místnosti, přímo u točitého schodiště. Otoč se doleva, popojdi ke kulečníkovému stolu a zkus si zahrát kulečník. Kulečníkový automat ti nabídne variantu hry na levou nebo pravou polovinu koule. Pokud zvolíš levou polovinu koule, vyhraješ hru na jeden šťouch tágem. Zvol tedy pravou stranu koule, poté zase pravou stranu koule a nakonec zvol variantu A. Vyhraješ sice až na třetí šťouch tágem, ale dostaneš alespoň od kulečníkového automatu radu, že si máš opatřit zbraň. Vrať se zpět k točitému schodišti, vyjdi po něm nahoru a automaticky se posadíš k ovládacímu pultu promítacího zařízení. Pult však zatím není funkční, takže se otoč doprava a popojdi po lávce nad společenskou místností. Zastavíš se u komory s oválným otvorem, ve kterém je průlez do centrální místnosti lodi o patro výš. Pokud chceš, můžeš tuto zkratku vyzkoušet. Průlez ale bude fungovat pouze tehdy, pokud jsi ho předtím odblokoval i na jeho opačné straně. Vstup tedy do komory, zatáhni za páku po pravé straně a vylezeš nahoru do centrální místnosti. Pak se otoč, vlez znovu do komory, zatáhni za páku a slezeš zase dolů na lávku ve společenské místnosti. Pokračuj po lávce doleva, na dalším stanovišti stiskni červené tlačítko na podstavci a tím odblokuješ jednu skrytou místnost za servisním výtahem. Pokračuj po lávce dál doleva, až se vrátíš zpět k ovládacímu pultu promítacího zařízení. Otoč se, sejdi dolů po točitých schodech a znovu se otoč. Vydej se ke stromkům zasazených v květináčích, které vidíš za točitými schody, sejdi dolů ze schůdků před sebou a ocitneš se před servisním výtahem se šikmou čelní prosklenou stěnou. Popojdi k jeho levé straně, otoč se doleva, přistup ke schránce na boku, otevři jí a odblokuj biozámek uvnitř. Otoč se doprava, projdi výtahem nebo okolo něj na jeho opačnou stranu a přistup blíže k boku výtahu, kde jsou dvířka servisní místnosti. Stiskni tlačítko v horní části, dvířka se otevřou a ty vejdeš do servisní místnosti. Před tebou jsou čtyři páky, za každou z nich postupně zatáhni. Na malé obrazovce nad pákami získáš informaci, co která páka zprovoznila. Otoč se, opusť servisní místnost a dojdi zpět až mezi točité schodiště a centrální výtah. Pokud stojíš čelem k výtahu, otoč se doleva (v opačném případě doprava) a popojdi blíž ke generátoru hologramů. Přstup k ovládacímu panelu generátoru, na kterém je pět tlačítek. Stiskni druhé tlačítko zleva s nápisem „DIAGRAMS“ a postupně si prohlédneš schémata jednotlivých částí lodi, ve kterých je znázorněno, kde všude se nacházejí biozámky. Stiskni třetí tlačítko zleva s nápisem „HOLOGRAM“ a objeví se před tebou prostorový hologram lodi s popisem a stavem jednotlivých biozámků. Zeleně označené biozámky jsou odblokované, ostatní zatím ne. Celkem je biozámků deset, odblokovaných je nyní polovina. Abys loď zprovoznil, musíš odblokovat i zbylé biozámky. Stiskni čtvrté tlačítko zleva s nápisem „ROTATE HOLO“ a prohlédneš si rotující prostorový hologram lodi s vyznačenou polohou jednotlivých biozámků. Nyní stiskni tlačítko úplně napravo a tím generátor hologramů vypneš. Otoč se a nyní se vydej do herní části s hrou „Labyrint“, která se nachází v levé střední části místnosti (vydej se směrem mezi sloup točitého schodiště a vzdálenější strom v květináči). Pohodlně se usaď do křesla a přečti si pravidla hry zaznamenaná na velké obrazovce před tebou. Pak velkou obrazovku aktivuj a krátce se ti promítne, co tě asi tak v této zábavné hře čeká. Poté stiskni pravý nebo levý kruhový panel před sebou a virtuální průchod labyrintem může začít. Nyní se nacházíš přesně uprostřed labyrintu, jehož vnější obrys má tvar lodi Westwick. Tvým úkolem je labyrintem projít, cestou někde najít papír s kódy lodi a nakonec labyrint na jeho okraji opustit. Cestou však můžeš narazit i na pasti, které tě vrátí na jeho počátek. Jako první ze všeho klikni na vyřezávané okénko ve stěně ve tvaru labyrintu a tím se konečně můžeš začít volně otáčet a pohybovat. Otoč se doprava směrem na sloup a vydej se chodbou vpravo od něj. Až se zastavíš (u okénka ve tvaru labyrintu po levé straně), pokračuj dál chodbou před tebou a dojdeš na křižovatku. Zde se otoč a vydej se zpět chodbou, kterou jsi sem přišel. Ještě v průběhu chůze však musíš (těsně předtím, než se vrátíš k místu s vyřezávaným okénkem) odbočit do slepé chodby napravo. Pokud se ti to nepodaří, vrať se zpět na křižovatku a zopakuj pokus s odbočením doprava znovu. Až se ti to povede, ocitneš se na konci slepé chodby s ovládacím panelem označeným otazníkem. Stiskni ho a tím v celém labyrintu aktivuješ tlačítka s otazníky, pomocí kterých si můžeš na všech svých zastávkách ověřit svojí aktuální polohu. Otoč se, vrať se zpět na hlavní chodbu a pokračuj po ní doleva na křižovatku, kde už jsi jednou byl. Otoč se doprava, (můžeš si zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu), vydej se dál chodbou před sebou a dojdeš na křižovatku s logem lodi na stěně po pravé straně. Otoč se, (můžeš si zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu), pokračuj chodbou vpravo od sloupu s tlačítkem a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu za sebou.) Pokračuj dál chodbou vpravo od sloupu a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu vpravo.) Pokračuj dál chodbou před tebou (nahoře na obloze je vidět planeta s prstencem) a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na stěně vlevo.) Otoč se mírně vpravo, vydej se uličkou mezi zaoblenou stěnou vlevo a sloupem vpravo a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na stěně vlevo.) Pokračuj dál chodbou mírně vpravo před tebou a dojdeš ke dveřím na konci slepé uličky. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na stěně vlevo.) Otevři dveře a uvnitř najdeš papír s kódy lodi. Zavři dveře, otoč se a vrať se zpět na hlavní chodbu. Nyní se vydej chodbou vpravo od tlačítka na stěně a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na stěně před tebou.) Z tohoto místa máš dvě možnosti trasy, jak labyrint úspěšně opustit. Pokud chceš, ulož si hru a budeš si tak moci obě varianty vyzkoušet. Jednodušší trasa je následující: otoč se doprava a vydej se chodbou vpravo od sloupu před tebou. Dojdeš tak k ovládacímu panelu na konec chodby, kde je na stěně ovládací panel. Na panelu je v kruhu okolo loga lodi celkem osm tlačítek s různými symboly. Stiskem libovolného z tlačítek se rychle přesuneš na některé z míst v labyrintu, kde je na stěně umístěný odpovídající symbol. Aby ses dostal co nejblíže k východu z labyrintu, stiskni tlačítko vlevo od úplně horního tlačítka a přesuneš se tak na místo v labyrintu, kde je na stěně umístěný symbol kruhu se čtyřmi kotvami po obvodu. Pokud si chceš vyzkoušet i složitější variantu východu z labyrintu, je trasa k tomuto symbolu na stěně následující: Pokračuj rovně chodbou před tebou a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu vpravo.) Pokračuj dál chodbou před tebou a dojdeš na křižovatku, kde je na stěně vpravo symbol pavouka. (Na toto místo by ses dostal přímo, pokud bys v první variantě trasy stiskl na panelu tlačítko se symbolem pavouka.) Otoč se doleva (zády k pavoukovi), vydej se chodbou před sebou a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu před tebou.) Pokračuj chodbou vpravo od sloupu, půjdeš velmi dlouhou dobu a dojdeš na křižovatku, kde spatříš hořící ohniště. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na stěně vlevo.) Vydej se do chodby s ohništěm a dojdeš na další křižovatku. (Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na stěně před tebou.) Vydej se do chodby napravo a dojdeš na křižovatku, kde je na stěně vpravo symbol netopýra. (Na toto místo by ses dostal přímo, pokud bys v první variantě trasy stiskl na panelu tlačítko se symbolem netopýra. Zde si můžeš zkontrolovat svojí polohu pomocí tlačítka na sloupu za tebou.) Pokračuj dál chodbou okolo netopýra a dojdeš ke znaku na stěně ve tvaru kruhu se čtyřmi kotvami po obvodu. Dál už je cesta ven z labyrintu stejná jako u první varianty. Otoč se tedy doprava, vydej se chodbou vpřed a konečně dojdeš k východu z labyrintu. Opusť labyrint (klikni na horizont planety), venku se otoč a prozkoumej bludiště, které nyní vidíš před sebou. V animaci se ti ukáže celá trasa průchodu ze středu labyrintu až k jeho východu na spodním okraji. Prozkoumej labyrint ještě jednou a tím tuto hru opustíš. Poté co jsi úspěšně dokončil hru „Labyrint“, otoč se doprava a opusť herní křeslo. Pokračuj dál podél zábradlí a dojdi ke kruhovému stolku s karetními hrami. Sedni si ke stolku a podívej se blíž na karty rozehrané hry „Solitaire“, které jsou naskládané přímo před tebou. Zvedni z druhé hromádky zprava srdcovou kartu s číslem 3 a objevíš pod ní eso potřísněné kapkami krve. Poposedni si u stolku směrem doprava a zvedni karty u žetonů, které vidíš před sebou. Jedná se o královskou postupku. Poposedni si u stolku opět směrem doprava. Vidíš před sebou pyramidu postavenou z karet a tvým úkolem je sebrat papírek s poznámkou položený pod jednou ze spodních karet tak, aby pyramida z karet nespadla. Ulož si proto raději hru, protože pokud ti pyramida z karet spadne, budeš jí muset postavit znovu a to od začátku. Přistup blíž k pyramidě z karet a vezmi si opatrně papírek s kódy posádky, který vidíš zastrčený v její spodní části. Pokud se ti náhodou povede pyramidu z karet zbourat, načti si uloženou hru, nebo si zkus zbořenou pyramidu postavit. Postup skládání je následující: klikni na levou část rozházených karet, klikni na prostřední kartu vodorovně položených karet, klikni na zadní vrchol zadních levých šikmo postavených karet, klikni na prostřední šikmo postavené karty ve druhém sloupci zleva, klikni na zadní vrchol šikmo postavených karet, klikni mezi dva vrcholy šikmo postavených karet. Nyní již znáš kódy pro vstup do kajut posádky, takže se tam můžeš vydat, abys je prozkoumal. Poposedni si tedy u stolku směrem doprava, otoč se doprava a opusť stolek s karetními hrami. Dojdi do centrálního výtahu, otoč se, použij ovládací panel a automaticky vyjedeš o patro výš. Opusť výtah, popojdi ke dvěma sloupům uprostřed centrální místnosti. Zde se otoč doprava, dojdi až k zeleným dveřím do západního křídla a otevři je pomocí páky vpravo. Na konci chodby přistup ke dveřím po levé straně, které vedou do tvojí kajuty s číslem 1 a podívej se blíž na zámek dveří. Automaticky použiješ skener a tak zjistíš, že použitá byla v minulosti jen čísla 1, 2, 3 a 5. Když to porovnáš s kódy na papírku tak zjistíš, že kód pro vstup do tvojí kajuty je 3125. Zadej tento kód na klávesnici zámku, potvrď jej pomocí tlačítka „SUBMIT“ vpravo dole a dveře tvé kajuty se odblokují. Vejdi do kajuty, popojdi vpřed, otoč se doprava a prozkoumej zarámovanou společnou fotografii kapitána O´Neila s pilotkou Palmerovou. Odstup od fotografie, otoč se zpět doleva a popojdi ke křeslu, vedle kterého je o stolek opřená elektrická kytara. Otoč se směrem na kytaru, klikni na její úplně horní část a zabrnkáš tak pár tónů na struny kytary. Sedni si na polohovací křeslo a světlo nad ním se automaticky rozsvítí. Otoč se doleva a prohlédni si knihu, která je položená na stolku. Odstup od knihy a přesedni si k dalekohledu, který je hned za ní. Podívej se do okuláru dalekohledu, spatříš v něm černou hvězdu a ověříš si, že má souřadnice 947-D. Odstup od dalekohledu. Otoč se doprava a přesedni si na pohovku v rohu místnosti. Prozkoumej informační panel na stole před sebou, poté se otoč doleva a popojdi ke skříňce na boku pohovky. Podívej se dolů na zásuvky skříňky, prohledej je (klikni na pravou část horní zásuvky) a ze spodní zásuvky si vezmi audiovizuální dálkový ovladač svojí kajuty. Zavři zásuvku a prozkoumej informační panel v zadní části skříňky a poté si opět sedni na pohovku. Znovu prozkoumej stůl před sebou a nyní z něj vyjede velká obrazovka komunikačního počítače. V horní části můžeš prozkoumat údaje o sobě a pak se vrátit pomocí tlačítka „back“. Ve spodní části obrazovky jsou vlevo nahrané vzkazy od tebe a vpravo vzkazy od jiných členů posádky a členů posádek jiných lodí směřujících společně s tebou k černé hvězdě. Po přehrání všech vzkazů stiskni 2x po sobě tlačítko „exit“ a obrazovka počítače zajede zpět do stolu. Hned poté co se opět posadíš na pohovku, přijede do kajuty robot Simon a sdělí ti několik důležitých informací. Poté robot zase kajutu opustí. Otoč se mírně doleva a jdi k osvětlené stěně vzadu. Je zde několik fotografií prezidenta a členů posádky, které si můžeš blíže prohlédnout. Poté se otoč doprava, popojdi směrem ke křeslu a nyní bys měl stát proti proskleným dveřím. Otevři je pomocí tlačítka po pravé straně a vejdeš do oddělené místnosti uvnitř kajuty. Uvnitř se otoč doleva a popojdi blíž ke stolku s laptopem a láhví otevřeného vína. Podívej se blíž na tvůj certifikát, který je na polici vpravo nahoře. Otoč se mírně doleva, vezmi si do ruky laptop a automaticky si přehraješ záznam toho, co se dělo před tvým probuzením z hybernace. Podívej se též na hodinky, které leží vlevo od laptopu. Poté se otoč a popojdi k prosklené vitríně s knihami. Otevři vitrínu pomocí modrého tlačítka a prohlédni si knihy uvnitř. Zavři vitrínu, otoč se a všimni si prázdného držáku na meč po pravé straně vstupních dveří. Vydej se do kuchyňky po levé straně místnosti, otoč se doleva a podívej se do zásuvky ve spodní části poličky s víny. Je v ní vzkaz od Burka. Pootoč se mírně vpravo a vejdi dveřmi na toaletu. Zde můžeš použít sprchový kout po pravé straně a též vyzkoušet ovládací panel u záchodu po levé straně. Opusť toaletu a podívej se blíž na hvězdnou mapu položenou na pultu před tebou. Automaticky opustíš místnost a podíváš se na mapu z druhé strany pultu. Na mapě je zaznamenáno, jak se tvoje loď po útoku nepřátel odchýlila z kurzu k černé hvězdě. Odstup od mapy, otoč se doprava, dojdi ke vstupním dveřím a opusť svojí kajutu. Na chodbě se otoč doleva a popojdi k vedlejším dveřím, které vedou do kajuty Rosse Perrymana s číslem 2, a podívej se blíž na zámek dveří. Automaticky použiješ skener a tak zjistíš, že použitá byla pouze čísla 1 a 6. Když to porovnáš s kódy na papírku tak zjistíš, že kód pro vstup do Perrymanovy kajuty je 6661. Zadej tento kód na klávesnici zámku, potvrď jej pomocí tlačítka „SUBMIT“ vpravo dole a dveře Perrymanovy kajuty se odblokují. Vejdi do kajuty, hned za dveřmi se otoč doleva, prozkoumej dřevěný model lodi položený na stolku a najdeš v něm klíč. Otoč se zpět doprava, podívej se blíž na stolní hodiny na polici před tebou a spatříš na jejich zadní straně nalepenou fotografii pilotky Palmerové. Popojdi směrem do kajuty o krok vpřed, otoč se doleva a prozkoumej skleněnou kouli na pravé straně police. Přehraje se ti video, na jehož konci spatříš nápis „Brandon Perryman 2110-2157“. Poté se v kajutě automaticky vrátíš o krok zpět. Popojdi opět o krok vpřed, přistup blíž ke stolku vedle polohovacího křesla a podívej se na protokol od Burka, který je na něm položený. Otoč se doleva, posaď se k barovému pultu a prozkoumej šachovnici s rozehranými šachy, která je na něm položená. Prozkoumej hrnek položený vpravo od šachovnice, poté se otoč doprava a popojdi k proskleným dveřím oddělené místnosti uvnitř kajuty. Otevři dveře pomocí tlačítka po levé straně a automaticky vejdeš dovnitř. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se doprava a prozkoumej květinu postavenou v rohu místnosti.) Otoč se doprava, sedni si ke stolku se zrcadlem a přečti si vzkaz od Rosse Perrymana. Otoč se doprava, prohlédni si Perrymanův certifikát pověšený nahoře nad policemi a poté automaticky odstoupíš od stolku se zrcadlem. Otoč se doleva k prosklené vitríně a otevři jí pomocí modrého tlačítka. Prozkoumej horní pravou polici a najdeš v ní audiovizuální dálkový ovladač Perrymanovy kajuty. Zavři prosklenou vitrínu, otoč se doleva a popojdi blíž k tašce položené na zemi u vstupu do kuchyňky. Rozepni tašku pomocí jezdce vpravo vzadu a uvnitř najdeš papírek s kódem. Pokud chceš, můžeš ještě prozkoumat toaletu, ale její vybavení je stejné jako v tvojí kajutě. Opusť místnost a přistup blíž k průhlednému globusu vlevo od polohovacího křesla. Prozkoumej globus a vyslechneš si vzkaz od prezidenta Země. Sedni si na pohovku, podívej se na stůl před sebou a vyjede z něj velká obrazovka komunikačního počítače. V horní části můžeš prozkoumat údaje o Perrymanovi a pak se vrátit pomocí tlačítka „back“. Ve spodní části obrazovky jsou vlevo nahrané vzkazy od tebe a Burka, vpravo vzkazy od Perrymana a záznamy palubních kamer, které jsi již viděl na svém laptopu. Po přehrání všech vzkazů stiskni 2x po sobě tlačítko „exit“ a obrazovka opět zajede do stolu. Otoč se doprava, popojdi blíž ke skříňce na boku pohovky a prozkoumej informační panel v její zadní části. Zásuvky skříňky jsou prázdné, takže je ani nemusíš prohledávat. Otoč se mírně doleva a přistup blíž k dřevěné truhle za prosklenou zástěnou. Podívej se blíž na zámek truhly, automaticky jej odemkneš pomocí nalezeného klíče a víko truhly se otevře. Vyndej z truhly všechno naskládané oblečení, poté vyndej ještě falešné dno a na úplném dně truhly najdeš ukrytou Perrymanovu zbraň. (Tato zbraň je důležitá pro zdárné dokončení hry!) Truhla se poté opět automaticky zavře a zamkne. Otoč se doleva, popojdi směrem k plastice lodi Westwick na protější stěně a nyní stojíš naproti posteli. Otoč se čelem k plastice lodi, prozkoumej její kapitánský můstek a přední část lodi se odsune. Stiskni skryté tlačítko a v podlaze kajuty se otevře tajný vstup. Slez po žebříku dolů a ocitneš se v labyrintu chodeb pod kajutami. Vydej se vpřed a dojdeš na křižovatku ve tvaru T. Vydej se doprava a ocitneš se na další křižovatce ve tvaru T. Zde odboč doleva a dojdeš ke kruhovým dvířkům s ventilátorem na stěně po pravé straně. Otevři dvířka, přístroj po levé straně se spustí a ty automaticky prolezeš ventilační šachtou na opačnou stranu. Pokračuj vpřed a ocitneš se zpět na křižovatce, kde už jsi jednou byl. Odboč doprava a opět se ocitneš u ventilační šachty. Nyní však pokračuj dál chodbou mezi ventilační šachtou vpravo a přístrojem nalevo, až dojdeš k žebříku na konci chodby. Vylez po něm nahoru a ocitneš se znovu ve své kajutě, kam jsi nyní vešel tajným vchodem v podlaze. Zpět do labyrintu chodeb pod kajutami se však ze své kajuty nedostaneš. Vydej se tedy směrem doprava a opusť svojí kajutu vstupními dveřmi. Vejdi ještě jednou do vedlejší Perrymanovy kajuty (po zadání a potvrzení vstupního kódu 6661), dojdi znovu k plastice lodi v její zadní části, otevři pomocí skrytého tlačítka tajný vstup v podlaze a slez opět dolů do labyrintu chodeb. Popojdi jednou vpřed, na první křižovatce ve tvaru T se nyní vydej doleva a pokračuj dál, až dojdeš k poklopu v podlaze na konci chodby. Zatáhni za páku na pravé stěně před tebou, poklop v podlaze se otevře a ty slezeš po žebříku o patro níž. (Zajímavost: Otoč se doprava, vyjdi po žebříku zase o patro výš, popojdi 2x labyrintem chodeb a na křižovatce potkáš robota Simona. Ten po krátkém hovoru s tebou zase odjede. Otoč se, vrať se chodbou k poklopu, otevři ho pomocí páky a vrátíš se tak zase o patro níž.) Popojdi vpřed a spatříš před sebou koncovou stanici jakési podpalubní dráhy. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, vejdi do tunelu dráhy a 2x po sobě si sáhni na neviditelný ochranný štít před sebou.) Otoč se doleva a podívej se blíž na panel před sebou. Jsou na něm vyznačené dvě trasy dráhy, jedna mezi křídly lodi a druhá mezi přední a zadní částí lodi. Všimni si, že přivolávací panel vozíku dráhy funguje pouze v západním křídle, kde se právě nacházíš a že dráha mezi přídí a zádí lodi je na dvou místech zablokovaná. Otoč se, popojdi k přivolávacímu panelu naproti, aktivuj ho a do stanice dorazí vozík podpalubní dráhy. Nastup do kabiny vozíku a stiskni na ovládacím panelu šipku vpřed označenou písmeny „FWD“. Dveře vozíku se zavřou, vozík se rozjede a dojedeš s ním až na křižovatku podpalubních drah, kde se vozík náhodně natočí jedním ze čtyř směrů. Stiskni ještě jednou šipku vpřed a dojedeš k vratům, které blokují cestu na záď lodi. Dál se teď zatím nedostaneš, jediné co ti zbývá je tedy zařadit zpátečku. Toho docílíš stiskem tlačítka „REV“ na spodním panelu a vrátíš se díky tomu zpět na křižovatku. Stiskni znovu šipku vpřed a dojedeš pro změnu k vratům, která blokují cestu na příď lodi. Druhou stranu za dveřmi již znáš, přecházel jsi zde dráhu po můstku za Simonovou kajutou. Zařaď opět zpátečku, vrátíš se na křižovatku podpalubní dráhy a vozík se opět natočí do náhodného směru. Ty se nyní potřebuješ dostat do východního křídla lodi, ale nevíš, kterým směrem se vydat. Ulož si tedy hru, natoč se postupně do některého ze čtyř směrů (pomocí šipek vpravo nebo vlevo) a vyzkoušej pomocí šipky vpřed, co je na konci dané dráhy. Mě zafungovalo otočit se čelem vzad a touto dráhou jsem se dostal do východního křídla lodi. Až tam dojedeš, automaticky vystoupíš z vozíku dráhy, který však z nepochopitelných důvodů ihned poté zase odjede pryč. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, vejdi do tunelu dráhy a 2x po sobě si sáhni na neviditelný ochranný štít před sebou.) Otoč se doleva, popojdi k poškozenému přivolávacímu panelu a zkus ho aktivovat. Ověříš si tak, že je opravdu nepoužitelný. Otoč se, dojdi k boxu s nádržemi naproti a otevři kulový kryt na jeho vrchní straně. Z prostoru pod krytem vylétne létající palubní kamera a odletí do tunelu podpalubní dráhy. (Zajímavost: Pokud kulový kryt otevřeš znovu, opět z něj vylétne ta samá kamera. Takto můžeš vypouštět „nekonečně mnoho“ létajících palubních kamer.) Otoč se čelem k točitému schodišti a nyní máš dvě možnosti, jak se dostat o patro výš. Buď použiješ točité schodiště, nebo malá dvířka vpravo od něj. (Zajímavost: Vydej se nahoru nejprve po točitém schodišti a dojdeš ke dvěma prozatím zablokovaným kruhovým vstupům do šachet ventilace. Vejdi do oválných dveří mezi nimi a na panelu před sebou si přehraj vzkaz od Simona. Poté se otoč doprava a slez otvorem v podlaze po žebříku o patro níž do technické místnosti ventilace.) Přistup blíž k malým dvířkům, stiskni tlačítko po pravé straně a vejdeš do technické místnosti ventilace. Otoč se doprava, stiskni tlačítko před sebou a tím odblokuješ všechny prostupy ventilačními šachtami. Otoč se, vylez po žebříku nahoru a nyní stojíš před oválnými dveřmi. (Pokud si se sem předtím nedostal po točitém schodišti, nemůžeš si nyní přehrát na obrazovce za sebou vzkaz od Simona.) Projdi dveřmi ven a zde se otoč zpět směrem na oválné dveře. Nyní jsou oba vstupy do ventilačních šachet vpravo i vlevo odblokované. (Pravá ventilační šachta vede do Burkovy kajuty, levá do kajuty Palmerové.) Otevři dvířka ventilační šachty vlevo od oválných dveří a poté co do šachty vlezeš, dvířka se za tebou zase zamknou. Prolez až na konec šachty, kde vylezeš na žebřík. Otoč se doprava a zatáhni za páku před sebou. Poklop nahoře se otevře, ty se ocitneš v kajutě Paige Palmerové a automaticky dojdeš až k vitríně s modely lodí vzadu. Všimni si, že v kajutě nejsou rozsvícená žádná světla a tudíž je dost obtížné se zde pohybovat. Otoč se mírně doprava, popojdi vpřed okolo vitríny s modely do tmavé části kajuty, podívej se blíž na ovládací panel po pravé straně a aktivuj ho. Světla v kajutě se rozsvítí a navíc se otevře i kryt v plášti lodi, takže je nyní skrz prosklenou střechu kajuty vidět vesmír okolo. Otoč se mírně doleva a popojdi ke krytu ze skla, pod kterým jsou stolní hodiny. Otoč se doleva, prozkoumej hodiny blíž a přečti si věnování, které je ve spodní části. Odstup od hodin, otoč se doprava a popojdi ke stolu s komunikačním počítačem, který je uprostřed kajuty. Prohlédni si dokumenty položené na stole, poté se otoč doleva a popojdi ke skříňce se zásuvkami na boku pohovky. Prozkoumej zarámované fotografie postavené na skříňce, poté prozkoumej i obě její zásuvky, ale nic z věcí uvnitř sebrat nelze. Odstup tedy od skříňky, otoč se doprava a posaď se na polohovací křeslo za zástěnou. Vezmi si ze stolku po levé straně dokumenty o černé hvězdě a všechny si je prohlédni. Poté se otoč mírně doleva a dojdi se podívat na zarámovanou fotografii sester Paige a Zoe Palmerových, která visí na stěně vzadu. Obejdi sloup, který je po pravé straně a dojdeš ke dveřím vedoucím do oddělené místnosti uvnitř kajuty. Otevři je pomocí tlačítka napravo a vejdi dovnitř. Otevři prosklenou vitrínu před sebou a prohlédni si fotografii Paige vystavenou v horní poličce. Zavři vitrínu, otoč se, sedni si ke stolku před zrcadlem a přečti si dopis, který leží na stolku. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se doleva nebo doprava a prozkoumej jednu z květin postavenou poblíž stolku.) Otoč se doprava a prohlédni si certifikát Palmerové, který visí nahoře nad policemi. Otoč se, a pokud chceš, můžeš prozkoumat i další část místnosti včetně toalety. Poté místnost opusť, popojdi k sextantu vystavenému na podstavci uprostřed kajuty, podívej se skrz něj a zjistíš, že směřuje na stolní hodiny pod proskleným krytem. Odstup od sextantu, otoč se doleva a popojdi k vitríně s modely lodí vzadu. Prozkoumej přístroj s trojcípou hvězdou. Pokud stiskneš jeden ze třech cípů hvězdy, buď se zvedne, nebo se zase vrátí zpět do původní polohy. Tvým úkolem je stisknout cípy hvězdy v takovém pořadí, aby všechny zůstaly zvednuté. Správné pořadí je následující: pravý cíp, spodní cíp a levý cíp hvězdy. Až tak učiníš, aktivuje se promítačka, která přehraje vzkaz od prezidenta Země pro Paige Palmerovou. Otoč se doleva, dojdi až ke vstupním dveřím kajuty, zde se opět otoč doleva a podívej se blíž na trojúhelníkovou skříňku. Otevři její spodní zásuvku a najdeš v ní audiovizuální dálkový ovladač kajuty Palmerové. Vrať se k pohovce, sedni si na ní a prozkoumej stůl před sebou a vyjede z něj velká obrazovka komunikačního počítače. V horní části můžeš prozkoumat údaje o Paige Palmerové a pak se vrátit pomocí tlačítka „back“. Ve spodní části obrazovky je vlevo nahraný vzkaz od Paige a vpravo vzkazy od jiných členů posádky a členů posádek jiných lodí. Po přehrání všech vzkazů stiskni 2x po sobě tlačítko „exit“ a obrazovka opět zajede do stolu. (Zajímavost: Dojdi ke vstupním dveřím a použij ovládací panel po pravé straně. Poklopy na plášti lodi se opět zavřou, světla v kajutě zhasnou a ty spatříš hádku mezi Burkem a Palmerovou. Poté se otoč a vrať se potmě zpět ke vstupním dveřím.) Opusť kajutu Palmerové, na chodbě se otoč doleva a popojdi k vedlejším dveřím, které vedou do kajuty Alana W. Burka s číslem 4. Podívej se blíž na zámek dveří, automaticky použiješ skener a tak zjistíš, že použitá byla pouze čísla 0, 2 a 7. Když to porovnáš s kódy na papírku tak zjistíš, že kód pro vstup do Burkovy kajuty je 0227. Zadej tento kód na klávesnici zámku, potvrď jej pomocí tlačítka „SUBMIT“ vpravo dole a dveře Burkovy kajuty se odblokují. Vejdi do kajuty a všimni si kruhového poklopu na podlaze před tebou. Je to vstup z ventilační šachty pod kajutou. Popojdi vpřed, sedni si do polohovacího křesla a pokochej se promítáním podmořského světa na stropu kajuty. Otoč se doprava a přistup blíž ke kruhovému stojanu. Je na něm jakýsi kompas. Podívej se na něj blíž a automaticky prozkoumáš plaketu v přední části, na které je text a pět tlačítek. Pravá dvě tlačítka spouští pravotočivou nebo levotočivou rotaci vnějšího prstence kompasu, levá dvě tlačítka spouští pravotočivou nebo levotočivou rotaci vnitřního prstence kompasu, červené tlačítko prstence kompasu vrátí do prvotní polohy. Tvým úkolem je nastavit na vnějším i vnitřním prstenci kompasu světovou stranu sever označenou písmenem N. Dosáhneš toho následovně: stiskni 2x úplně pravé tlačítko, stiskni 1x druhé tlačítko zleva. Oba prstence kompasu se tak nastaví na sever a ve spodní části stojanu se díky tomu otevřou dvířka tajné schránky. Stiskni tlačítko uvnitř schránky a tím zapneš nějaký výtah. Otoč se doleva, sedni si na pohovku a prozkoumej informační panel na stole před sebou. Otoč se doprava, popojdi před skříňku na boku pohovky a prohledej její zásuvky. Otoč se doleva a popojdi k přístroji postavenému za zástěnou. Dojdeš k posteli, na které leží laptop. Prozkoumej ho a zjistíš, že jsou z něj odesílány údaje z lodi Westwick k nepřátelské lodi. Otoč se a prozkoumej virtuální akvárium. Pokud jej budeš sledovat dostatečně dlouho, objeví se na akváriu na krátkou dobu nápověda, že pomocí vypínače pod kompasem lze zprovoznit výtah pod sprchovým koutem v koupelně. Odstup od akvária, otoč se doleva a popojdi ke dveřím oddělené místnosti uvnitř kajuty. Otevři dveře pomocí tlačítka nalevo, vejdi dovnitř, otoč se doprava a prozkoumej Burkův certifikát nahoře nad policemi. Otoč se doprava, přistup blíž ke stolku před zrcadlem a všimni si meče, který je na něm položený. Je to meč ze stojanu ve tvé kajutě a někdo s ním usekl ruku Burkovi, když byl v hybernaci. Otoč se doprava, popojdi směrem do kuchyně a spatříš na zemi mrtvolu vojáka nepřátel. (V žádném případě nesahej na nefunkční zbraň, která leží na zemi před ním! Vyměnil bys jí za funkční zbraň, kterou jsi našel v truhle uvnitř Perrymanovy kajuty. Pokud se ti to přeci jen povede, vyměň si vojákovu zbraň zase za svojí původní.) Podívej se blíž na mrtvého vojáka, poté se pootoč doleva, popojdi k jídelnímu pultu a vezmi si z něj zakrvácenou stránku z manuálu na ohřívací zařízení. Otoč se, popojdi ke dveřím toalety a vejdi dovnitř. Všimni si zakrváceného ručníku v umyvadle, otoč se doleva a vejdi do sprchového koutu. Stiskni jeho ovládací panel a místo osprchování sjedeš o patro níž do tajného prostoru pod Burkovou kajutou. Vpředu před tebou je trezor, po pravé straně jsou na stěně tři páky, pomocí kterých lze trezor otevřít. Přistup k pákám a zatáhni za ně v následujícím pořadí: prostřední, pravá a levá. Trezor se otevře a ty v něm spatříš spoustu zlatých cihel, peněz a cenných papírů. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, a sáhni si na hromádku bankovek.) Vezmi si opatrně z hromádky papírů na pravé straně audiovizuální dálkový ovladač Burkovy kajuty. Trezor se ihned poté automaticky zavře. Vrať se do výtahu, stiskni ovládací panel a vyjedeš opět nahoru. Vyjdi ven z toalety, opusť místnost a posaď se na pohovku naproti. Podívej se na stůl před sebou a vyjede z něj velká obrazovka komunikačního počítače. V horní části můžeš prozkoumat údaje o Burkovi a pak se vrátit pomocí tlačítka „back“. Ve spodní části obrazovky je vlevo nahraný vzkaz od Burka, vpravo vzkazy od tebe a Palmerové. Po přehrání všech vzkazů stiskni 2x po sobě tlačítko „exit“ a obrazovka počítače opět zajede do stolu. Otoč se mírně doleva, vydej se směrem ke vstupním dveřím, otevři je a opusť Burkovu kajutu. Pokračuj chodbou až do centrální místnosti, dojdi ke dvěma sloupům uprostřed a za tím druhým se vydej po chodníku se zábradlím mírně doleva. Vstup do komory s oválným otvorem na konci a automaticky slezeš po žebříku o patro níž. (Mohl jsi se sem dostat i centrálním výtahem, ale touto cestou to bylo rychlejší.) Otoč se doprava a dojdi po lávce nad společenskou místností až k ovládacímu pultu promítacího zařízení. Nyní už je pult aktivní, takže stiskni bílé tlačítko (zhruba na úrovni zábradlí) a ovládací pult se přisune blíž k tobě. Aktivuj nejdříve levou zelenou část panelu. Ze stropu sjede promítací ovál, z podlahy vyjede řada sedadel a ty shlédneš záznamy ze všech vnějších bezpečnostních kamer. Poté se vše zase zasune a ovládací pult se zase vrátí do zadní polohy. Stiskni znovu bílé tlačítko pro přiklopení pultu a nyní aktivuj pravou fialovou část panelu. Opět se spustí promítání a ty shlédneš propagační film o výpravě k černé hvězdě. Během proslovu prezidenta Země se však film z neznámého důvodu přeruší varováním a promítání se ukončí. Otoč se, sejdi dolů po točitých schodech a nastup do centrálního výtahu. Stiskni tlačítko po pravé straně dveří, vstoupíš do prostoru za výtahem a automaticky odblokuješ biozámek na opačné straně dveří. Zároveň zde potkáš robota Simona, který po skončení rozhovoru s tebou zase odjede. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se, stiskni tlačítko po pravé straně dveří výstupní komory a uvnitř zatáhni za páku po pravé straně. Další možnost jak ukončit hru je následující: Otoč se doleva, dojdi ke svému skafandru, oblékni si ho, ve výstupní komoře zatáhni za páku před sebou, venku zadej na zámku blokujícího podpalubní hangár kód z papírku 863 a potvrď ho tlačítkem uprostřed.) Otoč se doprava, dojdi k Burkovu skafandru, oblékni si ho a automaticky vejdeš do výstupní komory. Zde si nejprve přečti vzkaz od Simona, který se ti promítne na malé obrazovce uvnitř helmy, a poté zatáhni za páku před sebou. Automaticky opustíš loď a doletíš k zámku blokujícího podpalubní hangár. Zadej na něm postupně kód z papírku 863 a potvrď ho tlačítkem uprostřed. Díky tomu zámek odstraníš, automaticky se vrátíš zase zpět do lodi, sundáš Burkův skafandr a dáš ho na své místo. Projdi výtahem na druhou stranu, ve společenské místnosti se vydej ke stromkům zasazených v květináčích, které vidíš za točitými schody a sejdi dolů ze schůdků před servisní výtah se šikmou čelní prosklenou stěnou. Otoč se mírně doleva, vydej se dozadu a dojdeš ke dveřím pod úrovní podlahy místnosti. Vejdi dovnitř a ocitneš se v obrazové galerii. Pokračuj vpřed podél stěny vpravo a dojdeš ke skříňce ve tvaru L, na které je postavená rostlina v květináči. Prohledej květináč a najdeš v něm klíč od EVM hangáru. (Zajímavost: pokud květináč prohledáš znovu, najdeš v něm opět ten samý klíč.) Vydej se k piánu, které vidíš vzadu a prozkoumej stoličku, která je před ním postavená. Najdeš v ní noty s oblíbenou melodií Paige Palmerové a automaticky tuto melodii zahraješ na piáno. Poté co dohraješ, otoč se doleva a jdi do zadní části galerie, kde sedí na zemi další mrtvý voják nepřátel. Poté co ho prozkoumáš, přijede se sem na chvilku podívat i Simon. Všimni si, že voják má v ruce zbraň, kterou si opět můžeš vzít a vyměníš jí za tu, co máš v inventáři. Nedělej to ale, protože vojákova zbraň je nefunkční. (Pokud chceš projít nepovinnou část hry s možností zažít jeden z konců hry, nejprve si hru ulož, otoč se a vrať se až ke stolku s květináčem, ve kterém si našel klíč. Otoč se doleva, vejdi do chodby, na jejímž konci je obraz černé hvězdy, prozkoumej obraz, ten se následně otočí a ty se ocitneš v chodbě za obrazem. Otevři dveře servisního potrubí a podívej se dovnitř. Přijede zlomyslný Simon shodí tě do potrubí a ještě za tebou zavře dveře. Zatáhni za páku před sebou, otevře se poklop, ty spadneš do servisní místnosti a automaticky odblokuješ biozámek. Otoč se zády k biozámku, dojdi ke stolku vzadu, aktivuj laptop a pak na obrazovce stiskni červený nápis dole. Pokud zemřít nechceš, nechoď k laptopu, otoč se směrem k biozámku, otevři kruhový poklop v podlaze a slezeš do podpalubního hangáru. Otoč se mírně doprava, popojdi vpřed, otoč se a přivolej si servisní výtah pomocí tlačítka po pravé straně. Až vyjedeš o patro výš, stiskni ovládací panel a dojedeš ještě o patro výš do společenské místnosti. Zde se opět vydej do obrazové galerie a dojdi k mrtvému vojákovi v zadní části místnosti.) Otoč se doprava směrem na převržený květináč, dojdi ke dveřím vzadu a opusť galerii. Vyjdi po schodech před sebou a dojdeš zpět před servisní výtah. Otoč se směrem k výtahu, přistup k jeho pravé straně a přivolej výtah pomocí tlačítka. Nastup do výtahu a automaticky sjedeš o patro níž. Nyní stojíš před vstupem do iontové distribuční komory. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož a pak zatáhni za páku po pravé straně vstupních dveří.) Vejdi do komory a zjistíš, že je zde nastražená bomba. Otoč se doprava, otevři perforovanou schránku před sebou a odblokuj biozámek, který je uvnitř. Otoč se zpět doleva, popojdi dál do komory a stiskni panel s nákresem lodi. Dozvíš se z něj, že je potřeba zvýšit úroveň chlazení lodi. Otoč se a vrať se ke vstupu do komory. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se doprava, přistup blíž k bombě a aktivuj jí.) Podívej se na zem a spatříš modrý kabel, který vede ven z komory a zahýbá směrem doprava. Vydej se cestou, kudy vede kabel, tedy vpřed, doprava a 2x rovně (cestou můžeš blíže prozkoumat hasicí přístroj pověšený na stěně vpravo), až dojdeš k okénku, skrz které vidíš hangár průzkumných letounů. Otoč se doleva a spatříš servrovnu, do které vede modrý kabel. Zatáhni za páku vlevo od mřížových dveří, tím je otevřeš a vstoupíš do servrovny. Podívej se na podlahu a zjistíš, že kabel vede ještě dál pod servery. Otoč se, vrať se zpět až k servisnímu výtahu a nastup do něj. Stiskni na ovládacím panelu spodní tlačítko „LEV 3“, sjedeš do podpalubního hangáru a po vystoupení z výtahu se k tobě automaticky natočí centrální ovládací panel. Přistup k němu blíž a zjistíš, že k odblokování biozámku po levé straně je zapotřebí dokončit pomocí číselných kláves určitý kód, který odpovídá určitým znakům. Jako nápověda, která čísla 1 až 3 na klávesách zadat ti poslouží papírek s kódy, který máš u sebe. Klikni tedy na biozámek a automaticky si položíš papírek s kódy před sebe. Najdi si na papírku čtyři znaky, které jsou vlevo od kláves tak a zjistíš, že jim shora dolů odpovídají čísla 1, 3, 1 a 1. Zadej tato čísla shora dolů na klávesách, překontroluj si, jak je psáno na papírku, jestli součet všech čísel je 13 a poté stiskni tlačítko „enter“ po pravé straně. Automaticky odblokuješ biozámek, otevře se ochranná stěna a ty přistoupíš k jednomu ze zaparkovaných letounů. Nastup do otevřených dveří letounu, posadíš se na sedadlo pilota, ale vzlet ti není z bezpečnostních důvodů povolen. Otoč se doprava, opusť letoun a venku se vydej k žebříku visícího ze stropu, který vidíš za centrálním ovládacím panelem, vpravo od dveří servisního výtahu. Než na žebřík polezeš, otoč se mírně doleva a vlez za zadní stěnu servisního výtahu. Najdeš zde nejen nástroj vetřelce, který si vezmi, ale také podivnou zprávu, která je sestavená z vystříhaných písmen nalepených na papíře. Otoč se doleva, vrať se k žebříku, vylez po něm nahoru a podívej se blíž na kódovaný zámek, které blokuje poklop nad tebou. Na zámku před tebou je třeba zadat tři z šesti písmen, které jsou na klávesách v horní části. Dle třech stupňů nápovědy, které si můžeš vyvolat šipkou po levé straně, by to měly být iniciály tvého jména. Sice jsem moc nepochopil, proč zde není možné zadat písmeno N, ale správná kombinace písmen je J,A,O. Zadej tedy tyto tři písmena, potvrď je šipkou vpravo a poklop nad tebou se odblokuje. Otevři ho a vlezeš tak do místnosti lodních techniků, kde automaticky odblokuješ další biozámek. (Pokud sis vyzkoušel nepovinnou část hry, už jsi zde byl.) Před sebou vidíš dvě pracovní stanice se židlemi, k té napravo vede modrý kabel, který si viděl v servrovně. (Pokud chceš vyzkoušet okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, sedni si na židli pracovní stanice vpravo, aktivuj laptop před sebou a stiskni na obrazovce tlačítko sebedestrukce lodi.) Sedni si na židli pracovní stanice vlevo a prozkoumej informační panel před sebou. Otoč se, jdi směrem k biozámku a zde se otoč doprava. Všimni si, že kabel na podlaze vede k informačnímu panelu vzadu. Dojdi k němu a stiskni fialové tlačítko před sebou. Stěna místnosti se otevře, spatříš Alana W. Burka a přečteš si vzkaz, který ti tu zanechal. Následně pak vlezeš tajným vstupem do servrovny. Zatáhni za páku po pravé straně zamřížovaných dveří před sebou (aby se otevřely), dojdi opět do servisního výtahu a sjeď znovu dolů do hangáru průzkumných letounů. Dojdi k otvoru ve stěně naproti, která je za centrálním ovládacím panelem, přesně mezi dvěma hangáry pro letouny. Slez dolů po žebříku před sebou a ocitneš se před vstupem do hangáru pro EVM modul. Stiskni červené tlačítko po levé straně, mříž před tebou se otevře a ty vstoupíš do hangáru, uprostřed kterého je zaparkovaný EVM modul. Otoč se mírně doleva a posaď se ke kruhovému informačnímu panelu. Prozkoumej panel a objeví se na něm informace o všech funkcích EVM modulu. Abys ho ale mohl použít, je potřeba odblokovat poslední biozámek a také je nutné nabít EVM modul elektrickou energií. Otoč se mírně doleva, vydej se dozadu do prostoru za informačním panelem a dojdeš před zavřenou schránku. Otevři jí a odblokuj biozámek, který je uvnitř. Nyní už je odblokováno všech deset biozámků, takže se loď Westwick opět přepnula do normálního provozního režimu. Otoč se mírně doprava a vrať se zpět k zamřížovanému vstupu, kterým jsi sem vlezl. Otoč se doleva a vydej se směrem k hasicímu přístroji, který je umístěný na okraji zábradlí. Dojdeš ke stojanu s pákou, za kterou zatáhni a tím nabiješ baterie EVM modulu. Otoč se doleva a popojdi blíž k zaparkovanému EVM modulu. Než vlezeš dovnitř, podívej se blíž na pracovní nástroje modulu, které jsou připevněné na jeho obou stranách. Na lávce vpravo od modulu díky tomu objevíš odhozenou rozbitou létající kameru. Vrať se zpět ke vstupu do modulu, otevři dveře před sebou a automaticky se usadíš na křesle pro pilota. Stiskni ovládač po levé straně, spustí se tím motory EVM modulu, opustíš podpalubní hangár a vydáš se na obhlídku exteriéru lodi. Aktivuj navigaci v horní části obrazovky a vidíš na ní několik míst exteriéru lodi, kam se můžeš podívat. Jednotlivá místa jsou označená různobarevnými čísly 1 až 7, číslo 0 slouží pro návrat do EVM hangáru. Pokud chceš, navštiv postupně všechna místa exteriéru lodi a na úplný závěr doleť k místu označenému číslem 7. Zde se nachází několik chladících nádrží, jedna z nich je však poškozená. Abys jí opravil, budeš k tomu potřebovat jeden ze čtyř nástrojů, které jsou připevněné k bokům modulu. Na ovladači po levé straně můžeš zvolit, který nástroj na opravu praskliny v nádrži použiješ. Máš na výběr pneumatické kladivo (A), titanový vrták (B),  manipulační ruku (C) a plazmovou svářečku (D). Můžeš sice vyzkoušet všechny čtyři nástroje, vhodný pro opravu nádrže je však pouze jeden. Stiskni tedy tlačítko „D“, zacelíš tak prasklinu v nádrži pomocí plazmové svářečky a poté se s EVM modulem automaticky vrátíš zpět do EVM hangáru. Po vystoupení z modulu dojdi do zamřížovanému vstupu, který je před tebou, podívej se nahoru a vylez zpět do hangáru pro průzkumné letouny. Zde se otoč doleva, dojdi k zaparkovanému letounu, nastup do něj a usaď se na sedadlo pilota po levé straně. Použij řídící páku před sebou, následně opustíš Westwick a vydáš se na průzkum nejbližší planety. Po průletu atmosférou přístroje letounu lokalizují zdroj vody, kterou budeš potřebovat pro naplnění chladících nádrží Westwicku a tak přistaneš na plošině poblíž budovy ve tvaru kužele. Až vystoupíš na pevnou zem, můžeš se konečně porozhlédnout kolem. Podívej se do studny vlevo dole, ze které je do nádrže letounu čerpána voda. Přistup blíž ke stojanu za studnou a pootoč koulí, která je v jeho horní části. Na podobné stojany zde narazíš ještě několikrát a pootočením koule je vždy zpřístupněná určitá část interiéru budovy, poblíž které jsi právě přistál. Otoč se a popojdi směrem za letoun ke spojovací lávce do budovy. Popojdi ještě jednou a všimni si dvou rostlin, které stojí u vchodu do budovy. Projdi mezi rostlinami do vstupní chodby a rostliny se na tebe začnou sápat. (Pokud chceš zažít okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož, otoč se a přistup blíž k jedné z rostlin.) Ještě než půjdeš dál, podívej se nahoru na střechu budovy a prozkoumej blíž sochu jakési paryby, která se zde nachází. Poté popojdi chodbou jednou vpřed, otoč se doleva k dalšímu stojanu a opět otoč koulí v jeho horní části. Otoč se zpět doprava a dojdi až do středu obří kruhové haly uvnitř budovy. Nyní stojíš na kruhové plošině, všude okolo je voda a před sebou vidíš konstrukci, na které jsou zavěšená pouta. Všimni si ještě, že dole na plošině je kruhový poklop, který by měl jít nějakým způsobem otevřít. Podívej se směrem na ovládací kolo vpravo dole, otoč s ním a kruhový poklop v podlaze před tebou se otevře. Prozkoumej otvor s vodou a spatříš parybu, nyní v reálném provedení, která byla vypuštěna do svého výběhu. Paryba poté z nenadání vyskočí skrz otevřený otvor nahoru nad hladinu a začne tě ohrožovat svými zuby ostrými jako břitva. Naštěstí máš však u sebe nabitou zbraň a tak není problém zahnat parybu zpět do vody. (Pokud u sebe žádnou zbraň nemáš nebo pokud máš u sebe nenabitou zbraň, máš smůlu a hra pro tebe tímto okamžikem končí.) Podle toho co jsi právě zažil to vypadá, že se nacházíš v jakémsi chrámu, plošina s konstrukcí a poklopem je obětní oltář, kde se obětují lidé parybě, které je očividně zasvěcený tento chrám. Poté co se poklop v podlaze zase zavře, vysune se z opačné strany haly spojovací lávka. Přejdi po ní k zamřížovaným dveřím, otevři tyto dveře pomocí ovládacího kola po pravé straně a ocitneš se u točitého schodiště. Vyjdi po něm nahoru, pokračuj dál chodbou před sebou a dojdeš k průzoru ven z budovy. Pokochej se okolní krajinou a vpravo dole si u okraje budovy všimni blikajících světel. Poté se otoč čelem vzad a pootoč další koulí, která je na stojanu před tebou. Otoč se doprava, popojdi vpřed a dojdeš k zamřížovanému průlezu v podlaze. Otevři jeho poklop pomocí ovládacího kola, automaticky vlezeš dovnitř, ale zjistíš, že cesta dál je zatopená vodou. Také cestou spatříš skrz okénko lebku položenou na podstavci. Vylez nahoru ven z průlezu, otoč se doleva, použij ovládací kolo na potrubí před sebou a díky tomu vyčerpáš z průlezu veškerou vodu. Vlez tedy do průlezu ještě jednou a nyní se už konečně dostaneš až na opačnou stranu. Nyní se nacházíš pod úrovní hladiny bazénu, ve kterém řádila hladová paryba. Otoč se doleva, popojdi vpřed a narazíš na křeslo, ve kterém sedí kostlivec. Zatáhni za páku v přední části křesla a díky tomu znovu vpustíš parybu do výběhu. Ta nyní marně naráží na spodní část zavřeného poklopu, aby sežrala další lidskou oběť. Po chvilce spatříš na konci chodby stín postavy a tak se tam s pistolí v ruce vydáš. Za páku u křesla tedy musel někdo zatáhnout v okamžiku, kdy jsi nahoře otevřel poklop v obětní plošině a chtěl tě tak pomocí paryby zabít. Pokud chceš, podívej se na popraskané okénko za sebou a poté se vydej dál chodbou, ve které se právě nacházíš. Poté co se zastavíš, pokračuj vpřed chodbou s kruhovými průzory a dojdeš až na křižovatku několika chodeb. Otoč se doleva a všimni si, že v chodbě, kterou jsi právě přišel, je další stojan s koulí. Vrať se tedy k němu a zatoč koulí v horní části stojanu. Otoč se doleva, dojdi opět na křižovatku chodeb a nyní popojdi blíž ke kruhovému průzoru, který je naproti mezi dvěma dalšími chodbami. Podívej se skrz průzor a opět spatříš parybu, jak pátrá po další kořisti. Otoč se doprava, popojdi vpřed a ocitneš se v další chodbě. Pokračuj směrem vpřed a dojdeš k točitému schodišti, po kterém vyjdi nahoru. Dostaneš se tak do hangáru, který právě opouští Ross Perryman ve druhém z průzkumných letounů lodi Westwick. Nyní už je jasné, že Perryman je zrádce, který se spolčil s nepřáteli a že to byl on, kdo na tebe připravil léčku s hladovou parybou. (Pokud chceš zažít okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož a skoč do vody před tebou.) Otoč se a vrať se zpět do interiéru hangáru. Nyní stojíš před zavřenými dveřmi a vpravo od tebe je točité schodiště, kterým jsi sem přišel. Zkus po něm sejít dolů a zjistíš, že prostory dole jsou nyní zatopené vodou. Vylez opět nahoru, porozhlédni se kolem, zda by nešla voda nějak odčerpat. Ovládací kolo na čerpacím potrubí je však ulomené. Vrať se tedy zpět ke dveřím, odemkni je a automaticky vyjdeš po schodech nahoru na ochoz, který je na vrcholu budovy. Díváš se nyní skrz zvednuté mříže vstupu, kterým jsi sem přišel a pokud se pootočíš doprava, spatříš na obvodu ochozu další zamřížovaný vstup. Pokud chceš, projdi se nejprve levou stranou po obvodu ochozu a až se pokocháš exteriérem i interiérem budovy, dojdi ke druhému vstupu. Sejdi tímto vstupem dolů a ocitneš se v jiném hangáru, kde je zaparkovaný průzkumný letoun nepřátel. Prostor pod točitými schody, které vidíš před sebou, je zatopený též, takže popojdi k čerpacímu potrubí v levé části hangáru, použij ovládací kolo a tak vodu z prostor dole vyčerpáš. Všimni si kabelu, který vede do výklenku za potrubím, podívej se tam a spatříš stojan s blikajícími světly, který si předtím viděl průzorem v jiné části budovy. A jelikož je ke stojanu připojený kabel, jehož druhý konec vede k letounu, jedná se pravděpodobně o přenosnou nabíjecí stanici. Otoč se doprava a než půjdeš prozkoumat nepřátelský letoun, popojdi nejprve k otevřenému okraji hangáru. (Pokud chceš zažít okamžitý konec hry, nejprve si hru ulož a skoč do vody před tebou.) Otoč se doleva a dojdi opatrně po okraji hangáru k přenosné nabíjecí stanici. Zatáhni za páku uprostřed, světla na zařízení přestanou blikat, což je signalizace plného nabití letounu energií. Otoč se, vrať se zpět do hangáru a nyní jdi konečně prozkoumat letoun nepřátel. Poté co do něj nastoupíš, zkus použít ovládací páku před sebou. Systémy letounu však zahlásí požadavek aktivace čipovou kartou pilota. Tu u sebe zatím nemáš, takže z letounu zase pravou nebo levou stranou vystup a dojdi zpět k točitému schodišti v zadní části hangáru. Sejdi po schodišti dolů, projdi chodbou před sebou a ocitneš se před mřížemi oddělujícími tuto chodbu od křižovatky dalších dvou chodeb. Dál ale nechoď, místo toho se otoč doprava a projdi skrz mřížové dveře nahoru o patro výš. Zde se otoč doleva a projdi mřížovými dveřmi před sebou do další části chodby, která vede po obvodu budovy. Pokračuj dál okolo dalšího schodiště vedoucího dolů a na konci chodby spatříš na lavici u zdi položenou lebku. Prozkoumej jí a uvnitř najdeš zakódovaný vzkaz. Rozkóduj ho pomocí dekodéru, který máš u sebe a měla by se ti zobrazit následující zpráva: „THINK YOU KNOW IT ALL? FLY THE WASP HELICOPTER TO COOPER´S SHIP TO LEARN YOU DON´T! RP“ Je to vzkaz od Perrymana, že bys měl pomocí letounu nepřátel doletět prozkoumat Cooperovu loď. Po správném rozluštění se vzkaz z lebky automaticky uloží do inventáře. Otoč se doleva, vydej se chodbou zpět, projdi dál mřížovými dveřmi, pokračuj dál okolo schodiště a na konci chodby najdeš stojan s lebkou, kterou jsi již dříve spatřil cestou skrz průlez, u kterého nyní stojíš z vnější strany. Prozkoumej lebku a uvnitř najdeš kartu pilota WASP. Otoč se doleva, vrať se chodbou k nejbližším schodům do podzemí a sejdi po nich dolů (musíš se natočit doleva a kliknout nad schodiště). Zde se otoč, projdi chodbou a na jejím konci vyjdi po točitých schodech nahoru do hangáru. Dojdi k nepřátelskému letounu, nastup do něj a použij ovládací páku před sebou. Nyní už tvému odletu nic nebrání a tak nastartuješ motory, opustíš hangár a vydáš se na průzkum okolí. Po nějaké době doletíš ke kosmické lodi nepřátel a přistaneš v jejím vnitřním hangáru. Vystup z letounu, sedni si na židli k velkému informačnímu panelu a prozkoumej ho. Dozvíš se několik informací o kosmické lodi, uvnitř které se právě nacházíš. Otoč se doleva, popojdi vpřed a dojdeš k nabíjecí stanici pro průzkumné letouny. Zatáhni za páku uprostřed a letoun, kterým jsi právě přiletěl, se začne nabíjet elektrickou energií. Otoč se, vydej se směrem vpřed po pravé straně letounu a dojdeš k ovladači pro otevírání hangárových vrat. Zapamatuj si, kde se nachází, protože ho ještě využiješ a nebuděš mít moc času ho hledat. Pokud chceš, můžeš si jeho aktivací zkusit vrata (respektive strop) hangáru otevřít. Poté se otoč vlevo od ovladače a popojdi k chodbičce ve tvaru šestiúhelníku. To co před sebou vidíš nejsou dveře, ale stěna propojovací komory, kterou lze otáčet ovladačem po pravé straně. Stiskni ovladač, komora se otočí a ty nyní můžeš vstoupit dovnitř. Uprostřed propojovací komory vidíš další ovladač. Ten slouží pro otáčení komory v případě, že se právě nacházíš uvnitř. Vejdi do chodby po pravé straně, která se zpřístupnila díky aktuálnímu natočení komory a zkus zatáhnout za táhlo s kruhem, které vidíš před sebou. Nic se nestane, protože dveře se schůdky před tebou, kterými se dá vyjít ven z lodi, jsou prozatím zablokované. Vrať se tedy zpět do propojovací komory a všimni si, že mezitím co jsi jí opustil, komora se pootočila. Nyní máš přístup do místnosti po pravé straně, která se nachází naproti hangáru vlevo, ze kterého jsi do komory vstupoval. Vejdi do této místnosti a informační systém ti oznámí, že se nacházíš ve východním křídle lodi. Popojdi ke stolku s šachy, který vidíš před sebou a sedneš si k němu. (Stejná šachová partie byla rozehraná i v Perrymanově kajutě na Westwicku.) Kruhového poklopu, který vidíš vlevo před sebou si zatím nevšímej, k jeho otevření se dostaneš později, a to těsně předtím než loď opustíš. Popojdi ke kruhové osvětlené obrazovce, kterou vidíš vzadu a prozkoumej jí. Jedná se o radar, který lokalizoval loď Westwick poblíž této planety. Otoč se a popojdi k oranžovému posilovacímu stroji, který vidíš vzadu, vlevo od stolku s šachy. Až se na něj posadíš, podívej se nahoru a pokud si chceš zacvičit, zatáhni za jeden z konců zvedací tyče. Poté se otoč doprava, spatříš před sebou dva ovládací pulty a vlevo od nich oválnou toaletu. Vydej se nejprve na toaletu a až vstoupíš dovnitř, všimni si zakrváceného ručníku po pravé straně. Dále si všimni skříněk s osobními věcmi čtyř členů posádky lodi, které jsou umístěné po stranách toalety. Prohledej je postupně všechny a tak zjistíš, že ve skříňce K. Coopera chybí skener nepřátel. Je to ten skener, který jsi našel na Westwicku na pánské toaletě a nyní ho máš u sebe. V té samé skříňce také nalezneš Cooperovu kartu s kódem. Opusť toaletu a automaticky se ocitneš před jedním z ovládacích pultů. Podívej se na něj blíž (musíš kliknout nahoru po jeho levé straně, jinak popojdeš k pultu vzadu) a na pultu se rozblikají různobarevná tlačítka. Na obrazovce vlevo nahoře vidíš kruh táhla v chodbě se schůdky, které jsi již zkoušel použít a na obrazovce vpravo dole je znak nepřátel ve formě rébusu. Tvým úkolem je poskládat na znak všechny dílky tohoto znaku, které jsou položené po pravé straně. Až se ti to podaří, odblokuješ tím dveře se schůdky, kterými lze vystoupit ven z lodi. Popojdi blíž k ovládacímu pultu vzadu, na kterém jsou opět dvě obrazovky. Vpravo dole vidíš zablokovaný vstup do ventilační šachty, vlevo nahoře je další rébus, tentokrát ve formě písmenek. Tvým úkolem je stisknout jednotlivá písmenka v takovém pořadí, aby z toho vzniklo celé jméno jednoho z členů posádky. Už asi tušíš, že se bude jmenovat Cooper, ale neznáš jeho celé jméno. Prozkoumej tedy v inventáři kartu pilota, kterou jsi aktivoval nepřátelský letoun a zjistíš, že jeho celé jméno je KANE COOPER. Stiskni na obrazovce v tomto pořadí všech deset písmen a díky tomu odblokuješ vstup do ventilační šachty. Následně tě ještě systém lodi informuje, že bys měl otočit jakýmsi ovládacím kolem. Otoč se tedy doleva, použij ovládací kolo na potrubí před sebou, zasyčí pára a obdržíš potvrzení, že výtah v kryogenní místnosti je zprovozněný. Otoč se doleva, dojdi zpět do propojovací komory a odboč doleva do chodby se schůdky. Zatáhni za kruh na konci táhla, otevřou se před tebou dveře a ty sestoupíš po schůdcích ven z lodi. Poté co si loď trochu prohlédneš, spatříš v dálce stopy po lidské činnosti a tak se k nim vydáš. Jedná se o hroby s nedbale zakopanými mrtvými těly třech členů posádky této lodi. Prozkoumej je blíž a zjistíš, že hrob úplně napravo je zatím prázdný a na náhrobku jsou vyryty iniciály Rosse Perrymana. Je tedy jasné, že Cooper měl v úmyslu Perrymana zabít. Otoč se a vrať se zpět k lodi. Než do ní znovu nastoupíš, obejdi jí zprava a tak loď prozkoumáš v celé její kráse. Poté co se vrátíš, stiskni tlačítko ve spodní části nástupní rampy, dveře se otevřou a ty opět vejdeš do interiéru lodi. Systémy tě okamžitě varují, že jsi do lodi vstoupil na vlastní nebezpečí. Otoč se, vejdi do propojovací komory, stiskni 2x ovladač který je uvnitř a pak vejdi do místnosti naproti. Jedná se o kryogenní místnost, ve které jsi před chvílí odblokoval výtah a vstup do ventilační šachty. Po pravé a levé straně vidíš hybernační schránky pro dva členy posádky. Vlez si do libovolné z nich a na informačním panelu před tebou se ti přehraje vzkaz od Coopera. Poté co z hybernační schránky opět vylezeš. Sejdi dolů po schůdcích před sebou a podívej se na informační panel po levé straně a prozkoumej ho. Zjistíš další informace o lodi, ve které se nacházíš. Poté se otoč doprava a stiskni ovládací tlačítko se dvěma šipkami. Dolů na tvojí úroveň sjede výtah, do kterého nastoupíš a vyjdeš s ním o patro výš. Klikni před sebe a vysune se směrem k tobě ovládací panel. Zatáhni za páku, která je na panelu a výtahová kabina popojede směrem vpřed. Stiskni ovladač, který je nyní těsně za panelem a odblokuješ tak vstupy do hlavní chodby lodi. Abys z výtahu zase vystoupil, máš nyní dvě možnosti, jak to udělat. Buď zatáhni za páku na panelu a poté stiskni tlačítko se dvěma šipkami za tebou (výtah se vrátí do původní polohy a sjede dolů), nebo se otoč vpravo či vlevo, slez kruhovým otvorem v podlaze do příslušné hybernační schránky a dostaneš se tak rovnou před vstup do propojovací komory. Sejdi znovu dolů k informačnímu panelu a ovládači výtahu, zde se otoč čelem vzad a obejdi zprava nebo zleva schody, které vidíš před sebou. Dostaneš se tak do prostoru pod schody a vidíš před sebou vstup do ventilačního systému. Otevři ho, vlezeš dovnitř a vstup do ventilace se za tebou automaticky zablokuje. Nyní se nacházíš na křižovatce ventilačních šachet a vidíš před sebou kufřík, který prozkoumej. Uprostřed víka kufru je zámek s kódy ve tvaru geometrických obrazců, které je třeba zadat ve správném pořadí, aby se kufr odemkl. Podívej se v inventáři na Cooperovu kartu s kódem. Je na ní zleva doprava toto pořadí obrazců: hvězda, čtverec, šestiúhelník, kruh. Zadej tento kód na zámku kufříku, potvrď ho tlačítkem uprostřed a kufřík se otevře. Uvnitř najdeš spoustu peněz a také vzkaz pro Coopera od Perrymana. Dozvíš se, že se dohodli na zlikvidování ostatních členů posádek svých lodí. Po prozkoumání kufříku si můžeš ověřit, že vstup do ventilační šachty za tebou je zablokovaný. Otoč se tedy zpět směrem na kufřík a všimni si třech ventilačních mřížek. Otevři nejprve tu naproti a zatáhni za páku, která je uvnitř. Tím odblokuješ všechny průchody ventilačním systémem, včetně vstupu za tebou. Ještě ale tento prostor neopouštěj, ale prolez ventilační šachtou po levé straně a ocitneš se ve východní strojovně lodi. Otevři kruhový poklop po levé straně místnosti, zatáhni za páku uvnitř a odblokuješ tak komunikační počítač na kapitánském můstku. Poté co se vrátíš zpět ke kufříku, prolez pro změnu ventilační šachtou po pravé straně a ocitneš se v západní strojovně lodi. Otevři kruhový poklop po pravé straně místnosti, zatáhni za páku uvnitř a odblokuješ tak holografický přístroj na kapitánském můstku. Poté co se vrátíš zpět ke kufříku se otoč a vylez ven z ventilačního systému. Nyní vyjdi nahoru po schodech před sebou a zatáhni za páku vpravo od dveří s kruhovým oknem. Dveře se otevřou a ty projdeš na opačnou stranu hlavní chodby lodi. Klikni na zámek po pravé straně dalších dveří, automaticky ho odemkneš pomocí nástroje vetřelců (neboli kapitánova bezpečnostního klíče) a dostaneš se tak až na kapitánský můstek. Všimni si otvoru v opěrce křesla před tebou, poté křeslo otoč a najdeš v něm kapitána této lodi Kane Coopera s prostřelenou hlavou. Pokud chceš, můžeš se na kapitánovo tělo podívat blíž ještě jednou. Poté popojdi k přístrojům v pravé přední části kokpitu, podívej se na ně blíž a spatříš na obloze Perrymana prchajícího v letounu zpět na loď Westwick. Otoč se doleva, popojdi ke kruhovému poklopu v zadní části kokpitu a aktivuj ho. Z podlahy se vysune holografický přístroj a přehraje se na něm vzkaz od Coopera. Žádá tě, abys zabil Perrymana a informuje tě, že k tomu máš použít buď Perrymanovu zbraň z truhly v jeho kajutě a nebo Cooperovu zbraň. V každém případě musí být zbraň funkční a nabitá. (Pokud chceš, můžeš si svou zbraň z truhly vyměnit za zbraň, kterou má u sebe kapitán, ale není to nutné.) Otoč se, popojdi k přístrojům v levé přední části kokpitu a podívej se na ně blíž. Poté se otoč, popojdi ke křeslu s kruhovou obrazovkou v zadní části kokpitu a použij ho. Automatické palebné systémy lodi tak vyzkouší své zaměřovače na pohyblivý cíl ve formě lezoucího brouka. Otoč se doleva a nyní popojdi k přední části kokpitu uprostřed, tedy naproti křeslu s mrtvým kapitánem. Podívej se blíž na oválnou obrazovku před sebou a zapneš tak komunikační počítač kapitánského můstku. Klikni na obrazovku počítače ještě jednou a poté si přehraj všechny tři vzkazy, které nahrál kapitán lodi Cooper. Poté obrazovku komunikačního počítače zase vypni, otoč se a vrať se zpět ke vstupním dveřím do kokpitu. Podívej se blíž na ovládací panel po pravé straně a stiskni na něm spodní tlačítko, které slouží k přepnutí funkce ventilačního systému. Projdi dveřmi na opačnou stranu chodby, zatáhni za páku vlevo od dveří a vrátíš se tak zpět do kryogenní místnosti. Dojdi až před stěnu propojovací komory, stiskni 3x tlačítko ovladače před sebou a komora se natočí tak, že máš nyní přístup do místnosti po levé straně. Dojdi tam, opět se posaď ke stolku s šachy a ulož si hru! Popojdi ke kruhovému poklopu vpředu nalevo, otevři ho pomocí páky nahoře a uvnitř ventilační šachty najdeš jakousi schránku. Otevři jí a uvnitř najdeš Perrymanovu složku, ze které zjistíš, že se jedná o uprchlého zločince. Dále se na obrazovce ve víku schránky přehraje vzkaz od Perrymana a následně se spustí sebedestrukce lodi. Nyní máš tedy zhruba dvě minuty času na to, abys loď urychleně opustil. (Pokud chceš zažít okamžitý konec hry, neopouštěj loď pomocí letounu zaparkovaného v hangáru, ale počkej, až začnou systémy lodi odpočítávat poslední vteřiny do sebedestrukce. Mezitím se můžeš po lodi libovolně procházet. Nebo můžeš zkusit vyjít ven z lodi.) Otoč se doleva, dojdi do propojovací komory, stiskni 1x ovladač uprostřed a vejdi do hangáru naproti. Hned u vchodu se otoč doleva, dojdi k ovladači hangárových vrat a otevři s jeho pomocí strop hangáru. Poté nastup do letounu, aktivuj přístrojovou desku před sebou a odletíš tak pryč z lodi. Krátce po startu však s letounem havaruješ a ocitneš se tak v na první pohled beznadějné situaci. Naštěstí však po chvilce přiletí letoun z Westwicku, který kupodivu nepilotuje Perryman, ale robotická pomocnice Mags. Díky ní se tak bezpečně dostaneš zpět na Westwick. (Pokud chceš loď nepřátel opustit bez aktivace sebedestrukce, neotevírej schránku uvnitř ventilace a dále postupuj stejně, jako v předešlém případě. Následující události se liší v tom, že s letounem nepřátel nehavaruješ, doletíš zpět k chrámu, kde přesedneš do svého letounu a doletíš s ním zpět na Westwick.) Zde už na tebe čeká Simon se svými obvyklými průpovídkami. Poté co dojdeš k servisnímu výtahu, objeví se ve spodní části obrazovky upozornění, že máš omezený čas na překažení Perrymanových zrůdných plánů. Čas, který máš k dispozici, je indikován sloupcem v pravé části obrazovky, jehož jednotlivé dílky se (jak čas ubývá) postupně mění ze zelené na červenou barvu. (Pokud chceš zažít okamžitý konec hry, počkej, až všechny dílky sloupce zčervenají. Další možností je nastoupit do jednoho z letounů, které jsou zaparkované v hangáru a odletět s ním pryč.) Zkus přivolat servisní výtah pomocí tlačítka vpravo. Výtah je samozřejmě zablokovaný a na obrazovce nahoře navíc spatříš Perrymana, který se ti vysmívá. Všimni si, že se nachází v iontové distribuční komoře poblíž servrovny. Je tedy potřeba dostat se tam jinudy než servisním výtahem. Otoč se mírně doprava, popojdi k žebříku visícímu u stropu, vylez po něm nahoru, použij kódovaný zámek před sebou, poklop nahoře se otevře a ty se ocitneš v místnosti lodních techniků. Otoč se doleva, popojdi k velkému informačnímu panelu, stiskni fialové tlačítko, stěna místnosti se otevře a odhalí tak již dobře známý tajný vstup do servrovny. Vejdi  tam, na konci servrovny zatáhni za páku po pravé straně mříží a dostaneš se tak konečně až k očividně překvapenému Perrymanovi. Ulož si hru! Nyní máš tři možnosti jak zareagovat na Perrymanovy návrhy. Zleva doprava jsou to následující nabídky: vystřelit na něj, připojit se k němu, zatáhnout za páku. (Pokud chceš zažít jeden ze špatných konců hry, zvol nabídku vlevo nebo uprostřed.) Zvol možnost zatáhnout za páku, místnost se hermeticky uzavře a Perryman se tak stane obětí své vlastní léčky, kterou měl přichystanou pro tebe. Následně si popovídáš se Simonem, který společně s Mags a palubní létající kamerou odjedou servisním výtahem nahoru. Poté se i ty vydáš na kapitánský můstek lodi, kde se posadíš k ovládacímu panelu restartovací stanice lodi. Stiskni tlačítko „Enter“ v levé části panelu a potvrdí se připravenost lodi k odletu. Stiskni „Enter“ ještě jednou, klikni na číselník uprostřed obrazovky, zadej na něm souřadnice černé hvězdy 947D a potvrď je „Enterem“. Klikni na CD mechaniku ve spodní části restartovací stanice, automaticky do ní zasuneš disk pilota a Westwick se dá konečně do pohybu. Krátce na to přijde na kapitánský můstek i Paige Palmerová a ujme se opět svojí role pilota. Cestou k černé hvězdě spatříš mnoho trosek kosmických lodí, které chtěli dosáhnout stejného cíle. V těsné blízkosti hvězdy si pak Palmerová všimne čtyř bojovných lodí spojených do kruhu, které chrání vstup do tunelu ve středu hvězdy. Tyto lodi jsou dobře ozbrojené a bezpilotní. Není tedy pochyb o tom, že jsou naprogramované zničit všechny vetřelce, pokoušející se proniknout blíž k černé hvězdě. Westwick není výjimkou a tak na ně lodi ihned podniknou první útok. Poté se lodě rozdělí a tak Palmerová přijde na plán, jak jejich následující útoky přežít. V určitém okamžiku má kapitán O´Neil na pokyn pilotky Palmerové stisknout tlačítko pro oddělení kapitánského můstku od zbytku lodi. Až tento okamžik nastane, objeví se toto tlačítko v pravém horním rohu obrazovky a ty máš pět vteřin na to, abys ho použil. (Pokud chceš zažít špatný konec hry, tak tlačítko nepoužij.) Stiskni tedy toto tlačítko ve vymezeném časovém intervalu a tak sebe i Palmerovou na poslední chvíli zachráníš. Následuje závěrečná animace hry, ve které konečně dosáhneš vytouženého cíle: tajemné hvězdy zvané „Darkstar“.

Uložené pozice

Čeština

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

Screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář