Jdi na obsah Jdi na menu
 

Echo Secrets of Lost Cavern

10. 10. 2011

TOPlist

ECHO: Secrets of Lost Cavern
13.7.2006 Autor návodu-Standa Madukas
Primitivní pravěký svět očima mladíka jménem Arok, chlapce který je velmi zvídavý a který je jiný než lidé v jeho klanu. Inspirován malbami Klema je Arok vyslán na cestu za nalezením svého rádce,která ho zavede do tajemné jeskyně. Na své cestě potká spoustu postav,hádanek a dobrodružství.Arok, mladý lovec, kterého pronásleduje lvice,najde útočiště v jeskyni,kde objeví i malby,které ho okouzlí.Hru ovládáte jen myší,takže se řadí k adventurám klasickým,takovým jaké máme rádi.Hra je plná dialogů,takže se snažte vždy vyčerpat všechny témata k diskuzi.Takže jdeme s Arokem na jeho dobrodružnou cestu.Obrazek
Útěk před lvicí:
Nejdříve se v jeskyni porozhlédněte,vidíte nástěnné malby.Klikněte na čtverce pod malbou a uvidíte první animaci.Objeví se vám malovaný kámen v inventáři.Nyní běžte dozadu a vezměte si dříví na podpal,klacek,suchou trávu a třísky na podpal.Ještě seberte rampouch a vraťte se k ohništi.Do ohně postupně vložte tyto věci-suchou trávu,třísky a dříví na podpal.Klikněte na klacek a sledujte animaci,kterak se rozdělával oheň v pravěku.Nyní sesbírejte barevná barviva,která v jeskyni jsou-červené barvivo vpravo od kamene s barevnými skvrnami,vzadu je hnědé barvivo.Jděte na levou stranu jeskyně a kupředu. Vezměte černé barvivo z kamene a větve ze země. Kousek se vraťte a vidíte plochý balvan se třemi nástroji.Jděte opět k malbě v jeskyni.Všimněte si,že barvy jsou v jiných čtvercích než na zdi. Potřebujete tedy malbu na zdi přemalovat.Vraťte se k ohni a vezměte malý řemínek ze země. Jděte opět k malbě na zdi. Umístěte červené, hnědé a černé barvivo na balvan pod malbou. Obraťte se k ohništi. Umístěte rampouch na škebli vlevo od ohně, rozehřeje se. Klikněte na vodu a dostanete kapku ,kterou klikněte na barvu na kameni. Tak to udělejte se všemi třemi barvami.Klikněte na tekutou barvu a potom na vhodný čtverec na zdi.Postup je následující-
1.řada nahoře zleva doprava : Černá, hnědá, červená
2.řada : Černá, hnědá, černá
3.řada: Hnědá, žádná, hnědá
Pokud jste to udělali správně uvidíte další krásnou animaci..Nyní musíte najít cestu ven,ale tam hlídá lvice.Jděte kupředu podél zdi jeskyně vlevo k malbě na stěně.Vidíte bizona a tři lovce.Účelem je zabít bizona,ale jak to udělat?Klikněte na bizona, tím ho oživíte. Pak klikněte na kopí spodního lovce a předejte ho lovci úplně vlevo. Pak klikněte na bizona a lovec by ho měl zabít.Seberte pod malbou větve, na ohni je zapalte a hoďte na lvici.Pozor-musí být vidět,že vám vlevo dříví hoří.Jinak lvici neodeženete. Vyjděte z jeskyně,venku seberte oštěp a jelení paroh.Vraťte se opět dovnitř a připravte si vrhač. Jděte k plochému balvanu s nástroji v zadní části jeskyně. Je to škrabák, pazourek a šídlo.Umístěte jelení paroh na plochý balvan. Použijte prostřední nástroj – pazourek na tři vrcholy parohu. Pravým klikem nástroj odložíte a použijte šídlo na obou koncích parohu.Pak použijte škrabku na střed parohu. Nakonec na pravý okraj parohu použijte malý řemínek. Seberte kompletní vrhač, který v inventáři spojte s oštěpem. Seberte další větve u malby s bizonem. Zapalte je zase na ohni a hoďte na lvici.Ta lvice je prostě tímhle místem posedlá,že se sem stále vrací. Vyjděte tedy ven z jeskyně a vychutnejte si animaci.
Zvláštní jeskyně
Vyjděte cestou nahoru a vstupte do jeskyně. Je zde opět vyhaslé ohniště. Proto se vraťte k první jeskyni, seberte větve, zapalte je a vraťte se do druhé jeskyně.Jak sami vidíte jsou zde čtyři vchody s barevnými čtverci na zdi – černý, prázdný, hnědý a červený. Seberte tři pochodně ze země. Zapalte první pochodeň o pochodeň, kterou máte vlevo dole na obrazovce. Vstupte do vchodů v tomto pořadí: hnědá – 2x klik, černá – 2x klik, prázdná – 2x klik, zapalte druhou pochodeň, hnědá – 2x klik, černá – 2x klik, hnědá – 2x klik, zapalte poslední pochodeň, černá – 2x klik, hnědá – 2x klik, červená – 2x klik.Na konci bludiště je jeskyně s obrazci rukou.Nyní je třeba nastavit nastavit prosvětlení rukou /viz obrázek/Obrazek. Rukama točíte kliknutím na hvězdičky po stranách.Rozhlédněte se kolem a vidíte medvědí fresku na levé zdi. Seberte kus kůže na zemi. Všimněte si plochého kamene a nástroje za ním.Nástroj seberte.
Jděte k okraji skály a podívejte se dolů.Všimněte si spícího medvěda u brlohu. Vpravo od něj vidíte na stropě rampouchy. Před medvědem jsou předměty, ke kterým se musíte dostat. Když skočíte dolů, medvěd se probudí a to nechceme. Otočte se a seberte ze země dva otepy sena a provázek pod senem. Ty hoďte dolů k medvědovi. Skočte na seno a medvěd se neprobudí. Seskočte a vezměte si kus kamene.Na plošině na zdi je malba. Potřebujeme to zařídit tak, aby medvěd na malbě šel do svého brlohu.Vložte kousek kamene před postavičku. Objeví se malé kousky kamenů, kterými budete házet. Vidíte čtyři aktivní oblasti, kam může být kámen hozen – rampouch, skála nahoře nad medvědem, výklenek těsně nad medvědem a medvěd sám.Klikněte na kámen, pak na postavičku a nakonec na výklenek u medvěda. Medvěd se probudí a obrátí hlavu směrem do brlohu.Rychle stejným způsobem hoďte další kámen na stejné místo. Medvěd zaleze do doupěte. Dalším kamenem shoďte rampouch a čtvrtým kamenem shoďte kameny nahoře nad medvědem. Tím zatarasíte východ z doupěte.Pokud se Vám to podaří, totéž se stane se skutečným medvědem.Stejně jako na malbě nyní musíme sestřelit skutečné rampouchy na stropě před brlohem. Musíme si tedy udělat prak.Sejděte dolů k brlohu. Seberte provázek a tři kameny. Vraťte se nahoru k plochému balvanu. Umístěte na něj kus kůže. Nástrojem dvakrát klikněte na kůži, abyste udělali dírky. Dvěma provázky pak na kůži klikněte a prak se třemi kameny je hotov.Postavte se vpravo od brlohu a klikněte prakem na tři rampouchy u stropu. Ty spadnou do vody. Na zemi seberte další tři kameny a nahoře nad brlohem klikněte prakem na čtvrtý rampouch. Spadlé rampouchy vám vytvoří cestu po vodě,takže projděte až na konec.Všimněte si vyhaslého ohniště vpravo. Seberte dlouhou větev a zvířecí roh ze země. Vraťte se nazpět k hořícímu ohništi nad brlohem. Zvířecím rohem na ohniště klikněte a dostanete žhavé uhlíky. Při cestě zpět k centrálnímu ostrovu budete varováni. Klikněte žhavými uhlíky na vyhaslé ohniště. Uvidíte na stěně před sebou jelení malbu a 14 svítilen, které musíte rozsvítit.Klikněte dlouhou větví na oheň a tím zapálíte svítilny. Očíslujte si svítilny zleva doprava- vrchní řada 1 až 7 spodní řada 8 až 14.Zapalte svítilny číslo 14, 5, 10 a 1.Prvním úkolem je zabarvit jeleny na stejnou barvu.Začněte druhým jelenem zleva. Kliknutím na něj zabarvíte prvního jelena na oranžovou barvu. Pak třetím jelenem zabarvíte toho druhého. Někteří jeleni se zabarví najednou tři. Pak pokračujte zase ob jednoho jelena až na konec.Nad každým jelenem a nad postavou muže jsou vrypy do zdi. Kliknutím na ně mění se vyobrazení. Cílem je zprava doleva vyobrazit jelena jak vstupuje do vody a pak z ní vychází. Postup zprava doleva je následující
1. jelen zprava, necháme ho jak je.
2. necháme ho jak je
3. necháme ho jak je
4. 1x klikněte na vryp
5. 2x klikněte
6. 2x klikněte
7. 3x klikněte
9.-14. nechte je ,jak jsou
Nakonec klikněte na muže tak, aby držel jelena co nejtěsněji. Pak klikněte na symbol dvou šipek vpravo nahoře a pokud je to správně tak jelen proběhne cestu tak jak má.
Údolí:
Jděte do údolí,jsou tu dvě cesty, vedoucí od jeskyně. Jděte levou cestou k řece. Seberte opracovaný kámen na pařezu. Jděte doprava podél řeky po proudu. Vlevo u cesty seberte heřmánek. Jděte dále podél řeky k pohyblivým kamenům na břehu. Seberte hrot harpuny. Pokračujte dál. Ze země seberte opracovaný kámen a násadu. Udělejte krok kupředu a na zemi seberete pazourek.Jděte pravou cestou k útesům. Klikněte na malbu. Na zemi seberte opracovaný kámen a troud. Jděte dál pravou cestou podél útesů. Seberte větvičky ze země za vámi. Před sebou vidíte kůže pověšené na útesu. Je tam nějaké obydlí, ale k němu zatím nepůjdete.Otočte se zády k útesům a čelem k řece. Jděte druhou cestou vpravo – blíže k útesu. Podívejte se na ohniště. Seberte řemínek a opracovaný kámen ze země. Všimněte si červených znaků na kameni. Je čas chytit nějakého lososa,protože Arok má hrozný hlad. Umístěte násadu na plochý balvan, vedle hrot harpuny a řemínek.Vyrobili jste funkční harpunu.Jděte kupředu k vodě.Všimněte si propustné hráze vlevo v řece, kudy lososi proplouvají. Musíte hráz zablokovat kameny na břehu. Začněte velkým levým krajním kamenem, který na hráz položíte. Pak vezměte kámen vpravo a udělejte totéž. Zbývající dva kameny položte nakonec. Sledujte pohyb lososů než přeskočí hráz. Na chvilku se zastaví. V té chvíli na něj klikněte harpunou. Vraťte se k ohništi. Sedí tady Toar, řezbář. Promluvte si s ním. Dá vám pyrit a dřevěnou mísu.Umístěte troud, větve a potom pyrit na ohniště. Použijte pazourek na pyrit..Dejte tři malé kameny do ohně. Vraťte se k řece a naberte vodu do mísy. Vraťte se k ohništi a mísu s vodou umístěte před Toara na zem. Klikněte na klacek na zemi a jím odvalíte velký balvan do ohně. Toar vám dá dřevěnou špachtli. Tou umístěte tři malé kameny do mísy. Z ohně je dostanete velkým klackem, ležícím u ohniště. Do horké vody hoďte heřmánek a čaj je hotov.Dejte lososa na velký kámen, který jste klackem odvalili z ohně. Po nějaké době vám kurzor ukáže, že ho můžete obrátit. Musí být pečený dobře, jinak Toar bude mít kecy. Tak at se jde nažrat do hotelu.Vezměte lososa a dejte ho Toarovi.Promluvte si s Toarem. Bude vás učit, jak se správně vyrobí pazourek. Na plochý balvan umístí různé nástroje./viz obrázek/Obrazek
Pohybujte kurzorem nad kameny, abyste zjistili, na co se používají.Použijte nástroje z horní řady na kameny ve spodní řadě.Klikněte kamennou palicí na prostřední kámen ve spodní řadě 3x. Pravým klikem ho odložte. Klikněte na stejný kámen sobím parohem 2x. Seberte opracovaný pazourek a dejte ho Toarovi. Dostanete od něj nůž.Promluvte si s Toarem o opracovaných kamenech, které jste cestou viděli. Jsou to hudební kameny, které vám Toar dá. Dozvíte se také, jak se dostat nahoru k útesovým obydlím.
Útesová obydlí:
Běžte k útesu a jděte dopředu k malbám. Klikněte na útesovou malbu. Vpravo dole se objeví hudební kameny s paličkou. Cílem je kliknout na správné kameny tak, aby nástěnné znaky se změnily na červené.Použijte paličku na každý kámen a vidíte, kterou značku ovlivňuje. Řešení zleva doprava: Udeřte na 4, 2, 5 a 1 kámen.Zahněte vlevo a jděte k dalším malbám. Pod převisem je nyní volná cesta, kterou jděte stále vpřed až k útesovým obydlím.V prvním výklenku vzadu sedí krásná Tika, se kterou si promluvte. Chce abyste z různých předmětů sestavili příběh.Jděte zpět až k okraji výklenku a vpravo seberte jelení parohy. U Tiky ve výklenku je rytina ryby a jelena na osvětlené polici vlevo. Kousek od Tiky vlevo je oblázek s rytinou ruky. Jděte k další osvětlené polici vpravo a seberte figurínu ženy, kost s vyrytým lvem a obratel. Jděte ven z obydlí a zahněte vlevo do dalšího a vlevo k výklenku. Je tam zvířecí tuk. Jděte k plochému balvanu v centru výklenku. Čelem k balvanu je vlevo řemínek a vpravo rytina medvěda. Jděte ven z obydlí a vlevo seberte visící kůži a měch, ležící na zemi.Vraťte se k Tice a osvětlenému výklenku vlevo s 11 rytinami. Kliknutím na rytinu uslyšíte příběh. Rytina zároveň zčervená. Dalším klikem zase zčerná. Uspořádejte rytiny ve správném pořadí podle příběhu. Postupujte podle obrázku dole.Klikněte na rytinu, kterou chcete přemístit a pak ukažte myší na místo, kam ji chcete vložit. Kurzor vám naznačí, že můžete provést klikem výměnu. Potom dole pod rytinami umístěte nasbírané předměty. Zleva doprava: jelení parohy, kost s vyrytým lvem, Klemův malovaný kámen, vrhač kopí, kámen s rukou, větev s vyrytým medvědem, rytinu jelena, harpunu, rytinu ryby, nůž a figurínu ženy.Poté si promluvte s Tikou.Vyjděte z obydlí a pokračujte vlevo až na konec. Při pohledu vlevo uvidíte zástěnu, zablokovanou velkými parohy. Klikněte na ně a odložte je po obou stranách zástěny. Vstupte do ceremoniální haly. Rozhlédněte se kolem Jděte k plochému balvanu vpravo. Vlevo na zemi seberte černé barvivo, pryskyřici a kus kůže. Klikněte na plochý balvan a vidíte, že se zakymácí. Umístěte zvířecí tuk na kámen pod touto deskou vlevo a potom vpravo. Znovu klikněte na desku a uvidíte rozbitou fresku. Všimněte si, že podle obrázku dole jsou dva kousky, označené jako bílé A a žluté B neaktivní. To jsou základy fresek. Vezměte jakýkoli kousek a hledejte aktivní bod u základny A. Tak tam naskládejte všechny kousky, které k němu patří dle obrázku. Totéž udělejte se žlutými čísly. Teď musíme fresky slepit. Jděte do prostředního obydlí k ohništi a na bílý kámen před ním umístěte pryskyřici. Roztavenou pryskyřici vezměte a fresky s ní slepte. Vraťte se k Tice a promluvte s ní. Vraťte se do ceremoniální haly. Vezměte fresku s otvorem a pohybujte s ní na zdi až do té doby, než Arok uvidí fresku jelena skrz otvor.Vraťte se opět k Tice a promluvte s ní. Pak s ní promluvte ještě jednou.Jděte ke střednímu obydlí a namočte kus kůže ve žlabu vlevo. Vlhkou kůží v ceremoniální hale očistěte čtyřikrát fresku jelena, dokud není čistá.Jděte ke kameni s černou barvou. Vlhkou kůží na barvu klikněte. S takto zbarvenou kůží klikněte třikrát na fresku jelena. Opět promluvte s Tikou a ona vám poradí přinést rákos.Jděte podél břehu řeky až k vrbě. U ní seberte rákos a vraťte se. Dejte rákos Tice a po rozhovoru s ní jděte do prostředního obydlí. Zde na plochý balvan umístěte kůži, přes ní měch a obratel. Klikněte řemínkem na jehlu, ležící na balvanu a s ní pak ušijte funkční měch.Vraťte se k ceremoniální hale. Tika se náhle objeví a dá vám rákosovou foukačku. Na vyčištěné fresce jelena je dole vpravo 13 černých teček. Foukačkou domalujte tři tečky dopředu a dvě dozadu. Tika vám dá nůž pro vyrytí posledního symbolu. Klikněte nožem dvakrát na čáru vlevo od teček a jelen se dá do pohybu.
Bílá jeskyně
Tika stojí na břehu řeky a vy musíte postavit most přes řeku.Jděte podél břehu až k rozcestí k ohništi, kde stále sedí Toar. Ten vám dá sekeru. Tou třikrát klikněte na břízu a most je připraven.Po cestě vás Tica pošle dál. Zahněte vpravo a vpřed k první svatyni. Seberte mátu vpravo a pokračujte ke vchodu do svatyně. Vlevo seberte bobulky jalovce a vpravo jalovcovou větvičku. Jděte vpřed ke vstupu do bílé jeskyně. Seberte klacík na zemi a kus kůry na kameni. Po jednom kroku do jeskyně seberte řemínek, černé barvivo a kus okru ze skalní police vpravo.Promluvte si s Lahrikem. Chce, abyste udělali paletu. Promluvte s ním znovu . Vlevo od něj seberte chomáč vlasů.Jděte zpátky ven k ohni. Na kámen před něj položte vlasy, klacík a provázkem to svažte. Získáte štětec. Vpravo vidíte důlek a paličku. Umístěte do důlku okr a paličkou dostanete žlutou barvu. Vpravo od důlku umístěte kus kůry. Na ní dejte žlutou a černou barvu, štětec, foukačku a kus kůže. Vpravo klikněte na vodu, stékající po stěně. Získanou kapkou klikněte na barvy. Paletu ukažte Lahrikovi. Ten ale není spokojen a zmíní se o další barvě. Vezměte další kus okru z police a ten umístěte do ohně. Získáte červenou barvu. Dřevěnou špachtlí ji seberte. Umístěte ji do důlku a použijte zase paličku. Paletu dejte na balvan a na ní přidejte červenou barvu. Kapkou vody ji navlhčete. Vraťte se k Lahrikovi a paletu mu ukažte. Pak vstupte do bílé jeskyně za kůžemi vpravo.Promluvte si s Klemem a zjistíte zajímavé věci. Vraťte se k Lahrikovi zjistit, co vlastně máte dělat. Chce po vás pomoc při hledání obřadní řehtačky. Pak vám pomůže. Před jeskyní si promluvte s Tikou. Dejte jí jalovcové bobulky a mátu. Pak s ní promluvte znovu a dozvíte se, kde máte hledat řechtačku.Jděte na mýtinu podél vchodu do svatyně. Jde zde několik kamenů vpravo a jeden vlevo. Kameny musí být srovnané od největšího k nejmenšímu na sebe ve středu pod stromem.
Řešení je následující-
levý kámen do středu. pravý kámen vlevo.prostřední kámen vlevo.pravý kámen do středu. levý kámen vpravo. levý kámen do středu. pravý kámen do středu. pravý kámen vlevo. prostřední kámen vlevo. prostřední kámen vpravo. levý kámen vpravo. prostřední kámen vlevo. pravý kámen do středu. pravý kámen vlevo. prostřední kámen vlevo. pravý kámen na střed. levý kámen vpravo. levý kámen na střed. pravý kámen do středu. levý kámen vpravo. prostřední kámen vlevo.prostřední kámen vpravo. levý kámen doprava. levý kámen do středu. pravý kámen do středu. pravý kámen vlevo. prostřední kámen vlevo. pravý kámen do středu. levý kámen vpravo. levý kámen na střed. Umístěte pravý kámen na střed.
Vylezte na strom. Seberte řechtačku, borové šišky a prak.Cesta k bílé jeskyni je však hlídaná vlky. Vezměte prak se šiškami a začněte po nich střílet. Nejdříve napravo. Když tam vlci přestanou přebíhat, střílejte doprostřed a potom nalevo. Nakonec munice dojde a vy můžete pokračovat (trvá to dost dlouho). Vraťte se zpět k bílé jeskyni. Promluvte si s Tikou o vlcích. Dejte velkou řehtačku Lahrikovi. Dá vám figurku býka. Vstupte do bílé jeskyně a umístěte figurku na světla na desce na zemi. Podívejte se na býčí stín na stěně. Promluvte si s Lahrikem. Musíte najít suchý strom. Vraťte se na místo, kde jste sebrali mátu. Na padlý strom použijte sekeru nahoře. Potom ji použijte dvakrát na větev na zemi.Seberte kus suchého stromu. Vraťte se k bílé jeskyni a promluvte si s Klemem. Umístěte suchou větev pod býčím stínem na zátaras s pověšenou kůží. Pak klikněte vpřed.. Štětec, namočený v černé barvě použijte na šest míst na býkovi:
první na hlavě, těsně za oběma rohy před krkem.
druhý a třetí na oba rohy
čtvrtý na nozdry
pátý a šestý na obě přední nohy
Pak namočte do černé barvy foukačku a použijte ji na pět míst
první ,z druhé strany nozder
druhé ,plec nad levou přední nohou
třetí,plec nad pravou přední nohou
čtvrté,nejspodnější okraj hrudníku
páté,plec těsně nad místem tři.
Pokud uděláte vše jak má být tak se oddělí dvě zvířata.
Klikněte na býka znovu a tentokrát se objeví hudební kameny.Použijte paličku na kameny 1, 3, 2 a 5 tolikrát za sebou, dokud býk neožije. Až popojde, objeví se další býk před ním. Klikněte na tohoto býka a znovu se objeví hudební kameny. Ale jen dva kameny jsou aktivní. Promluvte si s Klemem o svatyni. Otočte se a jděte přímo vpřed do chodby.Jsou zde dvě sady hudebních kamenů.Klikněte na odděleného býka a použijte paličku na kameny 1, 7, 5 a 2, dokud býk neoživne. Znovu si promluvte s Klemem. Podívejte se na malbu na kůži vedle Lahrika. To je duch jeskyně. Pak klikněte na malbu na zdi vedle Lahrika. Objeví se mřížka s patnácti čtverci.Očíslujeme si je zleva doprava,odshora dolů.To znamená že vlevo nahoře začneme číslem 1 a skončíme vpravo dole číslem 15. Nejdříve klikněte na ty čtverce s červenou barvou, abyste je změnili na černou.Klikněte na čtverce 5 a 8. (nesmějí být prázdné) Vidíte ,že uprostřed mřížky máte osm teček.Očíslujte si je zleva doprava,odshora dolů od 1 až po 8.Pak pokračujte klikáním na tečky v tomto pořadí.8, 8, 8, 3, 4, 8, 8, 8, 6, 7, 6, 6, 5, 6, 6, 1, 2, 6, 6, 6, 5, 1, 5, 5, 5, 1, 5, 1.Promluvte si znovu s Klemem.Seberte uschlou větev, kterou jste použili na zástěnu pod velkým býkem. Položte ji na aktivní místo naproti pod fresku tří jelenů. Jděte k nim blíž.Nyní musíte jeleny vybarvit.
Spodní pravý jelen: foukačka – žlutá na tělo,černá na krk
štětec – černá na nohy a na parohy
Správný postup poznáte podle toho, že vpravo nahoře nezmizí žádná paleta. Po skončení malby jelen obživne.
Spodní levý jelen: foukačka – oranžová (červená a žlutá dohromady) na tělo
štětec – červená na nohy a parohy
Vrchní jelen: foukačka – oranžová na tělo
štětec – červená na přední a zadní nohy
Promluvte si znovu s Klemem.Vyjděte z jeskyně a jděte k zablokované svatyni. Zde je překážka složená ze třinácti svislých tyčí a z devíti horizontálních.Horizontální klacíky si označte písmeny A - J, počínaje odshora dolů.To znamená ,že ten horizontální klacík nahoře bude A a ten nejspodnější bude J. Svislé tyče si očíslujte od 1 do 13, počínaje levou stranou.Nad překážkou jsou červeně zbarvené ikony, které umožňují pohyb s tyčemi.
Klacek A: Otočte klackem tak, aby měl výčnělek dopředu a posuňte ho 1x vlevo (mezi tyče 5-6)
Klacek F: Otočte tyč 12 tak, aby výčnělek byl vepředu. Otočte klacek F tak, aby měl výčnělek dopředu. Posuňte klacek doprava (tyče 12 a 13)
Klacek B: Otočte klackem tak, aby výčnělek byl dopředu. Posuňte ho doprava (tyče 10 a 12)
Klacek J: Otočte tyčí 11, aby měla výčnělek vlevo. Posuňte klacek doprava (tyč 10 a 11)
Klacek E: Otočte tyčí 7, aby měla výčnělek dopředu. Otočte tyčí 8 tak, aby jeho spodní výčnělek byl dopředu. Otočte klackem E tak, aby jeho výčnělek byl dopředu. Posuňte klackem dvakrát doprava (tyče 6 a 8)
Klacek H: Otočte tyčí 9, aby jeden výčnělek byl dopředu a druhý doprava. Otočte klackem H, aby výčnělek byl dopředu. Posuňte klacek doprava (tyč 6 a 9)
Klacek G: otočte tyčí 1, aby výčnělek byl dopředu. Otočte klackem G, aby výčnělek byl dopředu. Posuňte klacek vlevo (tyč 1 a 2)
Klacek C: Otočte tyčí 3 aby jeho vrchní výčnělek byl dopředu. Otočte tyčí 4, aby vrchní výčnělek byl dopředu. Otočte klackem C, aby výčnělek byl dopředu. Posuňte klacek dvakrát vlevo (tyče 3 a 4)
Klacek D: Otočte klackem D, aby jeho výčnělek byl dozadu. Posuňte klacek D vlevo (tyče 4 a 5).
Závěs se otevře. Vezměte ozdobnou pokrývku hlavy a lampu. Vraťte se do bílé jeskyně. Položte lampu a potom ozdobnou pokrývku hlavy před Klema. Pak s ním promluvte.Umístěte zvířecí tuk do lampy. Do tuku vložte jalovcovou větvičku. Otočte se a seberte větvičku z plochého balvanu u zapálených lamp.Přeneste ji do připravené lampy. Vypijte odvar, připravený Tikou. Je před ní na zemi.Klikněte na kameny a aktivujete tím hádanku . Nejdříve musíte zjistit, který hudební kámen odpovídá zvuku kamenů na kůži. Očíslujte si tedy kameny vpravo dole od 1 do 7.Na kůži si už odpovídající kámen najdete,takže klikněte vždy na hudební kámen a pak na odpovídající kámen na kůži. Když na ně zkusíte kliknout znovu, zjistíte, že se už žádný zvuk neozve. Když to provedete, Klem vás pochválí a vyzve k další akci. Znovu aktivujte hádanku a teď už budete hrát jenom na hudební kameny vpravo dole.7 - 6 - 6 - 6 - 4,- 1 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 4 - 6,- 4 - 6 - 6 - 6 – 4.A to je konec hry.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Echo Secrets of Lost Cavern

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář