Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hour of Victory

22. 6. 2008

TOPlist

Hour of Victory
22.března 2008 Autor návodu-Standa Madukas
Nejdřív se podívejte na animaci,která vás uvede do hry a pak už si vyberte charakter/vojáka/ za kterého budete hrát.Upozorňuji,že každý ze tří mužů umí něco jiného,respektive neumí.Jeden umí šplhat po laně,druhý otevírat zámky ,což zase neumí druhý a tak podobně.Já hrál většinou za Williama Rosse.Pokud nebudete schopni nějaký úkol udělat tak,jak to popisuji v návodu tak se nic neděje.Existuje jiná cesta,závislá na tom za kterého vojáka hrajete.Nepopisoval jsem v návodu za kterého z mužů právě hraji,protože si myslím,že to není podstatné.
LIBERATION OF AL AHATAR
Barbarians at the Gate
Začátek hry je jednoduchý, postupujte ulicí vpřed,likvidujte nepřátele a až na konci dorazíte k vašemu kolegovi, tak projdete do další části ulice,kde opět likvidujte vojáky.Pak projděte do domu,spustí se animace a vy musíte ubránit pozice před nepřítelem.Pozor hlavně na borce s bazukou.Ti jsou hodně nebezpeční.Nepřátelé budou útočit ze všech stran.Až se vám podaří odolat tlaku tak váš kolega seběhne dolů,vykopne vrata vedle u baráku/viz obrázek / a vy projděte za ním.
Obrazek
The Hill
Postupujte vpřed ulicí,likvidujte nepřátele a jděte stále nahoru až ke kulometu.Váš velitel vás vyzve ať se ho chopíte,takže to udělejte a začněte střílet útočící nepřátele.Až je pobijete tak utíkejte doprava kam ukazuje váš velitel a tím je mise hotová.
Hell from Above
Běžte vpřed,dostanete příkaz chopit se obsluhy protiletadlového děla,takže k němu jděte a začněte střílet na prolétávající letadla.Musíte se pokusit ubránit tři věže,respektive alespoň jednu z nich.Až se vám to podaří tak se vám na kompasové mapě zobrazí další cíl.Musíte zničit rádiové spojení nepřátel.Jděte tedy podle kompasové mapky dolů ulicí až tam kde je na mapě velká hvězda.Tady zatlačte kompresor do uličky a pak pobijte všechny nepřátele.Poté vejděte do domu,nalevo vidíte radiostanici na stole.Běžte k ní a vyřaďte jí z provozu.Pak se musíte vrátit zpátky na ulici,kde je tank.Jděte chvilku za ním ,tank dostane zásah a na vás je se probít ulicí k místu,kde na kompasové mapě vidíte hvězdu.Tím je mise hotová.
Scorched
Jděte kupředu,nasedněte do tanku a jeďte podle kompasové mapy kupředu.Úkolem této mise je zneškodnit tři nepřátelské tanky Tiger.Až se vám to povede tak mise končí.
CASTLE FESTENBURG
Ascension
Ocitnete se na lanovce,která vede ke hradu na skále.Nejprve zneškodněte dva vojáky na plošině před vámi a pak zabijte další dva ,kteří tu jsou.Aktivujte pohyb lanovky vzhůru a až dojedete nahoru tak jděte do podřepu a začněte likvidovat vojáky okolo.Jděte doprava,odtlačte kompresor a postupujte směrem dolů po schodech.Likvidujte nepřátele a až se dostanete k pultu tak aktivujte červené tlačítko/viz obrázek /Tím spustíte destrukci lanovky,respektive jejích lan.
Obrazek
Část nepřátelských vojáků se zřítí i s kabinou dolů.Vaším úkolem je se prostřílet do velké haly s lanovkou a odtud se dejte po schodech nahoru.Prostřílejte se k dalšímu schodišti a odtud vyběhněte ven.
Breakout
Setkáte se s kolegy a po krátkém rozhovoru se vydejte kupředu,vejdete do kanalizace.Nebojte se bloudění,mise je těžce lineární,takže budete mít vždy na vybranou jen jednu správnou cestu.Jděte tedy vpřed,zabijte hlídkující vojáky a až přijdete ke dveřím tak je otevřete a projděte do další části kanalizace.Tady opět zabíjejte vojáky a až přijdete k dalším dveřím tak je opět otevřete a projděte do další části.Tady zopakujte to samé a na konci projděte dveřmi do části,kde je velká přesila vojáků.Mají tu barikády s pískem,takže je to trochu ztížené,ale úkol je jasný.Všechny postřílet a dostat se k dalším dveřím.Hned jak vstoupíte tak se schovejte za bedny před vámi.Jste v podzemní hrobce.Nejprve zabije vojáky v okolních místnostech a pak se protáhněte otvorem v mřížoví/viz obrázek/Zabijte vojáka napravo a pak si otevřete dveře do další části.
Obrazek
Postupujte vpřed,opět zlikvidujte vojáky a pak po schodech vystoupejte nahoru ke dveřím,které otevřete a projděte do další části.Tady se opakuje to samé,opět vystřílejte vojáky,na konci se protáhněte dírou v mřížoví a jděte vpřed ke dveřím.Spustí se animace,osvobodíte dr.Fieldera/viz obrázek/ ,teď bude vaším úkolem probít se skrze spousty vojáků ven z podzemí.
Obrazek
Cesta je celkem jednoduchá,postupujte vpřed,zabíjejte vojáky a až dojdete k dlouhému,strmému schodišti tak vyběhněte nahoru a mise je hotová.
The Net Tightens
Jste u hradu společně s dr.Fielderem.Vylezte po laně vpravo nahoru na ochoz a zlikvidujte vojáky uvnitř hradu ve velkém sále.Pak se vraťte po laně zpět před hrad a vejděte do sálu.Postřílejte další vojáky, vyběhněte po schodišti nahoru a proběhněte do dalšího velkého sálu,který je plný map a techniky/radiostanice/.Zlikvidujte velkou přesilu vojáků a pak opět vyběhněte po schodech nahoru a po obvodu dojděte až na konec.Spustí se animace, uvidíte jak se dr.Fielder snaží otevřít dveře,ale nějak mu to nejde.Vaším úkolem je bránit ho před útoky vojáků do té doby než dveře otevře.Hned jak jsou dveře otevřeny tak projděte a po schodech sejděte do další velké místnosti.Vyjděte po schodech nahoru,v uličce zlikvidujte vojáky a projděte do dalšího velkého sálu,kde postřílejte další vojáky,hlavně ty na ochozu.Poté vyběhněte po schodech nahoru,projděte do dalšího sálu,kde odtlačte kompresor stranou a vyběhněte po schodech nahoru a pak uličkou až ven na venkovní ochoz,kde postřílejte další vojáky.Projděte na konec ochozu,vyběhněte po točitém schodišti až nahoru a aktivujte zařízení před vámi.V animaci vidíte letadla a parašutisty.Seběhněte dolů na ochoz,napravo se vám otevřeli dveře,takže projděte.Zabíjejte vojáky a postupujte vpřed do té doby až se setkáte s dr.Fielderem.Poté postupujte spolu až ven,kde obejděte po obvodu celý vnitřní dvůr plný vojáků.Na konci jen proběhněte ven a mise je hotová.
Maelstrom
Následujte dr.Fieldera a nasedněte do tanku.Jeďte kupředu,zlikvidujte první nepřátelský tank a projeďte bránou.Pak zlikvidujte druhý tank a projeďte další bránou ven před hrad.Tady musíte zlikvidovat další tři tanky.Jeden je hned napravo od brány.Až ho vyřadíte z provozu tak se dejte doprava a pak jeďte po silnici stále dolů,kde uvidíte další tank.Až ho zlikvidujete tak jeďte doprava,vpřed až narazíte na další tank,který zlikvidujte.Nyní už zbývá zlikvidovat poslední tank u brány.Až ho vyřadíte z provozu tak rozstřílejte bránu a tím mise končí.
DESPERATE MEASURES
Clash of the Titans
Nyní bude hrát za snipera Bulla.Po úvodní animaci se ocitnete v přední linii bojů o město.Jděte vpřed,vyšplhejte po laně nahoru a zneškodněte nepřátele v dosahu.Po chvilce dostanete úkol vyčistit cestu od nepřátel,aby mohl projet ruský tank.Máte sniperku,takže likvidujte vše z bezpečné vzdálenosti.Vyšplhejte po laně opět nahoru a zneškodněte nahoře v domě nebezpečné střelce s panzerfausty,kteří by mohli tank zastavit.Až se vám podaří vyčistit okolí od střelců tak se spustí animace a tank se dá do pohybu.Slaňte dolů po laně a jděte ulicí k dalšímu lanu/viz obrázek/po kterém vylezte nahoru,chopte se kulometu a postřílejte všechny útočící nepřátele.
Obrazek
Pak seběhněte dolů,vezměte si výbušninu z krabice/viz obrázek/obejděte dům ve kterém jste a jděte ulicí podle kompasové mapy směrem k nepřátelskému tanku, na který je potřeba umístit výbušninu.
Obrazek
Zabijte spousty vojáků a pak zezadu umístěte na tank výbušninu a rychle poodejděte kousek dál.Až tank vybuchne tak přeběhněte sutiny domu vedle tanku a jděte k tanku T34,který následujte.Střílejte nepřátelské vojáky a až tank přejede další zátaras tak si připravte sniperku a začněte pomalu likvidovat vojáky okolo vás.Jděte napravo až tam co vidíte lano,vyšplhejte nahoru a na protějším domě zneškodněte dva střelce s panzerfausty.Poté musíte vystřílet všechny vojáky ,kteří se vám zobrazí na kompasové mapě/červené puntíky/.Musíte směřovat před budovu paláce u které je socha jezdce na koni.Musíte zlikvidovat absolutně všechny červené body na kompasové mapě.Až se vám to povede tak jděte před vchod do paláce před kterým je socha jezdce.Tím mise končí.
The Hallowed Halls
Jste v  paláci.Úkolem je dostat se nahoru na schodiště a z něj proběhnout do hlediště divadla a pak na podium.Zde leží raněný ruský voják,kterého musíte chránit před útokem nepřátel z hlediště.Až se vám podaří náporu odolat tak jděte z podia doleva a projděte dveřmi vpravo.Spustí se animace a po ní si vezměte z bedny výbušninu a vyjděte ven.Uprostřed vidíte protiletadlové dělo na které je třeba umístit výbušninu.Vystřílejte okolí kolem děla od nepřátel,umístěte výbušninu a rychle odběhněte se schovat.Až dělo vybuchne tak pokračujte podle kompasové mapy do další části,kde odtlačte kompresor/pokud hrajete za Rosse/ a pak postřílejte nepřátele v okolí.Vyběhněte po schodech nahoru,dejte se doprava a proběhněte do místnosti podle kompasové mapy.
Strategy by the Book
Jděte vpřed,seběhněte po schodech a pak ve velké hale-knihovně skočte dolů,vyběhněte po schodech na druhou stranu rozpadlé podlahy a podle kompasové mapy jděte do místnosti,kde jsou na stole dokumenty/viz obrázek/Poté podle kompasové mapy směřujte do místnosti,kde aktivujte ovládání na pultu.
Obrazek
Pak se otočte,seběhněte dolů a projděte otevřenými dveřmi nalevo.Vraťte se zase zpátky do místnosti,kde jste sebrali dokumenty ze stolu a projděte do hlavní haly,kde je knihovna.Sejděte až dolů a jděte podle kompasové mapy k místu kde jsou dveře.
Critical Mass
Seběhněte dolů,podívejte se na animaci a pak se dejte do práce.Postupujte stále kupředu dle kompasové mapy,zabíjejte nepřátele.Máte společníka,ruského vojáka jménem Ally.Úkolem je se prostřílet do ovládací místnosti reaktoru,kde musíte ubránit hlavní pult/viz obrázek/před ataky nepřátel.
Obrazek
Ti totiž budou chtít spustit reaktor,ale vy tomu musíte zabránit.Nevím jestli se tu generují nepřátelé podle situace,ale docela dost dlouho trvá než se spustí animace ve které uvidíte útok ruských vojáků.Hlavně nesmíte dopustit ,aby se k pultu,který vidíte na obrázku nedostal žádný voják,který by spustil reaktor.Pokud ho spustí/objeví se vám hodiny,které budou odpočítávat/tak ho zastřelte,tím odpočítávání skončí.
HOUR OF VICTORY
Confrontation
Vidíte dlouhou animaci,kterak ruští vojáci zaútočí na místnost ve které je socha Discobola.Německý důstojník zákeřně zabije ruského vojáka a pak už je to zase na vás.Vyjděte ven,probojujte se do místnosti s Discobolem,odtud jděte doprava a takhle postupujte vpřed až ke schodišti.Musíte se prostřílet přes spoustu protivníků,takže si dávejte pozor na to kolik máte munice a jestli není zrovna nutné vyměnit zbraň.Vyběhněte po schodech nahoru,ocitnete ve velké hale se schodištěm uprostřed,ale na druhé straně.Proběhněte tedy halou na druhý konec,seběhněte po schodech dolů a vyběhněte po schodišti uprostřed nahoru a pak doleva.Probojujte se po schodišti zase dolů do velké haly.Prokličkujte obestaveným nábytkem až ke dveřím/viz obrázek/,dejte se doprava,na konci zneškodněte vojáka u kulometu a pak se dejte doleva.
Obrazek
Uvidíte tu muže v koženém kabátě,je to Steckler.Spustí se animace,Steckler bude hovořit a pak po skončení animace se ocitnete venku před rozbombardovaným náměstím.V žádném případě se nesnažte vyběhnout směrem k náměstí,protože hned zemřete.Vaším úkolem je se pohybovat v omezeném prostoru,nalevo a napravo za barikádou se bude objevovat sám Steckler a vojáci.Úkolem je Stecklera zabít,ale protože je to závěrečný boss hry tak se hodně odolný.Neustále do něj střílejte a hlavně za barikády za kterými se schovává házejte granáty.Likvidujte vojáky kteří na vás útočí a sbírejte po nich munici a zbraně.Je to celkem dost dlouhý souboj,takže mějte trpělivost.Až Stecklera zabijete tak se podíváte na závěrečnou animaci a to je i zároveň konec hry.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Hour of Victory

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tak to je bomba

(pagan, 20. 5. 2009 18:37)

nechapu jak taketo hry moze nekdo vydavat platit za ne,ked herny trch o 2 svetovych vojnach je uz maximalne presiteny!To co sem nasel jake chyby pri hrany tak to sa neda ani napisat!Doprdele stakymi brakama!

bre ke ke

(pipak, 24. 2. 2009 8:52)

Tohle je typickej priklad hry ktera je tak blba az je dobra.Jinak by me netahlo ji dohrat a smazal bych ji hned.Ale to "dobra" bych bral hodne s rezervou.Takova arkadovka no.

odpověd

(stan, 23. 2. 2009 8:56)

je teda fakt,že hra se nepovedla,ale když to třeba srovnám se SPECNAZ 2,tak Hour of Victory je proti tomu extratřída.

lolek

(pipak, 23. 2. 2009 7:54)

Je to shit,ale hrat se to da.Me spis pobavila ta AI.Jak oni z podrepu vyskoci a pak zase zaskoci.Mi to pripomina Medal of honor 1.Zatim jsem jen v pulce,ale nic od toho necekam.

odpověd

(stan, 6. 4. 2008 6:46)

hra se fakt nepovedla,to jsi myslím poznal i podle mé recenze.ta závěrečná scéna s bossem Stecklerem je taky nic moc,ale to spíš je jen třešnička na dortu nepovedené hry.

Fuj

(To je jedno, 6. 4. 2008 3:46)

Lituju každýho, kdo za tuhle kravinu dal víc, jak 3 hodiny sosání. Korunu tomu nadsadili programátoři závěrečnou "scénou"... jak postřelená hiena lítat mezi bednama :-)))... zepředu tanky, z boku debilní "asi" vojáci a nad tím vším pan neprůstřelný Steckler obdařen darem telepatického přemísťování.... fuj, tohle má být druhá světová ?