Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dracula Origin

27. 4. 2012

TOPlist

Dracula Origin

11.6.2008 Autor návodu-Standa Madukas

V roli profesora Van Helsinga se budete snažit o zničení hraběte Draculy.Ten nesmí za žádnou cenu získat starodávné rukopisy,protože by získal nepředstavitelnou moc.
Dům profesora Van Helsinga
Profesor Van Helsing je ve své kanceláři.Listuje v knize,kde se píše o zbraních,které lze použít proti upírům.Především je to česnek,odraz v zrcadlech, tekoucí voda a stříbrné kulky,které mohou zastavit upíry.Dalšími zbraněmi,které jsou důležité jsou kříž,svěcená voda a dřevěný kolík.Maria zaklepe na dveře kanceláře profesora Helsinga.Vkládá dopis a noviny pod dveře.Dopis je od Jonathana Harkera.Harker pronikl jako knihovník na Drákulův hrad.Helsing čte dopis.Vy poté klikněte pravým myšítkem na text vpravo a přečtete si jak dopis tak i noviny.
News Times,čtvrtek,8.září 1898 oznamují smrt Gerrita Melforda a jeho manželky.

Londýn
apartmán slečny Miny -Promluvte s Minou.
Vezměte Courier,čtvrtek,8.září 1898 z křesla.Přečtěte si o mrtvole pokojská nalezené kousek od Southwark Bridge.Měla ránu na krku.
Vezměte si Daily Big Mirror,čtvrtek,8.září 1898 ze stolu nalevo.Přečtěte si o Sarah MacAllistairové,jejíž mrtvola byla nalezená na křižovatce mezi Tottenham Court a Euston Road.Měla také ránu na krku.Nějaká osoba byla viděná jak skáče po střeše směrem ke katedrále St.George.Poté si vezměte hromadu novin v čele stolu,jsou to různá vydání News Timesů.Klikněte na noviny s datem 6.září(6\09\1898).Je v nich zmínka o šťastném úniku Ethel Basingstrokeové,která byla napadená u východu z katedrály St. George mužem v černém obleku.Zachránil jí kříž,útočník se změnil v okřídleného démona a letěl směrem k Victoria Station.Klikněte na zarámovaný obrázek na stole,je na něm Jonathan Harker.Jděte do spodní obrazovky,směrem k vám.Klikněte na červený závěs,tím odhalíte mapu Londýna.Najděte směr kudy útočník uprchl.Nyní musíte do mapy zadat podle novin trasu kde se útok odehrál a kde byl viděn útočník.Studujte tedy dokumenty a pak si vezměte dole pod mapou tužku a nakreslete do mapy správné údaje.Zde máte obrázek pokud nevíte.Jinak správný postup je tento-News Times, čtvrtek,8.září 1898,klikněte na stanici blízko New Kent Road a jeďte tužkou k Národní galerii.
Courier,čtvrtek,8.září 1898 tužkou klikněte na kruh v Southwark Bridge a najeďte na kruh Tate,umělecká galerie.Daily Big Mirror,čtvrtek,8.září 1898,klikněte tužkou na kruh v Tottenham Court a Euston Road a pak najeďte na kruh katedrály St.George.News Times,úterý,6.září 1898 klikněte tužkou na kruh St. George Church a pak klikněte na kruh Viktorie Station.Poté klikněte na kruh, kde se všechny linky protínají- Godalming Manor.Nejdříve však musíte odložit tužku a teprve poté klikněte na Godalming Manor.Promluvte si ještě jednou s Minou,která přijde do místnosti a pak už se přenesete na panství Godalming.
Godalming Manor
Klikněte na dveře ,Van Helsing promluví s Hendrikem,sluhou.Je poněkud agresivní a nechce, aby kdokoliv rušil jeho pána.
Bloomsbury-hřbitov
Vstupte na hřbitov nalevo.Všimněte si nalevo urny,létají nad ní mouchy.Zkontrolujte zamčenou kůlnu na nářadí vpravo,je zamčená.Jděte směrem nahoru po cestičce.V hrobu je kopáč Paul Long.Při kopání hrobu používá jen své ruce.Zkontrolujte prázdné láhve na rakvi a pak si vezměte škrabku před hrobem.Vraťte se k bráně hřbitova vpravo.Jděte nyní cestičkou doleva.Přijdete k mauzoleu vedle schodů/viz obrázek/.

Obrazek

Podívejte se zblízka na zarámované rytiny na straně mauzolea.Použijte škrabku k očištění rytiny.Čistěte do té doby až se vám objeví nápisy,které se vám uloží do inventáře, do dokumentů.Zjistíte ,že je tu pochovaný J B Lemon - 1703- 1772 a Suzy Lemon - 1722- 1790.Vraťte se ke kůlně na nářadí vedle brány hřbitova a klikněte na zámek.Nyní musíte navolit správnou číselnou kombinaci.Řešení je toto-J B Lemon - 1703- 1772, zemřel v 69 letech.Suzy Lemon - 1722- 1790, zemřela v 68 letech.To dělá 6968.Je potřeba ještě čísla obrátit,to znamená že 6 bude 9 a obráceně,Kód je tedy 9698.Navolte tuto kombinaci a potom klikněte na knoflík vpravo.Jste v kůlně na nářadí.Vezměte si lopatu a železnou tyč u dveří a lucernu na stole.Vyjděte z kůlny ven a jděte k hrobníkovi.Promluvte s ním o Godalming Manor.Dozvíte se jak vstoupit,respektive vniknout do panství.Bývalý noční hlídač řekl hrobníkovi,že je tunel mezi hřbitovem a panstvím.Od hrobníka se dozvíte,že noční hlídač je mrtvý a uložený do mauzolea s dvěma mnichy po stranách.Vraťte se tedy ke kůlně a pak sejděte vpravo dolů k bráně mauzolea/viz obrázek/.

Obrazek

Použijte železnou tyč na mříže,tím je od sebe roztáhnete.Poté v inventáři použijte zápalky na lucernu,tím jí rozsvítíte.Pak použijte lucernu na lopatu a touto kombinací pak klikněte do roztaženého prostoru mříží.Vnitřek hrobky se osvětlí a vám se do dokumentů uloží báseň.Jděte směrem nahoru,vidíte tu sochu klečícího anděla.
První anděl

Klikněte na ní,zobrazí se vám velké kolo,kolem kterého jsou postavy démonů a lidí.Nyní je třeba dosadit správné symboly k démonům a k lidem.Je to jednoduché.Démonům navolíte pohár a lidem slzu.Pokud budeme postupovat zleva doprava tak démoni jsou v pořadí první,třetí,pátý,sedmý,devátý,jedenáctý a poslední dvanáctý.Zbytek jsou lidé-k těm nastavte slzu.Poté klikněte na znak nahoře vlevo.Kruh se zaplní krví,uslyšíte převody a van Helsing řekne perfect.Nyní vyjděte nahoru,jděte směrem k hrobníkovi a od něj dvakrát klikněte.Stojíte před zhrouceným andělem.
Druhý anděl

Klikněte na něj,zobrazí se vám váhy s démony a závažím.Odvoďte váhu démonů z nápisu.
3 hříšníci = 300 let(100 každý).
Domýšlivý hříšník = 300 let
Závistivec= 300 let
Žravá = 300 let
Lakomec(600 + 25)= 625 let
Úhrnem je to 1825 let.
Umístěte 1825 celkové váhy na pravou pánev-klikněte jednou na 5,dvakrát na 10,jednou na 100,jednou na 200,jednou na 500 a jednou na 1000.Pak klikněte pod pánev na spodu váhy.Uslyšíte posun ozubených převodů a Helsing opět řekne perfect.

Třetí Anděl

Jděte zpátky doprava.Nejprve si vezměte černý závoj z kříže ,nalevo dole u obrazovky.Vidíte tu připoutaného anděla v řetězech,klečícího na kolenou.Klikněte na anděla.Na obrázku vidíte hříšníky a lidi věřící.Čtěte nápis dole.Je zde psáno,že jen zbožní a čistí nemusí mít obavy a mohou doufat ve věčnou záchranu.Úkolem je na obrázku označit hříšníky,respektive kliknout na jejich hlavy.Takže klikněte postupně na žrouta,ženu se zvednutou sukní, ženou,která bije dítě,muže s měšcem a ženu,která je přenášená na paletě.Všem hříšníkům zčernají hlavy/viz obrázek/

Obrazek

Klikněte na meč ve znaku vlevo nahoře a až uslyšíte zvuk ozubených převodů a Helsing řekne perfect tak máte další hádanku za sebou.
Čtvrtý Anděl

Jděte dolů,projděte kolem hrobníka,hlavní brány a doleva k dalšímu rohu.Vidíte tu dalšího anděla v řetězech.Klikněte na něj a podívejte se na obrázek se zvířaty.Čtěte nápis dole.Démon je podle tohoto úsudku pavouk,had,ropucha a vlci.Klikněte tedy na oči pavouka,hada,ropuchu a vlky- vlka pod pavoukem,vlka útočícího na koně a vyjícího vlka.Klikněte na znak s vlkem v pravém rohu nahoře.Pokud jste to udělali správně tak opět slyšíte ozubené převody a Helsing opět řekne perfect.

Tím je mauzoleum nočního hlídače otevřené.Vraťte se k bráně hřbitova.Klikněte na urnu plnou much vedle brány.Použijte černý závoj na urnu,tím si vezměte mouchy do závoje.Poté sejděte dolů k mauzoleu hlídače a vstupte do něj.Vezměte si knihu z krypty z vrchu rakve.Přečtěte si knihu v dokumentech. Dozvíte se o tajné chodbě Lorda Godalminga.Ta je v úhlu severovýchodu mezi hrobkou bez krytu a velkým gotickým křížem.Jděte po schodech nahoru k hlavní bráně.Dejte se doleva a pak klikněte ještě jednou.Přijdete k žlutě obrostlému hrobu/viz obrázek/

Obrazek

Použijte železnou tyč z inventáře na hrob.Helsing odsune kryt hrobu a odhalí tajnou chodbu.Sejděte dolů, klikněte na dveře a podívejte se dveřní zámek.Předmětem odemykací hádanky je dostat všechny tlačítka z levé strany na pravou.Každé tlačítko však pohybuje i dalšími tlačítky,takže musíte najít správnou kombinaci.Je to velmi lehké,takže vám ani nebudu popisovat co máte udělat.
Sklep
Tajná chodba je tedy skrytá ve sklepě.Rozhlédněte se kolem,zkontrolujte svěrák na pracovním stole a pak si vezměte vlevo ze stolu staré hřebíky.Poté vezměte sklenici pod pracovním stolem a kleště nalevo od pracovního stolu.Zkontrolujte sekeru vpravo.Jděte do spodní části obrazovky a rozhlédněte se kolem.Vezměte si pilu na schodech.Vyjděte po schodech nahoru a dveřmi projděte do kuchyně.

 

Kuchyň
Vidíte jak sluha Hendrik chytá brouky na podlaze jako potravu.Seberte pilník z podlahy před stolem a dřevěnou lžíci ze stolu.Zkuste projít dveřmi.V inventáři spojte mouchy se sklenicí a tou pak klikněte na Henrika.Helsing pošle sklenici směrem k Henrikovi a ten si náležitě pochutná.Nyní už můžete projít do chodby.
Spodní chodba

Klikněte na dno obrazovky a jděte k hlavnímu vchodu.Vezměte hůl ze stojanu na deštníky u dveří.Poté vstupte nalevo dveřmi do salonu.

Salón

Zkontrolujte panel na stěně.Zatím nemáme žádné indície.Jděte do spodní obrazovky,zkontrolujte okna a vezměte kousky dřeva z podlahy.Vyjděte z místnosti a po schodech vyjděte na horní patro.Vstupte do dveří vlevo.
Ložnice lady Godalmingové

Vezměte si cívku nití ze země a pak vedle stolu seberte hnědý list papíru z podlahy.Je to zpráva od lady a píše se v ní o jednom ze svítidel.Klikněte na dolní okraj obrazovky.Vidíte,že ložnice je rozházená a je tu nepořádek.Spí tu totiž sluha Henrik.Vezměte si měřící pásmo a paličku u postele.Vyjděte zpátky na chodbu.Klikněte na dno obrazovky.Je tu místnost,která je zamčená.Vstupte do dveří naproti ložnici,je to knihovna.

Knihovna

Zkontrolujte knihu na čtecím stolku vlevo.Zkontrolujte panel napravo od dveří,je podobný tomu v salónu.Jděte do pravé obrazovky a podívejte se na podlahu,je tu krev.Vezměte si kancelářské papíry ze stolu vpravo.Jděte k panelu napravo od dveří.V inventáři si navolte kancelářské papíry a papírem sjeďte dolů po panelu a klikněte.Tím se do něj vyrazí otvory a vznikne jakýsi děrný štítek.Vyjděte na chodbu a jděte dolů do salonu.

Salón

Klikněte na panel a opět papírem sjeďte dolů a klikněte.Máte vyděrovaný papír i z tohoto panelu.Vraťte se nahoru do knihovny.

Knihovna

Použijte děrný papír s dírami ze salónu na panel.Sjeďte dolů,v dírách se vám objeví tato písmena N E N S SE E.Klikněte a v dokumentech se vám to uloží.Nyní sejděte dolů do salonu a použijte na panel děrný papír z knihovny.

Salón

Jakmile vložíte děrný papír na panel ,tak se vám v dírách objeví tato písmena- SE E N SE N SE.Opět se vám to uloží do dokumentů.Nyní je potřeba dole nastavit správnou kombinaci,aby se nám panel-sejf otevřel.Musíte knoflíky správně nastavit do polohy(N je pro sever,S je jih a SE je jihovýchod,E je východ)Jednotlivá písmena jdou za sebou odleva v tomto pořadí- 

SE E N SE N SE N E N S SE E.Zde přikládám i obrázek

Obrazek

jak správně polohy nastavit.Pokud to uděláte správně tak Helsing řekne perfect a sejf se otevře.Z něj si vezměte klíč.

 

Vyjděte ze salonu a jděte na schodiště.Klikněte na svícen na stěně a pak na něj použijte kleště.Svícen spadne na zem.Na stěně vidíte,že jsou tu čtyři zářezy.Nyní musíme změřit hloubku zářezů.Je potřeba vyrobit měřidlo.V inventáři spojte lžíci s pásmovým metrem a cívkou nití.Poté klikněte měřidlem vlevo na zářez úplně dole.V dokumentech se vám uloží hloubka zářezů.Je to 10, 8, 12, 5 cm.Poté jděte zpátky do sklepa přes kuchyň.
Sklep

Klikněte na svěrák na pracovním stole,zobrazí se položky,které budete potřebovat k udělání klíče.
Vidíte,že je tu metr a pod ním jsou spojovací kolíky,které je potřeba naměřit,uříznout a vložit do dírek nad metrem.Postupujte takto,vezměte kolík pod metrem a klikněte jím na metr.Vezměte pilku vpravo a na metru klikněte na 10cm.V tomto bodě kolík uříznete.Dejte ho do horní díry nad metrem.Poté naměřte ještě kolíky ve velikosti 8cm,12cm a 5 cm a umístěte je postupně do dírek.Poté klikněte na široký spojovací kolík pod metrem a klikněte jím na metr.Vezměte pilku a uřízněte ho na 5 cm.Poté ho vložte do díry nad metrem,ale z levé strany.Vezměte pilník vpravo a opilujte všechny kolíky,včetně toho silného.Klikněte vpravo na hřebíky a umístěte je na protilehlou stranu spojovacího kolíku.Použijte kladívko vpravo na hřebíky,tím je zatlučete do spojovacích kolíků a poté se vám provizorní dřevěný klíč uloží do inventáře.Vraťte se přes kuchyň do chodby a jděte na schodiště,tam co spadl svícen.Navolte si v inventáři dřevěný klíč a pak klikněte na stěnu.Otevře se před vámi tajná chodba.Použijte klíč z inventáře na dveře,vstoupíte do místnosti.
Draculova místnost

Rozhlédněte se kolem.Klikněte na rakev,portrét a knihu na stole pod portrétem.Podívej se na knihu s pentagramem klenotníka.Zkontrolujte otevřené okno,zjistíte že Drákula je levák.Jděte doleva,vidíte uzamčené dveře.Jsou to uzamčené dveře na konci chodby v horním patře.Podívejte se na obraz nad dveřmi,je to Draculův hrad.Zkontrolujte knihovnu a klikněte na zakrvácenou knihu ve střední polici napravo.Přečtěte si jí,schéma je podobné jako v knize pod Draculovým portrétem.Klikněte na otevřenou knihu pod Draculovým portrétem.Stránka potříštěná krví ukazuje ,že vnitřní trojúhelníky mají symboly a vnější trojúhelníky text.Diamanty jsou na špičce vnějších trojúhelníků.Předmětem této části hádanky je ,aby se nám ukázaly všechny symboly.Nejprve si jednotlivé části popíšeme/viz obrázek/.

Obrazek

Nyní se můžeme pustit do řešení.
Klikněte na netopýra na vrcholu kruhu,ukáže se nám první trojúhelník v D.
Klikněte na A a C.Klikněte na netopýra.
Klikněte na B a E.Klikněte na netopýra.
Nyní máme všechny malé trojúhelníky umístěny.

 

Nyní je potřeba zobrazit symboly,respektive texty na velkých vnějších trojúhelnících.Předmětem této hádanky je ukázat celý text.Velké vnější trojúhelníky máme popsané jako 1- 5.Zde je řešení.

Klikněte na 1 a 2.Klikněte na netopýra.
Klikněte na 1 a 4.Klikněte na netopýra.
Klikněte na 3 a 5.Klikněte na netopýra.
Klikněte na 1 a 5.Klikněte na netopýra.

Nyní máme zobrazeny i texty.Zbývá nám umístit jen diamanty na špičky trojúhelníků.Tady je řešení.

Klikněte na černý diamant a umístěte ho napravo od 1 do špice trojúhelníku.
Klikněte na červený diamant a umístěte ho napravo od 2 do špice trojúhelníku.
Klikněte na bílý diamant a umístěte ho nahoru doleva od 1.
Klikněte na modrý diamant a umístěte ho dolů,napravo od 3.
Klikněte na zelený diamant a umístěte ho napravo od 4.
Klikněte na netopýra.Kompletní obrázek by měl tedy vypadat takto.

Obrazek

Přečtěte si Draculovu knihu a dozvíte se hodně zajímavých věcí.O Irině, lásce jeho života,o bitvě,zabíjení,sebevraždě,možnosti Irinina návratu a také o Mině.V tuto chvíli je Dracula v Káhiře,hledá Demononicon Wliwggi.Sluha Hendrik jde chodbou směrem k této místnosti.Rychle vyjděte skrz tajnou chodbu(dveře s meči).Automaticky se ocitnete u Miny v apartmá.
apartmán slečny Miny
Podívejte se na koš s česnekem na podlaze u stolu.Zkontrolujte dveře.Helsing cítí přítomnost někoho cizího.V inventáři si navolte kříž a pak klikněte na dveře,vstoupíte do ložnice Miny.Vidíte,že Mina je již kousnutá hrabětem Drákulou.Po chvilce Drákula odlétá jako netopýr.Helsing poslal telegram Sewardovi,řediteli Carfax Sanatoria.Seward se dostavil,Helsing chce ,aby mu pomohl jak s Minou tak s tažením proti upírům.Seward přejde do spodní obrazovky k mapě,následujte ho a pak klikněte na mapu na stěně.Odhalíte mapu Evropy,respektive světa.Klikněte na Káhiru/Cairo/ napravo dole.Helsing si promluví se Sewardem a pak se vydá do Káhiry.
Káhira
Zkuste promluvit s jakýmkoli z lidí.Jděte vpřed na tržiště.Klikněte směrem vpravo u velbloudů.Promluvte si s Mustaphou,který stojí nalevo od velbloudů.Pronajmete si u něj místnost a zjistíte,kde je umístěné muzeum.Opět se vraťte jakoby k tržišti a pak klikněte vedle velbloudů na dno obrazovky.Ocitnete se uvnitř muzea.
Muzeum
Klikněte jednou vpřed a jděte až k muži co sedí u stolu.Je to asistent ředitele muzea,v jeho nepřítomností ho zastupuje.Je velice vytížený,takže mu nabídněte pomoc při hledání položek,které potřebuje.V inventáři se vám do dokumentů uloží seznam artefaktů,které musíte najít.Poté se ho na některé položky vyptejte.On vám dá svinutý měděný drát a písařovo rydlo.Obojí se vám uloží do inventáře.Vezměte ze stolu asistenta papír s pyramidou v Gize.Jděte jakoby zpátky ke dveřím a pak klikněte na španělskou helmu z levé police na konci.Poté klikněte na bednu dole,respektive na Heku,hůlku Osirise a pak na pyramidu.Otočte se směrem k lodi a nalevo od ní si vezměte sošku faraona s rozbitou hlavou.Pokud se vám předměty špatně hledají tak zde máte velkou pomoc.Když stisknete mezerník tak se vám zobrazí všechny hledané předměty.Poté jděte směrem ke dveřím a jděte doleva do uličky.Jděte směrem k obrazovce a z police dole si vezměte další pyramidu a nůž.Otočte se a projděte k dalším policím do uličky.Z police naproti seberte papyrus z roku 1852.Vedle v polici vezměte Nekhnekh a další pyramidu.Pod pyramidou je klíč,vezměte si ho také.Klikněte na dno obrazovky a pak u dveří projděte doprava do uličky.Jděte k polici nejblíže k vám,použijte klíč z inventáře na truhličku a vyndejte z ní další pyramidu.Poté si vezměte další pyramidu ve spodní polici a také hlavu se slunečním diskem.Vše se vám ukládá do inventáře,ale pro jistotu si vše kontrolujte.Nyní se vraťte až před dveře muzea a tady klikněte nalevo na polici a vezměte si skarabea.Otočte se a vezměte si další malou pyramidu z centrálního stolu.Nyní jděte ke stolu asistenta a klikněte vlevo.Vidíte tu sarkofágy a mumii.Klikněte na sarkofág vedle mumie, použijte na její ruce.Heka a Nekhnekh z inventáře.Sarkofág se otevře a vy si vezměte další pyramidu.Vraťte se k asistentu ředitele a promluvte s ním.Máte nyní všechny položky seznamu.Dozvíte se o Demonomiconu a černé sfinze.Vyjděte z muzea.Jděte si promluvit opět s Mustaphou.Dozvíte se,že velbloudi mají zvláštní nemoc, kdy nemohou vstát.Zmíní se o muži,který by mohl pomoci.Jděte vlevo kolem Mustaphy a v uličce na konci si promluvte s mnichem s plnovousem.Vyptejte se ho i na Bllld Rocks.Vraťte se k místu ,kde je Mustapha.Vezměte si mísu za Mustaphou vpravo a pak i vidle opřené o vozík před velbloudy.Klikněte vidlema na žlab před velbloudy,tam co vidíte zelenou rostlinu.Vraťte se tam co je mnich a rostlinu ze žlabu mu dejte.Dozvíte se o jedu,který lze najít jen na poušti.Dá vám lék pro velbloudy.Řekne vám také o zvláštních nočních ptácích,kteří letěli do pouště dvě noci předtím.Vraťte se k velbloudům a dejte lék Mustaphovi.Přesunete se do Blood Rocks.
Blood Rocks
Vstupte do chrámu.Východ je zablokovaný Draculovým poskokem,takže ven nemůžeme.Rozhlédněte se kolem.Podívejte se na kostru.Vezměte si krumpáč bez topůrka a hned vedle i turban.Nalevo si vezměte prkno.Jděte do spodní části obrazovky a potom jděte vpřed.Stojíte před dírou s pastí.V inventáři si navolte prkno a pak klikněte na druhou stranu pasti.Drákula přejde po prkně na druhou stranu.Vezměte si lucernu a podívejte se dolů do pasti napravo.Vidíte tam vchod.Jděte chodbou dvakrát vpřed a pak klikněte na mrtvolu ženy nalevo od dveří.Vezměte si pás,který leží kousek od ní.Je to černý sarin.Podívejte se na kovové dveře s křížem.Klikněte na vtisky dveří.Dveře mají vtisk pro slunečný disk v centru.Nahoře je malý otvor,kam se cosi vloží.Spodní část má nádržku na kapalinu.Od dveří jděte doprava a v chodbě opět doprava do mumifikační místnosti.Rozhlédněte se kolem.Podívejte se na malbu na zadní stěně a lékařský stůl.Vezměte pásy ložního prádla z lékařského stolu a džbánek oleje na stole u pravé zdi.Vyjděte z místnosti a vraťte se k díře s pastí.V inventáři spojte pásy ložního prádla,turban a pás,který ležel u mrtvé ženy.Nyní máte v inventáři lano/rope/.Klikněte jím na prkno nad pastí.Lano se uváže.Spojte v inventáři džbánek oleje s lucernou a pak na lucernu přetáhněte zápalky.Poté osvětlenou lucernou klikněte na lano.Sestoupíte dolů,vezměte si bodec na podlaze.Jděte do chodby,podívejte se na kostru rozdrcenou balvany.Vezměte si jedovatou rostlina vedle kostry.Podívejte se na balvany nahoře nad kostrou a pak v inventáři spojte krumpáč a bodec.Získáte kompletní krumpáč.Klikněte krumpáčem na balvany nad kostrou.Odhalí se vám průchod na který klikněte a ocitnete se opět venku.Stojí tu mnich s velbloudem.Promluvte s mnichem.Je to Hérodot Judaha.Dozvíte se o hlídači a zapečetěné hrobce.Hérodot Judaha vám dá seznam artefaktů,které je potřeba získat k otevření hrobky.Automaticky se přemístíte na tržiště a od Mustaphy se dozvíte,že manželčina neteř zmizela.Dívka nosila černý sarin.Ano,je to ta mrtvá dívka u dveří.Nyní musí Helsing sbírat věci,které bude potřebovat.Jděte dozadu k prodavači ve stánku.Klikněte vpravo na váhy,uloží se vám do inventáře.Kousek vedle si vezměte prázdnou láhev a pak i česnek na levé straně stánku na kmenové konstrukci.Nyní jděte do muzea.
Káhirské muzeum
Promluvte si s Quahabem,asistentem ředitele.V animaci uvidíte jak se Drákulův poskok pokusí zabít Van Helsinga.Vezměte si zabodnutý nůž v knihovně. Vezměte si kousek zrcadla ze stolu.Klikněte v inventáři na Herodotusův seznam a pak na Quahaba.Promluvte si s ním,dostanete od něj nádržku s kapacitou hinu a náhrdelník.Náhrdelník má diamant ohromné ceny.Vyjděte z muzea a jděte pokecat s Mustaphou.
Tržiště
Ukažte mu nůž.Mustapha pozná,že je to nůž Turka,který je šéfem bandy
podloudníků a zlodějů.Mustapha vám řekne,ke je Turkův dům.Od Mustaphy se dejte doleva.podívejte se na bránu domu s obrostlou zdí břečťanem./viz obrázek/

Obrazek

Klikněte na bránu a pak na kosočtverec.Je tu hádanka.Předmětem hádanky je uspořádat koule v centru obrázku tak jako to vidíte nalevo.Červený bod je resetovací tlačítko.Koule se pohybují různě do stran a úkolem je tedy vytvořit stejný obrazec jako vidíte nalevo.Chtěl jsem vám popsat postup tahů,ale je tolik možností,že není nutné psát podrobný popis.Je to dost jednoduché.Tady vidíte obrázek před posledním tahem.

Obrazek

Turkův dům
Vstupte do místnosti a rozhlédněte se kolem.Stiskněte pro jistotu mezerník,abyste věděli ,které předměty sebrat.Vezměte černou sfingu na truhle vlevo.Podívejte se na hieroglyfy černé sfingy.Vezměte pyramidu na truhle a sekeru před truhlou.Mrkněte na stůl vpravo a podívejte se na váček se šperky a kouřící nádobu.Vezměte si roztrhaný pergamen ze stolu.Nyní musíte dát dohromady roztrhané kusy.Pravým myšítkem kousky otáčíte.Nejdříve si umístěte rohy,pak okraje a nakonec střed./viz obrázek/

Obrazek

Hieroglyfy na pergamenu jsou nyní v dokumentech.Jděte do spodní části obrazovky a klikněte na vázu vpravo.V animaci uvidíte jak z vázy vyleze kobra.Klikněte v inventáři na jedovatou rostlinu/curious plants/ a pak na kouřící nádobu na stole.V animaci uvidíte jak kouř z jedovaté rostliny uspí hada.Vezměte si klíč u rozbité vázy a pak s ním klikněte na dveře.Projdete do další místnosti.Zmáčkněte mezerník a seberte vše co se nabízí.Zlatý prach z váčku nalevo z police,sluneční disk opřený vzadu u stěny a svitky a dopis ve váze napravo.Přečtete si dopis a pak se vraťte zpět do muzea.
Káhirské muzeum
Asistent ředitele informuje Van Helsinga,že Turek se jmenuje Suleiman,ale zatím ho ještě nechytila policie.Promluvte s Quahabem o Coptic's artefaktech.Klikněte na Turk letter v inventáři a pak na Quahaba.Poté klikněte na knihu na stole,je tu hádanka- hieroglyf.Nalevo vidíte slova ,která odpovídají hieroglyfům vpravo.Klikněte vždy na slovo a umístěte ho pod hieroglyfem.
První řádek:Weapon - With - Magical Powers - Within - Seker - Head
Druhý řádek:Cursed - Blood - Hidden - Under - North - Altar.
Třetí řádek:Before - Enter - Darkness - Destroy - Guard - Curse....

Obrazek

Pokud jste zvolili správná slova tak symboly zčervenají.Podívejte se na překlad hieroglyfů na pergamenu v dokumentech.Ukažte černou sfingu Quahabovi a pak ho vyzpovídejte.Řekne vám důležitou větu... Ny ar lut hotep....
Tržiště
Vyjděte z muzea a promluvte si s Mustaphou.Poté jděte do uličky a promluvte si s mnichem.Řekne vám,že potřebuje čistou vodu která se nedotkla země,tím z ní vyrobí svěcenou vodu.Ukažte mu černou sfingu,on vám doporučí jí rozbít.Hieroglyf na sfinze je jméno posla starověkých bohů.Vraťte se k velbloudům.Připravte vodu,která se nedotkla země.Použijte kastrol na žlab před velbloudy,získáte kastrol vody.Použijte nůž na náhrdelník v inventáři,získáte diamant.Použijte diamant na kousek zrcadla,získáte opracované čtvercové zrcadlo.Umístěte kastrol vody na rožeň vlevo.Vodu vylijete do rožně.Použijte v inventáři čtvercové zrcadlo na kastrol,získáte kondenzované zrcadlo.V inventáři použijte láhev na kondenzované zrcadlo,získáte kondenzovanou láhev.Vraťte se k mnichovi a dejte mu láhev.Mnich vám dá svěcenou vodu.Automaticky se přenesete do Blood Rocks.
Blood Rocks
Projděte napravo štěrbinou k lanu,vyšplhejte nahoru a pak chodbou projděte ke dveřím se slunečním znakem.
Umístěte slunečný disk vlevo do centrálního vtisku.
Umístěte Hostii nahoru do štěrbiny.
Umístěte česnek na pravou stranu slunečního znaku.
Umístěte oříznuté zrcadlo na levou stranu slunečního znaku.
Umístěte svěcenou vodu dolů.
Dveře se zvednou a vy vstoupíte.
Velká místnost
Vidíte vír v kulaté studni uprostřed.Podívejte se na sochu na podlaze vpravo.Je to Seker.Použijte sekeru/Axe/z inventáře na hlavu Sekera.Vezměte si stříbrný hrot z hlavy.Klikněte na malý pilířek vlevo vepředu/viz obrázek/

Obrazek

Podívej se na hieroglyfy na kamenném pilířku.Pamatujte si, že Quahab použil výraz Ny ar lut hotep ' a mnich řekl, že to znamená posla starověkých bohů.Naklikejte hieroglyfy v pořadí v jakém jsou na černé sfinze./viz obrázek/

Obrazek

Kamenný pilířek se pohne a vy uvidíte krev v dutině.Použijte hinu nádržku na krev a získáte hinu prokleté krve.Jděte k truhle nalevo a vezměte si misku vedle truhly.Klikněte na váhy v inventáři a pak na truhlu.Tím umístíte váhy na truhlu.Klikněte na hrnec za sochou Sekera a vezměte si kousek mědi/copper deben/Klikněte na váhu na truhle,vidíte detail váhy a věci kolem ní.Nahoře je číselník váhy a dole pod váhou na truhle je resetovací tlačítko.Zvažte všechny položky tak,že nalevo na misku umístěte položku a pak si vezměte lžíci,naberte zlatý prach z pytle nalevo a přidávejte na váhu do té doby až se vám zobrazí nahoře váha předmětu na misce vlevo.Zjistíte ,že měděné kousky váží každý 27.3 gramů a dýka váží 41.0 gramů.My potřebujeme získat váhu 13.6 gramu,tak jak je to uvedeno černými hieroglyfy na sfinze.Umístěte oba měděné kousky do misky vlevo.Váha je 54.6 gramů.Umístěte 41.0 gramů/to znamená,že na misku dáte dýku/ na druhou misku.Přidejte lžící zlatý prach na misku s dýkou (3 naběračky)Váha vám ukáže 54.6 gramů.Na pravou misku dole umístěte tři lžíce zlatého prachu,tím získáte požadovaných 13.6 gramů zlata- zlaté debeny.Klikněte miskou s debeny na vír studny uprostřed.Poté na něj klikněte i hinu nádržkou ve které je krev.Vír se promění v písek.Poté si v inventáři navolte lucernu a pak klikněte na sloup ,napravo od truhly.Je tu další hádanka.Předmětem hádanky je vybrat správnou pyramidu způsobem,jakým se světlo odráží na pyramidu.Světlo,respektive stín musí přesně kopírovat pyramidu.Vyjeďte tedy táhlem nalevo do střední polohy a pak umisťujte jednotlivé pyramidy z levé strany nahoře dolů.Lucernu si nastavte pod první pyramidu vlevo a pak najděte pyramidu ,která se přesně kryje s pyramidou nahoře.Takhle to udělejte i u dalších dvou,Helsing řekne perfect a máte hádanku za sebou.Ty tři pyramidy vám zůstanou v inventáři,ostatní zmizí.Umístěte pyramidy do písku,kde byl předtím vír.Velkou pyramidu vpravo,do středu střední a malou nalevo.Tajné dveře se otevřou.Jděte dolů do obrazovky a pak projděte vlevo až k hrobce,kterou hlídá krokodýl.Podívejte se na hrobku a pak se vraťte nahoru.Podívejte se na pohřební člun mezi dvěma sochami u zdí.Vezměte si železný ingot/metal iron/ ,který drží levá socha.Vezměte si rozbitý kus sloupu,napravo před sochou.Podívejte se na pravou podporu lodi.Helsing říká-musím rozbít podporu.Použijte sekeru/Axe/ na pravé podpoře lodi.Loď sjede z podpor,použijte kus sloupu na pravou podporu a pak použijte železný ingot z inventáře na podporu vpravo.Loď sjede dolů k hrobce.Sejděte do tajné místnosti a přejděte na druhou stranu k hrobce.Vidíte ,že v hrobce je nějaká kreatura.Jděte kupředu do temnoty,mlha,nadpřirozená síla zastaví váš postup.V inventáři použijte sekeru na černou sfingu.Pak použijte rozbitou černou sfingu na mlhu,která blokuje cestu.Vstupte do místnosti vpředu.Rozhlédněte se kolem místnosti a vezměte papyry napsané v cizím jazyce z oltáře.Nastane zemětřesení,vyjděte z místnosti a automaticky se přenesete na tržiště.
Tržiště
Jděte doleva do uličky a promluvte s mnichem.Dozvíte se ,že papyry dokáže přečíst bratr Alberto. On pracuje ve Vídni,v Saint.Carousel ve Westminsterském opatství jako osvětlovač.Vraťte se a promluvte s Mustaphou.Dá vám dopis od ředitele muzea. Van Helsing řekne Mustaphovi,že našel mrtvou neteř.Nakonec mu dá zlatý prach a diamantový náhrdelník pro rodinu neteře.Automaticky se přeneseme animací do Vídně.
Vídeň
Panství Duchess Orlowski
Promluvte si se Sewardem a vévodkyní.Dozvíte se o Westminsterském opatství a také o nemožnosti vidět bratra Alberta.Dozvíte se od Sewarda,že opatství a univerzita jsou propojeny a ,že spojovací dveře jsou v knihovně.
Rozhlédněte se kolem. Klikněte na spodek obrazovky.Zkontrolujte uzamčené dveře,zjistíte,že dveře vedou ke knihovně.Podívejte se na obrázek kláves klavíru s chemickou rovnicí u dveří na zdi.Poté se vám to uloží v dokumentech.Zkontrolujte zavřený panel nalevo v knihovničce.Po otevření zjistíte,že je tu malá chemická laboratoř.Klikněte kousek napravo na knihy a vezměte si Chemistry knihu.Uloží se vám do dokumentů.Promluvte si opět s vévodkyní,slyší jakousi melodii.Zeptejte se na klíč.Dozvíte se, že melodie je ta,kterou vévodkyně hrála na klavíru během jeho pozdějších dnů.Zkontrolujte melodii v dokumentech,vidíte, že to je C, G, D#, F, D, A#, C2.Vraťte se k laboratoři v knihovničce,vidíte, že se to vysvětlilo ve zprávách.Máte otevřenou chemickou laboratoř v knihovničce/viz obrázek/

Obrazek

Nyní musíme ponořit lakmusové papírky do specifických chemikálií v určitém pořadí,abychom získali úspěšný výsledek.Jaké jsou záchytné body?
1.Najděte pořadí klíčů.Dokumenty mají pořadí jako melodie madam Orlowski.
2.Najděte pořadí chemikálií.Identifikujte melodii vévodkyně na klavírní stupnici. Zjistěte chemikálie které odpovídají klíčům klavírní stupnice.
3.Zjistěte barvu chemikálií.Barvu máte napsanou u vzorců na papíru vpravo.
4.Vezměte lakmusové papírky vpravo dole a ponořte je do zkumavek s chemikáliemi na levé straně v určitém pořadí barev.
Ponořte lakmusové papírky do zkumavek zleva doprava v tomto pořadí: 1, 5, 3, 4, 2, 6, 7 nebo žlutá, modrá, zelená, černá, červená, oranžová, bílá.Dole se vám postupně objeví čísla zkumavek: 2, 6, 8, 12, 14, 15, 18.
Jděte vlevo na roh místnosti ke klavíru a klikněte na dno obrazovky.Přesunete se do rohu,nalevo od klavíru.Klikněte na jakési mramorové těleso v rohu.Otevřou se dvířka a vy klikněte na sejf.Nyní musíme sejf otevřít.Na sejfu vidíte nahoře dvě šipky,uprostřed číselník,vpravo kličku a dole je resetovací tlačítko/viz obrázek/.

Obrazek

Čísla k otevření sejfu jsou tedy 2, 6, 8, 12, 14, 15, 18.Pokud jste už nějaké hry ,kde bylo otevírání sejfu hráli tak to pro vás nebude problém.Klikněte na šipku vlevo nahoře a proti směru hodinových ručiček točte číselníkem na 2.Pak klikněte na kličku vpravo od číselníku.Helsing řekne perfect a tak máme první krok za sebou.Nyní klikněte na šipku vpravo nahoře a točte ve směru hodinových ručiček číselník na 6 a pak klikněte na kličku.Takhle to střídejte až do posledního čísla 18.Sejf se vám otevře a vy si vezměte klíč, anděla a dopis.Použijte klíč na dveře vpravo,vstoupíte do univerzitní knihovny.
Univerzitní knihovna
Rozhlédněte se kolem.Jděte ke stolu na dně místnosti.Odtáhněte závěs se znaky univerzity.Podívejte se na kruh na zdi a podívejte se na černé démony a bílé andělíčky.Helsing říká, že ještě nějací chybějí.Jděte do středu knihovny a vyjděte po schodech na horní patro.Podívejte se zblízka na mapu Evropy.Klikněte na RUMANIA/viz obrázek/.

Obrazek

Vezměte si anděla skrytého pod mapou.Klikněte vpravo,vejdete do uličky s několika regály plnými knih.Klikněte na knihu v polici na které je na titulní straně vyobrazen anděl.Helsing stojí v místě ,kde moc knihu není vidět,ale když se vám zobrazí ikona ruky tak už budete vědět,kde kniha je.Přečtěte si v dokumentech něco o Robertu Herzogovi. Jděte po schodech dolů a potom klikněte nalevo do schodů.Je tu pitevní stůl,podívejte se na položky na stole.Vezměte si nožík a pinzety ze stolu. Podívejte se na rozřezanou a podlepenou žábu.Klikněte na vitrínu s motýli na zdi.Je zavřená.Použijte nožík z inventáře na vitrínu,tím jí otevřete.Vezměte si dalšího anděla.Jděte napravo ,tam co vidíte nějakou hlavu na skřínce.Klikněte na skřínku a napravo si vezměte dalšího anděla.Jděte přímo směrem ke krbu.Podívejte se na rumpál na straně schodů.Klikněte na rumpál a podívejte se ,že lustr sjede níž.Vezměte pohrabáč nalevo od rumpálu.Klikněte na lustr,něco na něm je. Klikněte na pojízdné schodiště nalevo,uloží se vám do inventáře.Navolte si ho v inventáři a pak klikněte na lustr.Helsing přistaví schodiště pod lustr.Klikněte na lustr a Helsing vyleze nahoru.Seberte z lustru dalšího anděla.Jděte na pravou stranu schodiště.Vidíte,že kostra vlevo má na hlavě klobouk a kšandy co drží kalhoty.Klikněte na kšandy,ty se uloží do inventáře.Jděte do spodní části místnosti.Podívejte se na vzorky ve výkladní skříni nalevo. Sklenice ve středu je zapečetěná zátkou.V inventáři spojte pohrabáč a kšandy.Nevím co má tahle kombinace znamenat,ale klikněte jí na zátkovanou sklenici vzorku.Tím jí otevřete.Použijte pinzetu na sklenici vzorku,získáte démona.Nyní klikněte na kruh na zdi,kde jsou andělé a démoni vpravo.Umístěte anděly a démony na správné místo.Je to velmi jednoduché.Vezměte anděla nebo démona a najděte správné místo na kruhu.Když ho najdete tak se tam anděl nebo démon usadí a už ho nejde přesunout jinam.Takhle doplníte všechny démony a andělíčky.Helsing řekne perfekt a spojovací dveře do opatství se otevřou.
Westminsterské opatství
Zkontrolujte stůl a podívejte se na chrlič na přední části stolu dole.Okno je zabarikádované.Vezměte látku ložního prádla z koše napravo.Vezměte kopí.St Michael ze sochy na levé straně knihovny.Použijte kopí na chrlič před stolem. Klikněte na hádanku:Předmětem hádanky je osvětlit koule v rohu každého trojúhelníku.Klikněte na bod a ten vám ukáže cestu kudy může jít.Další pozice na kterou potáhnete se také osvětlí a oba body budou spojeny osvětlenou linkou.Řešení je víc,zde jedno na ukázku

Obrazek

Skřínka se otevře a vy si vezměte klíč a pohár,šálek Targovise.Jděte do spodu obrazovky a vezměte si zlomenou násadu od koštěte na podlaze vpravo.Zkontrolujte barel na spodní polici.Použijte na něj nožík z inventáře a pak se podívejte na vylitý alkohol na podlaze.Jděte doprava a podívejte se na visícího muže vpravo.Pod ním jsou krysy na torně.Spojte násadu od koštěte a látku ložního prádla.Vytvoříte louč na kterou klikněte zápalkami,tím louč zapálíte.Použijte louč na krysy/klikněte na krysu/Krysy utečou a vy si z torny vezměte svěcenou vodu.Jděte chodbou nahoru.Zkontrolujte uzamčené dveře.Klíč z inventáře na ně nepasuje.Klikněte na špinavé mnišské roucho pověšené na stěně.Automaticky se do něj obléknete.Vraťte se ke sklípku,tam co je soudek.Vidíte,že nějaký mnich jde směrem do sklípku.Blokuje nám cestu,takže je potřeba něco vymyslet.Klikněte hořící loučí na rozlitý alkohol na podlaze.Uvidíte,že Helsing ďábelského mnicha spálí a pak si vezměte z popela klíč.Jděte opět ke dveřím na konec chodby a použijte na dveře klíč,který jste nyní získali.
Oltářní místnost
Podívejte se na mnichy uctívající ďábla.Jeden z nich pil z poháru na pravé straně místnosti.Podívejte se na bratra Alberta,který je uvězněný v cele na pravé straně.Jděte a promluvte s bratrem Albertem.Nyní se musíme zbavit mnichů.Jděte směrem k mnichům a pak klikněte vpravo na pohár,který je umístěn na hlavě kozy.V inventáři spojte pohár a svěcenou vodu,získáte pohár svěcené vody.Klikněte pohárem svěcené vody na pohár na hlavě kozy a vzdalte se.Uvidíte mnicha jak se napije a pak v bolestech zemře.Poté oba mniši začnou hodovat na mrtvém mnichovi,nechutné.Promluvte s bratrem Albertem.Zjistíte že má zraněnou nohu a ,že ani nemůže přečíst texty,protože ho oslepili.Použijte tmavý klíč vzatý ze sejfu ve sklípku na dveře napravo od bratra Alberta.Automaticky se ocitnete v panství vévodkyně Orlowski.Promluvíte si s madam Orlowski a se Sewardem.Poté se vydáte do Transylvánie.
Sedmihradsko
Hospoda
Helsing a Seward cestují do hradu hraběte Drákuly.Seward onemocněl během cesty. Helsing udělá šíp pro kuši z hrotu,který získal v Káhiře.Stojíte před hostincem blízko hradu hraběte Drákuly.Porozprávějte se Sewardem a automaticky vstoupíte do krčmy.Promluvte se šenkýřem,Abrahámem du Varmin.Zkuste vzít nabídkový list z pultu.Rozhlédněte se kolem,všimněte si česneku rozmístěného po celé hospodě.Jděte ke dnu obrazovky.Vezměte si z mísy na stole dva preclíky ve tvaru O a I.Vezměte si hedvábný papír a lžíci ze stolu před Sewardem.Použijte lžíci na lepkavou substanci z lavice pod oknem vpravo.Zkuste vzít klíč na futru u levých dveří.Hostinský vás okřikne.Zkuste otevřít dveře nalevo,vedou ke stáji.Seward je velmi nemocný a má bolesti.Helsing požádá hostinského o lék.Až šouravým krokem hostinský odejde ,tak zkontrolujte nabídkový list na pultu.Jsou tu dvě zprávy z hradu hraběte Drákuly.Jedna zpráva je od Harkera.Abrahám se vrátí s dávkou léku v láhvi.Kančí hlava nad dveřmi spadne na zem a vy seberte stoličku, která se oddělila z kancovy hlavy.V inventáři spojte hedvábný papír a lepkavou substanci.Poté na tuto kombinaci klikněte oběma preclíky.Spojte dva lesklé preclíky,uděláte základ paklíče.Použijte kancovu stoličku na substanci,získáte lesklou stoličku.Spojte preclík se stoličkou,získáte paklíč.Použijte paklíč na klíč pověšený na futru u levých dveří.Tím si klíč vezmete a pověsíte na futro paklíč.Promluvte se šenkýřem,ten odejde dozadu.Použijte klíč z futra na dveře vlevo a vejděte do stáje.
Stáj u hospody
Rozhlédněte se kolem.Podívejte se na kočár.Vy se potřebujete schovat někam do kočáru,abyste se dostali do Drákulova hradu.Podívejte se nahoru na sud,potřebujete se schovat do sudu.Podívejte se na díru v zemi vedle stolu za kočárem.Zkontrolujte koně,vidíte,že jsou rozrušení.Jděte doprava,tak abyste viděli zezadu pracovní stůl.Nalevo na zemi jsou tři sklenice.Klikněte na ně,vezmete si prázdné vědro.Hned vedle je v nádobě oves,takže použijte prázdné vědro z inventáře na oves.Vraťte se ke dveřím.Podívejte se na kapající krev z visících zdechlin.Použijte vědro ovsa na zdechlinu,získáte vědro ovsa a krev.Dejte vědro ovsa a krve koním. Ti se uklidní.Teď, když jsou koně zaměstnáni jídlem tak jděte na předek ke koním.Vezměte si trychtýř a bednu na stole vlevo.Vezměte ze země napravo starý žlab a rouru na zemi před levým koněm.Ještě si vezměte zdechlinu bobra vedle krvavého špalku před bránou stáje.Vraťte se ke kočáru.Umístěte bednu na zem před zadní kolo.Umístěte žlab na bednu a pak umístěte zdechlinu bobra na vrch žlabu.Umístěte trychtýř na vrch bobra.Umístěte rouru na spodek žlabu tak,aby se opírala o bednu a o díru na zemi.Otevřete kohoutek u sudu.Vidíte,že víno vyteče do díry v zemi.Klikněte na žlab,vše automaticky zmizí,v animaci vidíme Helsinga v sudu a poté se ocitneme na hradě hraběte Drákuly.
Hrad hraběte Drákuly
Stáj
Jste ve stáji na hradě,Helsing musí nalákat kočího do pastí.Rozhlédněte se po stáji.Vezměte si leghold past na pracovním stole vlevo.Podívej se na vědro krve na podlaze u pracovního stolu.Klikněte na dno obrazovky a podívejte se na dveře kudy prošel kočí.Vezměte si dvě lana na sudech,na levé straně zdi.Podívejte se nahoru ke stropu,je tu kladka.Použijte lano z inventáře na kladku,lano bude viset dolů.Použijte leghold past na lano a pak použijte další lano z inventáře na leghold past na podlaze.Jděte doprava za kočár.Klikněte na další kladku u stropu nad pracovním stolem.Tím lano napnete napříč stájí.Vytvoříte jakýsi obdelník.Vezměte dva řeznické háky z pracovního stolu v popředí.Poté klikněte nad pařezem u stolu na krysu na stole/viz obrázek/.

Obrazek

Je trochu špatně vidět.Dole vidíte dva řeznické háky.Použijte jeden řeznický hák na krysu,respektive na pravou stranu pasti ve které je chycená krysa a druhý hák na levou stranu pasti/musí se vám objevit ikonky ozubených koleček,tím háky umístíte na krysu/.Poté si vezměte krysu.Vraťte se k leghold pasti na levé straně na zemi.Umístěte krysu do leghold pasti,past je připravena.Helsing se schová za kočár a vy se podívejte na hezkou animaci.Kočí je spoutaný,promluvte s ním.Dozvíte se o Míně.Promluvte s ním znovu a pak si vezměte sekeru před kočím na zemi.Klikněte šípem do kuše v inventáři na červený balíček,hned vedle koberce na levé straně kočáru.Klikněte na sklenici,získáte sklenici plnou srdcí.Vezměte si zlatou misku,je za sklenicí,kterou jste vzali.Dejte sklenici z inventáře kočímu.Jděte do pravé strany obrazovky a do přední části kočáru.Použijte zlatou misku na vědro krve u pracovního stolu.Jděte směrem do obrazovky a pak projděte dveřmi,kterými přišel kočí do skladiště.
Skladiště
Vezměte si provázek u červeného závěsu vpravo.Vezměte si kožich na sudu v levé části obrazovky.Vstupte do dveří v horní části obrazovky.Stojíte před mřížovím,je to vstup do krypty.Klikněte na mříže a pak na panel vpravo na zdi.Je to obrazová hádanka,která se skládá z několika částí.Všimněte si Drákulova obrazu nalevo, je vytvořen z několika částí.je to celkem 16 dílků,které vytvářejí čtverec.Řešení vypadá zdánlivě složitě,ale není to tak hrozné.Podívejte se nejprve na obraz Drákuly vlevo a pak klikněte postupně nad šachovnicí nahoře na čtveřici znaků.Ty vám odhalí jednotlivé dílky obrazu ,na které postupně v obrazu kliknete a tím tam budou prázdná políčka/viz obrázek/

Obrazek

Nyní musíte na šachovnici najít přesné pořadí trojúhelníku jak je vidíte nahoře.Obrázek tedy umístíte sem/viz obrázek/

Obrazek

Vidíte ,že jsou tu trojúhelníky zleva doprava v barvě zelená ,bílá,modrá,modrá.Nyní nastavte stejné barvy nalevo nahoře do čtyř políček vedle šachovnice.Dejte obraz Drákuly opět na levou stranu vedle šachovnice,otočte prázdné dílky tak ,aby byl opět kompletní obraz Drákuly a klikněte postupně na čtyři černé trojúhelníky na pravé straně šachovnice.Opět otočte dílky na obraze/viz obrázek/

Obrazek

a pak umístěte obraz Drákuly na šachovnici,tam kam přesně odpovídají pořadím černé trojúhelníky vpravo/viz obrázek/

Obrazek

Vidíte v prázdných políčcích ,že jsou tu trojúhelníky v barvě zelená,bílá,červená a bílá.V tomto pořadí nastavte barvy dole,nalevo od šachovnice.Mříže vyjedou a vstup do krypty je volný.
Krypta
Vstupte do krypty.Podívejte se na první rakev proti vchodu.Je na ní napsáno Moana a číslo 12176.Klikněte jak na jméno i číslo,musí se vám to uložit do dokumentů.Otevřete rakev a podívejte se ,že žena má červené vlasy.Otevřete další rakev nalevo.Nic v ní není.Jděte k další rakvi nalevo,proti směru hodinových ručiček.Klikněte na víko rakve,je tu nápis Illona a číslo 8954.Opět klikněte na jméno a číslo tak,aby se vám to uložilo do dokumentů. Otevřete rakev a podívejte se ,že žena má blond vlasy.Poté se podívejte na Drákulovu rakev se symbolem draka na víku.Použijte sekeru na Drákulovu rakev,tím jí roztřískáte na kousky.Jděte k poslední rakvi napravo.Podívejte se na ptáka vedle rakve.Otevřete rakev a podívejte se Harkerovo tělo.Vezměte mu brýle z ruky.Vezměte si knihu Myths a Legends z triangulace prvního řádu rytířů ze strany rakve.Dozvíte se něco o Pelor štítu.Vezměte si Harkerův žurnál ,který má u nohou.Dozvíte se ,že byl změněn na upíra.Osvoboďte Harkera zkombinováním kolíku a kladiva v inventáři.Poté tuto kombinaci použijte na Harkera.V animaci uvidíte jak mu Helsing do srdce vrazí kolík.Vyjděte z krypty a ve skladišti jděte do dveří vpravo.
Aula
Jděte vlevo na stranu haly.Podívejte se na zelený přehoz vedle řečnického pultu.Na přehozu je malba zobrazující Genesis a text nebeských paprsků.Podívejte se na gobelín na stěně.Zobrazuje Drákulu jako rytíře.Zkontrolujte jeho štít.Podívejte se na levou ruku rytíře,vlevo od Drákuly.Vidíte růžovou stuhu.To musí být rytíř zasnoubený s Drákulovou láskou.Zkontrolujte jeho spálený štít.Odstupte od gobelínu a zatáhněte /klikněte/za provázek závěsu nalevo.Vezměte si provázek, který spadl na podlahu.Spojte oba provázky v inventáři.Podívejte se na portrét krásné ženy.Podívejte se zblízka na její ruku a potom použijte brýle z inventáře a pořádně prozkoumejte její ruce.Něco růžového je na jejích rukou.To musí být růžová stuha.Toto je tedy Irina,Drákulova láska.Ta,o níž je zmínka v Drákulově knize a kterou chce oživit skrze Minu.Jděte dvakrát doleva,vidíte tři portréty na druhé straně.Nalevo je Illona:přečtěte si štítek na spodu portrétu.Illona má plavé vlasy.Uprostřed je Drákula,podívejte se na obraz.Klikněte na obraz vpravo,je to Moana:přečtěte si štítek se jménem na spodu portrétu.Moana má červené vlasy.Otevřete dveře vedle portrétu Moany.Setkáte se s půvabnou Jadou.Dozvíte se o Mině a Drákulovi.Jada strávila 5777 nocí s Drákulou/sakra,tolik?/.Zkontrolujte hlavní dveře na konci haly.Jsou zamčené.Jděte od dveří doprava.Jděte ke kleci a klikněte na meč,je tu číselný kód.Neznáme však kombinaci.Vraťte se do stáje a promluvte s kočím Igorem.
Stáj
Dozvíte se ,že čísla na rakvi jsou počtem nocí ,kdy ženy zůstaly s Drákulou.
Kód k rakvi je:3 násobí noc s blondýnkou
2 násobí noc se zrzkou/červené vlasy/
5 násobí noc s černovláskou.
Illona je blondýnka a na rakvi má číslo 8954.8954 x 3= 26862
Moana má červené vlasy a na rakvi má číslo 12176. 12176 x 2= 24352
Jada má černé vlasy a strávila 5777 nocí s Drákulou.5777 x 5= 28885
26862+24352+28885=80099
Vraťte se k meči s číselným kodem.
Aula
Na číselný kód meče použijte číslo 80099.Klec se otvírá.Vezměte si nalevo drátěnou košili a kuši.Pak klikněte na štíty vpravo.Jistě si pamatujte zmínky o Pelor štítu v Harkerově žurnálu a popis štítu v knize Myths a Legend.Je to štít,kde jsou překřížené dva měsíce.Vidíte,že jsou tu tři štíty.Můžete pohybovat jak měsíci uprostřed tak kruhem se šipkami/otáčí se proti směru hodinových ručiček/tak i vnějším kruhem s kolečky,který se otáčí ve směru hodinových ručiček.Nás zajímá jen prostřední štít.Nejprve klikněte na vnitřní dva měsíce tak aby byli čelem proti sobě a křížili se.Nyní otočte vnějším kruhem 12 krát a vnitřním kruhem 3 krát.Získáte Pelor štít do inventáře/viz obrázek/

Obrazek

Klikněte na dveře vlevo,tam co se objevila Jada.Navolte si v inventáři misku s krví a klikněte na Jadiny dveře.V animaci uvidíte Jadu jak pije krev a poté ji Helsing Pelor štítem spálí slunečním svitem.Vstupte do dveří.
Jadina ložnice
Rozhlédněte se kolem.Použijte mezerník k tomu,abyste viděli aktivní body v ložnici.Vezměte si hrnec tuku na podlaze nalevo.Podívejte se na pověšeného, mučeného muže.Použijte sekeru na Drákulovu rakev v popředí.Vezměte si klíč uvnitř rakve.Vezměte si i knihu(mysterious of worms).Přečtěte si o ní v dokumentech.Použijte sekeru na druhou rakev.Podívejte se v rakvi na obraz Jady Dahmer ještě předtím než se stala upírem.Použijte šíp z inventáře na mandolínu u postele,získáte strunu z mandolíny.V inventáři spojte strunu mandolíny a kuši,získáte kompletní kuši.Vyjděte z místnosti,použijte klíč z Drákulovi rakve na dveře vpravo a vstupte do rituální místnosti.
Rituální místnost
Vidíte,že jsme přišli v pravou chvíli.Obřad právě začal,Drákula přednáší magické formulky a Mína se vznáší ve vzduchu.Zelená mračna vám blokují cestu vpřed.Klikněte na mezerník,abyste viděli co je v rituální místnosti aktivní.Klikněte na knihovnu vlevo a pak na podlahu,napravo od knihovny.To nám ukazuje ,že knihovna je pohyblivá, ale mechanismus je rozviklaný.Použijte hrnec tuku na kolejnice na zemi a pak klikněte na knihovnu.Zatlačíte knihovnu doprava,blízko louže vody.Jděte vlevo k soše rytíře.Podívejte se na sochu,je zhotovená z kovu.Umístěte drátěnou košili z inventáře na louži/doprava směrem k soše/./viz obrázek/

Obrazek

Pak použijte provaz z inventáře na nohu sochy.Jděte do středu,vidíte,že mračna uprostřed se rozptýlila.V inventáři si navolte kožich a klikněte jím na konec provazu.Helsing položí kožich na zem.V inventáři spojte kompletní kuši a šíp,získáte nabitou kuši.Klikněte na kožich.Spustí se závěrečná animace.Vidíte jak Helsing střelí šíp z kuše Drákulovi do srdce a ten shoří.Helsing zachrání půvabnou Mínu/viz obrázek/.

Obrazek

Jsme na panství vévodkyně Orlowski.Hraje na klavír,ale má hosta.Hádejte koho?Konec hry.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Dracula Origin

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cd key

(robenn, 30. 4. 2012 10:35)

Ke hře Drákula: Origin ve skutečnosti CD klíč nepotřebujete a tento problém můžete snadno vyřešit instalací aktuálního ovladače ochranného systému Tages. Na webu www.tagesprotection.com si v části "Drivers" najděte verzi ovladače odpovídající verzi Vašich Windows (32bit, nebo 64bit), příslušný soubor stáhněte, klikněte na něho pravým tlačítkem myši a v menu zvolte položku "Spustit jako správce".

cd key

(Siela, 10. 10. 2009 15:53)

Prosím o cd klíč, děkuji LenusZim@seznam.cz

Re: cd key

(fgt, 30. 11. 2010 17:06)

Plosim me taky d klíš na kacabka1998vseznam.cz diky

odpověd

(stan, 22. 6. 2011 20:17)

ahoj zuzi,tak to sis na začátek zvolila docela dost těžkou hru.jestli začínáš s hraním a adventury se ti zamlouvají tak bych pro tebe měl pár tipů na hry,které jsou opravdu lahůdkou a věř ,že když si je zahraješ tak si tenhle žánr zamiluješ stejně jako já.že by měla vyjít dvojka dracula origin ,tak o tom nic nevím,ale proč ne.akorát,že tohle je na začátek opravdu dost těžká hra

odpověd

(stan, 22. 6. 2011 11:05)

ahoj zuzi,tak to je fajn ,že jsi na to přišla.já sem koukal jestli někde ještě nemám cd s touhle hrou,že bych ti to poslal,ale bohužel už sem to asi prodal nebo někomu dal

Re: odpověd

(Zuzana N., 22. 6. 2011 19:46)

děkuji moc Stane, jsi hodný, už i tak byl problém hru po třech letech od vydání sehnat, - abych to uvedla na pravou míru - to je první hra, co vůbec na počítači hraji :)jinak jsem na netu četla, že letos výchází dvojka? tak tu taky budu určitě potom hledat :)

odpověd

(stan, 20. 6. 2011 22:58)

ahoj zuzano,proč ti nefungují uložené pozice/save/to opravdu nevím,ale pokud jde o použití škrabky tak se podívej na videonávod,který najdeš na našich stránkách v rubrice videonávody.

Re: odpověd

(Zuzana, 22. 6. 2011 7:32)

díky moc, já na to přišla, nemluvila jsem před tím s hrobníkem :D teď spíš řeším, kde sehnat plnou verzi ke stáhnutí :)

dotaz

(Zuzana, 20. 6. 2011 21:52)

a ještě prosím nepřekonatelný problém - jak použít škrabku na rytí rytiny? dojdu k mauzoleu, mám vpravo nahoře škrabku, ale nikde nevidím rytinu, ani se mi tam nezobrazuje ruka, abych ji vyčistila, děkuju za radu

Dotaz

(Zuzana, 20. 6. 2011 21:03)

ahoj, můžete mi poradit jak hru pozastavit? dám save, ale na druhý den musím hrát hru zase od prvního kola...

Káhira

(Tom, 8. 1. 2011 11:57)

čus,jak mám upravit zrcátko do dveří?

Černý závoj

(Martin, 27. 7. 2010 21:39)

hoj,,prosím Váš,kde seženu ten černý závoj ? nejsem schopnej se přes to dostat
Díky

crack

(waken, 10. 11. 2009 17:44)

stáhni si crack,žádnej cd klíč nepotřebuješ.Crackem hru spustíš

najdeš ho na
http://m0005.gamecopyworld.com/games/pc_dracula_origin.shtml

cd klíč

(viki, 10. 11. 2009 15:27)

prosím, mohl by mi někdo poslat cd klíč?
www.1viki@email.cz
díííííky

CD klíč

(viki, 10. 11. 2009 15:07)

Mohla by mi prosím ,prosím nějaká dobrá duše poslat CD klíč? Mockrát děkuju

Pyramídy

(Katarína, 6. 7. 2009 23:20)

Prosím vás zle som uložila pyramídy na piesok, presne opačne a už sa mi nedajú zobrať preč, skúšala som už asi všetky, ale na nič som neprišla, prosím o radu. Dakujem.

.....

(brian, 22. 1. 2009 16:05)

jj...dik

odpověd

(stan, 22. 1. 2009 3:34)

to nemám,tyhle hry se ale dají za pár korun koupit,alespon ty první dvě

iiiii

(brian, 21. 1. 2009 20:36)

a prosim ta nemas dajaku stranku kde by sa tie hry dali stiahnut dik

podobná hra

(stan, 17. 1. 2009 1:05)

pokračování zatím není.pokud máš zájem o draculu jako hrdinu hry tak zkus
DRACULA 2 -POSLEDNÍ POKUŠENÍ CZ*
DRACULA 1-ZMRTVÝCHVSTÁNÍ CZ*
DRACULA 3 PATH OF THE DRAGON