Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Medal of Honor 2010
23.10.2010 Autor návodu-Standa Madukas
Ocitnete se v Afghánistánu ,jako člen speciálního týmu Tier 1, který je nasazován na nejobtížnější operace/tento tým opravdu existuje/.
First In
Projíždíte městem autem,projedete první kontrolou,opět popojedete ,počkáte až přejdou kozy a pak projedete k dalšímu stanovišti,kde se strhne přestřelka.Woodoo obratně vycouvá,ale dostanete zásah,takže z auta vystoupíte.Nyní společně s Woodooem postupujte ulicí,likvidujte nepřátele a až dojdete k roletovým dveřím,tak Woodoo dovnitř hodí granát a pak do místnosti projděte.Následujte Woodooa a až otevře dveře ,tak utíkejte dvorkem kupředu.Přidají se k vám další členové týmu.Postřílejte nepřátele na balkonech a projděte ke dveřím pod balkonem.Dveře vykopněte,projděte k dalším dveřím a rozstřílejte elektrický rozvaděč na stěně vpravo.Zapněte si infra,abyste viděli ve tmě a postupte do další místnosti,kde zlikvidujte další nepřátele.Projděte do další místnosti,v místnosti se schodištěm postřílejte další nepřátele a vyběhněte po schodech nahoru.Na konci vykopněte dveře,v místnosti postřílejte nepřátele a pak projděte ven na balkon.Proběhněte do místnosti nalevo,zlikvidujte další nepřátele,otevřete si dveře  a po schodech vyběhněte nahoru.Venku postřílejte další nepřátele a přidejte se k dalším dvěma členům týmu/Mother a Preacher/Následujte je a postupujte ulicí směrem k nepříteli,který střílí z kulometu.Schovávejte se za zátarasy a oběhněte nepřítele zprava.Až se dostanete nad místo odkud nepřítel s kulometem střílí,tak se propadne strop.Woodoo nepřítele u kulometu zneškodní,pak vykopne dveře a vy ho následujte na ulici.Vyjděte po schodech,následujte Woodooa po lávkách až nahoru,kde se k vám opět přidají Mother a Preacher.Následujte je na dvorek,kde v přestřelce pobijte nepřátele,projděte bránou a vnikněte do domu,kde opět likvidujte nepřátele.Vyběhněte po schodech a projděte opatrně do místnosti,de sedí na židli spoutaný muž.V poslední chvíli ho jeden z členů týmu skopne dolů,protože je opásaný výbušninou.Naštěstí se vám nic nestane.Jděte k protějším dveřím,seskočte na dvorek a postupujte kupředu s ostatními.Opět likvidujte nepřátele a až dojdete k bráně ,tak chvilku počkejte až jí letecká podpora vyhodí do povětří a bránou proběhněte dovnitř.Dávejte se pozor na muže co střílí z kulometu,držte se levé strany a proběhněte do jeskyně nalevo.Jděte kupředu,Mother vyleze na zeď a pomůže vám nahoru.Zlikvidujte muže s kulometem napravo a pak nalevo dole zlikvidujte spoustu nepřátel.Následujte Mothera ke dveřím,projděte dolů k náklaďáku a pak projděte do garáže,kde si vezměte z bedny granáty a jděte k vratům na druhé straně garáže a projděte opět ven.Zlikvidujte další nepřátele,vykopněte dveře a pokračujte k dalším dveřím které opět vykopněte.Ve zpomaleném záběru uvidíte jak nepřátele drží s kápí na hlavě rukojmího.Zastřelte muže,který právě tohoto muže s kápí drží.Ostatní členové týmu se postarají o ostatní nepřátele.Nasedněte na korbu náklaďáku.Přijedete na místo,kde se rukojmí/Tarik/setká se svými přáteli.
Breaking Bagram
Projíždíte v džípu nebezpečnou oblastí,kde na vás útočí nepřátelé.Až budete mít k dispozici samopal,tak likvidujte nepřátele kolem vás.Nakonec dojedete k opevněnému místu nepřátel.Vylezete si na korbu džípu ke kulometu.Nejprve střílejte do cisteren,aby vybuchli a pak likvidujte nepřátele.Pak vnikněte do objektu,zákopem se probíjejte kupředu.Až zlikvidujete nepřátele okolo ,tak vyběhněte po schodech do domu,vykopněte dveře.Ocitnete se na místě odkud vidíte dalekohledem v dálce střílet nepřítele z kulometu.Najeďte si na něj co nejblíže/klávesa W/a pak levým myšítkem přivolejte leteckou podporu,která na to místo nasměruje raketu.Pak zaměřte dalekohledem na obrněný vůz a opět přivolejte leteckou podporu,která na to místo nasměruje raketu.Postupujte vpřed,likvidujte nepřátele společně s ostatními členy týmu,nakonec projdete k plotu na kterém jsou natažené modré plachty.Vyběhněte nahoru,zlikvidujte nepřátele za plotem a pak seběhněte dolů a společně s kolegy projděte za oplocenku.Zlikvidujte minometčíky a pak postupujte kolem vraků letadel vpřed,likvidujte nepřátele.Na konci zlikvidujte nepřítele u kulometu,vystřílejte zbytek nepřátel a vnikněte do budovy/tam co stál nahoře chlap s kulometem/.Vystřílejte celé skladiště ,včetně muže u kulometu na džípu.Vyběhněte po schodech nahoru a proběhněte do místnosti a po schodech na druhé straně seběhněte na dvůr na kterém jsou odstavené tanky.Postřílejte nepřátele a pak projděte otevřenou branou v oplocence napravo do další části,kde zastřelte nepřítele schovaného za kontejnerem.Zabít ho musíte,protože jinak vás hra nepustí dál.Vaše další kroky směřují do hangáru,takže se vraťte ke kolegům a jděte do hangáru,kde opět likvidujte nepřátele.Pak otevřete velká vrata na konci haly a proběhněte ven.Zlikvidujte na věži ostřelovače a také borce s panzerfausty.Pak do věže pronikněte a vystřílejte od nepřátelské havěti.Proběhněte až nahoru na věž a opět pomocí dalekohledu zaměřte cíl.Tentokrát musíte zaměřovat tanky a džípy s kulomety,které sjíždějí z hor.Kolik jich přesně musíte zlikvidovat vám neřeknu,ale poznáte to podle toho,že až svůj zaměřovací úkol splníte,tak se spustí dlouhá animace.
Running With Wolves..
Tentokrát si zajezdíte na čtyřkolce.Až na ní nasednete tak následujte svého kolegu.Až přijedete k vesnici,tak z čtyřkolky automaticky slezete.Následujte kolegu Dustyho nahoru na pěšinu.Pak se otočte kousek doprava a podívejte se dalekohledem nebo optikou na vzdálené stanoviště.Je tu hlídkující nepřítel,kterého sejměte jednou ranou do hlavy.Následujte Dustyho,který otevře dveře,zlikvidujte muže se samopalem a proběhněte za Dustym do další části,kde zlikvidujte jednoho ze dvou mužů,kteří se mezi sebou baví.O toho druhého se automaticky postará Dusty.Proběhněte kupředu k velkým vratům.Jděte do domu nalevo a skrze okno zlikvidujte dva hlídkující muže na věžích.Dusty vnikne skrze vrata dovnitř a zlikviduje další nepřátele.Dovnitř vniknou další členové vašeho týmu.Proběhněte otevřenými vraty do místnosti,kde jsou členové týmu a sklánějí se nad mapou.Vyběhněte ven z místnosti,následujte Dustyho ke čtyřkolkám a pak za ním jeďte do části,kde pomocí čiperky musíte zlikvidovat několik nepřátel.Máte tříštivé náboje,takže když zasáhnete nepřítele tak kulka v něm exploduje a roztrhá ho.Nejprve zazoomujte na první dva ,pak si zapněte infra.Nyní uvidíte nepřítele jako bílý pohybující se objekt,takže zamiřte a střelte.Hned jak ho zlikvidujete ,tak se objeví další nepřítel,kterého také vidíte jako bílý pohybující se objekt.Pak nasednete opět na čtyřkolku a následujte Dustyho až k bráně v další vesnici.Až ze čtyřkolky slezete,tak Dustyho následujte do vesnice,kde vidíte hlouček nepřátel.Počkejte až od náklaďáku odejdou směrem dolů a nebo je postřílejte.Dusty umístí na náklaďák bombu.Pak proběhněte za Dustym do další části,nechce kolem sebe projít dva hlídkující muže a následujte Dustyho do místnosti.Zlikvidujte nepřítele hlídkujícího venku a utíkejte za Dustym.Ten vyleze na střechu,bude vás krýt,vy jděte kupředu k náklaďáku,zlikvidujte hlídku a pak na náklaďák umístěte bombu.Zlikvidujte další hlídkující muže,utíkejte k Dustymu,pomůže vám nahoru a pak za ním utíkejte.Před vámi je náklaďák ,který hlídají dva muži.Vy se k náklaďáku musíte dostat skrze osvětlenou místnost napravo od náklaďáku.Takže až budou oba hlídkující muži u náklaďáku,tak seskočte dolů,proběhněte do místnosti,ven k náklaďáku a až od něj odejdou strážci, tak rychle umístěte bombu na náklaďák.Pak se opatrně vraťte zpět k Dustymu,pomůže vám zpátky nahoru a tou samou cestou co jste přišli zase utíkejte.Zlikvidujte několik nepřátel a jděte ke své čtyřkolce,nasedněte na ní a následujte Dustyho.Přijedete ke svým kolegům.
Dorothys a Bitch
Před vámi je koza,Woodoo zneškodní pasáka koz a vezme mu vysílačku.Poté následujte své kolegy z týmu,postupujte nahoru,zlikvidujte několik strážců a až dojdete k místu,kde u ohně sedí před stany Talibanci,tak je postřílejte.Opět postupujte s týmem vpřed až k místu ,kde ke protiletecký kanon.Strhne se zuřivá přestřelka,postřílejte všechny nepřátele a pak jděte ke kanonu a umístěte na něj bombu.Odstupte do bezpečné vzdálenosti,zmáčkněte levé myšítko.Tím kanon zlikvidujete.Jděte ke skále naproti,kolega vám pomůže nahoru a následujte ostatní členy týmu.Přijdete k místu,kde si dalekohledem prohlédnete v dálce tři přijíždějící náklaďáky,které si označte.Letecká podpora náklaďáky zlikviduje a vy postupte kousek nahoru ,kde je menší posádka nepřátel.S pomocí letecké podpory vystřílejte všechny nepřátele,následujte kolegy v týmu a až jeden z nich ke skále přistaví prkno jako improvizovaný žebřík,tak vylezte nahoru a jděte do další části.Tady vás napadne jeden z nepřátel,srazí vás k zemi,ale kolegové v týmu nepřítele zastřelí.Postupujte nahoru ,vykopněte dveře,zapněte si infra a projděte do jeskyně,kde zabijte nepřítele.Vylezte z jeskyně ven,před vámi je další posádka nepřátel.Vystřílejte všechny nepřátele a postupujte vpřed k protileteckému dělu nepřátel.Letecká podpora dělo vybombarduje a vy postupujte stále vpřed.Před vámi je jako na dlani nepřátelská protiletecká základna.Pomocí dalekohledu navádějte leteckou podporu nejprve na protiletecká děla a pak i na další místa odkud střílejí nepřátelé.Poté utíkejte za kolegou k plechovým vratům,které vedou do jeskyně,proběhněte jeskyní,chopte se kulometu a vystřílejte všechny nepřátele před vámi.
Belly of the Beast
Letíte společně s dalšími kolegy na ostrou akci do afghánských hor.Dopravní letadla vás vysadí na planině,jenže útok Talibanců je nečekaný a letadla dostanou plný zásah.Všude je plno raněných,hrozný zmatek.Úkolem je postupovat koridorem stále vpřed,likvidovat Talibánce.Až dojdete skoro na konec koridoru,tak rychle zlikvidujte nepřítele s bazukou a pak projděte k rozpadlému můstku ,po kterém projděte až do vesnice.Tady nás čeká další přestřelka s nepřáteli.Až se prostřílíte vesnicí,tak společně s kolegy projdete do místnosti plné munice/rakety,granáty apd./Vyjděte ven,tady nás čeká boj o zničení kulometného hnízda.Musíte se probít až kousek pod kulometné hnízdo,schovejte se za velký balvan nalevo a zlikvidujte muže ,který z kulometu střílí.Po chvilce ho vystřídá další a takhle to bude pořád až do té doby,než se zbytek vašeho týmu nepřesune až k vám.Musíte si dávat pozor i na nepřátel,kteří útočí i z boku,takže se rozhlížejte do všech stran.Až hodí Patterson červený signalizační granát ke kulometnému hnízdu,tak se rychle stáhněte k ostatním kolegům za balvany a počkejte až letecká podpora definitivně kulometné hnízdo zničí.Poté postupujte vpřed až do koridoru,kterým opět postupujte kupředu,likvidujte Talibánce a až přijdete k místu,kde přeskočíte kmen stromu,který tu leží přes cestu,tak seběhněte dolů do údolí k troskám domu.Jděte za kolegy ke dveřím.Dostanete zásah,chvilku uvidíte vše rozmazaně,ale nakonec se nějak vzpamatujete,ale vyhráno nemáte.Musíte se úbránit útoku Talibánců,kteří sbíhají dolů do údolí a útočí na vás.Až zlikvidujete několik nepřátel,tak se přesuňte do rozpadlého domku,kde s kolegou odolávejte útoku Talibánců.Po určité době Talibánci prudce zaútočí,takže spadne stěna domku.Kryjte se za vrak džípu,popřípadě se skryjte za nějaké trosky poblíž.Je tu poslední fáze zuřivého útoku nepřátel.V pravou chíli se tu objeví dva bojové vrtulníky,které rozstřílejí zbytek útočících nepřátel a mise tím končí.
Gunfighters
Nyní budete sedět ve vrtulníku a likvidovat minometná hnízda.Máte k dispozici kulomet,kterým zneškodněte obsluhu minometů a pak si najeďte na přerušovaný obdélník,zmáčkněte klávesu 4/ne numerickou/a vymáčkněte jí.Tím zacílíte na minomet a raketa ho zničí.Takhle to udělejte ještě dvakrát a první část úkolu je hotová.Opět vrtulníkem přeletíte do další části,kde musíte totálně zlikvidovat malou osadu plnou Talibánců.Mají bazuky,takže při obletech osady si musíte dávat pozor na sestřelení.Likvidujte vše co se hýbe.Rozstřílejte i džípy.Levým myšítkem střílíte z kulometu a pravým vypouštíte rakety.Hlavním úkolem je raketami vyhodit do povětří domek,který je na konci osady,jsou v něm Talibánci s bazukami.Až celou osadu včetně domku vystřílíte,tak letíte k dalšímu úkolu.Cestou zlikvidujte nepřátele v džípech,přiletíte k místu,kde musíte zlikvidovat minometné hnízdo.Vystřílejte všechny nepřátele v okolí a pak opět pomocí klávesy 4 zacilte na minomet a raketou ho zneškodněte.Přeletíte k dalšímu místu,kde musíte nejprve zacílit na čtverec ,zmáčknout klávesu 4 a pak zlikvidovat i dvě protiletecká děla po stranách ,uprostřed je minomet a jeho obsluha.Uděláte další oblet nad minometným hnízdem,poté zacilte na další čtverec,tím zlikvidujete minomet s obsluhou a můžete letět dál.V animaci uvidíte,že se vás bude snažit zaměřit nepřítel s protileteckým dělem,ale dostane zásah přímo do čela.
Friends From Afar
Ocitnete se ve skalnaté oblasti hor,máte dalekohled s optikou.Vaším úkolem bude postupně zlikvidovat Talibánce,kteří jsou v horách roztroušeni po skupinkách.Nejprve si najeďte dalekohledem na detail stanu s nepřítelem/viz obrázek/a postřílejte tříštivou municí Talibánce kolem stanu.Pak se přesuňte doleva,kde jsou u stanu další nepřátele.Až je postřílíte,tak se přesunete zase doprava kousek nahoru,kde uděláte to samé.Tím splníte první část úkolu.Poté budete muset ubránit skalní výstupek před útokem nepřátel.Zalehněte,zmenšíte střelecký úhel,použijte čiperku a likvidujte všechny nepřátele dole.Poté následujte kolegu Dustyho a zlikvidujte další várku nepřátel.Pak opět utíkejte za Dustym do skalního koridoru,kde opět zlikvidujte další nepřátele.Poté utíkejte kolem mrtvých nepřátel za Dustym,projděte pod spadlým kmenem stromu přes cestu a nahoře se propližte za Dustym na výběžek,kde si automaticky vezmete dalekohled s optikou,najeďte si detailem na Talibance kolem stanu a všechny čtyři zlikvidujte.Poté se propližte za Dustym zpět a směřujte za ním vysoko do hor nepřístupným terénem.Nahoře podlezte placatý kámen přes cestu a nahoře se propližte znovu za Dustym,opět si automaticky vezmete dalekohled s optikou.Zapněte si infra vidění,protože je mizerná viditelnost.Uvidíte bíle se pohybující body,které budou útočit na vaše kolegy.Likvidujte Talibance/dávejte pozor ať nestřílíte po svých kamarádech ve zbrani.
Compromised
Následuje zběsilý úprk.Na začátek musíte ubránit pozice na které Talibánci útočí. Až jich zlikvidujete dostatečný počet,tak se opět stáhnete spolu s kolegy dolů a opět budete bránit své pozice.Pak seběhnete do místa,kde je vrtulník,který však nemůže přistát,takže se zase schovejte a odolávejte útoku nepřátel.Automaticky si navolíte optiku s laserovým zaměřovačem,kterým zaměřte pozice před vámi.Vrtulník vyšle raketu a objekt i s nepřáteli zneškodní.Pak se opět braňte útoku nepřátel.Až se ubráníte,tak vaši kámoši ve zbrani přelezou zeď,s pomocí jednoho z nich se přes zeď přehoupnete také.Postupujte do horské vesnice,kde opět postřílejte nepřátele,postupte kupředu a až se objeví vrtulník a bude z kulometu likvidovat vaše nepřátele,tak utíkejte společně s ostatními k místu,kde vrtulník přistál.Jakmile vběhnete do vrtulníku,tak se ocitnete automaticky u kulometu a vznesete se do vzduchu.Úkolem je zlikvidovat všechny nepřátele dole a pomoci tak zbylým kolegům.Pak se spustí animace,podíváme se do řídícího střediska a také zjistíme kdopak to sedí v White House.
Neptunes Net
Letíte v noci nad skalnatou oblastí.V určitý moment na vás zaútočí nepřátele,z vrtulníku vypadnete /možná vyskočíte,nevím/.Až se trochu proberete ,tak zjistíte,že máte u sebe jen nůž.Zapněte si infra/trochu špatný signál/ a postupujte kupředu.Propližte se pod kameny až k hlídce,které kouká jen hlava.Podřízněte ho a vezměte si jeho zbraně.Postupujte koridorem vpřed,zastřelte nepřátele a když přijdete až k propasti na konci,tak se dejte podél skály nalevo.Jděte opět koridorem vpřed,zlikvidujte nepřátele a jděte kupředu.Sklouznete se ke spadlému kmeni stromu,za který se schováte,protože tudy prochází skupinka nepřátel.Kolega z týmu všechny rychle zlikviduje.Pak následujte kolegu Mothera až k tábořišti nepřátel.Najděte si správnou palebnou pozici/já vlezl do jeskyně nalevo/a s pomocí kolegy vystřílejte všechny nepřátele u tábořiště.Pak proběhněte pod můstkem ke skále,Mother vás vysadí nahoru a vy pro změnu vytáhnete Mothera nahoru.Sklouzněte se dolů a následujte Mothera plazením pod skalisky k dalším můstkům.Nechte projít stráže na můstku a proběhněte za Motherem do další části,kde vpadnete Talibáncům do zad.Až Mother odpočítá,tak zastřelte nepřátele dole,skočte také dolů a dejte se do likvidace nepřátel.Až je pobijete,tak následujte Mothera.Ten se vyhoupne nahoru na skálu,kam za ním nemůžete.Jděte tedy doleva,proplazte se jeskyní až k místu,kde se objeví ozbrojená skupina nepřátel se světlicí.Začněte do nich střílet a pak opatrně postupujte k místu,kde skupinka stála.Až postřílíte všechny ,tak k vám přiběhne Mother a znovu na vás zaútočí další skupina nepřátel.Dobře se kryjte a až je všechny zneškodníte,tak utíkejte za Motherem nahoru do kopce.V dálce uvidíte vrtulník,ale ještě není konec mise.Následujte Mothera ke skalisku,Mother vám pomůže nahoru a pak za ním utíkejte až do tábora.Mother opatrně vejde do místnosti,kde však najdete postřílené Talibánce.Jenže po chvilce se tu objeví další skupina a na místnost zaútočí.Začne masakr.Lehněte si rychle na zem a schovejte se za mrtvolu.Talibanci zuřivě na místnost útočí,ale Mother vás raněného táhne z místnosti pryč.Ve zpomaleném záběru na vás nabíhají nepřátele,jednoho po druhém zneškodněte pistolí.Mother vás odtáhne až k místu kde skočí dolů ze skály,skočíte také.Jenže vyhráno nemáte,jste těžce raněn a navíc vás obklíčili Talibánci.V řídícím středisku se strhne hádka mezi velícím důstojníkem a prezidentem.
Rescue the Rescuers
Sedíte s ostatními členy týmu ve vrtulníku.Ten však dostane několik zásahů a vy se začnete točit jak nudle v bandě.Poté se chopíte těžkého rotačního kulometu a začněte likvidovat nabíhající nepřátele.Hlavně likvidujte ty s panzerfaustem.Jenže ten poslední stejně vrtulník zasáhne a vám nezbude než vrtulník opustit.Venku se rychle schovejte za balvan a pomozte kolegům v boji.Probíjejte se stále kupředu,v dálce na skále vidíte kulometné hnízdo.Až se přiblížíte na blízko,tak automaticky dalekohledem s optikou zaměřte a přibližte si kulometné hnízdo a pak stiskněte levé myšítko.Po chvilce přiletí letecká podpora a na hnízdo vypálí raketu.Postupujte opět kupředu k dalšímu kulometnému hnízdu.Tady se strhne dost zuřivá přestřelka.Jděte k balvanu,který je naproti kulometnému hnízdu. Až se přiblížíte na blízko,tak automaticky dalekohledem s optikou zaměřte a přibližte si kulometné hnízdo a pak stiskněte levé myšítko.Po chvilce přiletí letecká podpora a na hnízdo vypálí raketu.Postupujte opět kupředu,kolega odstraní vlnitý plech ,který chrání vchod do jeskyně,jenže bude zasažen.Opatrně do jeskyně vlezte a společně s Pattersonem začněte jeskyni čistit od nepřátel.Stále postupujte vpřed,držte se Pattersona.U výlezu z jeskyně se sejdete s kolegy Woodooem a Preacherem.Společně jděte do nepřátelské základny,kde likvidujte další nepřátele.Pak jděte ke skále,kolega z týmu vám pomůže nahoru a vy pomůžete jemu.Následujte zbylé dva členy vašeho týmu k další základně.Tady se musíte probít až na dostřel ke kulometnému hnízdu nahoře.Nepřítel se brání zuřivě,ale po určité době se tu objeví letecká podpora a vyšle dvě rakety na cíl.Tím je úkol splněn,utíkejte společně s ostatními členy týmu do jeskyně,proběhněte až ke dveřím.Vykopněte dveře,osvobodíte Mothera a Rabbita a pak se podívejte na závěrečnou animaci této výborné,ale velmi krátké střílečky.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Medal of Honor 2010

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Info ????

(Jaroslav, 11. 1. 2011 18:56)

V kapitole-Friends From Afar- urobim vsetko ako mam a zostanem na mrtvom bode.Mam stale infra dalekohlad na snajperke strielam Talibancov do nekonecna sa objavujucich a nechce ma to pustit dalej???Vie niekto poradit.Dakujem.

4 stlac

(daretrok, 28. 1. 2011 17:02)

musis potom 4 hornou odpalit raketu aj ja som sa stym kaslal dobre dlho

4 stlac

(daretrok, 28. 1. 2011 17:03)

musis potom 4 hornou odpalit raketu aj ja som sa stym kaslal dobre dlho

Super

(Jakub, 7. 1. 2011 22:02)

Moc výtečná hra nejlepší jakou jsem kdy hrál a tobě díky za návod k misi Neptunes Net nikde jsem to nemohl sehnat ještě jednou díky

GOOD JOB

(Filip, 19. 11. 2010 10:24)

Velmi podařená hra,perfektní příběh!