Jdi na obsah Jdi na menu
 

Egypt 3-The Fate of Ramses

16. 10. 2011

TOPlist

EGYPT 3-THE FATE OF RAMSES
Autor návodu-Stan Madukas
Příběh hry začíná u egyptského vládce Ramsese II, který zemi ovládal v letech 1304 až 1237 př.n.l. Už je mu 60 let a umírá, ale nechce jen tak odejít do jiného světa a ztratit své království. Egyptský bůh Amon-Re souhlasí, že Ramsesovi prodlouží život a upevní zdraví po čas jeho vlády, ovšem s podmínkou, že dojde k výstavbě Amon-Reovi zasvěceného chrámu - největší stavby, jakou kdy člověk do té doby stvořil. Monument postaví uvnitř stěn chrámu faraona Ramsese.Jak Ramses záhy zjistí smlouva s Amon-Reem je prokletím, neboť stavbu chrámu neustále provází různé nehody.Jen Paser, nejlepší architekt té doby je schopný postavit obelisk. Jeho jedinou naději je proto Maya - hezká princezna, která si našla místo v srdci mnoha bohů. Když neuspěje v odhalení podstaty tajemných věcí, Ramses zemře.Během hry budete zasvěceni do egyptských rituálů. Často bude potřeba požádat o pomoc i jiné osoby ve hře, stejně jako se občas budete muset obrátit přímo na bohy. V rámci těchto dobrodružství se podíváte na nejrůznější zajímavá místa a poznáte řadu různých monumentů . Hra je vybavena encyklopedií, v níž se můžete seznámit s fakty ohledně rituálů, monumentů, artefaktů a egyptské mytologie.Pravé kliknutí myši otvírá inventář,který má nalevo křídlo a napravo kouzla.Uprostřed jsou čočky (zkoumají objekty nebo kouzlí), krabice (cíle), svitek (dokumentární databáze) a konec. Pravé kliknutí zároveň i zavře inventář . Stlačením mezerníku urychlíte hru..Ujistěte se, že jste vždy vyčerpali všechny dialogy.Pokud se ve hře nebudete schopni dostat dál je nanejvýš pravděpodobné,že jste dialogy nevyčerpali.Obrazek
Kapitola 1
Najděte Pasera
Chrám : V inventáři máte Pharaoh's pečeť a Wadjet ,oko jasnozřivosti. Jděte vpřed, pak vlevo a promluvte si s Djerem, dozorcem na stavbě. Ukažte mu faraonovu pečeť. Paserův dům je ten se zdobeným překladem. Zahněte vpravo a vyjděte ven. V levé části nádvoří sedí převozník, který vezme Mayu na cestu po Nilu. Vpravo v dálce pracují cihláři. Jděte až téměř k nim.Projděte vchodem nalevo od zedníků a vstupte do dveří se zdobeným překladem a džbánem vedle dveří....
Paserův dům : Rozhlédněte se kolem a potom projděte druhými dveřmi. Promluvte si s velmi nemocným Paserem a vyčerpejte všechny dialogy. Jděte do další místnosti, kterou je dílna a podívejte se na malou sochu Imhotepa, patrona architektů na pracovním stole. Na pravé straně stolu seberte pochodeň.
Nádvoří
Vraťte se zpátky na nádvoří. Promluvte si s cihlářem. Ukažte mu faraonovu pečeť a vyčerpejte opět všechny dialogy. Cihlář vám vypravuje o svých snech.Upevněte kartuš.Ukažte mu faraonovu pečeť. Vpravo od zedníků je další vchod. Vstupte dovnitř. Pak jděte znovu vpravo a vstupte do chrámu.
Chrám
Zahněte vlevo a jděte ke vzdálenému sloupu, kde seberte kus kartuše. Jděte kupředu do další místnosti, zahněte vpravo do další místnosti až k žulovému podstavci. Před ním doleva, pak jděte vpřed ke dveřím k celám, do vnitřku chrámu. Klikněte na místo na levé straně rámu dveří,jak vidíte chybí zde kartuš.Prohledněte si ostatní tři kartuše. Zahněte vlevo ke zdi a klikněte tam, kde se dá tušit tajná chodba za zdí. Zatím se ale nic neděje. Jděte ven z místnosti, vpřed až na konec a promluvte si znovu s předákem Djerem.Dá vám druhý kus kartuše, kterou našel..Promluvte si s ním znovu a vyčerpejte všechny dialogy. Zahněte vpravo a vystoupíte do chrámu.
Cihlář: Dejte mu dva kusy kartuše a on ji slepí.
Chrám : Vrátíte se k celám ,vchodem vpravo a pak vpravo do chrámu. Zahněte vlevo, jděte do další místnosti a vpravo do další místnosti. Zahněte vlevo do cel. Vložte slepenou kartuš na prázdné místo na levém rámu dveří. Otevře se tajná chodba. Klikněte na slepenou kartuš a vidíte že už ji nedostanete zpět. Zapalte pochodeň. na stojanu u dveří.. Vstupte do tajné chodby.
Tajná místnost : Maya je zamčená uvnitř. Seberte Amun Re kartuš na podlaze u protější zdi. Zahněte vlevo a pohybujte uvolněnou dlaždicí na podlaze.Seberte střepy Vize rozbitého obelisku, sucha, smrt faraona. Vlevo od zapečetěného vchodu se podívejte zblízka na hieroglyfy.
Hieroglyfická hádanka - úkolem hádanky je zobrazit kartuš Ramsese II. Otevřete inventář a vyberte svitek (dokumentární databáze) a zde uvidíte vzhled kartuše, která má být výsledným produktem hádanky.Obrazek
Použijte faraonovu pečeť na ovál dole ve středu tabulky. Vše se aktivuje.Spodní levý základ pohybuje levým sloupcem. Pravý spodní základ pohybuje středem a pravými sloupci. Pravé kobří oko pohybuje třemi sloupci napravo a levé kobří oko pohybuje třemi sloupci nalevo. Zde si hru pro jistotu uložte.
Jedno z možných řešení: Klikněte na spodní část vpravo 5x.. Klikněte na levé kobří oko jednou. Klikněte na spodní část vlevo 4x. Klikněte na spodní část vpravo jednou. Dveře otvírají a cesta zpět je volná. Pochodeň zhasne, ale už ji nepotřebujete.
Paser
Vraťte se k Paserovi. Ukažte mu střepy. Mluvte s ním do vyčerpání všech dialogů.Potřebujete nyní odstranit slepenou kartuš, která otevřela tajnou místnost. Paser vám dá čistící vázové kouzlo.Musíte vyměnit slepenou kartuš za Amunovu kartuš.
Cely
Použijte čistící vázu na slepenou kartuš. Ta zmizí. Umístěte Amunovu kartuš na stejné místo a tajná chodba je zavřená.
Paser
Promluvte si opět s Paserem. On chce od May ,aby odnesla dokumenty k těžbě obelisku pro jeho pomocníka Ouniho v Aswanském lomu. Dá Maye černý kámen, pak ztratí vědomí. Jděte do další místnosti, podívejte se zblízka na sochu na pracovním stolu a použijte na ni černý kámen. Seberte lomový dokument. Jděte ven z nádvoří, zahněte vpravo a promluvte s převozníkem. Je čas jet do lomu Aswan.
Kapitola 2
Dvůr
Jděte kupředu až nakonec, zahněte vpravo, cestou přes centrum dvora seberte suchý oslí trus, .Zahněte vlevo a promluvte si s Ounim,což je muž sedící před domem. Promluvte s ním a dejte mu důlní dokumenty.Jděte kupředu jednou ,mezi kýchajícím Ounim a oslem. Na zemi leží hromádka doleritových koulí. Jen jedna je aktivní .Tu vezměte. Pak ji vezměte znovu z inventáře a klikněte s ní na žulový kámen vedle. Seberte poškozenou doleritovou kouli. Proluvte s Ounim znovu. Chybějící doleritový papyrus je v jeho domě. On vám dá svolení hledat v jeho domě a i povolení setkat se s Tuyaou, jeho manželkou, výbornou léčitelkou.
Hledání chybějícího doleritového papyru
Ouniho dům : Zahněte vpravo a vstupte do domu. V první místnosti vidíte v koši trpká jablka. Jděte do další místnosti, vidíte okrovou barvu.V jednom konci pracovního stolu jsou léčivé recepty. Všimněte si hadího protijedu. Jděte do další místnosti a do místnosti za ní. (pravé dveře)
Tuyaina zkouška
Setkejte se s Tuyou na nádvoří. Tuya potřebuje důkaz, že Maya pomáhá Paserovi. Maya musí udělat kouzlo přenosu .Pomocí plátěného kapesníku může přenést nemoc z člověka na člověka nebo na zvíře.Jděte ven a klikněte na kapesník z adresáře a na kýchajícího Ouniho a potom klikněte na osla nalevo. Vrátíte se k Tuye.Promluvte si s Tuyou znovu. Ona vám dá kouzlo hadí hypnozy. Dá vám i svolení hledat doleritový papyrus.Vlevo od Tuyi je guma (lep) a nůž, u dveří je váza, zatím ale nejdou vzít.Jděte do dveří po pravé straně pece.Na levé straně zavřených dveří je terpentýn . Teď víte kde jsou všechny přísady pro hadí protijed.
Sklad
Uložte si zde raději hru. Vstupte do místnosti a otevřete koš na podlaze nalevo. Maya je kousnuta kobrou . Papyrusy jsou na dně koše. Jděte ven a vidíte, že Tuya je pryč.
Příprava hadího protijedu (časovaná hádanka):
Vy již máte sušený oslí trus.Vezměte terpentýn nalevo od dveří skladu. Na místě, kde Tuya seděla vezměte gumu a nůž.Jděte ke dveřím k váze a použijte na ni doleritovou kouli z inventáře. Vezměte střepy. Jděte do pracovny a vezměte okr. Jděte do obývacího pokoje a použijte nůž na trpké jablko. Pravým klikem umístíte nůž do inventáře. Pravé kliknutí znovu zavře inventář. Vezměte jablečná semena. Vrátíte se tam, kde seděla Tuya. Umístěte všechny přísady do hmoždíře. Vezměte paličku a použijte ji na plný hmoždíř. Maya vypije protijed.Vezměte doleritové papyrusy z kobřího koše. Jděte ven a promluvte si s Ounim. Ouni přečte papyrusy a říká že nám může pomoci jen Ptah. Potřebujete mluvit s Khaemouasetem v Memphisu. Ouni vám dává sušeného hada jako ochranu před dalšími hadími kousnutími.Promluvte se sedícím lodníkem.
Kapitola 3
Promluvte si se stráží před kaplí. Nikdo zde neprojde! Potřebujeme zjistit jeho jméno.Je to heslo jak se dostat dál.Jděte vpravo a projděte branou.Jděte na pravou stranu rybníka. Vezměte kamení ze země ,uprostřed delší strany rybníku. Promluvte si s košíkářem. On vás však odhání. Podívejte se dolů a uvidíte něco v jeho koši. Klikněte na aktivní místo na rybníce po levé straně košíkáře. Hoďte tam kamení od rybníku. Košíkář se tam podívá a vy vezměte tu věc z košíku u jeho nohou. To je ostracon . Promluvte si s košíkářem znovu. Dejte mu ostracon a on vám řekne jméno strážce, je to Pamose.Vrátíte se tedy ke strážci a použijte kouzlo hadí hypnozy. Promluvte si se strážcem znovu a potom mu ukažte cokoli z vašeho inventáře a on vás pustí dovnitř.Zahněte vpravo a klikněte blízko u stojící lampy. Khaemouaset, velekněz Ptah se přiblíží . Dejte mu doleritové papyrusy. Promluvte s Khaemouasetem.Otočte se vpravo a otevřete skříňku. Použijte Wadjet oko jasnozřivosti ,na místo kde se objeví lupa s křížkem.. Použijte nůž na trhlinu a vezměte sušeného škorpiona. Khaemouaset vám dává praporek na ovládání větru.
Otevření truhly:
Vezměte klíč z centrálního stolu kaple. Použijte klíč na truhlu na podlaze vedle otevřené skříňky.Kola a jejich čísla zleva doprava 6. Zlato. 5. Stříbro. 4. Eben. 3. Slonovina. 2. Jalovcové dřevo. 1. Měď.
Otočte samotnou tyčí proti směru otáčení hodinových ručiček (spodní otáčecí šíp) jednou. Nasaďte tyč na č.2 jalovcové kolo . Otočte 2x jakýmkoli směrem.
Posuňte tyč na č.6 zlaté kolo. Točte kamkoli, dokud se neobjeví zelený knoflík u kola. Tažná tyč na č. 5 stříbrné kolo. Točte stříbrným kolem ve směru hodinových ručiček (vrchní otáčecí šíp) jednou. Tažná tyč na č. 1 měděné kolo. Točte měděným kolem ve směru hodinových ručiček (špičkový otáčecí šíp) jednou.Vložte tyč na č.2 jalovcové kolo. Točte jalovcovým kolem proti směru otáčení hodinových ručiček (spodní otáčecí šíp) jednou. Vložte tyč na č.5 stříbrné kolo. Točte stříbrným kolem, dokud se neobjeví zelený knoflík Tažná tyč na č. 4 ebenové kolo. Točte ebenovým kolem, dokud se neobjeví zelený knoflík .Tažná tyč na č.3 slonovinové kolo. Točte slonovinovým kolem, dokud se zelený knoflík neobjeví.Tažná tyč na č.2 jalovcové kolo. Točte jalovcovým kolem, dokud se zelený knoflík neobjeví.Tažná tyč na č. 1 měděné kolo. Točte měděným kolem, dokud se zelený knoflík neobjeví.Truhla se otvírá.
Vezměte Kyphi - parfém. Dejte parfém Khaemouasetovi. Parfém je neúplný. Khaemouaset potřebuje vonící přísadu.
Hledání vonící přísady
Jděte k rybníku. Promluvte si s košíkářem o vonící přísadě.On za to chce výměnou dláto, které hodil po rybě a je nyní mezi lekníny. Na druhé delší straně rybníka seberte lano u vchodu do podzemí. Pak jděte k východu. Na pravé straně sedí na zdi pták. Vezměte kamení ze země před ptákem.Hoďte kamení po ptákovi. Vezměte kus mědi, který pták shodí. Lano a hák se automaticky zkombinují v kotvu. Hoďte kotvu na aktivní místo u košíkáře vlevo na lekníny. Musíte to opakovat, dokud se to nepovede.Zkuste si s košíkářem i promluvit. Maya přitáhne lekníny. Seberte dláto a dejte ho košíkáři.On vám dává vonící přísadu.Vrátíte se ke kapli a dejte vonící přísadu Khaemouasetovi. Khaemouaset udělá obřad a nyní jste v......
Kapitola 4
Návštěva Ptaha
Jděte dvakrát kupředu.Zahněte vlevo a jděte ke zdi. Vezměte kleště na sopečné podlaze. Otočte se vlevo a vstupte do jeskyně.Podívejte se zblízka na Sakhmetovu sochu uprostřed místnosti. Všimněte si že kus Sakhmetova klíče života, který drží, chybí. U nohou sochy sedí sova s hlavou Thota. Klikněte na sovu a otočte jí hlavu doprava .Jděte ven.Promluvte si s trpaslíkem nalevo. Abyste viděli Ptaha, musíte mít sistrum a potom vychvalovat jeho zpěv.Musíte udělat sistrum. Podívejte se nad sebe a uvidíte lano příliš krátké pro trpaslíka.Vstupte do jeskyně znovu, otočte hlavu sovy dozadu a potom znovu jděte ven. Rozhlédněte se kolem a seberte bronzový proužek a rukojeť.Vraťte se opět do jeskyně a otočte sově hlavu vlevo. Jděte ven ke čtvrté části sopečných polí. Vezměte paličku u lana. Nožem lano uřízněte.Vstupte opět do jeskyně, otočte hlavou k sobě a jděte ven. Jděte vpravo ke kovadlinové skále. Roztavte bronzový proužek v sopečném poli. Umístěte ho pak na kovadlinové skále. Použijte paličku na roztavený bronzový proužek. Umístěte rukojeť na zformovaný bronzový proužek.Vstupte opět do jeskyně, otočte hlavu sovy doprava a jděte ven. Promluvte si s trpaslíkem o bronzových tyčinkách. On chce pomoci s lanem. Klikněte na lano z vašeho inventáře a s ním pak klikněte na lano za trpaslíkem.Promluvte s ním znovu, on vám dává tyčinky pro sistrum a říká vám jak vyvolat Ptaha.Vstupte zase do jeskyně, otočte hlavu čelem k sobě a jděte ven .Jděte ke kovadlinové skále a Maya vyvolá Ptaha.
Ptah
Promluvte si s Ptahem o všem. Dostanete magický dolerit míč .Vstupte do Sakhmetovy haly a otočte hlavu sovy doprava. Jděte ven a promluvte si s trpaslíkem o klíči. On vám dá prázdnou formu . Vstupte do Sakhmetovy haly a otočte hlavu k sobě Vyjděte ven a promluvte s Ptahem o nalezení klíče.Umístěte prázdnou formu do sopečného bazénu a pak na kovadlinovou skálu. Vezměte zchlazený sopečný předmět. Vrátíte se do Sakhmetovy haly. Klikněte se sopečným přemětem na Sakhmetův klíč. Něco se pohnulo . Zahněte vlevo a podívejte se zblízka na výklenek. Podívejte se na místo dole. Jděte ven.
Druhá pasáž
Vstupte do identické Sakhmetovy haly. Choďte kolem dokola haly a podívejte se na čtyři výklenky s kresbami a osvětlenými světly.Vrátíte se k Sakhmetově soše. Podívejte se mu k nohám a uvidíte čtvercové místo.Umístěte poškozený doleritový míč na desku.Vezměte čtyři Goddesses koule . Do levého výklenku od čelní strany sochy umístěte Bastet míč na spodek výklenku (sedící bůh), Sakhmet míč umístěte ve výklenku vpravo od tohoto (stojící bůh), Wadjet míč do dalšího výklenku (hadí bůh) a Sechemtet míč do dalšího výklenku (škorpion ležící bůh).. Jděte ven
Třetí pasáž
Vstoupíte do další identické Sakhmetovy haly. Proluvte si se Sakhmetovou sochou.
Odpověď na otázku: Co Ptah udělal s jeho srdcem a jazykem? - On vytvořil... svět.
Hudební reprodukční hádanka
Sakhmet muzicíruje a vy musíte reprodukovat zvuky. Jsou tam tři různé zvuky italský zvuk, kovový zvuk a syčivý zvuk. Podívejte se na tři výklenky s kapající vodou. Každý kape v různé rychlosti. Teď potřebujeme reprodukovat tři zvuky založené na rychlosti. Do výklenku nalevo od čela sochy umístěte leknínová semena, vznikne italský zvuk. Umístěte sistrum ve výklenku vpravo od prvního a toto je kovový zvuk. U nohou Sakhmetovy sochy uvidíte mísu. Použijte kouzlo čistící vázy na mísu, dostanete mísu lávy. Umístěte mísu lávy v dalším pravém výklenku, vyprodukuje syčivý zvuk. Dveře k dolerit nástroji jsou nyní otevřené.Vyjděte východem proti čelu sochy. Podívejte se na oltář.
Magická kulová obnovovací hádanka
Stojíte před oltářem s východem za zády, použijte bannerové kouzlo na míč uprostřed oltáře. Jděte vlevo. U kemene s ohnivým kruhem použijte bannerové kouzlo na čtvercový dolerit na oltáři.Jděte dál vlevo ke kameni s ohnivým trojuhelníkem , použijte bannerové kouzlo na čtvercový dolerit vpravo na oltáři. U kamene s kruhem, použijte bannerové kouzlo na trojúhelníkový dolerit na oltáři. U kamene s trojúhelníkem, použijte bannerové kouzlo na kulatý dolerit vznášející se ve vzduchu. U kamene s čtvercovým ohněm s trojúhelníkovým doleritem nad ním, použijte bannerové kouzlo na kulatý dolerit na oltáři. Vezměte magický doleritový míč vznášející se nad kamenem.Teď se můžete vrátit k Ptahovi. Opusťte místnost a vyjděte do sopečného pole. Promluvte si s Ptahem. Ptah vám dá včelu z kouzelného vosku .Hoďte magický dolerit míč do sopečného bazénu. Promluvte si s Khaemouasetem. Opusťte kapli a promluvte s převozníkem.
Kapitola 5
Promluvte si s Ounim. Jděte do Ouniho domu a promluvte si s Tuyaou.Dejte Tuyae sušeného škorpiona z Ptahovy kaple.Jděte k pracovnímu stolu .Vezměte si prázdné papyry .Vlevo si přibližte svitek s receptem. Podívejte se zblízka na vzorec. Umístěte prázdné papyrusy na prázdný prostor pod vzorcem. Vezměte rákosová pero vedle a ponořte ho do červeného inkoustu. Klikněte na rákosová pero s inkoustem na prázdný papyrus .Vezměte si okopírovaný recept . Dejte recept Tuyae. Tuya umístí recept dovnitř do nevypálené figuríny .Teď potřebujete vypálit figurínu. Vezměte zapalovač vedle Tuyay. Jděte k peci v další místnosti vpravo. Sesbírejte větvičky u paty stromu. Umístěte větvičky do pece.Použijte zapalovač na větvičky. Umístěte figurínu na vrch pece. Vezměte nyní už vypálenou Paserovu figurínu . Jděte zpět k Tuyae a projděte dveřmi vpravo od ní a vezměte si rohož Jděte ven a promluvte s Ounim. Záplavy na Nilu by ještě neměli přijít.Zahněte vlevo a jděte do lomu skrz otevřenou oblast mezi domy a skálami.
Lom
Jděte trikrát kupředu a seberte nádobu s vodou vpravo . Jděte k příkopu, tam zahněte vlevo a na konci seberte tyč . Jděte k ohni. Umístěte rohož přes oheň. Uvidíte divný objekt zahrabaný do horké země. Klikněte na část rohože a tím ji odsunete z ohně. Použijte tyč na předmět v ohništi a přisunete nůž s nesmírnou silou. Z tyče se nyní stává už jen spálená tyč .Otočte se a promluvte si s Ounim o záplavách na Nilu. Opusťte lom a jděte zpět k vesnici ,uvidíte animaci-scénu s bohy. Promluvte si s přívozníkem u vstupu do vesnice.
Kapitola 6
Promluvte se stráží a on vám říká, že Khaemouaset tu není. Otočte se a jděte k rybníku.Na pravé straně rybníku seberte dlouhou tyč u druhého stromu. Vezměte talíř u posledního stromu. Promluvte si s košíkářem. Jděte ke vstupu do podzemí na druhé, dlouhé straně rybníka a promluvte s mladou dívkou.Jděte do niloskopu ( kruhová stavba)za vchodem do podzemí. Podívejte se zblízka na okraj kruhu a vidíte reliéf. Umístěte prázdné papyrusy přes reliéf. Použijte spálenou tyč na prázdném papyru. Uděláte kopii reliéfu. Promluvte si s košíkářem. Dejte mu kopii reliéfu. On však potřebuje vejce jako pojivo. Otočte se a jděte vlevo ke zdi u brány. Podívejte se na hnízdo pod ptákem. Umístěte talíř na zem.Použijte tyč na hnízdo. Vezměte si rozbitá vejce a dejte je košíkáři. Dejte mu také rákosové pero.Nyní už dokončená kresba bude v inventáři. Dejte dokončenou kresbu záhadné mladé dívce u vchodu do podzemí, zatím se však nic neděje. Teď potřebujeme položit kresbu na okraj kruhové stavby. Jděte do niloskopu a umístěte dokončenou kresbu přes reliéf.Klikněte na jiskru. Vezměte posvěcený kalich Isis. Dejte ho dívce. Sledujte animaciObrazek
Svět Isis
Promluvte si s Isis.Dozvíte se ,že jen Osiris může vyvolat záplavy. Isis vám dá kouzelnou síť . Zahněte vpravo a jděte na konec tohoto ostrova, kde jsou kvetoucí lekníny na vodě. Hoďte mezi ně leknínová semena. Klikněte na druhou stranu.
První zkouška
Jděte k oltáři.Úkolem hádanky je přesunout tři boží kameny z tohoto oltáře k oltáři na dalším ostrově.Můžete nést jen jeden boží kámen . Nut nesmí být nikdy sám s Geb a Shu by nemělI být nikdy sami s Nut.
Řešení :
Vezměte Nut, vrchní kámen. Zahněte vlevo a položte Nut na druhém ostrovním oltáři. Vrátíte se k prvnímu ostrovu a vezměte Shu, střední kámen.
Jděte na druhý ostrova. Položte Shu a vezměte Nut.
Jděte na první ostrov. Položte Nut a vezměte Geb.
Jděte na druhý ostrov. Položte Geb. Neberte nic.
Jděte na první ostrov. Vezměte Nut.
Jděte na druhý ostrov a dokončete hádanku položením Nut k ostatním bohům.
Jděte k mostu a před ním se otočte vlevo. Asi trojnásobným klikem se dostanete k nějakým kamenům, které seberte (můžete sebrat i nějaké další kameny na dalším ostrově). Jděte přes most.
Druhá zkouška
Promluvte si s Isis na pravém krajním ostrově.
Předmětem hádanky je provázet Horuse, v podobě sokola a Seta, zde zobrazeného jako želva, přes prostřední z 5 ostrovů.
Řešení :
Počítejme ostrovy zleva doprava, jako 1 - 5. Opusťte pátý ostrov, kde teď stojíte.
Jděte na čtvrtý ostrov, kde je želva poblíž. Želva uplave ke druhému ostrovu.
Jděte na první ostrov, kde poletuje sokol ,ten uletí.
Jděte na druhý ostrov, odkud želva odplave k pátému ostrovu.
Jděte na pátý ostrov, želva odplave ke třetímu ostrovu . Sokol a želva jsou nyní u třetího ostrova.
Jděte na třetí ostrov a Obrazekpřes želvu se dostanete na další ostrov.
Další ostrov : Isis tu není. Jděte k vodní soupravě vztyčené nalevo. Před ní je příkop na odvod vody k prázdné nádrži v dalším konci ostrova. Jestliže jste nevyzvedli kameny na předchozím ostrově,tak zde jsou jiné kameny na vrcholku pravého ostrova. Vložte kameny do prázdného koše. Klikněte na lano a sledujte jak Maya lije vodu do příkopu a plní nádrž.Voda otevře bránu.

Kapitola 7
Předmět hádanky je vytvořit malbu hlídače prvních dveří. Oltář má 6 tlačítek, které můžete mačkat a vytvářet tak různé malby.
Řešení :
Aktivujte kamennou hádanku použitím včely z magického vosku na malbu včely ve středu.Hádanku si raději uložte.Zleva doprava: stiskněte první kámen jednou, šestý kámen jednou a čtvrtý kámen jednou ,podoba je hotova,Negaou.
Druhý hlídač : Cestou k druhému hlídači musíte projít labyrint.
Předmět hádanky je projít labyrint zároveň s Ka , což je váš protějšek ve vedlejším labyrintu. Její bludiště je zobrazeno zrcadlově k vašemu bludišti. V tabulce jsou očíslované desky, jak se před vámi objevili.
 
13 14 15 16
9 10   12
5   7 8
1 2 3 4
Řešení :
Šlápněte 2 - 1 - 5.
Šlápnout 9 - 13 - 9 - 5 - 1 zatímco Ka je zablokovaná v zrcadlovém bludišti.
Šlápněte 2 - 3 - 7.
Klikněte dvakrát vpřed (2 šipky) Ka se pohybuje v zrcadlovém bludišti, zatímco vy jste zablokovaní.
Šlápnout 8 Ka je zablokovaná v zrcadlovém bludišti.
Šlápněte 4 - 3 - 7.
Šlápnout 8 - 12 - 16 Ka je zablokovaná v zrcadlovém bludišti.
Šlápněte 15 a ven na rohož.
Třetí hlídač
Malý strážce má srdce z kamene.
Průhledný strážce je vpravo od malého strážce.
Papyrusové srdce je vpravo od zlatého srdce.
Zlaté srdce je vpravo od srdce z kamene.
Lazuli srdce je mezi kamenným a zlatým jedincem.
Najděte stráž se srdcem z peří a pak projdete.
Předmětem hádanky je najít stráž s péřovým srdcem. Klikněte na první stráž, vlevo odejděte.
Finální soud
Podívejte se na čtyři tácky s malbou hvězd čtyř bohů. Šlápněte na přední tácek.Nad branou na nebi svítí hvězdy. Podívejte se tam a podle tvaru a počtu poznáte vyobrazení z tácku. Pak na něj šlápněte a znovu se podívejte na nebe. Rozsvítí se jiné hvězdy. Až poznáte, na který tácek máte šlápnout, udělejte to a tak pokračujte, dokud nebude cesta vpřed volná.
Osiris
Jděte kupředu a promluvte si dvakrát s Osirisem. Dejte mu záhadný nůž. Ryšavý Set je nepřítel. Osiris dá Maye kyphi, kouzelné kadidlo (uspávací droga).Zahněte vlevo a umístěte sušeného hada na koberec. Jděte na schody k dívce v Memphisu.
Memphis
Promluvte si dvakrát s dívkou. Ona vám dá posvátný kalich Mazač.Promluvte si s košíkářem a potom si promluvte s koktavým mužem. Koktavý muž chce být vyléčený výměnou za sůl. Použijte kouzelný kapesník na koktavého muže a potom když zčervená klikněte na košíkáře .Maya dostane sůl . Promluvte si s košíkářem......no dobře koktá ,no a co?Jděte do kaple za Khaemouasetem. Znovu musíte zhypnotizovat strážce hadí hypnózou. Promluvte si s Khaemouasetem. Dejte mu posvátný kalich a sůl. Promluvte s ním pak znovu. Jděte k přívozníkovi, vezme Mayau zpět k Ramsesovi.
Kapitola 8
Jděte kupředu do Paserova domu. U vchodu si promluvte s Djerem. Vstupte do domu.Použijte figurínu na Pasera. Tímto jste uvolnili zlé síly. Stráž a Tuya zatkne Mayu. Tuya je zrádce!Umístěte uspávací drogu kadidlo na lampu u hlavy Pasera. Opustíte dům a Maya dostane vizi pohromy,jestliže selže. Jděte k východu a promluvte si s Djerem.
Trénink kouzel
Vyjděte ven, zahněte vpravo a pak znovu vpravo do vchodu na nádvoří.Promluvte si s Khaemouasetem. Tuya je nástrojem Seta. Dostanete dešťové kouzlo .Trénink na aktuální bitvu s Tuyaou. Podívejte se na obrazec dole v kapitole 9. Princip spočívá v narážkách a odpovědích na ně. Vlevo jsou narážky, vpravo je kouzlo, které na narážku musíte použít. Zkuste si to.Jděte doprava ke vstupu do chrámu. Promluvte si se snílkem zedníkem. Tuya je v celách a chce být sama. Podstupte výklad snu.
Výklad snu
Zde jsou odpovědi k výkladu
Začátek vašeho snu signalizuje, že za tři roky budou žně zvláště dobré.
Ztratíte oba rodiče.
Budete mít podporu bohů a díky tomu budete převyšovat běžné lidi.
Budete žít poctivý život.
Získáte úřední moc nad lidmi.
Klikněte, jako když chcete vstoupit do chrámu. Snílek vás zadrží a dá vám kouzelnou truhlu, kterou našel.
Jak projít chrámem neodhalen
Vstupte jedním krokem do chrámu a čekejte. Počkejte, až stráž nalevo od vás usne. Zároveň strážce vpravo vpředu by měl něco sbírat ze země, zády k vám a zároveň, třetí strážce nad ním by se měl vzdálit doprava. Pak klikejte cestou kupředu.
Kapitola 9
Jděte kupředu, pak doleva zase doleva a vidíte, že na vás čeká Tuya.
Souboj s Tuyaou
Tuya ihned začne souboj. Poslouchejte, co říká. Podle narážky použijte kouzlo z inventáře na Tuyau. Životní síla Vás dvou je vidět po obou stranách obrazovky. Jestliže zemřete, souboj se automaticky spustí znovu - takže si nedělejte starosti.
 
Narážka
Kouzlo
Oheň - já podrobím se kouzlu, nezbyde nic než popel.
Dešťové kouzlo
Hypnóza - oheň bohyně Nehkbet promění vás v kámen.
Čistící sklenice
Mrtvé duše - přijďte vy mrtvé duše na toto místo
Hadí hypnóza
Ka - May obklopí stín a vy zkameníte.
Kouzelná síť
Lotos přetvoření - já jsem lotos živený sluncem a inhalovaný nosem boha Re
Wadjetovo oko jasnozřivosti
Kouzelná síť - sluhové z provázků, svážou mého nepřítele.
Banner pro vítr
Když Tuyu úspěšně porazíte,promění se v hada. Následujte hada k celám.
Souboj s Tuya hadem :
Tabulka představuje očíslovaná políčka
 
1A 2A 3A 4A 5A 6A
1B 2B 3B 4B 5B 6B
1C 2C 3C 4C 5C 6C
1D 2D 3D 4D 5D 6D
Zde je nejlepší postupovat podle tabulky
L znamená kliknutí na levé tlačítko myši
R znamená kliknutí na pravé tlačítko myši
Začínáte v 1C. Instrukce dole se čtou zleva doprava.
 
R2C L2C R3D R3B R2B
R1B R3D (uhodí hada) L1B R2A R2C
R1C R1A L2A R3B R3B (uhodí hada)
L1B R2B R2C L2C R3B (uhodí hada)
R3B R3C R3C L3C R2B
R3B L3B R2A R2A (udeří hada - rána z milosti)
Po porážce Tuyai, Maya umístí hada do truhly,jděte k Paserovi přes hlavní chrám východem vlevo. Promluvte si s Djerem, stojícím před Paserovým nádvořím.Dělníci se šli k řece podívat na obelisk. Stráže odešly.
Paserův dům : Použijte Wadjet oko jasnozřivosti na figurínu. Použijte záhadný nůž na figurínu. Je v ní sušený škorpion. Paser je vyléčený. Obelisk byl postaven včas. Ramses II dostal prodloužený život. Maya se stala jednou z největších kouzelnic Egypta.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Egypt 3-The Fate of Ramses

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář