Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jerusalem-Cesta do svaté země

8. 10. 2005
TOPlistJerusalem-Cesta do svaté země
6.4.2006 Autor návodu-Standa Madukas
Na začátku bych rád upozornil,že nejsem nijak zběhlý v otázkách náboženství a protože ani anglicky nevládnu jazykem, tak jak bych si představoval ,může dojít k určitým nesrovnalostem, a třeba i chybám ve výkladu.Předem se za to omlouvám.
Ovládání hry: používáte pouze myš.Menu je přehledné a tudíž byste neměli mít problém.Vyčerpejte vždy všechny dialogy.Jsou pro posun ve hře velmi důležité.
Pompei aneb hrdina se vrací. A právě tato hra má s Jerusalemem společného hrdinu. Pokud jste totiž o hře Pompei alespoň slyšeli, pak možná víte, že Jerusalem je volným pokračováním.Po Pompejích se s Adrianem ocitáme v roce 1552 v oáze den cesty od Jerusalema. Zde zachrání život muslimovi jménem Ozdemir, o němž se později dozvídá, že je vyslancem samotného vladaře Solimana. Ozdemir je Adrianovi zavázán a když pozná i jeho další kvality (Adrian mimo jiné umí řecky, latinsky, hebrejsky a francouzsky), rád přijme jeho prosbu a stane se mu průvodcem po cestě do posvátného města.Když společně dorazí do Jeruzaléma, setkávají se s guvernérem, správcem města. Od něj se dozvídají, že nedávno nalezená Abrahamova dýka (dýka, kterou měl Abraham obětovat svého prvorozeného syna na důkaz jeho oddanosti k Bohu) byla ukradena a navíc byla zlodějem unesena i správcova dcera Hykmah. Správce oba muže tedy požádá o pomoc při pátrání po obou pokladech.Příběh začíná...
Adrian je probuzen hlasem, který říká ,že Sophia je znovu v nebezpečí a on musí jít do svatého města.Obrazek

Oáza
Otočte se a jděte ke stromu s úlem.Seberte koberec. Podívejte se do ohně a zvedněte kámen,který v ohništi je. Jděte dvakrát vpřed a zvedněte palmovou větev vedle jámy v písku.Vlezte do díry a vidíte, že nemůžete zatím nic dělat. Stoupněte si před díru a klikněte směrem dopředu před díru.Spustí se animace ,kdy vidíte že z pouště k vám běží starší muž jménem Ozdemir a křičí ,že beduíni z pouště zabili jeho muže a že se musí skrýt.Nyní vám vpravo nahoře běží čas,takže musíte rychle jednat. Otočte se a běžte k díře. Umístěte koberec přes díru.Najeďte kurzorem doprava a vezměte písek a dejte ho na koberec. Vezměte palmovou větev a trochu se otočte doprava jakoby před díru,Obrazek/viz obrázek/v animaci uvidíte jak za sebou zametete stopy a budete schováni i s Ozdemirem v díře.Beduíni budou stát kousek před úlem.Klikněte na koberec nad vámi a on se odsune.Vezměte si z inventáře kámen a hoďte ho na úl.Beduíni utečou před včelami do pouště.Ozdemir informuje Adriana že je rok 930 po Hegirovi a že to je den cesty k Jerusalemu.Promluvte si s Ozdemirem o Hegirovi,je to čas kdy Mohammed odešel z Mekky do Mediny,září roku 622 .Nyní je rok 1552.Zeptejte se i na Aláhha.Vezměte si u ohniště ležící džbán i mísu. Adrian žádá Ozdemira, aby jej dovedl do Jerusalema.On vám bude vyprávět příběh o Židovi, Křesťanovi a Muslimovi . On položí Adrianovi otázky a odpovědi vybíráte z inventáře (pravý klik myší), klikněte na vybranou otázku a pak klikněte na písek kde je odpověď zvýrazněna.V inventáři se vám objevili arabštinou napsaná jména a vy je v přesném pořadí musíte přiřadit k pěti klacíkům ,které máte před sebou.Začneme od pátého, posledního klacíku:Obrazek Abraham - první prorok, Mojžíš - velký prorok, který jej následoval, Ježíš - muž boha, který následoval Mussa a pak Muhammad - prorok, který následoval Issu.Nyní musíte umístit svaté knihy pod proroky: Torah pod Mojžíše, Evangelium pod Ježíše a Koran pod Mohammeda. Spojte konvici a mísu a máte plnou mísu vody. Klikněte plnou mísou na klacíky v písku. Adrian a Ozdemir udělají další mystické pozorování. Ocitáme se před branami Jerusalema.
Jerusalem
Guvernérova Posádka:
Brána-nejdříve klikněte na Adriana a klikněte na zeď.Uvidíte hradby a bránu z ptačí perspektivy a něco se i dozvíte.Pak klikněte na Ozdemira a on půjde přímo ke stráži. Stráže jsou Janičáři, děti křesťanů ,jedni z nejstatečnějších a nejbojovnějších válečníků v historii lidstva. Ozdemir oznamuje stráži že je poslem vladaře Solimana a musí okamžitě vidět guvernéra.Janičář si přečte listinu a vy vstupujete do nádherné zahrady.
CD 2
Zahrada - Ozdemir je Solimanův emisar a má pomoci guvernérovi v trapné situaci - dřevěná starověká dýka byla nalezená ve výkopu u zdi. Je to dýka Abrahamova kterou obětoval svého syna na žádost pána.Problém je v tom kdo by měl vlastnit tuto svatou památku a relikvii.Promluvte si s Ozdemirem o všem.Až vyčerpáte všechna témata tak pro vás přijde pobočník guvernéra Ibrahim a odvede vás k němu. Guvernér je správce a soudce. Bůh žádá Abrahama obětovat jednoho z jeho synů (Ishmael nebo Isaac). Ishmael, prvorozený potomek Abrahama byl egyptský Agar. Isaac narozený jako Sarah ve věku 90let, byl předchůdce židů. Arabové a část Židů měli stejné předky a stejnou krev. Guvernér je starý přítel vladaře Solimana, jehož čtyři synové zemřeli v boji o Budapešť.Guvernérova manželka je také mrtvá. Guvernér má jen dceru Hykmah.
Hlavní místnost - Guvernér je zoufalý protože dýka byla ukradená a jeho jediná dcera Hykmah byla unesena Hayyatem, fanatickým kazatelem.
Vězení - Kazatel Hayyat napsal na zeď slova ve třech jazycích a mapách. Guvernér vás požádá,aby jste našli jeho dceru a radit se můžete i se Sufisem ,který je v knihovně.Promluvte si s Ozdemirem o všem a proklikejte okolo sebe vše co proklikat jde.Hlavně se podívejte na zeď kde jsou ty tři hádanky,které musíte rozluštit- Hykmah je jako její zesnulá matka, Layla. Ona je velmi milována lidmi v Jerusalemě. Sufis je duchovní vůdce,který cvičí extázi a rozjímání. Klikem u spodní černé oblasti se dostanete k režimu zvětšení. Mapa ukazuje okresy Jerusalema.Podívejte se taky na ptačí klec za Ozdemirem.Vyjděte z vězení a vidíte mapu domu guvernéra.Obrazek/viz obrázek/ Kliknete vždy na místo kam chcete jít.
Rozluštění kódu:
Knihovna - Sufis zdraví Adriana jako cizince.Promluvte si se Sufisem o všem a vyčerpejte všechny témata. Hykmah je Sufisova přítelkyně a studentka.Více o tom zjistíte z hebrejštiny a Arabské abecedy ,tedy knihy kterou si po rozhovoru se Sufisem vezměte z jedné police v knihovně.Obrazek
Nyní jděte do zahrady k Youssef al-Bakrimu,je to kaligraf, který pracuje v zahradě.Najdete ho uprostřed zahrady Obrazek/viz obrázek/v tureckém sedu on vám dá další písemnost,kterou si prostudujte.Obrazek//viz obrázky/Obrazek.Proberte s ním opět všechna témata.Je to muž paradoxů,vězeň kterého navštíví jak Hykmah tak i Sufis.Vraťte se zpět do knihovny.
Knihovna -promluvte si se Sufisem a Adrian ho žádá, aby vám dal přečíst tři svaté knihy. Sufis vám je ukáže ,jednu po druhé,ale musíte zadat správný číselný kód.Tři svaté knihy jsou vypsányObrazek/viz obrázek/.Když kliknete na jakýkoliv název tak Sufis začne hovořit a pak vám nalevo naskočí něco jako čtyřmístný číselník.Když budete levé tlačítko myši držet a budete s ním posunovat nahoru či dolu tak se vám tam budou točit čísla od 0 do 9.Vepíšete tam tyto číselné kódy-Torah - 0266 - Exodus VI_6. - Já jsem pán a já zbavím vás břemena Egyptanů,já vás zbavím otroctví.......................................... Naděje.Evangelia - 1544 - Evangelium dle Sv. Matouše- Já říkám, milujte vaše nepřátele a požehnejte jim, činte dobro i přes nenávist a věřte,že vše se v dobré obrátí.... Láska. Koran - 2177 - II 177 - Spravedlivý je ten kdo věří v Alláha, a poslední den,andělé a proroci rozdají bohatství lásky a budou se modlit k němu....Víra.To jsou tedy tři klíčová slova,tři ctnosti běžné ve všech třech náboženstvích-víra, naděje a láska.
Vězení - Promluvte si s Ozdemirem a snažte se najít způsob, jak vložit slova do map.
Zahrada - Promluvte si s kaligrafem o slovech na stěně ve vězení,ale on někam založil brýle a vy mu je musíte pomoci najít.Jděte doprava a na konci dlážděné cesty je bazének.Jděte k němu a napravo vezměte lesklý kámen.Přiletí však pták,kámen vám vezme z ruky a odletí s ním do hnízda.Nyní se vraťte zpět ke kaligrafovi a jděte na druhou stranu ke druhému bazénku a zvedněte větev.Opět se vraťte k druhému bazénku a vedle něj vpravo vidíte strom a na něm hnízdo.Použijte větev z inventáře na hnízdo.Adrian vezme brýle z hnízda a vrátí hnízdo zpět na strom. Dejte brýle kaligrafovi.
Vězení:Kaligraf jde s vámi do vězení prostudovat obrázky na zdi a také přiletí pták přes okno a vletí do ptačí klece.Pohovořte s kaligrafem o všem až do okamžiku ,kdy si začne slova ze zdi malovat. Něco ještě chybí, ale řešení je blízko.Po rozhovoru s kaligrafem se podívejte na ptáka v kleci a na jeho nohu.Obrazek/viz obrázek/Vezměte kroužek z nohy ptáka,který už tentokrát máte v inventáři a klikněte jím na kaligrafa. Adrian ho žádá, aby nakreslil kříže na mapě. Adrian se pak zeptá Ozdemira jestli jsou kříže nějaké konkrétní místo na mapě. Klikněte na každý křížek na mapě a Ozdemir vám vždy přesně řekne co se tam nachází.Takže odleva-ObrazekTankyzziya madrassa, islámská škola v Jeruzalémě,křížek uprostřed- Svatý hrob - kde je syn Marie pohřben po ukřižování,pravý křížek - Ramban synagoga.Je čas jít varovat guvernéra.
Hlavní místnost - Ozdemir informuje guvernéra o třech místech odvozených od záchytných bodů. Guvernér se zeptá Adriana zda je schopen najít dýku i jeho dceru.Ocitáte se s Ozdemirem u hlavní brány a máte tu i novou mapu s novými lokacemi.
Svatý hrob - Jděte kupředu a zahněte doleva.Promluvte si se dvěma stojícími lidmi .Je to muž a žena. Oni jsou hladoví a myslí si, že muži ,kteří stojí kousek vzadu u jakéhosi kruhu na zemi jsou velkorysí a ,že by mohli obdarovat dva chudáky.Jděte si promluvit s muži co stojí u toho kruhu na zemi.Poté si běžte promluvit dozadu vlevo s mnichem .On vám řekne,že znamení se objevovalo vždy na úsvitě a pokud hodíte mincí na znamení tak se přání pravděpodobně splní .Klikněte na kruh a pak z inventáře použijte mince a házejte je na ty zlaté mince v kruhu.Tím je vždy vytlačíte ven a ony se uloží vedle kruhu vlevo nahoře.Obrazek/viz obrázek/Až jich budete mít pět tak se spustí dlouhá animace a vousatý muž vedle kruhu vám začne vyprávět o mnichovi.Ten vás pozve do kostela.Vy vyčerpejte všechny témata.Můžete se podívat i na svatý hrob.Můžete si projít celý kostel ,ale v podstatě tady není nic co by vás posunulo dál ve hře,takže se vraťte na začátek a na mapě klikněte na Tankyzziya madrassa, islámskou školu v Jeruzalémě.
Madrassa tankyzziya - Abd el Wahid,šejk madrassy chce slovo'Víra' odstranit ze zdi. Adrian se nabídne,že slovo odstraní.Klikněte na chlapce,který se snaží nápis odstranit.Běžte si ještě popovídat s dvěma muži opodál a jestli chcete tak si vezměte prázdný kbelík vody vedle nich.Ve hře ho však nebudete potřebovat.Poté se přesuňte k nápisu a vezměte si ze svého inventáře klacek a sundejte lucernu nad nápisem na zdi.Šejk je vám vděčný za to ,že jste vyřešil problém s nápisem a pozve vás dovnitř do školy.Nejprve si s ním ,ale promluvte a vyčerpejte všechny témata.Až budete uvnitř školy tak opět šejka vyzpovídejte a pak se mrkněte i na dva muže vlevo ,kteří něco sepisují.Až šejk konečně zmizí tak se ještě porozhlédněte po škole,ale už tu není nic důležitého,takže se vraťte na začátek a na mapě klikněte na Ramban Synagoga.
Ramban Synagoga - Jakmile přijdete na nádvoří tak se podívejte dolů doprava a vezměte si šicí potřeby ze země.Promluvte si s rabínem uprostřed nádvoří o slově'Víra',které je napsané v kruhu na zemi.Běžte si promluvit s mužem ve žlutém.Vyčerpejte opět všechna témata a on vám poví cosi o větru.Až domluví tak klikněte za něj a vezměte si obruče. Vezměte si první kus pytloviny na lavičce vedle postávajících mužů.Vraťte se k muži ve žlutém a za ním pod lavicí je druhý kus pytloviny.V inventáři použijte první díl pytloviny na obruče,poté použijte druhý díl a nakonec na to použijte šití.Máte teď v inventáři něco jako fukar z plachet.Jděte ke kruhu uprostřed nádvoří a použijte na něj fukar.Ten nápis odfoukne a kruh je prázdný.Promluvte si opět s rabínem a on vás pozve do synagogy.Opět vyčerpejte všechny témata a pak klikněte napravo od rabína.On vám ukáže svatou knihu.Vyjděte ven,ale zde vás odchytí Hayyat a nakonec vám dá datle.
Guvernérova rezidence:
Ozdemir se setkává s Adrianem před bránou a ptá se po zprávách.Promluvte si o všem. Jděte ke guvernérovi,promluvte s ním a vyčerpejte všechny témata.Po diskuzi zahněte doprava a jděte ke stráži u dveří a podívejte se vlevo na mísu s ovocem.Vedle leží nůž.Vezměte si ho a v inventáři ho použijte na datle.V animaci vidíte,že v datlu je zpráva a opět hovoříte s guvernérem.Až domluvíte tak se vám objeví mapa guvernérovy rezidence a vy jděte do knihovny.
Knihovna - Promluvte si se Sufisem o všem a vyčerpejte veškerá témata.Dozvíte se spoustu zajímavých a užitečných věcí.Nyní běžte do vězení.
Vězení - Adrian a Ozdemir spolu hovoří - musí najít cosi v trojúhelníku.Vezměte si ze stolu nůž, hřebík,konvici s vodou a kus látky.Nyní se otočte kousek doleva a vezměte si barvivo,prázdnou misku a prázdný kalamář.Poté v inventáři vezměte plný džbán vody a klikněte na prázdnou misku.Miska je nyní plná vody a klikněte na misku barvivem a pak vezměte prázdný kalamář a klikněte na misku s barvivem.Máte nyní plný kalamář.Jděte ke třem obrázkům na stěně.Klikněte na stěnu a obrázky se vám zvětší.V každém obrázku je určitý bod na který když najedete tak vám bude signalizovat ,že je třeba něco udělat.V inventáři si vezměte plný kalamář a najděte si na obraze vlevo aktivní místo a klikněte na něj kalamářem,pak to samé udělejte i na pravém obrázku a nakonec i na tom středním.V animaci vidíte ,že se vám vytvořil jakýsi trojúhelník ,táhnoucí se přes všechny tři obrazy.Uprostřed je něco jako zátkaObrazek/viz obrázek/,která zatím nejde odstranit.Nyní jděte do inventáře a spojte kus látky a hřebík.Otočte se ke svíčce nad stolem a hřebík s látkou nad ní zahřejte.Opět klikněte na zeď a použijte rozpálený hřebík na zátku.Objevili jste další tajnou skrýš s dopisem.Je to Hayyatova zpráva,že odhalil určité tajemství.Jděte tedy do domu Hayyata ve městě.
Město:
Svatá hrobka - Jděte vpřed a promluvte si se ženou za Ozdemirem.Je to vdova Pichonová.
Hayyatův dům -Hned za dveřmi je truhla s Davidovou hvězdou se třemi zámky. Jděte dozadu do sousedního pokoje a otočte se k obrazu vpravo na zdi.Klikněte na obraz znovu, Adrian sundá obraz a odhalí klíč ,který je za jakousi folií a zatím nejde vyndat. Otočte se a otevřete truhlu. Odstraňte látku a vidíte baňku plnou škorpiónů. Jděte dopředu a u dveří si vezměte tyč.Pozor!! pokud nyní otevřete dveře tak hořící lampa spadne na zem a všechno zapálí a je konec!Proto si předtím uložte hru.Vyjděte ven a hned vpravo a uvidíte takové dřevěné okénko nahoře.Použijte na něj tyč z inventáře.Tím okénko otevřete,plamen svíčky zhasne a vy konečně můžete dveřmi vstoupit .Vezměte si lampu ze země,Davidův klíč,dláto a něco jako špičatý bodec.Jděte ke klíči na zdi a uvidíte v animaci broučka jak se dotkne folie a okamžitě zemře.Musíte tedy najít bezpečný způsob jak se klíče zmocnit.Vyjděte ven ,opět zahněte doprava a vlevo venku sedí tlustý kovář.Jděte k němu ,pohovořte s ním a on vám dá takovou trubičku.Tu spojte v inventáři se špičatým bodcem a máte nyní něco na způsob měchu.Vraťte se ke klíči a použijte měch na folii.Měch nasaje jedovatý plyn z folie a vy už jen dlátem propíchněte folii a vezměte si klíč.Škorpióní past - Nyní použijte otrávené měchy na baňku se škorpióny,tím je zabijete.Opět použijte měchy a tím z baňky vysajete jedovatý plyn zpět do měchů.Dlátem rozbijte baňku a vezměte si srpkový klíč.Nyní máte všechny tři klíče a tak běžte k truhle u dveří vedle Ozdemira.Truhlu klíči otevřete a vezměte si Talith - rituální modlitební šál,zlatý kříž a modlitební podložku.Ukažte všechny položky Ozdemirovi. Adrian a Ozdemir si uvědomí,že pasti nastražil někdo jiný a ne Hayyat. Pasti jsou vytvořeny nedávno ,v době kdy byl Hayyat ve vězení.Objeví se vám opět mapa.Jděte nejdříve ke svatému hrobu.
Svatý hrob - Ukažte mnichovi zlatý kříž a vyčerpejte všechny témata.Dozvíte se spoustu zajímavých věcí.Na mapě jděte do Ramban Synagoga.
Ramban Synagoga - Jděte ke dveřím do synagogy a ukažte Talith z inventáře Isaacovi,který stojí u dveří.Je dost ukecaný a rozhovor s ním je dost dlouhý ,ale opět se dozvíte spoustu zajímavých skutečností.Až s ním dohovoříte tak jděte opět na mapu a měla by se vám tam nově objevit zeď nářků.
Zeď nářků-Kalonymus, rabín se modlí u zdi nářků.Jděte tedy vpřed a doleva a promluvte si s Kalonymusem o všem.Zjistíte i to ,že z Burgosu roku 5252 který je rokem 1492 /naskočí vám opět čtyřmístný číselník,takže tam zadáte tento letopočet/v křesťanském kalendáři (podívejte se do kalendáře v inventáři)byli židé vysídleni ze Španělska. Hayyat je 67letý stařec,je rok 1552, takže je narozen v roce 1485. Hayyat je Žid odpadlík a on si vytvořil vlastní náboženství, které je mixem tří náboženství.Jděte na mapě do Madrassa tankyzziya.
Madrassa tankyzziya -ukažte šejkovi modlitební podložku a opět s ním pohovořte o všem. Hayyat byl ve spojení s Futuwwahs, rytířskou skupinou ,která věřila a bojovala za sociální spravedlnost.Opět jděte na mapu a klikněte na svatý hrob.
Svatý hrob -Pokud jste udělali vše správně a vyčerpali všechny rozhovory se šejkem tak se okamžitě objevíte u kováře, Ibn Nura.Dozvíte se, že Hayyat je kazatel narozený ve Španělsku Žid,který se odstěhoval do Portugalska, prodaný do otroctví k muslimům a koupený křesťany.Pláč vdovy a její zoufalé hoří,hoří vás upozorní na zloděje ,který vyběhne z domu do ulice. Zvedněte tyč vlevo od kováře.Klikněte vpřed,v inventáři si vezměte tyč a klikněte na prchajícího zloděje.Nyní stojíte před hořícím domem.Kovář vám dá knihu ,kterou zachránil a zpupný zloděj říká ,že nebude mluvit a že dny guvernéra jsou spočteny.
Guvernérova rezidence:
Hlavní místnost- Diskuze ukáže,že Hayyat nemohl provést vše z čeho byl obviněn a že Abrahamova dýka je zamčena v Ibrahimově stolu. Ibrahim byl asistent guvernéra 30 let a zachránil mu i život.Po diskuzi zůstanou v místnosti sami jen Adrian a Ozdemir.Ozdemir bude tajně hlídat vězně ve vězení a Adrian zkontroluje Ibrahima.
Noční rezidence guvernéra
Knihovna - Promluvte si se Sufisem o všem.Ibrahim nemá žádné potomky a chce si vzít Hykmah za manželku.
Koridor - Klikněte na koridor na mapě.Promluvte s Janičařským strážným.Stačí mu zadat jen první otázku. Klikněte znovu na koridor na mapě a půdorys koridoru je vidět.Uložte si hru ,ale není to zas tak těžké dostat se dál. Kdykoli stráž je k vám zády utíkejte kupředu a rychle do výklenkuObrazek/viz obrázek/.Až budete v posledním výklenku tak si počkejte až stráž přejde a rychle za jeho zády vejděte do Ibrahimova apartmánu.

Ibrahimův apartmán
Podívejte se na levou zeď a vidíte uzavřenou vitrínu .Otočte se doleva a díváte se přímo na meč na zdi.Vytáhněte ho z pouzdra a podívejte se na leptané ostří - MOHACS 932./Obrazekviz obrázek/ Vraťte se k zamčené vitríně a zadejte 932 na číselném zámku. Vezměte si krabici.Podívejte se na ohniště napravo u zdi.
Vejděte dovnitř do pokoje a vezměte si tepanou karafu na stolku. Otočte se vlevo a vezměte si misku s cukrem a šídlo a hned vedle si vezměte misku na uhlí,která je zatím prázdná.Jděte k oknu u postele a vezměte si nůž.Jděte k otevřenému ohništi a z inventáře na něj použijte prázdnou nádobu na uhlí.Nyní v inventáři máte nádobu se žhavým uhlím.
Otevřít krabici - Umístěte nádobu se žhavým uhlím do dolní části topení odkud jste jí předtím vzali. Použijte z inventáře karafu na horní nádobu,poté misku s cukrem,použijte míchadlo a nakonec vložte šídlo.To vám trochu nabobtná a máte nyní výborný šperhák na otevření krabice.Klikněte v inventáři na krabici a pak použijte z inventáře šídlo na zámek u krabice.V krabici jsou tři svitky písma.Přečtěte si je.Vyjděte z apartmánu a stejnou cestou jak jste sem přišli i odejděte.
Hlavní místnost -Mluvíte s guvernérem a říkáte mu vše co víte o Ibrahimovi. Dejte guvernérovi Hayyatův dopis z vašeho inventáře. Adrian se zeptá Ozdemira na svaté místo.Ozdemir toho moc neví,ale Sufis by mohl vědět víc.
Knihovna -Promluvte se Sufisem.Svaté a zakázané místo je Haram as-Sharif,katedrála a Al-Aqsa,největší mešita v Jeruzalémě . Sufis se stává průvodcem Adriana k Haram as-Sharif a Al-Aqsa. Zavírají se vám oči a vše mizí jako když se foukne do domečku z karet.Nyní musíte opět vystavět katedrálu vy sami.V inventáři máte stavební díly a je na vás jak je správně poskládat.Pokud by jste nevěděli tak se podívejte na přesné pořadí jak katedrálu znovu vystavět.Obrazek/viz obrázek/ Když katedrálu postavíte tak budete muset postavit ještě mešitu.Opět opakujte stejný postup jako u katedrály a pokud by jste opět nevěděli jak to poskládat tak se podívejte na obrázek.Obrazek
Prozkoumejte všechna místa, nejprve mešitu a pak katedrálu, Sufis vám vše vysvětlí. Když jsou všechna místa vysvětlena tak jděte ven dveřmi katedrály k budově ,která má malou kopulí a objeví se vám nápis 'Otevřete vaše očí./Obrazekviz obrázek/ Kliknutím na nápis jste opět u Sufise.

Pokračování Hayyatovy zprávy
Hlavní místnost - Hayyat poslal zprávu pro Adriana. Adrian má přinést berana, rybu a lva k lomu Solomona a stát Hayyatovým učedníkem.Promluvte si s guvernérem. Ozdemir říká, že beran jsou židé, ryba jsou křesťané a lev jsou muslimové. Lom Solomona je vně města u opevnění. Adrian pozve ke guvernérovi na rozhovor vůdce tří náboženství - Archimandrita, Rabbi Kalonymuse a šejka Abd el Wahida.
CD 1
Lom Solomona - tři vůdčí postavy náboženství v Jeruzalémě vyvolali odpor proti tomu, že Hayyat chtěl využít všech tří náboženství.Promluvte si se všemi třemi vůdci. Otočte se a ze země seberte pergamen. Čtěte pergamen -beran, ryba a lev ukazují správný směr .Použijte pergamen na každého z náboženských vůdců.Každý z nich vám řekne určitou věc a až vyčerpáte všechny témata tak se otočte a vezměte si kbelík s vodou ,který je opodál.Jděte rovně vpřed k tunelu ,ne doleva ke kbelíku ,zde byste propadli podlahou a byl by konec. Stojíte před dvojkolovým kočárem s prkny na stranách ,ale v přední části prkna chybí.Otočte se doleva a vezměte prkna.Prkna použijte na dvojkolový kočár. Klikněte na předek kočáru a Adrian tlačí vozík s náboženskými vůdci skrz oheň. Oni projedou ohněm na druhý konec.Postupujte tunelem a na rozcestí zabočte vlevo až dojdete k díře před kterou jsou dlaždiceObrazek/viz obrázek/. Klikněte na dlaždici dole uprostřed s beranem nahoře, rybou uprostřed a lvem v dolní části. Valouny spadnou ze stropu a naplní díru kamením.Jděte vpřed, zabočte doleva a vidíte další dlaždice na podlaze před železnou bránou se zámkem. Zvedněte tyče vedle dlaždic. Umístěte tyč beran, ryba, lev do spodní dlaždice a nyní umístěte další tyče tak aby odpovídali tomu co je na dlaždici.Obrazek/viz obrázek/Příklad-vlevo nahoře je nakreslený nahoře beran a dole ryba.Z inventáře tedy vezměte tyč s nápisem ram,fish a umístěte jí do díry.Tak to udělejte se všemi tyčemi.Poté dolní tyč beran,ryba,lev vyndejte a klikněte na díru.Objeví se vám klíček,který si vezměte a použijte ho na zámek před vámi.Jděte kupředu a setkáváte se s Hayyatem.Je velmi potěšen ,že jste přivedl vůdce všech tří náboženství.Po jeho proslovu se objevuje Ibrahim s nožem na Hykmahině hrdle. Promluvte s Hayyatem o tom jak zachránit Hykmah život. Hayyat zaútočí na Ibrahima, je bodnut a Adrian udeří Ibrahima. Dýka vyletí do vzduchu a rozbije se nárazem o zem. (Jestliže promluvíte s Ibrahimem, on zabíje Hykmah a Ishtar se bude smát Adrianovu zoufalství).
CD 2
Zahrada v rezidenci guvernéra - Rabín přísahal, že dýka se rozpadla na prach. Ozdemir řekne vladaři Solimanovi,že nůž byl padělek a že hádka tří náboženství i přes Abrahamovu dýku je zažehnána. Ozdemir hledá Adriana ale ten už je pryč. Hykmah říká, že Adrian se jí zeptal na divnou věc, usmál se a zmizel.
otázka byla jak se její jméno řekne v Řecku? Sophia.
No a to už je konec této náboženské pohádky........
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Jerusalem-The Three Roads To The Holy Land

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář