Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rhem 2 The Cave-1.část návodu

5. 7. 1998
TOPlistRHEM 2: The Cave
 
20.1.2007 Autor návodu: Karel Frey
Upozornění-Pokud se vám v Internet Exploreru špatně zobrazí obrázky v návodu tak raději použijte Operu nebo Firefox.Tam je vše v pořádku.
 
Ovládání hry: Kurzor ve tvaru ruky slouží pro pohyb dopředu, dále pro uchopení, použití nebo přetažení věcí do nebo z inventáře. Pro otáčení do stran klikni kurzorem u levého nebo pravého okraje obrazovky. Pro pohled nebo pohyb nahoru a dolu klikni kurzorem u horního nebo dolního okraje obrazovky. Ve spodní liště se nachází inventář, kompas a návrat do hlavního menu.
 
V úvodu se setkáš se Zeitasem. Věnuje ti jakousi věc, kterou budeš potřebovat při svém putování ve světě RHEM 2. Po spuštění nové hry se ocitáš uvnitř vozíku, který uhání po kolejích skrz tunely do tajuplného jeskynního komplexu.
 
Příjezdová oblast
 
Vozík: Po zastavení vozíku se otoč doprava a vezmi si čtecí kartu se třemi červenými proužky. Podívej se do inventáře. Mimo čtecí karty tam máš ještě věc kterou jsi dostal od Zeitase. Je to první část klíče ve tvaru hvězdy. Opusť inventář. Otoč se, uchop čtecí kartu z inventáře a použij jí na čtečku na pravé straně dveří. Dveře vozíku se otevřou a ty můžeš začít prozkoumávat obrovský komplex chodeb a místností. Pro přehlednost zde nejprve uvedu mapu s popisem:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 0. Vozík
 1. Příjezdová budova
 A. Místnost s monitorem
 B. Místnost s teploměrem a devíti čtverci
 C. Místnost s fotoaparátem
 D. Místnost s fotkami měsíce a domů
 E. Místnost s hodinami
 2. Průlez
 3. Vstup do vodní jeskyně
 F. Měsíční místnost
 4. Vstup k potrubí vodní elektrárny
 G. Okno
 H. Nápověda k obrázkům měsíce
 
Příjezdová budova: Jdi dvakrát dopředu, otoč se doleva a vylez nahoru po kovovém žebříku. Popojdi dopředu a všimni si napájecích kabelů natažených z budovy napravo až ke generátoru, který uvidíš po otočení vlevo při pohledu dolů. Nachází se v přízemí, za vozíkem kterým jsi přijel. Najeď pohledem zpět nahoru na svou úroveň. Otoč se doleva a napravo uvidíš jiné koleje, které jsou nad vozíkem. Otoč se, jdi dopředu, dále napravo a vstup do místnosti (A) příjezdové budovy.
 
Místnost s monitorem: Stiskni červené tlačítko a poslechni si videozáznam se vzkazem od Zeitasova bratra Kalese. Objasní ti důvod proč jsi zde. Máš za úkol najít a vyfotit tajemný artefakt, který se nachází ve skryté jeskyni tohoto podzemního komplexu. Vstup do jeskyně se dá otevřít pomocí klíče ve tvaru sedmicípé hvězdy. Jeho první část už máš, druhou část ukryl Kales na bezpečné místo a třetí část klíče byla ztracena a musíš jí tedy najít někde v jeskyních. Nyní už tedy víš, co tě čeká, tak vzhůru za dobrodružstvím! Otoč se doprava a uvidíš ovládací panel s obrázkem výtahu, který zvedá vozík do prvního patra. Červené tlačítko pro zvedání vozíku však zatím nefunguje, jelikož výtah nemá zapnut zdroj energie. Otoč se a na zdi vedle dveří uvidíš obrázek monitoru, do jehož slotu je zasouván disk. Všimni si také obrázků na tapetách v této místnosti.
 
Místnost s teploměrem a devíti čtverci: Projdi do další místnosti (B) a všimni si devíti čtverců na zdi. Je to rébus, který však zatím není aktivní. Otoč se doleva a všimni si teploměru vedle okna. Má dvě stupnice, jejichž dílky jsou v poměru 1:1,5. Například 10 dílků na stupniciObrazek odpovídá 15 dílkům na stupnici Obrazek . Podívej se z okna a uvidíš prostor s kolejemi v přízemí. Otoč se, jdi do další místnosti (D) a poté doprava do místnosti (C).
 
Místnost s fotoaparátem: Vedle okna je pověšený fotoaparát a na druhé straně je obrázek se všemi třemi díly hvězdicového klíče. Oknem uvidíš labyrint chodeb za příjezdovou budovou. Otoč se napravo a na zdi uvidíš držák s jiným fotoaparátem a kresbu s kolem, které má mít nějaký rozměr. Otoč se napravo a vedle vstupních dveří uvidíš rébus se třemi čtverci, který zatím není aktivní. Otoč se ještě jednou doprava a u zdi uvidíš stolek s pravítkem, tužkami a fotkami. Na zdi je pověšena zamčená skříňka a další pravítka. Podívej se blíže na dlouhé pravítko pověšené na zdi. Všimni si opět dvou stupnic, jejichž dílky jsou tentokrát v poměru 1:3,5. Například 1 dílek na stupnici Obrazek odpovídá 3,5 dílkům na stupnici Obrazek . Dej pravítko zpět na zeď a podívej se blíže na dvě fotky měsíce. Když posuneš kurzor do rohu fotografie, můžeš jí otočit a na druhé straně spatříš nápis. Fotka s měsícem v levém horním rohu má vzadu nápis ro, fotka s měsícem v pravém horním rohu má vzadu nápis gwe.
 
Místnost s fotkami měsíce a domů: Vrať se zpět do předchozí místnosti (D). Na pravé zdi je obraz se třemi domy. Každý z nich má 4 okna. Popojdi dál do místnosti. Před sebou vidíš držák na klíč. Napravo je nástěnka s dalšími fotkami měsíce. Každou z nich prozkoumej a přečti si nápis na druhé straně. Fotka s měsícem uprostřed nahoře má vzadu nápis pa, dole uprostřed – nek, dole napravo – jok, uprostřed – lim, dole nalevo – su, fotka bez měsíce – mi a fotka se stromem a měsícem napravo – tu. Chybí zde fotka s měsícem nalevo.
 
Místnost s hodinami: Otoč se a jdi do další místnosti (E). Když stiskneš červené tlačítko pod hodinami, které vidíš před sebou, rozběhne se jejich ručička a pět čtverců po obvodu postupně odhalí svou barvu. Nalevo od hodin je okno se zataženou roletou. Všimni si že kabel, který vede od hodin a tohoto okna vede skrz zeď a je propojen s rébusem s devíti čtverci v místnosti na druhé straně. Na protější stěně této místnosti je další okno se zataženou roletou a vedle něj polička s rozbitým budíkem. Je načase najít nějakou nápovědu. Opusť příjezdovou budovu a vrať se do výchozího místa (0) zpět k vozíku, kterým jsi přijel.
 
Průlez: Otoč se doprava a jdi po kolejích až na křižovatku. Napravo je chodba do vodní jeskyně (3) a nalevo je průlez (2). Podívej se na poklop průlezu. Je na něm po obvodu 12 tlačítek a uprostřed modré tlačítko. Odstup od poklopu a otoč se doprava. Je zde obrázek s 12 čtverci, které znázorňují okna na obraze s domy, který jsi viděl v příjezdové budově. Ve čtyřech čtvercích uprostřed jsou nahoře čísla 2 a 5, pod nimi jsou čísla 3 a 9.
 
Chodníky vodní jeskyně: Otoč se doprava, jdi dopředu a vstup do chodby (3). Cesta se rozděluje napravo a nalevo.
 
Měsíční místnost a roletové dveře: Popojdi, otoč se doleva a jdi pořád rovně až dojdeš k roletovým dveřím. Otoč se doleva a uvidíš další obrázek s 12 čtverci. Tentokrát jsou čísla ve 4 čtvercích nalevo. Nahoře jsou čísla 8 a 12, pod nimi jsou čísla 4 a 10. Zatáhni dolů páku vedle dveří, ty se vysunou nahoru a zároveň dveře uvnitř místnosti naproti sjedou dolů. Vejdi dovnitř a otoč se doleva. Jsou zde další roletové dveře a vedle nich obrázek měsíce. Stiskni červené tlačítko na panelu, kontrolka se přepne z červené na zelenou a ty uslyšíš, jak se vysune nahoru roleta nějakého okna. Všimni si též zámku ve tvaru zajíce napravo od dveří. Měsíční místnost (F) za dveřmi navštívíš později. Vrať zpět ke vchodu kterým jsi přišel do této jeskyně. Dojdi až ke kolejím, otoč se doprava a jdi až na konec kolejí, kde jsou napravo roletové dveře vedoucí do další oblasti (4).
 
Oblast s potrubím vodní elektrárny

Okno: Stiskni červené tlačítko a vstup do otevřených dveří. Jdi rovně a podívej se dolů na vodu vytékající z potrubí. Odstup, otoč se doprava a jdi dopředu až k oknu na pravé stěně. Stiskni červené tlačítko a po otevření krytu uvidíš vyrytá čísla 5, 3 a 9. Abys později ušetřil čas, stiskni znovu červené tlačítko aby se kryt okna zavřel.

Nápověda s obrázky měsíců: Otoč se doprava, popojdi dopředu, jdi doleva a dopředu. Nalevo je okno se zataženou roletou. Pokračuj dál až k oknu s devíti černými čtverci na konci cesty. To je to okno, jehož roletu jsi vytáhl pomocí tlačítka vedle dveří do měsíční místnosti. Klikni na každý čtverec a uvidíš měsíc a jemu odpovídající číslo ve spodním políčku. Umístění měsíců na čtvercích koresponduje s obrázky měsíců, které jsi viděl na nástěnce v příjezdové budově. Zde je tabulka pro přehled co si se dosud dozvěděl:
 
Umístění měsíce na fotce a čtvercích
Slovo nalezené na druhé straně fotky
Číslo které koresponduje s umístěním měsíce
bez měsíce
mi
0
uprostřed
lim
1
nahoře nalevo
ro
2
dole uprostřed
nek
3
nahoře napravo
gwa
4
dole nalevo
su
5
nalevo
?
6
dole napravo
jok
7
nahoře uprostřed
pa
8
napravo
tu
9
 
Otoč se doprava, jdi dvakrát dopředu a poté doleva. Stiskni tlačítko a vyjdi ven. Jdi zpět po kolejích na křižovatku, otoč se doleva a jdi do chodby na jejímž konci se cesta větví nalevo a napravo. Popojdi a otoč se napravo. Pro přehlednost zde opět nejprve uvedu mapu s popisem:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 1. Otočná chodba
 2. Chodba s postranními místnostmi
 3. Truhla
 4. Schránka ve zdi
 5. Teploměr u lávové jámy
 6. Drátěné dveře
 
Oblast s otočnou chodbou:
 
Budova otočné chodby: Jdi stále dopředu dokud se neocitneš uvnitř budovy. Podívej se doleva a uvidíš drátěné dveře (6). Je na nich symbol ve tvaru potrubí, jehož vzdálenější červená strana je téměř skryta. Otoč se a jdi dopředu k otočné chodbě (1).
 
Otočná chodba – přízemí: Uvnitř otočné chodby je žebřík, ale výstup nahoru blokuje mříž. Stiskni červené kruhové tlačítko a dolů sjede červené čtvercové tlačítko pro ovládání otočné chodby. Stiskni čtvercové tlačítko. Chodba se otočí a otevře ti průchod na druhou stranu. Abys později ušetřil čas, stiskni znovu červené kruhové tlačítko aby čtvercové tlačítko vyjelo nahoru. Projdi otočnou chodbou a jdi dál až na konec chodby (2). Je zde další obrázek s 12 čtverci. Tentokrát jsou čísla ve 4 čtvercích napravo. Nahoře jsou čísla 6 a 11, pod nimi jsou čísla 1 a 7.
 
Postranní místnosti: Otoč se doleva a vejdi do postranní místnosti. Dveře naproti jsou zamčeny. Na zdi napravo je kruhový panel s nakreslenými symboly uvnitř kružnic se šipkami. Obrázek panelu je uveden dále v návodu, jelikož ho budeš potřebovat při řešení jednoho z rébusů. Otoč se a uvidíš číslicový zámek zamčených dveří. Zatím však neznáš správnou kombinaci 5 čísel. Všimni si že ze zámku vedou kabely – 2 nahoře a 3 dole. Opusť místnost, jdi chodbou jednou zpět a zaboč doprava do další postranní místnosti. Otoč se doprava a na stěně uvidíš 5 desek s kolíky. Na jednom z kolíků visí číslo 3. Desky jsou propojeny kabely s číslicovým zámkem v předchozí postranní místnosti. Vrať se na chodbu, otoč se doprava a jdi dvakrát vpřed. Otoč se doprava a vejdi do další postranní místnosti. Jsou zde opět zamčené dveře, jejich číslicový zámek a desky s kolíky. Je načase najít nějakou nápovědu. Opusť postranní místnost. Na chodbě popojdi doprava a otoč se napravo. Za oknem uvidíš další chodby na druhé straně této oblasti. Otoč se doleva a jdi zpět před otočnou chodbu. Nyní u ní stojíš z druhé strany a napravo je další okno se zataženou roletou.
 
Otočná chodba – první patro: Stiskni červené tlačítko a chodba se otočí. Uprostřed chodby je nyní žebřík, po kterém vylez nahoru. Otoč se doleva a stiskni tlačítko na panelu. Červená kontrolka se změní na zelenou a ty uslyšíš zvuk vysouvání rolety. Podívej se dolů na podlahu a uvidíš v ní (při postupném otáčení a pohledu dolů) 4 otvory. Dva z nich jsou zamřížované (pod jednou mříží je poklop), další otvor je zablokovaný. Poslední otvor je otevřený a je v něm žebřík po kterém si sem vylezl. Vyjdi ven z místnosti nad otočnou chodbou, otoč se doprava a jdi dál až k červenému tlačítku na konci chodby. Stiskni tlačítko a ze země se vysunou skryté drátěné dveře. Otoč se, popojdi a otoč se doleva. Stojíš před kruhovou místností nad otočnou chodbou. Stiskni dvakrát červené čtvercové tlačítko a poklop který byl pod mříží se přetočí do otevřeného otvoru. Vejdi dovnitř do místnosti k poklopu a otevři ho. Uvnitř najdeš utržený papír s poznamenanými čísly: 4. 10:00, 5. 2:00 a 6. 5:00. Zavři poklop a jdi opět ven k červenému tlačítku. Stiskni ho tolikrát, až se otvor se žebříkem natočí na levou stranu místnosti. Dojdi k otvoru, slez dolů po žebříku a otoč se.
 
Skrytá oblast u otočné chodby

Truhla: Nacházíš se v oblasti, kterou jsi viděl oknem vedle postranních místností. Jdi dopředu až k truhle (3). Na jejím víku jsou tři kruhové zámky se čtvercovými kontrolkami po obvodu. Na každém zámku je jeden ze symbolů, které jsi viděl na kruhovém panelu v první postranní místnosti. Abys truhlu odemkl, musíš u každého zámku pomocí jeho několika stisknutí  rozsvítit jednu z kontrolek. Porovnej symboly zámků se symboly na kruhovém panelu. Až zjistíš odpovídající symboly z panelu, najdeš po jejich natočení stejném jako na zámcích pomocí jejich šipek ty správné kontrolky.

<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Když si označíš kontrolky u každého ze zámků počínaje horní a dále ve směru hodinových ručiček čísly 1 až 8, rozsviť u levého zámku kontrolku 8, u prostředního zámku kontrolku 3 a u pravého zámku kontrolku 7. Klikni na rukojeť truhly a otevři jí. Uvnitř jsou uložena čísla od 0 do 9. Prozkoumej blíže každé z čísel a vždy se podívej (po najetí kurzorem do rohu čísla) i na jeho druhou stranu. Jsou tam různě rozmístěné otvory pro kolíky. Obrázky rozmístění otvorů u jednotlivých čísel jsou uvedeny dále v návodu. Odstup od truhly, otoč se doprava a popojdi dopředu. Otoč se doprava a uvidíš obrázek potrubí podobný jako jsi viděl na drátěných dveřích. Bílý vstup do potrubí je zasunut dovnitř. Stiskni červené tlačítko vedle obrázku, kontrolka změní barvu z červené na zelenou a ty uslyšíš zvuk vysouvání rolety u okna na opačné straně zdi. Je to okno v chodbě s postranními místnostmi v oblasti za otočnou chodbou.
 
Schránka ve zdi: Otoč se a uvidíš před sebou červenou schránku (4) ve zdi, na jejímž víku je nápis „gwalimwessu“. Nad schránkou je čtyřmístný číselný zámek a vedle ní tlačítko pro její otevření. Zde využiješ nápovědu z fotek měsíců. Víš, že slovu gwa odpovídá číslo 4, slovu lim číslo 1, slovo wes na fotkách nebylo takže na něj zbylo číslo 6 a slovu su odpovídá číslo 5. Na zámku tedy zadej kombinaci čísel 4 1 6 5, stiskni červené tlačítko a schránka se otevře. Uvnitř najdeš první polovinu klíče ve tvaru zajíce, kterou si vezmi. Otoč se doprava, popojdi dopředu a otoč se doprava. Skrz okno uvidíš chodbu která je za zamčenými dveřmi. Otoč se, jdi až na konec chodby a tam se otoč doprava.
 
Teploměr u lávové jámy: Jdi dopředu až k oknu (5) a uvidíš skrz něj jámu s lávou a nad ní trám s lanem, na kterém je zavěšena sonda pro měření teploty. Napravo od okna je panel se stupnicí a schématem měření teploty. Nahoře je číselník s jednotkami Obrazek, které jsi viděl též na teploměru v příjezdové budově a dole je číselník s jednotkami Obrazek, které jsi viděl v té samé budově na dlouhém pravítku pověšeném na zdi. Otoč se a jdi zpět k truhle. Cestou uvidíš skrz okno ženu v červených šatech která projde okolo. Nejsi zde sám! Dojdi před otočnou chodbu a stiskni červené tlačítko tolikrát, aby si mohl projít na druhou stranu. Jdi dál a vylez nahoru po žebříku na pravé stěně.
 
Místnost s prvním vzorcem: Nahoře uvidíš okno s vysunutou roletou a v něm na štítku napsaný vzorec. Jeho obrázek je uveden dále v návodu. Otoč se a uvidíš dva vypínače s červenými tlačítky a kontrolkami pro ovládání oken v příjezdové budově. Stiskni tlačítko napravo a uslyšíš zvuk otevření rolety v místnosti s hodinami. Stiskni tlačítko nalevo a uslyšíš pípnutí. Obě kontrolky změní barvu z červené na zelenou. Otoč se a slez po žebříku zpět do chodby.
 
Dveře s obrazcem: Otoč se doleva, popojdi a slez dolů po žebříku. Otoč se, popojdi a skrz okno uvidíš skříňku na zdi v chodbě. Otoč se doprava a objevíš zamčené dveře s kruhovým znakem. Je zde nakreslen obrazec a uvnitř něj umístěny tři barevné tečky – modrá, zelená a červená. Tvar obrazce a polohu jednotlivých teček si zakresli. Otoč se doprava, vylez po žebříku nahoru a vrať se zpět skrz otočnou chodbu až k truhle. Otoč se a stiskni červené tlačítko tolikrát, až se v chodbě objeví žebřík. Vylez po něm nahoru, vyjdi ven z místnosti a otoč se. Stiskni červené čtvercové tlačítko tolikrát, až se otvor se žebříkem natočí do polohy naproti. Jdi zpět do místnosti, slez dolů po žebříku a otoč se.
 
Oblast za otočnou chodbou

Zámek zadní místnosti: Popojdi dopředu a otoč se doleva. Okno před tebou už má vysunutou roletu. Vidíš v něm obrázek potrubí a v něm táhlo. Posuň táhlo nahoru a zajisti ho háčkem. Tím také vysuneš bílý vstup u obrázku potrubí na opačné straně zdi (naproti schránce ve zdi). Otoč se doprava a jdi do prostřední postranní místnosti. Zmapuj polohu kolíků na všech 5 deskách a poté to porovnej s polohami otvorů v číslech, které jsi našel v truhle. Nezapomeň, že když se číslo na kolíky nasadí, poloha děr je opačná než když ses na otvory díval. Číslo 3 v truhle nebylo, jelikož visí na páté desce zleva.

 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
0
1
2
4
5
6
7
8
9
 
Po zjištění možných čísel které jdou nasadit na kolíky ještě zmapuj polohu kabelů, které vedou od jednotlivých desek do zdi a jsou propojeny s číselným zámkem v protější místnosti. Vyjdi na chodbu, otoč se doleva a jdi do zadní postranní místnosti. Otoč se na číselný zámek a porovnej polohu kabelů, které vedou od jednotlivých čísel s polohou kabelů vedoucích od desek. Nezapomeň že desky a zámek jsou proti sobě a tak polohy vstupů a výstupů kabelů jsou zrcadlově otočeny. Nyní už máš všechny potřebné údaje, které jsou shrnuty v tabulce:
 
zleva doprava
 
číslo pasující na kolíky desky
2 nebo 8
6
2 nebo 8
9
3
kabel propojen s číslicí zámku
3
5
2
4
1
 
Zadej čísla do políček zámku a u dvou z nich vyzkoušej obě možnosti. Správná kombinace čísel je 3 8 2 9 6. Otoč se ke dveřím, stiskni červené tlačítko a dveře se otevřou.
 
Místnost zdroje energie: Vstup do místnosti a otoč se zpět ke dveřím. Uvidíš měřící přístroj, který ukazuje 0% energie. Pod ním je pověšená cedulka s nápisem b = 4. Otoč se doleva, popojdi a prostuduj panel před sebou. Ukazuje, že láva v jámě by měla mít teplotu 412 stupňů v jednotkáchObrazek , aby cívka visící nahoře na trámu dodávala maximální energii. Otoč se doleva a podívej se z okna. Vidíš opět lávovou jámu a nad ní teplotní sondu zavěšenou na laně, ale tentokrát z druhé strany. Na pravé straně trámu je zavěšena cívka. Oknem naproti za jámou si se díval před chvílí. Prostuduj panel vedle okna a všimni si, že ryska hloubky cívky je v jednotkách Obrazek, které si viděl na pravítku. Opusť místnost a vydej se do přední postranní místnosti.
 
Zámek přední místnosti: Pro zjištění správné kombinace čísel zámku postupuj jako u zadní místnosti. Propojovací kabely mezi deskami a zámkem jsou vedeny po obvodu místnosti. V kombinaci jsou pouze čísla, která ještě nebyla použita. Zde je tabulka zjištěných údajů:
 
zleva doprava
 
číslo pasující na kolíky desky
4
1
0
7
5
kabel propojen s číslicí zámku
3
2
5
1
4

Správná kombinace čísel je tedy 7 1 4 5 0. Otoč se ke dveřím, stiskni červené tlačítko a dveře se otevřou.

Místnost ovládání posuvu po trámu: Vstup do místnosti. Nalevo uvidíš tabuli a na ní křídou napsaný druhý vzorec. Jeho obrázek je uveden dále v návodu. Oknem napravo vidíš místnost zdroje energie. Přistup blíže k oknu naproti dveřím. Uvidíš pod ním ovládací panel pro posuv teplotní sondy nebo cívky nad lávovou jámu. Nech sondu nad jámou.
 
Zvýšení energie na 100%: Tvým úkolem je nejprve nalézt takovou hloubku v lávové jámě, kde je požadovaná teplota a poté na tuto teplotu zahřát cívku. Vyjdi ven na chodbu a vylez po žebříku do místnosti nad otočnou chodbou. Pomocí čtvercového tlačítka venku otoč otvor se žebříkem na levou stranu. Slez dolů po žebříku a jdi dál okolo truhly až nakonec k oknu s panelem ukazujícím teplotu lávy v závislosti na hloubce sondy. Potřebuješ spustit sondu do lávové jámy do takové hloubky, kde je teplota 412 stupňů v Obrazek jednotkách ale stupnice teploměru je vObrazek jednotkách. Dle převodu těchto jednotek zjištěného z teploměru v příjezdové budově musíš hodnotu 412 stupňů vynásobit 1,5x a dostaneš hodnotu 618 stupňů. Stiskni tlačítko dolů pro ponoření sondy do lávové jámy. Stiskni tlačítko ještě jednou a drž ho do té doby než teplota sondy dosáhne stanovené hodnoty. Po zastavení sondy na 618 stupních v Obrazek jednotkách zjistíš, že její hloubka je 106 Obrazek jednotek. Po zjištění hloubky vysuň teplotní sondu ven z lávové jámy pomocí horního tlačítka. Vrať se zpět do místnosti ovládání posuvu po trámu. Přistup k ovládacímu panelu, levou šipkou odjeď sondou od jámy a přisuň nad ní cívku. Odstup od panelu a jdi do místnosti se zdrojem energie. Přistup k panelu vedle okna. Potřebuješ nastavit hloubku cívky vObrazek jednotkách odpovídající hloubce sondy 106Obrazek jednotek. Dle převodu těchto jednotek zjištěného z pravítka v příjezdové budově musíš hodnotu 106 vynásobit 3,5x a dostaneš tak hodnotu 371. Stiskni tlačítko dolů pro ponoření cívky do lávové jámy. Stiskni tlačítko ještě jednou a drž ho do té doby než hloubka cívky dosáhne stanovené hodnoty. Odstup od panelu, otoč se doprava a přistup k panelu vedle generátoru. Klikni na žlutou vodorovnou čárku uvnitř zeleně orámovaného obdélníčku, poloha čárky se změní na svislou a ty jsi tak úspěšně připojil zdroj energie do sítě. Na ukazateli energie vedle dveří je nyní hodnota 100%. Všimni se ještě žlutého kabelu, který je napojen na zdroj energie. Později budeš během své cesty sledovat, do jaké oblasti tento kabel vede.
 
Drátěné dveře: Je čas zkontrolovat všechna roletová okna, která jsi pomocí vypínačů otevřel. Vyjdi ven z místnosti a jdi k otočné chodbě. Otoč jí pomocí tlačítka a projdi na druhou stranu. Otoč se doprava a popojdi dopředu. Zjistíš, že drátěné dveře jsou nyní zasunuty nahoru do stropu. Předtím jsi totiž stiskl tlačítko v chodbě nad tebou a dveře se tam vysunuly z podlahy. Jdi do zpřístupněné místnosti a otoč se doleva. Na zdi uvidíš důvěrně známý obrazec, který jsi viděl na dveřích ve skryté místnosti pod otočnou chodbou. Tentokrát je v něm místo barevných teček červený a zelený čtverec. Polohu obou čtverců v obrazci si poznamenej. Po žebříku který je na protější stěně se vydáš později. Vyjdi ven z místnosti, projdi dveřmi napravo a dojdi chodbou zpět ven ke kolejím příjezdové oblasti. Dojdi po nich zpět k vozíku kterým jsi přijel. Vylez nahoru po žebříku a vstup do příjezdové budovy.
 
Druhá část hvězdicového klíče

 Místnost s hodinami: Jdi do místnosti s hodinami a uvidíš že okno vedle budíku je otevřeno. Jeho roletu si vysunul pomocí vypínače na opačné straně zdi v místnosti s prvním vzorcem. Uvnitř okna je druhá část utrženého papíru s poznamenanými čísly: 1. 8:00, 2. 7:00 a 3. 1:00. Druhé tlačítko v místnosti na opačné straně zdi, po jehož stisknutí si slyšel pípnutí je propojeno hnědým kabelem pod oknem. Prozkoumej kam tento kabel vede.

Obraz s domy: Hnědý kabel prochází skrz zeď do vedlejší místnosti a je napojen na obraz s domy. Všimni si že u každého z domů nyní svítí jedno okno. Porovnej polohu rozsvícených oken s dvanácti čísly, které si postupně spatřil na třech cedulích. Zjistíš, že rozsvícená okna odpovídají číslům 12, 2 a 11.
 
Místnost s fotoaparátem: Hnědý kabel pokračuje od obrazu dál skrz zeď do další místnosti. Vstup do místnosti a zjistíš, že kabel je napojeno na rébus vedle dveří, který je nyní aktivován. Je to vlastně trojciferný zámek. Zadej na něm kombinaci čísel 12 2 11. Sleduj dál hnědý kabel. Pokračuje zpět do předchozí místnosti a vede do vypínače vedle obrazu s klíčem. Stiskni vypínač, obraz se otevře a ve schránce za ním najdeš klíč, který si vezmi. Je zde také jedna z fotografií, která chyběla na nástěnce. Na její zadní straně je nápis wes. Jdi zpět do místnosti s fotoaparátem.
 
Rébus s devíti čtverci: Za oknem v místnosti s fotoaparátem opět spatříš ženu v červených šatech. Otoč se ke skříňce nad stolem, odemkni jí pomocí klíče a otevři její dvířka. Na jejich vnitřní straně je další vzorec. Jeho obrázek je uveden dále v návodu. Uvnitř skříňky je papírek s nápovědou pro rébus s devíti čtverci.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 Pořadí stisku čtyř z devíti čtverců je již vyznačeno, u ostatních pěti čtverců jsou známy pouze jejich barvy. Abys zjistil pořadí barevných čtverců 5 až 9, jdi do místnosti s hodinami a stiskni tlačítko pod nimi. Ručička hodin se rozběhne a čtverce po obvodu odhalí hledané pořadí barev. Poznámka: po každém následujícím stisku tlačítka je vždy pořadí barev jiné a to vždy přeprogramuje i posloupnost tlačítek u rébusu s devíti čtverci. Jdi do místnosti s tímto rébusem a stiskni ve správném pořadí všech 9 čtverců. Pokud si to udělal správně, uslyšíš zvuk vysouvání rolety. Jdi do místnosti s hodinami a okno na zdi napravo by mělo být otevřeno. Uvnitř najdeš druhou polovinu klíče ve tvaru zajíce, kterou si vezmi. Je zde také mapa celé oblasti, kde se nacházíš. Červená tečka ukazuje, kde jsi právě teď. Vyjdi ven z příjezdové budovy, slez dolů po žebříku a dojdi po kolejích až na křižovatku.
 
Přístup do dalších místností

Měsíční místnost: Otoč se napravo a dojdi chodbou až do měsíční místnosti. Otoč se ke dveřím s obrazem měsíce a vlož obě poloviny klíče do zámku ve tvaru zajíce. Dveře se otevřou. Vstup do místnosti a slez dolů po žebříku. Otoč se doleva a jdi chodbou až na konec. Otoč se doprava a uvidíš opět dveře s obrazcem a barevnými tečkami uvnitř. Jsou to ty samé dveře, které jsi už viděl, ale z druhé strany. Tvar obrazce a polohu jednotlivých teček si zakresli. Poté ještě otoč závoru dveří nahoru, abys je odblokoval. Nyní musíš najít způsob jak dveře otevřít. Jdi zpět do měsíční místnosti. Vyjdi ven roletovými dveřmi na chodbu jeskyně, otoč se a zatáhni za páku vedle, aby se dveře zavřely. Otoč se a vyjdi chodbou ven až ke kolejím.

Průlez: Jdi dopředu a podívej se blíže na poklop průlezu. Vzpomeň si na dvě poznámky na utržených papírech s údaji o časech. Jednu si našel pod poklopem v místnosti nad otočnou chodbou a druhou v otevřeném okně v místnosti s hodinami. Když si tedy představíš tlačítka po obvodu poklopu jako čísla na hodinách, stiskni postupně tlačítka 8:00, 7:00, 1:00, 10:00, 2:00 a 5:00. Poté stiskni modré tlačítko uprostřed a poklop se otevře. Vlez po žebříku do průlezu.
 
Podzemní místnost: Otoč se, jdi dopředu, stiskni červené tlačítko vedle dveří a vejdi do místnosti. Otoč se doleva a otevři skříňku na stěně, kterou si už předtím viděl skrz okno naproti. Uvnitř je obrazec který si už viděl na dveřích a na papíře na zdi. Nastav na všech čtvercích barvy tak, jak jsi je viděl na všech nápovědách. Když si představíš obrazec jako tělo človíčka tak nastav hlavu modře, pravou ruku zeleně, levou ruku červeně, břicho zeleně, pravou nohu celou zeleně a levou nohu modře a červeně.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Otoč se doleva ke dveřím, stiskni červené tlačítko a dveře se zavřou. Zároveň se zpřístupní skrytý panel s kabelem. Posuň jeho střední část doleva aby se kabel propojil. Otoč se a stiskni červené tlačítko na zdi. Tím se posunou dveře s obrazcem, které vidíš mezerou napravo a ty si tak zpřístupníš jiný vstup do měsíční místnosti než hlavním vchodem. Vyjdi ven z místnosti a dále průlezem nahoru. Dojdi známou cestou do místnosti nad otočnou chodbou a tam otoč otvor se žebříkem do její levé části. Slez dolů do chodby s truhlou, otoč se a po otočení chodby projdi na druhou stranu. Jdi rovně a poté slez dolů po žebříku. Otoč se, jdi dál chodbou, projdi otevřenými dveřmi s obrazcem a dojdi až na konec chodby. Vylez nahoru po žebříku vlevo do měsíční místnosti.
 
Měsíční místnost – druhá část: Stiskni červené tlačítko na zdi naproti, vedle obrazce s potrubím. Uslyšíš zvuk vysunutí okenní rolety. Otoč se doleva a vejdi do další nyní přístupné místnosti. Otoč se doleva a stiskni další červené tlačítko vedle obrazce s potrubím. Uslyšíš opět známý zvuk. Otoč se doprava a popojdi k oknu před tebou. Vysuň nahoru jeho kryt a pokud si předtím nezapomněl dát dolů kryt naproti, uvidíš na něm zrcadlově obrácená čísla -1, +5 a -5. Odstup od okna, otoč se doprava a uvidíš před sebou dveře a vedle nich zámek s trojciferným číselníkem. Správnou kombinaci zjistíš, když sečteš jednotlivá čísla na obou krytech, tedy 5 - 1, 3 + 5 a 9 - 5. Na zámku tedy zadej kombinaci 4 8 4 a dveře se otevřou.
 
Kalesova místnost: Vejdi dovnitř a otoč se doprava. Oknem je vidět jiná místnost této budovy. Otoč přepínačem na zdi doleva a připojíš tak monitor v této místnosti ke zdroji energie. Otoč se doleva, stiskni červené tlačítko pod monitorem a poslechni si další videozáznam se vzkazem od Kalese. Popíše ti jak vypadá hledaný artefakt. Je to disk s vyrytým symbolem. Chce po tobě, abys ho vyfotil. Také se zmíní o neznámé ženě, kterou jsi už dvakrát spatřil. Otoč se doleva a stiskni červené tlačítko pod kovovou skříňkou. Její víko se odsune a ty objevíš druhou část klíče ve tvaru hvězdice, kterou si vezmi. Pro přehlednost zde opět uvádím mapu s popisem:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 1. Měsíční místnost
 2. Měsíční místnost - druhá část
 3. Kalesova místnost
 4. Místnost s nákresy výtahů
 5. Výtah A
 6. Výtah B
 7. Úhlový rébus
 8. Výtah C
 9. Hvězdicový zámek
 
Třetí část hvězdicového klíče

Úhly potrubních kružnic:

Je na čase zjistit, jak vypadají kruhy ukryté v potrubních obrazcích a co je na nich nakresleno. Ujisti se že kontrolky u obou vypínačů vedle potrubních obrazců svítí zeleně a poté jdi zpět k žebříku.
 
Úhel 135 stupňů: Slez dolů po žebříku a jdi zpět až na konec chodby. Vylez nahoru po žebříku a dojdi skrz otočnou chodbu až k truhle. Otoč se doprava, popojdi a poté se opět otoč doprava. Před sebou nyní uvidíš obrazec potrubí s vysunutým různobarevným kruhem, na kterém je vyznačen úhel 135 stupňů. Obrázek je uveden dále v návodu.
 
Úhel 45 stupňů: Jdi zpět k otočné chodbě, otoč jí pomocí tlačítka a vylez po žebříku do místnosti nad ní. Pomocí čtvercového tlačítka venku otoč otvor se žebříkem na protější stranu místnosti a slez po něm dolů. Otoč se, popojdi a znovu se otoč. Pomocí tlačítka otoč chodbu a projdi na druhou stranu. Dojdi až do místnosti za vysunutými drátěnými dveřmi a vylez nahoru po žebříku napravo. Stiskni červené tlačítko na pravé stěně abys zasunul drátěné dveře zpět dolů. Slez dolů po žebříku a přistup k drátěným dveřím. Posuň páku na obrazci potrubí nahoru a zajisti jí háčkem. Vrať se po žebříku nahoru a stiskni červené tlačítko abys drátěné dveře vysunul zpět nahoru. Slez dolů po žebříku, jdi k otočné chodbě a projdi na druhou stranu. Otoč se, otoč chodbou a vylez po žebříku do místnosti nad ní. Vyjdi ven z místnosti, otoč se doprava a dojdi k drátěným dveřím s obrazcem potrubí. Je zde opět vysunutý různobarevný kruh, na kterém je tentokrát vyznačen úhel 45 stupňů. Obrázek je uveden dále v návodu.
 
Úhel 270 stupňů: Vrať se do místnosti, slez dolů po žebříku, otoč si chodbu a projdi na druhou stranu. Vrať se chodbami zpět až ke kolejím v příjezdové oblasti. Na kolejích se otoč doprava a dojdi až do oblasti s potrubím vodní elektrárny za roletovými dveřmi. Tam jdi 2x rovně, otoč se doprava, opět jdi 2x rovně, otoč se doprava, popojdi dopředu a nakonec se otoč doleva. Stojíš před oknem s obrazcem potrubí, u kterého opět zvedni páku nahoru a zajisti jí háčkem. Na opačné straně zdi je obrazec ve druhé části měsíční místnosti, takže se tam vydej. Opusť tuto oblast a jdi opět k otočné chodbě. Projdi na druhou stranu, otoč se, otoč chodbu a vylez po žebříku do místnosti nad ní. Pomocí čtvercového tlačítka venku otoč otvor se žebříkem do levé části místnosti a slez po něm dolů. Otoč se, otoč chodbou a projdi na druhou stranu. Slez dolů po žebříku před sebou, otoč se, dojdi na konec chodby a po dalším žebříku vylez nahoru do měsíční místnosti. Jdi do její druhé části, otoč se nalevo a uvidíš další vysunutý kruh v obrazci potrubí, na kterém je vyznačen úhel 270 stupňů. Obrázek je uveden dále v návodu.
 
Úhel 225 stupňů: Opět se vydej na menší výlet. Opusť po žebříku měsíční místnost a na konci chodby vylez po druhém nahoru, jdi do chodby s truhlou, otoč se, otoč chodbou, vylez po žebříku nahoru, otoč otvor se žebříkem na protější stranu, slez dolů, otoč se a otoč chodbou. Projdi chodbou na druhou stranu, dojdi do místnosti za drátěnými dveřmi, vylez po žebříku a otoč se. Skrz dveře uvidíš místnost na opačné straně jeskyně. Vyjdi ven z místnosti, jdi chodbou okolo odbočky k výtahům a dojdi do místnosti naproti. To je ta místnost kterou jsi viděl oknem z místnosti Kalese. Otoč se doleva, v okně s vysunutou roletou zvedni páku nahoru a zajisti jí háčkem. Vyjdi ven z místnosti a vrať se do místnosti naproti. Slez dolů po žebříku, otoč se doprava, popojdi 2x dopředu, otoč se doprava a vyjdi ven. Dojdi k roletovým dveřím měsíční místnosti (na protější straně jeskyně), vytáhni jejich ovládací páku nahoru a vejdi dovnitř. Otoč se doprava a na obrazci potrubí uvidíš vysunutý kruh, na kterém je vyznačen úhel 225 stupňů. Obrázek je uveden dále v návodu.
 
Oblast s výtahy

Nákresy výtahů: Vyjdi ven z měsíční místnosti a dojdi do místnosti za drátěnými dveřmi vedle otočné chodby. Vylez nahoru po žebříku, otoč se, vyjdi ven z místnosti a dojdi až do místnosti na protější straně jeskyně. Uvnitř se otoč doprava a prozkoumej nákresy s plánkem rozmístění a principem výtahů A, B a C.

 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Úhlový rébus: Projdi dveřmi před tebou a nastup do výtahu A. Vystup z výtahu dveřmi napravo. Jdi dopředu a u značky se zákazem vstupu osob se otoč doleva. Přistup k výtahu B a přivolej ho nahoru tlačítkem. Nastup do výtahu, sjeď dolů a vystup z výtahu. Popojdi dopředu a otoč se doprava. Před sebou vidíš panel se čtyřmi políčky pro zadání úhlových hodnot. Zadej do nich velikosti úhlů, které jsi viděl na obrazcích s potrubím: nahoru 225, doprava 135, dolů 270 a doleva 45 stupňů.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Měsíční místnost
Chodba s truhlou
Měsíční místnost
Drátěné dveře
225 stupňů
135 stupňů
270 stupňů
45 stupňů
 
Po zadání úhlů stiskni tlačítko uprostřed panelu a uslyšíš cinknutí.
 
XYZ rébus: Otoč se doprava a zavři dveře výtahu B. Pošli prázdný výtah nahoru. Otoč se doprava, popojdi dopředu a opět se otoč doprava. Přivolej výtah C, nastup do něj, vyjeď nahoru a vystup z výtahu. Jdi dopředu a nastup do zadní části výtahu B. Sjeď dolů, vystup z výtahu a dojdi k výtahu A naproti. Nastup do zadní části výtahu A, vyjeď nahoru a vystup z výtahu. Jdi rovně až k výtahu B. Přivolej ho nahoru, nastup do něj, sjeď dolů a vystup z výtahu. Dojdi k výtahu C, přivolej ho dolů, ale nenastupuj do něj. Vrať se do výtahu B, vyjeď nahoru a vystup z výtahu. Jdi rovně a projdi dveřmi ven z této oblasti. V místě kde se chodba větví odboč doprava a dojdi do místnosti s nákresy výtahů. Dojdi k výtahu A, nastup do něj, sjeď dolů a vystup z výtahu dveřmi napravo. Jdi dopředu k roletovým dveřím a stiskni červené tlačítko. Dveře se otevřou, protože si správně zadal hodnoty úhlů na úhlovém rébusu. Vstup dovnitř, jdi doleva a rovně k výtahu C. Nastup do opačné části výtahu C, vyjeď nahoru a vystup z výtahu. Dojdi k zavřeným dveřím. Napravo visí cedulka s nápisem a = 5, nalevo je dřevěná skříňka s hvězdicovým zámkem. Ještě ale nemáš třetí část jeho klíče. Vidíš zde také žlutý kabel vedoucí od zdroje energie. Stiskni červené čtvercové tlačítko vedle dveří aby je otevřel. Slez dolů po žebříku, otoč se a slez dolů po dalším žebříku. Otoč se a dojdi k zámku se třemi písmeny x, y a z. Správnou kombinaci čísel vypočítáš pomocí třech rovnic pro tři neznámé a pomocí dvou nápověd pro proměnné a a b, které jsi nalezl již dříve.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Skryté okno za otočnou chodbou
Dvířka skříňky v příjezdové budově
Tabule v místnosti s ovládáním posuvu po trámu
Z = 2
Y = 7
X = 9
  
Zadej na zámku čísla 9 7 2. Otoč se doprava a stiskni červené tlačítko vedle skříňky. Skříňka se otevře a ty najdeš třetí část klíče ve tvaru hvězdice. Vrať se po žebřících nahoru a vlož všechny tři části hvězdicového klíče do zámku ve skříňce vedle dveří. Slez opět dolů a jdi ke dveřím nalevo od číslicového zámku. Stiskni červené tlačítko a vstup do další oblasti.
 
První modrý fragment

Věž: Před sebou vidíš věž se čtyřmi podlažími propojenými uvnitř schodištěm. Nyní stojíš v úrovni druhého podlaží. V každém podlaží má věž vepředu a vzadu připojeny dvě venkovní rampy, které vedou ke dveřím ve skále nalevo a napravo. Za věží je ještě jedna budova, ke které vede modrý a růžový kabel. Pro lepší orientaci v této oblasti používej kompas ve spodní liště.

4. podlaží - pyramidový přístroj a nožové přepínače: Vyjdi po schodech do 4. podlaží, vstup na severní rampu a dojdi ke dveřím na jejím konci. Stiskni tlačítko vedle dveří a vejdi dovnitř. Chodba se dále větví třemi směry. V chodbě nalevo je na zdi přístroj ve tvaru pyramidy. Když stiskneš tlačítko uprostřed, sjede shora dolů pokaždé jinou trasou kulička a dole se rozsvítí jedna z 8 kontrolek červeně, modře nebo zeleně. Nápovědy pro tento rébus získáš později v průběhu hry. Všimni si ještě dole modrého kabelu vedoucího z přístroje. Ve vedlejší chodbě jsou dřevěné dveře vedoucí do třech oddělených místností za sebou. V každé z nich jsou po stranách nožové přepínače. Do zadních místností se dostaneš po zasunutí zelených dveří do podlahy. V místnosti na konci je ještě skříňka kde něco chybí. Než opustíš tyto místnosti, nezapomeň vysunout zelené dveře zpět nahoru. V poslední chodbě je výtah. Nastup do něj, stiskni tlačítko a sjeď do 3. podlaží. Otoč se doleva, dojdi ke dveřím a odjisti jejich západku. Vrať se do výtahu, vyjeď do 4. podlaží a jdi zpět do věže.
 
2. podlaží – modrá kruhová místnost: Sejdi po schodech do 3. podlaží, vstup na jižní rampu a dojdi ke dveřím na jejím konci. Stiskni tlačítko vedle dveří a vejdi dovnitř. Dojdi k žebříku a slez dolů do 2. podlaží. Otoč se doleva a vejdi do modré kruhové místnosti. V její horní neosvětlené části si všimni špatně viditelných symbolů složených z vodorovných čárek a teček. Místnost má další postranní chodby. V chodbě nalevo jsou dveře vedoucí na severní rampu věže ve 2. podlaží. Odjisti jejich západku. Ve vedlejší chodbě je na zdi zamčená schránka, nalevo číslicový panel ke kterému vede modrý kabel a napravo panel se symboly čárek a teček ke kterému vede žlutý kabel. V poslední chodbě jsou dveře se sekvenčním zámkem se čtyřmi čtverci. Pro jeho odemknutí potřebuješ najít nápovědu. Vyjdi ven dveřmi naproti a dojdi do věže. Vyjdi po schodech do 4. podlaží a přes severní rampu dojdi až k výtahu. Sjeď do 3. podlaží, vystup z výtahu, vyjdi dveřmi ven a dojdi do věže. Sejdi po schodech do 2. podlaží, vstup na severní rampu a dveřmi na jejím konci vejdi do modré kruhové místnosti. Vstup do chodby se žebříkem napravo, vylez po něm nahoru a na spodní části výtahu najdeš hledanou nápovědu:
 
5,3
1,8
7,6
4,2
  
Slez dolů, dojdi ke dveřím se sekvenčním zámkem a stiskni jednotlivé čtverce v daném pořadí. Poté stiskni červené tlačítko a vejdi dovnitř. Vylez nahoru po žebříku. Nacházíš se ve třech místnostech pod místnostmi s nožovými přepínači. V první místnosti je na zdi panel s tabulkou a otazníky, v dalších dvou místnostech jsou grafy s barevnými čísly. První graf: 23 červená, 5 modrá a 19 zelená. Druhý graf: 13 červená, 16 modrá a 4 zelená. Na stěnách je také vidět propojení kabelů, které vedou od nožových přepínačů. Slez dolů do modré kruhové místnosti, opusť jí dveřmi naproti a dojdi do věže.
 
3. podlaží - černé jezero: Vyjdi po schodech do 3. podlaží, vstup na severní rampu a dojdi ke dveřím na jejím konci. Stiskni tlačítko vedle dveří a vejdi dovnitř. Otoč se doprava a za mřížkou ventilace najdeš klíč. Otoč se doleva, popojdi a vstup do vozíku. Na jeho zadní stěně napravo je plánek trati. Vede okolo černého jezera ke kterému se dostaneš, když projdeš na druhou stranu vozíku na molo u jezera. Projeď se vozíkem okolo a prozkoumej místnosti s rébusy a mola u jezera v dalších dvou zastávkách. Dveře vedoucí na jedno z mol jsou zablokovány dřevěnými trámy. Po prozkoumání okolí se vrať zpět do věže.
 
1. podlaží - přepínací skříňka: Sejdi po schodech do 1. podlaží. Před schody je zamčená dřevěná skříňka. Otoč se doprava, popojdi a napravo na zábradlí uvidíš obrazovku. Dojdi na konec rampy, kde je zamčený poklop a nad ním cedulka s přeškrtnutou žárovkou. Otoč se, popojdi a stiskni červené čtvercové tlačítko u dveří, napojené na zelený kabel. Tím si odjistil kryt dřevěné skříňky. Dojdi k ní a modrým tlačítkem dole jí otevři. Vidíš zde 6 přepínačů (dva z nich jsou propojeny) a svítící žárovku. Přepni propojené přepínače, žárovka zhasne a tím odjistíš poklop. Dojdi k poklopu, otevři ho a slez dolů po žebříku. Otoč se a všimni si v pořadí třetího grafu s barevnými čísly: 2 červená, 24 modrá a 17 zelená. Vejdi do chodby napravo a vylez nahoru po žebříku. Nahoře se otoč doleva a prozkoumej zapojení kabelů na zadní straně přepínací skříňky. Dole je připojena skříň se zdrojem, vlevo nahoře jsou kabely vedoucí od zelené přípojky, pod nimi kabely vedoucí od přípojky poklopu. Vpravo nahoře vedou kabely od modré přípojky a pod nimi vedou kabely od růžové přípojky. Nyní musíš propojit zelený kabel se zdrojem, abys zprovoznil obrazovku na zábradlí. Červeně jsou naznačena správná propojení kabelů. Skutečná poloha přepínačů tedy bude zrcadlově obrácená. Dojdi ke skříňce s přepínači a nastav je do správné polohy.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Přistup k obrazovce na zábradlí, stiskni její tlačítko a stále ho drž. Zobrazí se ti sekvence devíti čtverců. Obrázek s pořadím čtverců je uveden dále v návodu. Nyní stejným způsobem zjisti propojení pro růžový kabel a nastav přepínače ve skříňce do správné polohy.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Po nastavení přepínačů dojdi k poklopu, slez dolů po žebříku, jdi nalevo a nastup do vozíku.
 
Zastávky kolejové dráhy

Zastávka 1 – galerie lodí: Stiskni pravé čtvercové tlačítko pro jízdu vpřed a dojedeš do první zastávky kolejové dráhy. Otoč se doprava a vystup z vozíku. Před sebou vidíš mřížkovaný panel podobný tomu v 1. podlaží věže. Použiješ ho později. Nalevo na zdi visí zamčená skříňka. Jdi doprava a uvidíš v pořadí čtvrtý graf s barevnými čísly: 8 červená, 20 modrá a 12 zelená. Otoč se doprava a vylez nahoru po žebříku. Otoč se doleva a všimni si, že modrý kabel vedoucí z věže je napojen na žlutý kabel a růžový kabel vedoucí z věže je napojen na zelený kabel. Přistup blíže k oknu a podívej se z něj dolů. Na spodní části věže uvidíš modře svítící symbol. Slez dolů po žebříku, otoč se a popojdi dopředu. Vidíš před sebou ovládací panel se sedmi kolečky a tlačítkem, které slouží k otevření dveří nalevo. Na kolečkách se musí nastavit správná sekvence barev, kterou zatím ještě neznáš. Otoč se k žebříku napravo a podívej se nahoru. Otvor se žebříkem je blokován mříží. Dole vedle žebříku je čtvercové ovládací tlačítko pro odjištění západky mříže napojené na zelený kabel. Stiskni tlačítko a pokud si správně nastavil přepínače ve věži pro růžový kabel, mříž se otevře. Vylez nahoru po žebříku a ocitneš se v galerii s obrazy lodí. Na vnějších zdech místnosti je celkem 9 obrazů různých lodí, které jsou propojeny žlutým kabelem. Na zdech uprostřed místnosti jsou tři panely s různě nastavitelným propojením šesti kontaktů a na čtvrté stěně je obrazovka připojená na růžové kabely. Vrať se k žebříku a slez po něm dolů. Dojdi k vozíku, nastup do něj, stiskni levé tlačítko a dojedeš zpět do věže. Vystup z vozíku, popojdi dopředu, otoč se doleva a vylez nahoru po žebříku na konci chodby. Na zadní straně přepínací skříňky zjisti propojení pro modrý kabel a nastav přepínače ve skříňce do správné polohy.

 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 Vydej se známou cestou do galerie a podívej se na šestý obraz od vchodu. Okna v podpalubí lodi svítí různými barvami. Vrať se k ovládacímu panelu s kolečky a nastav na nich zleva tyto barvy: žlutá, růžová, 2x lahvově zelená, červená, fialová a hráškově zelená.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Stiskni čtvercové tlačítko a dveře nalevo se otevřou. Vejdi dovnitř. Před sebou vidíš stojánek se zeleným tlačítkem a napravo obrazovku napojenou na žluté kabely. Stiskni zelené tlačítko a vyjedeš výtahem nahoru. Nacházíš se v místnosti uprostřed galerie. Na zdech vidíš rozvody růžových a žlutých kabelů. Na třech zdech jsou kabely přerušeny a jejich kontakty jsou propojeny na opačné straně zdi na panelech v galerii. Na čtvrté zdi jsou přepínače mezi žlutými a růžovými kabely vedoucími k jednotlivým obrazovkám. Nejprve nastav přepínače na růžové kabely vedoucí k obrazovce v galerii. Poté zjisti potřebná propojení přerušených kabelů na ostatních zdech. Dojdi do galerie a nastav propojky na panelech zrcadlově otočené. Propojení kabelů na zdech a jim odpovídající nastavení panelů v galerii (počínaje panelem u vchodu) vypadají následovně:
konec 1.části návodu
 

Náhledy fotografií ze složky Rhem 2-The Cave

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář