Jdi na obsah Jdi na menu
 

Layers Of Fear

autor: kaake (kaake45@gmail.com)

Prologue

Začínaš v malej miestnosti. Otvor dvere a choď dopredu. Naľavo uvidíš pomaľované dvere červenou a zelenou farbou. Prečítaj si na nich poznámku.Dozvieš sa, že kľúče sú v kancelárií. Choď na prvé poschodie a vstúp do dverí po tvojej ľavici. Na stole je kľúč. Vezmi ho vráť sa k pomaľovaným dverám. Odomkni ich a vstúp. Choď k obrazu v strede a odstráň z neho handru.

Episode 1: Canvas

Po otvorení dverí zistíš, že sa to tu zmenilo. Pred tebou je krátka chodba. Na konci je malá miestnosť do ktorej vojdi. Choď k oknu, ktoré sa zrazu zatvorí.Opusť teda miestnosť a zistíš, že sa chodba zmenila. Prejdi teda po nej a napravo je skriňa. Tam nájdeš prvé rodinné memento. Prejdi do miestnosti.V rohu napravo vzadu sú tri sviečky. Zapáľ ich a na obrazoch uvidíš tri čísla: 5, 4 a 8. Objavujú sa v rôznych kombináciách. Zapamätaj si ju.Vedľa stola je malá truhlica, ktorú pomocou tejto kombinácie otvor. Vnútri je prsteň a spustí sa ozvena minulosti.Za tebou sú dvere medzi dvomi bustami. Prejdi nimi a na konci vojdi do miestnosti. Choď k obrazu s visiacim dieťaťom. Keď budeš pri ňom, tak sa prepadneš do pivnice.Choď k sudu so sviečkou, za ním choď doľava ku schodom a zapni svetlo. Uvidíš animáciu. Po nej sa kúsok vráť a naľavo v rozbitej stene je nákres potkana a na stolíku je papier. Potom vyjdi po schodoch a zatiahni páku. Vrátiš sa do miestnosti s krbom. Vyjdi von dverami na chodbu s maľbami. Keď jeden spadne otoč ho a pozri sa na lístok. Spustí sa ozvena minulosti.Prejdi na koniec chodby a vstúp do miestnosti. Pokračuj k maľbe pred tebou. Tá zmizne. Potom sa otoč a po malej animácií choď k nábytku naľavo. Otvor šuplík a nájdeš nákres potkana.Potom odíď rovnakými dverami ako si vošiel a následne ďalšími dverami. Na chodbe je napravo vo výklenku kefa, ktorá spustí ozvenu minulosti. Potom choď do dverí naľavo na konci. Prejdi okolo políc cez ďalšie dvere až do kuchyne.Tam po chvíli z obrazu začne padať ovocie. Po zaklopaní choď k dverám a pokús sa ich otvoriť. Potom zhasnú svetlá a z obrazu začne rapídne padať ovocie a zelenina. Z obrazu si zober kúsok plátna.Potom sa vráť rovnakými dverami a naľavo od plátna si prečítaj lístok. Potom klikni na plátno.

Episode 2: Paint

Opusť miestnosť a prejdi aj ďalšími dverami. Odtiahni mrežu a nastúp do výťahu. Zatiahni za sebou mrežu a potiahni páku. Vyvez sa výťahom hore. Na chodbe je niekoľko dverí. Skús otvoriť všetky, ale sú zamknuté. Následne sa vráť k prvým dverám, ktoré sa samé otvoria. Vstúp do miestnosti a zober si kľúč ležiaci na stolčeku. Vyjdi z miestnosti a prejdi do miestnosti oproti. Tam si vezmi noty zo stolíka a spustíš ozvenu minulosti. Potom pokračuj k dverám pri výťahu. Tam vstúp a pokračuj doľava dverami do podkrovia. Pod oknom nájdeš rodinné memento. Potom sa otoč a použi dvere. Prejdi cez ďalšie až kým dôjdeš do veľkej miestnosti. Potom do pokračuj jedinou cestou až budeš počuť výbuch. Po výbuchu sa vráť do predošlej miestnosti a pri krbe nájdeš lístok. Na ňom je  kombinácia ku trezoru 7 – 2 – 9. Trezor je oproti krbu naľavo. Použi kombináciu a zober si z trezora kľúč.Potom opäť choď do chodby a odomkni miestnosť na konci. Pred stoličkou je rodinné memento. Vráť sa na chodbu a pokračuj do dverí naľavo. Pokračuj až do miestnosti s glóbusom. Tam oproti glóbusu je zrkadlo. Prejdi cez neho do tejto miestnosti. Z tejto miestnosti pokračuj dverami do chodby. Na konci chodby je obraz so psom. Choď k nemu a potom doprava. Tam je komoda, kde otvor pravý horný šuplík. V ňom nájdeš obojok a spustíš ozvenu minulosti.Pokračuj dvojmo dverami až do dlhej chodby. Prejdi k dverám oproti a otvor ich. Uvidíš obraz. Keď sa otočíš uvidíš maličký obrázok. Znovu sa otoč a vrátiš sa do chodby. Pokračuj do dverí naľavo a choď až k dvom zamknutým dverám. Jedny sa následne otvoria. Vstúp a zapáľ sviečky naľavo. V stole je rodinné memento. A oproti sviečkam je kľúč. Potom počkaj kým neprejde okolo duch? Keď sa dvere budú dať otvoriť tak vyjdi a choď doľava k obrazu, z pod ktorého vyteká farba. Po chvíli sa v obraze zjaví barla. Dotknutím sa spustíš ozvenu minulosti.Otoč sa a pokračuj dverami až do miestnosti s gramofónom. Tam pri gramofóne je malý stolík a v jeho pravom šuplíku je maľba. Potom choď do ľavej skrine, kde sú husle. Dotykom spustíš ozvenu minulosti. Potom zober do rúk platňu, vlož ju do gramofónu a natiahni ho. S pod postele sa vygúľa sklenená fľaštička. Zober ju a spustíš ozvenu minulosti.Prepni potom na magnetofóne nad pákou vpravo tlačidlo a znovu ho natoč. Dvere sa vrátia do pôvodného tvaru. Vyjdi nimi a prejdi do miestnosti s plátnom. Na komode vľavo je fľaštička, ktorá spustí ozvenu minulosti. Tiež je tu oproti pri skrinkách kúsok plátna, ktoré si vieš prezrieť a vedľa plátna maľby je tu lístok, ktorý si prečítaj. Potom použi plátno maľby.

Episode 3: Undercoat

Choď von z miestnosti a doľava. Pri kvetináči nájdeš obrázok. Pokračuj dverami oproti ku klavíru. Ten bude ustupovať dozadu. Akonáhle narazí to steny pokračuj dverami naľavo. Tam v druhom šatníku je sako a obrázok.Potom prejdi dverami do ďalšej miestnosti. Tam za dverami bude blokáda. Keď sa otočíš dvere zmiznú a objaví sa tmavá chodba. Predtým ako vstúpiš sa otoč, otvor dvere a zober si kľúče s visiacej bábiky.Potom prejdi nakoniec chodby. Keď už sa ďalej nebude dať sa otoč. Uvidíš izbu a naľavo je truhlica. Tú otvor kľúčom a zober si rodinné memento. Potom choď cez dvere, ktoré sa utrhnú z pántov. Prejdi presklenou miestnosťou to chodby, ktorú poznáš. Prejdi do dverí oproti k plátnu. Pod maľbou nájdeš okuliare a spustíš ozvenu minulosti. Opusť miestnosť a pokračuj vpravo. Zistíš, že si na prvom poschodí domu. Použi schody naľavo a choď dolu. Tam posuň rebrík k ľavej polici s knihami. Vylez na neho a zober si kľúč. Potom sa vráť na poschodie a odomkni miestnosť naľavo. Na stole je rodinné memento. Následne sa vráť opäť dolu a pokračuj dverami. Pokračuj po chodbe, kým nezaregistruješ zvoniaci pokazený telefón. Keď podídeš k nemu, tak sa poskladá a utečie.Pokračuj ďalej chodbou k telefónu, ktorý je na stolčeku. Potom sa otoč a choď naopak. Prídeš k rovnakému telefónu, ale padne zo stolčeka dolu. Pokračuj stále opačne. Prídeš k pokazenému telefónu. Zdvihni ho a spustíš ozvenu minulosti. Pokračuj k dverám, prejdi cez ne a k ďalším. Tie keď otvoríš bude za nimi fantóm. Chvíľu počkaj a potom vstúp do miestnosti. Vedľa dverí je vypínač, ktorým si zapni svetlo. Na stole je vidličkou pripichnutý obrázok. Vezmi si ho. Prejdi dverami a dlhou chodbou. Prejdi dverami na konci a zvez sa výťahom. Prejdi cez dvere a následne prejdi miestnosťou s porozbíjanými fľašami a potom so sudmi. Naľavo zbadáš dvere. Vedú do kúpeľne. Pozri sa do vane a po chvíli sa v nej zjaví bábika s kresbou na hrudi. Zober si ju. Vyjdi z kúpeľne a zhoď paletu, aby si sa dostal ďalej cez dvere. Obíď prvé dvere napravo a vojdi do druhých. Najprv si ale uvoľni západku. Zober si kľúče vpravo v rohu a pokračuj k ďalším dverám napravo. Tam tiež odomkni západku a vstúp. V šuplíku napravo je obrázok, ktorý si vezmi. Na chodbe odomkni posledné dvere. Vstúpiš do miestnosti s štyrmi dverami. Len dvere, ktorými si vošiel sú dôležité. Takže ich otvor a vstúp do chodby so sviečkami. Na konci chodby prejdi dverami. Tu pokračuj doprava za nábytok. Zapáľ sviečky a uvidíš obrázok nad stolom, ktorý si zober. Potom si zahraj na klavíri. Klavír bude hrať chvíľu sám. Počas tejto doby choď po miestnosti ku svietiacej kosti. Zober ju, spustíš ozvenu minulosti. Potom pokračuj schodmi hore do miestnosti s plátnom. Dotkni sa ho.

Episode 4: Brush

Opusť miestnosť a prejdi chodbou až na koniec. Tam prejdi dverami. Si v miestnosti so štyrmi dverami. Otvor každé z nich a následne nové dvere, ktoré sa zjavia. Choď k nim a naľavo od nich je krabička. Počkaj, kým prejde animácia a potom sa krabička otvorí. V nej je lístok, ktorým spustíš ozvenu minulosti. Potom prejdi dverami. Choď k macíkovi a dotkni sa jeho klobúka, spustíš tým ozvenu minulosti.Prejdi dverami a pokračuj po chodbe doľava, kde zapni svetlo. V druhom šuplíku nájdeš rodinní memento. Za tebou sa zjavia dvere, tak nimi prejdi a pokračuj doľava. Tam prejdi dvermi a na stole nájdeš malé topánočky. Dotykom spustíš ozvenu minulosti. Potom odíď rovnakými dvermi. Naľavo je stolík, na ktorom otvor šuplíky. Tým sa rozbije zrkadlo a za ním je obrázok, ktorý zober. Potom prejdi dvermi a pokračuj doprava. Otvor druhý a štvrtý šuplík na komode a zober si figúrky. Potom zober ešte figúrku, ktorá leží vedľa šachovnice na zemi. Pozri sa na šachovnicu a dotkni sa figúrky na nej.  Spustíš ozvenu minulosti. Potom prejdi dvermi až k miestu, kde budú nad tebou stoličky. Po animácií sa ocitneš v novej izbe. Choď dvermi až kým neprídeš do pomaľovanej izby, kde začnú fixky levitovať a objavia sa dve bábiky. Potom pokračuj až do miestnosti, kde je okno. Choď k nemu a otoč sa. Ocitneš sa v chodbe. Tam pokračuj rovno a na križovatkách zmeň smer, len ak zbadáš červenú časť chodby. Choď k nej. Po animácií prejdi k dverám a pokračuj po chodbe. Napravo pri okne je parfum. Dotykom spusti ozvenu minulosti. Prejdi do dverí na konci a pozri sa na obrázok. Potom opusť miestnosť. Choď po chodbe k dverám na konci, prejdi nimi a za nimi sú napravo biele dvere. Dovedú ťa do detskej izby. V skrinke pri medvedíkoch nájdeš obrázok. Vezmi so ho a potom prehľadaj šuplíky na komode vľavo od postele. Nájdeš kľúč. Ten použi na hračku pred posteľou na stole. Po animácií si zober z postele konské vlasy. Spustíš tým ozvenu minulosti. Potom vyjdi z miestnosti a pokračuj doľava do izby k plátnu. Dotkni sa ho.

Episode 5: Touch

Opusť miestnosť a choď po chodbe dookola až kým sa ti samé neotvoria dvere, z ktorých uvidíš tieň. Vojdi dnu a zasvieť lampu. Keď sa hodiny rozbijú vyjdi von akýmikoľvek dverami. Nájdi iné dvere a vojdi do chodby.Pokračuj k prvým dverám naľavo. Tam je oproti tebe stôl. V jeho hornom šuplíku je rodinné memento. Potom sa vráť na chodbu a k dverám naľavo. Na konci chodby uvidíš ducha. Pri svetle napravo nájdeš ďalšie rodinné memento. Po animácií prejdi dverami a v bordeli pred tebou zober kľúč, ktorý ti odomkne dvere napravo. Prejdi nimi. Choď na koniec chodby a odomkni západku na dverách a potom nimi prejdi. Pokračuj chodbou, až sa za tebou zavrú dvere. Tie sú zamknuté, ale na stolíku je kresba so slovami a číslami. Mačka je 3-4-1, pes je 2-5-9 a potkan je 6-8-7. Na obrázku vidíš nejaké zviera, v mojom prípade je to pes. Použi podľa toho kód na zámok a odomkni ho. Potom vyjdi na chodbu, kde padnú trámy. Počkaj až zbadáš potkana a nasleduj ho do miestnosti. Napravo je skriňa, kde nájdeš obrázok. Je v pravom spodnom šuplíku. Prejdi ďalej chodbou až kým sa neprepadneš. Pokračuj stále rovno cez kopec dverí až do miestnosti, kde naľavo medzi lavičkou a kvetináčom nájdeš rodinné memento. Pokračuj ďalšími dverami a vpravo v truhlici je náhubok. Dotykom spustíš ozvenu minulosti. Potom prejdi k veľkej maľbe kde keď sa otočíš sa spustí animácia a po nej sa ocitneš v novej miestnosti. Vyjdi na chodbu, kde choď doprava cez dvere. Na plátne nájdeš obrázok, ktorý si vezmi. Potom sa vráť na chodbu a pokračuj doprava. Prejdi dverami až k stolčeku s whisky. Dotkni sa ho a spustíš ozvenu minulosti. Oproti stolíku je malá miestnosť kde si zober nástroj. Potom pokračuj k dverám, ktorými si neprišiel a keď začne fúkať vietor sa neotáčaj.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář