Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Eleusis

24.3.2013 Autor návodu-Standa Madukas

Ocitneme se ve zdánlivě opuštěné vesnici v Řecku, kde se snažíte hledat útočiště, ocitnete se v centru tajemných událostí. Vesnice je hnízdo kultu, který plánuje oživit temné síly prostřednictvím dávného rituálu a využít jeho sílu.

Pohyb ovládáte pomocí kláves WASD. Klávesou Esc se dostanete do hlavního menu. Mezerníkem ovládáte skok ,levým ctrl: přikrčení ,levý shift: běh ,I: inventář, L: lucerna ,F: baterka, J: journal a M: mapa .Ikona ruky se používá k vyzvednutí nebo použití předmětu. Můžete jí také přesunout  některé objekty. Hra se sama ukládá na určitých místech/checkpointy/ ve hře.

Kapitola první: Přílet

Po úvodní animaci, v níž je váš vůz zasažen balvanem, vystupte z auta,otevřete zadní kufr a vezměte si batoh: to vám umožní přístup k baterce (F). Jděte k přední části vozu, a jděte kousek dopředu.Po levé straně je cestička ,která vede až do vesnice.Jděte po této cestě až ke kamenné bráně,kterou projděte do vesnice.Když vstoupíte do vesnice, zkontrolujte dveře domů na levé a pravé straně. Oba domy jsou uzavřeny. Ve vesnici jsou uzamčeny všechny domy.Budete muset najít určitý počet klíčů. Pokračujte vesnicí po pravé straně vpřed,spustí se animace ve které vidíte krvanou skvrnu na zemi a slyšíte volat ženu o pomoc.Projděte uličkou k jednomu z domů,kde v animaci uvidíte ženu v zamřížovaném okně.Automaticky s ní promluvíte,potřebuje vaši pomoc, ona se  také zmíní o tom, že muž řekl "v vino meritas" (pravda je ve víně). Po rozhovoru zjistíte,že se vám vybila baterie v baterce.Vraťte se zpět uličkou na hlavní cestu .Podívejte se kolem sebe na: krev na zemi, domy s nápisy a tři pítka čisté vody. Projděte při zdi s pítky dozadu,otevřete branku a jděte kupředu.Přijedete k domu,kde na levé staně vidíte malá dvířka  do sklepa. Skrčte se a projděte do sklepa.Hned napravo vidíte generator,chybí v něm palivo.Vyjděte ze sklepa a jděte naproti ke schodům.Nalevo je uzamčená branka,takže se dejte vpravo po schodech dolů.Zhruba v polovině se otočte napravo,je tu vodovodní kohoutek a na něm je naražená gumová hadice,vezměte si jí.Pokračujte dolů po schodech a pak až přímo k řece.Vlezte do vody,jděte doprava a vezměte si kanystr ,uvíznutý mezi větví.Vraťte se zpět k místu,kde jste vlezli do řeky a jděte kousek nahoru Vraťte se zpět na cestu a jděte kousek nahoru a pak doprava na mýtinku,kde si vezměte sekeru.V animaci uvidíte,jak se nahoře uvolní dvě klády,rychle odběhněte z dosahu. Vraťte se zpět na hlavní cestu a jděte nahoru ke schodům.Nalevo vidíte opřený starý moped-Vespu. Klikněte na nádržku,Odmontujete víčko,použijte na nádržku gumovou hadici z inventáře a poté prázdný kanystr.V inventáři nyní máte plný kanystr. Vraťte se zpět do sklepa,nalijte palivo z kanystru do generátoru. Nyní můžete vidět, že ve sklepě se rozsvítí: zkontrolujte sudy a na horní napravo použijte sekeru,najdete klíč,který si vezmete.V animaci uvidíte jak brankou u schodů projde muž s kapucí přes hlavu.Jděte ke dveřím,spustí se další animace,vylezete ze sklepa ven a dostanete ránu do hlavy.

Kapitola druhá: Hledání

Podívejte se na animaci ve které se ocitnete na hřbitově,kde vidíte muže ,který kope hrob.Muž uteče poté co vylezete z hrobu.Jděte dopředu a vezměte si lucernu (L), kterou můžete ihned použít. Jděte k hrobu na kterém hoří svíčka.Odsuňte sklo a vezměte si zápalky.Vyjděte ze hřbitova zpět na křižovatku /když vyjdete ze hřbitova/a pokračujte cestou nahoru.Projděte mezi skalním kaňonem až ke kamennému mostu .Před vámi vidíte utíkat postavu. Jděte kaňonem až na konec,ke slepé skalní stěně. Podívejte se na spirální symbol na skále.Vraťte se k mostu,nalevo ,mezi dvěma velkými stormy vede cesta, je dost špatně viditelná,protože tu je křoví.Jděte touto cestou kupředu.V jedné části spadne uvolněný kus skály dolů,na konci vidíte provazový žebřík,je příliš vysoko. Vraťte se zpět k mostu,projděte kaňonem ke křižovatce /cesta vpravo vede na hřbitov a cesta rovně do vesnice/Jděte cestou rovně.Hned při první příležitosti odbočte vlevo a jděte nahoru k domu.Na dveřích domu je podkova.Za domem je generátor a vedle něj je bedýnka a v ní je šroubovák,vezměte si ho.Vraťte se na hlavní cestu a jděte do vesnice. Držte se vlevo a jděte do domu nahoře na konci vesnice.Před dveřmi je rohožka,kterou odsuňte a vezměte si klíč.Použijte klíč na dveře a vstupte do domu.Podívejte se na rádio na stole a použijte na něj šroubovák,získáte magnet. Jděte po schodech nahoru. Otevřete druhou zásuvku odshora a vezměte si klíč. Přečtěte si zprávu: klíč je od obchodu se smíšeným zbožím. Vyjděte z domu a jděte tam, co je krvavá skvrna na zemi ,a nápisy nad obchody/i tři pítka /.Otevřete klíčem modré dveře koloniálu a vstupte dovnitř.Vezměte si baterie z police,nyní můžete opět používat i baterku (F), pokud chcete. Pod pultem si vezměte další klíč,přečtěte si poznámku. Klíč je od domu kováře,dům má podkovu na dveřích.Je to ten dům před vesnicí ,kde jsme si vzali šroubovák,takže tam jděte.Vezměte si hrábě opřené nalevo u zdi.Nyní se musíme vrátit k provazovému žebříku.Jděte tedy od domu na hlavní cestu,jděte nahoru směrem k mostu a za mostem se dejte mezi stromy napravo a projděte dozadu až k provazovému žebříku.Použijte na něj hrábě z inventáře.Vylezete nahoru,jděte k plotu,otevřete branku a jděte k domu.Dům je zamčený,takže jděte vpravo ke kadibudce,otevřete dveře a odsuňte vlnitou tašku z otvoru na prdel.Použijte magnet na otvor,vytáhnete z otvoru klíč.Jděte ke dveřím, použijte klíč a vstupte dovnitř .Podívejte se kolem. Vezměte si lopatu opřenou v rohu. Otevřete truhlu u postele a přečtěte si časopis kliknutím na něj.Přejděte ke kamnům nalevo od dveří a otevřete dolní zásobník na popel,automaticky si vezmete popel.Vyjděte z domu a vraťte se na hřbitov/slezte po provazovém žebříku,přejděte most,projděte kaňonem a na křižovatce se dejte vpravo/.U hřbitova nevstupujte dovnitř ,ale jděte podél plotu  nalevo až dozadu k velkému stromu bez listí.Před stromem nalevo je mělká jáma,která vypadá jako hrob.Použijte na jámu lopatu,najdete tělo. Dejte lopatu do inventáře a klikněte na mrtvolu.V animaci si vezmete klíč a uvidíte v dálce vlka.Vraťte se do vesnice a jděte vpřed po cestě ,za domy na levé straně, jděte nahoru do kopce  k bráně obehnané vysokým kamenným oplocením.. Použijte na branku klíč a vstupte dovnitř.Zde je pozemek na kterém bydlí starosta. Dveře domu jsou uzamčeny, Přejděte po levé straně domu do kůlny,kde si vezměte na pytlech ležící kleště.Vyjděte z kůlny a jděte za kůlnu dozadu.Vidíte tu naskládané sudy,po kterých vyskákejte na střechu boudy.Na střeše klikněte na dlouhé prkno,v animaci ho posunete k římse domu a po prkně projděte k otevřenému oknu,kterým vlezte do koupelny. Vyjděte dveřmi na chodbu a jděte do místnosti hned vedle schodů. U postele si ze šuplíku, vezměte kapalinu do zapalovače. Sejděte  dolů do přízemí. Zkontrolujte dveře vlevo od krbu: jsou zamčené, musíme najít způsob, jak je otevřít. Vezměte si tlouk ve hmoždíři na krbu,automaticky se otevře okno.Odemkněte vstupní dveře uprostřed  a jděte ven po levé straně domu. Podívejte se na kolo opřené o dům.Použijte na kolo kleště,ucvaknete si dva dráty.Nyní  musíme jít do domu kováře/podkova na dveřích/Uvnitř upněte dva dráty do svěráku a poté na svěrák použijte kleště.Vyrobíte si tak šperhák.Vraťte se zpět do starostova domu a na dveře nalevo od krbu použijte šperhák.Vstupte do místnosti-kanceláře.Jděte ke stolu a vezměte si mapu(Písmeno "M") Přečtěte si knihu o Typhoeusovi. Otevřete prostřední zásuvku stolu: přečtěte si dopis. Dopis je o uzavřeném chrámu a posvátné položce,která je tam ukrytá. Potřebujete najít řešení,jak vstoupit do chrámu. Otevřete levý šuplík a vezměte si klíč ke vstupním dveřím do areálu chrámu. V regálech v blízkosti stolu, si můžete přečíst  zelenou knihu: Eleusinian tajemství a v dalším regálu napravo je hnědá kniha: Automaty: Mechanismus otevření dveří do  chrámu. Vyjděte z místnosti a projděte do kuchyně ,což jsou dveře pod schodištěm.Podívejte se na misku vlevo,v blízkosti dřezu. Vezměte si prázdnou láhev v dřezu. Musíme nyní shromáždit všechny ingredience. Nyní se vraťte na hlavní cestu a jděte směrem ke kovářskému domu, ale místo toho, abyste šli k němu ,tak se dejte doleva.Přijdete ke schodišti,které je uzavřeno brankou.Použijte klíč z inventáře a vyjděte nahoru po schodech. Jděte po cestě stále kupředu,až přijdete ke chrámu.Dveře do chrámu  jsou uzavřeny a žádný zámek.Zkontrolujte kamenný pilíř s dírou nahoře. Jděte od chrámu dolů po schodech a hned zahněte doprava,kde vidíte cestičku.Jděte dopředu,nalevo uvidíte domek.Vejděte dovnitř a z otevřeného pytle v koutě si vezměte ječmen s houbami.Uslyšíte vrčení vlka.Vraťte se zpět na cestu, kterou jste šli do chrámu a po schodech sejděte zpátky dolů na hlavní cestu a jděte do vesnice.Jděte tam co jsou tři pítka s vodou.Použijte prázdnou láhev na pítko ,naberete si plnou láhev čisté vody Nyní se vraťte do zadní části starostova domu a vezměte si listy máty z hrnce v kruhu rostlin. Jděte do domu,projděte do kuchyně a do dřevěné misky u dřezu dejte ječmen.Použijte na něj tlouk z inventáře.Poté do misky dejte popel, vodu a mátu. Vypijete automaticky tento elixír se zvláštními účinky.Nyní jděte zpátky na hlavní cestu a zní jděte ke chrámu.Na zemi před vstupem vidíte zářící symbol divadla.Nyní se vraťte zpět dolů na hlavní cestu a jděte doprava.Ale ne úplně doprava,protože byste šli kaňonem k mostu,ale dejte se doleva do kopce.Po chvilce se spustí animace ve které uvidíte zářící postavu ,ta po chvilce zmizí.Postava cosi ukryla pod kamenem. Jděte tedy ke keři,který je zhruba uprostřed kamenných divadelních tribun a klikněte na kámen na pravé straně kamenného sedátka.Pod kamenem je talíř,který si vezměte.Účinek směsi přestane fungovat. Nyní se vraťte zpět k chrámu ,s pilířem a s otvorem na vrcholu. Nasaďte talíř na otvor. Pak použijte na talíř kapalinu do zapalovače a poté zápalky,tím zažehnete oheň. Dveře do chrámu jsou nyní otevřeny. Projděte do chrámu ke kovové truhlici: něco chybí navrchu. Nalevo za truhlicí si vezměte pentagram.Otevřete si mapu(klávesa M): vidíte ,že pentagram je vyobrazen na mapě. Vidíte ,že ukazuje celkem 5 míst. Na těchto místech musíme najít pět kamenných dílů.Takže začneme.Od chrámu sejděte dolů na hlavní cestu a pak  jděte doprava kaňonem až k mostu.Za mostem zahněte mezi stromy doprava a jděte až na konec k provazovému žebříku.Vylezte nahoru k domu a jděte za dům zprava až nahoru ke stromu ,který je poslední na pravé straně.Kousek od stromu doprava je u skalní stěny křovisko pod kterým je čerstvá hromádka  na kterou použijte lopatu.Vykopete první kamenný díl.Nyní se vraťte do kamenného divadla.Jděte nahoru do středu kamenné tribuny ,až ke stromu a těsně před ním nalevo je čerstvá hromádka, na kterou použijte opět lopatu.Vykopete druhý kamenný díl.  Nyní jděte ke starostovu domu.Nevstupujte skrz branku k domu,ale jděte vlevo podél kamenného plotu dozadu a pak opět kolem kamenného plotu dozadu k velkému kameni.Před ním je čerstvá hromádka na kterou použijte lopatu,získáte třetí kamenný díl.Nyní se vraťte zpět na hlavní cestu do vesnice a hned zahněte doleva mezi domy.Sejděte po schodech a cestě až dolů k řece a jděte doprava k vodopádu.Od vodopádu, jděte doprava k velké borovici. Jděte kousek za ní,je tu čerstvá hromádka na kterou použijte lopatu,vykopete čtvrtý kamenný díl.Vraťte se zpět na silnici, a projděte zpátky do vesnice.Projděte branou na úplném začátku ,kdy jste do vesnice vstoupily. Jděte po cestě stále vpřed až k zasypané studni.Od ní se držte levé strany/jděte ale pořád po silnici/odpočítejte 5 stromů a poté zahněte k velkému balvanu nalevo.Před ním je čerstvá hromádka na kterou použijte lopatu,vykopete pátý kamenný díl.  Když máte všech pět kamenných  částí, tak jděte zpátky do chrámu. Dejte všech pět kamenných částí na kovovou truhlici.Poté ji otevřete a vezměte si podivný předmět.Jděte ke dveřím,spustí se animace ve které do místnosti projde muž s kapucí.Zezadu ho praštíte.Prohledejte ho,najdete zvláštní klíč.Vraťte se do vesnice na náměstí/tam co jsou tři pítka na zdi/a vyjděte po schodech ke dveřím kostela,když se podíváte nahoru vidíte kostelní zvon.Použijte zvláštní klíč na dveře a vstupte dovnitř malého kostela.Jděte k oltáři,stoupněte si napravo od oltáře a klikněte na něj,oltář se odsune.Podívejte se na poklop.Pomocí šroubováku otevřete poklop a slezte dolů.

Kapitola třetí: Procitnutí

Poklop se uzavře,jděte chodbou vpřed k cihlové zdi. Nestarejte se o postranní chodby. Na zemi vidíte pentagram. Kameny zdiva, po kliknutí na ně, jsou uvolněné. Otočte se ke zdi a jděte do prvního průchodu na pravé straně. Otevřete hrob a vezměte si dřevěnou hůl. Použijte ji na cihlovou zeď,ta spadne a vy  jděte novým průchodem vpřed. Po chvilce se spustí animace,začne vás pronásledovat černý kouř nebo spíš mlha.Utíkejte kupředu,dívejte se pod sebe a přeskočte tři jámy,na konci proběhnete do jeskyně. Jděte vpřed jeskyní a při první přiležitosti odbočte doleva a jděte k lucerně na oltáři. Podívejte se na černé roucho. Klikněte na něj,obléknete si ho. Jděte zpět na hlavní cestu a pokračujte vlevo až do velké kruhové místnosti.Spustí se animace ve které vidíte ženu.Poslechněte si, co říká, jste vyvolený. Až animace skončí tak hoďte podivný předmět z inventáře do jámy před vámi.Opět se spustí animace,vše se začne hroutit.Nalevo spadne sloup a prorazí otvor nalevo.Utíkejte ke spadlému sloupu,v podřepu projděte otvorem utíkejte průchodem nahoru.Jděte dopředu k silnici,spustí se animace a to je i konec hry. 

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Eleusis

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář