Jdi na obsah Jdi na menu
 

Peťka 5-Konec hry

27. 9. 1999

Peťka 5-Konec hry

12.března 2008 Autor návodu: Karel Frey
Jedná se o sérii klasických kreslených adventur z vojenského prostředí. Je to parodie na bývalý komunistický režim v Sovětském svazu. Hra je velmi vtipně podána,hraješ za vojáka Peťku a máš s sebou i Vasila (kozáckého náčelníka) a později i Annu (vojenskou špionku). Mezi těmito postavami se během hry přepínáš, protože každá umí něco jiného. Během hry plníš spoustu zábavných úkolů,sbíráš a kombinuješ rozličné věci. Taky se dostáváš na velmi zajímavé lokace a potkáváš zábavné postavy (např. oddanou pionýrku v domě pionýrů nebo Timura ve stánku s vojenskou střelnicí)

Lokace 1 – GadjukinoObrazek
Vzít kopí a tabatěrku z vojenského pláště. Použít kopí na bystu na skříni. Vylézt otvorem nahoru. Vzít pohrabáč, lampu, loďku a kotvu. Použít pohrabáč na kukačku. Vzít granát. Vyjít napravo k obří nábojnici. Použít lampu na dutinu stromu. Vyšplhat dutinou na střechu. Dát Dormidošovi loďku, dostaneš fotografii. Slézt zpět. Použít granát na obří nábojnici. Po výbuchu se vrátit k nábojnici. Prolézt skrz nábojnici na ulici. Pohovořit si s Marusjem o jeho mámě. Dát Marusjovi fotografii. Vzít ze zdi hasák. Jít napravo k výtahu do pozorovatelny. Zkusit spustit most. Jít nahoru k hospodě. Pohovořit si s Figem ve sklepním okně. Pohovořit si s Figem o masti (2.volba). Dostaneš lízátka. Vrátit se na střechu k domečku Dormidoši. Položit do domečku lízátko. Vrátit se k hospodě. Dát Dormidošovi lízátko. Pohovořit si s Dormidošem o daru v jeho domku (3.volba). Projít uvolněným vchodem vlevo ke stanu. Vzít pověšené šaty. Projít napravo k sýpce. Vzít řetěz u boudy. Projít napravo k povozu. Dát cikánkovi  Jašovi šaty, dostaneš mýdlo. Vzít z kytary mašli. Vrátit se k domečku Dormidoši. Dát Dormidošovi mašli, dostaneš brož. Vzít beranici u čapího hnízda. Dojít k hospodě. Vstoupit do hospody. Dát Figovi tabatěrku, dostaneš slaninu. Vzít kost na podlaze. Vrátit se k pozorovací věži. Posadit se do sudu. Po výbuchu použít kotvu na lano. Nahoře vzít fajfku. Dojít k hospodě. Dát (jako Vasil) řidičovi auta Fidjukinovi fajfku a cigaretu. Dostaneš harmoniku a lékárničku. Dojít ke stanu. Dát babičce Nilovně uvnitř lékárničku a mýdlo. Jít zpět ke strážnému Marusjovi. Pohovořit si s Marusjem. Dojít k cikánkovi Jašovi. Dát Jašovi brož, dostaneš balon. Dojít k pozorovatelně. Marusja schodí most. Dojít vpravo ke studni. Spojit v inventáři balon a řetěz a poté použít na studnu. Po rozhovoru se Zozulejem popojít napravo a pohovořit si s pastýřem Grinejem. Poté jít k sýpce. Použít kost na psí boudu i vyndat z boudy demižon. Potom vstoupit do sýpky. Dát hasák Glotovovi. Použít demižon na kohoutek, naplníš jej kořalkou. Jít zpět k opilým námořníkům. Zazvonit na zvon. Dát harmoniku námořníkovi. Vzít zvon. Dojít k pastýřovi Grinejovi. Dát (jako Vasil) Grinejovi zvon, dostaneš klobouk. Jít k cikánkovi Jašovi. Dát cikánce Nastě klobouk. Z šátku který odhodila vzít karafiát. Vrátit se do suterénu. Položit karafiát k obrazu, projdeš do další lokace.

Lokace 2 - Šiškinova rokleObrazek
Vzít z lékařské brašny teploměr a roztok, z ohniště uhlík. Dále vzít nábojnici a kůru z březového kůlu. V inventáři použít nejprve uhlík na kůru břízy, potom použít teploměr na napsaný lístek. Dát připravený dokument tankistovi Valjavkovi. Poté co Vasil uvízne na pásu, vzít z tanku maticový klíč, odšroubovat jím šroub a šroubem rozbít článek tankového pásu. Po vyšplhání nahoru jít dozadu na paseku. Vzít proutěný koš, vidle a úl. Aby bylo možno vzít závaží, nutno nejprve prozkoumat rotujícího strašáka. Vyšplhat na žebřík, na natažený drát pověsit koš a do něj položit závaží. Sebrat náhradní díly z rozbitého strašáka: kuklu, kosu a špulku. Vrátit se k rokli. Namířit si to přes lávku napravo. Použít kosu na šišku. Vzít lano. Použít kuklu na dutinu stromu, vezmeš si plástev medu . Použít úl na včely, vzít si samostříl. V inventáři použít lano na samostříl a výslednou loveckou harpunu použít na lávku. Přejít napravo k zemljance. Vzít poleno. Použít nábojnici na komín. Pohovořit si s Furmanovem o vlajce (2.volba) a také o tom, že visí na stožáru nečinně (2.volba). Vzít gramofonovou desku a vrátit se na paseku. Dát úl se včelami včelařovi. Jít vlevo na samotu. Použít poleno na rukojeť větrného mlýnu, potom využít lopatky mlýnu pro výstup nahoru. Použít vidle na tykev v okně a vstoupit dovnitř. Dát roztok černokněžníkovi, dostaneš uspávadlo. Pohovořit si s černokněžníkem o astronomii (3.volba). Vrátit se k zemljance. Vzít vlajku i jít vpravo do aleje. V inventáři použít uspávadlo na med a výsledek dát medvědovi. Použít vlajku na Jakšarova. Potom vzít kořalku a samovar. Použít kořalku na samovar. Vstoupit do usedlosti. Použít desku na gramofon. Vzít vypadnuté kolo. Použít samovar na Gavrjušu. Vzít ze země telefonní sluchátko a ze stolu ventilátor. Vrátit se k zemljance. Vzít kolo z okna výměnou za ventilátor. Vrátit se na samotu. Použít obě kola na dvě osy brány ve tvaru podkovy. Otočit kola. Vzít spadlý klíč. Použít klíč na truhlu, získáš draka. Použít draka na rukojeť mlýnu. Využít lopatky a vstoupit do mlýnu. Vzít houby, třezalku a klíč pod polštářem. Použít klíč na zámek křesla, získáš zlatou záchodovou mísu. Jít do usedlosti a vyjít na první poschodí. Po vyhazovu ještě jednou vystoupit na první poschodí. Použít (jako Vasil) špulku na bratry. Vzít knihu z police. Zatáhnout za páku. Po vyhazovu znovu vystoupit na první poschodí. Dát záchodovou mísu Filinovi. V zemljance uvařit v čajové konvici třezalku. Potom použít houby na veverku. Podívat se na plakát a poté použít sluchátko na telefonní přístroj. Vrátit se na paseku. Pohovořit si se včelařem a dojít na samotu. Použít lopatky a vejít do mlýna. Vrátit knihu černokněžníkovi, vzít si přenosný vařič nalevo. Vrátit se na paseku a dát vařič pilotovi Fufajkerovi.

Lokace 3 – PeregarovkaObrazek
Vzít halapartnu a otevřít s ní západku přední stěny vagonu. Zvednout hlavici sloupu a hodit jí na vázu. Sestoupit vázou dolů a jít vpřed na železniční stanici. Vstoupit do nádraží a pohovořit si s Afonejem. Vyjít napravo na náměstí s fontánou. Vzít si z fontány ovládací kolo ventilu. Vrátit se na stanici a projít vlevo k požární zbrojnici. Použít ovládací kolo na potrubí (1x) a vrátit se k fontáně. Použít ovládací kolo na fontánu, a poté vstoupit do restaurace. Sebrat ze země láhev koňaku. Vstoupit dozadu do budoáru, dostaneš brož. Vrátit se na náměstí a vstoupit do lékárny. Dát lékárníkovi brož, dostaneš za ní prostředek na zubní bolesti. Projít v budově nádraží do dveří náčelníka stanice. Použít prostředek na nadřízeného. V inventáři použít prostředek na zubní bolesti na láhev s koňakem. Vrátit se do restaurace. Dát láhev sokům. Vzít uvnitř klavíru flašinet a od jednoho spícího soka klíč. Vstoupit do budoáru. Znovu dojít do lékárny. Použít flašinet na paviána, vzít si brýle. Vstoupit do budovy nádraží. Dát brýle Afonejovi, dostaneš fotografický blesk, projdi k vagónu. Použít blesk na strážného. Otevřít druhou západku. Vystoupit na vagón a použít klíček na skříň. Vzít si kožich. Sestoupit dolů a dojít k požární zbrojnici. Po dialogu se Šporejem dojít do lékárny. Dát kožich lékárníkovi, dostaneš čpavek. Zajít k náčelníkovi stanice a použít na něj čpavek. Vzít si vak pověšený na skříni. Vrátit se před stanici a dát vak cikánce. Vzít si z drezíny podkovu, tamburínu a karty. Dojít do lékárny. Použít karty na paviána a vzít si žebřík. Znovu jít k požární zbrojnici. Dát žebřík Šporejovi.

Lokace 4 - obrněný vlakObrazek
Vzít hák z vagonu a poté vyšplhat po mostní konstrukci nahoru. Odpojit Fufajkera. Vzít padák a kladivo. Hodit kladivo do cisterny. Vzít lopatu a hrnek z lokomotivního komínu. Použít (jako Vasil) podkovu na páky u země, a hák na řetěz s okem. Odcestovat tunelem. Dát hrnek chuligánovi, a poté nabrat (jako Vasil) chuligána na lopatou. Prozkoumat dům. Použít (jako Vasil) tamburínu na dům. Pohovořit si s Varvarou o cestě (2.volba), a potom o srpu (2.volba), dostaneš kosu. Použít kosu na kukuřici. Použít padák na obrněný vlak. Vyšroubovat žárovku nalevo, vyšroubovat prasklou žárovku napravo a našroubovat místo ní funkční žárovku. Vzít ovládací kolečko a použít ho na hvězdu na poklopu nalevo. Vlézt do otevřeného poklopu. Vzít dělostřelecký granát. Použít manometr.

Lokace 5 - Světlá budoucnostObrazek
Vzít počitadlo a vyjít ven na první podlaží. Sestoupit doleva do přízemí, a potom do stánku uprostřed. Na střelnici vzít závaží i vyjít ven. Zajít vlevo do komunální kuchyně. Vzít zapalovač a zajít za roh do koloniálu. Dát Glotovovi závaží a počitadlo, dostaneš cigarety a salám. Vrátit se do kuchyně. Vejít do dveří vedoucích do suterénu. Dát chuligánovi cigarety a vzít si globus. Rozebrat globus v inventáři, najdeš v něm knoflík. Vyšplhat do komína. Vzít ze stolku krém a z prádelníku láhev čpavku. Vrátit se na první podlaží. Dojít do domu pionýrů nalevo a vzít tlampač. Projít bubnem nalevo. Dát Saškovi salám a vzít klobouk. Použít knoflík na obří láhev. Otevře se chodba, do které vejít. Vzít z urny fotografii a vrátit se do kuchyně. Pohovořit si s hluchou bábou, potom použít na bábu tlampač. Sestoupit do suterénu. Dát zapalovač chuligánovi, dostaneš klíč. Vrátit se do kuchyně. Použít klíč na zamčené dveře za kotlem. Použít čpavek na architekta. Dojít zpět do přízemí. Vzít ze smetí vedle stánku sdělení. Vyjít na první podlaží a vejít do domu milicí napravo. Dát fotku milicionáři a vstoupit do zadních dveří. Dát Furmanovi podepsat sdělení. Zanést sdělení Kláře do budoáru (dojít tam skrz komín v suterénu). Vzít meč z erbu na krbu. Projít do restaurace. Dát klobouk Glotovovi mladšímu. Vrátit se do suterénu. Dát meč chuligánovi. Dojít do stánku se střelnicí, pohovoříš si s Timurem, potom jít do kantýny. Dát krém servírce, dostaneš samovar. Zanést samovar Glotovovi do koloniálu v přízemí, dostaneš za něj látku. Jít do fotoateliéru. Zkusit vzít přesýpací hodiny a poté dá látku Afonovi. Rozbít přesýpací hodiny, najdeš klíč od tajných dveří. Otevřít dveře v dekoraci.

Lokace 6 – ValgalijaObrazek
Vzít rozbité zrcadlo a knihu pod deskou. Rozebrat knihu v inventáři, získáš šablonu. Jít vlevo na náměstí. Použít zrcadlo na vlajku, stisknout tlačítko. Zajít do muzea. Použít šablonu na pamětní desku. Stisknout ovládací panel. Stisknout panel ještě jednou, vybrat heslo Valgalija.Obrazek
Konec.

Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Peťka 5-Konec hry

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

odpověd

(Stan, 17. 12. 2008 23:10)

máš asi pravdu,ale zatím nevím co bychom měli vylepšit.nechceme na stránky dávat nic podbízivého

stránky

(nicolademeterová, 17. 12. 2008 18:46)

máte super stránky ,,,,ale malinko nudný !!!!

komentík

(www.olisinka.estranky.cz, 2. 12. 2008 18:43)

Ahoj máš to tu moc hezké!

Uzaas

(Bejbéé, 25. 11. 2008 19:57)

MNo ja nemam slov je to super :).. tato stranka